Договір про надання послуг Spalah it-school в особі Фізичної особи-підприємця Назарко Ольги Іванівни далі іменується «Виконавець»Скачать 39.61 Kb.
Дата21.05.2016
Размер39.61 Kb.
ДОГОВІР

про надання послуг


Spalah it-school в особі Фізичної особи-підприємця Назарко Ольги Іванівни (далі іменується «Виконавець»), керуючись положеннями ст. 633 Цивільного кодексу України, бере на себе обов’язок надавати нижчезазначені послуги кожному, хто до неї звернеться, за наявності можливостей.

Виконавець, з однієї сторони та будь-яка інша особа, яка здійснила акцепт (прийняття) умов даного Договору, іменується далі «Замовник» з другої сторони, що надалі іменуються як Сторони, уклали даний Договір про нижченаведене:


1. Предмет договору

1.1. На підставі даного договору Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає та оплачує Виконавцю послуги:

- надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп’ютери;

- консультування з питань інформатизації;

- консультування з питань комерційної діяльності й керування.

1.2. Графік, вартість, строк та час надання послуг, а також теми занять зазначаються на сайті Виконавця.


2. Права та обов’язки сторін

2.1. Виконавець зобов’язаний:

2.1.1. Забезпечувати безперебійне надання якісних послуг;

2.1.2. Надавати послуги протягом сплаченого Замовником періоду;

2.1.3. Надавати Замовнику консультації, що стосуються надання послуг протягом робочого часу, визначеного розкладом роботи Виконавця;

2.1.4. Зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього при реєстрації.

2.1.5. Дотримуватися умов даного Договору.


2.2. Замовник зобов’язаний:

2.2.1. Виконувати умови даного Договору;

2.2.2. Надавати достовірні особисті дані та іншу інформацію, необхідну для виконання умов даного Договору;

2.2.3. Сплачувати послуги відповідно до діючих тарифів. Замовник зобов’язується самостійно знайомитися з інформацією про умови надання послуг і ціни на сайті Виконавця.

2.2.4. У випадку незгоди зі змінами у Договорі повідомити про це Виконавця в п’ятиденний строк з моменту розміщення змін на сайті Виконавця.
2.3. Виконавець має право:

2.3.1. Змінювати склад, порядок, умови та ціни на надання послуг із обов’язковим повідомленням про це на сайті Виконавця за п’ять календарних днів до введення таких змін;

2.3.2. Припинити надавати послуги після закінчення сплаченого Замовником періоду;
2.3.3. Розкривати відомості про Замовника виключно у випадках, передбачених законодавством України;
2.4. Замовник має право:

2.4.1. Вимагати від Виконавця надання послуг відповідно до умов даного Договору;

2.4.2. У разі виникнення зауважень щодо якості послуг повідомляти про них Виконавця письмово і своєчасно.

2.4.3. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку з правом на повернення 50% грошових коштів від тих, що залишились на проходження курсу Замовником в розрахунку певної грошової суми за кожне заняття.


3. Порядок надання послуг та розрахунків

3.1. Послуги надаються на території, орендованій для розміщення Spalah it-school.

3.2. Після закінчення оплаченого періоду доступ до послуг Замовнику припиняється.

3.3. Замовник підтверджує свою згоду на укладення цього Договору та його умови шляхом оплати за послуги.4. Відповідальність сторін

4.1. Сторони даного Договору несуть відповідальність за предметом і умовами Договору згідно чинного законодавства України.

4.2. Виконавець не несе відповідальності за:

- прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або моральну шкоду Замовника, пов’язані із використанням або неможливістю користуватися послугами;

- за погіршення якості послуг, перебої у роботі, що виникли внаслідок причин, що знаходяться поза межами контролю Виконавця.

4.3. Замовник несе відповідальність:

- за збереження власного майна;

- за порушення ліцензійних і авторських прав на програмне забезпечення на власних пристроях;

- за пошкодження майна Виконавця, а також майна інших Замовників;

- за порушення ліцензійних угод або інших авторських прав;

- за порушення цього Договору запрошеними Замовником особами.

4.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору, якщо воно сталося внаслідок дій, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і яких не можна було ні передбачити, ні уникнути.


5. Набрання чинності Договором. Термін дії. Порядок зміни та розірвання.

5.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту оплати послуг та діє до завершення курсу занять, або розірвання договору.5.2. Сторони мають право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, у випадку не виконання однією зі Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених даним Договором і чинним законодавством України.

5.3. Внесення змін (доповнень) у даний Договір, зміну порядку, обсягу та умов надання послуг, проводиться Виконавцем в односторонньому порядку. Усі зміни (доповнення), внесені Виконавцем у даний Договір, набувають чинності й стають обов’язковими для Замовника протягом п’яти календарних днів з моменту їх внесення. У випадку незгоди Замовника зі змінами, внесеними в даний Договір, Замовник має право розірвати його у порядку, встановленому даним Договором. Всі додатки, зміни й доповнення до даного Договору є його невід’ємною частиною.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2019
обратиться к администрации

    Главная страница