Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з «Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці»Скачать 350.3 Kb.
Дата13.05.2016
Размер350.3 Kb.
#4687
ТипМетодичні вказівки
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів

по підготовці і роботі на практичному занятті

з «Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці»


Тема: Нейролінгвістичне програмування.
У сучасному суспільстві спостерігається ріст психопаталогій, соціопатій, психосоматичних та соматопсихічних захворювань, що наголошує на спеціалізованій підготовці фахівців - психологів особливостям психотерапії та психокорекції.

Психотерапія є галуззю клінічної медицини, що включає систему лікувального впливу на психіку, а через неї – на весь організм і поведінку хворого. Психологічна корекція – це система заходів, спрямованих на виправлення психологічних особливостей та відхилень в поведінці людини за допомогою спеціальних засобів психологічного впливу.

Психологічна корекція у клінічній практиці застосовується при виявленні у пацієнта психологічних проблем, що виникають у зв’язку з характерологічними девіаціями і особистісними аномаліями, а також при невротичних і психосоматичних розладах. Вона направлена на вирішення завдань профілактики, лікування і реабілітації хворих.

Мета курсу “Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці ” сформувати у майбутніх лікарів - психологів знання, вміння та практичні навички необхідних для надання медико-психологічної допомоги населенню:


1. Навчити студентів основам психотерапії та психокорекції;

2. Сприяти оволодінню студентами основних методів психотерапії та

психокорекції;

3. Навчити студентів застосовувати методи та прийоми психотерапії і

психокорекції у лікуванні та реабілітації хворих.
2.Завдання вивчення теми:


 • Ознайомлення студентів із теоретичними основами і сьогоднішніми поглядами на нейролінгвістичне програмування (НЛП);

 • Засвоєння студентами сучасних методів та прийомів НЛП для диференційованого застосування їх у клінічній практиці;

 • Застосування методів НЛП у різних галузях практичної медицини.

Курс “Психотерапія та психокорекція у клінічній практиці” читається на базі “Історії психології”, “Клінічної психології”, “Клінічного консультування”,“ Психоаналіз та інші особистісно-орієнтовані діагностично-лікувальні підходи”.
3. В результаті вивчення теми студент повинен знати:

 • основні принципи, мету і завдання НЛП;

 • теоретичні основи НЛП;

 • етико-деонтологічні принципи і правила у НЛП;

 • методи НЛП;

 • форми НЛП;

 • покази і проти покази для застосування різних методів НЛП із врахуванням нозологічної специфіки;

 • критерії і методи оцінки ефективності НЛП.


4. Студент повинен вміти:

 • проводити загально клінічне та психологічне обстеження хворих, встановити клінічний діагноз;

 • дотримуватись етико-деонтологічних принципів у психотерапевтичній та психокорекційній роботі, створювати довірливий психотерапевтичний контакт з пацієнтом;

 • самостійно складати психокорекційні програми;

 • володіти сучасними прийомами НЛП;

 • проводити НЛП у різних галузях медицини;

 • оцінювати ефективність психотерапевтичної та психокорекційної роботи;

 • вести медичну документацію;

 • використовувати навчальну та наукову літературу для вирішення професійних завдань, підвищення рівня професійної підготовки.

Викладання предмету "Психотерапія та психокорекція у клінічній практиці " прово­диться у формі групових практичних та семінарських занять в умовах психіатричної клініки, клініки неврозів та межових станів, в психосоматичних центрах, у диспансерах психіатричного та наркологічного профілю. Під керівництвом викладача засвоюють сучасні психотерапевтичні і психокорекційні методи і прийоми та застосовують їх у клінічній практиці. Контроль за засвоєнням та вмінь проводиться у вигляді тренінгів з використанням аудіо- та відеотехніки, тестового контролю, вирішення ситуаційних задач.Перевірити ступінь своєї підготовки Ви можете, вирішивши запропоновані завдання.

Вірно чи не вірно?

Еталони відповідей до завдань

Завдання 1. 3.

Завдання 2. 1.

Завдання 3. 2

Завдання 4. 2.

Завдання 5. 1.

Завдання 6. 1.
Теоретичні питання:

1. Що таке НЛП?

2. Що таке двері сприйняття?

3. Що таке репрезентативні системи?

4. Які ви знаєте репрезентативні системи?

5. Що таке первинна репрезентативна система?

6. Що таке ведуча репрезентативна система?

7. Що таке синестезії?

8. Що таке предикати?

9. Що таке сигнали доступу?

10. Які ви знаєте сигнали доступу?

11. Що таке візуально-кінестетична дисоціація?

12. Що таке «техніка помаху»?

Інформацію, яка необхідна для формування знань-вмінь, що забезпечують досягнення мети заняття, можна знайти у джерелах:


 1. Панок В., Титаренко Т., Чепелєва Н. та інші. Основи практичної психології. – К.:Либідь, 1999. – с. 202 – 205.

 2. Хайл – Эверс А., Хайгл Ф., Отт Ю. и др. Базисчное руководство по психотерапии. – СПб.: Речь, 2001. – С. 784.

 3. Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е. Психотерапия (учебник для вузов). – Москва: Питер, 2003. – С. 471.

 4. Глива Є. Вступ до психотерапії. – Острог-Київ: Кондор, 2004. – С. 530.

 5. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И., Игумнов С.А. Общая психотерапия. - 6-е изд., исправленное – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. – С.458.

У додатку 1 приведено граф логічної структури теми " Нейролінгвістичне програмування".

> Що таке НЛП? НЛП-це мистецтво і наука про власну майстерність. Мистецтво, тому що кожен вкладає свою унікальну індивідуальність та стиль в те , що він робить і це не можливо відтворити на словах або в технологіях. Наука, тому що існує метод і процес знаходження паттернів, розробки умінь та технік які знаходять все більш широке застосування в різних сферах життя.

> Двері сприйняття - це наші органи чуття: наші очі, вухо, ніс, рот і шкіра - це наша єдина точка контакту з навколишнім світом.

> Одним із способів яким ми мислимо, є свідоме і несвідоме відтворення картин, звуків, смаків і запахів, які ми відчували. За допомогою мови ми можемо навіть створити різноманіття сенсорних відчуттів без того щоб відчувати їх в дійсності.

> Ми використовуємо одні й ті ж нейронні шляхи для внутрішньої репрезентації досвіду і для безпосереднього його переживання. Одні й ті ж нейрони генерують електро-хімічні заряди які можна виміряти. Думка має безпосередній фізичний прояв, мозок та тіло являють собою одну систему.

> Ми використовуємо свої органи чуття зовнішнім способом щоб сприймати світ, і внутрішнім способом щоб «репрезентувати» переживання самим собі. В НЛП ті шляхи, якими ми отримуємо, зберігаємо і кодуємо інформацію у своєму мозку - картинки, звуки, відчуття, запахи і смаки - відомі як репрезентативні системи.

> Візуальна, аудіальна та кінестетична системи являються первинними системами. Смакова та нюхова системи не є настільки ж важливими і часто входять до кінестетичної системи. Вони часто служать в якості сильних і дуже швидких зв'язків з картинками, звуками і відчуттями, які асоціюються з ними.

> Коли людина має тенденцію використовувати один внутрішній канал сприйняття, то цей канал в НЛП називається її основною або первинною системою.

> Аналогічно тому як ми маємо первинну систему для сприйняття навколишнього світу, так ми маємо домінуючі засоби для введення інформації в своє усвідомлене мислення - ведуча система. Ведуча система - основний канал який використовуємо для отримання ключа доступу до пам'яті.

> Ми отримуємо інформацію в одному каналі сприйняття, а репрезентуємо всередині себе в іншому (сінестезія), звуки можуть викликати в уяві візуальні спогади або абстрактні візуальні образи. Сінестезії являють собою важливу частину того як ми думаємо.

> Ми використовуємо слова щоб описати наші думки: таким чином наш вибір слів буде показувати яку репрезентативну систему ми використовуємо.

> Сенсорновизначені слова, прикметники, прислівники, дієслова -називаються в НЛП предикатами. Звичне використання одного виду предикатів буде вказувати на переважаючу репрезентативну систему людини.

> Легко розпізнати коли людина думає картинками, звуками або відчуттями.

> Існують видимі зміни які відбуваються в нашому тілі, коли ми думаємо різними способами. Спосіб нашого мислення впливає на наше тіло, а те як ми використовуємо наше тіло впливає на те як ми мислимо.

> Ми систематично рухаємо очима в залежності від того як ми думаємо. Рухи очей є сигналами доступу.

> Коли візуалізуємо щось із нашого досвіду, наші очі зазвичай рухаються вверх і вліво по відношенню до нас. Під час конструювання картинки зі слів, або в той час коли ми намагаємось уявити собі щось таке, чого ми раніше ніколи не бачили, наші очі підіймаються вверх і вліво. Очі переміщуються горизонтально і ліворуч коли ми згадуємо звуки і по горизонталі праворуч коли ми конструюємо їх. Коли ми розмовляємо з собою наші очі частіше знаходяться внизу зліва. Розфокусований погляд прямо перед собою, коли людина дивиться прямо на вас, але не бачить вас, теж говорить про візуалізацію.

> Рухи очей - не єдині сигнали доступу, хоча ймовірно їх найпростіше запам'ятати. Так я тіло і мозок неподільні, то спосіб мислення завжди проявляється у чомусь і це можна побачити якщо знати куди дивитись. Зокрема це проявляється в пат тернах дихання, кольорі шкіри і позі.

> НЛП ставиться до процесу психотерапії як до навчання. Це означає, що коли людина зустрілася з труднощами і вирішила звернутись по допомогу до психолога, то на даний момент вона використала всі відомі їй методи розв'язання цих проблем. Беручи участь у запропонованих психотерапевтом діях, людина не тільки вирішує поставлену перед собою задачу, а й вивчає нову стратегію, яка в майбутньому допоможе їй самій справитись із подібними ситуаціями.

> Одним із фундаментальних поглядів НЛП є переконання в тому, що кожна людина володіє усіма внутрішніми ресурсами для вирішення своїх задач та досягнення всіх своїх цілей. Робота психотерапевта заклечається в організації процесу який дозволив би пацієнту знайти і закріпити в собі приховані ресурси і можливості, які потрібні для просування до поставленої мети.

> Інший важливий підхід який відрізняє НЛП від багатьох інших напрямків психотерапії, що будь-яких змін можливо досягти достатньо легко з найменшими негативними переживаннями.

> Також однією з вирізняючи особливостей НЛП, є те що терапевт більше часу приділяє детальному і якісному опрацюванню бажаного результату клієнта, тому що частина клієнтів, насправді, погано уявляють, що їм насправді потрібно.

> Особливості роботи НЛП у психотерапії виражаються у використанні моделі «SCORE», що є абревіатурою англійських слів: симптом, причина, результати, ресурси, ефекти.

> Візуально-кінетична дисоціація. Найпростіший спосіб знову відчути, неприємні відчуття - це згадати їх у вигляді асоційованого образу. Людина повинна бути там, дивитись на все, що її оточувало власними очима і переживати ті відчуття знову. Щоб послабити відчуття у теперішньому часі НЛП використовується метод ситуації з дисоціонуванням від неї коли пацієнт дивиться на себе в цій ситуації збоку. Це застосовується при роботі з фобіями чи з якимось дуже неприємними спогадами.

> «Техніка помаху». Ця техніка змінює проблемний стан або поведінку, пропонуючи пацієнтові новий напрямок. Вона не просто замінює одну поведінку іншою, а створює породжуючи зміну. Техніка працює зі специфічною поведінкою яку пацієнт хотів би позбутися, або реакцією яку би він не хотів відтворювати.

НЛП - это искусство и наука о личном мастерстве. Исскуство, потому что каждый вносит свою уникальную индивидуальность и стиль в то, что он делает, и это невозможно отразить в словах и технологиях. Наука, потому что существует метод и процесс обнаружения паттернов, используемых выдающимися личностями в любой области для достижения выдающихся результатов. Этот процесс называется моделированием, и обнаруженные с его помощью паттерны, умения и техники находят все более широкое применение в разных сферах деятельности. Одной из основных сфер деятельности НЛП является повышение эффективности коммуникаций между людьми.

2. Двери восприятия.

Если у замкнутого цикла коммуникации и есть какое-то начало, то это начало - наши ограны чувств. Как подчеркивал Олдос Хаксли, двери восприятия - это наши органы чувств: наши глаза, нос, уши, рот и кожа - это наша единственная точка контакта с внешним миром.

То, что мы видим, проходит сложную серию активных фильтров восприятия. То же самое верно и для других каналов восприятия. Мир, который мы воспринимаем, это не реальный мир, это не реальная территория. Это карта, составленная нашей неврологией. То, на что мы обращаем внимание на этой карте, проходит дальнейшую фильтрацию через наши убеждения, интересы и предпочтения. Некоторые люди могут пользоваться своими органами чувств лучше, чем остальные. Эта способность замечать больше и делать более тонкие различения во всех каналах восприятия может значительно обогатить нашу жизнь и является важным умением во многих областях деятельности, в том числе и коммуникациях.

3. Репрезентативные системы.

Коммуникация начинается с наших мыслей, и мы используем слова, тон голоса и язык телодвижений для того, чтобы передать их другому человеку. А что такое мысли? Существует множество различных научных ответов, и все же каждому из нас хорошо знакомо то, что представляет наше собственнное мышление. Один полезный способ думать о мышлении заключается в том, чтобы думать, что мы используем наши органы чувств внутренним способом.

Когда мы думаем о том, что видим, слышим и ощущаем, мы воссоздаем эти картины, звуки и ощущения внутри себя. Мы вновь переживаем информацию в той сенсорной форме, в которой мы первоначально ее воспринимали. Иногда мы осознаем, что мы делаем, иногда нет. Можете ли вы, например, вспомнить, куда вы ездили в свой последний отпуск?

Итак, как вы это вспомнили? Может быть, картинка того места всплыла в вашей голове? Возможно, вы произнесли название или услышали звуки, сопутствовавшие отдыху. Или, может быть, вы воспроизвели свои ощущения. Мышление является настолько очевидным и банальным действием, что мы никогда не задумываемся о нем. Мы предпочитаем думать о том, о чем мы думает, а не о том, как мы думаем. Мы также предполагаем, что другие люди думают точно так же, как и мы.

Одним из способов, которым мы думаем, заключается в сознательном или бессознательном воспроизведении картин, звуков, ощущений, вкусов и запахов, которые мы переживали. Посредством языка мы можем даже создать разнообразие сенсорных переживаний без того, чтобы переживать их в действительности, прочитайте следующий абзац настолько медленно, насколько вы с удобством можете это сделать.

Задумайтесь на минуту о прогулке в сосновом лесу. Деревья возвышаются над вами, обступая со всех сторон. Вы видите краски леса вокруг себя, и солнце, пробиваясь сквозь листья деревьев и кустарников, отбрасывает тени и создает мозаику на траве. Вы проходите сквозь луч солнца, прорвавшийся сквозь прохладную крону из листьев над вашей головой. И, продвигаясь дальше, вы начинаете осознавать безмолвие, нарушаемое лишь пением птиц да похрустываением под ногами, когда вы наступаете на сухие ветки, шорохом ваших ног, ступающих по мягкому ковру леса. Время от времени раздается резкий треск, когда вы случайно ломаете сухую ветку, попавшую вам под ноги. Вы протягиваете руку и прикасаетесь к стволу дерева, ощущая шероховатость коры под своей ладонью. Постепенно вы обращаете внимание на легкий ветерок, ласкающий ваше лицо, и замечаете ароматный запах сосновой смолы, пробивающийся сквозь другие, более грубые запахи леса, продолжая прогулку, вы вспоминаете, что ужин будет скоро готов, и это будет одно из ваших самых любимых блюд. И вы уже почти чувствуете вкус пищи во рту в предвкушении.

Чтобы осмыслить этот последний абзац, вы прошли через все эти переживания в своей голове, используя свои органы чувств внутренним способом, чтобы репрезентировать данные переживания, которые были вызваны в вашем воображении с помощью слов. Возможно, вы создали эту сцену достаточно отчетливо, чтобы представить себе запах леса в уже воображаемой ситуации. Если вы когда-нибудь гуляли в сосновом лесу, то, вероятно, запомнили особенные переживания, связанные с этой прогулкой. Если же с вами никогда этого не случалось, то, наверное, вы сконструировали этот опыт из других похожих переживаний или использовали материалы телевизионных передач, фильмов, книг или других истчников. Ваше переживание было сочетанием воспоминаний и воображения. Большая часть нашего мышления обычно представляет собой смесь таких воспоминаний и сконструированных сенсорных впечатлений.

Мы используем одни и те же неврологические пути для внутренней репрезентации опыта и для непосредственного его переживания. Одни и те же нейроны генерируют электрохимические заряды, которые могут быть измерены. Мысль имеет непосредственные физические проявления, мозг и тело представляют собой одну систему. Представьте себе на мгновение, что вы едите свой любимый фрукт. Фрукт может быть воображаемым, а вот слюноотделение - нет.

Мы используем свои органы чувств внешним способом, чтобы воспринимать мир, и внутренним способом, чтобы "репрезентировать" (перепредставлять) переживания самим себе. В НЛП те пути, по которым мы получаем, храним и кодируем информацию в своем мозге, - картинки, звуки, ощущения, запахи и вкусы - известны как репрезентативные системы.

Визуальная система может использоваться внешним способом, когда мы разглядываем мир, или внутренним, когда мы визуализируем. Точно так же аудиальная система может подразделяться на прослушивание внешних звуков или внутренних звуков. Ощущения относятся к кинестической системе. Внешняя кинестика включает тактильные ощущения: прикосновения, температуту, влажность. Внутренняя кинестика включает воспоминаемые чувства, эмоции и внутренние ощущения баланса и осознание состояния тела, известные как проприоцептивные ощущения, которые сообщают нам о том, как мы движемся. Не имея их, мы не смогли бы контролировать положение своего тела в пространстве с закрытыми глазами.

Взуальная, аудиальная и кинестическая системы являются первичными репрезентативными системами. Ощущения вкуса, вкусовая система, и запаха, обонятельная система, не являеются столь же важными и часто включаются в кинестическую систему. Они часто служат в качесте мощных и очень быстрых связей с картинками, звуками и ощущениями, ассоциированными с ними.

Мы используем все три первичные репрезентативные системы постоянно, хотя осознаем их не в равной степени, и имеем склонность отдавать предпочтение одним по сравнению с другими. Например, многие люди имеют ' внутренний голос, который возникает в аудиальной системе и создает внутренний диалог. Они перечисляют аргументы, вторично прослушивают речи, подготавливают реплики и, как правило, обсуждают различные вещи сами с собой. Тем не менее, это лишь один из способов мышления.

Репрезентативные системы не являются взаимоисключающими. Можно визуализировать сцену, иметь ассоциированные с ней ощущения и одновременно слышать звуки, хотя может оказаться трудным обращать внимание на все три системы в одно и то же время. Некоторая часть мыслительного процесса все же останется неосознаваемой.

Чем больше человек поглощен своим внутренним миром картин, звуков, ощущений, тем меньше он будет знать о том, что происходит вокруг него, как тот знаменитый шахматист на международном турнире, который так углубился в позицию, которую он видел своим внутренним взором, что съел два полных обеда за один вечер. Он совершенно забыл, что ел первый раз. "Потерявшийся в мыслях" - это очень удачное описание. Люди, переживающие сильные . внутренние эмоции, также оказываеются менее чувствительными к внешней боли.

Наше поведение возникает из смеси внутренних и внешних сенсорных переживаний. В любой момент времени наше внимание сосредотачивается на различных частях нашего опыта.

4. Предпочитаемые репрезентативные системы.

Мы постоянно используем все наши внешние каналы восприятия, хотя обращаем внимание на один канал больше, чем на другой, в зависимости от того, что мы делаем. В художественной галлерее мы будем использовать свои глаза, на концерте - свои уши.И что удивительно, так это то, что когда мы думаем, мы имеем склонность благоволить по отношению к одной, может быть двум, репрезентативным системам независимо от того, о чем мы думаем. Мы способны использовать все системы, но к возрасту 11 или 12 лет мы уже имеем явные предпочтения.

Многие люди могут создавть ясные мысленные образы и думать главным образом картинками. Другие находят эту точку зрения трудной. Они могут долго толковать сами с собой, тогда как другие основывают свои действия большей частью на своих ощущениях по отношению к ситуации. Когда человек имеет тенденцию использовать традиционно один внутренний канал восприятия, то этот канал называется в НЛП его предпочитаемой или первичной системой. Вероятно, он оказывается более проницательным и способным делать более тонкие различения именно в этой системе, а не в других.

Это значит, что некоорые люди оказываются естественным образом более "талантливыми" в отдельных задачах и умениях, они научились и стали более искусными экспертами в использовании одного или двух внутренних каналов восприятия. Иногда какая-нибудь репрезентативная система является не столь хорошо развитой, и это делает освоение определенных умений более трудным. Например, музыка оказывается трудным искусством, если нет способности отчетливо слышать звуки.

Ни одна из систем не является абсолютно предпочтительной, все зависит от того, что вы хотите сделать. Атлеты нуждаются в хорошо развитом кинестическом осознании; трудно стать хорошим архитектором, не имея способности создавать ясные сконструированные мыслительные картинки. Умение, объединяющее всех гениев, заключается в том, что они свободно переходят от одной репрезентативной системы к другой и используют наиболее подходящую из них для решаемой задачи.

5. Ведущая система.

Аналогично тому, как мы имеем предпочитаемую репрезентативную систему для своего осознаваемого мышления, у нас есть предпочитаемые средства для введения информации в свои осознаваемые мысли. Совершенная память содержала бы полный набор картин, звуков, ощущений, запахов и вкусов первоначального переживания, но мы предпочитаем обращаться только к одной части набора, чтобы восстановить переживание. Вспомните свой отпуск.

