Хельсинкский фонд по правам человека польшастраница17/17
Дата12.05.2016
Размер1.67 Mb.
#615
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

АКТ
про дитину, покинуту в пологовому будинку,
іншому закладі охорони здоров'я або яку
відмовилися забрати батьки чи інші родичі,
про підкинуту чи знайдену дитину

 


"____"__________ 200_ року Місто, район ________________

Цей акт складено ____________________________________________


(посада, прізвище, ім'я та по батькові

__________________________________________________________________


службової особи, яка складає акт)

__________________________________________________________________


у присутності ____________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові працівника

__________________________________________________________________


органу внутрішніх справ або представника закладу охорони здоров'я)
про таке:
Дата та обставини виявлення дитини: _________________________
(вказати: дитина покинута в

__________________________________________________________________


пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я

__________________________________________________________________


або її відмовилися забрати батьки чи інші родичі;

__________________________________________________________________


підкинута чи знайдена дитина, обставини виявлення)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Анкетні дані: _______________________________________________
(дата, час, місце народження дитини,

__________________________________________________________________


дані про батьків, родичів)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


Обставини відмови: __________________________________________
(мати відмовилася годувати,

__________________________________________________________________


забрати дитину в день виписки тощо,

__________________________________________________________________


відмітка про письмову відмову матері від дитини, повідомлення

__________________________________________________________________


чоловіка (родичів) про народження та відмову від дитини,

__________________________________________________________________


наявність їх відмови (письмової, усної, інше)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


Прикмети дитини: ____________________________________________
(зовнішній вигляд, приблизний вік, зріст,

__________________________________________________________________


колір волосся, очей, особливі прикмети)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Стан здоров'я дитини під час її виявлення: __________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Зі слів дитини вдалося встановити: __________________________
(дані про батьків або осіб,

__________________________________________________________________


які їх замінюють, де вони працюють, проживають чи інші дані,

__________________________________________________________________


які мають значення для встановлення обставин залишення

__________________________________________________________________


її без батьківського піклування)
Дитина направлена або влаштована тимчасово __________________
(назва дитячого або

__________________________________________________________________


лікувального закладу)
Дитину прийняв ______________________________________________
(посада, прізвище, підпис)

__________________________________________________________________


Дитину передав ______________________________________________
(посада, прізвище, підпис)

__________________________________________________________________


Підпис особи, яка склала акт ________________________________
(посада, прізвище, підпис)
Підпис особи, у присутності якої складено акт _______________

__________________________________________________________________


(посада, прізвище, підпис)
М.П. ______________________________________________________
(орган чи заклад, службовою особою якого складено акт)

Начальник управління організації


медичної допомоги дітям і
матерям МОЗ України Р.О.Моісеєнко
Начальник Департаменту
кримінальної міліції у справах
неповнолітніх МВС України Г.О.Пушкарьов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства внутрішніх
справ України
17.03.2004 N 142/275
 

Зареєстровано в Міністерстві


юстиції України
30 березня 2004 р.
за N 401/9000

 

ІНСТРУКЦІЯ


про порядок заповнення акта про дитину, покинуту
в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я
або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі,
про підкинуту чи знайдену дитину

 


     1. Ця Інструкція розроблена МОЗ України та МВС України на виконання п. 3 Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р. N 1377 ( 1377-2003-п ) "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення", і визначає порядок та умови заповнення акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину (далі - акт).
 

     2. Цей акт складається про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину службовою особою органу внутрішніх справ чи закладу охорони здоров'я за місцем її виявлення.

     В акті зазначається дата виявлення дитини, яка повинна збігатися з датою складання акта.
 

     2.1. Про виявлення дитини, яку покинуто в пологовому будинку або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, керівник закладу охорони здоров'я негайно повідомляє територіальний орган внутрішніх справ.


 

     2.2. Якщо дитину покинуто у пологовому будинку або іншому закладі охорони здоров'я, відповідний акт складається головним лікарем цього закладу або завідувачем відділення, а у разі їх відсутності - особами, які уповноважені на виконання їх обов'язків адміністрацією закладу охорони здоров'я, у присутності представника територіального органу внутрішніх справ.


 

     2.3. У разі виявлення дитини, яку підкинуто чи знайдено поза закладом охорони здоров'я (на вулиці, у транспорті або в інших громадських місцях), акт складається службовою особою органу внутрішніх справ за місцем виявлення дитини в присутності медичного працівника (швидкої допомоги, лікувально-профілактичного закладу), який викликається на вимогу службової особи органу внутрішніх справ.


 

     3. В акті вказуються посада, прізвище, ім'я та по батькові службової особи, яка склала акт.


 

     3.1. В акті чітко зазначаються анкетні дані осіб, у присутності яких складається акт, а саме: їх посади, прізвища, імена та по батькові.

     Забороняється залучати до складання акта сторонніх осіб (лікуючого лікаря, санітарки, технічного персоналу закладу, свідків з вулиці, понятих).
 

     4. Особлива увага при заповненні акта звертається на обставини, за яких дитину було покинуто в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або відмовилися забрати батьки чи інші родичі, або підкинуто чи знайдено.

     З цією метою в акті докладно описуються обставини виявлення дитини.
 

     4.1. Якщо дитину покинуто в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я, то до обставин виявлення вносяться дані щодо госпіталізації вагітної жінки - матері дитини, її прізвище, ім'я та по батькові, час приймання до закладу, стан здоров'я (витяг з історії пологів).


 

     4.2. Якщо дитину покинуто в лікувально-профілактичному закладі, в акті зазначається: дата госпіталізації, діагноз захворювання, з ким із батьків (чи інших осіб) поступила дитина, ким доставлена, чи звернулася по допомогу самостійно.

     Обов'язково вказується термін перебування дитини в лікувально-профілактичному закладі без відвідування батьками (іншими родичами), якщо дитину госпіталізовано без них.

     У тому разі, якщо дитина тимчасово залишена батьками чи іншими особами, з якими вона госпіталізована, слід обов'язково зазначати причини та термін їх відсутності.


 

     5. Якщо батьки або інші родичі відмовилися забрати дитину з пологового будинку або іншого лікувально-профілактичного закладу, в акті зазначаються обставини відмови (мати відмовилася годувати, спілкуватися з дитиною, в день виписки її з лікарні (пологового будинку) відмовилася забрати дитину) і робиться посилання на наявність письмової відмови.


 

     5.1. В акті обов'язково зазначається факт повідомлення чоловіка, інших родичів про народження дитини і те, що мати відмовляється від неї.

     Робиться відмітка про наявність письмової або усної відмови чоловіка або інших родичів забрати дитину.
 

     5.2. У разі відсутності даних про чоловіка та інших родичів в акті зазначається: "Інформації про чоловіка та родичів немає".


 

     5.3. У разі відмови неповнолітньої особи, яка не перебуває у шлюбі, забрати дитину в акті вказується про наявність згоди батьків неповнолітньої з цією відмовою.

     При відсутності в неповнолітньої батьків про відмову забрати дитину повідомляється орган опіки та піклування за місцезнаходженням медичного закладу, про що робиться відмітка в акті.
 

     6. У випадку, коли дитину підкинуто чи знайдено, в акті вказується конкретне місце виявлення дитини, анкетні дані особи, яка її знайшла, час доби та інші обставини, які мають суттєве значення.


 

     7. До анкетних даних дитини, що вказуються в акті, слід віднести дату, час народження, місце народження, дані про батьків або осіб, які їх замінюють, інших близьких родичів (братів, сестер, бабусь, дідусів).

     При відсутності цих даних в акті обов'язково робиться відмітка.
 

     8. В акті зазначаються прикмети дитини, а саме: приблизний вік, вага, зріст, чітко - колір очей, волосся, шкіри, етнічні особливості, особливі прикмети (плями, шрами, родимки).

     Окремо вказується одяг, у який була вдягнута дитина, які речі при собі мала, у т.ч. документи.

     З урахуванням віку та розвитку дитини з'ясовується у неї місце проживання батьків, їхні анкетні дані, інші обставини, що мають значення для встановлення особи дитини.


 

     9. Подальше влаштування дитини до державних дитячих закладів здійснюється відповідно до чинного законодавства, про що приймається відповідне рішення, тому в акті зазначається лише установа, де дитина буде тимчасово перебувати до прийняття такого рішення.

     Для своєчасного встановлення над дитиною опіки (піклування) копія даного акта після його підписання невідкладно направляється до районної державної адміністрації або до відповідного виконавчого комітету місцевої ради.
 

     10. Акт складається у трьох примірниках і підписується уповноваженою службовою особою, яка визначена пунктом 2 Інструкції.

     Один примірник акта залишається в установі, службовою особою якої його складено.

     Другий примірник акта передається до районної державної адміністрації або до відповідного виконавчого комітету місцевої ради.

     Третій примірник акта вкладається до особової справи дитини, яка передається за місцем подальшого її виховання.

     Підпис особи, яка склала акт, засвідчується печаткою органу чи закладу, де працює ця особа.


 

Начальник управління організації
медичної допомоги дітям і
матерям МОЗ України Р.О.Мойсеєнко
Начальник Департаменту
кримінальної міліції у справах
неповнолітніх МВС України Г.О.ПушкарьовГельсінський Фонд Прав Людини (Варшава) являється однією з провідних недержавних організацій в Центральній та Східній Європі, яка професійно займається навчанням в області прав людини, та має багаторічний досвід в реалізації проектів, пов’язаних з правами людини, громадського суспільства та демократій. Починаючи з середини 90-х рр.. ГФПЛ проводить програми як в Польщі, так і на міжнародному рівні. До ГФПЛ належить група кваліфікованих тренерів та експертів з області прав людини, громадського суспільства та ін.

Варшава, Польща

e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl,

www.hfhrpol.waw.pl

тел: + 48 22 556 44 61, 556 44 41

факс: + 48 22 556 44 50, 556 44 51

Центр гуманістичних технологій АХАЛАР – незалежна громадська організація, яка здійснює свою діяльність з 1994 р. АХАЛАР інвестує в ініціативні групи та недержавні організації, щоб вони могли розвивати свої громади, проявляючи ініціативу та узявши на себе відповідальність.

Центр АХАЛАР вчить організації та групи громадян ефективному вирішенню проблем, вмінню співпрацювати між собою, з бізнесом та владою. Ми проводимо консультації, навчання та надаємо фінансову підтримку у вигляді грантів та стипендій. Співпрацюємо з різними структурами та організаціями в Україні та за границею.

Основні ідеї та принципи Центру знайшли своє відображення в назві організації - АХАЛАР, що являється абревіатурою трьох слів:


  • Ахімса – « не насилля ». Принцип, широко знаний на Сході.

  • Альтруїзм – «безкорисна допомога іншим». Моральна цінність Заходу.

  • Аріум – «екологічно чисте місце проживання» для людей на нашій планеті.

14000, Чернігів, Україна

ahalar@gmail.com

www.ahalar.org.ua

тел. +38 0462 93 44 44тел./факс: +38 0462 677 312

1 Например, такие как утвержденный Приказом № 3385 от 25.09.2009, «Порядок взаимодействия центров социальных служб для семьи, детей и молодежи и служб по делам детей в процессе установления опеки, попечительства, создания и обеспечения деятельности приемных семей и детских домов семейного типа»; утвержденная общим Приказом Министерства по делам семьи, молодежи и спорта и Министерства внутренних дел № 3131/386 от 07.09.2009 «Инструкция о порядке взаимодействия управлений (отделов) по делам семьи, молодежи и спорта, служб по делам детей, центров социальных служб для семьи, детей и молодежи и соответствующих подразделений органов внутренних дел по вопросам осуществления мероприятий по предупреждению насилия в семье».


2 Постановление Кабинета Министров Украины от 17 октября 2007 года № 1242.

3 Распоряжение Черниговской ОГА от 28.03.208 года №119.

4 Рекомендация «Об улучшении положения детей, находящихся в учреждениях опеки», 2003 год, №1601 п.4 і.

5 Резолюция Комитета Министров Совета Европы (77) 33, п. 2.16.с.


6 Рекомендация № (87)6. Принцип №1, п.1

7 Резолюция Комитета Министров Совета Европы (77)33 1977 года, п. 3.2

8 Резолюция Комитета Министров Совета Европы (77)33 1977 года, п. 2.16, абзац 6.

9 Резолюция Комитета Министров Совета Европы (77)33 1977 года, п. 2.21.

 Когда настоящая Рекомендация была принята, применяя подпункт с пункта 2 статьи 10 Правил процедуры заседаний заместителей министров, представители Дании и Норвегии оставили за своими правительствами право придерживаться или не придерживаться Принципа 5 Приложения к настоящей Рекомендации.

11 Такая форма воспитания, как патронат пока не имеет практического применения в Украине.


Каталог: media
media -> Наукометрия «психологии туризма» naukometriya of "tourism psychology"
media -> Методические рекомендации по организации профессиональной ориентации школьников и учащейся молодежи
media -> Занятие №6. Учебные материалы Р. Бэрон, Н. Керр, Н. Миллер Межгрупповой конфликт
media -> Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения
media -> Психология социальной работы с детьми-инвалидами и их семьями в россии
media -> Адаптация иностранных студентов подготовительных факультетов
media -> -


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2023
обратиться к администрации

    Главная страница