Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги Ош мамлекеттик университети Жалпы психология кафедрасыстраница2/32
Дата08.02.2020
Размер0.89 Mb.
ТипЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
550300 “Филологиялык билим берүү” багытынын бакалавр академиялык даражасынын студенти дисциплинаны окуп үйрөнүүнүн натыйжасында билим берүү программасын өздөштүрүүнүн күтүүлүчү натыйжасына ылайык келген төмөнкү окутуу натыйжаларына жана дисциплинага берилген компетенцияларга жетишет:


НББПнын ОН-н коду жана анын формулиров-касы

НББПнын компетенциясынын коду жана анын формулировкасы

Дисциплинанын ОН-н коду жана анын формулировкасы

ОН-4 –

психологиялык жана педагогикалык билимдерди кесиптик жана турмуштук маселелерди чечүү үчүн пайдаланат.

СЛК-3

Үйрөнүүчүлөрдү окутуу жана өнүктүрүү үчүн, ар түрдүү курактагы үйрөнүүчүлөрдө сергек жашоо образынын, жаратылышты коргоонун, энергияны сактоонун, жаратылышты үнөмдүү пайдалануунун жана климаттын өзгөрүшүнө адаптациялануунун көндүмдөрүн калыптандыруу үчүн коопсуз (психологиялык, социалдык жана физикалык) билим берүү чөйрөсүн түзүүгө жөндөмдүү;


Билет: Психологиялык коопсуз билим берүү чөйрөсүн уюштуруунун жана башкаруунун психологиялык концепцияларын, мыйзам ченемдүүлүктөрүн, маңызын жана алардын структуралык элементтерин

Жасай алат: Психологиялык коопсуз билим берүү чөйрөсүн уюштуруунун жана башкаруунун көп кырдуу психологиялык концепцияларына, практикадагы тажрыйбаларга сын көз караш менен баа бере алат.

Көндүмүнө ээ:

1. Коопсуз билим берүү чөйрөсүн уюштурууда жана башкарууда психологиялык билимдерди колдонууга жөндөмдүү.

2. Коопсуз билим берүү чөйрөсүн уюштурууда жана башкарууда чет элдик жана ата-мекендик тажрыйбаларды колдонууга жөндөмдүү.

ПК-1

Кесиптик маселелерди чечүү үчүн психологиялык-педагогикалык компетенттүүлүктөрдү колдонууга даяр жана кесиптик ишмердүүлүгүндө педагогикалык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын колдонууга жөндөмдүү;
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2019
обратиться к администрации

    Главная страница