2 Билим бер\\ менеджментинин окуучулардын келечегине кам кър\\ ишмердигин калыптандыруунун мазмуну жана технологиясыСкачать 239.9 Kb.
страница1/9
Дата06.06.2018
Размер239.9 Kb.
#38667
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
2.2. параг
Кафедрада, СОЦИАЛДЫК СЕМИН, ЖУМУШЧУ Жалпы пс 2018 жанысы, ПСИХОЛОГИЯ БКФ, Каф багыты, СП УМК, Рабоч прог МАТ МЕТОД 2020, САРАТОВ, кыр географ №1 ТЕМА, КОРОНАВИРУС 2

2.2. Билим бер\\ менеджментинин окуучулардын келечегине кам кър\\ ишмердигин калыптандыруунун мазмуну жана технологиясы


“Билим бер\\ менеджментинин окуучулардын келечегине кам кър\\ ишмердиги” окуу курсу мектеп мугалимдерине окутулат.

Окуу курсунун максаты: Билим бер\\ менеджменти катары окуучулардын келечегине кам кър\\ ишмердиги боюнча мугалимдердин психологиялык, педагогикалык билимдерин, билгичтиктерин жана кънд\мдър\н калыптандыруу

Окуу курсунун милдеттери катары булар эсептелинет::

– билим бер\\ системасында окуучулардын келечегине кам кър\\ маселесинин психологиялык-педагогикалык негиздери менен мугалимдерди жакындан тааныштыруу;

– билим бер\\ системасында окуучулардын келечегине кам кър\\ проблемаларына мугалимдердин педагогикалык-психологиялык ой-жүгүртүүсүн, педагогикалык турмушка болгон туруктуу көз карашын, өз ара мамилелерде өзүнүн оюн туура бере билүүсүн жана кесиптик жүрүм-турумдарын өнүктүрүүсүн калыптандыруу;

– кесиптик башкаруучулук ишмердүүлүктө адамдын психологиялык өзгөчөлүктөрүн максаттуу пайдаланууну калыптандыруу;

– башкаруу ишмердигине өз алдынча ойлоо жөндөмдүүлүгүн, акыл-сезимин, чөйрөгө болгон таасирин алдын-ала көрө билүүгө үйрөтүү;

– окуу-тарбия ишмердигин башкарууга жана өзүнүн мүмкүнчүлүгүн туура баалай билүүгө үйрөтүү;

– окуу-тарбия ишмердигинин ар түрдүү кырдаалдарында оптималдуу жолдорду, максаттуу жетишкендиктерди таба билүүгө үйрөтүү;

– башкаруу ишмердигинде окуучулардын ички интеллектуалдык, эмоционалдык активдүүлүгүн, аналитикалык жана сынчыл ой-жүгүртүүсүн стимулдоо билгичтиктерин жана кънд\мдър\н калыптандыруу.Курстун жалпы көлөмү 12 саатка ылайыкташтырылып өткөрүлөт.

Скачать 239.9 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница