Дніпропетровська обласна держадміністрація головне управління охорони здоров`я дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека бібліографічний список літератури за темоюСкачать 116.93 Kb.
Дата21.05.2016
Размер116.93 Kb.
#27314
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА

НАУКОВО-МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
за темою
«Непсихотичні психічні розлади при гіпертонічній хворобі. (Неврози, неврастенія, психосоматика, особистісні особливості, відношення до хвороби, акцентуація, психоемоційний стан)»
Надходження до ДОНМВ за2000-2010 рр.

Список складено зав.відділом бібліографії та краєзнавства ДОНМБ Корнійчук Т.І.До уваги читачів: всі вказані у бібліографічному списку видання можна отримати у відділі обслуговування Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки за адресою:

м.Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 8.

Також Ви маєте можливість скористатися новою послугою нашої бібліотеки -Віртуальною Довідковою Службою, надіславши запит на підбір літератури за темою за адресою DONMB@ua.fm. Детальніше про умови користування ВДС можна дізнатися на сайті ДОНМБ medlib.dp. gov.ua.
Зауваження та пропозиції просимо надсилати за адресою:

49044, м.Дніпропетровськ,

вул.. Дзержинського, 8

ДОНМБ

Відділ бібліографії та краєзнавства.

Тел. для довідок 713-45-90

744-15-51

Веб-сайт ДОНМБ medlib.dp. gov.ua
Непсихотичні психічні розлади при гіпертонічній хворобі. (Неврози, неврастенія, психосоматика, особистісні особливості, відношення до хвороби, акцентуація, психоемоційний стан)
616.89

А 43


Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології: матеріали наукового симпозіуму та пленуму науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України "Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології", (Київ, 2-3 грудня 2009р) : Доклади / Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України ; ред. П. В. Волошин. - Київ: Харків : Б.в., 2009. - 205 с

Экземпляры: всего:1 - ХР.(1)616.8

Б88


Бройтигам, Вальтер.

Психосоматическая медицина : Кратк.учеб. / В. Бройтигам, П. Кристиан, М. фон Ради; Пер. Г.А. Обухов. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 1999. - 376 с

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

616.33

Г 22


Глушко Л.В.

Стан вегетативної регуляції та психосоматичний статус хворих з різними клінічними варіантами функціональної диспенсії : сборник / Л. В. Глушко, В. М. Кулаєць // Гастроентерологія : Міжвід. збірник / Інст-т гастроентерології АМН України: Дніпр. держ. мед. академія; ред. Юрій Олександрович Філіпов. - Дніпропетровськ : Пороги, 2009. - Вып. 42. - С.76-82. - Библиогр.: с. 81-82. - ISBN 978-611-518-004-2. - Библиогр.: с. 81-8288

К 93


Курпатов, Андрей Владимирович.

Паническая атака и невроз сердца / Андрей Владимирович Курпатов. - 4-е изд. - [б. м.] : ОЛМА МЕДИАГРУПП, 2007. - 224 с

Экземпляры: всего:1 - ХР.(1)

616.8

П86


Психиатрия.Психосоматика.Психотерапия : Пер. с нем. / Ред. К.П. Кетскер, Ред. Г. Фрайбергер, Пер. И.Я. Сапожникова. - М. : Алетета, 1999. - 504 с

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)616.8

Х 76


Хомуленко Т.Б.

Основы психосоматики : учебное пособие / Т. Б. Хомуленко. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 120 с. : табл. - Библиогр.: с. 119-120

Экземпляры: всего:1 - ХР.(1)Александровский Ю.А.

Проблемы специфичности непсихотических психических расстройств: клинико-психопатологический и клинико-фармакологический анализ / Ю.А. Александровский // Рос. психиатр. журнал. - 2008. - N5. - С.28-39


Бурсиков А.В.

Типы отношения к болезни, качество жизни и приверженность лечению в дебюте гипертонической болезни / А.В. Бурсиков, Ю.С. Тетерин, О.В. Петрова // Клиническая медицина. - 2007. - Том85, N8. - С.44-46. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 46. - Библиогр.: с. 46

Бурчинский С.Г

Фармакологические подходы в лечении психосоматической патологии / С.Г Бурчинский // Міжнар. неврол. журнал. - 2010. - N3. - С.149-152

Бурчинский С.Г.

Новые подходы к фармакотерапии когнитивных и депрессивных расстройств при психосоматической патологии / С.Г. Бурчинский // Міжнар. неврол. журнал. - 2010. - N3. - С.129-133


Валиуллина Э.Н.

Коплайенс у больных с артериальной гипертонией, имеющих заболевания органа зрения, в зависимости от психологического статуса / Э. Н. Валиуллина, Э. Р. Исхаков, А. Ф. Батыршина // Психотерапия. - 2008. - N 12. - С.41-44. - Библиогр.: с. 43-44. - Библиогр.: с. 43-44


Ванчакова Н.П.

Тревожные расстройства у пациентов с гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца и опыт их коррекции Тенотеном / Н.П. Ванчакова, А.П. Попов // Поликлиника. - 2007. - N2. - С.56

Великанова Л.П.

Динамические соотношения неврозов и психосоматических расстройств (Часть 2) / Л.П. Великанова // Социальная и клиническая психиатрия. - 2006. - N1. - С.95


Влияние патохарактерологических расстройств на течение гипертонической болезни / А. Сыркин, В. Медведев, Ф. Копылов, С. Висуров // Врач. - 2007. - N 4. - С.10-12.Волков В.С.

Психологический статус больных артериальной гипертонией, потребляющих повышенное количество поваренной соли / В. С. Волков, О. Б. Поселюгина // Терапевтический архив. - 2010. - Том 82, N 9. - С.38-40. - Библиогр.: с. 40. - ISSN 0040-3660. - Библиогр.: с. 40
Володина О.В.

Психосоматические взаимосвязи тревожных невротических расстройств и гипертонической болезни (аналитический обзор) / О. В. Володина // Российский психиатрический журнал : Научно-практический журнал. - 2009. - N 5. - С.43-50

Гайструк Н.А.

Психоемоційний стан і нейроендокринна адаптація у вагітних з артеріальною гіпертензією та їх ефективна корекція / Н.А. Гайструк // Здоровье женщины. - 2006. - N4. - С.87

Гайструк Н.А.

Психоемоційний стан і нейроендокринна адаптація у вагітних з артеріальною гіпертензією та їх ефективна корекція / Н.А. Гайструк // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2007. - N2. - С.58


Голубев М.В.

Эффективность когнитивно-поведенческой психотерапии в комплексном лечении больных с начальными проявлениями гипертонической энцефалопатии / М.В. Голубев, Я.М. Бухаров, И.С. Головкин // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физкультуры. - 2007. - N 2. - С.15-16.


Депрессивная симптоматика ухудшает прогноз у больных артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца: первые результаты проспективного этапа российского многоцентрового исследования КООРДИНАТА / Е.И. Чазов, Р.Г. Оганов, Г.В. Погосова и др. // Кардиология. - 2007. - Том47, N10. - С.24-30. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 30. - Библиогр.: с. 30Дроздова И.В.

Личностные особенности больных артериальной гипертензией и неврастенией / И.В. Дроздова // Международный медицинский журнал. - 2008. - Том14, N1. - С.10-14.


Ениколопов С.

Тревога и гипертоническая болезнь. Порочный круг / С. Ениколопов // Український ревматологічний журнал : Наук.- практ. журн. - 2008. - N2. - С.27-28

Загуровский В. М.

Клинико-патологические данные психотерапии и психофармакотерапии гипертонических кризов / В. М. Загуровский // Український терапевтичний журнал. - 2006. - N3. - С.24-28. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 28. - Библиогр.: с. 28

Захарова К.В.

Качество и стойкость ремиссии при применении антидепрессантов у больных с непсихотическими депрессивными расстройствами / К.В. Захарова // Рос. психиатр. журнал. - 2008. - N1. - С.53-58.Клименко В.І.

Організація комплексного спостереження за психоемоційним станом кардіологічних хворих / В.І. Клименко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2008. - N1. - С.37-41.

Копылов Ф.

Психосоматические аспекты гипертонической болезни / Ф. Копылов // Врач. - 2008. - N2. - С.2-5

Корнацький В.М.

Вплив психоемоційних порушень на розвиток і перебіг серцево-судинної патології / В. М. Корнацький, І. В. Третяк // Український кардіологічний журнал : Наук.-практ. журн. - 2008. - N 6. - С.94-100
Ломакин В.

Психосоматические аспекты фибрилляции предсердий / В. Ломакин, Ю. Никитина, Ф. Копылов // Врач. - 2008. - N12. - С.11-14

Моисеев С.

Как преодолеть инерцию в лечении артериальной гипертонии / С. Моисеев, В. Фомин // Врач. - 2007. - N 1. - С.13-16.
Немедикаментозная терапия психосоматических расстройств у больных артериальной гипертонией с метаболическим синдромом Х / О.И. Шушляпін, Ф.П. Говоров, В.С. Чернец , Салех С.Х. Нажар // Журнал практичного лікаря. - 2006. - N2. - С.20-28Никитина Ю.

Психосоматические аспекты ишемической болезни сердца / Ю. Никитина, Ф. Копылов // Врач. - 2008. - N4. - С.2-5

Новикова И.А.

Основные факторы риска развития психосоматических заболеваний / И.А. Новикова, П.И. Сидоров, А.Г. Соловьев // Терапевт. арх. - 2007. - Том79, N1. - С.61-64. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 64. - Библиогр.: с. 64

Оганов Р.Г.

Артериальная гипертония - проблема поликлиническая / Р.Г. Оганов, В.А. Галкин, Г.Я. Масленникова // Терапевт. арх. - 2006. - Т. 78, N 1. - С.6-9.
Особливості перебігу артеріальної гіпотензії у дітей залежно від психоемоційного статусу / Л.Я. Іванишин, О.Б. Синоверська, Н.М. Іваницька, О.В. Сєрний; // Галиц. лікар. вісник. - 2010. - Том17, N1. - С.28-30. - Рез. англ. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.Патопсихологическая диагностика гипертонической энцефалопатии / Т. З. Биктимиров, В. Вл. Машин, Л. А. Белова // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2003. - N Приложен. № 9. - С.215. - ISSN 0044-4588Патофизиологические особенности артериальной гипертонии при ожирении: диагностика и принципы лечения / А. М. Шилов [и др.] // Лечащий врач : Журнал практикующего врача. - 2009. - N 2. - С.9-12. - ISSN 1560-5175Петроа М.М.

Эмоционально-волевые нарушения у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа в сочетании с артериальной гипертонией и с диабетической полинейропатией / М. М. Петроа, О. Б. Курумчина, Е. А. Пронина // Проблемы эндокринологии. - 2010. - Том 56, N 4. - С.20-22. - Библиогр.: с. 22. - ISSN 0375-9660. - Библиогр.: с. 22

Погосова Г.В.

Улучшение приверженности к лечению артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца - ключевое условие снижения сердечно-сосудистой смертности / Г.В. Погосова, И.Е. Колтунов, А.Н. Рославцева // Кардиология. - 2007. - Том47, N3. - С.79-84. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 83-84. - Библиогр.: с. 83-84

Правило В.С.

Связь факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, показателей гемодинамики головного мозга и психологических особенностей личности у молодых мужчин в зависимости от прогноза развития гипертонической болезни / В.С. Правило, В.В. Белов // Терапевт. арх. - 2007. - Том79, N1. - С.43-46. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 45-46. - Библиогр.: с. 45-46

Проблемы взаимодействия врача и пациента и контроль артериальной гипертонии в России. Основные результаты Российской научно-практической программы АРГУС-2 / Ж.Д. Кобалава, Ю.В. Котовская, Е.Г. Старостина и др. // Кардиология. - 2007. - Том47, N3. - С.38-47. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 46-47. - Библиогр.: с. 46-47Профессиональный стресс и развитие стресс-индуцированной гипертонии / О.Н. Антропова, И.В. Осипова, Г.И. Симонова и др. // Кардиология. - 2009. - Том49, N6. - С.27-30


Прошлое, настоящее и будущее альтернативной медицины. Перспективы в психосоматике / В.И. Бакшеев, Н.М. Коломоец, Ю.В. Кукурекин и др // Здоровье мужчины. - 2009. - N 4. - С.235-239.


Психосоматические особенности личности подростков с артериальной гипертензией // Педиатрия. - 2007. - Том86, N2. - С.28Различные типы начальных ортостатических депрессорных реакций у больных гипертонической болезнью при активной ортостатической пробе / Ю.В. Кузьмина, Е.В. Ощепкова, А.Н. Рогоза и др. // Терапевт. арх. - 2008. - Том80, N4. - С.38-42Роль тревожных расстройств при гипертонической болезни и возможности их коррекции // Лечащий врач. - 2007. - N3. - С.89Серов В.А.

Влияние социально-экономических факторов на приверженность к лечению больных гипертонической болезнью / В.А. Серов, В.И. Горбунов // Клиническая медицина. - 2007. - Том85, N3. - С.65-68. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 68. - Библиогр.: с. 68
Сидоров П.И.

Психосоматическая медицина: Руководство для врачей / под ред. П.И.Сидорова. - М.: МЕДпресс-информ, 2006. - 568 с. / П. И. Сидоров, А. Г. Соловьев, И. А. Новикова // Социальная и клиническая психиатрия. - 2007. - Том 17, N 1. - С.90-92. - ISSN 0869-4893
Тутер Н.В.

Клинические, нейрофизиологические и психологические особенности пациентов с паническими расстройствами при неврозах / Н.В. Тутер // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 2008. - Том108, N12. - С.11-15
Хаустова Е.А.

Алгоритм комплексной терапии пациентов с психосоматической патологией / Е. А. Хаустова // Медікс. Антиейджинг. - 2009. - N 5. - С.11-17. - ISSN 1997-969X

Хромцова О.М.

Индивидуализированная хронотерапия гипертонической болезни и степень соблюдения больными схемы лечения / О.М. Хромцова // Терапевт. арх. - 2008. - Том80, N9. - С.29-33
Цыганков Б.Д.

Психофармакотерапия больных артериальной гипертонией с метаболическими нарушениями и депрессией / Б.Д. Цыганков, И.Е. Чазова, Е.О. Полякова // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 2007. - Том107, N8. - С.44-48. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 48. - Библиогр.: с. 48
Чабан О.С.

Психосоматичні розлади / О. С. Чабан, І. І. Кутько, О. О. Хаустова // Сімейна медицина. - 2009. - N 1. - С.15-18. - Библиогр.: с. 18. - Библиогр.: с. 18
Чабан О.С.

Психосоматичні розлади / О. С. Чабан, І. І. Кутько, О. О. Хаустова // Сімейна медицина. - 2009. - N 1. - С.15-18. - Библиогр.: с. 18. - Библиогр.: с. 18

Шленский Б.А.

Анализ анкетирования больных гипертонической болезнью / Б.А. Шленский, В.Г. Селивоненко // Лікар. справа. - 2007. - N1/2. - С.24-27. - Библиогр. в конце ст.. - Библиогр. в конце ст.
Юров И.В.

Нарушения эмоционально-волевой и когнитивной сферы у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией атеросклеротического,гипертонического и дисметаболического генеза / И. В. Юров // Міжнародний неврологічний журнал. - 2009. - N 7. - С.60-62. - Библиогр.: с. 61-62. - Библиогр.: с. 61-62

Скачать 116.93 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница