Затверджу ю: Заступник Міністра Міністерства доходів І зборів України А. П. Ігнатов „1” вересня 2013 року Довідник №67/1страница1/3
Дата21.05.2016
Размер0.8 Mb.
  1   2   3З А Т В Е Р Д Ж У Ю:
Заступник Міністра Міністерства доходів і зборів України
__________________А.П. Ігнатов
„1” вересня 2013 року


Довідник № 67/1
податкових пільг, що є втратами доходів бюджету
СТАНОМ НА 01.09.2013
Код пільгиЗміст пільгиНазва документа


Номер документа


Дата прийняття документа


Початок дії пільги


Кінець дії пільги


Ознака

цільового

призначенняКоментар

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ПІЛЬГИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
11020025

Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України


Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" ст. 18
Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

334/94-ВР

2755-VI28.12.94

02.12.1028.12.94


11020243


До інших операційних витрат включаються суми коштів, спрямовані уповноваженими банками до додаткового спеціального резерву страхування пенсійних вкладів та додаткових спеціальних резервів страхування коштів фондів банківського управління відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"

Податковий кодекс України п.п. 138.10.4 п.138.1 ст.138 р. ІІІ
Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"

2755-VI

1674-III


02.12.2010

20.04.2000
01.04.2011
0
11020244


До інших витрат звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов'язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, відносяться

суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у статті 157 цього розділу в розмірі, що не перевищує чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року;
Податковий кодекс України абз.а) п.п. 138.10.6 п.138.1 ст.138 р. ІІІ2755-VI02.12.2010

01.04.2011
0
11020245


До інших витрат звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов'язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, відносяться

суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", в межах чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень абзацу "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 цієї статті.
Податковий кодекс України абз.б) п.п. 138.10.6 п.138.1 ст.138 р. ІІІ2755-VI02.12.2010

01.04.2011
0
11020246


До інших витрат звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов'язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, відносяться

суми коштів, перераховані підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менш як 75 відсотків таких осіб, цим об'єднанням для ведення благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року
Податковий кодекс України абз.в) п.п. 138.10.6 п.138.1 ст.138 р. ІІІ2755-VI02.12.2010

01.04.2011
0
11020247


До інших витрат звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов'язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, відносяться

ґ) вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, в тому числі компенсації вартості такого вугілля та вугільних брикетів:

працівникам з видобутку (переробки) вугілля та вуглебудівних підприємств;

пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з 0видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних роботах - не менше ніж 10 років для чоловіків і не менше ніж 7 років 6 місяців - для жінок; на роботах, пов'язаних із підземними умовами, - не менше ніж 15 років для чоловіків і не менше ніж 12 років 6 місяців - для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках - не менше ніж 20 років для чоловіків і не менше ніж 15 років - для жінок;


інвалідам і ветеранам війни та праці, особам, нагородженим знаками "Шахтарська слава" або "Шахтарська доблесть" I, II, III ступенів, особам, інвалідність яких настала внаслідок загального захворювання, у разі якщо вони користувалися цим правом до настання інвалідності;
сім'ям працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, що отримують пенсії у зв'язку із втратою годувальника, а також вдовам померлих пенсіонерів, зазначених в цьому підпункті, які за життя мали таке право.


Податковий кодекс України абз. ґ ) п.п. 138.10.6 п.138.1 ст.138 р. ІІІ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування вартості побутового палива, що надається вдовам померлих пенсіонерів вугільних підприємств, які за життя мали право на безоплатне отримання такого палива

2755-VI

5019-VI02.12.2010

21.06.2012
01.04.2011

04.08.20120
11020248


До інших витрат звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов'язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, відносяться

суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік
Податковий кодекс України абз.д) п.п. 138.10.6 п.138.1 ст.138 р. ІІІ2755-VI02.12.2010

01.04.2011
0
11020249


До інших витрат звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов'язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, відносяться

суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий рікПодатковий кодекс України абз.е) п.п. 138.10.6 п.138.1 ст.138 р. ІІІ2755-VI02.12.2010

01.04.2011
0
11020250


Сума коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням, створеним відповідно до закону з цього питання, у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік.

Податковий кодекс України п.п. 138.12.3 п.138.1 ст.138 р. ІІІ2755-VI02.12.2010

01.04.2011
0
11020259


Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який видається Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Податковий кодекс України п. 154.1 ст.154 р. ІІІ

Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
2755-VI

N 875-XII02.12.2010

21.03.1991
01.04.2011
0
11020260


Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів.

Податковий кодекс України п. 154.2 ст.154 р. ІІІ


2755-VI02.12.2010

01.04.2011
1
11020261


На період підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему звільняється від оподаткування прибуток Чорнобильської АЕС, якщо такі кошти використовуються на фінансування робіт з підготовки до зняття і зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Податковий кодекс України п. 154.3 ст.154 р. ІІІ


2755-VI02.12.2010

01.04.2011
1
11020262


Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалізації міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС.

Податковий кодекс України п. 154.4 ст.154 р. ІІІ


2755-VI02.12.2010

01.04.2011
1
11020263


Звільняється від оподаткування прибуток державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія" від провадження діяльності з оздоровлення та відпочинку дітей.

Податковий кодекс України п. 154.5 ст.154 р. ІІІ


2755-VI02.12.2010

01.04.2011
0
11020264


Застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року;

Податковий кодекс України абз.а) п. 154.6 ст.154 р. ІІІ


2755-VI02.12.2010

01.04.2011

01.01.2016

1
11020265


Застосовується ставка 0 відсотків для діючіх платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років), щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;

Податковий кодекс України абз.б) п. 154.6 ст.154 р. ІІІ


2755-VI02.12.2010

01.04.2011

01.01.2016

1
11020266


Застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до набрання чинності цим Кодексом та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до одного мільйона гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.

Податковий кодекс України абз.в) п. 154.6 ст.154 р. ІІІ


2755-VI02.12.2010

01.04.2011

01.01.2016

1
11020267


Звільняється від оподаткування прибуток дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів недержавної форми власності, отриманий від надання освітніх послуг.

Податковий кодекс України п. 154.7 ст.154 р. ІІІ


2755-VI02.12.2010

01.04.2011
0

Загальне правило оподаткування

11020268


Звільняється від оподаткування прибуток підприємств паливно-енергетичного комплексу в межах фактичних витрат, що не перевищують загальну річну суму:
передбачених інвестиційними програмами, схваленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на капітальні вкладення з будівництва (реконструкції, модернізації) міждержавних, магістральних та розподільчих (локальних) електричних мереж, електричних станцій, теплоелектроцентралей, магістральних газопроводів, газорозподільних мереж, підземних сховищ газу та встановлення лічильників газу населенню, у тому числі сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування вищезазначених цілей;
передбачених проектами, фінансування яких здійснюється за рахунок суб'єктів природних монополій, виробників електричної та/або теплової енергії відповідно до рішень Кабінету Міністрів України;
витрат у межах інвестиційної складової, затвердженої національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, необхідної для повернення кредитів, інвестицій, погашення облігацій (боргових цінних паперів), випущених (отриманих) енергогенеруючими компаніями, з метою фінансування капітальних вкладень з будівництва (реконструкції, модернізації) обладнання електричних станцій і теплоелектроцентралей, відповідно до плану будівництва (реконструкції, модернізації), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Податковий кодекс України п. 154.8 ст.154 р. ІІІ

3609-VI07.07.2011

06.08.2011
1
11020269


Звільняється від оподаткування 80 відсотків прибутку підприємств, отриманого від продажу на митній території України товарів власного виробництва за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України:
устаткування, що працює на відновлюваних джерелах енергії;
матеріали, сировина, устаткування та комплектуючі, які будуть використовуватись у виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;
енергоефективне обладнання і матеріали, вироби, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;
засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів;
устаткування для виробництва альтернативних видів палива.

Податковий кодекс України п. 158.1та п.158.3 ст.158 р. ІІІ


2755-VI02.12.2010

01.04.2011

протягом п'яти років з моменту отримання першого прибутку внаслідок підвищення енергоефективності виробництва.

0
11020270


Звільняється від оподаткування 50 відсотків прибутку, отриманого від здійснення енергоефективних заходів та реалізації енергоефективних проектів підприємств, що включені до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів.

Податковий кодекс України п. 158.2 та п.158.3 ст.154 р. ІІІ


2755-VI02.12.2010

01.04.2011

протягом п'яти років з моменту отримання першого прибутку внаслідок підвищення енергоефективності виробництва.

1
11020272


Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий ними від господарської діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про газ (метан) вугільних родовищ".

Податковий кодекс України

п.16 підр.4 р.ХХ

Закону України "Про газ (метан) вугільних родовищ".


2755-VI

1392-VI 


02.12.2010

21.05.2009
01.01.2011


01.01.2020

1
11020273

Звільняються від оподаткування: прибуток суб'єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг (група 55 КВЕД ДК 009:2005) у готелях категорій "п'ять зірок", "чотири зірки" і "три зірки", у тому числі новозбудованих чи реконструйованих або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд (за умови, що дохід від реалізації послуг з розміщення шляхом надання номера для тимчасового проживання складає не менше 50 відсотків сукупного доходу такого суб'єкта господарської діяльності за відповідний податковий (звітний) період, у якому застосовується пільга).


Податковий кодекс України абз. а) п.17 підр.4 р.ХХ

Закон України "Про внесення зміни до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей справляння податку на прибуток підприємств, отриманого від надання готельних послуг"2755-VI

5180-VI


02.12.2010

06.07.2012
01.01.2011

16.08.2012
01.01.2021

01.01.20211
11020274


Звільняються від оподаткування прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств легкої промисловості (група 17 - група 19 КВЕД ДК 009:2005), крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині.

При цьому на перехідний період до 1 січня 2012 року для підприємств легкої промисловості, які на час набрання чинності положеннями цього Кодексу мають укладені договори на виробництво продукції на давальницькій сировині, термін виконання яких закінчується протягом встановленого періоду, дозволяється застосовувати положення зазначеного пунктуПодатковий кодекс України абз. б) п.17 підр.4 р.ХХ


2755-VI02.12.2010


01.01.2011


01.01.2021

1
11020275


Звільняються від оподаткування прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств галузі електроенергетики (клас 40.11 група 40 КВЕД ДК 009:2005), які виробляють електричну енергію виключно з відновлювальних джерел енергії;

Податковий кодекс України абз. в) п.17 підр.4 р.ХХ
Закон України "Про внесення змін до підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей справляння податку на прибуток")

2755-VI

4453-VI


02.12.2010

23.02.201201.01.2011

01.04.201201.01.2021

01.01.20211
11020276


Звільняються від оподаткування прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств суднобудівної (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) промисловості;

Податковий кодекс України абз. г) п.17 підр.4 р.ХХ


2755-VI02.12.2010


01.01.2011


01.01.2021

1
11020278


Звільняються від оподаткування прибуток підприємств машинобудування для агропромислового комплексу (клас 29.31 і 29.32 групи 29.3 розділу 29 КВЕД ДК 009:2005).

Податковий кодекс України абз. д ) п.17 підр.4 р.ХХ


2755-VI02.12.2010


01.01.2011


01.01.2021

1
11020279


Звільняється від оподаткування прибуток видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманий ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру.

Податковий кодекс України абз. п.18 підр.4 р.ХХ


2755-VI02.12.2010


01.01.2011


01.01.2015

1
11020280


Не включаються до доходів суми коштів або вартість майна, отримані суб'єктами кінематографії (виробниками фільмів) та/або суб'єктами мультиплікації (виробники мультиплікаційних фільмів) і спрямовані на виробництво національних фільмів.

Податковий кодекс України абз. п.19 підр.4 р.ХХ


2755-VI02.12.2010


01.01.2011


01.01.2016

1
11020281


Звільняються від оподаткування:
прибуток виробників біопалива, отриманий від продажу біопалива;


Податковий кодекс України

п.15 підр.4 р.ХХ

2755-VI


02.12.2010


01.01.2011


01.01.2020

1
11020282


Звільняється від оподаткування: прибуток підприємств, отриманий ними від діяльності з одночасного виробництва електричної і теплової енергії з використанням біологічних видів палива та/або виробництва теплової енергії з використанням біологічних видів палива

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"
Податковий кодекс України, п. 15 підр. 4 р. XX


4834-VI

2755-VI24.05.2012

02.12.201001.07.2012

01.01.201101.01.2020

01.01.20201
11020283


Звільняються від оподаткування:
прибуток виробників техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива" для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин та енергетичних установок, які споживають біологічні види палива, одержаний від продажу зазначеної техніки, обладнання та устаткування, що були вироблені на території України.


Податковий кодекс України

п.15 підр.4 р.ХХ


Закону України "Про альтернативні види палива"


2755-VI


1391-XIV 

02.12.2010

14.01.2000

01.01.201101.01.20201
11020285


Звільняється від оподаткування прибуток, отриманий сторонами контракту під час виконання контракту, укладеного для реалізації національного проекту "Повітряний експрес".


Закон України "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо реалізації проекту будівництва інфраструктурних об'єктів Київського регіону"

Податковий кодекс України

пункт 27 підрозділ 4 Розділ ХХ Перехідні положення


№ 5043-VI

2755-VI


04.07.2012

02.12.10


15.08.2012
0
11020289

Звільняються від оподаткування прибуток підприємств літакобудівної промисловості, отриманий від основної діяльності (клас 30.30 група 30.3 розділ 30 КВЕД ДК 009:2010), а також від проведення такими підприємствами науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (клас 72.19 група 72.1 розділ 72 КВЕД ДК 009:2010), які виконуються для потреб літакобудівної промисловості;Податковий кодекс України абз. ґ ) п.17 підр.4 р.ХХ


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування


2755-VI

5412-V


02.12.2010


02.10.201201.01.2011


04.11.2012
01.01.20211
11020290Звільняється від оподаткування прибуток суб'єктів господарювання водо-, теплопостачання та водовідведення в межах витрат, передбачених інвестиційними програмами, погодженими органом місцевого самоврядування (в межах його компетенції) та схваленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (для суб'єктів, регулювання діяльності яких здійснює така комісія), на капітальні інвестиції в будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування зазначених цілей.


Податковий кодекс України п. 154.9 ст.154 р. ІІІ

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України")2755-VI
3609-VI02.12.2010
07.07.2011

01.04.2011
06.08.2011
1
11020291


Встановити ставку податку на прибуток підприємств 5 відсотків для суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу.

Податковий кодекс України,

пункт 10 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення"2755-VI

02.12.2010

01.01.2013

31.12.2013

0
11020293


Прибуток, отриманий від реалізації інвестиційних проектів суб'єктами господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, схвалені відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць", оподатковується за ставкою 0 відсотків.

Податковий кодекс України,

пункт 29 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення"2755-VI

02.12.2010

01.01.2013

31.12.2017

0
11020294


Податок нараховується за ставкою 10 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного відповідно до пунктів 153.8 та 153.9 статті 153 Кодексу за операціями з цінними паперами та деривативами.


Податковий кодекс України

п. 151.4 ст. 151 розділу ІІІ

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів"


2755-VI

5519-VI02.12.2010

06.12.2012
01.01 20130
Каталог: data -> material -> 000 -> 006 -> 54005
data -> Программа дисциплины «Методы исследований в психологии и образовании»
data -> «высшая школа экономики»
data -> Методическая работа по аспектам Business English и Banking Transactions Список учебно-методических материалов 2007г
data -> «высшая школа экономики»
data -> Программа «Совершенствование преподавания социально-экономических дисциплин в вузах»
data -> Программа дисциплины теории личности для направления 030300. 62 «Психология»
data -> Программа дисциплины «Современные концепции личности»
54005 -> Затверджу ю: Заступник Голови дпс україни А. П. Ігнатов „ 29 ” грудня 2012 року Довідник №64


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2017
обратиться к администрации

    Главная страница