Експрес – метод визначення ходу психічного розвитку дітей дошкільного віку та відповідності розвитку віковим нормам Укладач: практичний психолог дошкільного навчального закладу „ясла-садка №85 „Якірець”страница1/2
Дата12.05.2016
Размер0.53 Mb.
#772
  1   2


Міський центр практичної психології та соціальної роботи

Маріупольської міської радиЕкспрес – метод

визначення ходу психічного розвитку

дітей дошкільного віку

та відповідності розвитку віковим нормам

Укладач:


практичний психолог

дошкільного навчального закладу

„ясла-садка № 85 „Якірець”

управління освіти міської ради”

Литвин О. М.

м. Маріуполь, 2012 р.Зміст

Вступ ...................................................................................................................................3

Актуальність проблеми ....................................................................................................4

Загальні рекомендації з використання матеріалів

та проведення обстеження ................................................................................................5

Література ...........................................................................................................................7

Додатки ...............................................................................................................................8

Вступ
Перші хвилювання у відношенні розвитку дитини як правило з’являються, коли вона почина вчитись. У одних це проявляеться у труднощах при засвоєнні навичок письма, читання, рахування, лічби, у інших – в нездатності спілкуватися шкільним правилам та ін. Причини виникнення у дитини проблем можуть бути пов’язані як з особливостями його психофізичного розвитку, так і з педагогічної, соціальної занедбаності, не сформованості передумов до шкільного навчання.

Непоодинокі випадки, коли дитина викликає тривогу у вихователя та батьків вже у дошкільному закладі. Щоб не створювати передчасних хвилювань батьків та дітей, не треба одразу же направляти дитину на обстеження до ппсихолого-медико-педагогічної комісії (ПМПК). Необхідно силами спеціалістів закладу, який відвідує дитина, розібратися у виникненні у неї проблем. Саме з цією метою і створюються на базі дитячих садків та шкіл психолого-педагогічні консиліуми, до складу яких входять досвідчені педагоги-вихователі, логопед, практичний психолог, дефектолог.

Задача консиліуму – виявити характер труднощів, які виникають у дитини і в праці з ним у педагогів і батьків, а також встановлення причин цих труднощів. Спеціалісти повинні надати конкретні рекомендації. Визначити умови виховання і навчання, які в більшій мірі будуть корисні дитині. У своїй роботі з вивчення дітей консиліуми керуються тими ж самими принципами, що і ПМПК. Обов’язковим є всебічне і цілісне обстеження дитини всіма спеціалістами. Вивчається як його пізнавальна діяльність, так і емоційно-вольова сфера та поведінка. Враховується також фізичний стан, який може суттєво впливати на формування розумових здібностей. Всі данні, отримані при обстеженні, зіставляються. Приймається до уваги не тільки те, що діти знають та можуть виконувати під час обстеження, але ж і їх потенціальні можливості в навчанні, те як і яку вони використовують допомогу (додаток 12) та переносять показаний спосіб дій на аналогічне завдання. Саме з цього педагог повинен завжди звертати увагу на те, наскільки поліпшується робота дитини після роз’яснення. Важливо також враховувати принцип комплексного вивчення дітей, які мають ті або інші проблеми. Маються на увазі обстеження всіма спеціалістами. Педагог як правило першим звертає увагу на такі зміни, як збільшена неуважність, втомлюваність, плаксивість. Лікар, психолог можуть встановити причини цих змін та рекомендувати засоби для їх усування. У тому випадку, якщо членам консиліуму не вдається встановити причину виникнення проблем та допомогти дитині, його слід негайно направити на більш поглиблене обстеження в спеціальну психолого-медіко-педагогічну консультацію чи діагностичний центр з результатами попереднього обстеження дитини, занесеними у картку стану здоров’я дитини (додаток 13).

На допомогу практичним психологам (особливо психологам-початківцям) для проведення первинного психолого-педагогічного вивчення дітей і пропонується матеріал цього посібника. Він містить перелік (додаток 14) та опис (додаток 15) вже відомих психологічних методик, апробованих на протязі багатьох років практичної роботи з дітьми в дошкільному закладі психолого-медіко-педагогічних комісіях та консультаціях.

Даний матеріал не вирішує всіх задач диференціальної психолого-педагогічної діагностики. Але ж він може бути корисним практичним психологам зі стажем, а також психологам-початківцям при вивченні дітей зі зниженою навчуваністю, затримкою психічного розвитку, розумово відсталих, яким необхідна організація спеціальних корекційних занять з формування позитивної мотивації, прищеплюванню навичок самоконтролю, саморегуляції, планування своєї діяльності, розвитку мовлення, розвитку розумових операцій. Запропонований матеріал дуже зручний тим, що в ньому підібраний та мінімізований діагностичний інструментарій, який допоможе за короткий час обстежити дитину, отримати та оцінити (додаток 16) об’ємні дані, зробити об’єктивні висновки та оформити їх належним чином у протоколи (додаток 17), зведені таблиці, якщо проводилося обстеження цілої групи дітей (додаток 18).

Посібник включає два пакети – А і Б. (3) • Пакет А містить завдання для вивчення дітей 3-5 років.

 • Пакет Б містить завдання для вивчення дітей 5-6 років.

У зв’язку з тим, що успішність початкового етапу навчання в значущій мірі залежить від того, як займались з дитиною до школи, слід приділяти цьому періоду особливу увагу. Тому в даному посібнику основне місце приділяється матеріалам для психолого-педагогічного вивчення дітей дошкільного віку. Запропоновані завдання дозволяють виявити сформованість таких якостей психічної діяльності. Як довільність, опосередкованість, сприймання дітьми розміру, форми, кольору, просторових відношень, здатність створювати ціле із часток, знання родових категорій , здатність робити узагальнення на підставі встановлення подібних ознак, розуміння причинно-слідчих залежностей, тих чи інших закономірностей та ін.

Загальні рекомендації

з використання матеріалів та проведення обстеження
Опис завдань включає характеристику обладнання, розкриття цілей дослідження, процедуру проведення і аналіз результатів.

Характеристика обладнання утримує короткий опис малюнків, які використовуються в завданні.

В меті дослідження вказується головна спрямованість завдання, то що в першу чергу підлягає вивченню. Але ж окрім вказаних можуть виявитись інші якості психічних процесів та особистості, які також слід вивчати.

Процедура проведення розкриває послідовність хода дослідження. У зв’язку з тим, що виконання цих завдань не передбачає подальшої кількісної обробки результатів і час роботи не нормований, пропонується надати обстеженню дитини невимушену форму. Ігровий характер пред’явлення завдань знімає страх, напруженість і дозволяє моделювати необхідну діяльність. Обставина емоційного комфорту допомагає дитині в більшій мірі розкрити свої можливості. Безумовно, в кожному конкретному випадку встановлюється свій стиль відношень з дитиною (в одних – лагідний, з постійним схваленням, в других – суворий, діловий). Починати слід з тих завдань, які відомо посильні дитині. Він повинен з самого початку відчувати ситуацію успіху. Після того переходить к завданням більш складним, відповідним вікові та учбовій програмі. Обстеження також залежить від індивідуальних особливостей дітей. У одних випадках психолог допоможе встановити контакт з дитиною, створити бажану атмосферу малюнок із зображенням нісенітниць (малюнок 6, додаток № 3). Який викликає інтерес у всіх дітей; в другому – допоможуть налагодити контакт методики типу „Коробка форм або Поштова скринька” (завдання А.4, додаток № 1). Це невербальне завдання особливо ефективне у тих випадках, коли у дітей не сформоване мовлення або знижений слух.

Щоб дитина під час обстеження не притомилася, слід перемежовувати завдання вербального і невербального характеру, не затягувати обстеження, не перевантажувати її.Аналіз результатів роботи містить якісну характеристику виконання завдань дітьми трьох категорій – нормально розвинутими, з затримкою психічного розвитку та розумово відсталими. При цьому слід відзначити, що в кожній з вказаних категорій дітей спостерігаються різні рівні розвитку (більш високі та більш низьки). Характер завдань також має значення. Так, при виконанні одних завдань діти з затримкою психічного розвитку наближуються до нормально розвинутих, при других – до розумово відсталих.

При аналізі результатів роботи надаються вказівки на можливі випадки невиконання або недостатньо якісного виконання окремих завдань дітьми з нормальним розумовим розвитком. Такі факти неповинні негативно впливати на загальну оцінку здібностей дитини. Це те, що припустимо, тому що соціально-педагогічні умови, в яких розвиваються діти, - різні. Надані вказівки є лише сигналом до проведення з дитиною корекційної роботи по формуванню необхідних якостей.

Також слід відзначити, що при заключному оцінюванні результатів обстеження дітей, маючих ті чи інші відхилення в психічному розвитку, в першу чергу важливо враховувати не вікові норми, а якісні своєрідності, визначені структурою дефекту.

Найбільш значущими діагностичними показниками є: 1. Емоційна реакція дитини на факт обстеження (адекватність поведінки).

 2. Розуміння інструкції та мети завдання, характер інструкції (вербальна, невербальна). Здатність зберігати інструкцію до кінця роботи.

 3. Характер діяльності (наявність та стійкість інтересу до завдань; цілеспрямованість і активність та ін.).

 4. Здатність переносити показаний спосіб дії на аналогічне завдання.

 5. Критичність оцінки результатів своєї роботи (розуміння своїх успіхів і невдач).

 6. Стан моторики.

 7. Рівень мовного розвитку.

Для полегшення використання даного комплекту матеріалів біля кожного завдання зазначена буква, відповідна пакету (А, Б), та номер завдання (додаток 15). Самі завдання та малюнки до них розміщені у додатках №№ 1-11.

При описуванні матеріалу указаний вік, з якого його можна запропоновувати при умові нормального розумового розвитку. Безумовно можуть бути вікові коливання, внаслідок яких одні діти виконують завдання на 3-6 місяців раніше, другі – пізніше зазначеного віку.

Пакет А містить завдання, які дозволяють судити про погодженість рухів рук, дрібної моторики пальців рук; про здібності вислуховувати і розуміти інструкцію; про цілеспрямованість довільної діяльності; про сприймання цілого та часток; про розпізнавання розміру. Форми, кольору.

Пакет Б містить завдання необхідні для визначення сформованості необхідних для учбової діяльності аналітико-синтетичної здатності; здатність користуватися прийомами запом’ятовування; саморегуляції; розвитку моторики рук; активного словника. Обов’язково використовувати весь набір завдань; інакшою у порівнянні з вказаною може бути лише послідовність пред’явлення. Важливо лише так побудувати обстеження, щоб на початку пред’явити завдання Б.2 на опосередковане запом’ятовування. Це важливо, тому що повинен пройти час задля оцінки здатності дитини до зберігання в пам’яті запропонованих для запам’ятовування слів.


Додаток № 15

Описание заданий

для психолого-педагогического обследования

детей 3-6 лет

Задание А. 2 Работа с пирамидкой из четырёх колец (предлагается с 3 лет)
Оборудование: две пирамиды из четырёх колец разной величины (одна пирамида с кольцами разного цвета).

Цель: выявление у ребёнка сформированности восприятия величины, цвета. Установление характера деятельности (адекватность и рациональность способа работы; самоконтроль). Наличие и стойкость интереса. Использование помощи. Обучаемость (характер выполнения аналогичного задания). Состояние моторики.
Процедура проведения

Перед ребёнком ставят пирамидку с кольцами одного цвета. Инструкция: «Собери пирамиду» («Надень колечки»). Если ребёнок делает это безошибочно, предлагают вторую пирамиду с кольцами разного цвета. Дополнительная инструкция: «Дай (покажи или возьми) красное кольцо. Дай синее кольцо. Дай жёлтое кольцо».


Анализ результатов

Дети с нормальным умственным развитием проявляют выраженный интерес к игрушке. Сразу понимают смысл задания и приступают к работе. До 3 лет допустимо собирание пирамид без учёта величины. Неадекватным считается закрытие стержня колпачком до нанизывания колец. С 4 лет дети собирают пирамиду с учётом величины колец. В тех случаях, когда ребёнок ошибается, достаточно бывает повторной инструкции или указания типа: «Посмотри, какое колечко большое? Надень самое большое кольцо». Предъявление второй аналогичной пирамиды, которая отличается только цветом колец, не вызывает у ребёнка трудностей.

Дети умственно отсталые с 3-4 лет радуются яркой пирамиде, но это не интерес к заданию. Понимание цели в этом возрасте не отмечается. Чем тяжелее умственная отсталость, тем чаще наблюдаются манипулятивные и неадекватные действия с кольцами. После 4 лет дети пытаются выполнить задание, но сводят его лишь к беспорядочному нанизыванию колец на стержень. В ходе работы теряют инструкцию даже при повторении её. Необходим поэтапный контроль. Речевая инструкция малоэффективна; требуется показ, а для глубоко отсталых – совместное выполнение. Перенос на аналогичное задание (вторая пирамида) вызывает те же трудности. В возрасте 3-5 лет они не берут кольцо двумя-тремя пальцами, а захватывают всей кистью. С трудом попадают отверстием кольца на стержень пирамиды. Помощь малоэффективна.

Дети с задержкой психического развития выполняют это задание на более низком уровне по сравнению с нормальными сверстниками, но значительно лучше, чем умственно отсталые. Проявляют интерес, смысл задания. Используют помощь, осуществляют перенос на аналогичное задание.
Задание А. 4 «Почтовый ящик» (предлагается с 3,5 – 4 лет)
Оборудование: коробка высотой 16 см, шириной 12 см, имеет на верхней крышке 5 прирезей соответствующей формы для объёмных фигур (рис. 1, приложение № 1).
Цель: выявление у ребёнка сформированности восприятия формы, умения выделять плоскостную форму из объёмной и соотносить её с прорезью; способность производить анализ расположения фигур в пространстве. Использование помощи (устное пояснение, показ, совместное выполнение). Волевое усилие при достижении цели. Наличие и стойкость интереса к заданию. Ведущая рука. Ловкость и точность движений рук, пальцев.
Процедура проведения

Перед ребёнком ставят коробку с фигурами; фигуры вынимают. Экспериментатор берёт одну из фигур, показываете основание, обводит соответствующую по форме прорезь и опускает в неё фигуру. Жестом предлагает продолжить работу. Может быть дана и устная инструкция: «Опусти все фигурки в коробку». Начинать показ надо с самых простых по форме фигур (цилиндр, с кругом в основании; призма с треугольником в основании).Анализ результатов

Дети с нормальным умственным развитием проявляют выраженный интерес. Однако до 3,5 лет они могут действовать способом проталкивания фигуры силой (без учёта формы прорезей). После 4 лет дети выполняют задание способом примеривания, а после 5 – переходят к зрительному соотнесению.

Дети умственно отсталые самостоятельно не выполняют это задание даже в 5-6 лет. Действия их не целенаправленны, используется силовое заталкивание фигуры в прорезь, в лучшем случае – метод проб. Необходимо побуждение к деятельности. Помощь малоэффективна. При повторном выполнении задания допускаются те же ошибки.

Дети с задержкой психического развития проявляют интерес к заданию, у них реже случаи неадекватных действий. Используют помощь.
Задание А. 6 Работа с разрезными картинками (предлагается с 3-4 лет)
Оборудование: картинки с изображением знакомых детям предметов, разрезанные на две, три и четыре части по вертикалям и горизонталям (приложение № 1).

Цель: выявление сформированности наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, комбинаторных способностей. Умение оперировать предметами, образами. Целенаправленная деятельность. Волевые усилия. Координированность движений рук и мелкой моторики пальцев рук.
Процедура проведения

Сначала перед ребёнком кладут картинку, разрезанную на две части (подают в перевернутом виде, т.е. изображением вниз, чтобы рисунок был спрятан). Инструкция: «Собери картинку». Можно спросить: «Что должно получится?» (это уже первая доза помощи, когда ребёнок сразу не преступает к работе). Так же предъявляется картинка из трёх частей, из четырёх частей.


Анализ результатов

Дети с нормальным умственным развитием складывают картинку из двух частей с 3 лет. Картинка из четырёх частей, разрезанная по вертикали и горизонтали предлагается с 4 лет и к 5 годам выполняется способом зрительного соотнесения. При складывании картинки из 3 частей, разрезанной на три части по вертикалям, в случае соединения первой и последней части (часть, находящаяся в середине не используется) и при вопросе «Куда можно положить эту часть?» ребёнок раздвигает части составленного изображения и кладёт среднюю часть на место. Подобная помощь оказывается эффективной. Отмечается интерес к заданию.

Дети умственно отсталые не проявляют интереса к заданию, не понимают его смысла. Наблюдаются неадекватные действия с картинками. Необходима помощь в виде показа складывания картинки и совместного выполнения. Но при такой дозе помощи составление картинки из четырёх частей этим детям недоступно.

Дети с задержкой психического развития начинают составлять знакомую картинку из двух частей к 4 годам. Картинка их четырёх частей может вызвать трудности и в 5- летнем возрасте; однако после показа способа действия (экспериментатор сам собирает картинку, а затем разрушает её) ребёнок выполняет задание. Составление картинки из трёх частей выполняют при организующей помощи. Интерес выражен, но не стойкий. Некоторые дети отвлекаются и не заканчивают работу.
Задание А. 7 Работа с сюжетными «вкладками» (предлагается с 4 лет)
Оборудование: рисунок с изображением фрагмента из народной сказки (рис. 3, приложение № 2). Некоторые части (фрагменты) рисунка вырезаны по пунктирам («вкладки»).

Цель: выявление сформированности пространственного восприятия, аналитико-синтетической деятельности, способности на основе зрительного и мыслительного анализа устанавливать закономерности в изображении.
Процедура проведения

Перед ребёнком кладут рисунок. Инструкция: «Скажи, из какой это сказки». Затем вынимают «вкладки» и перемешивают. Инструкция: «Положи их на место».


Анализ результатов

Дети с нормальным умственным развитием с интересом рассматривают картинки. Те, кто помнит сказку, сразу же начинают рассказывать её. Без труда кладут на место вырезанные части.

Дети умственно отсталые не проявляют интереса к сюжету картинки. В этом возрасте они не воспринимают картинку как целое, не понимают сказок. Они могут лишь назвать: «Это зайка», «Это петушок». Вырезанные части не вкладывают в прорези, а кладут на картинку, т.к. не понимают цели задания. Возможность выполнения задания появляется к 7-8 годам. Глубоко умственно отсталые дети 7-8 лет не выполняют это задание и при оказании помощи.

Дети с задержкой психического развития проявляют интерес к заданию. При оказанной помощи вспоминают сказку. Самостоятельно кладут на место голову петушка. Могут ошибаться, когда кладут на место лапки зайца и петушка. Но при организующей помощи ребёнок исправляет свою ошибку.
Задание А. 8 «Нелепицы» (предлагается с 4 лет)
Оборудование: картинки с изображением нелепостей (рис. 5, 6, приложение № 3).

Цель: выявляется целенаправленность действий, способность на основе анализа и синтеза сделать простейшее обобщение, выделить связи, понять чувства людей по их мимике и жестам. Эмоциональная реакция на нелепость в изображении (смех, улыбка, удивление). Устойчивость внимания. Уровень речевого развития и запас представлений об окружающем.
Процедура проведения

Картинку кладут перед ребёнком без сопровождения вопросами. Даётся 1-2 мин на рассматривание (при этом взрослый следит за эмоциональными реакциями). Если со стороны ребёнка нет никакой реакции, то его спрашивают: «Что перепутал художник?».


Анализ результатов

Дети с нормальным умственным развитием проявляют интерес к этим картинкам; особенное удовольствие вызывают нелепицы. У большинства детей проявляются выраженные эмоциональные реакции, реплики типа «так не бывает», «как смешно». К 4-5 годам дети понимают неверное изображение, что взаимосвязано с их представлениями об окружающем мире. При более высоком уровне дети рассматривают картинку сверху вниз, слева направо, стараясь не пропустить ни одной детали. При низком уровне развития целенаправленной деятельности дети рассматривают картинку бессистемно, пропуская отдельные нелепые изображения. У некоторых детей такой пропуск деталей связан с повышенной отвлекаемостью, быстрым пресыщением и недостатком волевых усилий.

Дети умственно отсталые самостоятельно картинку не рассматривают, необходимо постоянное побуждение. К 7 годам дети понимают нелепость изображённого, однако нет заметных эмоциональных реакций. Активный словарь их очень беден, они с трудом строят фразы.

Дети с задержкой психического развития проявляют интерес к работе, понимают инструкцию. Картинки понятны, но эмоциональные реакции недостаточно выражены. Речевое оформление бедное.

К 6 годам происходят значительные качественные улучшения результатов деятельности.


Задание А. 9 Работа с лабиринтами (предлагается с 4-5 лет)
Оборудование: два рисунка с лабиринтами (рис. 7, 8, приложение № 4), указка или карандаш.

Цель: выявление понимания инструкции, устойчивость, концентрация, объём внимания. Целенаправленность деятельности.
Процедура проведения

Перед ребёнком кладут рисунок. Инструкция: «Посмотри, девочка и мальчик держат за верёвочку шарик и змей. Чтобы определить, кто что держит, надо вести по верёвочке указкой. Нельзя отрывать указку от верёвочки». После выполнения этого задания кладут другой рисунок. Инструкция: «Покажи, по какой дорожке бегут к себе домой собачка и белочка».


Анализ результатов

Дети с нормальным умственным развитием проявляют к заданию активный интерес. Им понятен смысл задания. Некоторые пытаются мысленно на основе зрительного соотнесения проследить путь к искомому предмету. Случаи сбоев в процессе выполнения задания связаны не с тем, что ребёнок не понимает задание, а с излишней поспешностью или недостатком внимания.

Дети умственно отсталые в этом возрасте не понимают смысла задания, поэтому и не проявляют интереса. Необходимо совместное выполнение задания (экспериментатор медленно ведёт руку ребёнка по дорожке). Однако и при такой помощи не происходит переноса способа деятельности на аналогичный рисунок.

Дети с задержкой психического развития интересуются этим заданием, понимают его смысл. При выполнении возможны ошибки, из-за неумения сосредоточиться. Контроль и направляющая помощь оказывают положительное влияние.
Задание А. 10 Найди такую же картинку (предлагается с 4-5 лет)
Оборудование: Рисунки с изображением разных грибов и цветов (рис. 9, приложение № 5)

Цель: выявление способности устанавливать тождество, сходство и различие в предметах на основе зрительного анализа. Устойчивость внимания. Целенаправленность восприятия.
Процедура проведения

Рисунки поочерёдно кладут перед ребёнком. Инструкция: «Посмотри, нарисованы разные грибы. Среди них надо найти такой же, как этот (показывают на гриб, помещённый слева в рамочке)». «А теперь найди такой же (как в рамочке) цветок.


Анализ результатов

Дети с нормальным умственным развитием проявляют интерес и начинают активный поиск похожего изображения. Возможны поспешные варианты, но при малейшей организующей помощи («Посмотри внимательно», «Проверь…») дети находят такой же гриб и цветок.

Дети умственно отсталые этого возраста не понимают задания. Некоторые могут назвать: «Это цветочки», «Это грибочки», но процессы сравнения и выделения признаков сходства для них не доступны. Основная причина невыполнения задания – непонимание поставленной задачи, недоразвитие мыслительных процессов. Наблюдается также не сформированность внимания.

Дети с задержкой психического развития не проявляют выраженного интереса к заданию. Им доступна словесная инструкция, однако в указанном возрасте установление сходства и различий на основе зрительного анализа представляет сложность. Необходимые для этой деятельности мыслительные операции ещё не сформированы. Низкие результаты работы являются следствием не только недоразвития аналитической деятельности, но и неорганизованности, импульсивности этих детей. Они не умеют сосредоточиться на задании. Необходима направляющая, организующая помощь.
Задание Б. 2 Опосредованное запоминание (предлагается с 6 лет)

(В основу этого задания положены методики, разработаны Л.С. Выготским, Л.В. Занковым, А.Н. Леонтьевым).Оборудование: Два рисунка с изображением девяти знакомых предметов и пяти слов (приложение № 5).

Цель: выявление понимания инструкции и сохранение её до конца эксперимента. Умение пользоваться приёмами опосредованного запоминания, точность воспроизведения слов, предложенных для запоминания.
Процедура проведения

Перед ребёнком вряд раскладывают девять картинок и говорят: «Сейчас я буду называть слова. Чтобы легче было их запомнить и вспомнить, подбирай для каждого слова самую подходящую картинку. Например, к слову «время» подходит картинка «будильник», потому, что он показывает время». Если ребёнок понял инструкцию, исследование продолжается. При этом требуется, чтобы ребёнок объяснял каждую установленную связь между словом и выбранной картинкой. После того, как все слова названы и к ним отобраны картинки, их убирают в сторону и дают задания отвлекающего характера. Через 20-30 минут ребёнку предъявляют отобранные картинки и просят вспомнить слова, которые назывались.


Анализ результатов

Дети с нормальным умственным развитием проявляют интерес к непривычному для них заданию. Им доступен смысл инструкции. Обнаруживается выраженная мыслительная активность при установлении связи слова с картинкой. При припоминании слов у некоторых детей могут трудности, но не бывает неадекватного выполнения (называния изображённого на картинке вместо заданного слова).

Дети умственно отсталые проявляют интерес лишь к картинкам, а не к заданию, т.к. не понимают его смысла. Даже при большой мере помощи (экспериментатор сам подбирает к слову картинку, разъясняет связь между словом и картинкой) ребёнок не понимает задания. Картинки мешают запоминанию слов. При предъявлении отобранных картинок ребёнок и не пытается вспомнить слово, а просто называет, что изображено на картинке.

Дети с задержкой психического развития в указанном возрасте самостоятельно задание не выполняют. Им доступно установление смысловых связей между словом и картинкой, но они не умеют использовать картинку как средство для запоминания и последующего воспроизведения. Требуется специальное обучение этому приёму. В ходе работы необходима постоянная организующая помощь.
Задание Б. 5 Определение времени года по картинкам (предлагается с 5 лет)

(Задание может быть включено в беседу и заменить вопросы, направленные на выявление запаса сведений о природных явлениях, растительном мире и т.п.)


Оборудование: Четыре картинки с изображением времён года и 12 картинок с изображением различных предметов, относящихся к определённому времени года (по 3 на каждое время года) (приложение № 6).

Цель: выявление полноты и точности представлений детей о временах года. Запас сведений об окружающем мире. Способность на основе анализа ситуации установить причинно-следственные зависимости. Речевое развитие.
Процедура проведения

Перед ребёнком поочерёдно выкладывают четыре картинки большого размера с изображением разных времён года, сопровождая каждую вопросом: «Когда это бывает? Когда бывает снег?» и т.п. После рассматривания этих картинок ребёнку дают 12 картинок меньшего размера и просят разложить их на соответствующие большие картинки. Инструкция: «Посмотри, к какому времени года подходит каждая картинка, и положи её туда».


Анализ результатов

Дети с нормальным умственным развитием с удовольствием рассматривают каждую картинку. В зависимости от уровня речевого развития одни дети называют отдельными словами увиденное на картинке. Другие строят фразы. К 6 годам они должны самостоятельно составлять рассказ по картинке. Определение времени года по признакам (опавшие листья, снег и т.п.) не вызывает трудности. Соотнесение предметов с временами года им посильно, но некоторые дети нуждаются в уточняющих вопросах.

Дети умственно отсталые, как правило, называют на картинках то, что попадает в поле их зрения, не обобщая увиденное самостоятельно. При наводящих вопросах и выраженных признаках они узнают времена года. Ответы - в виде отдельных слов, что связано с бедностью словаря и трудностями построения фразы. Задание на раскладывание картинок в соответствии с временем года не понимают (они просто кладут маленькие картинки на большие без учёта признаков).

Дети с задержкой психического развития понимают смысл задания. Время года на картинках определяют, но при раскладывании картинок необходимо постоянное уточнение, т.к. у многих детей запас сведений об окружающем недостаточен. Возникают трудности в самостоятельном описании картинки.
Задание Б. 6 Повторение слов и цифр (предлагается с 5-6 лет)
Оборудование: карточки с напечатанными рядами слов и цифр (приложение № 7)

Цель: понимание смысла задания. Способность удерживать в памяти ряд слов, ряд цифр и повторять их в обратном порядке. Навык самоконтроля. Длительность сосредоточения.
Процедура проведения

Инструкция: «сейчас мы будем играть. Я буду называть, а ты повторяй». Называют три знакомых слова и просят повторить. Затем называют ещё три слова и просят повторить их в обратном порядке. Даётся 3-4 набора слов, а затем цифр.


Анализ результатов

Дети с нормальным умственным развитием проявляют к этому заданию выраженный интерес. Они способны контролировать себя при воспроизведении слов и цифр в обратном порядке. Смысл задания им понятен.

Дети умственно отсталые это задание не понимают. К 7-8 годам они могут повторить предлагаемые наборы слов и цифр, но только в прямом порядке. Требуется специальное обучение.

Дети с задержкой психического развития не сразу понимают смысл задания. Требуется помощь – показ выполнения задания экспериментатором. После этого дети понимают задание, но из-за недостаточно сформированного самоконтроля возможны ошибки.
Задание Б. 7 Составление целого из частей (предлагается с 5 лет; вторая часть задания – с 6 лет)
Оборудование: 1) две картинки (рис.17, приложение № 7) с изображением знакомых предметов, разрезанных по диагонали на 4 части (часы-будильник, чашка); 2) рисунок (рис.18, приложение № 8) с изображением квадрата, треугольника, круга и частей, из которых они могут быть составлены.

Цель: выявление степени овладения зрительным синтезом, сформированности наглядно-образных представлений. Целенаправленность проб при складывании (первая часть задания). Способность к воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей (вторая часть задания).
Процедура проведения

Задание включает два этапа. На первом этапе предлагаются поочерёдно картинки, разрезанные на четыре части по диагоналям. Части картинок кладутся в произвольном порядке и не называются. Ребёнок по составляющим частям должен узнать изображённый предмет и назвать его. Инструкция: «Сложи картинку». Детям 6-7 лет можно положить сразу обе разрезанные картинки. Ребёнок должен отобрать части каждой картинки и сложить.

На втором этапе задания предлагается рассмотреть карточку и найти те части, из которых получится изображённая слева фигура. Это задание предлагается детям с 6 лет.
Анализ результатов

Дети с нормальным умственным развитием проявляют выраженный интерес к заданию и понимают, что от них требуется. Они узнают и называют предмет, который нужно сложить. При недостаточно сформированном восприятии и низком уровне образных представлений возникают трудности уже на первом этапе задания; однако пробы целенаправленны. Второй этап задания более сложен, т.к.дети должны составить фигуру на основе зрительных представлений. Задание осознаётся. Происходит целенаправленный поиск подходящих частей. Возможны ошибочные варианты.

Дети умственно отсталые понимают первый этап задания. Но для выполнения требуется первоначально положить уже сложенную картинку. Если части лежат в перевёрнутом виде, то складывание вызывает большие трудности. Необходимо обучение (2-3 показа). Самостоятельное выполнение в 5 лет невозможно. Второй этап задания не осознаётся и не выполняется этими детьми и в 7-8 лет даже при оказании помощи.

Дети с задержкой психического развития понимают смысл задания. Интерес не стойкий. Уже на первом этапе нуждаются в помощи (показ сложенной картинки). Повторное выполнение бывает правильным, что свидетельствует об обучаемости этих детей. На втором этапе задания инструкция осознаётся, но способ выполнения характеризуется бессистемностью, нецеленаправленностью.
Задание Б. 8 Последовательные картинки (предлагается с 5 лет)
Оборудование: рисунок (рис. 19, приложение № 8) из четырёх последовательных изображений (одна и та же девочка просыпается, умывается, завтракает, сидит за партой в школе). Эта серия с явным сюжетом является лёгкой. Более сложные варианты – картинки со скрытым сюжетом, с незавершённым действием.

Цель: изучение логического мышления, способности устанавливать причинно-следственные зависимости в наглядной ситуации, делать обобщения, составлять рассказ по серии последовательных картинок.
Процедура проведения

Перед ребёнком на столе в произвольном порядке кладут четыре картинки и предлагают рассмотреть их в течение 20-30 сек. Инструкция: «Все эти картинки про одну девочку. Разложи их по порядку, что было сначала, а что потом». Если ребёнок не начинает работу, уточняют: «Что сначала делала девочка? Положи эту картинку сюда, первой»; «А что потом?». После того, как ребёнок разложил картинки, предлагают составить по ним рассказ.


Анализ результатов

Дети с нормальным умственным развитием с интересом рассматривают картинки, понимают инструкцию и выполняют задание. Они самостоятельно устанавливают последовательность событий, раскладывают картинки в нужном порядке, сопровождают свои действия речью. Качество рассказа разное: от скупого описания до развёрнутого рассказа. Некоторые дети вносят в рассказ элементы собственного опыта или наблюдений.

Дети умственно отсталые справляются с этим задание значительно позже (к 7-8 годам). В 5-6 лет они ограничиваются называнием отдельных картинок («Девочка», «Ещё девочка», «Кушает») с помощью наводящих вопросов. Последовательность изображённых на картинках действий они не устанавливают. Помощь не используют.

Дети с задержкой психического развития проявляют интерес к заданию. К 6 годам им доступно понимание последовательности изображённых событий. Однако при раскладывании они часто нуждаются в наводящих вопросах. Затрудняются в составлении развёрнутого рассказа.
Задание Б. 9 Почини коврик (предлагается с 5 лет)
Оборудование: на каждом из пяти рисунков (рис. 20-24, приложение № 9) изображён разный орнамент, содержащий пробел.

Цель: выявление сформированности мыслительных процессов, анализа, синтеза, сравнения. Сформированность наглядно-образных представлений. Способность к воссозданию целого на основе зрительного соотнесения.
Процедура проведения

Перед ребёнком кладут поочерёдно рисунки 20, 21 с вырезанными кусочками, которые раскладывают под рисунком или справа от него. Инструкция: «Посмотри, из коврика вырезали кусочек, найди его», После этого предлагают рисунки 22,23. Инструкция: «Посмотри, здесь нарисованы разные кусочки. Покажи, какой подходит (или: какой вырезали)». Рисунок 24 более сложный, его предлагают с 6-7 лет.


Анализ результатов

Дети с нормальным умственным развитием проявляют выраженный интерес и понимают инструкцию. После ориентировочного этапа они начинают выполнять задание. В тех случаях. Когда ребёнок торопится и недостаточно внимательно анализирует изображение, исследователь использует организующую помощь (мимика удивления, несогласия, реплика «внимательнее», «не спеши»). Эта помощь эффективна. Нет нелепых выборов. Пробы целенаправленны.

Дети умственно отсталые не проявляют стойкого интереса и желания выполнять задание. На ориентировочном этапе они просто смотрят на рисунок, не анализируя его. Пробы не целенаправленны. Зрительное соотнесение нарисованных частей даже с помощью исследователя оказывается случайным.

Дети с задержкой психического развития проявляют интерес и понимают инструкцию. На ориентировочном этапе нет активного рассматривания. Работа над первыми двумя рисунками идёт путём проб. Там, где требуется зрительное соотнесение частей, возникают трудности и ошибочное выполнение. Требуется развёрнутая, детальная помощь.
Задание Б.10 Исключение неподходящей картинки (предлагается с 5 лет)
Оборудование: три рисунка разной сложности. На рисунке (приложение № 10) три квадрата, в каждом по четыре фигуры, одна из которых не подходит по одному признаку (величина, цвет, форма). Предлагается детям с 5 лет. На другом рисунке (приложение № 10) три квадрата, в каждом по четыре предмета: три – одной родовой группы, а четвёртый - другой родовой группы. Предлагается детям с 6 лет. На следующем рисунке (приложение № 10) три квадрата, в каждом по четыре слова-понятия, одно из которых не подходит. Предлагается детям с 7 лет.
Цель: исследуется аналитико-синтетическая деятельность в зрительно воспринимаемых объектах (первый и второй варианты) и на основе мысленного представления (третий вариант). Умение делать обобщения. Логическая обоснованность и целенаправленность. Чёткость представлений. Использование помощи.

Процедура проведения

Каждый вариант рисунков (первый, второй или третий) предлагаются согласно возраста ребёнка. При работе с первым вариантом рисунков инструкция: «Скажи, что здесь не подходит?». При работе с рисунками из второго варианта сначала просят назвать, что нарисовано, а затем спрашивают: «Что здесь не подходит?». Помощь: «Здесь три предмета (картинки), чем-то одинаковые, а один не подходит. Какой?». При работе с рисунками из третьего варианта исследователь сам читает слова, а затем просит ребёнка назвать неподходящее к остальным слово. При правильном ответе просят объяснить выбор.


Анализ результатов

Дети с нормальным умственным развитием понимают цель задания и самостоятельно выделяют признак, который отличает фигуру от остальных. Дают речевое обоснование принципа выделения фигуры. В работе с картинками также способны произвести самостоятельное обобщение и обосновать выделение неподходящей картинки. При выделении слов-понятий иногда требуется повторное прочтение. Наводящие вопросы достаточны для правильного выполнения. Необходимо иметь в виду. Что уровень обобщения у детей в этом возрасте у детей разный. Одни сразу выделяют существенные признаки, другие обращают внимание на побочные признаки. Это свидетельствует о недостаточной сформированности высших уровне обобщения. Тем не менее у детей с нормальным умственным развитием нет случаев неадекватного выполнения этого задания.

Дети умственно отсталые не понимают инструкцию и самостоятельно не выполняют задания. К 6-7 годам они зрительно выделяют величину, цвет, но затрудняются дать речевое обобщение даже при наводящих вопросах. Третий вариант задания им недоступен.

Дети с задержкой психического развития понимают инструкцию, выполняют задание (первого варианта). Задание (второго варианта) по установлению родовых групп и их обоснование вызывает трудности. Организующая помощь эффективна. Работа с выделением слов-понятий (третий вариант задания) выполняется при наводящих вопросах, повторных прочтениях, разъяснениях. Затрудняются дети при объяснении принципа выделения. Наибольшие сложности у них при речевом обосновании.
Задание Б.11 Загадки (предлагается с 6-7 лет)
Оборудование: тексты загадок без картинок – отгадок.

Цель: выявление понимания ребёнком иносказательного смысла загадок с использованием наглядной опоры и без неё на основе жизненного опыта. Способность к активной поисковой деятельности. Характер эмоциональных реакций.
Процедура проведения

Загадки читаются медленно и выразительно. Инструкция: «Я буду читать загадки, а ты найди отгадку». • Сложишь – клин, а раскроешь – блин (забор, блины, зонт).

 • Хвост длинный, сама крошка, боится очень кошки (репа, мышь, рыба).

 • Один говорит, двое глядят, двое слушают (глаза, уши, язык).

 • Летит орлица по синему небу, крылья раскрыла, солнышко закрыла (птица, самолёт, туча).


Анализ результатов

Дети с нормальным умственным развитием проявляют выраженный интерес к этому заданию. У всех детей отмечается активный поиск отгадки и радость при правильном ответе. Может вызвать трудности, но повторное чтение и интонации помогают отгадыванию.

Дети умственно отсталые не выполняют задание в 8-9 лет даже при оказании разъясняющей помощи.

Дети с задержкой психического развития проявляют интерес к заданию, понимают инструкцию. У некоторых проявляется импульсивность в процессе работы. Они не дослушивают загадку, выхватывают отдельный признак, фиксируют внимание на деталях, что приводит к ошибочным ответам. Поисковая деятельность снижена. Организующая помощь эффективна. Задание сложно для них и требует повторного прочтения загадки с наводящими вопросами.
Задание Б. 12 Установление закономерностей (предлагается с 6 лет)
Оборудование: рисунок 29 (приложение № 11)

Цель: выявление сформированности анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Установления особенностей протекания аналитико-синтетической деятельности при решении наглядно-образных задач. Возможности речевого объяснения аналогичных задач.
Процедура проведения

Перед ребёнком кладут рисунок (вариант а), объясняют и показывают способ выполнения первого задания. После этого предлагают поочерёдно остальные (варианты б, в, г, д, е) В качестве помощи задают наводящие вопросы типа: «Что здесь должно быть нарисовано?»


Анализ результатов

Дети с нормальным умственным развитием проявляют интерес и пытаются понять способ выполнения задания. В зависимости от уровня сформированности наглядно-образного мышления одни дети без труда анализируют задание и устанавливают необходимые закономерности. При неверном решении и указании на это экспериментатора они понимают общий принцип и пользуются им в последующих заданиях, обнаруживая высокую обучаемость. Другая часть нормально развивающихся детей требуют большей помощи. Все дети проявляют интерес к заданию.

Дети умственно отсталые не понимают смысла задания и в более старшем возрасте (8-9 лет). Их привлекает сама картинка, но не задание. Помощь неэффективна.

Дети с задержкой психического развития проявляют интерес, но с трудом понимают, что от них требуется. Даже в 7 лет они не могут проанализировать самостоятельно простую наглядную задачу, выделить основные признаки и провести мысленный синтез. Необходима как организующая, так и разъяснительная помощь.
Література 1. Комплект робочих матеріалів для психолого-медико-педагогічного обстеження дітей в умовах ПМПК / Донецьк: Обласна психолого-медико-педагогічна консультація, 2003.

 2. Експрес-методика для психолого-медико-педагогічного обстеження дитини. – Донецьк: Обласна ПМПК, 2006.

 3. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию: Материалы для психолого-педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах школ. – М.: Новая школа 2008.

 4. Венгер А.А., Выгодская Г.Л., Леонгард Э.И. Отбор детей в специальные дошкольные учреждения. – М., 1972.

 5. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. – М., 1984.

 6. Дети с задержкой психического развития /Под ред. Т.А. Власовой и др. – М., 1984.

 7. Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития. – М., 1994.


Додатки
Додоток 17

Дата _____________ Я/с №______ Гр. №____ Ф. И. р-ка________________Возраст________Контакт Интерес Деят-ть Работоспос-ть Эмоц-ый фон

Восприятие Внимание

Зрит-ое: Такт-ое Простр-ое Слух-ое Обращает, не обращает,

размер Уст-ть

цвет Сравнение

форма


Память Мышление

крат-ая / долг-ая комбинатор. н/о сравнен. обобщен. а/с деят-ть п/с связи

2-х

зрит. / 3-х н/д

слух. / 4-х
Дата_____________ Я/с № ____ Гр. № ____ Ф. И. р-ка ___________________ Возраст ________

Контакт Интерес Деят-ть Работоспос-ть Эмоц-ый фон

Восприятие Внимание

Зрит-ое: Такт-ое Простр-ое Слух-ое Обращает, не обращает

размер Уст-ть

цвет Сравнение

форма
Память Мышление

крат. / долг. комбинатор. н/о сравнен. обобщен. а/с деят-ть п/с связи

2-х


зрит. / 3-х н/д

слух. / 4-х


Додаток №12

Вид и характер необходимой помощи


 1. Организующая – жесты; мимика удивления, недоумения, одобрения или неодобрения (например: нахмуриться, отрицательно покачать головой, сделать замечание типа: «Не спеши», «Посмотри внимательнее», «Проверь», «Куда положить эту часть?», «Что должно получиться?»).

 2. Направляющая – устное пояснение.

 3. Показ способа действий экспериментатором.

 4. Совместное выполнение с ребёнком.


Самостоятельное выполнение работы (методом проб и ошибок, наугад, путём примеривания или зрительного соотнесения).
Понимание инструкции и адекватность действий
Дети с нормальным умственным развитием:

 • им понятен смысл задания

 • проявляют стойкий интерес к нему

 • организующая помощь эффективна

 • после принятия организующей помощи ребёнок проверяет свою работу, исправляет ошибки

 • при показе - высокая обучаемость

 • осуществляет перенос на аналогичные задания.


Дети с задержкой психического развития:

 • проявляют интерес к заданию (чаще нестойкий), понимают его смысл

 • используют организующую помощь и показ

 • осуществляют перенос на аналогичное задание

 • теряют инструкцию из-за быстрой истощаемости внимания (необходим её повтор)

 • отвлекаются, очень импульсивны, неорганизованны

 • самоконтроль недостаточен

 • обучаемость выше, чем у умственно отсталых детей.


Умственно отсталые дети:

 • не понимают смысл задания (поэтому и не проявляют интерес)

 • внимание привлекает сам предмет, а не само задание или способ действия с ним (просто называет предмет)

 • теряет инструкцию даже при повторе

 • помощь в виде показа и совместного выполнения малоэффективна

 • низкий уровень обучаемости

 • при повторном выполнении задания допускает те же ошибки

 • переноса способа действия на аналогичное задание не осуществляет

 • неадекватность действий, т.е. действия беспорядочны, хаотичны (разбрасывание предметов, манипуляция ими, накладывание друг на друга и т.п.)


Сведения о поведении, особенностях контакта, наличии интереса, темпе работы, трудоспособности, предметно-практических действиях получают в процессе общения с ребёнком, наблюдения за его действиями (во время выполнения предлагаемых заданий)

Вік

Поведінка


Ємоційно-вольова сфера


ПрацездатністьСприймання


УвагаПам’ятьМислення

3 роки

Наявність або відсутність відчуття дистанції; діє згідно зверненої мови або

звернену мову не приймає.Діяльність:

цілеспрямована; активна або пасивна; довільність дій;

характер використаної допомоги.


Емоційний фон:

спокійний чи з проявами:

плаксивості, вередливості, напруженості, вразливості, сором’язли – вості.

Поведінка:

агресивні про яви;

адекватна чи навпаки;

переважають процеси збуд- ження або

гальмування.

Контактніст

вступає легко чи неквапно, з утрудненнями


Високий рівень


дії цілеспрямовані;

стійка увага.Середній рів.:

постійно відволікається, інтерес не стійкий, але завдання виконує;Низький рів.:

швидко втомлюється, не закінчує завдання або

не виказує інтересу до завдань.
Використовує або не використовує направляючу; організуючу або навчаючу допомогу.
Навчувана або не навчувана дитина.


Зорове:

 • 3-4 кольори;

 • 2-3 форми;

 • розмір (з 3 предметів обирає «самий маленький» і «самий великий»).

Все виконує вірно – сенсорні еталони розвинені без особли – востей.

Що небудь не називає

або не ви конує – при складанні висновку вказати тільки те, що ускладнено (або порушено).

Привертається; не привертається

Зорова:

розвинена по віку, якщо впізнає і показує на запит дорослого серед інших малюнків, наприклад зайченя, кицю або ляльку.
Наочно-дійове (н/д), наочно-образне (н/о):

- без особливостей;

- ускладнено;

- порушено.Аналітична діяльність розвинена добре, якщо малюк самостійно співвідносить форму фігури з проріззю чи отвором та вкладає її у отвір (за рамками Монтесорі або кубом з прорізями).4 роки

--//--

дивись вище--//-

дивись вище--//--

дивись вищеЗорове:

 • 4 основних кольори;

 • 3 основних форми;

 • розмір (ставить по розміру 5-7 предметів однакової форми).

Слухове:

 • простукує ритм (без особливос тей);

 • --//-- за допомогою зорових образів (ускладнено);

 • не простукує після наданої допомоги (порушено).

Просторове:

 • розкладує вкладки вірно (без особливостей);

 • плутає їх місцями, але після наданої допомоги викладує їх вірно (ускладнено);

 • не викладує і після допомоги, чи неадекватно діє з картками (порушено).

Тактильне:

- вірно називає ознаки картки навпомацки (без особливостей);

- плутає деяку ознаку, але допомогу приймає (ускладнено)

- не називає ознак, допомогу не приймає (порушено).Стійка: швидко,самостійно знаходить шлях до предмета;

Нестійка:

Помиляється або виконує за допомо гою дорослого.Зорова:

(4 з 5;4 з 5) тобто короткочасна і довгочасна;Слухова:

(5 з 5; 5 з 5) тобто короткочасна і довгочасна.


За отриманими показниками можна визначити яка пам’ять переважає – зорова або слухова.

Наочно-дійове (н/д), наочно-образне (н/о):

- без особливостей;

- ускладнено;

- порушено.


Комбінаторні здібності:

- розвинені добре (якщо складає малюнок з 4-х часток);

- слабкі (складає малюнок з 3-х часток);

- дуже слабкі (складає малюнок з 2-х часток);

- не розвинені (не складає малюнок навіть з 2-х часток)

Аналіз та синтез:

- (не) розуміє зміст без глуздих малюнків;

- емоційно (не) реагує на нісенітниці.
Порівняння:

- не встановлює або встановлює схоже та відмінне.

5

років

--//--

дивись вище--//--

дивись вище--//--

дивись вищеЗорове:

 • розрізнює 2-3 відтінка будь якого кольору;

 • знає 5 основних форм;

 • розмір (ставить за розміром 7-10 предметів однакової форми)


Слухове: див. вище (як у 4 роки)
Тактильне: див. вище (як у 4 роки

--//--

Зорова:

довгочасна (4 з 7 малюнків);Слухова:

довгочасна (6 з 7 слів) -переважає

слухова.
Міцність збе- рігання:

- повторює всі слова і цифри по порядку і в зворотньому порядку (без особливостей) – з утруднен- ням (ускладне но); і т.д.Аналіз та синтез:

(Не) Виключає зайвий предмет; (не) дає адек ватне обгрантування.Порівняння:

(Не) Встановлює схоже і відмінне.Узагальнення:

(Не) Адекватні обгран- тування (тобто (не) уза гальнює).Причинно-наслідкові зв’ язки:

(Не) Встановлює, якщо (не) послідовно викладає малюнки (і (не) складає адекватну розповідь по малюнкам).Каталог: attachments
attachments -> Элективный курс «Основы паблик рилейшнз. Теория и практика»
attachments -> Методическая разработка: «Монологическая речь как основа формирования письменно-речевых компетенций»
attachments -> Агрессивное поведение у детей
attachments -> Агрессия подростков как социальная проблема современного общества
attachments -> «профилактика агрессивного поведения старших дошкольников через создание ситуации успеха»
attachments -> Это необходимо знать
attachments -> Адаптация ребенка к детскому саду
attachments -> Проект «Организация процесса адаптации первоклассников к школьному обучению»


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2023
обратиться к администрации

    Главная страница