Хельсинкский фонд по правам человека польша


ВИСНОВОК про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитинистраница15/17
Дата12.05.2016
Размер1.67 Mb.
#615
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
ВИСНОВОК
про стан здоров'я, фізичний та розумовий
розвиток дитини

 


Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________

__________________________________________________________________


Дата і місце народження __________________________________________

__________________________________________________________________


Місце проживання (перебування) ___________________________________
(адреса)

Дані медичного обстеження

Невролог ____________________________________________ __________
(діагноз, шифр за МКХ-10) (дата)
Психіатр ____________________________________________ __________
(діагноз, шифр за МКХ-10) (дата)
Дерматовенеролог ____________________________________ __________
(діагноз, шифр за МКХ-10 (дата)
Хірург (ортопед) ____________________________________ __________
(діагноз, шифр за МКХ-10) (дата)
Онколог _____________________________________________ __________
(за показаннями) (діагноз, шифр за МКХ-10) (дата)
Гематолог ___________________________________________ __________
(за показаннями) (діагноз, шифр за МКХ-10) (дата)
ЛОР _________________________________________________ __________
(діагноз, шифр за МКХ-10) (дата)
Офтальмолог _________________________________________ __________
(діагноз, шифр за МКХ-10) (дата)
Педіатр _____________________________________________ __________
(діагноз, шифр за МКХ-10) (дата)

Остаточний висновок* ________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ шифр ____________________________     * Зазначається також група здоров'я; щеплення, у разі відсутності - причини; потреба в медико-педагогічній, медико-соціальній корекції.
 

__________________________ __________ ________________________
(найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)
керівника лікувально-
профілактичного закладу)
М.П. "___" __________ 20___ р.

Додаток 3
до Порядку
 

ВИСНОВОК
про стан здоров'я особи

 


Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________

__________________________________________________________________


Дата народження __________________________________________________

__________________________________________________________________


Місце проживання (перебування) ___________________________________
(адреса)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дані медичного обстеження

Дерматовенеролог __________________________________ _____________
(діагноз, шифр за МКХ-10) (дата)

Психіатр __________________________________________ _____________


(діагноз, шифр за МКХ-10) (дата)

Фтизіатр __________________________________________ _____________


(діагноз, шифр за МКХ-10) (дата)

Терапевт __________________________________________ _____________


(діагноз, шифр за МКХ-10) (дата)

Нарколог __________________________________________ _____________


(діагноз, шифр за МКХ-10) (дата)

Дані лабораторного дослідження

Реакція Вассермана _______________________________________________
(дата, результат)

ВІЛ-інфікованість ________________________________________________


(відповідно до (дата, результат)
законодавства)

Остаточний висновок ______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________ __________ ________________________
(найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)
керівника лікувально-
профілактичного закладу)
М.П. "___" __________ 20___ р.


Додаток 4
до Порядку
 

КНИГА
обліку кандидатів в усиновлювачі______________________________________________
(служба у справах дітей)

______________________________________________
Розпочато ________ 20__ р. N ____
Закінчено ________ 20__ р. N ____
 

--------------------------------------------------------------------------------------------

|Порядковий|Дата взяття | Обліковий |Прізвище,| Адреса, |Висно-| Підстави |Прізви- |При- |

| номер | на облік | номер |ім'я, по | телефон |вок | і дата |ще, |мітка|

| | | |батькові | |про | зняття з |ім'я, по| |

| | | | | |можли-| обліку |батько- | |

| | | | | |вість | |ві, дата| |

| | | | | |бути | |наро- | |

| | | | | |уси- | |дження | |

| | | | | |новлю-| |усинов- | |

| | | | | |вачем | |леної | |

| | | | | |(но- | |дитини | |

| | | | | |мер, | | | |

| | | | | |дата) | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------Додаток 5
до Порядку
 

ЗВІТ
про умови проживання та стан здоров'я


усиновленої дитини

 


Прізвище, ім'я, по батькові дитини до усиновлення ________________

__________________________________________________________________


Прізвище, ім'я, по батькові дитини після усиновлення _____________

__________________________________________________________________


Дата народження усиновленої дитини _______________________________
Дата прийняття рішення суду про усиновлення, номер справи у суді

__________________________________________________________________


Прізвище, ім'я, по батькові батька _______________________________
Прізвище, ім'я, по батькові матері _______________________________
Обліковий номер у Державному департаменті з усиновлення та захисту
прав дитини ______________________________________________________
Місце проживання дитини __________________________________________
(адреса)

Стан здоров'я дитини _____________________________________________

__________________________________________________________________
Фізичний та розумовий розвиток дитини ____________________________

__________________________________________________________________


Пристосування дитини до сім'ї ____________________________________

__________________________________________________________________


Дитячий садок, школа, друзі, оточення сім'ї ______________________

__________________________________________________________________


Батько _______________________ __________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Мати _________________________ __________________________________


(підпис) (ініціали та прізвище)

"___" __________ 20__ р.Додаток 6
до Порядку
 

КНИГА
обліку кандидатів в усиновлювачі________________________________________________
(Державний департамент з усиновлення
та захисту прав дитини )

________________________________________________
Розпочато ________ 20__ р. N ____
Закінчено ________ 20__ р. N ____
 

--------------------------------------------------------------------------------------------

|Порядковий|Дата взяття | Країна |Прізвище,|Номер і |Згода |Документ, |Дата і |При- |

| номер | на облік | проживання |ім'я, по |дата вида-|на |що під- |номер |мітка|

| | | |батькові |чі направ-|уси- |тверджує |повідом-| |

| | | | |лення для |нов- |підстави |лення до| |

| | | | |знайомства|лення |для зняття|МЗС | |

| | | | |з дитиною |(но- |з обліку, | | |

| | | | | |мер, |його номер| | |

| | | | | |дата) |і дата | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------Додаток 7
до Порядку
 

______________________________
(служба у справах дітей)

______________________________
НАПРАВЛЕННЯ
для знайомства з дитиною

 


Направляються ___________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові кандидатів
в усиновлювачі, громадянство)

__________________________________________________________________


які перебувають на обліку кандидатів в усиновлювачі в_____________

__________________________________________________________________


(назва органу, в якому кандидати в усиновлювачі
перебувають на обліку)

за N ________________ від _______________.

Для знайомства з дитиною (дітьми) ________________________________

__________________________________________________________________


(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)

Місце проживання (перебування) дитини (дітей) ____________________

__________________________________________________________________
У разі коли кандидати в усиновлювачі не встановлять
контакт із дитиною (дітьми), просимо в установлений строк
повідомити про це ________________________________________________

__________________________________________________________________


(назва органу, в якому кандидати в усиновлювачі
перебувають на обліку)

     Кандидатам в усиновлювачі видані документи на _____ аркушах*.
 

__________________________ __________ ________________________
(найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)
керівника Державного
департаменту
з усиновлення та захисту
прав дитини)

__________________________ ___________ ________________________


(найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)
керівника служби

у справах дітей)

М.П. "___" ____________ 20__ р.

_______________


* Інформація зазначається в направленнях, виданих
Департаментом.


Додаток 8
до Порядку
 

АКТ
про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною

 


Цей акт складено про те, що ______________________________________

__________________________________________________________________


(прізвище, ім'я, по батькові, громадянство
кандидатів в усиновлювачі)

за направленням N _________ від ________________,


виданим _________________________________________________________,
(назва органу, в якому кандидати в усиновлювачі
перебувають на обліку)

особисто познайомились з дитиною (дітьми) ________________________

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)

Дата знайомства __________________________________________________


Місце знайомства _________________________________________________
Знайомство відбулось в присутності:
представника служби у справах дітей ______________________________

__________________________________________________________________


(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

представника закладу, прийомних батьків, батьків-вихователів,


опікуна, піклувальника ___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________ _____________________________________


(ініціали, прізвище (ініціали, прізвище, представника
представника служби закладу або прийомних батьків,

у справах дітей) батьків-вихователів, опікуна,


піклувальника)

     Факт складення цього акта засвідчуємо
 

______________________________ _________________________________
(найменування посади керівника (найменування посади
служби у справах дітей) керівника закладу)

______________________________ _________________________________


(ініціали та прізвище) (ініціали та прізвище)

______________________________ _________________________________


(підпис) (підпис)

М.П. М.П.

Додаток 9


до Порядку
 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову кандидатів в усиновлювачі
від усиновлення дитини

 


Прізвище, ім'я, по батькові кандидатів в усиновлювачі ____________

__________________________________________________________________


Країна проживання ________________________________________________
Обліковий номер в Книзі обліку кандидатів в усиновлювачі _________
Прибули _________________ за направленням N ______ від ___________
(дата)

для знайомства з дитиною (дітьми) ________________________________

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)

до _______________________________________________________________


(назва закладу, прізвище, ім'я, по батькові

__________________________________________________________________


прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуна, піклувальника)

Знайомство з дитиною (дітьми) відбулось __________________________


(дата)

у присутності ____________________________________________________


(прізвище, ім'я, по батькові представників служби

__________________________________________________________________


у справах дітей, закладу, прийомних батьків,
батьків-вихователів, опікуна, піклувальника)

Знайомство з дитиною не відбулося ________________________________

__________________________________________________________________
(зазначити причини)

Контакт з дитиною ________________________________________________


(встановлено/не встановлено)

Кандидати в усиновлювачі відмовилися від усиновлення дитини ______

__________________________________________________________________
(зазначити причини)

______________________ ______________ ________________________


(найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)
керівника служби
у справах дітей)

М.П. "___" ____________ 20__ р.Додаток 10
до Порядку
 

КНИГА
обліку рішень про усиновлення дітей___________________________________________________
(консульська установа, дипломатичне представництво
України)

___________________________________________________
Розпочато ________ 20__ р. N ____
Закінчено ________ 20__ р. N ____
 

--------------------------------------------------------------------------------------------

|Поряд-| Дата | Номер |Прізвище,| Дата |Прізвище,|Прізвище,|Адреса |Усинов-|Інформа-|При- |

|ковий | прий- |рішення|ім'я, по |народ-|ім'я, по |ім'я, по | сім'ї |лення |ція про |мітки|

|номер | няття | |батькові |ження |батькові |батькові |усинов-|дитини-|скасу- | |

| |рішення| |дитини до|дитини| дитини |усинов- |лювачів|сироти |вання | |

| | | | усинов- | | після |лювачів |на час | або |рішення | |

| | | | лення | | усинов- |(батько, |усинов-|дитини,|про уси-| |

| | | | | | лення | мати) | лення |позбав-|новлення| |

| | | | | | | | | леної | або | |

| | | | | | | | | бать- |визнання| |

| | | | | | | | |ківсь- | його | |

| | | | | | | | | кого | недійс-| |

| | | | | | | | |піклу- | ним | |

| | | | | | | | |вання; | | |

| | | | | | | | |усинов-| | |

| | | | | | | | | лення | | |

| | | | | | | | |вітчи- | | |

| | | | | | | | | мом, | | |

| | | | | | | | |мачухою| | |

--------------------------------------------------------------------------------------------Додаток 11
до Порядку
 

КНИГА
обліку дітей, усиновлених вітчимом або мачухою______________________________________________
(служба у справах дітей)

______________________________________________
Розпочато ________ 20__ р. N ____
Закінчено ________ 20__ р. N ____
 

--------------------------------------------------------------------------------------------

|Поряд-| Дата | Дата, |Прізви-| Дата |Правові|Прізви-|Адреса,|Прізви-|Пріз- |Дата |При- |

|ковий |надход-| номер |ще, |народ-|підста-| ще, |сім'ї |ще, |вище, |вине- |мітки|

|номер |ження |виснов-|ім'я, |ження |ви для |ім'я, |на час |ім'я, |ім'я, |сення | |

| |заяви |ку про |по |дитини|усинов-|по |усинов-|по | по |рішення| |

| | |доціль-|бать- | | лення |бать- | лення |бать- |бать- |суду | |

| | | ність |кові | |дитини |кові | |кові | кові |про | |

| | |усинов-|дитини | | |дитини | |особи, |матері|усинов-| |

| | |лення |до | | |після | |яка |(бать-|лення, | |

| | |та від-|усинов-| | |усинов-| |усино- | ка) |номер, | |

| | |повід- |лення | | |лення | |вила |дитини|повна | |

| | |ність | | | | | |дитину | |назва | |

| | |його | | | | | | | |суду | |

| | |інтере-| | | | | | | | | |

| | | сам | | | | | | | | | |

| | |дитини | | | | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------


Додаток 12
до Порядку
 

КНИГА
обліку усиновлених дітей, за умовами проживання


і виховання яких здійснюється нагляд

_______________________________________________
(служба у справах дітей)

_______________________________________________Розпочато ________ 20__ р. N ___
Закінчено ________ 20__ р. N ___ 

-----------------------------------------------------------------------------

|Поряд-|Прізви-| Дата |Прізвище,|Адреса|Прізвище,| Дата | Дата |Заходи,|Відомос-|При- |

|ковий |ще, |народ- |ім'я, по |сім'ї |ім'я, по |винесення| скла- | вжиті |ті про |мітки|

|номер |ім'я, |ження |батькові | |батькові |рішення | дення | для | зміну | |

| |по ба- |дитини | дитини | |усиновлю-|суду про | звіту |захисту| місця | |

| |тькові | | після | | вачів |усинов- | про | прав | прожи- | |

| |дитини | | усинов- | |(батько, | лення, | умови |дитини | вання | |

| |до | | лення | | мати) | номер, |прожи- | | сім'ї | |

| |усинов-| | | | | повна | вання | | (нова | |

| |лення | | | | | назва |та ви- | |адреса, | |

| | | | | | | суду |ховання| | дата, | |

| | | | | | | |усинов-| | номер | |

| | | | | | | | леної | |повідом-| |

| | | | | | | |дитини | |лення до| |

| | | | | | | |(інфор-| |служби у| |

| | | | | | | | мація | |справах | |

| | | | | | | | про | |дітей за| |

| | | | | | | | наяв- | | новим | |

| | | | | | | |ність | |місцем | |

| | | | | | | | або | |прожи- | |

| | | | | | | |відсут-| |вання) | |

| | | | | | | |ність | | | |

| | | | | | | |пору- | | | |

| | | | | | | |шень | | | |

| | | | | | | |прав | | | |

| | | | | | | |дитини)| | | |

-----------------------------------------------------------------------------Додаток 13
до Порядку
 

ІНФОРМАЦІЯ


про здійснення нагляду за дотриманням прав
усиновлених дітей, які проживають за межами України

___________________________________________________
(консульська установа, дипломатичне представництво
України)

___________________________________________________
Розпочато ________ 20__ р. N ____
Закінчено ________ 20__ р. N ____
 

--------------------------------------------------------------------------------------------

|Поряд-|Прізви-| Дата |Прізви-|Пріз- |Обліко-|Обліко-|Графік | Дата |Інфор-|Заходи,|При- |

|ковий |ще, |народ- |ще, |вище, | вий | вий |подання|надход-|мація | вжиті |мітки|

|номер |ім'я, |ження |ім'я, |ім'я, |номер в|номер у|звітів |ження |про | для | |

| |по |дитини |по ба- |по ба-| МЗС |Депар- | |звіту |факт |захисту| |

| |батько-| |тькові |тькові| |таменті| |усинов-|пору- | прав | |

| |ві ди- | |дитини |усино-| | | |лювача |шення |дитини | |

| |тини до| | після |влюва-| | | | |прав | | |

| |усинов-| |усинов-|чів | | | | |дитини| | |

| |лення* | | лення |(бать-| | | | |(дата,| | |

| | | | |ко, | | | | |від | | |

| | | | |мати) | | | | |кого | | |

| | | | | | | | | |надій-| | |

| | | | | | | | | |шло | | |

| | | | | | | | | |пові- | | |

| | | | | | | | | |дом- | | |

| | | | | | | | | |лення)| | |

--------------------------------------------------------------------------------------------     * Включаються всі усиновлені діти, які перебувають на консульському обліку у відповідній консульській установі, дипломатичному представництві України у звітному періоді.

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,


МОЛОДІ ТА СПОРТУ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 

Н А К А З
 

02.02.2007 N 302/80/49


 

Зареєстровано в Міністерстві


юстиції України
5 березня 2007 р.
за N 186/13453

 

Про затвердження Порядку вибуття дітей


із закладів для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
й соціального захисту дітей, до сімейних
форм виховання

 

     Відповідно до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" ( 2342-15 ) та з метою врегулювання процесу вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей до сімейних форм виховання Н А К А З У Є М О:


   1. Затвердити Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання (далі - Порядок), що додається.
 

     2. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров'я довести зазначений Порядок до відома Міністерства молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служб у справах неповнолітніх, органів управління освітою, органів управління охорони здоров'я, керівників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та соціального захисту дітей.


 

     3. Директору Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини (Волинець Л.С.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).


 

     4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 22.12.2004 N 959/634 ( z0023-05 ) "Про затвердження Порядку передавання закладами охорони здоров'я та навчальними закладами дітей, усиновлених громадянами України та іноземцями", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 січня 2005 року за N 23/10303.


 

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до посадових обов'язків.
Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту В.П.Корж
Міністр освіти
і науки України С.М.Ніколаєнко
Міністр охорони
здоров'я України Ю.В.Поляченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту,
Міністерства освіти
і науки України,
Міністерства охорони
здоров'я України
02.02.2007 N 302/80/49
 

Зареєстровано в Міністерстві


юстиції України
5 березня 2007 р.
за N 186/13453

 


Каталог: media
media -> Наукометрия «психологии туризма» naukometriya of "tourism psychology"
media -> Методические рекомендации по организации профессиональной ориентации школьников и учащейся молодежи
media -> Занятие №6. Учебные материалы Р. Бэрон, Н. Керр, Н. Миллер Межгрупповой конфликт
media -> Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения
media -> Психология социальной работы с детьми-инвалидами и их семьями в россии
media -> Адаптация иностранных студентов подготовительных факультетов
media -> -


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница