Інформація про результати діяльності громадських організацій-учасників установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради протягом 2009-2010 років Інформація


Інформація про результати діяльності організації протягом 2009-2010 роківстраница7/9
Дата12.05.2016
Размер1.38 Mb.
#611
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Інформація

про результати діяльності організації протягом 2009-2010 років.
Запорізька міська організація ветеранів України 26.05.1994 року і об'єднує в своїх лавах близько 200 тисяч ветеранів війни, праці, військової служби та дітей війни зокрема:

4408 ветеранів ВВВ - учасників бойових дій.


Міська рада організації ветеранів налічує 38 чоловік, його очолює Короленко Віктор Дмитрович – генерал – майор у відставці, учасник бойових дій.

У складі міської організації ветеранів 7 районних організацій ветеранів України:

Ради ветеранів районів міста об'єднують 221 первинну ветеранську організацію.

До складу ветеранської організації міста на правах колективного члена входять 5 ветеранських організацій з них найкрупніші:

громадська організація офіцерів міста Запоріжжя, голова ради Черепанов Віктор Іванович більше 800 ветеранів військової служби;

- міська громадська організація ветеранів МВС, голова Ванько Микола Миколайович близько 1200 ветеранів МВС;

Інші, найкрупніші ветеранські організації міста, що тісно співробітничають з міською організацією ветеранів:

-городская організація інвалідів війни і військової служби, голова Волобуєв Володимир Іванович, близько 1000 членів організації;

-городская організація воїнів – інтернаціоналістів (ветерани Афганської війни), голова ради Зарва Віктор Михайлович, близько 1500 членів організації.

За період з 2009 – 2010 рік до міська організація ветеранів України поповнилася з 211 до 221 первинної ветеранської організації.

За цей період часу в організації проведено два огляду - конкурсу на кращу первинну ветеранську організацію та волонтерських ветеранських організацій, присвячених 65 – річчю Великої Перемоги.

Активну участь прийняли ветерані організації прийняли у відзначенні таких знаменних подій як 65 – річчя визволення України та Запоріжжя від фашистських загарбників, 65 – річчя Великої Перемоги та 20 річчя з проголошення ООН Дня людей похилого віку.

За ініціативою міської ради ветеранів, вперше в Запоріжжі пройшов парад військ гарнізону та ветеранів на честь 65 – річчя Великої Перемоги.

Актуальні питання діяльності організації обговорювались на засіданнях чотирьох пленумі та десяти президій

Проведене персональне обслідування соціально побутових та житлових умов учасників бойових дій та інвалідів війні. Тільк у 2010 році було проведено з 2100 ветеранами війни названої вище категорії, задоволено 470 заяв та прохань.

Так, за 2009 рік передуючий року ювілею Великої Перемоги було оздоровлено 373 ветерани війни, охоплено зубопротизуванням 1896 ветеранів з яких 274 учасники бойових дій, Середня сума витрат на одну людину по цій послуги склала 556 грн.

Надані матеріальні допомоги в екстремальних випадках: онкологія, ендопротезуванням, суглобів і інших органів 2970 чоловік і витрачено на це 2 млн. 230 тис. грн. із засобів передбачених державними програмами і депутатських фондів.

Підприємствами і установами охоплено матеріальною підтримкою 114 тисяч чоловік ветеранів на суму 14.7 млн. чоловік, оздоровлено 1934 чоловік 1934. Ці засоби пішли в першу чергу на матеріальну підтримку ветеранів війни і їх оздоровлення.

Крім того, кількість госпітальних ліжок в палатах для ВВОВ при центральних районних лікарнях: було - 80, стало – 90 на 224 койко-місця, що дозволило додатково охопити лікуванням ветеранів ВОВ 420 чіл. Всього за рік проліковано в палатах ВВОВ 3890 чіл. в т.ч. 1680 чіл. – інвалідів ВОВ.

Комплексним медичним обстеженням охоплені 41,5 тис. чіл. ВВОВ в т.ч. інваліди, учасники бойових дій 99,7%.

Так, у 2010 році починаючи з першого березня по 10 травня офтальмологічним центром ним. Академіка В’ячеслава Федорова для ветеранів війни проводиться безкоштовно діагностика очей. Минулого року діагностикою було охоплено 250 чоловік.

На базі медичного університету в 5-й міської лікарні і клінічній лабораторії університету в лікарні водників організоване безкоштовне комп'ютерне обстеження всіх органів. У 2010 році ця робота була продовжена. Нажаль у 2011 році знижений рівень фінансування міської організації ветеранів України та її осередків з місцевого бюджету, що може негативно сказатись на вирішенні соціально – побутових проблем ветеранів війни.

Більшість питань та пропозицій ветеранів та інвалідів війни спільними діями органів міської влади та ветеранських організацій вирішуються позитивно.

За ініціативою міської організації ветеранів України були зібрані кошти та реставрований пам’ятник воїну „Переправа”. Взяті на облік усі пам’ятники та захоронення воїнів з метою піддержання їх у належному стані.

Зараз йде робота по реконструкції парка „Перемога”.

Зараз ведеться робота по підготовці до місячника пам’яті присвяченого 70 річчю початку Великої Вітчизняної війни та 25 річча організації ветеранів України.

Запорізька рада ветеранів України

ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності організації протягом 2009 - 2010 років

1. Назва організації: Первина профспілкова організація працівників охорони здоров’я України Комунальної установи «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5»

2. Скорочена назва організації: ПК КУ «ЗМБДЛ №5»

3. Дані про легалізацію організації: Первина організація профспілки КУ «ЗМБДЛ №5» є організаційною ланкою Профспілки працівників охорони здоров’я України, яка зареєстрована Міністерством юстиції України 28 лютого 2000р. свідоцтво № 1341.

Згідно ст. 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», на підставі Статуту Всеукраїнської профспілки, Первина організація профспілки КУ «ЗМБДЛ №5» в особі профспілкового комітету набула статусу юридичної особи (лист управління юстиції № И 5.1/74 від 28.03.2000року).

4. Адреса, контакти: м. Запоріжжя, вул. Новгородська, 28-а, тел. 2249419

5. Мета та напрями діяльності: Первинна організація профспілки КУ «ЗМБДЛ №5», як організаційна ланка Всеукраїнської профспілки, згідно чинного законодавства та Статуту:

- уповноважена на представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцем, а також з іншими об’єднаннями громадян;

- веде колективні переговори, від імені працівників укладає колективний договір, через виборні органи профспілки – вносить пропозиції до галузевих та регіональних угод, контролює їх виконання;

- організує і здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю і охорону праці, бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві і профзахворювань та робить свої висновки про них;

- пропонує заходи щодо соціального захисту членів Профспілки, які вивільняються внаслідок реорганізації або ліквідації закладу, здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість;

- як представник застрахованих осіб бере участь в управлінні фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

- представляє інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні та колективні трудові спори, в судах;

- бере участь у створення умов для загальнодоступного користування членами профспілки спортивними та культурними закладами та їх участі у оздоровчих та культурно-масових і спортивних заходах.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів: Згідно чинного трудового законодавства, профком, як виборний профспілковий орган в закладі:

1. є постійним представником найманих працівників в комісії з формування і виконання колективного договору; його представники через відповідні виборні органи профспілки – укладають і запроваджують норми галузевих і територіальних угод;

2. представляє інтереси працівників у відносинах з роботодавцем і приймає рішення та вносить пропозиції з вищезазначених питань, що входять до його компетенції;

3. бере участь в комісіях з управління соціальним страхуванням, у формуванні та витратах коштів на оздоровлення працівників і членів їх сімей, культурно-масову та спортивну роботу;

4. взаємодіє з адміністрацією закладу щодо роз’яснення колективних та індивідуальних трудових спорів (конфліктів), тощо.

7. Проведена робота у 2009-2010 роках: Пріоритетним напрямком у роботі профспілкового комітету КУ «ЗМБДЛ №5» є вирішення невідкладних проблем працівників закладу, регулювання соціально-трудових відносин через колективні переговори, укладення і контроль виконання колективного договору.

За звітний період відбулося 57 засідань профкому, де були розглянуті актуальні питання життєдіяльності лікарні. У 2010 році заробітна плата у закладі піднімалася 4 рази. Порушень строків виплати заробітної плати не було.

У закладі на паритетних засадах забезпечується робота комісії із загальнообов’язкового державного соціального страхування. Порушень по строках виплати допомоги при наявності страхового випадку у 2009-2010 роках не було.

Виконується розділ колдоговору «Трудові відносини». Залучення працівників до роботи у вихідні дні й надурочно здійснювалися відповідно до чинного законодавства. Відпустки надавались згідно затверджених графіків. Всі звільнення працівників з ініціативи адміністрації розглядалися на засіданнях профспілкового комітету, робилося все можливе для збереження трудового колективу.
 Голова первинної організації профспілки Попова Г.І.

ІНФОРМАЦІЯ

про про результати діяльності організації протягом 2009-2010 років

1. Назва організації:  Орджонікідзевська районна організація профспілки працівників охорони здоров’я України.

2. Скорочена назва організації: Орджонікідзевська РО профспілки ПОЗУ.

3. Дані про легалізацію організації: Орджонікідзевська районна організація профспілки працівників охорони здоров’я є організаційною ланкою Профспілки працівників охорони здоров’я України, яка зареєстрована Міністерством юстиції України 28 лютого 2000р. свідоцтво № 1341.

Згідно ст. 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», на підставі Статуту Всеукраїнської профспілки, Орджонікідзевська районна організація профспілки працівників охорони здоров’я України у 2000 році пройшла державну реєстрацію та набула статусу юридичної особи (лист Орджонікідзевського районного управління юстиції м. Запоріжжя від 17.03.2000 року).

4. Адреса, контакти: 69044, м. Запоріжжя, пл. Профспілок, 5, к. 465, тел. 34-73-63, 224-37-19

5. Мета та напрями діяльності: Орджонікідзевська районна організація профспілки працівників охорони здоров’я України об’єднує 17 первинних організацій і є організаційною ланкою Всеукраїнської профспілки, згідно чинного законодавства та Статуту:

- уповноважена на представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцем, а також з іншими об’єднаннями громадян;

- організує і здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю і охорону праці, пенсійного забезпечення та соціального страхування;

- пропонує заходи щодо соціального захисту членів профспілки, які вивільняються внаслідок реорганізації або ліквідації закладів, здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість;

- через виборні органи профспілки вносить пропозиції до галузевих та регіональних угод, контролює їх виконання;

- представляє інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні та колективні трудові спори, в судах;

- бере участь у створенні умов для загальнодоступного користування членами профспілки спортивними та культурними закладами та їх участі у оздоровчих та культурно-масових і спортивних заходах.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів: Згідно чинного трудового законодавства, районна організація профспілки, як виборний профспілковий орган:

1. представляє інтереси працівників у відносинах з роботодавцем і приймає рішення та вносить пропозиції з вищезазначених питань, що входять до його компетенції;

2. взаємодіє з адміністрацією закладів щодо роз’яснення колективних та індивідуальних трудових спорів (конфліктів) тощо.

3. надає безкоштовну правову допомогу членам профспілки, представляє їхні інтереси при реалізації конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів.

7. Проведена робота у 2009-2010 роках: пріоритетним напрямком у роботі Орджонікідзевської районної організації профспілки працівників охорони здоров’я України є представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників установ та закладів охорони здоров’я району в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах.

За звітний період відбулося 8 засідань ради, де розглядалися питання: виконання в закладах колективних договорів та законодавства з охорони і оплати праці, стану захворюваності медичних працівників, оздоровлення членів профспілки та їх дітей, проведення культурно-масових та спортивних заходів тощо. У 2010 році заробітна плата у закладах охорони здоров’я району піднімалася 4 рази. Порушень строків виплати заробітної плати не було.

Усі профспілкові організації закладів охорони здоров’я району заключили з адміністрацією колективні договори, підсумки їх виконання підводяться 2 рази на рік. Залучення працівників до роботи у вихідні дні й надурочно здійснювалися відповідно до чинного законодавства. Відпустки надавались згідно затверджених графіків. Всі звільнення працівників з ініціативи адміністрації розглядалися на засіданнях профспілкових комітетів, робилося все можливе для збереження трудових колективів.

У закладах на паритетних засадах забезпечувалась робота комісії із загальнообов’язкового державного соціального страхування. Порушень по строках виплати допомоги при наявності страхового випадку у 2009-2010 роках не було.

Відповідно відрахованим адміністрацією профспілковим комітетам коштів (0,3% фонду оплати труда) у закладах здійснювалась культурно-масова, фізкультурна і оздоровча робота.

 Орджонікідзевська районна організація профспілки працівників охорони здоров’я України не заперечує проти публічного доступу до інформації про діяльність організації.
В.о. голови Орджонікідзевської районної

профспілкової організації Р.М. ФедінаІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності громадської організації

Спілки прадивих тиражів” протягом 2009-2010 років

 

1. Повна назва: Громадська організація „Спілка правдивих тиражів”2. Скорочена назва: „Спілка правдивих тиражів”.

3. Свідоцтво Головного Урправління Юстиції у Запорізькій області про реєстрацію об”єднання

громадян від 14 грудня 2009 р. № 806.

4. Адреса, контакти. м. Запоріжжя, пр. Ленина, 152, оф. 220, 69095, тел. 061-228-12-52

5. Мета та напрями діяльності: поширювати взірці чесної конкуренції на ринку ЗМІ; сприяти протидії несумлінній конкуренції на ринку ЗМІ.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів: відсутній

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота: діалог та порузуміння видавців ЗМІ та інших учасників ринку ЗМІ; сприяє забезпеченню правдивої інформації про тиражі та розповсюдження видань; сприяє забеспеченню правдивої інформації про дослідження ринку ЗМІ та читацької аудиторії; захищає права членів Спілки.

  

Керівник „Спілки правдивих тиражів” Ю.І. Василенко 
Інформація

про результати діяльності громадської організації офіцерів Комунарського району м. Запоріжжя у 2009-2010 роках.
В течение 2009-2010гг. работа Совета организации была направлена на выполнение основных уставных задач по защите конституционных, экономических, социально-политических прав и интересов военнослужащих, ветеранов ВОВ и военных пенсионеров, развитие и укрепление работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, пропаганде исторических и боевых традиций ВС СССР и ВС Украины, укреплению связи с партиями, ветеранскими и др. общественными организациями, разделяющими взгляды ГОООКР и ВУССО.

Одним из основных направлений работы было восстановление полных пенсий для военных пенсионеров, уволенных в разные периоды, сохранение существующих льгот, компенсация пенсионных недоплат и др. вопросы. За прошедший период организация принимала активнейшее участие в общественно - политической жизни города и государства в целом , участвуя во всех избирательных компаниях 2009-2010 годов. Общим собранием организации было принято решение о поддержке партии регионов и ее кандидата на выборах президента Украины, выписка из протокола решения была вручена лично В.Ф.Кальцеву. 40 чел. из числа членов организации были делегированы для работы в различных избирательных структурах.

В состав организации входят член исполкома горсовета Елец О.А. и депутат горсовета Петренко В.П.

В организации налажена и проводится волонтерская работа с членами организации, требующими ухода. В плане военно-патриотической работы членами организации написана и издана в 2010 году книга « Герои Советского Союза. Их именами названы улицы Запорожья», а также написано 12 лекций на военно- патриотическую тематику для уроков мужества, проводимых ко дню Защитника Отечества в учебных заведениях города Запорожья . ( «Героический подвиг советского народа при освобождении г. Запорожья 14.10.1943 года», « История создания Вооруженных Сил СССР и Украины. Их структура», « О роли женщин в Великой Отечественной войне» и др. )

В учебных заведениях города Запорожья ( школы 14, 23, 80, 97, 103, 110, ЗНТИ, Детская Ж.Д.) членами организации проведено более 40 уроков мужества, а так же принято участие в работе «Круглого стола» в городском центре патриотического воспитания на Детской Ж.Д. и школе Джур. Член Совета организации возглавляет комиссию по военно-патриотическому воспитанию молодежи в Совете ветеранов Коммунарского района.

Организация явилась инициатором проведения и непосредственным участником парада и митинга, проводимого г. Запорожье в честь 65-летия Победы, а так же митинга – реквиума , проведенного в Коммунарском районе и посвященного дню памяти и скорби. Организацией инициировался сбор средств на восстановление памятника Воину – освободителю на переправе и возведение памятника командующему войсками, освобождавшими г. Запорожье маршалу В.И. Чуйкову.

За отчетный период проведено 24 общих собрания и 26 заседаний Совета .

За личный вклад в развитие г.Запорожья 2 члена организации награждены памятной медалью «За особистий внесок в розвиток м. Запоріжжя», 6 чел. награждены Почетными граммотами .


Голова Ради громадської організації офіцерів

Комунарського району м. Запоріжжя

полковник В. П. Таран

ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності ГО «ЗПЛ «Універсал»

протягом 2009-2010 рр.
1. Назва організації: Громадська організація «Запорізька правозахисна ліга «Універсал».

2. Скорочена назва організації: ГО «ЗПЛ «Універсал».

3. Дані про легалізацію організації: рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 216/3 від 27.06.2000 р.

4. Адреса, контакти: 69069, м. Запоріжжя, вул. Дніпропетровське шосе, 56/129, тел. (061) 270-94-77; e-mail: tdo79@rambler.ru

5. Мета та напрями діяльності: сприяння дотриманню прав людини, захист і відновлення порушених прав шляхом надання безкоштовної правової допомоги і здійснення просвітницької діяльності з дотриманням принципів професіоналізму і справедливості.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів: 1) засновник та член Комітету сприяння взаємодії судової влади та засобів масової інформації у Запорізькій області при Апеляційному суді Запорізької області; 2) засновник та член Громадської Ради з питань дотримання прав людини при УМВС України в Запорізькій області; 3) член Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Запорізькій області; 4) член Громадської ради при Запорізькій обласній адміністрації.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду ( назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота:

Впродовж 2000-2001 рр. ОО «Запорізька правозахисна ліга «Універсал» за підтримки газети «Досьє» активно провадила діяльність з надання безкоштовної правової допомоги незахищеним верствам населення м. Запоріжжя. За час роботи був здійснений прийом близько 500 осіб, всі вони отримали необхідну правову допомогу.

З 2002 по 2004 рр. ГО «Запорізька правозахисна ліга «Універсал» працювала як юридична клініка при юридичному факультеті Запорізького державного університету, діяльність якої була спрямована на надання безкоштовної правової допомоги незахищеним верствам населення м. Запоріжжя і сприяння студентам в отриманні юридичної практики.

У 2007 році ГО «ЗПЛ «Універсал» за підтримки програми Американської асоціації юристів/Правова ініціатива в Центральній та Східній Європі (ABA/CEELI), коштом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), а також за фінансової підтримки ТОВ «Бізнес-Центр Запоріжжя», організаційної підтримки Головного управління юстиції у Запорізькій області, газети «МІГ», Обласного управління земельних ресурсів та інших партнерів реалізовувало проект «Доступ до правосуддя».

Крім того, у 2007 р. ГО «ЗПЛ «Універсал» за підтримки програми Американської асоціації юристів/Правова ініціатива в Центральній та Східній Європі (ABA/CEELI), коштом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) надавало правову допомогу з питань виборчого права.

У 2007 р. ГО «ЗПЛ «Універсал» було регіональним координатором всеукраїнської програми навчання офіційних спостерігачів на виборах 2007 року, ініційованої Представництвом Міжнародного Республіканського Інституту (США) в Україні.

У вересні 2007 р. за результатами конкурсу для недержавних неприбуткових організацій м. Запоріжжя «Успішні приклади вирішення місцевих проблем при участі неурядових організацій» проект ГО «ЗПЛ «Універсал» - «Доступ до правосуддя» зайняв перше місце серед 63 неурядових організацій м. Запоріжжя, які подали заявки на участь у конкурсі.

У 2008-2009 роках ГО «ЗПЛ «Універсал» реалізувала проект «Обізнаність суспільства про судову систему» (за підтримки проекту «Україна: верховенство права» і фінансування USAID).

У 2010 році надавалась безкоштовна правова допомога малозахищеним верствам населення.
Президент

ГО «ЗПЛ «Універсал» Д.О. ТарасовІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності міського об’єднання протягом 2009 - 2010років
1. Запорізьке міське об’єднання Всеукраїнського Товариства «Просвіта» ім.. Т.Г.Шевченка.

2. ЗМО ВУТ «Просвіта» ім..Т.Г.Шевченка.

3. Об’єднання зареєстроване згідно чинного законодавства (Свідоцтво про державну реєстрацію додається).

4. Адреса: вул. 40 років Радянської України 86-а, пом. 56, м. Запоріжжя, 69057, Тел.: 061 224-66-00; 098-436-23-63, e-mail: prosvita-zp@ukr.net.

5. Мета діяльності:

Метою діяльності Товариства «Просвіта» є утвердження української національної ідеї, утвердження державної української мови, розвиток національної культури, відродження історичної пам’яті, формування національної свідомості та піднесення духовності і добробуту українського народу.

Напрями діяльності:

сприяти утвердженню української мови як єдиної державної мови в усіх сферах суспільного життя;

сприяти органам державної влади у здійсненні контролю за юридичними особами щодо використання ними у своїй діяльності української мови як державної, а при ігноруванні її впливати на них через відповідні державні та судові органи;

своєю діяльністю утверджувати в суспільстві принципи національної демократичної держави,


духовних та культурних цінностей української нації, всебічної підтримки національного виробника як головних фундаментальних засад будівництва економічно сильної та духовно й культурно багатої Української держави;

брати участь у вихованні дітей та молоді на засадах українського патріотизму, духовності та культури;

сприяти розвитку та утвердженню національної самосвідомості, національної гідності всього народу і кожного громадянина;

всебічно сприяти розбудові та зміцненню Української держави, її економічному зростанню;

широко пропагувати економічні, правові знання та знання з інших галузей науки та культури;

сприяти піднесенню авторитету й значення української мови та культури в інших країнах;

дбати про збереження й відродження навко­лишнього природного середовища як однієї з основних умов збереження та розвитку Української нації, проводити просвітницьку роботу в галузі охорони довкілля.

Згідно з Конституцією України та чинним за­конодавством Товариство "Просвіта" представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників), захищає від наклепів і фаль­сифікацій життя та діяльність духовних провідників нації, письменників, науковців, митців, їхню творчість як минулого, так і сучасного періодів у державних, судових та громадських органах. Сприяє захистові честі та гідності українського народу та громадян України, їхніх конституційних прав.

Товариство "Просвіта" може входити з пропо­зиціями в державні органи України і брати участь у виробленні рішень та постанов органів державної влади та управління через депутатів, обраних до відповідних рад.

6. ЗМО ВУТ «Просвіта» ім.. Т.Г.Шевченка є членом «Комітету захисту України та Конституції»; Координаційної ради національно-демократичних сил Запорожжя; Координаційної ради при міськвиконкомі (голова Левченко);

7. Протягом звітного періоду були проведені наступні заходи:

За ініціативи «Просвіта» було прийняте рішення про створення руху опору «Запорізького комітету захисту України та Конституції» виставлялись постійно діючі пікети, з роздачею матеріалів які розкривали мешканцям Запоріжжя антиконституційні, протизаконні дії режиму який привів клан януковича до влади. В комітету увійшли: ЗО Братство вояків «ОУН-УПА»; ЗОО Молодіжна організація «НЕБО»; ЗОО ВО «Свобода»; ЗОО Конгрес Українських націоналістів; Гуляйпільський козацький округ ім. Н. Махна; ВГО «Запорозька січ»; ЗО Союз Українок «Роксолана».

Провели підготовку та відзначили 20-ту річницю відновлення роботи "Просвіти" ім. Т.Г. Шевченка на Запорізькій землі.

Створили Культурно-Просвітницький Центр «Українська світлиця» Запорізького об’єднання всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т.Г.Шевченка.

З метою патріотичного виховання населення, розвитку української культури, популяризації українського слова та підтримки запорізьких авторів літературного жанру Запорізькою «Просвітою» створено Літературний клуб «Літературні вечорниці».

Створено Кіноклуб "Святослав" з метою донесення до запорожців кінострічок кращих Українських та Світових майстрів різнопланових жанрів документальних, художніх, анімаційних. Перед та після перегляду кінофільмів пропонується тематичне дискусійне обговорення та спілкування.

Організували постійно діючу акцію (два рази на місяць) «Співаймо разом з усіма» ( всі бажаючі, ті, хто любить пісню, співаємо улюблених народних та авторських пісень разом з народним хором «Запорозькі козаки», співаємо карооке, чай, спілкування).

Регулярно проводяться заходи до:

Заходи до дня народження Степана Бандери;

Вечір пам'яті Василя Стуса та Василя Симоненка;

Урочисті заходи до Дня Соборності України;

Вшанування пам'яті Героїв Крут: проведення тематичних вечорів;

Заходи з відзначення пам'яті Лесі Українки "Ні! Я жива, я вічно буду жити";

Проведення Шевченківських заходів: літературно-мистецький вечір; інше;

Круглий стіл на тему: "Іван Мазепа. Українська держава";

Урочистості до річниці Дня Незалежності України;

Відзначення 128-ї річниці від дня народження ідеолога українського націоналізму Дмитра Донцова (31.08.1883) (виїзд до Мелітополя);

Заходи до Дня народження Івана Франка;

Урочистий вечір до Дня писемності і мови. Провели пікет «Геть Табаку» проти антиукраїнських дій псевдо міністра освіти України, не українця д.табачника;

Заходи з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій;

Урочистості до 143-ї річниці «Просвіти»;

Круглий стіл на тему: «Андрій Мельник – визначна постать в національно-визвольному русі України» (12.12.1860);

Останнім часом, окрім традиційних заходів проводиться підготовка щодо:

Запорізька „Просвіта” та науково-освітній центр „Січова академія” Запорізького Січового соціально-педагогічного комплексу, запрошують учених, викладачів, студентів вітчизняних та закордонних ВНЗ, громадських діячів, працівників наукових організацій та установ взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів, студентів і учнів та громадських діячів. "”РОСІЙСЬКОМОВНІ” УКРАЇНЦІ: РІДНА МОВА, БАТЬКІВЩИНА, ДЕРЖАВА"

Конференція буде проведена у жовтні 2011року. Мета форуму привернути увагу наукової і широкої громадськості до явища російськомовності етнічних українців в Україні та поза нею, здійснити науковий і громадянський аналіз цього явища, історичні корені його та історичні перспективи. Для зміцнення єдності Української Держави та розвитку української мови.

До 200-річниці від Дня народження Великого сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка, створено оргкомитет для координації дій та проведення відповідних заходів, а саме:

Встановлення пам’ятника Т.Г.Шевченку у м. Запоріжжі;

Створення музейного комплексу присвяченому перебуванню Т.Г. Шевченка у м. Запоріжжі;

Створення музейного комплексу та дитячого козацького центру (табору) у с. Перун Запорізької області ( у місці перебування Т.Шевченка під час відвідання ним Дніпрових порогів).

У зв’язку з загрозами та сучасними викликами, що постали перед Українською Православною Церквою, які надходять з боку церкви московського патріархату та наступом на українську духовність антиукраїнських сил під егідою патріарха Кирила та деяких його приспішників з владних установ України, готуємося до проведення круглого столу за темою: «Необхідні кроки для подальшого духовного розвитку України».

«Просвітою» розглядається можливість, щодо проведення у м. Запоріжжі Всеукраїнського фестивалю кобзарського та хорового мистецтва.

Уповноважена особа,

ЗМО ВУТ «Просвіта» Ім.. Т.Г.Шевченка О.В.Ткаченко

 


Каталог: test -> data -> file
test -> Характерологический опросник
test -> Методические указания для подготовки к входному компьютерному тестированию по возрастной и педагогической психологии для специальности 1-01 01 02 Дошкольное образование
test -> Заполните этот бесплатный оксфордский тест способностей
test -> Оценка работы персонала
test -> Программа: maintest 4 Версия 6 5 (С) 1992-2011 hr-лаборатория "Гуманитарные Технологии"
test -> Методические указания к входному тестированию по дисциплине «История психологии» для студентов 1 курса, заочной формы получения образования
test -> Лекции Определение конфликта. Типология конфликтов Определение конфликта. Конфликт и противоречие
test -> Тип личности по Тигеру (основа Майерс-Бриггс)
file -> Рішення мiської ради № Перелік питань


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница