Інформація про результати діяльності громадських організацій-учасників установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради протягом 2009-2010 років Інформація


Інформація про результати діяльності первинної організації профспілкистраница5/9
Дата12.05.2016
Размер1.38 Mb.
#611
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Інформація

про результати діяльності первинної організації профспілки

протягом 2009-2010 років
1. Назва організації: Первинна організація профспілки Філії Концерну „Міські теплові мережі” Жовтневого району.

2. Скорочена назва організації: ППО ФК „МТМ” Жовтневого району.

3. Дані про легалізацію організації: Первинна організація профспілки Філії Концерну „Міські теплові мережі” Жовтневого району є організаційною ланкою Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України, яка зареєстрована Міністерством юстиції України 28.01.2000 р. свідоцтво № 1318.

Згідно ст. 16 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, на підставі Статуту Всеукраїнської профспілки, Первинна організація профспілки Філії Концерну „Міські теплові мережі” Жовтневого району в особі профспілкового комітету набула статусу юридичної особи (лист обласного управління юстиції № 108/03/04 від 01.02.2007 року).

Профорганізація має державну реєстрацію: Свідоцтво А01 № 026690 від 17.10.2002 р.

4. Адреса первинної організації профспілки: м. Запоріжжя, вул. Артема, 79А, 69002, т.787-65-89. Голова профкому: Москаленко Лариса Геннадіївна.

5. Мета та напрями діяльності: Первинна організація профспілки ФК „МТМ” Жовтневого району, як організаційна ланка Всеукраїнської профспілки, згідно чинного законодавства та Статуту:

уповноважена на представництво і захист трудових, со­ціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, у відносинах з власником підприємства, ро­ботодавцем, а також з іншими об'єднаннями громадян;

веде колективні переговори, від імені працівників укладає колек­тивний договір; через виборні органи профспілки – вносить пропозиції до галузевих, регіональних угоди, контролює їх виконання;

організовує і здійснює громадський контроль за додержанням законо­давства про працю і охорону праці, бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві і профзахворювань та робить свої висновки про них;

пропонує заходи щодо соціального захисту членів Профспілки, які вивіль­няються внаслідок реорганізації або ліквідації підприємства, здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість;

як представник застрахованих осіб бере участь в управлінні фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

представляє інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні та колективні трудові спори, в судах;

бере участь у створенні умов для загальнодоступного користування членами профспілки спортивними та культурними закладами та їх участі у оздо­ровчих та культурно-масових і спортивних заходах;

представляє права та інтереси працівників в управлінні підприємством, в комітеті кредиторів у ході банкрутства, а також у ході приватизації об'єктів комунальної власності, тощо.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах: Згідно чинного трудового законодавства, профком, як виборний профспілковий орган на підприємстві:

1) є постійним представником найманих працівників в комісії з формування і виконання колективного договору; його представники через відповідні виборні органи профспілки - укладають і запроваджують норми галузевих і територіальних угод;

2) представляє інтереси працівників у відносинах з роботодавцем і приймає рішення та вносить пропозиції з вищезазначених питань, що входять до його компетенції;

3) бере участь в комісіях з управління соціальним страхуванням, у формуванні та витратах коштів на оздоровлення працівників і членів їх сімей, культурно-масову та спортивну роботу;

4) взаємодіє з адміністрацією підприємства щодо розв'язання колективних та індивідуальних трудових спорів (конфліктів), тощо.

7. Проведена робота у 2009-2010 роках: Пріоритетним напрямком у роботі профспілкового комітету ФК „МТМ” Жовтневого району є вирішення невідкладних проблем працівників підприємства, регулювання соціально-трудових відносин через колективні переговори, укладення і контроль виконання колективного договору.

За звітний період заробітна плата на підприємстві піднімалася згідно дійсному законодавству. Порушень строків виплати заробітної плати не було. У 2010 році середня заробітна плата досягла 2600 грн. і зросла за 2 останні роки на 10,5 %.

Щорічно виділялись кошти у сумі 300 тис.грн. на комплексні заходи з охорони праці, придбання спецодягу, проведення атестації робочих місць, тощо.

На організацію оздоровлення працівників та членів їх сімей за 2009-2010 роки виділено 40 тис.грн., що дало можливість відпочити по пільговим путівкам 38 особам.

Незважаючи на нестабільне фінансове становище на підприємстві, працівникам забезпечувалося надання додаткових соціальних пільг й гарантій, як це було передбачено у колективному договорі, на загальну суму 72 тис.грн.

На підприємстві на паритетних засадах забезпечується робота комісії із загальнообов'язкового державного соціального страхування. Комісія під головування голови профкому контролює своєчасне перерахування внесків на його здійснення, виплату допомоги при наявності страхового випадку і таке інше. Порушень по строках виплати допомоги у 2009-2010 роках не було.

Виконується розділ колдоговору «Трудові відносини». Залучення працівників до роботи у вихідні дні й надурочно здійснювались відповідно до чинного законодавства. Відпустки надавались згідно затверджених графіків. Всі звільнення працівників з ініціативи адміністрації розглядалися на засіданнях профспілкового комітету, робилося все можливе для збереження трудового колективу.

Голова первинної організації профспілки Л.Г.МоскаленкоІНФОРМАЦІЯ

Про результати діяльності Жовтневої районної організації профспілки працівників освіти і науки протягом 2009-2010 років
Жовтнева районна організація профспілки працівників освіти і науки України.

Жовтнева РОП працівників освіти і науки.

Копії даних про легалізацію організація додаються.

69002, м.Запоріжжя, вул. Горького, 64, т. 222-07-41, факс: 222-07-30, електронна адреса: rayono@mail.zp.ua.

Мета діяльності профспілки – здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів профспілки:

веде переговори, укладає колективні договори і угоди;

здійснює контроль за дотриманням роботодавцями трудового законодавства, надає членам профспілки необхідну безкоштовну юридичну допомогу;

як представник застрахованих осіб бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням;

представляє права та інтереси членів профспілки за їх дорученням при вирішенні індивідуальних трудових спорів;

представляє інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів у порядку, встановленому законодавством;

для захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників може організувати та проводити збори, мітинги і демонстрації відповідно до діючого законодавства;

сприяє організації та проводить культурно-освітню роботу серед членів профспілки.

Досвіду роботи в консультативно-дорадчих органах немає.

Протягом 2009-2010 років йшла підготовка та проведення звітів і виборів в первинних профорганізація, та районна звітно-виборча конференція.

Профспілкові лідери шкіл та дошкільних навчальних закладів, РОП та активісти складали своєрідний іспит перед членами профспілки щодо захисту їхніх трудових, соціально-економічних прав та інтересів.

Результатом цієї роботи стало укладання колективних договорів в усіх закладах освіти та районної Угоди на 2009-2010 роки.

Досвід соціального партнерства свідчить про те, що при ефективній взаємодії можливо добитися серйозних результатів. До колдоговірної кампанії підключалися як адміністрація закладів освіти так і профспілковий комітет, як представник трудового колективу.

Невід’ємною частиною колдоговорів та районної Угоди були додатки:

- положення про преміювання;

- додатковій оплачувані відпустки за ненормований робочий день згідно ст. 8 Закону «Про відпустки»;

- додаткові оплачувані відпустки за особливий характер праці згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2004 № 1674 та ст. 8 Закону «Про відпустки»;

- комплексна програма забезпечення охорони праці, створення здорових та безпечних умов праці та навчання;

- перелік доплат, надбавок до тарифних ставок і посадових окладів згідно Постанови Кабміну від 26.09.2005 № 557.

Особлива увага надавалась соціальній відпустці – ст. 19 Закону «Про відпустки». Адже в районі немало одиноких матерів, жінок, які мають 2-х дітей до 15 років. Такій жінці надається без зволікань додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

Дякуючи виділенню бюджетних коштів, на жаль, тільки в 2010 році на виконання ст. 44 Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» - відрахування 0,3% фонду оплати праці – в районі вдалося пожвавити культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу – взяли участь в обласному зльоті-змаганні з пішохідного туризму серед працівників освіти, було організовано 2 екскурсії вихідного дня – в м. Полтаву та в Кирилівку з відпочинком на морі.

Окрім виконання соціальних зобов’язань, профспілку хвилюють і питання підвищення рівня кваліфікації та атестації педкадрів. Положення «сеятелей разумного, доброго, вечного» залишає бути значно кращим. Згідно данних соцдосліджень Центру Разумкова, вчителі-аутсайдери по заробітній платі – залишаються лідерами довіри в суспільстві. Владі треба про це подумати.

Щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти, треба сказати наступне: бюджетне фінансування мізерне, але дякуючи допомозі батьків, спонсорів наші заклади освіти виглядають дуже пристойно, про що свідчать щорічні рейди-огляди до нового навчального року.

Незважаючи на складні політичні умови та кризовий стан багатьох галузей економіки, районна профспілка спільно з адміністрацією все ж домоглась утримання соціально-трудових відносин, які б забезпечили права та гарантії працівників на продуктивну зайнятість, соціальний захист, невелику, але своєчасну зарплату.

Використовуючи механізм соціального діалогу у взаємовідносинах з начальником відділу освіти, рай адміністрацією зобов’язання колдоговорів та районної Угоди були виконані.

Голова Жовтневої РОП

\працівників освіти і науки К.Ф.Тюпа

Інформація

про результати діяльності первинної профспілкової

організації протягом 2009-2010 років
1. Назва організації: Первинна профспілкова організація Концерну „Міські теплові мережі”.

2. Скорочена назва організації: ППО Концерну „МТМ”.

3. Дані про легалізацію організації: Первинна профспілкова організація Концерну „Міські теплові мережі” є організаційною ланкою Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України, яка зареєстрована Міністерством юстиції України 28.01.2000 р. свідоцтво № 1318.

Згідно ст. 16 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, на підставі Статуту Всеукраїнської профспілки, Первинна профспілкова організація Концерну „Міські теплові мережі” в особі профспілкового комітету набула статусу юридичної особи (лист управління юстиції Орджонікідзевського району№ 151 від 20.11. 2003 року), державна реєстрація (Свідоцтво № 206352 від 24.10.2003 року).

4. Адреса первинної організації профспілки: м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський, 137, 69091, т.222-22-23. Голова профкому: Новікова Лариса Іванівна.

5. Мета та напрями діяльності: Первинна профспілкова організація дирекції Концерну „МТМ”, як організаційна ланка Всеукраїнської профспілки, згідно чинного законодавства та Статуту:

уповноважена на представництво і захист трудових, со­ціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, у відносинах з власником підприємства, ро­ботодавцем, а також з іншими об'єднаннями громадян;

веде колективні переговори, від імені працівників укладає колек­тивний договір; через виборні органи профспілки – вносить пропозиції до галузевих, регіональних угоди, контролює їх виконання;

організовує і здійснює громадський контроль за додержанням законо­давства про працю і охорону праці, бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві і профзахворювань та робить свої висновки про них;

пропонує заходи щодо соціального захисту членів Профспілки, які вивіль­няються внаслідок реорганізації або ліквідації підприємства, здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість;

як представник застрахованих осіб бере участь в управлінні фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

представляє інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні та колективні трудові спори, в судах;

бере участь у створенні умов для загальнодоступного користування членами профспілки спортивними та культурними закладами та їх участі у оздо­ровчих та культурно-масових і спортивних заходах;

представляє права та інтереси працівників в управлінні підприємством, в комітеті кредиторів у ході банкрутства, а також у ході приватизації об'єктів комунальної власності, тощо.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах: Згідно чинного трудового законодавства, профком, як виборний профспілковий орган на підприємстві:

1) є постійним представником найманих працівників в комісії з формування і виконання колективного договору; його представники через відповідні виборні органи профспілки - укладають і запроваджують норми галузевих і територіальних угод;

2) представляє інтереси працівників у відносинах з роботодавцем і приймає рішення та вносить пропозиції з вищезазначених питань, що входять до його компетенції;

3) бере участь в комісіях з управління соціальним страхуванням, у формуванні та витратах коштів на оздоровлення працівників і членів їх сімей, культурно-масову та спортивну роботу;

4) взаємодіє з адміністрацією підприємства щодо розв'язання колективних та індивідуальних трудових спорів (конфліктів), тощо.

7. Проведена робота у 2009-2010 роках: Пріоритетним напрямком у роботі профспілкового комітету дирекції Концерну „МТМ” є вирішення невідкладних проблем працівників підприємства, регулювання соціально-трудових відносин через колективні переговори, укладення і контроль виконання колективного договору.

За звітний період заробітна плата на підприємстві піднімалася згідно діючого законодавства. Порушень строків виплати заробітної плати не було. У 2010 році середня заробітна плата досягла 2600,00 грн. і зросла за 2 останні роки на 10,7 %.

Щорічно виділялись кошти у сумі за 2009 рік – 96,3 тис.грн. та за 2010 рік – 151,6 тис.грн. на комплексні заходи з охорони праці, придбання спецодягу, проведення атестації робочих місць, тощо.

На організацію оздоровлення дітей членів профспілки за 2009-2010 роки виділено 22,98 тис.грн., що дало можливість відпочити дітям по путівках до дитячих оздоровчих таборів.

Незважаючи на нестабільне фінансове становище на підприємстві, зокрема в дирекції, працівникам забезпечувалося надання додаткових соціальних пільг й гарантій, як це було передбачено у колективному договорі, на загальну суму 80,0 тис.грн.

На підприємстві на паритетних засадах забезпечується робота комісії із загальнообов'язкового державного соціального страхування. Комісія під головування голови профкому контролює своєчасне перерахування внесків на його здійснення, виплату допомоги при наявності страхового випадку і таке інше. Порушень по строках виплати допомоги у 2009-2010 роках не було.

Виконується розділ колдоговору «Трудові відносини». Залучення працівників до роботи у вихідні дні й надурочно здійснювались відповідно до чинного законодавства. Відпустки надавались згідно затверджених графіків. Всі звільнення працівників з ініціативи адміністрації розглядалися на засіданнях профспілкового комітету, робилося все можливе для збереження трудового колективу.


Голова первинної

профспілкової організації Л.І.Новікова


ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності органі

Спілка інвалідів і ветеранів Афганістану Заводського району була заснована у 1994 році. Головна мета Спілки - консолідацію і координацію зусиль ветеранів війни, сімей загиблих, їх об’єднання у справі широкого, більш ефективного використання наявних можливостей у забезпеченні захисту своїх законних політичних, економічних, соціальних прав, надання оздоровчої, медичної, психологічної, моральної та матеріальної допомоги

На обліку у організації знаходиться 550 учасників бойових дій у локальних війнах ( Афганістан, Чехословаччина, Угорщина, Китай, В'єтнам,

Корея, Куба, Ангола, Єгипет, Суецький канал, Сирія, Ірак та інші) працюючих і мешкаючи в районі. З них 3 інваліда 1 групи, 2 інваліда 2 групи, 7 інвалідів 3 групи а також 4 члена родин загиблих учасників бойових дій. Мешкає в районі 180 членів Спілки.

Спілка щорічно брала активну участь у масових заходах обласної та міської організацій Української Спілки Ветеранів Афганістану (до Дня виводу військ з Афганістану – 15 лютого, Дня-Перемоги 9 травня, Дня вводу військ до Афганістану – 25 грудня.). Також Спілка проводила свої заходи до цих знаменних дат ( панахиди за участю членів Спілки по загиблим до 25 грудня кожного року, вечори відпочинку до Дня Захисника Вітчизни – 23 лютого, щорічно, спільно з іншими громадськими організаціями (Обласна організація інвалідів і батьків дітей інвалідів та інші.) дитячі конкурси і фестивалі до Дня Захисту дитини, Дня Знань, Нового року.Інформація

Про діяльність Запорізької міської молодіжної громадської організації "Федерація бойових мистецтв з контактного карате" протягом 2009-2010 р.р.

 


Назва організації

Запорізької міської молодіжної громадської організації "Федерація бойових мистецтв з контактного карате"

Скорочена назва

Федерація бойових мистецтв з контактного карате

Дані про легалізацію організації

Легалізовано шляхом повідомлення 15.08.03 р. за № 42

Адреса, контакти

69098 Запоріжжя, вул. Полякова, 5а, кв.112

Мета та напрями діяльності

Патріотичне виховання молоді, тренування організація спортивних змагань та фестивалів

Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах

Участь у Громадській раді при Управління охорони навколишнього природнього середовища у Запорізькій області, участь у Громадській раді при Екологічної інспекції в Запорізькій області

Програми та проекти

Проведення тренувань у спортивних залах федерації.

Патріотичне виховання молоді шляхом залучення до культурно-масових заходів на території Запоряжжя.

Спільні заходи з Управлінням МНС в Запорізькій області.

Участь у екологічних заходах м. Запоріжжя.

Організація допомоги дитячим будинкам Запоріжжя.

Голова Правління __________ Патаман Олександр ПетровичІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності організації протягом 2009-2010 років
Назва організації

Ленінська районна організація профспілки працівників освіти і науки

Скорочена назва організації

Ленінська РОП працівників освіти і науки

Дані про легалізацію організації

Свідоцтво про державну реєстрацію

4. Адреса, контакти

69065, м.Запоріжжя, вул..Михайлова, 15

e-mail lrop2010@list.ru, тел.224-81-99

5. Мета та напрямки діяльності

Метою діяльності профспілки є представництво, здійснення та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки працівників освіти.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів -

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду

Участь освітян у туристичних змаганнях, спартакіадах, робота з ветеранами освітянського руху, участь в акціях протесту на рівні міста, області, країни.
Голова Ленінської

РОП працівників освіти і науки А.М.ПашкоІНФОМАЦІЯ

про результати діяльності протягом 2009-2010 років

Благодійна Організація «Ваша надія»

БО «Ваша надія»

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 15. 05. 2007 р., серія А01,

№ 026182.

Адреса: 69000, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.115, кв. 104., тел. 701-69-91,

097-548-02-79.

Мета діяльності – сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів, сприяння розвитку охорони здоров’я, захисту материнства та дитинства, подання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям.

Напрямки діяльності – одноразова чи систематична фінансова, матеріальна та інша допомога набувачам, подання допомоги особистою працею, послугами чи передача результатів особистої творчої діяльності та інших заходів.

Програми реалізовані протягом звітного періоду:

Проект «Був без одежі та ви вдягли»

Мета проекту: надання благодійної допомоги одежею, медичними засобами міським організаціям.

Надана благодійна допомога Запорізькому Обласному фонду милосердя та здоров’я, Товариству сімей інвалідів «Луг», Шевченківському районному Товариству інвалідів, Запорізькому Обласному Товариству Червоного Хреста України, Запорізькій міській Асоціації інвалідів «Оберіг», БОО «Преображение», Запорізькій Обласній клінічній дитячій лікарні, Товариству Червоного Хреста Орджонікідзевського району.

Проект «Милосердя дітям»

Мета проекту: надання допомоги та подарунків дітям з малозабезпечених, багатодітних сімей, дітям – інвалідам.

Проведення святкових концертів, надання подарунків, проведення конкурсів, виступи творчих колективів, відвідування дітей – інвалідів на дому. Надані 100 подарунків.

Партнери: ЗОМЦ «Рука підтримки»

Проект «Від серця до серця»

Мета проекту: надання допомоги продуктовими наборами та ліками людям похилого віку.

Надана адресна допомога у кількості – 50 наборів, людям похилого віку.

Проект « Вчення це світло»

Мета проекту: допомога дітям з малозабезпечених сімей у вигляді канцелярських товарів до навчального року.

Надається допомога канцелярськими товарами – кількість 25 наборів, подарунками – 25 шт., одежею до навчального року. Проводиться святковий концерт з участю творчих колективів, конкурси.

Благодійна акція «Міжнародний день пенсіонера»

Мета акції: проведення вечорів та концертів для людей похилого віку, надання благодійної допомоги.

До Міжнародного дню пенсіонерів проведені святкові вечори з участі творчих колективів, зустрічі з цікавими людьми нашого міста, надана адресна благодійна допомога для 100 пенсіонерів.

Учасники – Запорізький Обласний МЦ «Рука підтримки», ПК «ім. Кірова».

Програма «Діти вулиці»

Мета програми: надання гарячого харчування безпритульним дітям, проведення бесід про здоровий спосіб життя, популяризація здорового способу життя, профілактика негативних соціальних явищ.

Надається гаряче харчування дітям – безпритульним один раз на тиждень, кількість обідів – 20 порцій. Проводяться бесіди про здоровий спосіб життя.

Партнери: ЧП «Калугін Ю. Л.»


Заступник Президента А. С. Соловйова


Каталог: test -> data -> file
test -> Характерологический опросник
test -> Методические указания для подготовки к входному компьютерному тестированию по возрастной и педагогической психологии для специальности 1-01 01 02 Дошкольное образование
test -> Заполните этот бесплатный оксфордский тест способностей
test -> Оценка работы персонала
test -> Программа: maintest 4 Версия 6 5 (С) 1992-2011 hr-лаборатория "Гуманитарные Технологии"
test -> Методические указания к входному тестированию по дисциплине «История психологии» для студентов 1 курса, заочной формы получения образования
test -> Лекции Определение конфликта. Типология конфликтов Определение конфликта. Конфликт и противоречие
test -> Тип личности по Тигеру (основа Майерс-Бриггс)
file -> Рішення мiської ради № Перелік питань


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница