Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги Ош мамлекеттик университети Жалпы психология кафедрасы


Постреквизиттер (кийинки билимдер)страница5/32
Дата08.02.2020
Размер0.89 Mb.
ТипЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Постреквизиттер (кийинки билимдер):

Психология дисциплинасын өздөштүрүүдө калыптандырылган билимдер, билгичтиктер жана көндүмдөр “Педагогика”, “Кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун усулу” предметин үйрөнүүдө жана педагогикалык практиканын бардык түрлөрүн өтөөдө колдонулат жана өркүндөтүлөт.
4. Дисциплинанын компетенциялар картасынын темаларда (бөлүмдөрдө) берилиши
Компетенциялар

Темалар

СЛК-3

ПК-1

ПК-4

Σ

Комп. с

1

Психологиянын предмети, милдеттери жана структурасы
+

+

2

2

Аң сезим психиканын өнүгүүсүнүн эң жогорку формасы катары
+

+

2

3

Личность жана анын структурасы
+

+

2

4

Көңүл буруу
+

+

2

5

Сезүү жана кабыл алуу
+

+

2

6

Эс
+

+

2

7

Ойлоо
+

+

2

8

Элестетүү
+

+

2

9

Сезим жана эмоция

+

+

+

3

10

Темперамент.
+

+

2

11

Мүнөз.

+

+

+

3

12

Жөндөмдүүлүк
+

+

2

5. Дисциплинанын технологиялык картасы


Модули

Ауди-ториялык

СРС

Лекция

Семинар

СРС

РК

ЖТ

Баллы

саат

балл

саат

балл

саат

балл
I

22

22

11

5

12

5

22

10

10б

30

II

23

23

11

5

11

5

23

10

10б

30

ЖТ
40б

40

Баары:


45 с

45 с

22с

10б

23с

10б

45с

20б

20б

40б

100б

90 с


6. Жалпы психология дисциплинасынан балл топтоонун картасы


Семи-нар


1 Модуль (30б)

2 Модуль (30 б.)

ЖТ (40бТК1

ТК2

ТК3

РК 1

ТК1

ТК2

ТК3

2

лексем


срс


л

с

срс

л

с

срс
л

с

срс

л

с

срс

л

с

срс

РК


1.7

1,8

3,5

1.7

1,8

3,5

1,6

1,5

3

10

1.7

1,8

3,5

1.5

1.5

3

1.7

1,8

3,5

10
Баллы

7 б

7 б

6 б

10

7 б10


40 б
Тема1-2

Тема 3-4

Тема5-6
Тема 7-8

Тема 9-10

Тема 11-127. Сабактардын түрлөрү боюнча сааттарды бөлүштүрүүнүн тематикалык планы
Темалар

Окутуунун формалары

СӨАИ

Билим берүү технологиялары

Баалоо каражаттары


Өтүлүү

жумасы

Лекция

Практикалык

Мугалим м-н

С.А.Ө
1-Модул
10

12

10

12

1

Психологиянын предмети, милдеттери жана структурасы

1

2

2

2

2

ПЛ, Д, ФД, РО, ЧТ, КТЧ, Р, КСт, ИМ

Тест, Суроо- жооп,

Доклад, Реферат2

Аң сезим психиканын өнүгүүсүнүн эң жогорку формасы катары

2

2

2

1

2

ПЛ, Д, РО, ЧТ, КТЧ, Р, КСт, ИМ

Тест, Суроо- жооп,

Доклад, Реферат,

Эссе


3

Личность жана анын структурасы

3

2

2

1

2

КЛ, ПЛ, Д, ЧТ, Р, КСт

Тест, Суроо- жооп,

Доклад, Венн диаграммасы, Реферат4

Көңүл буруу

4

2

2

2

2

КЛ, ПЛ, Д, ЧТ, Р, КСт

Тест, Суроо- жооп,

Доклад, Реферат,Кросс-ворд5

Сезүү жана кабыл алуу

5

2

2

2

2

КЛ, ПЛ, Д, ЧТ, Р, КСт

Тест, Суроо- жооп,

Доклад, Реферат, Сканворд6

Эс

6

2

2

2

2

КЛ, ПЛ, Д, ЧТ, Р, КСт

Тест, Суроо- жооп,

Доклад, Реферат, Презентациялоо


Аралык текшерүү (АТ) – I

8
Тест
2-Модул
12

12

11

127

Ойлоо

7

2

2

2

2

КЛ, ПЛ, Д, ЧТ, Р, КСт

Тест, Суроо- жооп,

Доклад, Реферат,Эссе8

Элестетүү

9

2

2

2

2

КЛ, ПЛ, Д, ЧТ, Р, КСт

Тест, Суроо- жооп,

Доклад, Реферат, Кросворд9

Сезим жана эмоция

10

2

2

2

2

КЛ, ПЛ, Д, ЧТ, Р, КСт

Тест, Суроо- жооп,

Доклад, Реферат10

Темперамент.

11

2

2

2

2

ПЛ, Д, ФД, РО, ЧТ, КТЧ, Р, КСт, ИМ

Тест, Суроо- жооп,

Доклад, Реферат,Эссе11

Мүнөз.

12

1

2

2

2

ПЛ, Д, ФД, РО, ЧТ, КТЧ, Р, КСт, ИМ

Тест, Суроо- жооп,

Доклад, Реферат, Презентациялоо12

Жөндөмдүүлүк

13

1

1

1

2

ПЛ, Д, ФД, РО, ЧТ, КТЧ, Р, КСт, ИМ

Тест, Суроо- жооп,

Доклад, Реферат, Сканворд


Аралык текшерүү (АТ) – II

16
Тест

8. Дисциплинанын программасы жана кыскача мазмуну

Психология илимине киришүү. Психология илиминин предмети. Психологиянын милдеттери жана илимдердин системасындагы орду. Азыркы психологиянын негизги структурасы. Психологиянын негизги тармактары. Психологиянын изилдөө методдору. Аң-сезимдин пайда болушундагы эмгектин мааниси. Аң сезимдин структурасы. Аң сезим жана аң сезимсиздик. Аңдалбаган процесстердин түрлөрү. Психологиялык коргонуу жана анын түрлөрү.

Личность жөнүндө жалпы түшүнүк. Личносттун биологиялык жана социалдык структурсы. Личносттун калыптануусу. Личносту үйрөнүүнүн методдору. Личносттун таануу процесстери.

Психикалык процесстер. Көнүл буруу жөнүндө түшүнүк. Көңүл буруунун структурасы. Сезүү жана кабыл алуу жөнүндө түшүнүк. Сезүүнүн түрлөрү. Кабыл алуунун ойлонуучулугу, предметтүүлүгү, бүтүндүүлүгү, структурасы, туруктуулугу. Апперцепция. Кабыл алуунун формалары. Мейкиндикти жана убактытты кабыл алуу. Көрүү иллюзиясы. Эс жөнүндө түшүнүк.Эстин процесстери. Эстин теориялары. Эстин түрлөрү. Ойлоо жөнүндөгү түшүнүк. Ойлоонун операциялары. Ойлоонун формалары. Ойлоонун түрлөрү. Элестетүү жөнүндө түшүнүк. Элестетүүнүн түрлөрү.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2019
обратиться к администрации

    Главная страница