Маркетингові інформаційні системи І технологіїСкачать 407.82 Kb.
страница3/3
Дата20.05.2016
Размер407.82 Kb.
#23149
1   2   3

Література:

 1. Шляхтина С. Реклама в Интернете - реальность и прогнозы. // Мир компьютеров. - 2005. - №3.

 2. Основные виды рекламы в Интернет, ел. ресурс, режим доступу: http://psylist.net/reklam/00042.htm

 3. Баннерная реклама, ел. ресурс, режим доступу: http://propel.ru/www/reklam_ban.php


Сергейцев І.В.

Науковий керівник: Сорочан Д. В., ст.викладач
Східноукраїнський національний університет ім.Володимира Даля м. Луганськ
ВИКОРИСТАННЯ КІБЕРСПОРТУ У СТВОРЕННІ ІМІДЖУ БРЕНДУ
У сучасному світі існує тенденція до віртуалізації суспільних процесів та поширення захоплення комп’ютерними іграми. Згідно даних досліджень у США на сьогоднішній час 67 відсотків населення (близько 208 мільйонів) грає у комп’ютерні ігри та витрачає на цей процес у середньому 10 годин на неділю. Поширення комп’ютерних ігор та їх популярність призвела до появи та поширення такого явища як кіберспорт, це поняття з’явилося на початку 90 років у США та його розуміють спортивні змагання з комп’ютерних та відео ігор. Кіберспорт визнається офіційним видом спорту у багатьох країнах наприклад США, Россія, Південна Корея. Змагання з кіберспорту проводяться по всьому світу, в тому числі і міжнародні: World Cyber ​​Games, The CPL, ESWC, ESL Pro Series, ECG, KODE5. Найбільш значним з них є турнір World Cyber ​​Games, який організований подібно до Олімпійських ігор. Вперше WCG були проведені в Південній Кореї, родоначальниці кіберспорту і незмінним лідером в світових змаганнях по Старкрафт, і з тих пір змагання влаштовуються щороку в різних країнах.

Популярність кіберспорту дає можливість компаніям особливо тим що задіяні у сфері IT-Технологій використовувати його як додатковий канал маркетингових комунікацій.

У даному напрямку можна відділити такі складові:


 • Рекламні заходи пов’язані з проведенням кіберспортивних змагань.

 • Спонсорська підтримка проведення змагань з кіберспорту

 • PR- акції

 • Спонсорська підтримка команд з кіберспорту

 • Вірусний маркетинг

Використання реклами бренда у кіберспорті асоціює його з, передовими технологіями, динамічним розвитком, успіхом. Окремо можна виділити рекламу у журналах та інших медіа пов’язаних з комп’ютерними іграми.

Важливим кроком у використанні кіберспорту як каналу маркетингових комунікацій є спонсорська підтримка як проведень змагань з кіберспорту так і команд. З командою може бути укладена угода про співпрацю в якій назва компанії чи бренду, згадки в прес-релізах та інше.

PR-компанії у кіберспорті мають велике значення при створенні іміджу компанії чи бренду - це може бути шоу матч з участю відомих команд, прес-конференції, та інше.

Вірусний маркетинг може бути задіяний у просуненні нових технологічних інновацій - бо саме геймери та кібеспортсмени, є сегментами на ринку комп’ютерних інновацій що першими купують вдосконалені моделі комп’ютерів та комп’ютерного обладнання та мають великий вплив на цей процес у малих соціальним групах.

Багато великих компаній роблять ставку на використання кіберспорту у маркетингових комунікаціях наприклад Electronic Arts, Intel, Samsung, Razor та інші. Цей процес дає позитивні у створення іміджу бренду як такого, що є передовим у розвитку технологій.

Література:


 1. Тимохина Е. Виртуальные отношения / Е. Тимохина [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.forbes.ru

 2. Алиев Р. Инвестиции в киберспорт становятся все более выгодными / Р. Алиев [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.business-dialogue.az/

 3. Samsung Украина продолжает активно поддерживать киберспорт [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://propr.com.ua

 4. Что такое киберспорт [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.genon.ru /

 5. Advertising in computer games [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.doublefusion.com/


Цыбульская А. С.

Научный руководитель: Маковейчук К. А., к.э.н., доцент
Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского

МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ (SMM)
SMM - Social media marketing — маркетинг в социальных медиа, или, чаще, в социальных сетях. Заключается в продвижении или пиаре чего-либо через социальные медиа (блоги, форумы, социальные сети). В последнее время продвижение товаров и услуг посредством социальных сетей набирает все больший объем, при этом он считается новым и весьма эффективным способом рекламы. Для того чтобы получить хороший результат, необходимо знать главное – реклама в социальных сетях должна быть адресована правильно. Это значит, что, например, директору кондитерской фабрики не нужна реклама, не относящаяся к его продукции, но в то же время он положительно воспримет рекламу нового специализированного оборудования и советы о том, как продвигать свой продукт в дальнейшем.

Такие социальные сети, как «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook», «MySpace», «Мой Круг», «Twitter» и многие другие огромными темпами собирают внутри себя многомиллионную активную аудиторию Интернет-пользователей, которая, помимо прочих действий, каждую минуту может вести беседы о компаниях, их товарах и услугах, делясь своим мнением и впечатлениями. Здесь как искусственно, так естественным путем может быть и бывает задействован еще один маркетинговый инструмент – вирусный маркетинг.

Стоит так же отметить, что огромный потенциал социальных сетей сегодня играет и в пользу потребителей, так как продавец пойдет на многие уступки, чтобы удовлетворить потребности клиента и чтобы тот в свою очередь оставил положительный отзыв о заключенной сделке. Отзывы формируют рейтинг данного продавца (по примеру рейтинговой системы Интернет-аукционов), и в дальнейшем от рейтинга будут зависеть его продажи.

Основные причины частого выбора Social media marketing как маркетингового инструмента в настоящее время заключаются в следующем.

По аналогии с западными компаниями, которые каждый год увеличивают затраты на продвижение товаров через социальные сети, украинские предприниматели начинают перенимать полезный опыт и использовать SMM.

Аудитория социальных сетей составляет миллионы пользователей. Приведем простой пример: аудитория «Вконтакте» уже давно превысила число


17 000 000 посетителей в день.

Социальные сети становятся более популярными, чем прочие ресурсы, в частности, традиционные Интернет-медиа.

Если говорить о результативности продвижения в социальных сетях, то можно уверенно сказать, что на такую рекламу потребитель обращает больше внимания. Стандартная форма рекламы в СМИ уже надоела и потребитель просто ее игнорирует. Наиболее успешная рекламная компания в социальной сети – это реклама, органично вписанная в сценарий процессов и интегрированная в общение, интерфейс и игры.

Если товар или бренд уже зарекомендовали себя на рынке товаров, то продвижение в социальных сетях происходит легче. Сложнее приходится новой продукции. Ей нужно заслужить доверие пользователей, потребителей.

Плюс в продвижении товаров в социальной сети, это то, что многие пользователи пришли в Интернет недавно, они пока не устали от назойливой рекламы, им все в новинку и достаточно интересно. Отношение к рекламе в интернете пока лояльное, нет ярко выраженного негатива.

Ключевая особенность работы с социальными сетями - возможность точной работы с конкретной аудиторией (директ-маркетинг). Целевые группы в социальных сетях можно эффективно разделить: по полу пользователей, их доходу, возрасту, профессии. Можно разработать индивидуальный сценарий именно для того бренда, который продвигается. Именно этот процесс можно назвать залогом успеха активного продвижения. После этого этапа важно подобрать площадки для работы с аудиторией.

Например, вполне возможно, что аудитория концентрированно пользуется сервисом «Facebook» и даже не зарегистрирована на сайте «Одноклассники» и т. п. Кроме того, от аудитории и площадки зависит и язык и манера общения, а также готовность аудитории и площадки к интерактиву. Необходимо выяснить, к примеру, готовы ли пользователи той или иной социальной сети играть в продвинутую ролевую онлайн-игру, либо ей больше по вкусу традиционный фотоконкурс; возможно ли на выбранной площадке устроить онлайн-конференцию с участниками группы и будет ли это интересно аудитории.

Компании, заинтересованной в продвижении своего бренда, полезно будет создать представительство на социальной площадке - это отличный способ привлечь пользователей социальной сети в происходящие события, связанные с компанией, ее инновациями, поступлениями товаров. Необходимо создать уникальный контент, который будет полезен и интересен аудитории, также необходимо удобно оформить навигацию группы. Необходимо так же продвинуть эту группу, таким образом представительство найдет свою аудиторию и поклонников.

Именно живая обратная связь, общение с аудиторией, или прямой визуальный контакт, являются одними из главных факторов успешного "вхождения" в социальную сеть.

Социальная сеть является мощным инструментом для выполнения поставленных задач по привлечению аудитории к своему продукту, услуге.


Яскілка О.О.

Науковий керівник: Пророчук Ж.О.
Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського
СУЧАСНІ ЗАСОБИ РОЗРОБКИ ВЕБ-САЙТІВ
Тема даного дослідження є актуальною, оскільки орієнтована на освоєння практики впровадження нових мережевих інтернет-технологій, а саме сучасних інструментальних засобів розробки і створення перспективних веб-сайтів.

Метою моєї роботи є проаналізувати сучасні способи та етапи розробки веб-сайтів: їх переваги та недоліки.

Концептуально веб-сторінки об'єднують в собі два аспекти: інформаційне наповнення та його подання. За останнє десятиліття були пройдені наступні етапи в розвитку взаємодії цих двох аспектів [1,с.289-292]: статичні веб-сторінки, каскадні таблиці стилів для веб-сторінок, динамічні веб-сторінки.

Статична веб-сторінка складається з набору інструкцій розширюваної гіпертекстової мови розмітки (extensible Hypertext Markup Language-XHML), які повідомляють браузеру, як має бути представлено вміст веб-сторінки. Це застарілий спосіб створення веб-сторінок, хоча багато дизайнерів досі продовжують використовувати його при створенні сайтів. Він виявляє, принаймні, два суттєвих недоліки: 1) Вміст сторінки та інформація про його уявлення розташовуються разом. Якщо буде потрібно змінити колір всіх заголовків, доведеться переглянути всі сторінки на сайті і внести необхідні зміни. 2) Файли з такими сторінками мають великі розміри, тому що стиль кожного елемента інформаційного наповнення описується індивідуально, сторінки швидко розростаються в розмірах, що тягне за собою збільшення часу завантаження. Такий стан речей знижує ефективність пошукової оптимізації, так як великі сторінки складніше індексувати.

Відносно нова розробка веб-стандартів узагальненого набору «правил», які використовуються такими браузерами, як Internet Explorer або Firefox. При виведенні веб-сторінок на екран регламентує використання каскадних таблиць стилів (Cascading Style Sheets - CSS) для управління поданням вмісту веб-сторінок. При такому підході зменшуються розміри файлів з інформаційним наповненням, тому що з них виключається інформація про подання та стильове оформлення [2, с.369-371].

Динамічні сторінки створюються системою управління вмістом СМS (Content Management System). Для вмісту - це, те ж саме, що CSS для подання. Каскадні таблиці стилів дозволили відокремити подання від вмісту, а СМS дають можливість відокремити вміст від сторінки. На перший погляд видається, що від самої сторінки нічого не залишилося, але, насправді, цей залишок є свого роду «шаблоном». При зверненні відвідувача до сторінок сайту інструкція повідомляє систему СМS про необхідність витягнути з бази даних частину змісту, «чисту інформацію», та помістити його на задане місце на сторінці. Цей механізм дозволяє розділити обов'язки між розробниками веб-сайту, тобто веб-дизайнер може сконцентруватися на дизайні і на «шаблонах», а нетехнічні фахівці будуть відповідати за інформаційне наповнення веб-сайту - текст та ілюстрації.

Тепер процес керування змістом, в якому беруть участь дизайнер і автор змісту може бути розділений за пріоритетами. Система СМS робить сторінки динамічними: вони не існують в дійсності, поки відвідувач не перейде по посиланню, щоб побачити їх. Це означає, що сторінки можуть оновлюватися або змінюватися користувачем в процесі його взаємодії з ними.

У використанні СМS є один великий недолік: вони можуть відрізнятися високою складністю, складатися з тисяч файлів і сценаріїв, які взаємодіють із базами даних, щоб забезпечити подання веб-сайту. Зазвичай це означає, що сайт розробляється персоналом технічних спеціалістів, а управляється і підтримується нетехнічними користувачами. Діапазон доступних СМS надзвичайно широкий. На даний час існує безліч різних СМS, між собою вони відрізняються як за функціональністю, так і за способом розповсюдження. Сучасні системи СМS зазвичай визначаються по їх можливостям керувати змістом і публікуванням його, як правило, вони забезпечують підтримку всього процесу - від створення змісту до його публікації [3, с.104-109].

Joomla - одна з найбільш популярних систем управління змістом. Дві основні особливості системи - простота адміністрування і гнучкість у створенні шаблонів - призвели до того, що ця система стала використовуватися для створення найрізноманітніших сайтів, від корпоративних до шкільних.

Разом з тим, Joomla одна з найпростіших в установці і настройці серед систем керування змістом, доступних в даний час. Вона дозволяє користувачам зі скромними технічними навичками використовувати всі її можливості, а саме [1,с.13-17]: простота створення або зміни змісту з використанням текстового редактора, доступного як у відкритій, так і в закритій частині сайту; реєстрація користувачів і обмеження доступу до сторінок відповідно до прав користувача; контроль над редагуванням і публікацією змісту дозволяється у відповідності з рівнем його адміністративних прав; голосування; прості контактні форми; загальнодоступні статистики сайту; закриті докладні статистики сайту; вбудований механізм пошуку по сайту; можливість роздрукувати або відправити будь-яку статтю в форматі РОР товаришу по електронній пошті; створення каналів RSS (та інших форм синдикування); проста система визначення рейтингу змісту; відображення смуг новин з інших сайтів.Таким чином, сучасні методи розробки веб-сторінок дозволяють будувати інформативні та функціональні сайти широкого застосування. Використання систем управління змістом полегшує завдання розробки і адміністрування сайту. Важлива роль у розробці сайтів покладено на технологію СSS, яка є єдиною на сьогоднішній день технологією розділу змісту від оформлення веб-сторінок.

Література:

 1. 1.Дронов В.А. Joomla! Практическое руководство, Берри Норт. – СПб: БВХ - Санкт-Петербург, 2008. - 607с.

 2. 2.Алексеев Н.А.Сравнительный анализ систем управления контентом web-сайтов / Н.А.Алексеев, В.Ю.Бондаренко. Материалы 19-й Международной Крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии».- Севастополь: «Вебер», 2009.

 3. 3.Печников В.Н. Создание Web-сайтов / В.Н. Печников. - М.: Технический бестселлер, 2008. - 464 с.

Каталог: attachments -> article
article -> Агрессивное поведение у детей
article -> Это необходимо знать
article -> Архангельск, Суворова, 2, 163045
article -> Выступление на педсовете педагога-психолога Корниловой Е. А. Адаптация учащихся 1го, 5го и 10го классов к школе
article -> «Сталкер» и «Экватор» Л. А. Илатовская, педагог-психолог боу во «Великоустюгский центр ппсс»
article -> Профилактика наркозависимости подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации План
article -> Профессиональная ориентация школьников
article -> Тема Предмет, задачи и методы психологии

Скачать 407.82 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2023
обратиться к администрации

    Главная страница