Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Кримінальне правостраница1/7
Дата14.05.2016
Размер1.24 Mb.
#10434
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7


Матеріали для студентів

2015-2016 навчальний рік
Кримінальне право

Спеціальність «Правознавство» 6.030401

Спеціалізація «Цивільної та господарської юстиції»

(IІІ курс)Програма навчальної дисципліни

за темами лекцій


Тема 1. Поняття Особливої ​​частини кримінального права, її значення і система

Вивчаючи дану тему, насамперед студенту необхідно усвідомити саме поняття Особливої ​​частини кримінального права, а також поняття того, що становить єдність Загальної та Особливої ​​частини кримінального.

Крім того, дати поняття системи Особливої ​​частини кримінального права та принципи її побудови.

Також визначити роль науки кримінального права в розкритті змісту норм Особливої ​​частини кримінального права, в забезпеченні глибокого і повного аналізу складів конкретних пре-ступленій в точній відповідності з кримінальним законом.

Особливу увагу слід звернути на правильну кваліфікацію злочинів як необхідна умова дотримання законів в профілактиці злочинності.

Тема 2. Наукові основи кваліфікації злочинів

При вивченні даної теми студент зобов’язаний усвідомити саме поняття кваліфікації злочинів, складу злочину як юридичної підстави кваліфікації, передумови і умови правильної кваліфікації злочинів, що таке конкуренція норм Особливої ​​частини кримінального закону.

Кожен студент повинен знати особливості кваліфікації незакінчених злочинів, злочинів, вчинених у співучасті зі спеціальним суб’єктом, злочинів зі складним складом, триваючих і продовжуваних злочинів, а також кваліфікацію дій за наявності сукупності злочинів і повторність.

Тема 3. Злочини проти основ національної безпеки України

При вивченні злочинів проти основ національної безпеки (ст. ст. 109 - 114 КК), перш за все, необхідно усвідомити їх соціально-політичну характеристику і властиві їм специфічні риси. Для правильного розуміння змісту окремих видів злочинів треба знати загальне поняття злочинів проти основ національної безпеки, що дозволить правильно встановити не тільки родовий об’єкт даної групи, але і безпосередній об’єкт окремих злочинів, що входять в цю групу.

Вельми важливо засвоїти ознаки, що характеризують суб’єктивну сторону кожного із злочинів, маючи на увазі, що всі вони здійснюються тільки з прямим умислом і спеціальною метою підірвати, послабити або змінити конституційний лад, або змінити територію або державний кордон України. Наявність такої мети є критерієм при відмежуванні злочинів проти основ національної безпеки від інших злочинів.

При підготовці до занять студенти в обов’язковому порядку повинні вивчити рекомендовану літературу до даної теми, крім того, ознайомитися з оглядом судової практики по справах даної категорії злочинів.Тема 4. Злочини проти життя та здоров’я особи

Вивчаючи дану тему, слід мати на увазі, що в другому розділі Особливої ​​частини КК передбачені лише ті злочини, які безпосередньо посягають на життя і здоров’я, або ставлять у небезпеку життя та здоров’я особи, тобто мають родовий об’єкт - нормальне функціонування особистості. Тому студентам, в першу чергу, слід засвоїти загальне поняття злочинів проти особи, а також систему їх складів, побудовану в залежності від безпосереднього об’єкта посягань.

Серед злочинів проти особистості найбільш небезпечними є злочини проти життя (ст.ст. 115 - 120, 141 КК).

При їх вивченні, крім відповідних норм КК, студентам необхідно ознайомитися з оглядом судової практики у справах про умисні вбивства.

При вивченні злочинів проти здоров’я (ст.ст. 121 - 128 КК) перш за все, необхідно засвоїти поняття тілесного ушкодження і його види. Для цього, крім рекомендованого навчального матеріалу, слід вивчити «Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень». У них міститься опис кожного виду тілесних ушкоджень, а також побоїв і катувань.

При вивченні злочинів, що ставлять у небезпеку життя та здоров’я (ст.ст. 129 - 140, 142 - 145 КК), слід приділити особливу увагу сутності так званої змішаної (подвійний, складної) форми вини, яка проявляється у більшості злочинів даної групи.Тема 5. Злочини проти волі, честі та гідності особи

Вивчаючи склади злочинів, передбачених статтями 146 - 151 КК даної теми, слід звернути увагу, що в основному всі злочини по законодавчої конструкції відносяться формально-матеріальним складам за винятком ст. 148 КК «Підміна дитини», яке відноситься до формальних складів. З суб’єктивної сторони майже всі злочини характеризуються змішаною формою вини і тільки один злочин, передбачений ст. 148 КК, характеризується виною у формі прямого умислу.Тема 6. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості

При вивченні статевих злочинів (ст.ст. 152 - 156 КК) найбільш небезпечним є зґвалтування, тому студентам рекомендується, в обов’язковому порядку, ознайомиться з виданням «Судова практика вбивства, зґвалтування та інші злочини проти особи». Збірник рішень у кримінальних справах - К., 1993.Тема 7. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

При вивченні злочинів даного розділу (ст.ст. 157 - 184 КК) необхідно, перш за все, звернутися до положень Конституції України (ст.ст. 15, 19, 21, 24 -26, 30 - 32, 34 -38, 41, 43, 44, 46, 49, 51, 53, 54, 64-69, 77, 103 і 141 КК), що представляє громадянам широкі права і свободи, маючи на увазі, що кримінальне законодавство є однією з гарантій забезпечення цих прав і свобод, потім усвідомити загальні поняття цих злочинів, також систему їх складів. Крім того, студенти повинні знати особливість провини цієї категорії злочинів, хто може бути суб’єктом і потерпілим даних злочинів. Кожен студент повинен знати, що мається на увазі під іншими тяжкими наслідками, про які йдеться у законодавстві. При підготовці до занять студенти повинні вивчити рекомендовану до даної теми літературу.Тема 8. Злочини проти власності

При вивченні злочинів даної категорії (ст.ст. 185 -198 КК) студентам необхідно вивчити питання, пов’язані з кримінально-правовою характеристикою розкрадання майна, засвоїти властиві розкраданню ознаки, а потім перейти до вивчення його форм, видів.

Кожен студент повинен чітко представляти зміст родового (видового) і безпосереднього об’єкта аналізованих злочинів, знати наявні точки зору з цього питання, а також знати відмінність між безпосереднім об’єктом і предметом розкрадання. При вивченні об’єктивної сторони злочинів необхідно звернути увагу на форми і види розкрадання. При цьому треба пам’ятати, що більшість злочинів цієї категорії щодо законодавчої конструкції відноситься до матеріальних складів і тільки розбій (ст. 187 КК) має усічений склад. Вимагання (ст. 189 КК) і загроза знищення майна (ст. 195 КК) мають формальний склад.

Велике значення для правильного розуміння сутності всіх форм розкрадання має суб’єктивна сторона злочинів. Більшість злочинів даного розділу відносяться до корисливим злочинам (ст.ст. 185 - 193 КК) і здійснюються навмисне (за винятком злочину, передбаченого ст. 196 КК «Необережне знищення або пошкодження майна», яке вчиняється з необережності).

Вивчаючи ознаки суб’єкта злочину, слід мати на увазі, що вік, з якого настає кримінальна відповідальність злочину, різний (див. ст. 22 КК) і залежить від форми розкрадання. Студенти зможуть відмежувати одну форму розкрадання від іншого. Крім розмежування розкрадання на форми студенти повинні знати питання класифікації розкрадання на види в залежності від вартості викраденого (розкрадання в значних, великих і особливо великих розмірах).

При підготовці до занять, студенти повинні, в обов’язковому порядку, вивчити рекомендовану літературу до даної теми.Тема 9. Злочини у сфері господарської діяльності

При вивченні злочинів даної теми (ст.ст.199-235 КК), перш за все, слід ознайомитися з оглядом судової практики розгляду цієї категорії справ.

Розглядаючи об’єктивну сторону даних злочинів, слід звернути увагу, що вісімнадцять відносяться до формальних (ст.ст. 199, 200, 201, 203, 207-211, 213 - 217, 226, 227 і 235 КК), тринадцять складів ставляться до матеріальних ( ст.ст. 202, 206, 212, 2121, 218 - 221, 225, 229, 231, 232, 2321 КК) і вісім складів до формально-матеріальним (ст.ст. 203 - 205, 222 - 224, 233 і 234 КК).

При розгляді суб’єктивної сторони варто мати увазі, що всі злочини характеризуються виною у формі умислу. У ряду злочинів обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони є мета. Якщо відсутня мета, то відсутній і склад злочину.

При підготовці до занять студенти повинні в обов’язковому порядку вивчити рекомендовану літературу до даної теми.

Тема 10. Злочини проти довкілля

На даний період економічний і соціальний розвиток в країні призвели до явних протиріч з ресурсопродукуючими і життєзабезпечуючими можливостями біосфери. В результаті нераціональної діяльності відбувається забруднення річок, міліють моря і озера, зникають багато видів рослин і тварин. Це призвело до того, що не тільки в нашій країні, але і у всьому світі гостро стоїть питання про збереження навколишнього середовища як середовища виживання людства.

Конституція України (ст. 16) визначила, що «забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду українського народу є обов’язком держави».

У науці кримінального права значна увага приділена дослідженню різних аспектів екологічних злочинів, тому при розгляді злочинів даної теми (ст.ст. 236-254 КК) студентам слід вивчити рекомендовану літературу, а також всю нормативну базу з охорони навколишнього середовища.Тема 11. Злочини проти громадської безпеки

Громадська безпека - це сукупність суспільних відносин, що забезпечують умови життя людей і їх діяльності, безпечне використання радіоактивних речовин, належне і безпечне користування зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами.

При підготовці до заняття по даній темі (ст.ст. 255 - 270 КК) студентам слід ознайомитися з Постановою ПВС України № 9 від 7 липня 1995 р «Про судову практику у справах бандитизму», Законами України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 р, «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18 січня 2001 р, «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 8 лютого 1995.

Тема 12. Злочини проти безпеки виробництва

При підготовці до занять з даної теми (ст.ст. 271-275 КК) студентам, насамперед, слід вивчити Закони України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р, «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18 січня 2001 р, «Про дозвільну діяльність у сфері ядерної енергії» від 11 січня 2001 р. Також ознайомитися з « Загальним положенням безпеки атомних електростанцій», затвердженого наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України № 63 від 9 грудня 1999.Тема 13. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

При підготовці до занять з даної теми (ст.ст. 276-292 КК) студентам, насамперед, слід вивчити Закони України «Про транспорт» від 10 листопада 1994 р., «Про залізничний транспорт» від 4 липня 1996 р., «Про дорожній рух »від 30 червня 1993 р.,«Про автомобільний транспорт» від 5 квітня 2001 р., «Про трубопровідний транспорт» від 15 травня 1996

Також слід ознайомитися з «Правилами технічної експлуатації залізниць України», затвердженими наказом МТ № 411 від 20 грудня 1996 р., «Правилами дорожнього руху», затвердженими постановою КМ № 1094 від 31 грудня 1993 р., «Правилами експлуатації трамваїв і тролейбусів», затвердженими наказом Державного Комітету України по житлово-комунальному господарству № 103 від 10 грудня 1996.

Тема 14. Злочини проти громадського порядку та моральності

При підготовці до занять з даної теми (ст.ст. 293-304 КК) студентам, насамперед, слід ознайомитися з Постановою ПВС України № 3 від 28 червня 1991 р. «Про судову практику в справах про хуліганство», вивчити Закони України: «Про тваринний світ» від 3 березня 1993 р., «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р., «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 р., «Про рекламу» від 3 липня 1996 р., «Про кінематографію »від 13 січня 1998Тема 15. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

При підготовці до занять з даної теми (ст.ст. 305-327 КК) студентам, насамперед, слід ознайомитися з постановами: ПВС України № 3 від 27 лютого 1998 р «Про судову практику у справах про злочини, пов’язані з наркотичними засобами, психотропними речовинами або прекурсорами », № 2 від 28 лютого 1999 р. «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил ». Вивчити Закони України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» в редакції від 8 липня 1999 р., «Про лікарські засоби» від 4 квітня 1996 р., «Про антидопінговий контроль у спорті» від 5 квітня 2001 р., «Про ветеринарну медицину» в редакції від 5 грудня 1996 р., «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р., «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000


Тема 16. Злочини у сфері охорони державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

При підготовці до занять з даної теми (ст. ст. 328-337 КК) студентам, насамперед, слід ознайомитися з Положеннями «Про режимно-секретних органах в міністерствах, відомствах, Уряді Автономної республіки Крим, в місцевих органах державної влади і т. п. », затверджене Постановою КМ № 609 від 4 серпня 1995 р.,«Про порядок видачі, скасування та переоформлення дозволу допуску громадян України до державної таємниці», затверджене Постановою КМ № 878 від 30 липня 1996 р., а також з інструкціями «Про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріалів, що носять конфіденційну інформацію, що є власністю держави », затверджену Постановою КМ № 1893 від 27 листопада 1998 р.,« Про порядок збереження державної таємниці, а також іншої інформації з обмеженим доступом, яка є власністю держави, на час прийому іноземних делегацій, груп та інших іноземців і проведення роботи з ними », затвердженої Постановою КМ № 558 від 22 травня 1996

Крім того, вивчити Закони України: «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р., «Про загальні військовий обов’язок і військову службу» в редакції від 18 червня 1999 р., «Про альтернативну службу» в редакції від 18 лютого 1999

Тема 17. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян

При підготовці до занять з даної теми (ст.ст. 338 - 366 КК) студентам необхідно ознайомитися з Положеннями «Про дипломатичних представництвах та консульствах іноземних держав в Україні», затвердженого Указом Президента України № 198/93 від 10 червня 1993 р.; «Про паспорт громадянина України», затвердженого Постановою ВР від 2 вересня 1993 р.; «Про дипломатичний паспорт України», затвердженого Указом Президента України № 153/98 від 26 лютого 1998 р.; «Про військовому квитку рядового, сержантського і старшинського складу», затвердженого Указом Президента України № 263/94 від 25 травня 1994 р., а також вивчити Закони України: «Про рекламу» від 3 липня 1996 р.; «Про Автономну Республіку Крим» від 17 березня 1995 р.; «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р.; «Про свободу совісті та релігійних організацій» від 23 квітня 1991 р.; «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р.; «Про державний кордон України» від 4 листопада 1991 р.;«Про прикордонних військах України »від 4 листопада 1991 р.;«Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р.;« Про об’єднання громадян »від 16 червня 1992 р.;«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22 червня 2000 м.; «Про статус народного депутата України» в редакції від 22 березня 2001 р.; «Про статус депутата місцевих Рад народних депутатів» від 4 лютого 1994Тема 18. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку

При підготовці до занять з даної теми (ст.ст. 361-3631 КК) студентам необхідно ознайомитися з положенням «Про технічний захист інформації в Україні», затвердженим Указом Президента України № 1229 від 17 вересня 1999 р., а також вивчити Закон України « Про захист інформації в автоматизованих системах »від 5 липня 1994Тема 19. Злочини у сфері службової діяльності

При підготовці до занять з даної теми (ст.ст. 364-370 КК) студентам необхідно ознайомитися з наступними Постановами ПВС: № 12 від 27 грудня 1985 р. «Про судову практику в справах про перевищення влади або службових повноважень»; № 1 від 26 січня 1990 «Про практику розгляду судами справ про відповідальність за порушення законодавства про охорону природи»; № 12 від 7 жовтня 1994 р. «Про судову практику у справах про хабарництво».Тема 20. Злочини проти правосуддя

При підготовці до занять з даної теми (ст.ст. 371-400 КК) студентам необхідно ознайомитися з інструкцією «Про порядок виконання постанов прокурорів, суддів, слідчих, органів дізнання, постанов суддів про привід підозрюваних, обвинувачених, підсудних, свідків і потерпілих», затвердженої Наказом МВС № 864 від 23 грудня 1995 р.; до рішень КС у справах про депутатську недоторканність № 9 – рп/99 від 27 жовтня 1999 р., а також з Постановами ПВС: № 10 від 7 липня 1995 р. «Про застосуванні законодавства, яке забезпечує підозрюваному, обвинуваченому, підсудному право на захист»; № 10 від 18 червня 1999 р.«Про застосування законодавства, яке передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судоісполнітельстве»; № 4 від 12 квітня 1996 р. «Про застосування законодавства, яке забезпечує незалежність суддів», 1993 р. «Про судову практику у справах про злочини, пов’язані з порушенням режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі», № 3 від 28 березня 1986 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про порушення правил адміністративного нагляду».

Крім того, вивчити Закони України: «Про Господарський суд» від 4 червня 1991 р., «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 р., «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р., «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23 грудня 1993 р., «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23 грудня 1993 р., «Про оперативно-розшукову діяльність» від 2 лютого 1992 р.,«Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» від 1 грудня 1994 р., «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992.

Тема 21. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби

При підготовці до занять з даної теми (ст.ст. 401-435 КК) студентам, насамперед, необхідно засвоїти поняття військового злочину, яке дане в ст. 401 КК України.

При цьому треба звернути увагу на особливості родового об’єкта, а також ретельно розібратися в системі складів цих злочинів, які в залежності від безпосереднього об’єкта підрозділяються на кілька груп.

Тема 22. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

При підготовці до занять з даної теми (ст.ст. 436-447 КК) студентам необхідно, крім рекомендованої літератури, вивчити Закони України: «Про оборону України» в редакції від 5 жовтня 2000 р., «Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні» від 8 липня 1999 р., а також ознайомитися з Постановою ПВС Україні від 1 квітня 1994 р. № 1 «Про судову практику у справах про злочини проти життя і здоров’я людини», з Декларацією ООН «Про права народів на мир» від 12 листопада 1984 р., з Женевською Конвенцією «Про поводження з військовополоненими» від 12 серпня 1949 р., ратифікованою СРСР 17 квітня 1954 р., «Про захист цивільного населення під час війни» від 12 серпня 1949.Структура навчальної дисципліни

НАЗВА ТЕМ:

Денна форма навчання

ЦГЮ

Л

П/З

С/Р
Особлива частина
Поняття Особливої ​​частини кримінального права, її значення і система6Наукові основи кваліфікації злочинів4Злочини проти основ національної безпеки України

2

2

4Злочини проти життя та здоров’я особи


2

4

4Злочини проти волі, честі та гідності особи

1

2

4Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості

1

2

4Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

2

2

4Злочини проти власності

2

2

4


Злочини у сфері господарської діяльності

1

2

4Злочини проти довкілля

1

2

4Злочини проти громадської безпеки

1

2

4Злочини проти безпеки виробництва

1

2

4
Всього у 5 сем.
14

22

50Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

1

2

6Злочини проти громадського порядку та моральності

1

2

6Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

2

2

4

Злочини у сфері охорони державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

2

2

6Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян

1

2

6Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку

1

2

6Злочини у сфері службової діяльності


1

2

6Злочини проти правосуддя

1

2

4Злочини проти встановленого порядку несення військової служби

1

1

4Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

1

1

4Всього у 6 сем.12

18

52
Усього:

26

40

102


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница