Конспект з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів спеціальності 050107 „Економіка будівництва. Укладач: Л. Г. Чеканова. Харків: хнамг, 2007. 111 с


Головна мета дисципліни полягає в оволодінні методологією підготовки і реалізації проектів, способів залучення необхідних ресурсів для їхньої реалізаціїстраница2/13
Дата12.05.2016
Размер1.47 Mb.
#605
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Головна мета дисципліни полягає в оволодінні методологією підготовки і реалізації проектів, способів залучення необхідних ресурсів для їхньої реалізації.


Це в свою чергу вимагає рішення наступних заідань проектного аналізу:

 • освоєння основ ринкової економіки щодо розробки, експертизи й оцінки проектів;

 • ознайомлення з основними концептуальними поняттями, методами і підходами проектного аналізу, що використовують в міжнародній практиці;

 • удосконалення процесів прийняття рішень при розробці і реалізації проекту.

Проектний аналіз відрізняється від бізнесу-планування й інвестиційного менеджменту. На відміну від бізнесу-планування основною метою проектного аналізу є не бізнес-ідея, яку необхідно обґрунтовувати, а розгляд можливостей найкращого з альтернативних варіантів розвитку на різних етапах підготовки і прийняття управлінських рішень.

У бізнес-плануванні проект розглядається з погляду інвесторів, а в проектному аналізі – з погляду учасників проекту ( тобто організації, що здійснює проект, споживачів продукції, постачальників ресурсів, тощо)

На відміну від інвестиційного менеджменту – основу якого складає керування фінансовими ресурсами в області реальних і фінансових інвестицій і формування оптимального портфеля інвестицій, предметом проектного аналізу є обґрунтування доцільності використання ресурсів для досягнення мети проекту.

Таким чином, метою вивчення проектного аналізу є оволодіння методологією підготовки й реалізації інвестиційних проектів і механізмів керування ними.КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ ТА ЙОГО ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ
Поняття проекту в системі проектного аналізуПроектний аналіз є синтезом багатьох знань за різними науковими дисциплінами, що пов’язані з рішенням проблем щодо вибору найкращого з варіантів економічного розвитку як на макрорівні (суспільства), так і мікро рівні –окремих суб’єктів господарювання.

Проектний аналіз є інструментом планування і розвитку будь-якого виду діяльності, що здійснюють у двох площинах – часовій та предметній.Концепцію проектного аналізу розглядають як процес, який складається з сукупності послідовних стадій, а також як структура, елементами якої є цілі, ресурси і заходи.

Основні функції проектного аналізу:

- розробка упорядкованої структури збору даних, що сприяє ефективній координації заходів під час виконання проекту;


- оптимізація процесу прийняття рішень на підставі аналізу альтернативних варіантів, визначення черговості заходів, що виконують, і вибору оптимальної для даного проекту технології;

- чітке визначення організаційних, фінансових, технологічних, соціальних і екологічних проблем, які виникають на різних стадіях реалізації проекту;

- сприяння прийняттю компетентних рішень стосовно доцільності використання ресурсів для реалізації проекту.

У межах проектного аналізу майбутню діяльність розглядають дискретно у вигляді певного проекту, який має чотири основних ознаки: - мета, чіткі засоби її досягнення, часові обмеження; обмеження бюджету.

Об’єктом дослідження в системі проектного аналізу є певний проект.

Різноманітність тлумачень поняття “проект” свідчить про нерівнозначність підходів до його визначення. Розглянемо деякі з них: • Згідно загального підходу - проект (project) – це “щось, що замислюють або планують, наприклад, велике підприємство” (тлумачний словник Webser);

 • Системний підхід визначає проект як процес переходу із початкового стану в кінцевий – результат при участі ряду обмежень і механізмів (рис.1.1)

 • Інститутом управління проектами (США) запропоновано наступне визначення: “Проект є якимось завданням з певними вихідними даними і бажаними результатами (цілями), які обумовлюють засоби його вирішення”.

 • Проект містить у собі проблему, засоби її реалізації й результати, що одержані в процесі її реалізації (рис.1.2);

 • З позиції його природи проект можна визначати як сукупність певних елементів (матеріальної й нематеріальної природи) і зв’язків між ними, що забезпечують досягнення поставлених цілей.

На основі приведених вище визначень поняття проекту й опираючись на визначення, наведене в методичних матеріалах Всесвітнього банку навести наступне:

“Проект – це комплекс взаємопов’язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях”. Основні елементи проекту наведені на рис.1 2.

Фінансовим результатом інвестиційного проекту, як правило, є прибуток, матеріально-речовим результатом – нові або реконструйовані основні фонди (об’єкти) або придбання й використання фінансових інструментів чи нематеріальних активів з наступним одержанням прибутку.

Тому, проект – цілеспрямоване, заздалегідь пророблене й заплановане створення або модернізація фізичних об’єктів, технологічних процесів, технічної й організаційної документації для них, матеріальних, трудових, фінансових й інших ресурсів, а також управлінських рішень та заходів для їхнього виконання.

ОБМЕЖЕННЯ


 • фінансові

 • правові

 • етичні

 • оточення

 • методи активізації

 • час

 • рівень якості

 • непрямий вплив

 • логістичні


ВХІД ВИХІД

ПРОЕКТ

потреби задоволення

потребЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • кадри

 • знання й досвід

 • інструменти й техніка

 • технологіяРис. 1.1 - Проект з позицій системного підходу (34)

ПРОЕКТ


ПРОБЛЕМА


(ЗАДАЧА)ЗАСОБИ

РЕАЛІЗАЦІЇ

(рішення)
ЦІНА

РЕАЛІЗАЦІЇ

(результати, рішення)Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница