Методические рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса в 2014/2015 году в общеобразовательных учебных заведенийстраница3/7
Дата12.05.2016
Размер0.7 Mb.
#830
ТипМетодические рекомендации
1   2   3   4   5   6   7

5 клас:


 • замість легенди «Як виникли Карпати» запропонувати учням легенду про Савур-Могилу.

6 клас:


 • із розділу «Пісні літературного походження» бажано вилучити твори націоналістичного спрямування, а саме: пісні-гімни, стрілецькі пісні; години, що вивільняються, використати на пісні літературного походження рідного краю за вибором учителя.

7 клас:


 • замість творів Василя Голобородька «Наша мова», «Ми йдемо» запропонувати 2 інші поезії за вибором учителя.

8 клас:


 • замість твору «Ти ніколи не вмреш, Україно» С. Литвина ознайомитися з поезією В. Черепкова «Донбас» або «Батьківщині»;

 • замість твору "Ой та зажурились стрільці січовії" запропонувати козацьку пісню за вибором учителя;

 • замість поезії В. Сосюри «Любіть Україну!» запропонувати учням вірш В. Сосюри «Донеччино моя!»;

 • замість твору О. Назарука «Роксоляна» запропонувати роман П.Загребельного «Роксолана» (уривки за вибором учителя).

9 клас:


 • замість творів Юрія Федьковича запропонувати учням вивчення творчості поета-романтика Михайла Петренка.

10 клас (академічний рівень):


 • замість творів Василя Стефаника запропонувати учням твори Спиридона Черкасенка про учительську працю в шахтарському середовищі. Збірки: «На шахті», «Хвилини» (твори за вибором учителя).

11 клас (академічний рівень):


 • замість поезії П.Тичини «Пам’яті тридцяти» запропонувати один вірш за вибором учителя із зб. «Сонячні кларнети».

10-11 класи (профільний рівень)


10 клас:

 • замість драматичного твору "Бояриня" Лесі Українки запропонувати інший драматичний твір поетеси (за вибором учителя);

 • вірш "Україна" В.Самійленка замінити іншою поезією (за вибором учителя).

11клас:

 • замість поезії П.Тичини «Пам’яті тридцяти» запропонувати один вірш за вибором учителя із зб. «Сонячні кларнети».

Нагадуємо: у новому навчальному році вивчення української літератури в 5-6-х класах здійснюватиметься за новою навчальною програмою «Українська література, 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів» (Автори: Мовчан Р.В., Таранік–Ткачук К.В., Бондар М.П., Івасюк О.М., Кочерга С.А., Кавун Л.І., Неживий О.І., Михайлова Н.В. – К., 2012).

Вивчення української літератури в 7-9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами:

- Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Мовчан Р.В., Левчик Н.В., Камінчук О.А., Бондар М.П., Поліщук О.Б., Сулима М.М., Шабельникова Л.П., Садівська В.М. Керівник проекту Жулинський М.Г. За загальною редакцією Мовчан Р.В. – К.: Ірпінь, 2005.

- Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин/ Автори Івасюк О.М., Гуйванюк Н.В., Бузинська В.Є. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005.

Вивчення української літератури в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за такими програмами:

- Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль – іноземна філологія). Академічний рівень/ Укладачі: Жулинський М.Г. , Семенюк Г.Ф. – керівники авторського колективу; Мовчан Р.В. ,  Левчик Н.В., Бондар М.П., Камінчук О.А., Цимбалюк В.І.. За заг. ред. Мовчан Р.В.. – К.: Грамота, 2011.

Програма академічного рівня збігається за змістом і формою з програмою рівня стандарту (як за кількістю годин, так і за вимогами до рівня оцінювання навчальних досягнень учнів).

- Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології). Профільний рівень/ Укладачі: Жулинський М.Г. , Семенюк Г.Ф. – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан,  Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. За заг. ред. Р.В. Мовчан. – К.: Грамота, 2011.
ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
для преподавания предметов «РУССКИЙ ЯЗЫК»

в 2014– 2015 учебном году


Изменено количество часов на изучение русского языка в общеобразовательных учебных заведениях с обучением на русском языке (Приложение № 2 приказа МОН Украины № 664 от 29.05.2014 г.):

Учебные предметы

Количество часов в неделю по классам

5

6

7

8

9

Русский язык

3

3,5

2,5

2

2

Инт. курс «Литература» (русская и мировая)

2

2

2

2

2

Школы с обучением на украинском языке для изучения русского языка могут использовать часы, отведённые на факультативы и индивидуальные занятия. Школы с обучением на украинском языке и изучением русского языка рекомендуем увеличить количество часов, отведённых на изучение русского языка в инвариантной части, за счёт вариативной части.

В специализированных школах (классах), лицеях, гимназиях, коллегиумах с углубленным изучением отдельных предметов, где языком обучения является русский язык, при разработке рабочих учебных планов следует использовать два варианта Типовых планов. Например, для гимназии с изучением русского языка – приложения 8 и 12 (в части изучения русского языка); для специализированной школы с углубленным изучением математики и обучением на русском языке – приложения 8 и 4 (в части изучения русского языка и курса «Литература»).

В специализированных школах (классах), лицеях, гимназиях, коллегиумах и учебных заведениях (классах) с углублённым изучением отдельных предметов (например, естественно-математического профиля) рекомендуем увеличить количество часов на изучение русского языка до 2 за счёт дополнительных часов, отведённых на факультативы и индивидуальную работу.

В специализированных учебных заведениях (классах) с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиях, лицеях, коллегиумах изменения в учебный план возможны за счет перераспределения количества часов между учебными предметами инвариантной части в пределах 15 %. При этом изъятие из учебного плана предметов инвариантной составляющей не допускается. Часы могут перераспределяться в сторону уменьшения не более, чем в 2 раза по сравнению с показателями Типовых учебных планов.

При распределении вариативной составляющей следует учитывать индивидуальные образовательные потребности учащихся, особенности региона, уровень учебно-методического и кадрового обеспечения учреждения.

Изучение русского языка за счет вариативной части осуществляется по таким программам: • Русский язык (курс по выбору). Программа для общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Т.Я. Фролова, 2010;

 • Программы для средних общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения. Русский язык. Факультативный курс. 5-11 классы / Л.В. Давидюк, 2010;

 • Программы для общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения /Е.Ю. Крюченкова, 2013 (лист Міністерства освіти і науки України від 15.07.2013 № 1/11-11508) Обучение по программе данного факультативного курса предполагает элементарную начальную подготовку школьников по русскому языку, вместе с тем при составлении курса учтены возможности его введения на этапе первоначального обучения грамоте и письму, что отражено в содержательных линиях программы.

В классах с углублённым изучением русского языка (8-9 классы) рекомендуем использовать следующую программу:

 • Халабаджах И. М., Мельникова Л.В., Теркулов В.И., Лутова Т.А. Русский язык: Программа для общеобразовательных учебных заведений с углублённым изучением русского языка (8-9 классы).

Рекомендуем предусмотреть изучение русского языка как предмета в инвариантной составляющей с 1 по 11 класс за счет вариативной составляющей, начиная с 1- го или 5-го класса. В последнем случае формы изучения русского языка (он может изучаться как предмет, курс по выбору, факультатив) и количество часов на его изучение определяет администрация общеобразовательного учебного учреждения, которая формирует вариативную составляющую учебного плана, учитывая при этом пожелания учащихся и их родителей. В случае, когда русский язык изучается за счет вариативной части как предмет, необходимо пользоваться учебными программами под ред. Баландиной Н.Ф. или Гудзик И.Ф., Корсакова В.А., скорректировав их содержание с соответствующим количеством часов, определенным в рабочих учебных планах общеобразовательного учебного заведения. Скорректированная программа должна быть согласована на заседании методического объединения общеобразовательного учебного учреждения и утверждена директором учебного заведения.

Учителю предоставляется право самостоятельно осуществлять перераспределение количества часов на изучение отдельных разделов и тем, основываясь на конкретных условиях обучения и уровне подготовки учащихся.ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
для преподавания интегрированного курса «ЛИТЕРАТУРА»

(РУССКАЯ И МИРОВАЯ)

в 2014– 2015 учебном году


Количество часов на изучение разделов и тем курса «Литература» является ориентировочным, поэтому учитель литературы, исходя из конкретных условий обучения, имеет право самостоятельно осуществлять перераспределение часов в течение всего учебного года и реализовать содержание обучения за счет резервного времени и интенсификации учебного процесса.

Рекомендуем перенести акцент на изучение произведений русской литературы. Увеличение количества часов на изучение произведений русской литературы можно словесникам осуществлять самостоятельно. Например, при планировании часов на изучение литературы в 8 классе можно распределить часы между темами «В. Шекспир «Ромео и Джульетта», А. Пушкин «Капитанская дочка», Н. Гоголь «Ревизор» в таком соотношении: 5 – 6 – 4. В 9 классе рекомендуем уменьшить количество часов на изучение трагедии Эсхила «Прикованный Прометей» (с 2-х до 1), комедии Ж. Б. Мольера «Мещанин во дворянстве» (с 3-х до 2), лирики и поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда» Дж. Байрона (с 4-х до 3).

В 7-м классе увеличение часов на изучение произведений русской литературы можно осуществить за счёт смещения акцентов с некоторых тем мировой литературы. Из 5 часов в теме «Рассказ и новелла», отведенных на изучение творчества Артура Конан Дойла, можно 2 часа перенести на изучение повести Н. Гоголя «Тарас Бульба». Рекомендуем увеличить сетку часов на изучение лирики А. С. Пушкина за счёт одного часа, отведённого для уроков по творчеству Стивенсона («Вересковый мёд»). Урок внеклассного чтения по теме «Эдгар По. «Лягушонок» рекомендуем заменить произведением русской классики или рассказом-воспоминанием «Борис Житков» из книги К. И. Чуковского «Современники».

В 10-м классе рекомендуем увеличить сетку часов на изучение русской классики за счёт присоединения вводных тем к урокам по творчеству В. Шекспира и И. В. Гёте («Общая характеристика эпохи Возрождения», «Распространение просветительских идей»); уменьшить на 1 час количество часов, отведённых на изучение новелл Ги де Мопассана и драматургии Г. Ибсена (1+1).


МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА
В Типовых учебных планах общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке (приложение 1), специализированных школах с украинским языком обучения и углубленным изучением иностранных языков (приложение 3), специализированных школах с украинским языком обучения и углубленным изучением предметов технического (инженерного) цикла (приложение 5), специализированных школах с украинским языком обучения и углубленным изучением предметов музыкального цикла (приложение 6), специализированных школах с украинским языком обучения и углубленным изучением предметов художественного цикла (приложение 7), специализированных школах (классах), гимназиях, лицеях, коллегиумах с углубленным изучением отдельных предметов (приложение 8), билингвальных классах в заведениях с украинским языком обучения (приложение 9), общеобразовательных учебных заведениях с обучением на украинском языке и изучением двух иностранных языков (приложение 10), общеобразовательных учебных заведениях с украинским языком обучения и изучением русского языка (приложение 12), общеобразовательных учебных заведениях с обучением на украинском языке и изучением этики или курсов духовно-нравственной направленности (приложение 13) предмет «Мировая литература» будет преподаваться в объеме 2-х часов в неделю.

Учебные предметы

Количество часов в неделю по классам

5

6

7

8

9

Мировая литература

2

2

2

2

2

При распределении вариативной составляющей следует учитывать индивидуальные образовательные потребности учащихся, особенности региона, уровень учебно-методического и кадрового обеспечения учреждения.

Обращаем внимание, что в 2014-2015 учебном году по новым учебным планам и программам работают ученики 5 и 6 классов.

Изучение мировой литературы в 10-11 классах общеобразовательных учебных заведений будет осуществляться по программам, утвержденным МОН Украины (приказ от 28.10.2010 № 1021). Эффективность практического воплощения системы профильного изучения мировой литературы и определения степени ее представленности как отдельной учебной дисциплины в профилях других специализаций обеспечивается наличием трех профильных программ по мировой литературы.

Для общеобразовательных учебных заведений (классов) с углубленным изучением мировой литературы возможно приобщение школьников к выбору в старших классах филологического профиля обучения, а следовательно – к будущему освоению в высших учебных заведениях специальностей, связанных с потребностью в углубленном знании мировой литературы (филолог, преподаватель вуза, учитель-словесник, журналист, диктор телевидения, литературный редактор и / или корректор, офис-менеджер и т.д.).В 8-9 классах с углубленным изучением мировой литературы пропорционально увеличивается количество контрольных работ и уроков развития речи (на усмотрение учителя определяется количество и виды контрольных работ).

Одним из основных компонентов допрофильной и профильной подготовки являются курсы по выбору и факультативы. Эти курсы способствуют получению старшеклассниками четких представлений о своей будущей профессии, которые так или иначе связаны с филологией (учитель-словесник, журналист, редактор, корректор, переводчик, фольклорист, ученый филологической специализации и т.д.), а также дают возможность выработать личностные черты и профессиональные навыки.Факультативы рассчитаны на 9-17 часов, имеют «статус» необязательности, когда ученик может проверить свои наклонности, способности и предпочтения, изучая факультативный курс. Напоминаем, что минимальная наполняемость групп при проведении факультативных занятий в заведениях городской местности составляет 8 человек, сельской местности – 4 ученика.

Программа курса по выбору рассчитана на 35 часов в год (один час в неделю), эти занятия являются обязательными для посещения учащимися, которые выбрали курс, с начала учебного года до завершения, работа учащихся в конце учебного года должна быть оценена.

Учитывая, что организация профильного обучения на этапе предпрофильной (8-9 классы) и профильной (10-11 классы) подготовки имеет свои особенности, вызванные объективными и субъективными причинами, возможно согласование выбранной программы с реальной ситуацией. Так, выбрав курс по выбору на 35 часов в год, учитель имеет право скорректировать количество часов и уплотнить материал, если согласно реальными обстоятельствами может преподавать только факультативный курс на 17 часов в год. Возможен и обратный процесс, когда факультативный курс может быть использован как курс по выбору. Количество часов на изучение каждой темы, увеличение учебного материала должно быть скорректированным в календарно-тематическом планировании к программе курса по выбору. В таком случае скорректирована программа должна быть согласована на заседании методического объединения общеобразовательного учебного заведения и утверждена руководителем этого учебного заведения. В пояснительной записке к программе необходимо указать, на основе какой программы курса по выбору или факультатива, согласно какого пособия разработан скорректированный вариант.Рекомендуем перенести акцент на изучение произведений русской литературы.

Увеличение количества часов на изучение произведений русской литературы можно словесникам осуществлять самостоятельно. Например, в 5 классе в разделе «Казки народів світу» из 16 часов спланировать на изучение сказок А. Пушкина 6-8 уроков; урок внеклассного чтения использовать на изучение одной из русских народных сказок («Никита Кожемяка», «Морозко», «Перышко Финиста ясна сокола», «Марья Моревна», «Журавль и цапля», «Птичий язык», «Каша из топора», «Жадная старуха» и др.).

В 6 классе, например, в разделе «Людські стосунки» рекомендуем сделать выбор в пользу изучения повести В. Г. Короленко «Слепой музыкант», выделив из 14 часов на изучение произведения 5-6 часов; в разделе «Мудрість байки» урок внеклассного чтения использовать на дополнительное изучение басен И. А. Крылова («Ворона и Лисица», «Кукушка и Петух», «Демьянова уха», «Мартышка и очки», «Щука», «Свинья под дубом», «Осёл и Соловей», «Петух и жемчужное зерно», «Тришкин кафтан» и др.).

Расширяем круга чтения школьников. Например, в 5 классе в разделе «Природа і людина» из 10 часов рекомендуем выделить 2-3 часа на изучение рассказа А. П. Чехова «Каштанка», а урок внеклассного чтения использовать на изучение русской лирики (М. Ю. Лермонтов «Тучи», «Утес»; Ф. И. Тютчев «Чародейкою зимою…», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной»; А. А. Фет «Чудная картина», «Я пришёл к тебе с приветом…», «Весенний дождь», «Печальная береза», «Бабочка»).

Например, в 6 классе в разделе «Міфи народів світу» из 6 часов выделить 1-2 часа на изучение из славянской мифологии мифа о солнце (в пересказе А. Мельникова-Печерского); в разделе «Поетичне бачення світу» из 6 часов (+1 час резерва) выделить 1-2 часа на изучение русской лирики (А.С. Пушкин «Зимнее утро», «Няне»).

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
для преподавания школьного обществоведческого образования

(история, правоведение, курсы по выбору)

в 2014– 2015 учебном году


Школьное обществоведческое образование в 2014-2015 учебном году должно быть направлено на подготовку ученика к жизни в открытом мире, формирование мировоззренческих позиций молодёжи, созвучных потребностям времени, понимание собственной самобытности, стремление к стабильности и согласию в государстве через гармоничное сочетание разных типов исторической памяти (индивидуальной, семейной, локальной, коллективной) разнообразных социальных групп и этнических сообществ нашего общества. Учитель должен осознать, что главной целью изучения общественных дисциплин в школе является развитие интеллекта ребёнка, его любознательности, воображения и критического мышления. Учитель в процессе изучения истории и правоведения организует условия для определения собственной идентичности, развития и саморазвития молодого человека как свободной личности, способной самореализоваться в современном мире и принимать участие в жизни демократического общества, воспитания ответственного гражданина, патриота.

Обращаем ваше внимание, что программы по истории и правоведению лишены любой идеологической окраски. Школьное историческое образование не должно стать предметом политического противостояния.
ИСТОРИЯ

О преподавании истории Украины

В первом семестре 2014-2015 учебного года изучается всемирная история.

В помощь учителям истории рекомендуем для изучения и использования следующие материалы:

Учебные программы:

http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/

http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/

http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869542/

http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1384763942/

Методика преподавания истории:

http://www.twirpx.com/file/518342/

www.alleng.ru/d/hist/hist203.htm

http://ua.textreferat.com/referat-13618-1.html

http://www.twirpx.com/file/239336/

http://istoryk.at.ua/forum/8-293-1

http://notatka.at.ua/publ/metodika_suchasnogo_uroku/produktivnij_urok/shho_znachit_urok_u_suchasnomu_vimiri/10-1-0-5

Учебники:

http://shkola.ua/bookttp://pidruchniki.net/

http://shkola.ua/book

http://portfel.at.ua

www.geneza.ua,

Электронные атласы:

http://www.osvitanet.com.ua/index.php?page_id=296

Ролики по правоведению:

http://bazilevskaya.jimdo.com/%D1%96%D0%B7-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2/http://www.novadoba.org.ua/sites/default/files/files/human_rights/14_2.pdf

Фильмы:

«Великие географические открытия: встреча цивилизаций»

http://www.youtube.com/watch?v=Qua5KuSCnkE

веб-лекция http://www.youtube.com/watch?v=TeFvQd5D9ds .«Христофор Колумб: история открытий»

http://yandex.ua/video/#!/video/search?filmId=L7PPMwld0Cw&text=%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%201992&_=1409303821025&safety=1

Веб-лекция «Эпоха Великих географических открытий», урок истории, 7 класс

http://www.youtube.com/watch?v=TeFvQd5D9ds

Учебные программы по истории, действующие в 2014-2015 учебном году размещены на сайте МОН Украины.

Курс «Введение в историю» для 5-го класса является пропедевтикой. Это определяет его особенное место в системе школьных обществоведческих дисциплин. Курс не предусматривает овладения системными знаниями по истории, а направлен на формирование начальных представления учеников об истории как области человеческих знаний, как науки, которая имеет свой предмет изучения и свои методы исследования; развитие у школьников интереса к предмету и мотивации к его изучению. Следовательно, конечной целью учебной познавательной деятельности пятиклассников является формирование самых простых специальных умений (хронологических, картографических, работы с историческим текстом и тому подобное), первичные представления о понятийном аппарате науки. Также курс знакомит с самыми яркими страницами истории человечества, её выдающимися деятелями, достопримечательностями.

Поэтому рекомендуем педагогам для 5-х классов пользоваться учебно-методическим обеспечением 2012 года и наполнить этот курс региональным содержанием (примеры, источники, топонимы, достопримечательности, персоналии, памятники истории и культуры). Например, во время изучения І раздела «Откуда и как историки узнают о прошлом» более детально рассмотреть примеры археологических памятников народов, которые проживали на территории нашего края, топонимы и специфику музеев Донбасса, символику Донецкого региона, своего родного города.

При изучении ІІ раздела «О чем и о ком рассказывает история» следует рассмотреть события региональной истории, познакомить с выдающимися персоналиями, чья деятельность связана с нашим краем. Например, при изучении темы «Украинское казачество в битвах и походах» можно рассказать о Кальмиусской паланке, об индустриальном подъёме края во второй половине ХІХ в начале ХХ вв. и личностях, оставивших след в истории региона (проведение геологических исследований Е. Ковалевским, создание Великонадольского лесничества В.Є. фон Граффом, развитие промышленности региона и создание Донецкого металлургического завода Дж. Юзом).

ІІІ-й раздел «Исторические памятники рассказывают о прошлом» предлагаем изучить на примере Свято-Успенской Святогорской Лавры и других памятников регионального и мирового значения (каменные могилы в Володарском районе, музей С. Прокофьева в с. Красном, усадьба Немировича-Данченко в Новоселковском районе и т.д.).

В 6-м классе изучается интегрированный курс истории Древнего мира. В журнале на изучение этого предмета отводится одна страница.

Курсы истории в 7-11 классах предлагаем изучать последовательно: • в І-м полугодии изучается полностью курс всемирной истории,

 • во ІІ полугодии – курс истории Украины с возможной его заменой другим базовым курсов (дополнительные рекомендации ожидаются).

Однако в 7 классе некоторые темы требуют соблюдения определённой последовательности в изучении, а именно, урок «Северо-Восточная Русь в ХІІ – первой половине ХІV в.» и «Московское государство в ХІV-ХV вв.» из темы 6 «Славяне и их соседи» предлагаем изучить во втором полугодии после рассмотрения истории возникновения и развития славянской державы Киевская Русь, её феодальной раздробленности.
ПРАВОВЕДЕНИЕ
В 9-х классах изучается предмет «Правоведение (практический курс)», главная цель которого – знакомство подростков с необходимыми для жизни в социуме правовыми нормами и формирование правомерного поведения.

Изучение предмета начинается в І полугодии, однако урок «Что такое конституция. Как Конституция регулирует жизнь граждан Украины» из раздела 1 «Правила и законы в обществе и твоей жизни», а также раздел 2 «Ты – человек, а значит имеешь права» переносятся на ІІ полугодие. С основами гражданского, семейного, трудового права подростки знакомятся в І полугодии. При этом, учителям права необходимо отслеживать изменения нормативно-правовой базы республики и вносить соответствующие коррективы в содержание курса.

В 10-х классах в курсе правоведения в І-м полугодии изучаются общие вопросы теории государства и права (часть І и часть ІІ), а во ІІ полугодии изучаются публичное и частное право с внесёнными изменениями действующего законодательства республики и мировых стандартов в области прав человека и гражданства.

ВАРИАТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ • 5-6 классы – Этика;

 • 6-7 классы – Мифология (авт. Никитина И.);

 • 7-8 классы – «Живи по правилам» (авт. Ремех Т.) и «Уроки для устойчивого развития» (авт. Пометун Е., Сущенко И.);

 • 9-11 классы – «Исследуем гуманитарное право» (авт. Шинкаренко Л., Бакка Т., Мартыненко С., Ремех Т.), «Основы критического мышления» (под общ. ред. Пометун Е.И.), «Основы культуры гендерного равенства: мы – разные, мы – равные» (авт. Бакка Т.В. Мелещенко Т.В. та ін.).


ХРИСТИАНСКАЯ ЭТИКА
В 2014/2015 учебном году в 1-11 классах продолжиться изучения курсов духовно-нравственной направленности, нацеленных на духовное развитие школьников, формирование толерантной личности, совершенствование коммуникативных умений учащихся, воспитание любви к родному краю на основе христианского вероучения. Изучение курсов осуществляется по следующим программам:

 • «Библейская история и христианская этика» для учащихся 1-11 классов (авторский коллектив под руководством архиепископа Полтавского и Миргородского Филиппа);

 • «Этика: духовные основы» для учащихся 5-11 классов (авторский коллектив учителей Украинского колледжа им. В.А. Сухомлинского под руководством В.М. Хайрулин);

 • «Разнообразие религий и культур мира» для учащихся 1-11 классов (автор Бильченко Е.В.);

 • «Основы христианской этики. 11 класс »(автор С.А. Сироижко / Авторские программы курсов по выбору и факультативов общественно-гуманитарного направления профилизации: сборник программ / сост. В.Г. Зарицкая, И.М. Рыбак, Н.И. Ольхина и др. - Донецк: Истоки, 2010. - 204 с.)

 • «Основы христианской этики» для учащихся 1-11 классов (автор. кол. под рук. Жуковского В.М.).

Напоминаем, что преподавание предметов духовно нравственной направленности в общеобразовательных учебных заведениях возможно только при условии письменного согласия родителей и при наличии подготовленного учителя, имеющего высшее педагогическое образование и документ о прохождении соответствующей курсовой подготовки.
РОДНОЙ КРАЙ
Среди вариативных курсов особое место принадлежит региональной истории. Краеведение способствует воспитанию у учащихся интереса к изучению и сохранению окружающей среды, любви и уважения к «малой Родине», что является основой патриотизма. При этом могут быть широко применены такие формы и методы, как интервью, сбор исторических экспонатов, работа в библиотеках и т.д. Действующим остаётся учебно-методический комплекс по истории родного края: учебная программа курса по выбору для учащихся 7-11 классов общеобразовательных учебных заведений «История родного края» (Донецкая область с древнейших времён до начала XXI века; авторы: Никитская Л.А., Пестрецов В.В., Ольхина Н.И.) и учебное пособие для учащихся 9 класса «История родного края» (Донецкая область с конца XVIII до конца XIX в.; авторы: Нестерцова С.М., Щербинина О.В., Ольхина Н.И., Рыбак И.М.). С программой курса учебные заведения могут ознакомиться на сайте облИППО на странице отдела общественных дисциплин.
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
Внеклассная работа в системе школьного обществоведческого образования должна способствовать:

 • формированию гражданской идентичности, осознания принадлежности к родной земле, народу;

 • признанию духовного единства поколений и общности культурного наследия;

 • сохранению памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне;

 • утверждению чувства патриотизма, преданности в служении Родине;

 • росту уровня социальной активности личности;

 • воспитанию качеств личности, которые способствуют успешной социализации в обществе, решению конфликтов в соответствии с демократическими принципами на основе общечеловеческих ценностей;

 • готовности к самостоятельному жизненному выбору, сосуществованию на основе культурного плюрализма.


ІНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇЇ

щодо викладання предмета «ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА» у 2014-2015 навчальному році


У 9 класі навчальним предметом художньо-естетичного циклу є художня культура, яка вивчається за програмою «Художня культура» авт. Л. Масол, Н. Миропольська (вид. «Перун», 2005 р.). Її зміст є логічним узагальненням вивченого учнями на уроках мистецьких дисциплін у 1-8 класах та пропедевтикою подальшого вивчення художньої культури у старшій профільній школі.

Учні 10-11 класів навчаються за програмою «Художня культура» авт. Л.Масол, Н.Миропольська, О. Оніщенко (вид. «Поліграфкнига», Київ, 2010 р.). .Рекомендуємо вивчення курсу «Українська художня культура» в 10 класі перенести на ІІ семестр (1 година на тиждень).

У старшій профільній школі важливим постає завдання професійної орієнтації учнів. Для цього слід, зокрема у профільних класах, посилити практичну спрямованість курсу через систему спеціальних творчих завдань з урахуванням інтересів учнів, які водночас виконують функцію «професійних випробувань» із метою реалізації та перевірки здібностей учнів.

Учні 10-11 класів відповідно до обраного профілю навчання опановуватимуть художню культуру за програмами рівня стандарту, академічного та профільного, авт. Масол Л., Миропольська Н., що містяться у Збірнику програм для профільного навчання (вид. «Оберіг», 2009 р.)

Процес навчання художньої культури має спрямовуватися не на кількість інформації і набутих знань, а на накопичення особистісного художньо-естетичного досвіду.

Саме тому рекомендуємо педагогам художньої культури перейти із площини монологічного викладу навчального матеріалу у площину конструювання діалогу між учнями. Цьому сприятиме використання різноманітних форм роботи на уроці, зокрема, інноваційних художньо-педагогічних технологій – інтегративних, проблемних, інтерактивних (дискусії, диспути), проектних (індивідуальні, групові та колективні проектні завдання), переважно замінюючи монологічну форму подачі матеріалу на діалогічну. Звертаємо увагу, що проектна діяльність має організовуватися на добровільних засадах: це стосується як вибору теми й обсягу пошукової роботи, так і форм презентації.

В умовах особистісно зорієнтованого навчання головним завданням учителя стає зацікавлення учнів предметом, пошук завдань, які відповідатимуть і здібностям, і можливостям кожного школяра. Проектну діяльність учнів треба ретельно планувати, поетапно відстежувати й оцінювати результати. Вчителеві доцільно стежити за виконанням проектів, допомагати учням організовувати свою роботу, вчасно корегувати її, консультувати в разі виникнення труднощів.

Основними й обов’язковими видами діяльності на уроках, як уже зазначалося, має бути сприймання й аналіз-інтерпретація творів мистецтва
та мистецька діяльність учнів (вокально-хорова, художньо практична, творча). Тому оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за основними видами діяльності на уроках.

Основним видом домашніх завдань з художньої культури можуть бути практично-творчого чи дослідницько-пошукового характеру (зокрема виконання проектів, створення композицій у різних мистецьких стилях тощо).

Навчально-методичне забезпечення: Підручник 9 клас «Художня культура» авт. Н. Назаренко та ін.;Підручник 9 клас «Художня культура» авт. Л. Масол; Підручник 9 клас «Художня культура» авт. Л.Климова вид-во «Літера ЛТД» 2009;Підручник 10 клас «Художня культура» авт.Л. Масол, Н. Миропольська, О.Гайдамака вид. «Ранок» 2011www.ranok.com.ua; Підручник 10 клас «Художня культура» авт.Климова Л. В. вид. “Літера ЛТД”2011; Підручник 10 клас «Художня культура. Профільний рівень» авт. Масол Л.М., Оніщенко О.І., Никало С.А., Гайдамака О.В вид.дом «Освіта».2011www.osvita-dim.com.ua; Підручник 11 клас «Художня культура» авт.. Назаренко Н.В., Ковальова І.О., Мєрзлікіна М.М., Тулінова В.А. вид. «Оберіг»;2011; Підручник 11 клас «Художня культура. Академічний, профільний рівень» авт. Климова Л.В. вид. «Літера ЛТД»;2011; Підручник 11 клас Художня культура. Рівень стандарту» авторів Миропольська Н.Є., Масол Л.М., Бєлкіна Е.В., Гайдамака О.В вид.«Ранок»2011www.ranok.com.ua;

Електронні підручники: www.umniki.com.ua/; Художня культура 9 клас. Рівень стандарту. Розробки та презентації уроків / І.В.Горобець, Ю.Б.Саприкіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2013;Художня культура 10 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень. Розробки та презентації уроків. / Упор. С.М.Лобинцева, С.В.Сєдих – Х.: Вид-во «Ранок», 2012; Художня культура 11 клас. Рівень стандарту. Розробки та презентації уроків / Упор. Ю.Б.Саприкіна , О.М.Ферапонтова, І.В.Горобець – Х.: Вид-во «Ранок», 2013

Окремо звертаємо увагу вчителів на неприпустимість використання навчального матеріалу даного предмету для політичних та націоналістичних інсинуацій, агресії, неповаги до рідного краю.
ИНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
для преподавания предмета «МАТЕМАТИКА»

в 2014– 2015 учебном году


6 классы общеобразовательных учебных заведений продолжат обучение по новой программе «Математика. Учебная программа для учащихся 5–9 классов общеобразовательных учебных заведений» – К.: Издательский дом «Образование», 2013 и размещенной на сайте Министерства образования и науки Украины (www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-ducation/educati onal_programs/1349869088/). По Типовым учебным планам общеобразовательных учебных заведений, утвержденными приказом МОН молодёжи и спорта Украины от 03.04.2012 № 409, на изучение математики в 6 классе отводится 4 часа в неделю.

В основу построения содержания и организации процесса обучения математики в 6 классе положены компетентностный подход, в соответствии с которым конечным результатом обучения предмета сформированы определенные компетентности учащихся.

Курс математики 6 класса предусматривает развитие и углубление знаний учеников о числах и действиях над ними, числовых и буквенных выражениях, величины и их измерения, уравнения, числовые неравенства, а также представление об отдельных геометрических фигурах на плоскости и в пространстве. Понятийный аппарат, вычислительные алгоритмы, графические умения и навыки, которые должны быть сформированны в этой части изучения курса, является той подпочвой, которая обеспечивает успешное изучение в следующих классах алгебры и геометрии, а также других учебных предметов, где применяются математические знания.

Основу курса составляет развитие понятия числа и формирование крепких вычислительных и графических навыков. В 6 классе продолжается постепенное расширение множественного числа натуральных чисел к множественному числу рациональных чисел путем последовательного введения дробей (обычных и десятичных), а также отрицательных чисел, вместе с формированием культуры устных, письменных, инструментальных вычислений.

Важное значение для подготовки учащихся к систематическому изучению алгебры, геометрии и других предметов, имеют начальные сведения о методе координат, которые приобретают учащиеся 6 класса: изображение чисел на координатной прямой, прямоугольная система координат на плоскости, выполнение соответствующих построений, построение и анализ отдельных графиков зависимостей между величинами.

Существенное место в изучении курса занимают текстовые задачи, основными функциями которых является развитие логического мышления учеников и иллюстрация практического применения математических знаний. Во время решения текстовых задач ученики также учатся использовать математические модели. Решение таких задач сопровождает изучение всех тем, предусмотренных программой.

Содержание геометрического материала включает начальные сведения о планиметрических (круг, окружность, сектор) и стереометрических (цилиндр, конус, шар) фигурах.

Изучение геометрических фигур должно предусматривать использование наглядных иллюстраций, примеров окружающей среды, жизненного опыта учеников, выполнения построений, и способствовать выработке умений выделять форму и размеры как основные свойства геометрических фигур. Закрепление понятий сопровождается их классификацией (углов, треугольников, взаимного размещения прямых на плоскости).

Основа интеграции геометрического материала с арифметическим и алгебраическим — числовые характеристики (длина, площадь, объем) геометрических фигур. Обобщаются знания учеников о единицах измерения длины, площади, объема и умения переходить от одних единиц к другим, поскольку эти знания и умения используются в изучении предметов естественного цикла и в трудовой деятельности.

В изучении математики в 6 классе вводятся элементы теории вероятностей. У учеников формируются начальные сведения о множественном числе, его элементах. На примерах объясняются понятия случайного события и вероятности его появления.

Важным является формирование у учеников умений подавать данные в виде таблиц, графиков и диаграмм разных типов, и на основе их анализа делать соответствующие выводы.

В этом году учебные заведения будут обеспечены следующими учебниками по математике:

1. Учебник «Математика. 6 класс», авторы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якорь, издательство «Гимназия»,2014.

2. Учебник «Математика. 6 класс» (авт. Тарасенкова Н.А., Богатирева И. М., Коломиець О. М., Сердюк И. О.), Издательский дом «Образование», 2014.

3. Учебник «Математика. 6 класс». (авт. Истер О.С), издательство «Генеза»2014.

Для учеников 5 класса остаются действующими инструктивно методические рекомендации, которые содержатся в письме Министерства от 24.05.13 № 1/9-368 «Об организации учебно-воспитательного процесса в 5-х классах общеобразовательных учебных заведений и изучение базовых дисциплин в основной школе» ознакомиться с которыми можно на сайте МОН (http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations/), а для учеников 7-11-х классов действующими остаются рекомендации, которые содержатся в письме Министерства от 01.06.2012 года № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №17-22, 2012 р.).ИНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
для преподавания предмета «ИНФОРМАТИКА»

в 2014– 2015 учебном году


В 2014/2015 учебном году учащиеся 6 классов общеобразовательных учебных заведений продолжат изучение информатики по программе «Информатика. Учебная программа для учащихся 5–9 классов общеобразовательных учебных заведений» из расчета 1 час в неделю (ознакомиться с программой можно на сайте: www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/

В 6 классе будут изучаться следующие разделы:Название раздела

Количество часов

Алгоритмы и их исполнители

7

Понятие операционной системы

6

Мультимедиа

4

Текстовый процессор

8

Компьютерные сети

8

Резерв

2

Всего

35

В соответствии с программой, распределение содержания учебного времени является ориентировочным. Учителю предоставляется право корректировать последовательность изучения тем в зависимости от методической концепции и конкретных учебных ситуаций, от уровня подготовки учеников и сформированности у них предметной ИКТ-компетентности. В то же время, в 6 классе нельзя изменять логическую последовательность темы «Понятия операционной системы» относительно всех других, поскольку для изучения тем «Мультимедиа», «Текстовый процессор» и «Компьютерные сети», необходимы сформированные понятия учеников о файловой системе и навыках выполнения операций с файлами и папками.

Так же, как и в 5 классе, учебное время, которое отводится на изучение курса информатики, рекомендуется распределять таким образом:

- 30% учебного времени отводится на усвоение теоретических знаний,

- 70% учебного времени отводится на формирование практических навыков работы с современной компьютерной техникой и ИКТ.

Во время изучения курса обязательным является проведение десяти практических работ. Практические работы, указанные в программе, являются обязательными для оценивания всех учеников класса. Учитель может самостоятельно определять форму проведения этих работ (лабораторные работы, практикумы, учебные проекты, коллективная работа в Интернете и тому подобное). Содержание таких заданий нужно подбирать так, чтобы длительность их выполнения не превышала 20 минут (санитарные нормы относительно длительности непрерывной работы за компьютером учеников этой вековой категории).

В основе построения содержания обучения и требований к общеобразовательной подготовке учащихся по информатике по Государственному стандарту базового и полного общего среднего образования положен компетентностный подход, в соответствии с которым конечным результатом обучения информатике сформирована (на основе добытых знаний, умений и навыков, опыта учебной и жизненной деятельности, выработанных ценностных ориентаций, позитивной мотивации) предметная ИКТ-компетентность и ключевые компетентности, в частности: информационно -коммуникационная, учебная, коммуникативная, математическая, социальная, гражданская, здоровьесберегающая.

Учитывая возрастные особенности учащихся 6 класса, для формирования практических навыков целесообразным будет избрать учебную среду выполнения алгоритмов Scratch, который можно загрузить по ссылке: http://info.scratch.mit.edu/uk/Scratch_1.4_Download. Среда Scratch является кроссом-платформным программным обеспечением, которое поддерживает украиноязычный интерфейс и распространяется бесплатно, а также взят авторскими коллективами за основу для освещения этой темы в учебниках для учеников 6 класса. Выбор программной среды остается на усмотрение учителя с учетом имеющейся компьютерной техники и уместной для конкретного учебного заведения или класса траектории учебы.

Перечень учебников по информатике для 6 классов общеобразовательных учебных заведений:

1. «Информатика. 6 класс» (авторы Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер, О.Г. Кузьминска, Н.А. Саражинска), издательский дом «Образование»

2. «Информатика. 6 класс» (авт. Ривкинд Й.Я., Лисенко Т.И., Черникова Л.А., Шакотько В.В. ) Издательство «Генезис».

Для методической поддержки изложения материала по информатике по данному учебнику авторами создан веб-сайт «Информатика для всех», размещенный по адресу http://allinf.at.ua, на котором размещены разнообразные методические и дидактичные материалы: календарное планирование курса, файлы-заготовки, для выполнения тренировочных упражнений и практических работ, полезные ссылки, другие материалы.

Отмечаем, что учебные заведения, которые избрали программу «Информатика. 5-9 классы общеобразовательных учебных заведений с углубленным изучением предметов естественно математического цикла» (2012 год), продолжают в 6 классе учебу по этой программе.

Вариативную составляющую учебного плана в 6 классе можно реализовать, избрав учебную программу курса по выбору «Слепой метод печати» (письмо ИИТЗО от 21.10.2003 № 14.1/12-Г-604).

Для учеников 5 класса остаются действующими инструктивно-методические рекомендации, которые содержатся в письме Министерства от 24.05.2013 № 1/9-368 «Об организации учебно-воспитательного процесса в 5-х классах общеобразовательных учебных заведений и изучение базовых дисциплин в основной школе» ознакомиться с которыми можно на сайте МОН по адресу http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations/, а для учеников 7-11-х классов действующими остаются рекомендации, которые содержатся в письме Министерства от 01.06.2012 № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 17-22, 2012).

Отдельное внимание обращаем на то, что действие учебных программ следует проверять в перечне учебных программ, учебников и учебно-методических пособий, рекомендованных Министерством образования и науки Украины для использования в общеобразовательных учебных заведениях в 2014/2015 учебном году.

Перед началом учебного года учитель информатики должен обязательно ознакомиться и использовать в своей деятельности инструктивно-методические материалы «Безопасное проведение учебных занятий в кабинетах информатики и информационно – коммуникационных технологий общеобразовательных учебных заведений», которые содержатся в письме МОН № 1/9-497 от 17.07.2013 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів».

Значительное внимание следует уделить патриотическому воспитанию. Для этого, например, следует избирать соответствующие тексты для работы с текстовым редактором, соответствующие сайты для работы в сети Интернет и тому подобное.

Наводим также перечень свободно распространяемого программного обеспечения и ориентировочные ссылки для загрузки.

Офисный пакет «Ooo4kids», содержит необходимый минимум средств для работы в школе, украиноязычный и понятен детям интерфейс. Официальный сайт http://educoo.org/TelechargerOOo4Kids.php содержит версии на разных языках и для разных операционных систем.

Более широкие возможности может обеспечить офисный пакет Libreoffice. Официальный сайт http://www.libreoffice.org/.

Операционную систему Линукс можно загрузить на официальных сайтах Убунту (http://www.ubuntu.com/), Минт (http://linuxmint.com/) и других.

Обращаем внимание, что в гимназиях, лицеях, коллегиумах смысловое наполнение технологического образования в 8-11 классах может направляться на изучение информационных технологий (веб-дизайн, компьютерное моделирование, компьютерная графика, и тому подобное).ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
для преподавания предметов «ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ.»

в 2014– 2015 учебном году


ФИЗИКА

В 2014-2015 учебном году изучение физики и астрономии в общеобразовательных учебных заведениях будет осуществляться по следующим программам:

7 – 9 классы – Программа для общеобразовательных учебных заведений. Физика. Астрономия. 7-11 классы. – К.: Ирпинь: Перун, 2005;

8 – 9 классы с углубленным изучением физики – Программа для 8-9 классов с углубленным изучением физики (Сборник учебных программ для общеобразовательных учебных заведений с углубленным изучением предметов естественно - математического и технологического цикла. – К.: Виктория, 2009).

10 – 11 классы – Программа для общеобразовательных учебных заведений 10-11 классы. Физика. Астрономия. (Киев, 2010)

Программы факультативов и курсов по выбору – Сборник программ курсов по выбору и факультативов по физике и астрономии. – Харьков: Издательская группа «Основа», 2009.Организация обучения

Изучение физики и астрономии в 2014-2015 учебном году в общеобразовательных учебных заведениях будет осуществляться в соответствии с типичными учебными планами, утвержденными приказами Министерства образования и науки Украины (от 05.02.2009 № 66 «О внесении изменений в приказ МОН Украины от 23.02.2004 №132 «Об утверждении Типичных учебных планов общеобразовательных учебных заведений 12-летней школы» от 27.08.2010 № 834 «Об утверждении Типичных учебных планов общеобразовательных учебных заведений ІІІ степени»). Ниже приведено распределение количества часов (недельная нагрузка) на изучение физики в основной и старшей школе:7

класс


8

класс


8 класс

(углублённое изучение физики)9

класс


9 класс

(углублённое изучение физики)10 класс

11 класс

Уровень стандарта

Академический уровень

Профильный уровень

Уровень стандарта

Академический уровень

Профильный уровень

1

2

4

2

4

2

3

6

2

3

6

Проведение лабораторных и практических работ является обязательным. Количество работ физического практикума, которое выполняется и оценивается, определяется учителем в зависимости от длительности работы и ее сложности.

Календарно-тематическое планирование учителя могут осуществлять в текстах рабочих учебных програм или печатать на отдельных листах. Разработка поурочных планов является компетенцией педагога, который и определяет их структуру и форму .Класс

Минимальное количество тематических оценок

Минимальное количество лабораторных работ, которые оцениваются

7

4

6

8

6

8

9

6

8

10

Уровень стандарта

6

4

Академический уровень

8

4

Профильный уровень

10

8

11

Уровень стандарта

5

4

Академический уровень

7

4

Профильный уровень

10

8


Проведение занятий в кабинете физики

Во время проведения занятий в кабинете физики особенного внимания требуется в соблюдении правил безопасности жизнедеятельности. Требования безопасности приведены в инструктивно-методических материалах «Безопасное проведение занятий в кабинетах естественно-математического цикла общеобразовательных учебных заведений» (письмо МОН Украины от 01.02.2012 № 1/9-72).

В отмеченных материалах перечислены нормативно-правовые документы по вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности в учебных заведениях системы общего и среднего образования; описаны общие положения относительного обеспечения безопасных и безвредных условий обучения, особенности безопасности, во время проведения занятий в кабинетах (лабораториях) физики, порядок проведения, тематика и организация проведения инструктажей, по безопасности жизнедеятельности учащихся. Также в инструктивно - методических материалах приведен образец журнала регистрации первичного, внепланового, целевого инструктажей по безопасности жизнедеятельности учащихся и ориентировочные «Паспорт кабинета» и «Акт разрешения на проведение занятий в кабинете».
АСТРОНОМИЯ

Астрономия изучается в 11 классе по одной из двух программ: программой, которая объединяет академический уровень и уровень стандарта (рассчитанная на 17 часов) или по программе для профильного уровня (рассчитанная на 35 часов).Программа академического уровня предусматривает выполнение одной практической работы. Учитель может произвольно избирать тему этой работы из трех предложенных программой. Необходимо при 17 час. провести две тематических аттестации ( 1 за изучение 1-й темы, а вторую по результатам изучения тем 4-8).
ИНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
для преподавания предметов «БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ»

в 2014– 2015 учебном году


В 2014/2015 учебном году изучение биологии в общеобразовательных учебных заведениях будет осуществляться по следующим учебным программам:

6 классы - программа по биологии для 6-9 классов общеобразовательных учебных заведений, утвержденная приказом МОН молодёжи и спорта Украины от 6 июня 2012 г. № 664 // Учебные программы для общеобразовательных учебных заведений: Природоведение. Биология. 5–9 классы. – К.: Издательский дом «Образование», 2013. – 64 с.;

7-9 классы – Программа для общеобразовательных учебных заведений. Биология. 7-11 классы. – К.: Ирпинь: Перун, 2005. – 97 с.;

8-9 классы с углубленным изучением биологии – программа для общеобразовательных учебных заведений с углубленным изучением биологии // Сборник учебных программ для общеобразовательных учебных заведений с углубленным изучением предметов естественно-математического и технологического цикла. – К.: Виктория, 2009. – 102 с.;

10-11 классы – Программа для профильного обучения учащихся общеобразовательных учебных заведений: уровень стандарта, академический уровень, профильный уровень. – Тернополь: Странствие, 2011. – 128 с.;

В 10 – 11 классах с углубленным изучением биологии: Программа для профильного обучения учащихся общеобразовательных учебных заведений: уровень стандарта, академический уровень, профильный уровень. – Тернополь: Странствие, 2011. – 128 с.

Программы факультативов и курсов по выбору по биологии и экологии, рекомендованные Министерством образования и науки для использования в общеобразовательных учебных заведениях:

7 – 11 классы – Сборник учебных программ курсов по выбору и факультативов по биологии для допрофильной подготовки и профильного обучения. – Каменец-Подольский: Аксиома, 2009. – 246 с.;

5 – 9 классы - Сборник учебных программ экологического направления (II часть) для организации допрофильной подготовки учащихся общеобразовательных учебных заведений. Программы для сборника подготовлены педагогическими работниками Хмельницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Киевской, Херсонской, Черкасской, Николаевской областей. Содержание сборника включает следующие разделы:

1. Экологическая азбука. 5-6 класс (Виркун В. О., Ершова О. Бы.)

2. Знакомство с экологией. 5-6 класс (Палюховска О. М., Гварадзе Л. А.)

3. Экология растений. 7-8 класс (Мирная Л. А., Битюк М. Ю., Виркун В. О.)

4. Экология (аутэкология) растений 8(9) класс (Драган Г. И.)

5. Экология животных. 7 класс (Паращук Н. А.)

6. Экология животных. 7-8 класс (Чубса С.)

7. Вода – это жизнь. 7-8 класс (Гильберг Т. Г., Мирная Л. А.)

8. Экология почвы. 7-8 класс (Виркун В. О., Билла М. С., Кашук Т. М., Крыса О.М.)

9. Экология воздуха. 7-8 класс (Мирная Л. А., Битюк М. Ю., Виркун В. О.)

10. Энергоресурсы. 7-9 класс (Евсюченко Л. В.)

11. Энергопотребление и энергосбережение. 8 класс (Кудревич О. П.)

12. Основы полноценного питания человека. 8(9) класс (Бондаренко Л.)

13. Экология еды. 8-9 класс (Калинска Н. Г.)

14. Антропогенное загрязнение окружающей естественной среды. 8 класс (Бондаренко Л. Д.)

15. Экология домашнего жилья. 9 класс (Мельник О. А., Кожан Н. О., Вапняр С.М.)

16. Практическая экология. 9 (10) класс. (Глазунова И. В., Глазунов М. М.)

17. Магнитное поле и здоровье человека. 9 класс (Шарко В. Д. Лискович О. В.)

18. Человек в электромагнитной паутине. 9 класс (Шарко В. Д., Куриленко Н. В.)

19. Физика. Человек. Окружающая среда. 9 класс (Куч рук О.Д., Шарко В. Д.)

20. Экология родного края. 1-11 класс. (коллектив авторов Запорожья)

21. Сохранение биомногообразия своего региона. 7 класс (Бойко П. М.)

22. Экологические системы родного края. 7-8 класс (Мазаева К. В., Сервали Т. М.)

23. Экологические проблемы родного края. 6-8 класс (Луценко А. Г., Луценко Т.)

24. Экологическое краеведение. 8-9 класс (Паныч Н. Д.)

25. Сельский зеленый туризм. 8 класс (Зинкевич М. В., Лишинска В. И.)

26. Сельский зеленый туризм. 9 класс (Зинкевич М. В., Лишинска В. И.)

27. Основы экологии и природопользования 8-11 класс (Глущак Г. Я.)

28. Экологическая культура 8 (9) класс (Шилкина К. О.)

Содержание программ курсов по выбору и факультативов, как и количество часов, которое предусмотрено в программах, является ориентировочным. Учитель может творчески подходить к реализации содержания этих программ, учитывая интересы и способности учеников, потребности региона, возможности учебно­материальной базы школы. Курс по выбору (факультатив), программа которого рассчитана на 35 часов и больше, может изучаться на протяжении двух лет.

Оценивание учебных достижений учеников осуществляется в соответствии с Критериями оценивания (приказ Министерства № 329 от 13.04.2011, зарегистрированными в Министерстве юстиции Украины 11 мая 2011 года за № 566/19304), которые определяют общие подходы к определению уровня учебных достижений учащихся.

Оценивание учебных достижений учащихся 6 классов осуществляется в соответствии с ориентировочными требованиями к оцениванию, утвержденными приказом Министерства от 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

Оценивание учебных достижений учащихся 7 – 11 классов осуществляется в соответствии с ориентировочными требованиями к оцениванию, утвержденными приказом Министерства № 996 от 30.08 2011р. «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».


Каталог: uploads -> editor
editor -> Методичні рекомендації щодо загальних підходів до написання психолого-педагогічної характеристики на учня, а також
editor -> Зміст 1 адаптація п’ятикласників
editor -> Міський методичний кабінет Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Кіровської міської ради Донецької області
editor -> Методичні рекомендації щодо психологічного супроводу атестації педагогів
editor -> «Поети і жебраки, музики й пророки, воїни та злодії усі ми діти неприборканої реальності, у якій живемо та помираємо самотніми…»
editor -> В помощь практическому психологу методический сборник
editor -> Освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница