«актуальні питання теоретичної медицини», «актуальні питання клінічної медицини»страница1/43
Дата14.05.2016
Размер7.84 Mb.
#8870
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

МАТЕРІАЛИ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, ЛІКАРІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ»,

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ»,

«МІКРОЕЛЕМЕНТОЗИ В КЛІНІЧНІЙ МЕДИЦИНІ»

(Суми, 21-23 квітня 2010 року),

«ACTUAL PROBLEMS OF FUNDAMENTAL AND CLINICAL MEDICINE

(IN ENGLISH)»

(Суми, 22-23 квітня 2010 року)


Суми «Видавництво» СумДУ 2010

ЗМІСТ


 1. Програма конференції «Актуальні питання теоретичної медицини»…………………………………………….4

 2. Програма конференції «Актуальні питання клінічної медицини»……………………………………………….9

 3. Програма конференції «Мікроелементози в клінічній медицині»……………………….....................................26

 4. Програма конференції «Actual problems of fundamental and clinical medicine (in english……........................27

 5. Матеріали конференції «Актуальні питання теоретичної медицини»………………………………………….30

  1. Секція морфології…………………………………………………………………………........................................30

  2. Секція теоретичної та експериментальної медицини (медична біологія, фізіологія, патофізіологія,

біохімія, фармакологія)…………………………………………………...................................................................53

  1. Секція профілактичних дисциплін та історії медицини…………………………………………………………..64

 1. Матеріали конференції «Актуальні питання клінічної медицини»………………………...................................81

  1. Секція внутрішньої медицини………………………………………………………………....................................81

  2. Секція акушерства та гінекології………………………………………………………………………………….100

  3. Секція інфекційних хвороб…………………………………………………………………...................................110

  4. Секція сімейної медицини………………………………………………………………….....................................122

  5. Секція ортопедії, травматології, невідкладних станів, урології, реаніматології, офтальмології,

оторинолариногології………………………………………………………………………………………………139

  1. Секція хірургії №1………………………………………………………………………………………………….155

  2. Секція хірургії №2………………………………………………………………………………………………….163

  3. Секція нейрохірургії, неврології, психіатрії та дерматовенерології…………………………………………….177

  4. Секція педіатрії №1…………...…………………………………………………………………………………….189

6.10.Секція педіатрії №2 (доповіді присвячені 20-річчю Сумської обласної дитячої клінічної лікарні

та 10-річчю кафедри педіатрії)……………………………...................................................................................213


 1. Матеріали конференції «Мікроелементози в клінічній медицині»……………………………………………..235

 2. Матеріали конференції «Actual problems of fundamental and clinical medicine (in english.............................243

  1. Секція тоеретичної медицини……………………………………………………………………………………...243

  2. Секція клінічної медицини…………………………………………………………………....................................251


ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ»
Секція морфології
Голови: проф. В.З. Сікора, проф. А.М. Романюк.

Секретар – к.м.н., асист. Г.Ю. Будко.

21 квітня 2010 р.

Початок о 1500, ауд. кафедри анатомії людини.
 1. Будко Г.Ю, Москаленко Р.А, Горбенко Н.І, студ. 4-го курсу.

«Значення татуювань у прозекторській діяльності патологоанатома і судово-медичного експерта».

СумДУ, кафедра патоморфології. 1. Воробйова Ю.М., Борщ С.М.

«Статистичний аналіз особливостей патоморфологічних змін передміхурової залози чоловічого населення сумського регіону».

Науковий керівник - к.м.н., асист. Г.Ю. Будко.

СумДУ, кафедра патоморфології.


 1. Гирявенко Н.І.

«Особливості макро- та мікроскопічного характеру первинного раку маткових труб».

Науковий керівник – проф. А.М. Романюк.

СумДУ, кафедра патоморфології.


 1. Ісаєва В.Є., Карпенко Л.І., Будко Г.Ю., ЄрмоленкоТ.С., студ. 3-го курсу.

«Правові аспекти діяльності патологоанатомічної служби в сучасних умовах».

СумДУ, кафедра патоморфології. 1. Литюга Я.В., студ., 3-го курсу.

«Порівняльний аналіз cтруктури патології диспансерної групи гінекологічних хворих».

Науковий керівник – к.м.н., доц. Л.І. Карпенко.

СумДУ, кафедра патоморфології.


 1. Малець Л.О, Москаленко Р.А.

«Навчальний відеофільм «Аутопсійне дослідження людини»».

Науковий керівник – д.м.н., проф. А.М. Романюк.

СумДУ, кафедра патоморфології.


 1. Москаленко Р.А.

«Вплив модельованого мікроелементозу на критичну напругу у стінці фолікулів».

Науковий керівник – проф. А.М. Романюк.

СумДУ, кафедра патоморфології.


 1. Москаленко Ю.В., Сауляк С.В.

«Морфологічні зміни яєчок статевонезрілих щурів під впливом несриятливих екзогенних чинників».

Науковий керівник – д.м.н., проф. А.М. Романюк.

СумДУ, кафедра патоморфології.


 1. Карпенко Л.І., Будко Г.Ю., Рєзнік А.В., студ. 4-го курсу.

«Морфологічні зміни у легенях хворих з тяжким перебігом грипу А/H1N1 під час епідемії».

СумДУ, кафедра патоморфології. 1. Романюк А.М., Москаленко Р.А., Линдін М.С.

«Система підтримки прийняття рішень (СППР) у діагностиці проліферативних процесів молочної залози».

СумДУ, кафедра патоморфології. 1. Романюк А.М, Москаленко Р.А, Карпенко Л.І, Іваній О.І, Шевченко М.В, студ. 5-го курсу.

«Морфологічна класифікація бронхіальних кіст».

СумДУ, кафедра патоморфології. 1. Сауляк С.В., Москаленко Ю.В.

«Гістологічні та гістохімічні методики дослідження морфології яєчка».

Науковий керівник – д.м.н., проф. А.М. Романюк.

СумДУ, кафедра патоморфології.


 1. Сизоненко В.Т., Семілет Д.Г.

«Гінекологічна онкологічна патологія серед жінок, що працюють у машинобудівній галузі».

Науковий керівник – к.м.н., доц. Л.І. Карпенко.

СумДУ, кафедра патоморфології.


 1. Кузьмінов П.О., Малець Л.О., Циган О.М., студ. 3-го курсу.

«Актуальні питання діагностики синдрому раптової смерті у дітей».

Науковий керівник – к.м.н., доц. Л.І. Карпенко.

СумДУ, кафедра патоморфології.


 1. Гольченко Н.О.*, Шевцова Ю.М., студ. 4-го курсу.

«Особливості морфофункціонального стану слизової оболонки шлунка в нормі та при патології населення Сум та Сумської області».

Науковий керівник - к.м.н., асист. Г.Ю. Будко.

Сумський державний університет, кафедра патоморфології, *СОКЛ.


 1. Фомина К.А.

«Сравнительные морфологические изменения в строении гипофиза белых крыс после длительного применения антиоксидантов».

Луганский государственный медицинский университет, кафедра анатомии человека. 1. Сікора В.З., Погорєлов М.В.

«Центр морфологічних досліджень медичного інституту СумДУ – перспективи розвитку».

СумДУ, кафедра анатомії людини. 1. Бончев С.Д., студ. 6-го курсу.

«Біоматеріали на основі хітозану для лікування опікових ран: дослідження фізико-хімічних властивостей та in-vivo-тести».

Науковий керівник – к.м.н., доц. М.В. Погорєлов.

СумДУ, кафедра анатомії людини.


 1. Погорєлов М.В., Бойко В.О., студ. 5-го курсу.

«Морфологія кісткового регенерату у тварин молодого віку в умовах гіпоосмолярної гіпергідрії».

СумДУ, кафедра анатомії людини. 1. Устянський О.О., Якубанець Д.П., Абухамаш Е.В., Літвінова Ю.О., студ. 2-го курсу.

«Тотальний анатомічний препарат скелетних м’язів людини, виготовлений методом пластинації».

СумДУ, кафедра анатомії людини. 1. Васько Л.В., Тихановський М.Ф., Хандога В.С., студ. 2-го курсу.

«Аналіз морфометричних результатів посттравматичної регенерації опроміненого сідничного нерва».

СумДУ, кафедра патоморфології. 1. Бумейстер В.І., Сікора В.В., студ. 2–го курсу.

«Ультраструктурна організація остеобластів кісткового регенерату в умовах загальної дегідратації».

СумДУ, кафедра анатомії людини. 1. Волкогон А.Д.

«Морфологічні зміни легеневої тканини щурів різного віку в умовах токсичної дії солей важких металів та коригуюча дія препарату емоксипін».

СумДУ, кафедра анатомії людини. 1. Ткач Г.Ф., Дубовик Є.І., студ. 3-го курсу.

«Морфологічна характеристика клубових кісток щурів старечого віку в умовах гіпергідрії тяжкого ступеня».

СумДУ, кафедра анатомії людини. 1. Кореньков О.В.

«Специфічні особливості мікроскопічної будови регенерату довгих кісток скелета у щурів зрілого віку в умовах техногенного мікроелементозу організму».

Науковий керівник – проф. В.З. Сікора.

СумДУ, кафедра анатомії людини.


 1. Дубовик Є.І., студ. 3-го курсу; Бойко В.О., студ. 5-го курсу.

«Особливості остеогенезу кісток скелета щурів при змодельованій гіпергідрії тяжкого ступеня».

Науковий керівник – доц. Г.Ф. Ткач.

СумДУ, кафедра анатомії людини.


 1. Приходько О.О.

«Морфологічні параметри еритроцитів щурів старечого віку в умовах техногенного мікроелементозу організму».

Науковий керівник – проф. В.З. Сікора.

СумДУ, кафедра анатомії людини.


 1. Сулим Л.Г.

«Мікроструктурні перетворення паренхіми нирок під впливом солей важких металів».

СумДУ, кафедра анатомії людини. 1. Устянський О.О., Андрусенко З.М., студ. 1-го курсу.

«Індивідуальна анатомічна мінливість симпатичного стовбура людини».

СумДУ, кафедра анатомії людини. 1. Воронцов С.О., студ. 1-го курсу.

«Морфологічна перебудова гепатоцитів щурів старечого віку в умовах сублетальної гіпергідратації організму».

Науковий керівник – ст. викл. І.В. Болотна.

СумДУ, кафедра анатомії людини.


 1. Корнейкова І.П.

«Особливості морфоструктури гіпофіза у білих лабораторних щурів - самців при змодельованій гіпергідрії».

Науковий керівник – проф. В.З. Сікора.

СумДУ, кафедра анатомії людини.


 1. Устянський О.О., Логвінова О.В., Проценко О.В., Кривогуз А.А., студ. 1-го курсу.

«Варіанти анатомічної будови м’язів передпліччя».

СумДУ, кафедра анатомії людини. 1. Романовська А.А., студ. 1-го курсу.

«Зміни хімічного складу печінки щурів молодого віку на тлі водного отруєння тяжкого ступеня».

Науковий керівник – ст. викл. І.В. Болотна.

СумДУ, кафедра анатомії людини.
Секція теоретичної та експериментальної медицини

(медична біологія, фізіологія, патофізіологія, біохімія, фармакологія)
Голови: проф. О.В. Атаман, проф. І.Ю. Висоцький.

Секретар – доц. В.Ю. Гарбузова.

21 квітня 2010 р.

Початок о 1500, вул. Санаторна, 31, каф. патофізіології
 1. Атаман О.В., Гарбузова В.Ю.

«Роль поліморфізму генів у патогенезі серцево-судинних захворювань».

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології. 1. Гарбузова В.Ю., Железний В.П.*

«Алельний поліморфізм генів факторів згортання крові як чинник розвитку серцево-судинних захворювань».

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології, *Сумська міська клінічна лікарня №1. 1. Гарбузова В.Ю., Дубовик Є., студ. 3-го курсу.

«Вивчення Т-138С-поліморфізму промотору матриксного GLA–протеїду у хворих на гострий коронарний синдром».

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології. 1. Борсук А.Д., студ. 4-го курсу.

«Роль матричного GLA-протеїду в розвитку онкологічних захворювань».

Науковий керівник - проф. О.В. Атаман.

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.


 1. Обухова О.А.

«Вивчення генетичної схильності людини до різних видів спорту».

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології. 1. Хижня Я.В.

«Мікротвердість стегнової кістки у щурів за умов гіпервітамінозу D».

Науковий керівник – проф. О.В. Атаман.

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.


 1. Наумко Р.Ф.

«Зміни вмісту міді та цинку в тканинах судинної стінки за умов впливу високих доз адреналіну».

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології. 1. Покотило К.В., студ. 6-го курсу.

«Вплив високих доз адреналіну на зміни вмісту заліза та марганцю у тканинах судинної стінки».

Науковий керівник – к.м.н., асист. Р.Ф. Наумко.

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.


 1. Лось Л.О., Хитрий І.В., студ. 4-го курсу.

«Вміст мікроелементів у тканинах аорти та кісток у щурів на фоні хронічної ниркової недостатності».

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології. 1. Янчик Г.В., Зудіна Т.О., Мірошніченко Г.І., студ. 2-го курсу.

«Добові коливання рівня працездатності у студентів молодших курсів».

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології. 1. Гарбузова В.Ю., Лось Л.О.

«Вплив фізичного навантаження на кардіогемодинамічні показники студентів».

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології. 1. Воробйова Ю.М., студ. 2-го курсу.

«Стан серцево-судинної системи школярів під час емоційних і фізичних навантажень».

Науковий керівник – доц. В.Ю. Гарбузова.

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.


 1. Будко В.В., Шакотько С В., студ. 1-го курсу.

«Дослідження пальцевих візерунків близнюків».

Наукові керівники – асист. О.А. Обухова., доц. О.Ю. Смірнов.

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.


 1. Бокатов А.В., студ. 2-го курсу.

«Нобелівська премія по фізіології і медицини 2009 року».

Науковий керівник – асист. Л.О. Лось.

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.


 1. Качанова А.А., Высоцкий И.Ю., Федорова И.П.,* Высоцкая Е.И., студ. 3-го курса**.

«Эффективность производных n-винилпирролидонмалеинового ангидрида при острой интоксикации эпихлоргидрином».

СумГУ, кафедра биохимии и фармакологии.*Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко.

**Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца.

 1. Коваль И.А., Заиченко Л.В., студ. 3-го курса.

«Потенцирование пропранололом натрийуретического эффекта фуросемида»

Научный руководитель – доц. Р.А. Храмова.

СумГУ, кафедра биохимии и фармакологии.


 1. Прімова Л.О.

«Біологічно активні речовини міцеліальних грибів».

СумДУ, кафедра біохімії і фармакології. 1. Кадацький М.Д., студ. 3-го курсу.

«Визначення деяких нейропептидiв гіпофіза щурів методом мас-спектрометрії з іонізацією уламками поділу каліфорнію-252».

Науковий керівник – доц. Л.І. Гребеник.

СумДУ, кафедра біохімії та фармакології.


 1. Чорна І.В.

«Дослідження пошкоджень ДНК-клітин та їхньої репарації із застосуванням методу ДНК-комет».

СумДУ, кафедра біохімії та фармакології. 1. Соловьева И.В., Перетятько Д.С., Курило А.В., Горлов Н.С.

«Оценка содержания сфингозина в опухолевых клетках культуры НЕР-2 при активации и блокаде опиатных рецепторов».

Научный руководитель – проф. И.А. Комаревцева.

Луганский государственный медицинский университет, кафедра медицинской химии.


 1. Фролов О.К., Копійка В.В., Федотов Є.Р., Литвиненко Р.О.

«Вплив екзогенних біологічно активних речовин медичної п’явки на пігментоутворення сапрофітних бактерій».

Запорізький національний університет, кафедра імунології та біохімії.


Секція профілактичних дисциплін та історії медицини
Голова – д.м.н., проф. К.К. Васильєв.

Секретар – О.М. Вишнева.

21 квітня 2010 р.

Початок о 1500, кафедра гігієни та екології, соціальної медицини та органiзацiї охорони здоров'я.
 1. Васильев К.К.

«О фотографии Антона Павловича Чехова 1883 года (к 150-летию со дня рождения писателя)».

СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения. 1. Васильев К.К.

«Из биографии профессора-невропатолога Григория Ивановича Россолимо (1860-1928)».

СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения. 1. Васильев К.К.

«К биографии доктора Исаака Наумовича Альтшуллера (1870-1943)» (По архивным данным).

СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения. 1. Васильев К.К.

«Военный врач Иван Иванович Крашенинников (1869-1940)» (К истории медицинской политической эмиграции).

СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения. 1. Руда С. П.

«Видатний вітчизняний лепролог Г.М. Мінх».

Центр досліджень науково-технічного потенціалу й історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, м. Київ. 1. Гамалія К.М.

«Відомий гігієніст та громадський діяч І.П. Скворцов».

Кафедра мистецтвознавства та етнічної культури Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну ім. Сальвадора Далі, м. Київ
 1. Огнев В.А., Трегуб П.О.

«Основатель криминалистического направления в судебной медицине Николай Сергеевич Бокариус (1869-1931)».

Харьковский национальный медицинский университет, кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения.
 1. Емельянова Н.А.

«Популяризация научных знаний по гигиене зрения в российской офтальмологической печати во второй половине XIX в.».

ФГУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца». 1. Кузыбаева М.П.

«О музеях-кабинетах российских хирургов».

НИИ истории медицины РАМН, Москва, Россия. 1. Кондратюк Г.И.

«Развитие офтальмологической помощи в Крыму: 1866-1917 годах».

Кафедра отоларингологии и офтальмологии Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского, г. Симферополь.
 1. Голубинов В.В.

«Мой прадед – профессор Николай Константинович Кульчицкий (1856 – 1925)».

Москва.


 1. Павлычева С.В.

«Работа харьковского гистолога В.А. Павлова (1863-1931) в лаборатории проф. А. ван Гехухтена».

СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения. 1. Шаповалова І.В.

«До питання про професійну захворюваність (за даними ВАТ «СНВО ім. Фрунзе» за період 2005 - 2009рр.)».

СумДУ, кафедра гігієни та екології, соціальної медицини та організації охорони здоров’я. 1. Чернобров И.В.

«Губернский лекарь Осип Шумлянский».

СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения. 1. Чернобров И.В.

«Первые уездные врачебные общества на Сумщине».

СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения. 1. Чернобров И.В.

«Врач Н.А. Ширяев – Герой Труда».

СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения. 1. Чернобров И.В.

«К истории организации медицинского обслуживания населения в период массовых полевых работ».

СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения. 1. Вижунов В.Л.

«Вольные аптеки ахтырского уезда в конце ХІХ – начале ХХ вв.».

Научный руководитель – проф. К.К. Васильев.

СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения.


 1. Васильев Ю.К.

«Из истории деятельности Общества одесских врачей в начале XX cт.».

Научный руководитель – проф. К.К. Васильев.

СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения.


 1. П'ятигор В.О., Хоппестад Н.В., Михайленко С.М., студ. 6-го курсу.

«До питання про організацію системи охорони здоров'я в Норвегії».

Науковий керівник – ст. викл. С.В. Павичева.

СумДУ, кафедра соціальної медицини.


 1. Рашевська В.А., студ. 6-го курсу.

«Фактори смертності дітей (за даними Сумської області, 2007 рік)».

Науковий керівник- проф. К.К. Васильєв.

СумДУ, кафедра гігієни та екології, соціальної медицини та організації охорони здоров'я.


 1. Дем'янова А.А., студ. 5-го курсу.

«Моніторинг чутливості до антибіотиків циркулюючих штамів Salmonella enterica».

Науковий керівник - проф. А.Г. Дьяченко.

СумДУ, кафедра гігієни та екології, соціальної медицини та організації охорони здоров'я.


 1. Дорош Д.С., Ільченко М.В., студ. 5-го курсу.

«Деякі аспекти адаптації іноземних студентів до умов життя і навчання в Україні».

Науковий керівник - доц. І.М. Терлецька.

СумДУ, кафедра іноземних мов.


 1. Каталог: bitstream -> 123456789
  123456789 -> Та медичному дискурсах
  123456789 -> Московский государственный
  123456789 -> Проблемы взаимодействия человека и информационной среды
  123456789 -> Некоторые аспекты проблемы идентичности в условиях современного коммуникативного пространства
  123456789 -> Севастопольский национальный
  123456789 -> Программа и материалы методического семинара преподавателей хгу «нуа» 30 января 2009 г. Харьков Издательство нуа 2009
  123456789 -> Міністерство освіти І науки України І88К 0453-8048 вісник
  123456789 -> Кожина Г. М. Психіатрія дитячого та підліткового віку/ Г. М. Кожина, В. Д. Мішиєв, Е. А. Михайлова, Чуприков А. П., Коростій В.І., Самардакова Г. О., Гайчук Л. М., Гуменюк Л. М. Підручник
  123456789 -> Медицинская психология рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов медицинского факультета
  123456789 -> Ноосфера і цивілізація


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница