Кодекс україни розділ І. Загальні положення 29 розділ ІІ. Адміністрування податків, зборівСкачать 10.06 Mb.
страница1/124
Дата15.05.2016
Размер10.06 Mb.
#15028
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   124


Проект

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 29

РОЗДІЛ ІІ. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) 85

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 85

ГЛАВА 2. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ 89

ГЛАВА 3. РОЗ’ЯСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 95

ГЛАВА 4. ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ПОДАТКОВИХ ТА/АБО ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ПОРЯДОК ЇХ СПЛАТИ ТА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 96

ГЛАВА 5. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ 105

ГЛАВА 5-1. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 106

ГЛАВА 5-2. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ 120

ГЛАВА 5-3. ПЕРЕВІРКИ 124

ГЛАВА 6. ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 137

ГЛАВА 7. ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ТА ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ЗА ЗАПИТАМИ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ 160

ГЛАВА 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 164

ГЛАВА 9. ПЕНЯ 172

РОЗДІЛ ІІІ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 175

РОЗДІЛ ІV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 244

РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 292

РОЗДІЛ VІ. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 347

РОЗДІЛ VII. ПОДАТОК НА ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 380

РОЗДІЛ VIII. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК 385

РОЗДІЛ ІХ. РЕНТНА ПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ МАГІСТРАЛЬНИМИ НАФТОПРОВОДАМИ ТА НАФТОПРОДУКТОВОДАМИ, ТРАНЗИТНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТРУБОПРОВОДАМИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА АМІАКУ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ 397

РОЗДІЛ Х. РЕНТНА ПЛАТА ЗА НАФТУ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ, ЩО ВИДОБУВАЮТЬСЯ В УКРАЇНІ 399

РОЗДІЛ ХІ. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ 404

РОЗДІЛ XІI. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ 423

РОЗДІЛ ХІІІ. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ 434

РОЗДІЛ ХІV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ 445

ГЛАВА 1. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 445

ГЛАВА 2. ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК 454

ГЛАВА 3. ЗБІР У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ЕЛЕКТРИЧНУ І ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ, КРІМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ВИРОБЛЕНОЇ КВАЛІФІКОВАНИМИ КОГЕНЕРАЦІЙНИМИ УСТАНОВКАМИ 460

а) для оптового постачальника електричної енергії – вартість відпущеної електричної енергії без урахування податку на додану вартість; 460

б) для юридичних осіб – вартість відпущеної електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії, зменшена на вартість електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками і малими гідроелектростанціями потужністю до 20 МВт, без урахування податку на додану вартість. 460

Контроль за цільовим використанням таких коштів здійснює орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці. 461

ГЛАВА 4. ЗБІР У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 462

а) підприємства комунальної теплоенергетики, теплові електростанції, електроцентралі та котельні суб'єктів господарювання, зокрема блочні (модульні) котельні (в обсязі, що використовується для надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води); 462

б) бюджетні організації та установи; 462

в) промислові та інші суб'єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, що використовують природний газ. 462

РОЗДІЛ XVІ. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ 468

РОЗДІЛ XVІІ. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ 475

РОЗДІЛ ХVІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ДІЇ УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ 484

РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 489


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ ПОДАТКОВОГО  КОДЕКСУ УКРАЇНИ

505


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДО РОЗДІЛУ XIX “ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ” ПРОЕКТУ ПОДАТКОВОГО  КОДЕКСУ УКРАЇНИ

525Р О З Ш И Р Е Н И Й З М І С Т


РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 29

Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України 29

Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України та спеціальних законів з питань оподаткування 29

Стаття 3. Податкове законодавство України 29

Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України 29

Стаття 5. Співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами 30

Стаття 6. Поняття податку та збору 31

Стаття 7. Загальні засади встановлення податків 31

Стаття 8. Види податків та зборів 31

Стаття 9. Загальнодержавні податки та збори 32

Стаття 10. Місцеві податки та збори 32

Стаття 11. Спеціальні податкові режими 33

Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних та міських рад щодо податків та зборів. 33

Стаття 13. Усунення подвійного оподаткування 35

Стаття 14. Визначення понять 35

Стаття 15. Платники податку 69

Стаття 16. Обов'язки платника податків 69

Стаття 17. Права платника податків 70

Стаття 18. Податкові агенти 71

Стаття 19. Представники платника податку 71

Стаття 20. Права органів державної податкової служби 71

Стаття 21. Обов'язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів 76

Стаття 22. Об'єкт оподаткування 76

Стаття 23. База оподаткування 76

Стаття 24. Одиниця виміру бази оподаткування 77

Стаття 25. Ставка податку 77

Стаття 26. Базова (основна) ставка податку 77

Стаття 27. Гранична ставка податку 77

Стаття 28. Абсолютна та відносна ставки податку 77

Стаття 29. Обчислення суми податку 77

Стаття 30. Податкові пільги 78

Стаття 31. Строк сплати податку та збору 78

Стаття 32. Зміна строку сплати податку та збору 79

Стаття 33. Податковий період 79

Стаття 34. Види податкового періоду 79

Стаття 35. Порядок сплати податків та зборів 79

Стаття 36. Податковий обов’язок 80

Стаття 37. Виникнення, зміна і припинення податкового обов’язку 80

Стаття 38. Виконання податкового обов’язку 80

Стаття 39. Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни 81

РОЗДІЛ ІІ. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) 85

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 85

Стаття 40. Сфера застосування розділу „Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)” 85

Стаття 41. Контролюючі органи та органи стягнення 85

Стаття 42. Листування з платником податків 85

Стаття 43. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань 86

Стаття 44. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності 86

Стаття 45. Податкова адреса 88

ГЛАВА 2. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ 89

Стаття 46. Податкова декларація (розрахунок) 89

Стаття 47. Особи, які несуть відповідальність за складення податкової звітності 90

Стаття 48. Складення податкової звітності 90

Стаття 49. Подання податкової звітності до органів державної податкової служби 90

Стаття 50. Внесення змін до податкової звітності 94

Стаття 51. Подання відомостей про суми виплачених доходів платникам податків-фізичним особам 94

ГЛАВА 3. РОЗ’ЯСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 95

Стаття 52. Податкові консультації 95

Стаття 53. Наслідки використання податкових консультацій 95

ГЛАВА 4. ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ПОДАТКОВИХ ТА/АБО ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ПОРЯДОК ЇХ СПЛАТИ ТА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 96

Стаття 54. Визначення сум податкових та грошових зобов’язань 96

Стаття 55. Скасування рішень контролюючих органів 97

Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів 97

Стаття 57. Строки сплати податкового зобов'язання 100

Стаття 58. Податкове повідомлення – рішення 101

Стаття 59. Податкова вимога 102

Стаття 60. Відкликання податкових повідомлень - рішень і податкових вимог 103

ГЛАВА 5. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ 105

Стаття 61. Визначення податкового контролю та компетенція органів державної влади щодо його здійснення. 105

Стаття 62. Способи здійснення податкового контролю 105

ГЛАВА 5-1. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 106

Стаття 63. Загальні положення щодо обліку платників податків 106

Стаття 64. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб 108

Стаття 65. Облік самозайнятих осіб 109

Стаття 66. Внесення змін до облікових даних платників податків 111

Стаття 67. Підстави та порядок зняття платників податків з обліку в органах державної податкової служби 112

Стаття 68. Інформація, що подається для обліку платників податків органами державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та іншими органами 114

Стаття 69. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків в банках та інших фінансових установах 114

Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків 115

ГЛАВА 5-2. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ 120

Стаття 71. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності державної податкової служби 120

Стаття 72. Збір податкової інформації 120

Стаття 73. Отримання податкової інформації органами державної податкової служби 121

Стаття 74. Обробка та використання податкової інформації 123

ГЛАВА 5-3. ПЕРЕВІРКИ 124

Стаття 75. Види перевірок 124

Стаття 76. Камеральна перевірка 124

Стаття 77. Документальна невиїзна перевірка 125

Стаття 78. Документальна виїзна планова перевірка. 125

Стаття 79. Документальна виїзна позапланова перевірка 126

Стаття 80. Контрольна перевірка 128

Стаття 81. Умови та порядок допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення виїзних перевірок 129

Стаття 82. Строки проведення виїзних перевірок 130

Стаття 83. Матеріали, які є підставами для висновків під час проведення перевірок 130

Стаття 84. Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю органами державної податкової служби 131

Стаття 85. Надання платниками податків документів 131

Стаття 86. Оформлення результатів перевірок 133

ГЛАВА 6. ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 137

Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків 137

Стаття 88. Зміст податкової застави 139

Стаття 89. Виникнення права податкової застави 139

Стаття 90. Податковий пріоритет 141

Стаття 91. Податковий керуючий 141

Стаття 92. Узгодження операцій із заставленим майном 142

Стаття 93. Зупинення податкової застави 142

Стаття 94. Адміністративний арешт майна 143

Стаття 95. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі 147

Стаття 96. Погашення податкового боргу державних підприємств, які не підлягають приватизації, та комунальних підприємств 150

Стаття 97. Погашення грошових зобов'язань або податкового боргу в разі ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством 151

Стаття 98. Порядок погашення грошових зобов'язань або податкового боргу у разі реорганізації платника податків 152

Стаття 99. Порядок виконання грошових зобов'язань фізичних осіб у разі їх смерті або визнання безвісно відсутніми чи недієздатними, а також неповнолітніх осіб 154

Стаття 100. Розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків 156

Стаття 101. Списання безнадійного податкового боргу 157

Стаття 102. Строки давності та їх застосування 158

ГЛАВА 7. ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ТА ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ЗА ЗАПИТАМИ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ 160

Стаття 103. Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України 160

Стаття 104. Порядок надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах 162

Стаття 105. Узгодження суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах 162

Стаття 106. Відкликання податкових повідомлень в міжнародних правовідносинах або податкових вимог 163

Стаття 107. Заходи щодо стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах 163

Стаття 108. Пеня та штрафні санкції в міжнародних правовідносинах 163

ГЛАВА 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 164

Стаття 109. Загальні положення 164

Стаття 110. Особи, які притягаються до відповідальності за вчинення правопорушень 164

Стаття 111. Види відповідальності за порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи 164

Стаття 112. Загальні умови притягнення до відповідальності 164

Стаття 113. Штрафні санкції (фінансові санкції, штрафи) 164

Стаття 114. Строки давності для застосування штрафних санкцій (фінансових санкцій, штрафів) 165

Стаття 115. Застосування штрафних санкцій у разі вчинення кількох правопорушень 165

Стаття 116. Рішення про застосування штрафних санкцій 165

Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби 165

Стаття 118. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків 166

Стаття 119. Порушення платниками податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків 166

Стаття 120. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності 167

Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи 168

Стаття 122. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування суб’єктами малого підприємництва 168

Стаття 123. Штрафні санкції у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання 168

Стаття 124. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби 169

Стаття 125. Порушення порядку отримання та використання торгового патенту 169

Стаття 126. Порушення правил сплати (перерахування) податків 170

Стаття 127. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати 170

Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками та іншими фінансовими установами податкової інформації органам державної податкової служби 171

ГЛАВА 9. ПЕНЯ 172

Стаття 129. Пеня 172

Стаття 130. Зупинення строків нарахування пені 173

Стаття 131. Порядок сплати пені, нарахованої за невиконання податкового зобов'язання 173

Стаття 132. Порядок нарахування пені у разі порушення умов, за яких надавалося звільнення (умовне звільнення) від оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України 174

РОЗДІЛ ІІІ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 175

Стаття 133. Платники податку 175

Стаття 134. Об’єкт оподаткування 176

Стаття 135. Порядок визначення доходів та їх склад 176

Стаття 136. Доходи, що не враховуються для визначення об’єкта оподаткування 178

Стаття 137. Порядок визнання доходів 181

Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання 183

Стаття 139. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку. 189

Стаття 140. Особливості визнання витрат подвійного призначення 191

Стаття 141. Особливості визначення складу витрат платника податку у разі сплати процентів за борговими зобов’язаннями 196

Стаття 142. Особливості визначення складу витрат на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру 196

Стаття 143. Особливості віднесення до складу витрат сум внесків на соціальні заходи 197

Стаття 144. Об’єкти амортизації 197

Стаття 145. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації. 198

Стаття 146. Визначення вартості об’єктів амортизації 200

Стаття 147. Облік операцій із землею та з її капітального поліпшення 204

Стаття 148. Амортизація витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин 205

Стаття 149. Податкова база 207

Стаття 150. Порядок урахування від'ємного значення об'єкта оподаткування в результатах наступних податкових періодів 207

Стаття 151. Ставки податку 207

Стаття 152. Порядок обчислення податку 207

Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду 210

Стаття 154. Звільнення від оподаткування 221

Стаття 155. Особливості оподаткування виробників сільськогосподарської продукції 224

Стаття 156. Особливості оподаткування страховика 224

Стаття 157. Оподаткування неприбуткових установ та організацій 227

Стаття 158. Особливості оподаткування прибутку підприємств, отриманого у зв’язку із впровадженням енергозберігаючих технологій 232

Стаття 159. Безнадійна та сумнівна заборгованість 233

Стаття 160. Особливості оподаткування нерезидентів 239

Стаття 161. Спеціальні правила 242

РОЗДІЛ ІV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 244

Стаття 162. Платники податку 244

Стаття 163. Об'єкт оподаткування 244

Стаття 164. База оподаткування 244

Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 248

Стаття 166. Податкова знижка 255

Стаття 167. Ставки податку 258

Стаття 168. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету 259

Стаття 169. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги 261

Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів 264

Стаття 171. Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку до бюджету 279

Стаття 172. Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна 279

Стаття 173. Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну рухомого майна 280

Стаття 174. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав 282

Стаття 175. Визначення суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом з метою нарахування податкової знижки 283

Стаття 176. Забезпечення виконання податкових зобов'язань 285

Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування 286

Стаття 178. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність 288

Стаття 179. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) 289

РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 292

Стаття 180. Платники податку 292

Стаття 181. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку 293

Стаття 182. Добровільна реєстрація платників податку 293

Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку 293

Стаття 184. Анулювання реєстрації платника податку 295

Стаття 185. Визначення об’єкта оподаткування 297

Стаття 186. Місце постачання товарів та послуг 298

Стаття 187. Дата виникнення податкових зобов’язань 299

Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування у разі постачання товарів/послуг 301

Стаття 189. Особливості визначення бази оподаткування у разі постачання товарів/послуг в окремих випадках 302

Стаття 190. Порядок визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України, послуг, які поставляються нерезидентами на митній території України 304

Стаття 191. Особливості визначення бази оподаткування для готової продукції, виготовленої з використанням давальницької сировини нерезидента, у разі її постачання на митній території України 305

Стаття 192. Особливості визначення бази оподаткування в окремих випадках (порядок коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту) 305

Стаття 193. Розміри ставок податку 306

Стаття 194. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою 306

Стаття 195. Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою 306

Стаття 196. Операції, що не є об’єктом оподаткування 308

Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування 310

Стаття 198. Податковий кредит 321

Стаття 199. Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту 323

Стаття 200. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків 324

Стаття 201. Податкова накладна 329

Стаття 202. Звітні (податкові) періоди 332

Стаття 203. Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з бюджетом 332

Стаття 204. Порядок оподаткування ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземним замовником та вивезення виробленої з неї готової продукції 332

Стаття 205. Порядок оподаткування вивезення з митної території України давальницької сировини українського замовника та ввезення виготовленої з неї готової продукції 333

Стаття 206. Особливості оподаткування операцій при переміщенні товарів через митний кордон України 333

Стаття 207. Порядок оподаткування туристичних послуг 335

Стаття 208. Оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України 336

Стаття 209. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства 337

Стаття 210. Спеціальний режим оподаткування діяльності з виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату 345

Стаття 211. Особливості оподаткування операцій, пов’язаних із виконанням робіт щодо підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему 346

РОЗДІЛ VІ. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 347

Стаття 212. Платники податку 347

Стаття 213. Об'єкти оподаткування 348

Стаття 214. База оподаткування 350

Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку 351

Стаття 216. Дата виникнення податкових зобов’язань 363

Стаття 217. Порядок обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України 363

Стаття 218. Порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України 364

Стаття 219. Порядок обчислення податку в разі тимчасового ввезення на митну територію України та переміщення через митну територію України транзитом підакцизних товарів 364

Стаття 220. Особливості обчислення податку за адвалорними ставками 364

Стаття 221. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів 367

Стаття 222. Порядок і строки сплати податку 368

Стаття 223. Складення та подання декларації з акцизного податку 369

Стаття 224. Контроль за сплатою податку 370

Стаття 225. Особливості оподаткування алкогольних напоїв 370

Стаття 226. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів 371

Стаття 227. Ввезення на митну територію України імпортних алкогольних напоїв і тютюнових виробів 373

Стаття 228. Контроль за надходженням податку з алкогольних напоїв і тютюнових виробів 374

Стаття 229. Особливості оподаткування спирту етилового залежно від напряму його використання 375

Стаття 230. Акцизні склади 377

РОЗДІЛ VII. ПОДАТОК НА ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 380

Стаття 231. Платники податку 380

Стаття 232. Об’єкти оподаткування податком 380

Стаття 233. База оподаткування податку 381

Стаття 234. Ставки податку 381

Стаття 235. Індексація ставок податку 383

Стаття 236. Пільги щодо податку 383

Стаття 237. Податковий період 383

Стаття 238. Строк сплати податку 384

Стаття 239. Порядок обчислення і сплати податку 384

РОЗДІЛ VIII. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК 385

Стаття 240. Платники податку 385

Стаття 241. Податкові агенти 386

Стаття 242. Об’єкт та база оподаткування 386

Стаття 243. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення 386

Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих 387

Стаття 246. Ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах 389

Стаття 247. Ставки податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк 389

Стаття 248. Індексація ставок податку 390

Стаття 249. Порядок обчислення податку 390

Стаття 250. Порядок подання податкової звітності та сплати податку 394

РОЗДІЛ ІХ. РЕНТНА ПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ МАГІСТРАЛЬНИМИ НАФТОПРОВОДАМИ ТА НАФТОПРОДУКТОВОДАМИ, ТРАНЗИТНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТРУБОПРОВОДАМИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА АМІАКУ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ 397

Стаття 251. Платники рентної плати 397

Стаття 252. Об’єкт оподаткування 397

Стаття 253. Ставки оподаткування 397

Стаття 254. Порядок обчислення податкових зобов’язань та строк сплати 397

Стаття 255. Контроль та відповідальність платників 398

РОЗДІЛ Х. РЕНТНА ПЛАТА ЗА НАФТУ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ, ЩО ВИДОБУВАЮТЬСЯ В УКРАЇНІ 399

Стаття 256. Платники рентної плати 399

Стаття 257. Об'єкт оподаткування 400

Стаття 258. Ставки рентної плати 400

Стаття 259. Коригуючі коефіцієнти 401

Стаття 260. Порядок обчислення податкових зобов’язань та строк сплати 402

Стаття 261. Контроль та відповідальність платників 403

РОЗДІЛ ХІ. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ 404

Стаття 262. Плата за користування надрами 404

Стаття 263. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин 404

Стаття 264. Плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин 419

РОЗДІЛ XІI. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ 423

Стаття 265. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 423

Стаття 266. Збір за місця для паркування транспортних засобів 425

Стаття 267. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 426

Стаття 268. Туристичний збір 431

РОЗДІЛ ХІІІ. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ 434

Стаття 269. Платники податку 434

Стаття 270. Об'єкти оподаткування 434

Стаття 271. База оподаткування 434

Стаття 272. Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження) 434

Стаття 273. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) 434

Стаття 274. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) 435

Стаття 275. Ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено 435

Стаття 276. Особливості встановлення ставок земельного податку 436

Стаття 277. Ставки податку за земельні ділянки несільськогосподарських угідь, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено 437

Стаття 278. Ставки податку за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони, розташовані за межами населених пунктів 437

Стаття 279. Ставка податку за земельні ділянки, передані у власність або надані в користування на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено 437

Стаття 280. Ставки податку за земельні ділянки на землях водного фонду та лісогосподарського призначення, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено 437

Стаття 281. Пільги щодо податку для фізичних осіб 438

Стаття 282. Пільги щодо податку для юридичних осіб 438

Стаття 283. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню 439

Стаття 284. Особливості застосування пільгового оподаткування 440

Стаття 285. Податковий період 440

Стаття 286. Порядок обчислення плати за землю 441

Стаття 287. Строк сплати плати за землю та порядок її зарахування до бюджетів 441

Стаття 288. Орендна плата 442

Стаття 289. Індексація нормативної грошової оцінки земель 443

Стаття 290. Індексація ставок податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено 444

РОЗДІЛ ХІV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ 445

ГЛАВА 1. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 445

Стаття 291. Платники податку 445

Стаття 292. Об’єкт оподаткування 446

Стаття 293. База оподаткування 447

Стаття 294. Ставки податку 447

Стаття 295. Податковий (звітний) період 448

Стаття 296. Порядок нарахування та строки сплати податку 448

Стаття 297. Ведення обліку і складення звітності платниками податку 449

Стаття 298. Особливості обкладення платників податку окремими податками і зборами (обов’язковими платежами) 449

Стаття 299. Порядок переходу до сплати податків за спрощеною системою оподаткування або відмови від сплати податків за спрощеною системою оподаткування 450

Стаття 300. Відповідальність платника податку 452

ГЛАВА 2. ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК 454

Стаття 301. Платники податку 454

Стаття 302. Об’єкт оподаткування 455

Стаття 303. База оподаткування 455

Стаття 304. Ставки податку 455

Стаття 305. Податковий (звітний) період 455

Стаття 306. Порядок нарахування та строки сплати податку 456

Стаття 307. Особливості обкладення платників податку окремими податками і зборами 457

Стаття 308. Порядок набуття та скасування статусу платника податку 457

Стаття 309. Відповідальність платників податку 459

ГЛАВА 3. ЗБІР У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ЕЛЕКТРИЧНУ І ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ, КРІМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ВИРОБЛЕНОЇ КВАЛІФІКОВАНИМИ КОГЕНЕРАЦІЙНИМИ УСТАНОВКАМИ 460

Стаття 310. Платники збору 460

Стаття 311. Об’єкт оподаткування збором 460

а) для оптового постачальника електричної енергії – вартість відпущеної електричної енергії без урахування податку на додану вартість; 460

б) для юридичних осіб – вартість відпущеної електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії, зменшена на вартість електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками і малими гідроелектростанціями потужністю до 20 МВт, без урахування податку на додану вартість. 460

Стаття 312. Ставки збору 460

Стаття 313. Порядок обчислення і сплати збору 460

Контроль за цільовим використанням таких коштів здійснює орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці. 461

ГЛАВА 4. ЗБІР У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 462

Стаття 314. Платники збору 462

Стаття 315. Об’єкт оподаткування збором 462

Стаття 316. Ставки збору 462

а) підприємства комунальної теплоенергетики, теплові електростанції, електроцентралі та котельні суб'єктів господарювання, зокрема блочні (модульні) котельні (в обсязі, що використовується для надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води); 462

б) бюджетні організації та установи; 462

в) промислові та інші суб'єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, що використовують природний газ. 462

Стаття 317. Порядок обчислення і сплати збору 462

Стаття 318. Платники збору 464

Стаття 319. Об’єкт оподаткування збором 464

Стаття 320. Ставки збору 464

Стаття 321. Індексація ставок збору 466

Стаття 322. Порядок обчислення і сплати збору 466

РОЗДІЛ XVІ. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ 468

Стаття 323. Платники збору 468

Стаття 324. Об’єкт оподаткування збором 468

Стаття 325. Ставки збору 469

Стаття 326. Індексація ставок збору 471

Стаття 327. Порядок обчислення збору 472

Стаття 328. Порядок сплати збору 474

РОЗДІЛ XVІІ. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ 475

Стаття 329. Платники збору 475

Стаття 330. Об’єкт оподаткування збором 475

Стаття 331. Ставки збору 475

Стаття 332. Індексація ставок збору 481

Стаття 333. Порядок обчислення збору 482

Стаття 334. Порядок сплати збору 483

РОЗДІЛ ХVІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ДІЇ УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ 484

Стаття 335. Порядок оподаткування інвестора під час виконання угоди про розподіл продукції 484

Стаття 336. Особливості сплати податку на прибуток 485

Стаття 337. Особливості сплати податку на додану вартість 486

Стаття 338. Особливості справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин 487

Стаття 339. Особливості здійснення контролю за виконанням угоди про розподіл продукції 487

Стаття 340. Гарантії у разі внесення змін до податкового законодавства 487РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 489

Каталог: 2010
2010 -> Программа дисциплины «Методы исследований в психологии и образовании»
2010 -> Социальные теории лидерства: основные понятия и проблемы
2010 -> Пирамида Маслоу плюс – новое слово в теории мотивации
2010 -> Д. А. Леонтьев Абрахам Маслоу в XXI веке в статье представлены основные вехи жизненного и творческого пути выдающегося американского психолога Абрахама Маслоу (1908—1970)
2010 -> Английская литературная автобиография: трансформация жанра в XX веке
2010 -> Отчет об итогах работы за 2013 2014 учебный год
2010 -> Психолого-акмеологическое сопровождение подростков с делинквентным поведением: концепция, модель, технологии 19. 00. 13 психология развития, акмеология
2010 -> Иностранныестудент ы вмедицинскомвузеросси и: интериоризация профессиональных ценностей 14. 00. 52 социология медицины
2010 -> Развитие временной перспективы личности: культурно-исторический подход

Скачать 10.06 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   124
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница