Конспект з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів спеціальності 050107 „Економіка будівництва. Укладач: Л. Г. Чеканова. Харків: хнамг, 2007. 111 сстраница4/13
Дата12.05.2016
Размер1.47 Mb.
#605
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

За ступенем терміновості:


  • невідкладні – проекти, які втрачають привабливість або є зовсім нездійсними у майбутньому, наприклад, якісь придбання;

  • ті, що можуть бути відкладеними – проекти, привабливість яких не залежить від негайності здійснення.

За ступенем зв’язку:: альтернативні; незалежні; взаємопов’язані

Оточення проекту і його учасники


Адекватне визначення середовища, в якому виникає й існує проект має неабияке значення, оскільки проект є породженням цього середовища і існує для задоволення тих чи інших його потреб. Тому життєздатність проекту значною мірою залежить від того, наскільки точно зроблено опис проекту з позиції його взаємин із зовнішнім середовищем.

Оточення проекту – це чинники впливу на його підготовку й реалізацію. Усі чинники можна розділити на зовнішні, тобто незалежні від самого проекту й внутрішні, тобто безпосередньо виникаючі у межах проекту (рис.1.6). До внутрішніх чинників відносять ті, що пов’язані з організацією проекту. Організація проекту є розподілом прав, відповідальності й обов’язків між учасниками проекту. Крім того до внутрішніх чинників відносять взаємини між учасниками проекту, професіоналізм команди проекту, стиль керівництва проектом і засоби комунікацій.ЗОВНІШНІ ЧИННИКИПолітичні


Еконо-мічні


Суспіль-ні


Науково-технічні


Куль-турні


Природні


Правові

Політична стабільність

Структура ВВП

Умови та рівень життя

Рівень розвитку технологій

Рівень освіче-ності

Кліматич-ні умови

Права підприєм-ництва

Державна підтримка проекту

Рівень оподаткування

Рівень освіти

Рівень роз-витку при-кладних наук

Історичні традиції

Наявність природних ресурсів

Права людини

Міжнаці-ональні взаємини

Рівень інфляціїСвобода пересу-вання

Рівень розвитку фундамен-тальних наук

Релігій-ність

Вимоги до захисту навколиш-нього се-редовища

Стабіль-ність зако-нодавства

Рівень злочинності

Стабіль-ність валюти

Соціальні гарантії

Рівень роз-витку ене-ргетики

Культурні традиції

Досяж-ність природних ресурсів

Права власності

Міждер-жавні стосунки

Розвине-ність бан-ківської системи

Система охорони здоров’я

Рівень розвитку транс-порту

Інші


Інші


Інші


Інші

Стан ринків

Свобода словаРівень розвитку комуні-кацій

Ступінь свободи підприємництва, тощо

Місцеве самоврятування,

тощо


ІншіРис. 1.6 - Класифікація зовнішніх чинників впливу на проект


Серед головних учасників проекту виділяють ініціаторів, замовників, інвесторів, керуючих і контракторів.Ініціатор проекту – це автор ідеї проекту, його попереднього обґрунтування й пропозицій щодо його здійснення. Ним може бути будь-який учасник проекту.

Замовник проекту – головна особа, яка зацікавлена в здійснені проекту й досягнення його мети, що буде користатися його результатами. Він визначає основні вимоги й масштаб проекту, забезпечує його фінансуванням за рахунок чи власних чи залучених коштів, здійснює контракти з основними виконавцями проекту, несе відповідальність за цими контрактами, керує процесом взаємодії між учасниками проекту.

Інвестор проекту – особа, що здійснює інвестиції у проект і зацікавлена у максимізації вигід (прибутків) від даного проекту. У якості інвесторів можуть виступати: банки, інвестиційні фонди, фізичні особи й інші організації.

Керівник проекту – юридична особа, якій замовник і інвестор делегують повноваження щодо управління проектом: планування, контроль, і координацію дій учасників проекту.

Контрактор проекту (генеральний директор) – особа, що за угодою з замовником бере на себе відповідальність за виконання певних робіт за проектом.

Субконтрактор проекту – вступає в договірні відношення з контрактором або субконтрактором більш високого рівня. Несе відповідальність за виконання робіт і послуг згідно з контрактом.

Генеральний підрядник – юридична особа, пропозиція якої прийнята замовником. Несе відповідальність за виконання робіт і послуг відповідно контракту.

Команда проекту – специфічна організаційна структура, очолювана керівником проекту, що створена на період здійснення проекту. Завданням команди проекту є здійснення функцій управління проектом до ефективного досягнення його цілей. Склад і функції команди проекту залежать від масштабу, складності та інших характеристик проекту. Основними учасниками команди проекту є: керівник проекту, інженер проекту, адміністративний керівник контрактів, контролер проекту, бухгалтер проекту, керівник служби матеріально-технічного забезпечення проекту, керівник робіт з проектування, керівник будівництва, координатор робіт з експлуатації.

Інші учасники проекту – органи влади, постачальники й споживачі кінцевої продукції, конкуренти основних учасників проекту, спонсори й інші.

Учасники проекту можуть виступати у декількох особах, наприклад, замовники можуть бути інвесторами, інвестори – керуючими проектом тощо.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница