Інформація про результати діяльності громадських організацій-учасників установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради протягом 2009-2010 років Інформація


Інформація про результати діяльності первинної організації профспілкистраница4/9
Дата12.05.2016
Размер1.38 Mb.
#611
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Інформація

про результати діяльності первинної організації профспілки

протягом 2009-2010 років
1. Назва організації: Первинна профспілкова організація Філії Концерну „Міські теплові мережі” Хортицького району.

2. Скорочена назва організації: ППО ФК „МТМ” Хортицького району.

3. Дані про легалізацію організації: Первинна профспілкова організація Філії Концерну „Міські теплові мережі” Хортицького району є організаційною ланкою Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України, яка зареєстрована Міністерством юстиції України 28.01.2000 р. свідоцтво № 1318.

Згідно ст. 16 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, на підставі Статуту Всеукраїнської профспілки, Первинна організація профспілки Філії Концерну „Міські теплові мережі” Хортицького району в особі профспілкового комітету набула статусу юридичної особи (лист обласного управління юстиції № 740 від 22.11.2002 року).

В липні 2009 року профорганізація пройшла державну реєстрацію (серія А01 сві-доцтво № 030026 від 02.07.2009 року).

4. Адреса первинної організації профспілки: м. Запоріжжя, вул. Задніпровська, 7, 69076, т.286-91-51(факс). Голова профкому: Кузан Анатолій Іванович.

5. Мета та напрями діяльності: Первинна профспілкова організація ФК „МТМ” Хортицького району, як організаційна ланка Всеукраїнської профспілки, згідно чинного законодавства та Статуту:

уповноважена на представництво і захист трудових, со­ціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, у відносинах з власником підприємства, ро­ботодавцем, а також з іншими об'єднаннями громадян;

веде колективні переговори, від імені працівників укладає колек­тивний договір; через виборні органи профспілки – вносить пропозиції до галузевих, регіональних угоди, контролює їх виконання;

організовує і здійснює громадський контроль за додержанням законо­давства про працю і охорону праці, бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві і профзахворювань та робить свої висновки про них;

пропонує заходи щодо соціального захисту членів Профспілки, які вивіль­няються внаслідок реорганізації або ліквідації підприємства, здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість;

як представник застрахованих осіб бере участь в управлінні фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

представляє інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні та колективні трудові спори, в судах;

бере участь у створенні умов для загальнодоступного користування членами профспілки спортивними та культурними закладами та їх участі у оздо­ровчих та культурно-масових і спортивних заходах;

представляє права та інтереси працівників в управлінні підприємством, в комітеті кредиторів у ході банкрутства, а також у ході приватизації об'єктів комунальної власності, тощо.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах: Згідно чинного трудового законодавства, профком, як виборний профспілковий орган на підприємстві:

1) є постійним представником найманих працівників в комісії з формування і виконання колективного договору; його представники через відповідні виборні органи профспілки - укладають і запроваджують норми галузевих і територіальних угод;

2) представляє інтереси працівників у відносинах з роботодавцем і приймає рішення та вносить пропозиції з вищезазначених питань, що входять до його компетенції;

3) бере участь в комісіях з управління соціальним страхуванням, у формуванні та витратах коштів на оздоровлення працівників і членів їх сімей, культурно-масову та спортивну роботу;

4) взаємодіє з адміністрацією підприємства щодо розв'язання колективних та індивідуальних трудових спорів (конфліктів), тощо.

7. Проведена робота у 2009-2010 роках: Пріоритетним напрямком у роботі профспілкового комітету ФК „МТМ” Хортицького району є вирішення невідкладних проблем працівників підприємства, регулювання соціально-трудових відносин через колективні переговори, укладення і контроль виконання колективного договору.

За звітний період заробітна плата на підприємстві піднімалася ___ рази. Порушень строків виплати заробітної плати не було. У 2010 році середня заробітна плата досягла ______ грн. і зросла за 2 останні роки на ____ %.

Щорічно виділялись кошти у розмірі 5% від обсягу реалізованої продукції у відповідному році на комплексні заходи з охорони праці, придбання спецодягу, проведення атестації робочих місць, тощо.

На організацію оздоровлення працівників та членів їх сімей за 2009-2010 роки виділено 9,3 тис.грн., що дало можливість відпочити по пільговим путівкам _6_ особам.

Незважаючи на нестабільне фінансове становище на підприємстві, працівникам забезпечувалося надання додаткових соціальних пільг й гарантій у обсязі, відповідному до вимог колективного договору.

На підприємстві на паритетних засадах забезпечується робота комісії із загальнообов'язкового державного соціального страхування. Комісія контролює своєчасне перерахування внесків на його здійснення, виплату допомоги при наявності страхового випадку і таке інше. Порушень по строках виплати допомоги у 2009-2010 роках не було.

Виконується розділ колдоговору «Трудові відносини». Залучення працівників до роботи у вихідні дні й надурочно здійснювались відповідно до чинного законодавства. Відпустки надавались згідно затверджених графіків. Всі звільнення працівників з ініціативи адміністрації розглядалися на засіданнях профспілкового комітету, робилося все можливе для збереження трудового колективу.

Голова первинної організації профспілки А.І. КузанІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності організації протягом 2009-2010років

1. Назва організації.Первинна профспілкова організація працівників охорони здоров’я КЗОЗ″міська стоматологічна поліклініка №3.″

2. Скорочена назва організації.ППОПОЗ КЗОЗ″ міська стоматологічна поліклініка №3.″

3. Дані про легалізацію організації: Первинна організація профспілки _ працівників охорони здоров’я КЗОЗ″міська стоматологічна поліклініка №3″є організаційною ланкою Профспілки працівників охорони здоров’я України, яка зареєстрована Міністерством юстиції України 28 лютого 2000р. свідоцтво № 1341.

Згідно ст. 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», на підставі Статуту Всеукраїнської профспілки, Первинна організація профспілки КЗОЗ″ міська стоматологічна поліклініка №3.″ в особі профспілкового комітету набула статусу юридичної особи (лист Ленінського управління юстиції № 14 від 24.03.2000 року).

4.Адреса,контакти.м.Запоріжжя,бул.Вінтера22,69096 тел.(061)228-61-83,факс(061)228-61-81.

5. Мета та напрями діяльності: Первинна організація профспілки працівників охорони здоров’я об’єднує 162 члени профспілки КЗОЗ ″міська стоматологічна поліклініка №3.″, як організаційна ланка Всеукраїнської профспілки, згідно чинного законодавства та Статуту:

- уповноважена на представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцем, а також з іншими об’єднаннями громадян;

- веде колективні переговори, від імені працівників укладає колективний договір, через виборні органи профспілки – вносить пропозиції до галузевих та регіональних угод, контролює їх виконання;

- організує і здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю і охорону праці, бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві і профзахворювань та робить свої висновки про них;

- пропонує заходи щодо соціального захисту членів Профспілки, які вивільняються внаслідок реорганізації або ліквідації закладу, здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість;

- як представник застрахованих осіб бере участь в управлінні фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

- представляє інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні та колективні трудові спори, в судах;

- бере участь у створення умов для загальнодоступного користування членами профспілки спортивними та культурними закладами та їх участі у оздоровчих та культурно-масових і спортивних заходах.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів: Згідно чинного трудового законодавства, профком, як виборний профспілковий орган в закладі:

1. є постійним представником найманих працівників в комісії з формування і виконання колективного договору; його представники через відповідні виборні органи профспілки – укладають і запроваджують норми галузевих і територіальних угод;

2. представляє інтереси працівників у відносинах з роботодавцем і приймає рішення та вносить пропозиції з вищезазначених питань, що входять до його компетенції;

3. бере участь в комісіях з управління соціальним страхуванням, у формуванні та витратах коштів на оздоровлення працівників і членів їх сімей, культурно-масову та спортивну роботу;

4. взаємодіє з адміністрацією закладу щодо роз’яснення колективних та індивідуальних трудових спорів (конфліктів), тощо.

7. Проведена робота у 2009-2010 роках: Пріоритетним напрямком у роботі профспілкового комітету КЗОЗ″міська стоматологічна поліклініка №3.″є вирішення невідкладних проблем працівників закладу, регулювання соціально-трудових відносин через колективні переговори, укладення і контроль виконання колективного договору.

За звітний період відбулося 22 засідання профкому, де були розглянуті питання оплати праці,захворюваності та інші. У 2010 році заробітна плата у закладі піднімалася 4 рази. Порушень строків виплати заробітної плати не було.

Відповідно відрахованим адміністрацією профспілковому комітету коштів (0,3% фонду оплати труда) у закладі здійснювалась культурно-масова, фізкультурна і оздоровча робота.

У закладі на паритетних засадах забезпечується робота комісії із загальнообов’язкового державного соціального страхування. Порушень по строках виплати допомоги при наявності страхового випадку у 2009-2010 роках не було.

Виконується розділ колдоговору «Трудові відносини». Залучення працівників до роботи у вихідні дні й надурочно здійснювалися відповідно до чинного законодавства. Відпустки надавались згідно затверджених графіків. Всі звільнення працівників з ініціативи адміністрації розглядалися на засіданнях профспілкового комітету, робилося все можливе для збереження трудового колективу.


Голова первинної організації профспілки                         С.В.Кулешник

ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності Шевченківської районної організації профспілки працівників освіти і науки України протягом

2009- 2010 року.
Назва організації- Шевченківська районна організація профспілки працівників освіти і науки України.

Скорочена назва організації- Шевченківська РОП.

Дані про легалізацію організації- свідоцтво про державну реєстрацію серія А 01 № 020473 від 30.05.2007 року.

Адреса , контакти- м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 145А, телефон 677912, електронна адреса: profspilkani@ukr.net

Мета та напрямки діяльності- захист трудових, соціально- економічних прав та інтересів членів профспілки.

Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів- відсутній.

Програми, проекти, мета, учасники:

Шевченківська РОП протягом 2009- 2010 років співпрацює з районним відділом освіти, обласним комітетом профспілки в питаннях соціально- економічного захисту спілчан, надає консультації з питань правового захисту. Організація проводить культурно- масові заходи з нагоди Дня працівника освіти, 8 Березня та інших дат, приймає участь в конкурсах «Вчитель року» та ««Класний керівник року», «Краща первинна профспілкова організація», огляді- конкурсі з техніки безпеки та охорони праці, проводить фотоконкурси «Моя професія вчитель», «Школа очима дітей», конкурси стіннівок до Дня охорони праці, Місячнику безпеки, Дня людини похилого віку, щорічно проводиться районний етап Всеукраїнської спартакіади працівників освіти. Особливу увагу приділяємо роботі з районною ветеранською організацією. Щорічно проводимо урочистості до Дня Перемоги, Дня вчителя, поздоровляємо ветеранів педагогічної праці з ювілеями, вирішуємо нагальні проблеми, по можливості надаємо матеріальну допомогу. Одним з головних питань в роботі Шевченківської РОП є оздоровлення членів профспілки та їх сімей.

Голова Шевченківської РОП Н.І.Куниця

Інформація

про результати діяльності ЖКЦ «Гармонія»

протягом 2009 – 2010 років
Жіночий кризовий центр «Гармонія».

ЖКЦ «Гармонія».

Зареєстрований Запорізьким Обласним управлінням юстиції 17 грудня 2002 року № 0235.

м. Запоріжжя, 69032, вул.. Рекордна,9-а, тел.. 270-08-40

Мета центру: надання благодійної допомоги жінкам, що знаходяться в кризовому стані, небезпечному для їх фізичного та морального здоров’я, а також тим, які зазнали психофізичного здоров’я.

Два члена правління центру є членами обласної координаційної ради з питань сім’ї, жінок та дітей.

У звітному періоді цент працював у таких напрямках:

а. Надання юридичної та психологічної допомоги жінкам, які стали жертвами сімейного насильства.

надання консультації за телефоном і на особистому прийомі.

(60 осіб),

написання скарг, позовних заяв, представництво в суді, в правоохоронних органах, державних установах,

бесіди з членами сімей,

б. Надання соціальної допомоги жінкам у кризовому стані та жертвам сімейного насильства:

- виїзди до клієнток на квартири,

- надання матеріальної допомоги (через благодійні фонди, УТСЗН),

- допомога у пошуку тимчасового житла (в сімейному центрі, центрі

соціально-психологічної допомоги, дитячому притулку),

- представлення інтересів клієнток в державних установах,

господарських органах,

допомога особам з незахищених верств населення та інвалідам у вирішенні соціальних проблем (ремонт квартир, придбання меблів, ремонт електричних мереж тощо), здійснення соціального патронату.

в. Проведення просвітницької роботи з попередження сімейного

насильства.

громадсько-практичні конференції: «Припинимо насильство над літніми людьми», «Гендерні стереотипи і як вони заважають нам жити», «Роль жінки у сучасному світі»,

семінари «Жінка і праця», «Як захистити себе від насильства» в Заводському та Шевченківському центрах зайнятості (40 семінарів),

Центр має досвід розробки програм регіонального рівня.

В 2006 році ним було розроблено проект регіональної програми попередження насильства в сім’ї, який був взятий за основу при розробці Обласної програми попередження насильства в сім’ї на 2006 – 2010 роки.

Голова наглядової ради

ЖКЦ «Гармонія» Павлова Л.М.ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності Орджонікідзевської районної організації профспілки протягом 2009-2010 років
Орджонікідзевська районна організація профспілки працівник освіти і науки України.

Орджонікідзевська РОП

Згідно Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» Орджонікідзевська районна організація профспілки працівників освіти і науки України набула статусу юридичної особи 02.03.2000 року, свідоцтво № 1344.

69005, м.Запоріжжя, вул. Якова Новицького, 9

Телефон\ факс 233-31-09

Метою діяльності Орджонікідзевської районної організації профспілки є вираження, представлення інтересів і захист прав членів профспілки закладів освіти району, координація їхніх колективних дій, представництво й захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади й органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, а також з іншими об’єднаннями громадян. Орджонікідзевське РОП веде боротьбу за підвищення рівня життя, оплати праці працівників галузі, створення в установах і закладах освіти належних умов праці, навчання, дотримання безпеки життєдіяльності шляхом переговорів, укладанням колективних договорів і угод в інтересах працівників галузі.


Голова Орджонікідзевської РОП Л.М. Леонова

Інформація

про результати діяльності Об’єднаної профспілкової організації ЗАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» протягом 2009-2010 років
Назва організації: Об’єднана профспілкова організація закритого акціонерного товариства з іноземною інвестицією «Запорізький автомобілебудівний завод.

Скорочена назва організації: ОПО ЗАТ «ЗАЗ».

Дані про легалізацію організації: легалізована 19.01.2000 р. згідно ст.. 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. № 1045-XIV зі змінами та доповненнями згідно Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 13.12.2001 р. № 2886-ІІІ; дата зміни свідоцтва про державну реєстрацію – 08.08.2007 р.; місце реєстрації: Виконавчий комітет Запорізької міської ради; дата внесення даних щодо суб’єкта до ЄДРПОУ – 06.09.2007 р..

Адреса, контакти: 69600, м. Запоріжжя, Комунарський район, проспект Леніна, будинок 8; тел.:2861443, 2860211; тел./факс: 2861095.

Мета та напрями діяльності: правовий, економічний та соціальний захист членів профспілки.

Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах: робота в постійно діючий тристоронній комісії з питань соціального захисту населення Запорізької області (Запорізька обласна державна адміністрація, Об’єднання працедавців «Потенціал», Запорізька обласна рада профспілок).

Протягом 2009-2010 років Об’єднаний профспілковий комітет ЗАТ «ЗАЗ», як і раніше, виконував обов’язки органу, що вирішує питання правового, економічного та соціального захисту працівників підприємств Компанії на підставі Колективного договору, Галузевої та Генеральної угод, діючого законодавства України.

Станом на 01.01.2011 р. на ЗАТ "ЗАЗ" загальна кількість членів профспілки складає – 6.032 особи (88% від загальної чисельності працюючих). Всі вони є членами Всеукраїнської профспілки робітників автомобільного та сільськогосподарчого машинобудування України. Інших профспілок на підприємствах Компанії немає.

З метою підготовки та укладення загального Колективного договору Компанії у 1998 році на підприємстві був створений Об'єднаний профспілковий комітет. На даний момент у складі Об'єднаної профспілкової організації ЗАТ "ЗАЗ" є 5 профспілкових організацій з правом юридичної особи.

У відповідності до Закону України "Про колективні договори та угоди" на ЗАТ "ЗАЗ" щорічно укладається загальний Колективний договор, умови якого є обов'язковими до виконання та поширюються на усіх працівників Компанії. Головним та базовим документом, що визначає мінімальні норми і гарантії, є Галузева угода між Міністерством промислової політики, Фондом держмайна України, Федерацією працедавців України та Профспілкою робітників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України.

На підприємствах Компанії функціонує система представництва інтересів трудящих на підставі Колективного договору, сторонами якого виступають Правління ЗАТ "ЗАЗ" (в особі голови Правління) та Об'єднаний профспілковий комітет (в особі голови Об'єднаного профкому). З керівництвом Компанії профком працює на підставах соціального партнерства, вирішуючи практично всі питання соціальних пільг та гарантій членів профспілки згідно Колективного договору та діючого законодавства України. Профспілкові організації на підприємствах Компанії мають права згідно Кодексу Законів про працю та Закону України "Про професіональні спілки, їх права та гарантії діяльності".

Кінцевий результат роботи Об’єднаного профкому ЗАТ «ЗАЗ» – стабільна морально-психологічна обстановка у трудових колективах головного підприємства та підприємств Компанії. Щорічний звіт з виконання Колективного договору публікується на сторінках корпоративної газети «Авто-ВІСТІ» та обговорюється в колективах на зборах. Всі зауваження, що виникають у процесі обговорення, стають основою для розробки заходів Об’єднаного профкому щодо усунення недоліків, пропозицій та зауважень конкретними технічними та обслуговуючими підрозділами підприємств Компанії.

Голова

Об’єднаного профкому М.І. ПалієнкоИнформация

о результатах деятельности
Название организации: Запорожская городская общественная молодежная организация «Союз молодежи регионов Украины»

Сокращенное название:

СМРУ

3. додается4.Адрес, контакты:

г.Запорожье пр.Ленина 75.офис 200

тел: 097 209 55 13

5. Направленность:

Молодежная политика и социальные проекты.

6. Опыт работы в консультативно-совещательные органах:

Активисты СМРУ являются членами молодежного парламента при ЗОС

7. Информация о деятельности Запорожской городской общественной молодёжной организации «Союз молодёжи регионов Украины» в 2009 – 2010 г.

Поширення демократичної культури 30.03.2009

В рамках навчальної програми 27-29 березня 2009 року проведені семінари-тренінги: "Парламентські процедури" та "Зв"язки з громадськістю " активістів «СМРУ» у Запорізької області

«Мисс хортичанка – 2009» 02.04.2009

2 апреля в Хортицком районе г.Запорожья прошел традиционный ежегодный смотр-конкурс красоты, молодости и грации «Мисс хортичанка – 2009». В роли организаторов и спонсоров мероприятия выступили Запорожская городская молодежная организация СМРУ и районная организация Партии регионов.

СМРУ для молодёжи 03.04.2009

Немного желания и стремления сделать что-то лучше привело к организации субботника по уборке территории «Областного центра молодёжи». В ходе субботника территория центра была приведена в надлежащий вид, что позволит проводить молодёжные мероприятия на должном уровне.

С любовью к Хортице 04.04.2009

4 апреля усилиями юных регионалов был проведён субботник на острове Хортица, а именно на территории Берёзовая роща. Ребята активно принялись за работу. Были убраны кучи мусора, прошлогодней опавшей листвы, а также посажено около 10 молодых дубков, столько же кустов калины и несколько лип.

Такие субботники организацией «Союз молодёжи» проводились уже неоднократно, как на острове, так и в других районах города.

Настоящий друг всегда рад помочь 01.05.2009

На прошлой неделе ребята из «Союза молодёжи регионов Украины» покрасили во дворах по улице Рекордная 18 и Сталеваров 17 старые детские площадки.

длительного общения.

День победы 09.05.2009

Активисты СМРУ приняли активное участие в параде приуроченному к празднованию «Дня победы». В рамках данного мероприятия активисты раздали открытки с поздравлениями от лидера ПР В.Ф. Януковича и городской организации ПР. Также активисты СМРУ поддержали и реализовали акцию «Георгиевская ленточка».

Чемпионат г. Запорожье по стритболу 16.05.2009

16 мая в Запорожье под эгидой Запорожской областной организации Партии регионов и Запорожской городской организации СМРУ состоялся городской турнир по Стрит – болу.

Чужих детей не бывает 26.05.2009

Программа взаимодействия с интернатами. Программа действует в городе с октября месяца. Её организаторами и исполнителями выступили активисты «Союза Молодежи Регионов Украины». За это время воспитанники школы-интераната побывали на ледовом катке «Полюс», детской железной дороге, на экскурсиях в музеи Казачества на острове Хортица, в художественном и краеведческом музеях, а также посетили кинотеатр им. Довженко и цирк.

Наш вклад 22.09.2009

Ребята из Запорожской городской общественной организации «Союз молодежи регионов Украины» отозвались на просьбу помочь в расчистке территории для создания смотровой площадки в Запорожском историко-культурном музейном комплексе «Запорізька Січ».

Боксёры СМРУ - лучшие!!! 27.04.2010

С 14 по15 апреля 2010г. в зале общеобразовательной школы №106 ,по ул. Рубана, совместно с Хортицкой районной партийной организацией Партии регионов и городской молодежной общественной организацией «Союз Молодежи регионов Украины» было организованно открытое первенство Запорожской области по боксу.

Капелька за капелькой – секунда за секундой: донорская помощь от «Союза молодёжи» 30.04.2010

29 апреля в нашем городе стартовала социальная благотворительная акция по сдаче крови для детей больных лейкозом. Организаторами и собственно участниками, то есть донорами выступили активисты Запорожской организации «Союз молодёжи регионов Украины»

Я помню - я горжусь! 17.05.2010

Активисты «СМРУ» приняли массовое участие в праздничном параде 09.05.2010, поздравлениях ветеранов.

Зажги свечу памяти. 22.06.2010

8 мая в г. Запорожье состоялся флешмоб организованный «СМРУ», в ходе которого у всех памятников ВОВ в 19.00 одновременно были зажины свечи «памяти» в память о тех кто не жалея собственной жизни защитил родину. Никто не забыт, ничто не забыто!!!

С июня по – декабрь 2010г.

С июля по ноябрь месяц благодаря усилиям активистов городской организации СМРУ были проведены более 20 концертов в ОЦМ в рамках программы «Открытый микрофон».

Активисты поучаствовали как в проведении так и в организации многих тематических круглих столов.

Под эгидой СМРУ и Запорожского театра молодежи в ноябре был проведен первый фестиваль аматорських школьных театров.

Председатель ЗГМОО СМРУ Лобода А.Е.


Каталог: test -> data -> file
test -> Характерологический опросник
test -> Методические указания для подготовки к входному компьютерному тестированию по возрастной и педагогической психологии для специальности 1-01 01 02 Дошкольное образование
test -> Заполните этот бесплатный оксфордский тест способностей
test -> Оценка работы персонала
test -> Программа: maintest 4 Версия 6 5 (С) 1992-2011 hr-лаборатория "Гуманитарные Технологии"
test -> Методические указания к входному тестированию по дисциплине «История психологии» для студентов 1 курса, заочной формы получения образования
test -> Лекции Определение конфликта. Типология конфликтов Определение конфликта. Конфликт и противоречие
test -> Тип личности по Тигеру (основа Майерс-Бриггс)
file -> Рішення мiської ради № Перелік питань


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница