Методичні рекомендації щодо психологічного супроводу атестації педагогівстраница1/4
Дата13.05.2016
Размер356 Kb.
#4273
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4
... Без прагнення до наукової роботи

вчитель школи неминуче підпадає

під владу трьох педагогічних демонів:

механічності, рутинності, банальності.

Він дерев'яніє, кам'яніє, опускається.

А. Дістерверг

Методичні рекомендації

щодо психологічного супроводу атестації педагогів

Педагогічна атестація є одним з найбільш драматичних моментів шкільного життя. Вона є складним управлінським актом у роботі директора школи. Через атестацію в школі часто виникають емоційні конфлікти.

Важливу роль у роботі вчителя відіграє мотиваційний компонент діяльності, у самій серцевині якого знаходяться найуразливіші структурні компоненти професіонала – потреба у визнанні особистості, її діяльності, одержання від референтного соціуму схвалення себе і того, що робиш. Педагогічна атестація – це є, власне, час очікування педагогом задоволення, базової професійної потреби - потреби у визнанні, у конструктивній само - і взаємооцінці себе і своєї діяльності.

Це також і потреба на підставі такої оцінки знайти певну соціальну нішу в міжоособовому діловому спілкуванні, підтвердити або змінити на краще свій статус у професійному соціумі.

Увесь цей психологічний механізм захований від стороннього ока, проте він наповнений живою сутністю емоційних очікувань, переживань педагога.

Учитель, який атестується повинен отримувати оцінку своєї діяльності від усього колективу. Такий підхід знімає штучне протиставлення оцінок адміністрації і колективу. Вердикт, що пізніше виносить атестаційна комісія, є цілком демократичним і повинен створюватися з урахуванням багатьох оцінок.

Залучення педагогів, учнів та батьків, проходження через психодіагностичну процедуру – це шлях емоційно-оцінного згуртування колективу.

Психодіагностична процедура атестації вчителя включатиме:


 1. Експертну оцінку професійних якостей:

 • Опитувальник для експертної оцінки діяльності вчителя батьками учнів (Додаток 1)

 • Опитувальник Вчитель очима учнів (Додаток 2)

 • Професіограма вчителя

2. Дослідження особистісних особливостей вчителя

 • Опитувальник структури темпераменту Русалова

 • Характерологічний опитувальник Леонгарда

 • Діагностика стратегій розв’язання конфліктних ситуацій Д.Джонсона і Ф.Джонсона

3. Дослідження рівня емоційного вигоряння В.Бойко

4. Визначення особистісної готовності до інноваційної діяльності


Діагностування психологічної готовності викладачів до опанування нового у професійній діяльності

По результатах діагностування складається картка психологічного супроводу.

Підготувала

Методист ММК І.О.СмагінаДодаток 1

ОПИТУВАЛЬНИК

для експертної оцінки діяльності вчителя

батьками учнів

Шановні батьки!

Просимо вас висловити свою думку про роботу вчителя

5 балів – якщо ви повністю згодні з твердженням;

4 бали – не зовсім згодні;

3 бали – інколи;

2 бали – важко відповісти;

1 бал – не згодні.Дякуємо з щирі відповіді. Підпис не потрібен.

 1. Я із задоволенням раджусь з вчителем з питань виховання,

навчання моєї дитини.

 1. Я дізнаюсь багато нового про фізичний розвиток дитини,

її здібності з бесіди з вчителем.

 1. Вчитель пояснює, розповідає про прийоми підготовки

домашніх завдань і вимог до їх виконання.

 1. Я повністю довіряю вчителю, як хорошому вихователю.

 2. Вчитель чітко організовує батьків для допомоги класу, ліцею.

 3. Вчитель об’єктивно відноситься до моєї дитини.

 4. Думка вчителя дуже важлива для моєї дитини.

 5. Я з задоволенням спілкуюсь з вчителем, він тактовний,

доброзичливий.

 1. Я можу поділитися з вчителем проблемами, які виникають

при вихованні, спілкуванні з дитиною.

Додаток 2

Опитувальник „Вчитель очима учнів”

Мета: дослідити якість педагогічної майстерності вчителя по трьох компонентах (гностичному або пізнавальному, емоційному та компоненту щодо поведінки) та по загальному показнику ставлення учня до нього.

Інструкція: Уважно прослухайте питання та дайте відповідь. Якщо ви вважаєте, що вона вірна і відповідає вашому ставленню до вчителя відповідайте „ТАК”, якщо ж інше – „НІ”

 1. Вчитель вміє точно передбачити мої результати в навчальній діяльності (в будь- якій іншій), моє майбутнє.

 2. Мені важко знайти із вчителем загальну тему для розмови.

 3. Вчитель – справедлива людина.

 4. Вчитель завжди вірно визначає мої труднощі при вивченні тієї або іншої теми(в будь - якій справі, у спілкуванні з однокласниками)

 5. Вчителю не достає чуйності у відношеннях з дітьми.

 6. Слово вчителя для мене закон.

 7. Вчитель конкретно планує індивідуальну роботу зі мною.

 8. Я дуже задоволений вчителем.

 9. Вчитель недостатньо вимогливий до мене.

 10. Вчитель завжди може дати розумну пораду.

 11. Я вірю в те, що будь яке діло запропоноване вчителем, буде цікавим.

 12. Думка вчителя дуже важлива для мене.

 13. Вчитель в основному працює по шаблону, а не творчо.

 14. Працювати із вчителем захоплююче, доставляє задоволення.

 15. Вчитель, як правило, не враховує мої індивідуальні здібності та захоплення.

 16. Вчитель приділяє мені мало уваги.

 17. Вчитель погано відчуває мій настрій.

 18. Вчитель завжди вислухає мою думку.

 19. У мене не має сумнівів щодо правильності та необхідності дій вчителя в будь-якій ситуації.

 20. Я не стану ділитися з вчителем своїми запитними мріями.

 21. Вчитель карає мене за будь - яку найменшу провину.

 22. Вчитель добре знає мої сильні та слабкі сторони.

 23. Я хотів би бути схожим на вчителя.

 24. У нас із вчителем чисто ділові відносини.

Ключ:

  • Гностичний (пізнавальний) 1,4,7,10,13*,15*,19,22

  • Емоційний 2*,5*,8,11,14,17*,20*,23

  • Компонент щодо поведінки 3,6,9*,12,16*,18,21*,24*

Примітка: знаком * відзначені номера суджень, що утримують відповідь „НІ”, а інші „ТАК”, кожне судження шкали, співпадає із ключем, оцінюється в 1! бал.

Гностичний компонент

1-3б. – поверхневий

4-5б. – ситуативний

6-8б. - глибокийЕмоційний компонент

1-3б. – байдужість

4-5б. – зацікавленість

6-8б. – захопленістьКомпонент щодо поведінки

1-3б. – неадекватний

4-5б. – адекватний

6-8б. – адекватний з проекцією на майбутнєЗагальний показник

0-7 спілкування – залякування

8-12 спілкування – дистанція

13-17 спілкування – загравання

18-22 спілкування – дружба

23-24 спілкування – спільна діяльністьПротокол

дослідження педагогічної майстерності вчителя

_____________________________________________

Дата проведення__________________ М-ка «Вчитель очима учнів»


ПІ уч.

_____кл.

1.Пізнавальний

компонент

2.Емоційний

компонент

3.Поведінковий

аспект

Сума

Стиль спілкування

Висновки психолога______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Анкета

Цель: установить мнение учащихся о методах работы, применяемых учителями на уроке.МЕТОДЫПредметы
 1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:

-словесные

  • Рассказ
  • Лекция
  • Беседа
  • Чтение учебника
  • …справочной литературы

- наглядные

 • демонстрация
 • иллюстрация
 • показ плакатов
 • ……..схем
 • ……..чертежей

-практическая

 • упражнения
 • лабораторный опыт
 1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности

 • Убеждение
 • Требование
 • Приучение
 • Поощрение
 • Наказание
 • Сюжетно-ролевые игры
 • Дискуссии
 • Диспут
 • Создание ситуации новизныУдовлетворенность избранной профессией”

Методика А.А.Реана; модификация методики В.А.Ядова, Н.В.Кузьминой

Методика позволяет определить удовлетворенность учителя избранной профессией на основе подсчета индекса удовлетворенности И.У.

Первичная обработка заключается в подсчете баллов выбранных испытуемыми при ответе на следующие вопросы (каждая шкала имеет 5-бальную градуировку).

Шкала А: „Удовлетворены ли вы выбранной профессией ?”

Шкала В: „Хотели бы вы, оставаясь специалистом в своей области(биологом, историком, физиком и т.д.), работать не школе?”

Шкала С: „Если бы вам снова пришлось бы выбирать профессию, выбрали бы вы профессию учителя?”


 1. нет;

 2. скорее нет;

 3. не знаю;

 4. скорее да, чем нет

 5. даОбработка:

 1. Первичные баллы по шкале В переводятся в обратные:

2-4; 3-3; 4-2; 5-1.

 1. Подсчитываем индекс удовлетворенности ИУ:

ИУ = ( А + В + С ) / 3

 1. Полученный результат сравнивается с нормативами:

От 1 до 1.5 – удовлетворенность оч. низкая (неудовлетворенность)

От 1.6 до 2.5 – удовлетворенность ниже среднего

От 2.6 до 3.5 – удовлетворенность средняя

От 3.6 до 4.5 – удовлетворенность выше среднего

От 4.6 до 5 – удовлетворенность высокая.

Мотивация профессиональной деятельности

Методика К.Замфир в модификации А.Реана

В основу положена концепция о внутренней и внешней мотивации.Инструкция: „ Прочитайте ниже перечисленные мотивы профессиональной деятельности и дайте оценку их значимости для вас по пятибалльной шкале.

Обработка: Подчитываются показатели внутренней мотивации (ВМ), внешней положительной(ВПМ) и внешней отрицательной (ВОМ) в соответствии со следующими ключами:

ВМ = оценка п. + оценка п.7

2

ВПМ = оценка п.1.+ оценка п.2 + оценка п.53

ВОМ = оценка п.3 + оценка п.4

2

Пределом выраженности каждого типа мотивации будет число, заключенное в пределах от 1 до 5 (возможно и дробное).Интерпретация: На основании полученных результатов определяется мотивационный комплекс личности. Мотивационный комплекс представляет собой тип соотношения между собой трех видов мотивации: ВМ, ВПМ, ВОМ.

К наилучшим, оптимальным, мотивационным комплексам следует отнести след. Два типа отношений:

ВМ>ВПМ>ВОМ И ВМ= ВПМ >ВОМНаихудшим мотивационным комплексом является тип:

ВОМ>ВПМ>ВМ

Каталог: uploads -> editor
editor -> Методичні рекомендації щодо загальних підходів до написання психолого-педагогічної характеристики на учня, а також
editor -> Зміст 1 адаптація п’ятикласників
editor -> Методические рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса в 2014/2015 году в общеобразовательных учебных заведений
editor -> Міський методичний кабінет Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Кіровської міської ради Донецької області
editor -> «Поети і жебраки, музики й пророки, воїни та злодії усі ми діти неприборканої реальності, у якій живемо та помираємо самотніми…»
editor -> В помощь практическому психологу методический сборник
editor -> Освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница