Конспект з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів спеціальності 050107 „Економіка будівництва. Укладач: Л. Г. Чеканова. Харків: хнамг, 2007. 111 сстраница1/13
Дата12.05.2016
Размер1.47 Mb.
#605
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
  Навигация по данной странице:
 • ЗМІСТМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Л.Г.Чеканова


ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ


(Конспект лекцiй

зi спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства»)

Харкiв–ХНАМГ–2007

Опорний конспект з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів спеціальності 6.050107 „Економіка будівництва”. Укладач: Л.Г.Чеканова. - Харків: ХНАМГ, 2007.- 111 с.


Укладач: Л.Г.Чеканова

Рецензент: д.т.н., проф.. В.І.Торкатюк

Рекомендовано кафедрою „Економіка будівництва”


ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………4

Введення в проектний аналіз……………………………………………………6

Концепція проекту та його життєвий цикл…………………………………….8

Концепція витрат і вигод у проектному аналізі. Цінність грошей у часі……29

Грошовий потік………………………………………………………………….37

Стандартні фінансові i неформальні критерії прийняття рішень……………43

Динамічний аналіз беззбитковості проекту……………………………………50

Оцінка й прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності..55

Маркетинговий аналіз проекту…………………………………………………64

Технічний аналіз…………………………………………………………………79

Екологічний аналіз………………………………………………………………87

Інституційний аналіз…………………………………………………………….91

Соціальний аналіз………………………………………………………………..93

Фінансовий аналіз……………………………………………………………….99

Економічний аналіз……………………………………….…………………….105

Список літератури………………………………………..……………………..109

ВСТУП
Сучасна ситуація в економіці України потребує розв’язання таких проблем як вибір ефективних форм господарювання здатних адаптуватися до сучасних ринкових умов та спроможних досягати конкурентних переваг за рахунок реалізації перспективних проектів.

Кардинальні економічні перетворення в Україні передбачають розробку стратегії розвитку народного господарства в умовах формування ринку, докорінної зміни пропорцій відтворення, поступового входження країни до інтернаціональних господарських зв’язків. Як свідчить світовий досвід, цілеспрямоване введення ринкових відносин забезпечує відповідні умови для ефективного вкладання капіталу.

Формування в Україні нової економічної системи пов’язано насамперед з наданням підприємствам як суб’єктам підприємницької діяльності повної самостійності не тільки у виборі видів діяльності, а і у вирішенні питань забезпечення необхідними видами ресурсів, їхнього раціонального формування і використання.

Ефективність діяльності підприємств (фірм, компаній) у довгостроковому періоді, забезпечення їхнього розвитку і підвищення конкурентоспроможності визначається насамперед рівнем їхньої інвестиційної діяльності. Одним з напрямків цієї діяльності є інвестування в реальні активи – оцінкою чого є проектний аналіз.

Проектний аналіз визначають по-перше, як систему знань про теорію і практику реального інвестування, по-друге, як комплекс заходів, спрямованих на визначення доцільності здійснення проекту й забезпечення максимальних позитивних результатів від його реалізації .

Предметом викладання даної дисципліни є методологія й інструментарій аналізу проектних рішень.

Мета : формування системи знань з методології аналізу проектних рішень, розробки й обґрунтування проектів для задоволення суспільних і особистих потреб в умовах обмеженості ресурсів.

Вивчення дисципліни передбачає розв’язання таких завдань: • вивчення основних концепцій, понять, методів і підходів, які використовують у світовій практиці при аналізі проектних рішень;набуття навичок використання інструментарію проектного аналізу, порівняння і обґрунтування вибору проектів, оцінювання проектів щодо маркетингової технології, екологічної, соціальної й інституціональної життєздатності, фінансової та економічної привабливості

Предметом проектного аналізу є вивчення реального проекту з позиції доцільності й ефективності його впровадження в умовах обмеженості ресурсів з урахуванням:

 • можливостей його технічного здійснення,

 • чинників внутрішнього й зовнішнього оточення,

 • можливостей альтернативного використання ресурсів,

 • впливу проекту на навколишнє середовище,

 • корисності проекту для підприємства й для суспільства в цілому.

Дисципліна “Проектний аналіз” є нормативною й викладається на рівні бакалавру з економіки.

Метою вивчення курсу “Проектний аналіз” є оволодіння методологією підготовки і реалізації інвестиційних проектів і механізмів управління ними. В опорному конспекті розкрито питання інвестиційної стратегії і життєвого циклу підприємства; класифікації проектів, їх життєвого циклу і фаз; аспектів проектного аналізу: маркетингового, технічного, екологічного, соціального, інституційного, фінансового і економічного аналізу; методологія проектного аналізу, а саме -- оцінка витрат, альтернативної вартості, цінності грошей в часі, грошових потоків, інфляції; визначення критеріїв оцінки інвестиційних проектів шляхом аналізу їхньої беззбитковості, рівню ризику та розрахунку показників ефективності інвестиційного проекту в умовах інфляції та ризику; основ фінансового проектування і управління проектами.

ВВЕДЕНЯ В ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ
Предмет і цілі проектного аналізу.
В останні роки входження України в ринкову економіку змушує суб'єкти господарювання по-новому підходити до проблем керування фінансовими ресурсами, формування інвестиційної й інноваційної політики і вибору найбільш доцільного й ефективного вкладення власного капіталу й залучення позикового.

У даному випадку, підприємницька діяльність повинна вирішувати комплекс проблем, а саме: • як краще розпорядитися власним капіталом;

 • як перетворити бізнес-ідею в бізнес-план;

 • як залучити для реалізації власних проектів кошти інвесторів і банків;

 • як досягти максимальних результатів за умов мінімальних витрат;

 • як погодити свою діяльність із зовнішнім середовищем?

Відповіді на дані питання дають знання мікро-, макроекономіки, фінансів, менеджменту, маркетингу й інших дисциплін.

Проектний аналіз – це сукупність методів і прийомів, за допомогою яких можливо розробити оптимальний проект документально й визначити умови його успішної реалізації.

Іншими словами, проектний аналіз визначається, по-перше, як система знань про теорію й практику реального інвестування; по-друге, як комплекс заходів, які спрямовані на визначення доцільності здійснення проекту й забезпечення максимальних позитивних результатів від його реалізації за умов обмеженості ресурсів і альтернативності їхнього використання.Предметом проектного аналізу є вивчення концепцій, методологій, підходів і критеріїв порівняння, обґрунтування альтернативних рішень і проектів за умов обмеженості матеріальних, трудових, фінансових і інтелектуальних ресурсів з обліком:

 • можливостей його технічного здійснення;

 • факторів зовнішнього й внутрішнього середовища;

 • можливостей альтернативного використання ресурсів;

 • впливу проекту на навколишнє середовище;

 • корисності проекту для підприємства й суспільства в цілому.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница