Хельсинкский фонд по правам человека польша


ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про комісію з питань захисту прав дитинистраница13/17
Дата12.05.2016
Размер1.67 Mb.
#615
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань захисту прав дитини

 


     1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється головою районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради.
 

     2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Сімейним ( 2947-14 ) і Цивільним ( 435-15 ) кодексами України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ), "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" ( 2342-15 ), "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" ( 20/95-ВР ), "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про соціальні послуги" ( 966-15 ), Конвенцією ООН про права дитини ( 995_021 ), актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також положенням про неї, розробленим відповідно до цього Положення.


 

     3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.


 

     4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:


 

     1) розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсім'ямолодьспортом;


 

     2) розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема:


 

     реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;


 

     надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини;


 

     позбавлення та поновлення батьківських прав;


 

     вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;


 

     вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;


 

     участь одного з батьків у вихованні дитини;


 

     побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;


 

     визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;


 

     встановлення і припинення опіки, піклування;


 

     утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов'язків;


 

     збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;


 

     розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов'язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;


 

     інші питання, пов'язані із захистом прав дітей.


 

     5. Комісія має право:


 

     одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;


 

     подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;


 

     утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;


 

     залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб'єкти підприємницької діяльності (за згодою).


 

     6. Комісію очолює голова районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради.


 

     Голова комісії може мати заступника.


 

     7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради, центрів соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді, заступники керівників територіальних органів МВС та Мін'юсту, а також працівник служби у справах дітей, який виконує обов'язки секретаря комісії.


 

     8. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.


 

     Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.


 

     До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.


 

     9. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.


 

     10. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.


 

     11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.


 

     12. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.


 

     13. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється відповідною службою у справах дітей.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 8 жовтня 2008 р. N 905
Київ
 

Про затвердження Порядку провадження


діяльності з усиновлення та здійснення нагляду
за дотриманням прав усиновлених дітей

 

     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:


 

     1. Затвердити Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, що додається.


 

     2. Визнати такими, що втратили чинність:


 

     постанову Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р. N 1377 ( 1377-2003-п ) "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 36, ст. 1944);


 

     пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 р. N 367 ( 367-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 873);


 

     пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1134 ( 1134-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 71, ст. 2673);


 

     постанову Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. N 1213 ( 1213-2007-п ) "Про внесення змін до Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 78, ст. 2895).


 

     3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.


 

     4. Ця постанова набирає чинності з 1 грудня 2008 року.

 


Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО


постановою Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 2008 р. N 905
 

ПОРЯДОК
провадження діяльності з усиновлення та здійснення
нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

 


Загальні положення
 

     1. Усиновлення дітей є пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.


 

     2. Діяльність з усиновлення провадиться уповноваженими державою органами та посадовими особами.


 

     Не допускається провадження діяльності з добору та передачі для усиновлення дітей від імені та в інтересах громадян, які бажають усиновити дитину, отримання та передача будь-яких відомостей про дитину, документів щодо неї іншими особами.


 

     Забороняється будь-яка діяльність з усиновлення з метою отримання прибутків.


 

Облік дітей, які можуть бути усиновлені


 

     3. Облік дітей, які можуть бути усиновлені (далі - облік), здійснюється службами у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад за місцем походження дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, Міністерством молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, службами у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та Державним департаментом з усиновлення та захисту прав дитини (далі - Департамент).


 

     4. На облік беруться:


 

     1) діти-сироти;


 

     2) діти, позбавлені батьківського піклування;


 

     3) діти, батьки яких дали згоду на усиновлення.


 

     5. Дитина береться на облік за наявності таких документів:


 

     для дитини-сироти - свідоцтва про смерть батьків або довідки органів реєстрації актів цивільного стану про реєстрацію смерті батьків;


 

     для дитини, батьки якої:


 

     - позбавлені батьківських прав, або визнані безвісно відсутніми, або визнані недієздатними, - рішення суду;


 

     - оголошені померлими, - свідоцтва про смерть батьків, виданого органами реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду, або довідки органів реєстрації актів цивільного стану про реєстрацію смерті батьків;


 

     - невідомі, для підкинутої, знайденої дитини - акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовились забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину, складеного за формою, затвердженою МОЗ та МВС, і довідки, виданої органом реєстрації актів цивільного стану, яка підтверджує, що запис про батьків дитини у Книзі реєстрації народжень проведено за рішенням органу опіки і піклування;


 

     для дитини, яку не забрали з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, - акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовились забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину, складеного за формою, затвердженою МОЗ та МВС, із зазначенням документів, на підставі яких записані відомості про матір дитини, довідки органу реєстрації актів цивільного стану про внесення запису про батьків дитини у Книгу реєстрації актів про народження, а також письмової згоди матері (батьків) на усиновлення, засвідченої нотаріусом, або рішення суду про позбавлення матері (батьків) батьківських прав, або довідки, виданої органами МВС про те, що місце проживання (перебування) матері (батьків) невідоме;


 

     для дитини, батьки якої дали згоду на усиновлення, - письмової згоди батьків на усиновлення дитини, засвідченої нотаріусом.


 

     6. Для взяття дитини на облік необхідні документи щодо обох батьків.


 

     Якщо мати чи батько дитини є неповнолітніми, крім їх письмової згоди додається письмова згода їх батьків, засвідчена нотаріусом.


 

     У разі коли дитину виховувала одинока матір, до документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, додається довідка з органу реєстрації актів цивільного стану щодо запису відомостей про батька дитини.


 

     Якщо дитина, яка може бути усиновлена, перебуває під опікою (піклуванням) і опікун (піклувальник) дав згоду на її усиновлення, до документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, додається письмова згода опікуна (піклувальника).


 

     7. За наявності документів, зазначених у пунктах 5 і 6 цього Порядку, дитина береться на місцевий облік із занесенням даних про неї до Книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені, що ведеться за формою згідно з додатком 1.


 

     Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, беруться на місцевий облік службою у справах дітей за місцем їх походження протягом п'яти робочих днів після прийняття районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті ради рішення про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.


 

     Діти, батьки яких дали згоду на усиновлення, беруться на місцевий облік службою у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини протягом п'яти робочих днів після надання батьками згоди на усиновлення.


 

     Дата взяття дитини на місцевий облік зазначається в Книзі обліку дітей, які можуть бути усиновлені.


 

     8. У день взяття дитини на місцевий облік служба у справах дітей складає обліково-статистичну картку - соціальний паспорт дитини в Єдиному електронному банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів (далі - Єдиний банк даних) та анкету дитини, яка може бути усиновлена (далі - анкета).


 

     Порядок ведення Єдиного банку даних та форми документів, які в ньому зберігаються, затверджуються Мінсім'ямолодьспортом.


 

     9. У разі коли протягом місяця після взяття дитини на місцевий облік ніхто не виявив бажання її усиновити або взяти під опіку чи піклування, з Єдиного банку даних роздруковуються три примірники анкети, які підписують начальник (заступник начальника) служби у справах дітей, голова (заступник голови) районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради.


 

     За наявності у дитини братів (сестер) у правому верхньому куті першої сторінки анкети проставляється штамп "Має братів (сестер)".


 

     До кожного примірника анкети додаються копії свідоцтва про народження дитини, рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, документів, зазначених у пунктах 5 і 6 цього Порядку, висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, складений за формою згідно з додатком 2, витяг з історії розвитку дитини та її фотокартка на повний зріст розміром 9 х 13 см.


 

     Два примірники анкети разом з документами передаються відповідно до Міністерства молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрацій.


 

     10. Міністерство молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій протягом п'яти робочих днів перевіряють правильність оформлення анкети разом з документами, беруть дітей, які можуть бути усиновлені, на регіональний облік, заносять відомості про них до Книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені.


 

     Дата взяття дитини на регіональний облік зазначається в Книзі обліку дітей, які можуть бути усиновлені, а також в анкеті разом з регіональним обліковим номером.


 

     У разі потреби в уточненні відомостей про дитину надсилається запит до служби у справах дітей за місцем складення анкети. У таких випадках строк взяття дитини на регіональний облік продовжується, але не більш як на 10 робочих днів.


 

     Якщо на підставі поданих документів встановлено, що дитина не може бути усиновлена, два примірники анкети разом з документами повертаються службі у справах дітей, яка їх склала, з відповідними роз'ясненнями.


 

     11. Служба у справах дітей районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради після надходження анкети, повернутої їй відповідно до пунктів 10 і 14 цього Порядку, анулює анкету, про що складається відповідний акт.


 

     Інформація про анулювання анкети заноситься до Книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені, та Єдиного банку даних.


 

     12. У разі коли протягом місяця перебування дитини на регіональному обліку ніхто не виявив бажання її усиновити або взяти під опіку чи піклування, один примірник анкети разом з документами, підписаний Міністром (заступником Міністра) молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, начальником (заступником начальника) служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, Головою (заступником Голови) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою (заступником голови) обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, передається до Департаменту.


 

     13. Департамент протягом п'яти робочих днів перевіряє правильність оформлення анкети разом з документами, бере дитину, яка може бути усиновлена, на централізований облік і заносить відомості про неї до Книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені.


 

     Дата взяття дитини на централізований облік зазначається в Книзі обліку дітей, які можуть бути усиновлені, а також в анкеті разом з централізованим обліковим номером.


 

     У разі потреби в уточненні відомостей про дитину Департамент надсилає запити до Міністерства молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служб у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій або служби у справах дітей, де дитина перебуває на місцевому обліку. У таких випадках строк взяття дитини на централізований облік продовжується, але не більш як на 20 робочих днів.


 

     Якщо на підставі поданих документів встановлено, що дитина не може бути усиновлена, анкета разом з документами повертається відповідно до Міністерства молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації з відповідними роз'ясненнями.


 

     14. Міністерство молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служба у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації після надходження анкети, повернутої їм відповідно до пункту 13 цього Порядку, знімають дитину з регіонального обліку, про що робиться відповідний запис у Книзі обліку дітей, які можуть бути усиновлені, та повертають два примірники анкети службі у справах дітей, яка їх склала, для анулювання.


 

     15. У разі зміни місця проживання (перебування), форми влаштування, статусу дитини, яка може бути усиновлена, служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини протягом п'яти робочих днів письмово повідомляє про це службу у справах дітей, де дитина перебуває на місцевому обліку, а також Міністерство молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, службу у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (якщо дитина перебуває на регіональному обліку) та Департамент (якщо дитина перебуває на централізованому обліку). До повідомлення додаються копії документів про зміну місця проживання (перебування), форми влаштування, статусу дитини, засвідчені в установленому порядку.


 

     Зазначену інформацію про дитину служба у справах дітей за місцем взяття дитини на місцевий облік протягом доби після її надходження вносить до Єдиного банку даних.


 

     16. Після закінчення річного строку перебування дитини на місцевому обліку служба у справах дітей за місцем взяття дитини на такий облік протягом п'яти робочих днів надсилає до Міністерства молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та Департаменту уточнену інформацію про дитину: висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, відомості про місце її проживання (перебування) та нову фотокартку дитини.


 

     У подальшому висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, відомості про місце проживання (перебування) та її нові фотокартки подаються щороку до досягнення дитиною семи років, а також після досягнення десяти, тринадцяти та шістнадцяти років. У разі істотних змін у стані здоров'я або зовнішності дитини необхідна інформація чи фотокартка дитини подаються невідкладно. До Єдиного банку даних уточнена інформація про дитину вноситься постійно.


 

     17. Діти знімаються з місцевого, регіонального та централізованого обліку в разі:


 

     1) усиновлення;


 

     2) поновлення батьківських прав батька, матері;


 

     3) поновлення дієздатності батька, матері;


 

     4) встановлення, визнання батьківства;


 

     5) установлення опіки чи піклування, якщо відсутня згода опікуна чи піклувальника на усиновлення;


 

     6) відкликання батьками згоди на усиновлення;


 

     7) скасування рішень суду про позбавлення батьківських прав, визнання батьків недієздатними, безвісно відсутніми, оголошення батьків померлими;


 

     8) набуття дитиною чи надання їй повної цивільної дієздатності;


 

     9) досягнення повноліття;


 

     10) смерті.


 

     Анкети дітей, знятих з обліку з підстав, передбачених підпунктами 1-7 цього пункту, зберігаються службами у справах дітей та Департаментом до досягнення дитиною вісімнадцяти років, після чого знищуються із складенням відповідного акта.


 

     Анкети дітей, знятих з обліку з підстав, передбачених підпунктами 8-10 цього пункту, знищуються після зняття дитини з обліку, про що складається відповідний акт.


 

     18. Діти поновлюються на місцевому, регіональному та централізованому обліку в разі:


 

     1) визнання усиновлення недійсним;


 

     2) скасування усиновлення;


 

     3) припинення опіки, піклування або звільнення опікуна, піклувальника від виконання повноважень;


 

     4) надання опікуном, піклувальником згоди на усиновлення дитини;


 

     5) смерті опікуна, піклувальника.


 

     Поновлення дитини на місцевому, регіональному та централізованому обліку здійснюється з дати настання зазначених обставин.


 

     Підставою для поновлення дитини на місцевому, регіональному та централізованому обліку є записи про взяття та зняття дитини з обліку у Книзі обліку дітей, які можуть бути усиновлені.


 

     До строку перебування дитини на місцевому, регіональному та централізованому обліку включається час, протягом якого дитина перебувала на відповідному обліку до її поновлення.


 

     19. У разі настання обставин, передбачених підпунктами 1-5 пункту 18 цього Порядку, служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини з'ясовує, де дитина перебувала на місцевому обліку, та інформує відповідну службу у справах дітей про необхідність поновлення дитини на місцевому обліку.


 

     Служба у справах дітей за місцем перебування дитини на місцевому обліку протягом п'яти робочих днів вносить відомості про дитину до Книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені, з приміткою "Дитина поновлена на обліку", складає обліково-статистичну картку - соціальний паспорт дитини в Єдиному банку даних.


 

     Після закінчення місячного строку перебування дитини на місцевому обліку (з урахуванням часу перебування дитини на місцевому обліку до зняття з нього) з Єдиного банку даних роздруковуються два примірники анкети, які оформлюються відповідно до пункту 9 цього Порядку і невідкладно передаються відповідно до Міністерства молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації для поновлення дитини на регіональному обліку або взяття її на такий облік. До анкети додаються копії документів, на підставі яких здійснено поновлення дитини на обліку, повідомлення про поновлення дитини на місцевому обліку із зазначенням періоду її перебування на такому обліку до поновлення на ньому.


Каталог: media
media -> Наукометрия «психологии туризма» naukometriya of "tourism psychology"
media -> Методические рекомендации по организации профессиональной ориентации школьников и учащейся молодежи
media -> Занятие №6. Учебные материалы Р. Бэрон, Н. Керр, Н. Миллер Межгрупповой конфликт
media -> Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения
media -> Психология социальной работы с детьми-инвалидами и их семьями в россии
media -> Адаптация иностранных студентов подготовительных факультетов
media -> -


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница