Хельсинкский фонд по правам человека польшастраница16/17
Дата12.05.2016
Размер1.67 Mb.
#615
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

ПОРЯДОК
вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування,
й соціального захисту дітей,
до сімейних форм виховання

 


     1. Цей Порядок поширюється на заклади й установи, що підпорядковуються Міністерству освіти і науки України (дитячі будинки та загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), Міністерству охорони здоров'я України (будинки дитини), Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту (притулки для неповнолітніх, центри соціально-психологічної реабілітації) (далі - заклади), обласним, районним, міським управлінням (відділам) освіти, охорони здоров'я, службам у справах неповнолітніх, та керівникам закладів, які безпосередньо здійснюють передання дітей.

     Для цілей цього Порядку до сімейних форм виховання відноситься виховання у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях.


 

     2. Порядок вибуття дітей здійснюється за наслідками прийнятих рішень відповідно до:

     постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 року N 1377 ( 1377-2003-п ) "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення" (у разі вибуття дитини у сім'ю усиновлювачів);

     Сімейного ( 2947-14 ) та Цивільного кодексів України ( 435-15 ) (у разі встановлення опіки, піклування над дитиною);

     постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року N 564 ( 564-2002-п ) "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу" (у разі вибуття дитини у дитячий будинок сімейного типу);

     постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року N 565 ( 565-2002-п ) "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю" (у разі вибуття дитини у прийомну сім'ю).


 

     3. Для отримання дитини усиновлювачі, опікун, піклувальник, батьки-вихователі, прийомні батьки звертаються до адміністрації відповідного закладу з письмовою заявою (додатки 1, 2 до Порядку).

     До заяви додаються:

     копія рішення суду про усиновлення дитини (для усиновлювачів);

     копія рішення суду про встановлення опіки, піклування над дитиною або копія рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті, сільської, селищної ради про встановлення опіки, піклування над дитиною (для опікунів, піклувальників);

     рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті ради про створення дитячого будинку сімейного типу та влаштування до нього дітей або про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу (для батьків-вихователів);

     рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті ради про утворення прийомної сім'ї з улаштуванням дитини або про влаштування дитини до прийомної сім'ї (для прийомних батьків);

     ксерокопія паспорта кожного з усиновлювачів, опікунів, піклувальників, батьків-вихователів, прийомних батьків, при цьому надається для ознайомлення оригінал паспорта.


 

     4. Адміністрація закладів, крім документів, передбачених пунктом 3 цього Порядку, повинна забезпечити збереження таких документів:

     копія свідоцтва про народження дитини (до всиновлення);

     копія рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті ради (рішення відповідного органу опіки та піклування) про влаштування дитини до закладу;

     копія направлення усиновлювачам, батькам-вихователям, прийомним батькам для знайомства та встановлення контакту з дитиною;

     копія довідки (атестат) про освіту або висновку про рівень розвитку та рекомендації відповідної психолого-медико-педагогічної консультації щодо особливостей розвитку та форми навчання дитини;

     докладна виписка з історії розвитку дитини (форма 112-о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302 ( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)");

     копії документів, які свідчать про правовий статус (зміну правового статусу) дитини (згода батьків на усиновлення, акт про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину тощо);

     копії документів, які підтверджують наявність або відсутність майна в дитини (за наявності);

     копія довідки керівника дитячого закладу про факт особистого знайомства кандидата в усиновлювачі з дитиною та встановлення контакту між ними та згоди дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити (для усиновлювачів);

     копія довідки про встановлення контакту між дитиною та опікуном, піклувальником, батьками-вихователями, прийомними батьками та згоду дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити, яка підписується службовою особою закладу, у якому перебуває дитина, працівником служби у справах неповнолітніх у присутності опікуна, піклувальника, батьків-вихователів, прийомних батьків;

     копія пенсійної книжки на дітей, які одержують пенсію, копія ухвали суду про стягнення аліментів.

     Зазначені в пункті 3 документи додаються до особової справи дитини і зберігаються адміністрацією відповідного закладу з додержанням чинного законодавства.

     Оригінали документів передаються усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам.


 

     5. У разі виявлення в наданих документах розбіжностей щодо прізвища, імені, по батькові дитини, місця проживання тощо адміністрація відповідного дитячого закладу зобов'язана призупинити передання дитини до усунення (виправлення) цих розбіжностей.


 

     6. Вибуття дитини здійснюється у присутності працівника служби у справах неповнолітніх за місцем розташування закладу.

     У разі влаштування дитини в дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім'ю вибуття дитини здійснюється у присутності працівника служби у справах неповнолітніх та працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем створення такої сім'ї.

     За фактом вибуття дитини адміністрацією закладу у присутності всиновлювачів, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів, прийомних батьків складається акт у чотирьох примірниках про передання дитини в сім'ю (додатки 3, 4 до Порядку). Один примірник акта залишається в закладі, другий примірник передається службі у справах неповнолітніх, третій - центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, четвертий - усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям та прийомним батькам.


 

     7. Протягом семи робочих днів з дня підписання акта про вибуття дитини служба у справах неповнолітніх за місцем розташування закладу надсилає повідомлення про входження дитини до сім'ї усиновлювачів, опікуна, піклувальника, до дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім'ї та акт до служби у справах неповнолітніх за місцем перебування її на первинному обліку.

     На підставі акта про вибуття дитини у сім'ю усиновлювача служба у справах неповнолітніх за місцем перебування її на первинному обліку знімає її з обліку.

     На підставі акта про вибуття дитини у сім'ю опікуна, піклувальника, до дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім'ї служба у справах неповнолітніх за місцем перебування її на первинному обліку робить відмітку про місце її перебування.


 

     8. Служба у справах неповнолітніх уносить відомості про дітей, влаштованих у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, до журналу обліку дітей, переданих до сімейних форм виховання (додаток 5 до Порядку).


 

Директор Державного
департаменту з усиновлення
та захисту прав дитини
Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту Л.С.Волинець
Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти
Міністерства освіти
і науки України П.Б.Полянський
Директор департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню
Міністерства охорони здоров'я Р.О.Моісеєнко


Додаток 1
до пункту 3 Порядку вибуття
дітей із закладів
для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, й соціального
захисту дітей, до сімейних
форм виховання

 

ЗАЯВА


про передання дитини до сім'ї (опікунів,
піклувальників, батьків-вихователів,
прийомних батьків)


__________________________

Ми, громадяни __________________________________________________,


(прізвище, ім'я, по батькові)
що проживаємо за адресою _______________________________________,
просимо передати на виховання та спільне проживання

_________________________________________________________________


(прізвище, ім'я, по батькові дитини)
вихованця _______________________________________________________
(найменування закладу)
до_______________________________________________________________
(сім'ї опікуна, піклувальника, дитячого
будинку сімейного типу, прийомної сім'ї)
До заяви додаємо:
- копію розпорядчого документа;
- копію паспорта.
Дата "__" _________ 200__ року Підпис
Директор Державного
департаменту з усиновлення
та захисту прав дитини
Міністерства України
у справах сім'ї, та спорту Л.С.Волинець
Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти
Міністерства освіти
і науки України молоді П.Б.Полянський
Директор департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню
Міністерства охорони здоров'я Р.О.Моісеєнко


Додаток 2
до пункту 3 Порядку вибуття
дітей із закладів
для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, й соціального
захисту дітей, до сімейних
форм виховання

 

ЗАЯВА


про передання всиновленої дитини

 


Ми, громадяни ___________________________________________________
(країна)
Прізвище, ім'я та по-батькові усиновителів ______________________

_________________________________________________________________


місце проживання ________________________________________________
телефон _________________________________________________________
паспорт (сер., N, дата видачі,
яким органом виданий) ___________________________________________

_________________________________________________________________


усиновили вихованця _____________________________________________
( найменування закладу)
Прізвище, ім'я та по батькові дитини до усиновлення

_________________________________________________________________


Прізвище, ім'я та по батькові дитини після усиновлення

_________________________________________________________________


Дата та місце народження: _______________________________________
Дата та місце народження після усиновлення (якщо змінювалось)

_________________________________________________________________


Усиновлення здійснено відповідно до рішення суду

_________________________________________________________________


(назва суду)
За справою N ___________від "____" __________________ 200 __ року
Просимо передати нам усиновлену дитину.
До заяви додаємо:
- копію рішення суду;
- ксерокопію паспорта кожного з усиновлювачів;
- копію нового свідоцтва про народження з унесеними змінами
(після усиновлення) дитини, усиновленої за кордон.
При усиновленні дитини особами, які не володіють українською
мовою, до заяви також додаються копія паспорта перекладача (за
умови його присутності).
Підписи усиновителів:
Батько ___________________ (________________________________)
Мати ____________________ (________________________________)
Перекладач _______________ (________________________________)
прізвище, ім'я, по батькові
Дата "____" _______________200__ року
Директор Державного
департаменту з усиновлення
та захисту прав дитини
Міністерства України
у справах сім'ї, та спорту Л.С.Волинець
Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти
Міністерства освіти
і науки України молоді П.Б.Полянський
Директор департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню
Міністерства охорони здоров'я Р.О.Моісеєнко


Додаток 3
до пункту 6 Порядку вибуття
дітей із закладів
для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, й соціального
захисту дітей, до сімейних
форм виховання

 

АКТ


про вибуття дитини у сім'ю
(опікунів, піклувальників, батьків-вихователів,
прийомних батьків)


________________________________________________________

"____" _____________ 200__ р. "____" год. "___" хв.


Адміністрація ___________________________________________________
(найменування закладу)
в особі _________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
у присутності ___________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові працівника
служби у справах неповнолітніх)
та ______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові працівника
соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді)
передали дитину _________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові дитини)
_________________________________________________________________
(число, місяць, рік народження)
кому (куди) _____________________________________________________
(вказати прізвище, ім'я, по батькові опікунів,
-----------------------------------------------------------------

піклувальників, батьків-вихователів, прийомних


батьків, паспортні дані, місце проживання)
на підставі _____________________________________________________
(розпорядження (рішення) державної адміністрації району,
_________________________________________________________________
району міста Києва і Севастополя, виконавчого
комітету міської чи районної у місті ради)
від "____" ____________ року N______
Дитина передана в ( зазначити стан здоров'я дитини):

_________________________________________________________________


(заповнюється лікарем закладу)
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


Перелік документів, які передаються:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Головний лікар, директор
або особа, яка їх замінює
(потрібне підкреслити) ________________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)
Посадова особа служби
у справах неповнолітніх ________________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)
Посадова особа центру
соціальних служб
для сім'ї, дітей
та молоді _____________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)
Опікун, піклувальник
батьки-вихователі,
прийомні батьки _____________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)
Директор Державного
департаменту з усиновлення
та захисту прав дитини
Міністерства України
у справах сім'ї, та спорту Л.С.Волинець
Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти
Міністерства освіти
і науки України молоді П.Б.Полянський
Директор департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню
Міністерства охорони здоров'я Р.О.Моісеєнко


Додаток 4
до пункту 6 Порядку вибуття
дітей із закладів
для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, й соціального
захисту дітей, до сімейних
форм виховання

 

АКТ


про вибуття дитини у сім'ю усиновлювачів

 


Адміністрація __________________________________________________,
(найменування закладу)
в особі ______________________________________, з одного боку, та
(прізвище, ім'я, по батькові)
громадяни (усиновлювачі) ________________________________________

________________________________________________________________,


( прізвище, ім'я, по батькові)
з іншого боку, склали цей акт про таке:
На підставі рішення _____________________________________________
(назва суду)
про усиновлення за справою від " ____" _______________ 200__ року
N __________________
в приміщенні ____________________________________________________
(найменування закладу)
у присутності ___________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові працівника служби
у справах неповнолітніх)
"_____" __________________200_ року о _____год. ______ хв.
передано, а усиновлювачами прийнято усиновлену ними дитину_______

_________________________________________________________________


(прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження)
Дитина передана в (зазначити стан здоров'я дитини):

_________________________________________________________________


(заповнюється лікарем закладу)
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


Перелік документів, які передаються:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


Підписи:
Головний лікар,
директор або особа,
яка їх замінює
(потрібне підкреслити) ____________ _______________
(підпис) (ПІБ)
Посадова особа служби
у справах неповнолітніх _____________ _______________
(підпис) (ПІБ)
Усиновлювачі _____________ _______________
(підпис) (ПІБ)
______________ _______________
(підпис) (ПІБ)
Перекладач _____________ _______________
(підпис) (ПІБ)
Дата "____" __________________ 200_ року
Директор Державного
департаменту з усиновлення
та захисту прав дитини
Міністерства України
у справах сім'ї, та спорту Л.С.Волинець
Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти
Міністерства освіти
і науки України молоді П.Б.Полянський
Директор департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню
Міністерства охорони здоров'я Р.О.Моісеєнко


Додаток 5
до пункту 8 Порядку вибуття
дітей із закладів
для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, й соціального
захисту дітей, до сімейних
форм виховання

 

ЖУРНАЛ


обліку дітей, переданих
до сімейних форм виховання

 


--------------------------------------------------------------------------------------------

| N | П.І.Б. | П.І.Б. | П.І.Б. |Паспортні| Місце |Підстава| Дата | П.І.Б. | Форма |

|з\п| дитини | після | осіб, | дані |проживання,| для |вибуття|перекладача,|влашту-|

| | до |передачі| яким | осіб, | телефон |передачі| дитини| дані | вання |

| |передачі| |передано| яким | осіб, | дитини | | паспорта | дитини|

| | | | дитину | передано| яким | | | | |

| | | | | дитину | передано | | | | |

| | | | | | дитину | | | | |

|---+--------+--------+--------+---------+-----------+--------+-------+------------+-------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

--------------------------------------------------------------------------------------------

Директор Державного


департаменту з усиновлення
та захисту прав дитини
Міністерства України
у справах сім'ї, та спорту Л.С.Волинець

Директор департаменту


загальної середньої
та дошкільної освіти
Міністерства освіти
і науки України молоді П.Б.Полянський

Директор департаменту


організації та розвитку
медичної допомоги населенню
Міністерства охорони здоров'я Р.О.Моісеєнко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 

Н А К А З
 

17.03.2004 N 142/275


 

Зареєстровано в Міністерстві


юстиції України
30 березня 2004 р.
за N 401/9000

 

Про затвердження форми акта про дитину,


покинуту в пологовому будинку, іншому закладі
охорони здоров'я або яку відмовилися забрати
батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену
дитину та Інструкції про порядок його заповнення

 

     На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2003 N 1377 ( 1377-2003-п ) "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення" Н А К А З У Є М О:


 

     1. Затвердити:


 

     1.1. Форму акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину (додається).


 

     1.2. Інструкцію про порядок заповнення акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину (додається).


 

     2. Міністрові охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації, начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві, Київській області, УМВС України в областях, місті Севастополі забезпечити виконання вимог наказу.


 

     3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров'я України Орду О.М. та заступника Міністра внутрішніх справ України Присяжнюка А.Й.


 

Міністр охорони здоров'я України А.В.Підаєв
Міністр внутрішніх справ України М.В.Білоконь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства внутрішніх справ
України
17.03.2004 N 142/275

 


Каталог: media
media -> Наукометрия «психологии туризма» naukometriya of "tourism psychology"
media -> Методические рекомендации по организации профессиональной ориентации школьников и учащейся молодежи
media -> Занятие №6. Учебные материалы Р. Бэрон, Н. Керр, Н. Миллер Межгрупповой конфликт
media -> Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения
media -> Психология социальной работы с детьми-инвалидами и их семьями в россии
media -> Адаптация иностранных студентов подготовительных факультетов
media -> -


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2023
обратиться к администрации

    Главная страница