Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях: интеграция в европейское образовательное пространство


Таблиця 1 Рівень загальних захворювань студентівстраница7/30
Дата12.05.2016
Размер5.98 Mb.
#833
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30

Таблиця 1

Рівень загальних захворювань студентів

Відхилення

у стані здоров’я


ФАКУЛЬТЕТИ

педагогічний, %

філологічний, %

соціально-гуманітарний, %

по КМПУ %

Захворювання органів дихання

2,2

1,7

-

1,56

Захворювання серцево-судинної системи

3,9

8,2

12

6,68

Офтальмологічні захворювання

-

1,4

5,7

1,28

Захворювання органів травлення і обміну речовин

2,6

6,2

5,7

4,55

Гінекологічні захворювання

0,4

0,8

-

0,57

Порушення опорно-рухового апарату

2,6

3,7

8,6

3,55

Всього студентів:

230

354

120

704

У процентному відношенні (за діагнозом) найбільша кількість студентів мають такі відхилення від норми за станом здоров’я: захворювання серцево-судинної системи – 6,68%; захворювання органів травлення і порушення обміну речовин (гастрити, виразкова хвороба, холецистит, ожиріння) – 4,55%; порушення опорно-рухового апарату (дефекти постави, сколіози, кіфози, плоскостопість) – 3,55%;

Для занять в спеціальних медичних групах студенти були розподілені на наступні групи: 1 – студенти із захворюваннями кардіореспіраторної, ендокринної систем та органів травлення; 2 - студенти із травмами (захворюваннями) ОРА, периферичної нервової системи; 3 – відхилення зі сторони слуху, зору та у стані ЦНС.

Повторні лікарські обстеження проводяться не рідше одного разу на рік. При цьому уточнюється функціональний стан студента, його фізичний розвиток.

Допоміжні лікарські обстеження проводяться у разі питання допуску студентів до занять з фізичного виховання після довготривалої хвороби, операції та іншого.

Хоча є такі категорії захворювань при яких категорично заборонено займатись фізичними вправами, навіть в спеціальній медичній групі. Медичні протипоказання до фізичних навантажень (занять фізичною культурою) бувають абсолютні та відносні [2, 5].

Повне звільнення студентів від занять фізичними вправами може носити тимчасовий характер. Тимчасове звільнення від занять або обмеження в них бувають необхідні після перенесення гострих хронічних захворювань та їх загострення.

Строки поновлення занять фізичними вправами в таких випадках індивідуальні, при цьому враховується стан здоров’я та функціональний стан організму студента. В таблиці 2 наведена орієнтовна схема терміну поновлення занять фізичними вправами після деяких захворювань [3, 6].

Таблиця 2

Приблизний термін звільнення від занять фізичними вправами після перенесених захворювань

Захворювання

Термін після клінічного одужання

Примітки

Ангіна

Бронхіт, ГРЗ

Грип

ПневмоніяПлеврит

Гострий отит

Гострі інфекційні захворювання

Гострий пієлонефрит


Гепатит вірусний

Апендицит (після операції)

Перелом кісток

Струс мозку


2-4 тижні

1-3 тижні

2-4 тижні

1-2 місяця

1-2 місяця

2-4 тижні

1-2 місяця

2 місяця


8-12 місяців

1-2 місяця

1-3 місяця

від 1 міс. до рокуУникати переохолодження (плавання, лижи т.д.)
При задовільних результатах функціональної проби серця
Уникати переохолодження (плавання, лижи т.д.)

Порушення функції різних органів і систем впливає на стан ЦНС (центральної нервової системи), обмін речовин, серцево-судинну, ендокринну системи, сприяє погіршенню загального стану здоров’я, зниженню працездатності і творчих можливостей студентів.

Таким чином, розподіл студентів на спеціальні медичні групи за даними аналізу медичних карт є важливим фактором для ефективного проведення навчального процесу з фізичного виховання студентів, покращення функціонального стану організму та зміцнення здоров’я.

Література

1. Амосов Н.М. Энциклопедия Амосова. Алгоритмы здоровья. – М.: Изд-во АСТ, Донецк: Сталкер. 2002.

2. Баевский Р.М. Прогнозирование состояния на грани нормы и патологии. – М.: Медицина, 1979.

3. Булич Э.Г. Физическое воспитание в специальных медицинских группах: Учеб. пособ. для техникумов. – М.: Высш. шк., 1986. – 255 с.

4. Войтенко В.П. Здоровье здоровых. – К.: Здоров’я, 1991.

5. Дубогай О.Д., Завацький В.І., Короп Ю.О. – Методика фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 1995. – 220 с.

6. Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни. – М.: RETORIKA-A: Флинта, 1999. – 560 с.


ОЦІНКА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У БАСКЕТБОЛІ

Дорошенко Едуард Юрійович, доцент

Кириченко Руслана Олександрівна, заслужений майстер спорту

Хабарова Марина Олегівна, майстер спорту

Петров Василь Олексійович, заслужений тренер України

Запорізький національний університет

Баскетбольний клуб “Козачка-ЗАлК”
Стосовно баскетболу відомий спосіб оцінювання рівня техніко-тактичної майстерності гравців у баскетболі [1], що полягає у визначенні за час ігри у кожного конкретного гравця кількості набраних очок, фолів, підборів м’яча, результативних передач, перехватів, блок-шотів, помилок (втрат м’яча), часу його перебування на майданчику (мінімум – 7 хвилин), математичний розрахунок інтегрального показника – індексу техніко-тактичної майстерності (INDEX) за наступною формулою (1) і кількісну оцінку рівня техніко-тактичної майстерності.

INDEX = (POINTS – MISSED SHOTS + REBOUNDS + ASSISTS + STEALS + BLOCKS – T/OVERS) / TIME PLAYED (7 MINS MIN PLAY) (1)

де: INDEX – індекс ефективності техніко-тактичної майстерності гравця, у.о.; POINTS – очки, кількість; MISSED SHOTS – фоли, кількість; REBOUNDS – підбирання м‘яча, кількість; ASSISTS – результативні передачі, кількість; STEALS – перехоплення, кількість; BLOCKS – блок–шоти, кількість; T/OVERS – помилки (втрати м‘яча), кількість; TIME PLAYED – час перебування гравця на майданчику, хвилини (мінімум – 7).

Недоліками цього способу є: відносна точність, відсутність спеціальних коефіцієнтів до кожного параметру та порівняння із загальнокомандним результатом. Таким чином, цей спосіб відносно об’єктивно відображує реальний рівень техніко-тактичної майстерності гравця.

Відомий інший спосіб визначення рівня техніко-тактичної майстерності [2], що включає визначення для кожного гравця кількості набраних за гру очок, результативних передач, перехватів, підбирань м’яча на щиті суперника та на власному щиті, втрат м’яча при передачах, технічних втрат, фолів, зіграного часу, підрахунку фолів команди суперника на конкретному гравцеві, математичний розрахунок інтегрального показника майстерності – коефіцієнту „корисності” гравця за наступною формулою (2) та оцінювання техніко-тактичної майстерності гравця за її кількісною величиною.

ККГ = ((О + РП + 1,4 · ПХ + 1,2 · БШ + 1,2 · ВЩ + 1,4 · СЩ + 0,5 · ФС – (2-очк. кидки-промахи ) – 1,5 · (3-очк. кидки-промахи) – 0,8 · (штрафні кидки-промахи) – 1,4 · ВП – ВТ - Ф)) / ЗЧ, (2)

де ККГ – коефіцієнт „корисності” гравця, у.о.; О – очки, кількість; РП – результативні передачі, кількість; ПХ – перехоплення, кількість; БШ – блок-шоти, кількість; ВЩ – підбирання м’яча на власному щиті, кількість; СЩ – підбирання м’яча на щиті суперника, кількість; ФС – фоли команди суперника на конкретному гравцеві, кількість; ВП – втрати м’яча при передачах, кількість; ВТ – технічні втрати, кількість; Ф – фоли, кількість; ЗЧ – зіграний час, хвилини.

Недоліками цього способу є: відносна об’єктивність кількості набраних гравцем очок за гру до загальнокомандного результату, відсутність обліку спеціалізації гравця, відсутність відношення успішно виконаних ігрових дій гравцем до їх загальної кількості, відсутність спеціальної шкали щодо кількісного оцінювання техніко-тактичної майстерності певного гравця.

В основу створення нашого способу покладено задачу розробити алгоритм визначення рівня техніко-тактичної майстерності у баскетболі, який шляхом реєстрування результативних передач, підбирань м’яча під щитом, перехоплень м’яча, блок-шотів, фолів суперника на гравцеві, втрат м’яча, фолів гравця, розрахунку відношення кількості набраних гравцем очок до кількості очок, яку набрала команда, відношення кількості результативних кидків м’яча у корзину до загальної кількості кидків того ж гравця, відношення часу перебування гравця на майданчику до загального часу гри дозволяє підвищити точність оцінювання рівня ефективності техніко-тактичної майстерності гравця у баскетболі.

Пропонуємо наступну формулу визначення індивідуальної ефективності техніко-тактичної математичний розрахунок інтегрального показника – індексу техніко-тактичної майстерності (ІТТМ) за формулою:

ІТТМ = 33,33 · (Ог / Ок + г / к + t/T) + 1,4 · ПХ + 1,3 · ПЩ + 1,2 · БШ + РП + 0,5 · ФС – Ф – 1,2 · ВМ, (3)

де ІТТМ – індекс техніко-тактичної майстерності у баскетболі, у.о.; Ог - очки, набрані гравцем, кількість; Ок - очки, які набрала команда, кількість; г - результативні кидки гравця, кількість; к - загальна сума кидків гравця, кількість; t - час перебування гравця на майданчику, хвилини; Т - загальний час гри, хвилини; РП – результативні передачі, кількість; ПЩ – підбирання м’яча під щитом, кількість; ПХ – перехоплення м’яча, кількість; БШ – блок-шоти, кількість; ФС – фоли суперника на гравцеві, кількість; ВМ – втрати м’яча, кількість; Ф – фоли гравця, кількість; 33,33; 1,4; 1,3; 1,2; 0,5; -1; -1,2 – коефіцієнти рівняння множинної регресії.

- оцінювання техніко-тактичної майстерності гравців різних ігрових спеціалізацій за величиною ІТТМ.

Критерії оцінювання рівня техніко-тактичної майстерності гравців у баскетболі залежно від розмірів ІТТМ та ігрової спеціалізації наведені у таблиці 1.

Об’єктивність наведеної формули підтверджена результатами експериментального обстеження спортсменів (гравці “Козачки-ЗАлК” і жіночої національної збірної України).

Запропонований спосіб дозволяє підвищити точність оцінювання рівня техніко-тактичної майстерності гравця у баскетболі, його особистий результат у конкретному матчі, дозволяє прогнозувати рівень його майстерності у наступних іграх.

Спосіб здійснюють наступним чином :

- реєструють кількість набраних гравцем очок, кількість очок, яку набрала команда, кількість результативних кидків гравця м’яча у корзину, загальну кількість кидків того ж гравця, час перебування гравця на майданчику, загальний час гри, кількість результативних передач, кількість підборів м’яча під щитом, кількість перехватів м’яча, кількість блок-шотів, кількість фолів суперника на гравцеві, кількість втрат м’яча, кількість фолів гравця;

- розраховують величину індексу техніко-тактичної майстерності (ІТТМ) за формулою 3;

- визначають рівень техніко-тактичної майстерності гравця за розміром ІТТМ згідно ігрової спеціалізації гравця.

Таблиця 1

Оцінювання техніко-тактичної майстерності гравців у баскетболі

Рівні техніко-тактичної майстерності

Значення ІТТМ

Захисники і розігруючі гравці

Нападаючі і центрові гравці

Низький

Менш 25

Менш 30

Нижче середнього

25,01 – 35

30,01 – 40

Середній

35,01 – 45

40,01 – 50

Вище середнього

45,01 – 55

50,01 – 60

Високий

Більше 55

Більше 60

Приклади конкретного виконання:

1. Гравець лінії нападу набрав у грі 16 очок (команда 93 очка). Виконав 16 кидків м‘яча у кошик, з них 8 – результативних, знаходився на майданчику 30 хвилин (загальний час гри – 40 хвилин). Зробив 4 результативні передачі, 3 підбори м‘яча під щитом, 2 перехвати м‘яча, 4 блок-шоти. Суперники отримали 4 фоли при протидії гравцю. Гравець зробив 2 втрати м‘яча і отримав 2 персональних фоли.

На основі зазначених параметрів розраховуємо величину індексу техніко-тактичної майстерності (ІТТМ) за формулою:

IТТМ = 33,33 · (16/93+8/16+30/40) + 1,4 · 2 + 1,3 · 3 + 1,2 · 4 + 4 + 0,5·4 – 1·2 - 1,2 · 2 = 60,4286

Залежно від даних таблиці 1 рівень техніко-тактична майстерність даного гравця у баскетбол відповідає функціональному класу «високий».

2. Розігруючий гравець набрав у грі 10 очок (команда 80 очок). Виконав 10 кидків м‘яча у кошик, з них 6 – результативних, знаходився на майданчику 35 хвилин (загальний час гри – 50 хвилин). Зробив 5 результативних передач, 1 підбирання м‘яча під щитом, 3 перехвати м‘яча, 0 блок-шотів. Суперники отримали 2 фоли при протидії гравцю. Гравець зробив 3 втрати м‘яча і отримав 3 персональних фоли.

На основі зазначених параметрів розраховуємо величину індексу техніко-тактичної майстерності (ІТТМ) за формулою:

IТТМ = 33,33 · (10/80+6/10+35/50) + 1,4 · 3 + 1,3 · 1 + 1,2 · 0 + 1·5 + 0,5·2 – 1·3 - 1,2 · 3 = 52,39525

Залежно від даних таблиці 1 рівень техніко-тактична майстерність даного гравця у баскетбол відповідає функціональному класу «вище середнього».

Запропонований спосіб дозволяє з високою мірою точності оцінювати рівень техніко-тактичної майстерності гравців у баскетболі.

Література.

1. Кириченко Р.О., Дорошенко Е.Ю., Горбуля В.Б. Аналіз показників змагальної діяльності збірної України з баскетболу в фінальних матчах чемпіонату Європи // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. праць за ред. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ). – 2004. - № 7.- С. 40 – 45

2. Кириченко Р.О., Хабарова М.О., Дорошенко Е.Ю., Цапенко В.О. Аналіз змагальної діяльності у баскетболі: теоретико-методичні аспекти // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. праць за ред. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ). – 2004. - № 21.- С. 25 - 34


ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА РОЗВИТОК ГНУЧКОСТІ У СТУДЕНТОК

Єгорова Тетяна Вікторівна, Токар Світлана Іванівна

Черкаський державний технологічний університет
Постановка проблеми: Проблема фізичного розвитку і підготовленості хвилює і приваблює людину протягом усього життя. Це природно, оскільки фізичні можливості людини, її зовнішній вигляд, самопочуття, цікавість до життя переважно залежить від рівня розвитку рухових якостей. Саме тому доцільно розглянути питання про розвиток гнучкості.

Насамперед гнучкість являється елементарною умовою якісно і кількісно доброго виконання рухів. Недостатньо розвинута рухливість в суглобах перешкоджає оволодінню руховими навичками, розвитку сили, прудкості, витривалості і спритності, є причиною виникнення травматичних пошкоджень, зниження швидкості рухів, підвищення напруження сил при виконанні складно-кординаційних рухів.

Давні вислови Гіппократа, в наш час, проникаючи у всі сфери діяльності науково-технічного прогресу стають у найвищій ступені актуальними. «Гімнастика, фізичні вправи, ходьба, повинні укорінитися в повсякденному житті кожного, хто хоче зберегти дієздатність, здоров’я, повноцінне і радісне життя»

Багаточисленні теоретичні, методичні та експериментальні роботи стверджують, що без достатньої рухової активності розвиток організму та його повноцінне життя неможливі.

Тому метою нашої роботи було, виявити розвиток гнучкості у студенток 1 курсу ЧДТУ.

Практична значимість: вивчення розвитку гнучкості у студенток допоможе викладачу фізичного виховання раціонально організувати навчальний процес розвитку гнучкості на заняттях з фізичного виховання.

У зв’язку з метою дослідження були поставлені такі завдання:

1. Встановити, як спеціаліcти з фізичного виховання розцінюють роль розвитку гнучкості.

2. Визначити динаміку прояву гнучкості у студенток 1- курсу

3. Дослідити показники гнучкості в різних суглобах і взаємозв’язок між цими показниками.

4. З’ясувати, як впливають заняття оздоровчою гімнастикою на розвиток гнучкості в різних суглобах.

Для вирішення поставлених завдань використовувалися наступні методи дослідження:

1) Теоретичний аналіз і узагальнення науково - методичної літератури;

2) Метод тестів;

3) Методи математичної статистики.

Характеристика методів дослідження.

1.Теоретичний аналіз і узагальнення науково - методичної літератури. Науково - методична література вивчалася для вивчення найбільш важливого направлення дослідження. На першому етапі роботи здійснювався бібліографічний розшук необхідної літератури. На другому етапі – підбирались методики для вивчення гнучкості у студенток. На третьому – проводився експеримент в групах студенток І курсу метою якого було визначення рівня гнучкості в різних суглобах у дівчат.

2. Метод тестів.

Знання рівня розвитку фізичної якості і її вимірювання дозволяє аналізувати і контролювати хід тренувального процесу. Головна задача полягає в тому, щоб розробити контрольні вправи, які б дали повну інформацію про людину. В дослідженні використовувались наступні тести для визначення гнучкості в суглобах:

1. Тест для визначення рухливості в суглобах хребетного стовпа. Тест полягає в тому, що досліджувані в положенні сидячи, ноги нарізно, випрямлені в колінах, руки вперед, роблять глибокий нахил, намагаючись дотягнутися руками як найдалі. Результат вимірюється від п’ят до кінчиків пальців в сантиметрах.

2. Рухливість в плечових суглобах. Досліджувані беруть гімнастичну палицю хватом зверху і роблять викрут рук назад з поверненням їх у вихідне положення, не згинаючи в ліктьових суглобах. Вимірюється найменша відстань між внутрішніми поверхнями кистей при якій вправа виконується без помилок. Розраховується індекс рухливості (ІР), який є відношенням цього показника до ширини плечей , виміряної стандартними методиками.

3. Рухливість в колінних суглобах. З положення сидячи на п’ятах ступні відтягнуті коліна разом. Ступні розведені настільки, щоб таз міг вільно поміститися між ними, тулуб тримати прямо і спробувати сісти на сідниці. Результат вимірюється в умовних одиницях (балах). Якщо відстань між сідницями і підлогою більше 5 сантиметрів - 1 бал, дорівнює 5 сантиметрам - 2 бали, менше 5 см - 3 бали, сідниці торкаються підлоги - 4 бали, досліджувана сидить на підлозі - 5 балів.

4. Рухливість в тазостепеневих суглобах. Досліджувані виконують поздовжній шпагат. Вимірюється відстань між ступнями, довжину ноги та ширину тазу. По цих показниках розраховували величину розмаху в кутових градусах , яка є відношенням Ѕ різниці між відстанню між ступнями і шириною тазу до довжини ноги.

3. Метод математичної статистики.

Для обробки одержаних результатів використовувався метод варіаційно – статистичної обробки, який полягає у визначенні середніх арифметичних (x), середнього квадратичного відхилення (), середньої похибки (m).

Достовірність розходження між двома виборчими середніми обраховувались по критерію достовірність t - Ст’юдента.

На заняттях використовувалися дві основні групи вправ: а) на розтягнення, до яких відносяться повільні, махові й пружні рухи, а також примусове розтягнення; б) силові вправи динамічного і статичного характеру, що характеризуються підвищеним м’язовим напруженням.

Виміри проводились у студенток І курсу ЧДТУ, які займаються оздоровчою гімнастикою впродовж 6 місяців. Результати досліджень показані в таблиці 1.

Таблиця 1.Показники рухливості в різних суглобах у студенток І курсу

Статичні

показникиРухливість в

суглобах хребта (см)Рухливість в

колінних суглобах (бали)Індекс рухливості в плечових суглобах (у.о)

Рухливість в тазостегнових суглобах

(в град.)Студентки які займаються оздоровчою гімнастикою (n=9)

M

σ

m
20,93
6,51
0,89


4,87
0,34
0,05


1,66
0,21
0,028


49,98
1,77
0,59


Контрольна група (n=9)

M
σ

m


16,72

7,39
0,33
4,76
0,408
0,01


2,89
2,31
0,1


41,6
2,66
0,89


Різниця у %

25,18

2,27

11,9

16,76

Р

<0,01

<0,05

<0,05

<0,01

Аналізуючи результати досліджень гнучкості в різних суглобах студенток І курсу, необхідно відмітити, що найбільш високі показники були відмічені у дівчат, які займалися фізичними вправами спрямованими на розвиток гнучкості у різних суглобах.

Так, більш високі показники рухливості в суглобах хребта відмічені у студенток експериментальної групи в порівнянні з контрольною групою (відповідно 20,93 +/- 0,89 см і 16,72 +/- 0,33 см, різницю в % - 25,18, р<00,1)

Відмічений також невисокий приріст показників рухливості в колінних суглобах, у студенток які займалися оздоровчою гімнастикою в порівнянні з контрольною групою (відповідно 4,87 +/- 0,05б та 4,76 +/- 0,01б, різниця в % -2,27, р<0,05)

Якщо порівняти показники рухливості в плечових суглобах, то можна зробити висновок, що між показниками дівчат експериментальної і контрольної групи існує вірогідна різниця (відповідно 1,66 +/- 0,22 та 1,89 +/- 0,1 , різниця в % - 11,9, р<0,05)

Це свідчить про те, що вправи оздоровчої гімнастики впливають на розвиток рухливості в плечових суглобах.

Аналізуючи результати показників рухливості в тазостегнових суглобах, можна відмітити, що у студенток експериментальної групи вони вищі ніж у студенток контрольної групи (відповідно 49,98 +\- 0,59град. та 41,6 +\- 0,89град., різниця в % - 16,76 , р<0,01)

Отже, цілеспрямовані, систематичні, методично правильно організовані заняття фізичними вправами можуть впливати на формування окремих макроморфологічних і функціональних ознак і тим самим сприяти гармонічному розвитку тіла, організму в цілому.Висновки.

1. Заняття фізичними вправами впливають на розвиток гнучкості в різних суглобах у студенток 1- курсу.

2. Результати досліджень свідчать про різницю між показниками гнучкості у дівчат, які займаються оздоровчою гімнастикою у порівнянні з результатами студенток контрольної групи.

3. Обґрунтоване застосування оздоровчої системи фізичних вправ є діючим засобом підвищення активності функціонування, розвитку адаптативних і прискорення відновлювальних процесів у системах і органах організму людини, а також залучає до систематичних занять фізичною культурою, використовуючи їх інтерес і зацікавленість.

4. Співставляючи ці факти, робимо висновок, що гнучкість якимось чином пов’язана з регулюванням, гармонізацією енергії в організмі, Отже, не випадково стверджують, що людина молода на стільки на скільки рухливі суглоби.

Література:

1. Бальсевич В.К. Методические принципы исследования по проблеме отбора и спортивной ориентации //Теория и практика физической культуры , 1980. - №1. – с. 21

2. Жордочко Р. В., Соболев Ю.Л.,Соболев Л.М., Розвиток гнучкості спортсмена.-К.: Здоров’я 1980

3. Коренберг В.Б. Проблема физических и двигательных качеств //Теория и практика физической культуры,1996.- №7.- с.15

4. Менхин Ю.В. Физическая подготовка в гимнастике – М.: Физкультура и спорт, 1980 – с. 17 – 23

5. Озолин Н.Г. Развитие гибкости // Молодому коллеге . – М., 1988 – с.4

6. Сермеев Б.В. Спортсменам о воспитании гибкости. – М.: Физкультура и спорт, 1980 – с. 17 – 23

7. Ткачев Ф.Г. В поисках мышечной радости – К.: Здоровье, 1988 – с.4

8. Туманен Г.С., Харацидис С.К. Гибкость как физическое качество // Теория и практика физической культуры, 1998 – №2


ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БОРЦОВ С УЧЕТОМ ПРАВИЛ СОРЕВНОВАНИЙПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница