Рішенням комітету з конкурсних торгів Головного управління транспорту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради



страница1/10
Дата17.05.2016
Размер2.81 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10





Головне управління транспорту та зв’язку

виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)





"ЗАТВЕРДЖЕНО"




Рішенням комітету з конкурсних торгів

Головного управління транспорту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

від 21.03.2012 (протокол №2)

Голова комітету з конкурсних торгів – начальник Головного управління транспорту та зв’язку

____________________ Водовозов Є.Н.

м.п.

.


ДОКУМЕНТАЦІЯ конкурсних торгів


щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю робіт за темою:



«Комплексна модернізація вагонів типу „Е” та його модифікації з впровадженням асинхронного тягового приводу»

на КП «Київський метрополітен»







м. Київ - 2012
Зміст


І

Загальні положення

1.

Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

2.

Інформація про замовника торгів

3.

Інформація про предмет закупівлі

4.

Процедура закупівлі

5.

Недискримінація учасників

6.

Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

7.

Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів


ІІ

Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1.

Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

2.

Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів


ІІІ

Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1.

Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2.

Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4.

Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5.

Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6.

Кваліфікаційні критерії до учасників

7.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8.

Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9.

Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


IV

Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1.

Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

2.

Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів


V

Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1.

Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2.

Виправлення арифметичних помилок

3.

Інша інформація

4.

Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5.

Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися


VI

Укладання договору про закупівлю

1.

Терміни укладання договору

2.

Істотні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю

3.

Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4.

Забезпечення виконання договору про закупівлю


Додатки до документації конкурсних торгів

Додаток №1 «Форма пропозиції конкурсних торгів»

Додаток №2 Технічні вимоги

Додаток №3 Орієнтовний календарний план виконання робіт

Додаток №4 Основні умови договору





ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


1. Загальні положення


1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів


Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України №2289-VІ від 01.06.10р. «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами) (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:



- повне найменування:

Головне управління транспорту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

- місцезнаходження:

01030, Україна, м. Київ, вул. Леонтовича, 6

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Із загальних питань підготовки пропозицій:

Альперович Людмила Миколаївна - заступника начальника управління розвитку транспортної інфраструктури – начальник відділу розвитку транспортної інфраструктури, 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 6, 3 поверх, каб. №14, телефон + 38 (044) 254-66-79, факс + 38 (044) 234-93-74, e-mail: alperovich@ukr.net

Із технічних питань:



Михальченко Геннадій Семенович – головний інженер служби рухомого складу КП «Київський метрополітен», 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 20а, телефон +38 044 (044) 238-42-01, секр.:+38 (044) 238-42-10,факс.:+38 (044) 238-42-18,

e-mail: G.Mikhalchenko@metro.kiev.ua



Зель Володимир Іванович – головний інженер КП «Київський метрополітен», 01044, м. Київ, проспект Перемоги, 35, телефон +38 (044) 238 44 04, e-mail: V.Zel@metro.kiev.ua

3. Інформація про предмет закупівлі:




- найменування предмета закупівлі:

«Комплексна модернізація вагонів типу „Е” та його модифікації з впровадженням асинхронного тягового приводу» на КП «Київський метрополітен»

- вид предмета закупівлі:

Роботи, а саме:

(роботи з комплексної модернізації вагонів типу „Е” та його модифікації з впровадженням асинхронного тягового приводу»

на КП «Київський метрополітен»)

- місце, кількість, обсяг

виконання робіт



Комплексна модернізація 95 вагонів метрополітену типу «Е» та його модифікації (приписка вагонів - електродепо «Дарниця» КП «Київський метрополітен»). Роботи з проведення комплексної модернізації вагонів здійснюються на території України

- строк виконання робіт:

визначається згідно з пунктом 3.3. частини 2 розділу 3 цієї документації (2012-2013 рр.)

4.Процедура закупівлі

Відкриті торги



5.Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Учасники-резиденти зазначають ціну пропозиції конкурсних торгів у національній валюті України – гривнях, учасники-нерезиденти зазначають ціну пропозиції конкурсних торгів в євро.

При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до євро, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Учасник визначає ціни на роботи, які він пропонує виконати за договором про закупівлю, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

Не врахована учасником вартість окремих послуг не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій на послуги, які пропонується виконувати за договором про закупівлю, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції конкурсних торгів, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій.

Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).


7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедури закупівель документи передбачені п. 1 статті 10 Закону, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Англійською мовою викладається оголошення про проведення процедури закупівлі та про результати процедури закупівлі. Тексти документів автентичні, визначальним є текст, викладений українською мовою.

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою.

Якщо учасник торгів не є резидентом України, він може подавати свою пропозицію конкурсних торгів та документи, передбачені даною документацією, англійською мовою та надати переклад українською мовою, завірену підписом уповноваженої особи учасника торгів та печаткою (за наявністю). Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.



Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів



Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.



2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.



Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів


1.Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)




Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів учасник вивчає всі інструкції, форми та терміни, наведені у цій документації конкурсних торгів. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує документація конкурсних торгів, або подання пропозиції конкурсних торгів, яка не відповідає вимогам документації конкурсних торгів, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, повинна мати реєстр наданих документів, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Отримана пропозиція вноситься Замовником до реєстру.

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, та підготовлені безпосередньо учасником повинні містити дату створення документу та реєстраційний номер.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Відповідальність за помилки друку у документах пропозиції конкурсних торгів несе учасник.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджуються випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження

посадової особи учасника на підписання документів конкурсних торгів. Повноваження учасника – фізичної особи підтверджуються документами: копією паспорту; копією довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.



Пропозиція конкурсних торгів подається в трьох опечатаних конвертах, в одному з яких знаходиться кваліфікаційна частина пропозиції конкурсних торгів, в другомутехнічна частина пропозиції конкурсних торгів, а в третьомукомерційна частина пропозиції конкурсних торгів.

Конверти повинні бути позначені відповідно до вмісту.



Три конверти опечатуються в одному великому конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки* учасника процедури закупівлі. Якщо учасником є фізична особа, яка не має печатки, конверти засвідчуються лише підписом учасника – фізичної особи.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;


- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника (юридичної або фізичної особи) процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: "Не відкривати до _________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів) Якщо конверти, що містять пропозицію конкурсних торгів, не оформлені, не запечатані та не промарковані відповідно до вимог документації конкурсних торгів, замовник не несе відповідальності за передчасне розкриття конвертів, їх втрату або запізнення, збереження форми та змісту пропозиції конкурсних торгів до моменту її офіційного розкриття.


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі обов’язково повинна складатися з:

1. Кваліфікаційної частини (перший конверт), яка містить:

1.1. Реєстр наданих документів кваліфікаційної частини;

1.2. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних документів (копія виписка з протоколу засновників, копія наказу про призначення, довіреність);

1.3. Документально підтверджену інформацію про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (перелік необхідних для подання документів зазначено в пунктах 1-4 частини 6 розділу 3 цієї документації).

1.4. В разі залучення учасником торгів співвиконавців (субпідрядників) до виконання робіт, учасником надається нотаріально завірена копія договору з іншими виконавцями (субпідрядниками), в якому чітко зазначено перелік товарів, робіт чи послуг, які будуть ними поставлені та/або виконані згідно з предметом закупівлі;

1.5. Документи про відсутність підстав для відмови в торгах (перелік необхідних для подання документів зазначено в пункті 5 частини 6 розділу 3 цієї документації).
2. Технічної частини (другий конверт), яка містить:

2.1. Реєстр наданих документів технічної частини;

2.2. Документальне підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником (перелік необхідних документів зазначено в частині 7 розділу 3 цієї документації).

2.3. Відповідне обґрунтування показника «зниження споживання електричної енергії», яке передбачено частиною 1 розділу 5 цієї документації, у вигляді розрахунків.


3. Комерційна частина (третій конверт), яка містить:

3.1. Реєстр наданих документів комерційної частини;

3.2. Цінова пропозиції конкурсних торгів у формі: «Пропозиція конкурсних торгів» (наведена у Додатку №1 до документації конкурсних торгів);

3.3. Орієнтовний календарний план виконання робіт (учасник має право підписати план, викладений замовником у Додатку №3 до документації конкурсних торгів, або запропонувати власний варіант календарного плану за встановленою формою);

3.4. Основні умови договору, які обов'язково включаються до договору про закупівлю робіт, кожен аркуш якого скріплено печаткою та підписом посадової особи або представника учасника (наведені у Додатку №4 до документації конкурсних торгів);

3.5. Відомості про субпідрядників, що залучатимуться до виконання робіт;

3.6. Довідка щодо частки робіт, матеріалів та комплектуючих, які виконуються та/або використовуються при виконанні робіт, що мають походження з України, вираженої у абсолютному грошовому виразі.

Довідка має бути складена за наступною формою:



N з/п

Найменування робіт, матеріалів та комплектуючих

Вартість з ПДВ

(грн або євро)





















Всього:




Замовник залишає за собою право вимагати під час розгляду пропозицій документальне підтвердження вказаної інформації, у т.ч. сертифікати, декларації, витяги з договорів, сертифікат походження ТПП та ін.;

3.7. Копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

3.8. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або копія виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

3.9. Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4-ОПП);

3.10. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія свідоцтва про право сплати єдиного податку;

3.11. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

3.12. Копія паспорту (для фізичних осіб).

Порядок розташування документів в кваліфікаційній, технічній та комерційній частині є рекомендований. Зміна порядку розташування документів не може бути підставою для відхилення конкурсної пропозиції торгів учасника, як такої, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.



Каталог: temp
temp -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы
temp -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы
temp -> Темперамент основа поведения
temp -> Модульный элемент «одаренность и элитное образование в педагогическом и социальном контекстах»
temp -> Вариативный модуль «Менеджмент гетерогенной среды»
temp -> Исследование этнической идентичности и социальной адаптации молодежи в различных культурных средах
temp -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы
temp -> «Организационная культура предприятия и корпоративное воспитание персонала»


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2017
обратиться к администрации

    Главная страница