Каким было первое возникшее ощущение?

Картинка, звук или ощущение?

Это ведущая система: внутренний канал, который мы используем в качестве ключа доступа к памяти. Именно так информация достигает уровня осознания разумом. Например, я могу вспоминать свои каникулы и начать с осознавания ощущения расслабленности, которое я испытывал, но тот путь, по которому эти воспоминания поступили в мозг изначально, мог быть картинками. В данном случае моя ведущая система является визуальной, а моя предпочитаемая система - кинестическая.

Ведущая система аналогична запускающей программе компьютера -незаметная, но необходимая для работы компьютера в целом программа. Ее иногда называют системой ввода, поскольку она поставляет материалы для сознательного обдумывания.

6. Синестезия, наложение и перевод.

Богатство и размах наших мыслей зависит от наших способностей устанавливать связи и передвигаться от одного способа мышления к другому. Так, если моя ведущая система является аудиальной, а моя предпочитаемая система - визуальная, я буду преимущественно вспоминать человека по звуку его голоса, а затем думать о нем в картинках. Именно так я получаю информацию ощущения по поводу этого человека.

Итак, мы получаем информацию в одном . канале восприятия, но репрезентируем ее внутри себя в другом канале. Звуки могут вызывать в воображении визуальные воспоминания или абстрактные визуальные образы. Мы говорим о цветовой тональности музыки, о теплых тонах, о кричащих цветах, Одновременная и неосознаваемая свзяъ между каналами восприятия называется синестезией.

Синестезии представляют собой важную часть того, как мы думаем, а некоторые из них оказываются настолько укоренившимися и широко распространенными, что кажется, будто онии были вплетены в наш мозг с самого рождения. Например, цвета часто связаны с настроением: красный - с гневом, голубой - со спокойствием, актически и кровяное давление, и частота пульса слегка возрастают в обстановке, в которой преобладает красный цвет, и понижаются, если окружающая обстановка окрашена преимущественно в голубые тона.7. Язык и репрезентативные системы.

Мы используем язык для того, чтобы передавать другим свои мысли, так что неудивительно, что те слова, которые мы используем, отражают тот способ, которым мы думаем. Джон Гриндер рассказывает в своих лекциях о том времени, когда они с Ричардом Бэндлером жили в загородном доме и вели группы по гештальт-терапии. Ричарда рассмешил один человек, который сказал: "Я вижу, что вы говорите".

- Подумай об этом буквально, - сказал Ричард. - Что бы это могло значить?

- Ну хорошо, - ответил Джон. - Разберем это дословно, предположим, это означает, что этот человек создает образы из значения слов, которые ты произносишь.

Это была интересная идея. Когда они пришли в группу, они сразу же попробовали совершенно новую процедуру. Они взяли зеленые, желтые и красные карточки и обошли всех людей группы, спрашивая их о том, с какой целью они сюда пришли. Те люди, которые использовали много слов и выражений, описывающих ощущения, получили желтые карточки. Те, кто употреблял много слов и фраз, описывающих слушание и звуки, получили зеленые карточки, Те же представители группы, которые использовали слова и фразы, преимущественно имеющие отношение к видению, получили красные карточки.

Затем следовало очень простое упражнение. Люди с совпадающим цветом карточек должны были сесть поговорить друг с другом в течение пяти минут. Затем они пересаживались и разговаривали с каким-нибудь обладателем карточки другого цвета. Различия, которые они наблюдали в общении между людьми, были удивительными. Люди с одним и тем же цветом карточек устанавливали раппорт или ту атмосферу доверия, конфиденциальности, участия, в которой люди могут взаимодействовать свободно, значительно лучше.8. Предикаты.

Мы используем слова, чтобы описать наши мысли: таким образом, наш выбор слов будет показывать, какую репрезентативную систему мы используем. Представьте себе трех человек, которые прочитали одну и ту же книгу.

Первый может отметить, как много он УВИДЕЛ в этой книге, как хорошо подобраны примеры, ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЕ предмет, и что она написана с БЛЕСКОМ.

Другому может не понравиться ТОН книги,ее РЕЗКИЙ стиль. Он, фактически, не смог НАСТРОИТЬСЯ на идею автора и хотел бы ПОТОЛКОВАТЬ с ним об этом.

Третий почувствует, что предмет разбирается очень ВЗВЕШЕННО. Ему импонирует манера, и он легко УХВАТИТ все новые идеи. Он ЧУВСТВУЕТ симпатию по отношению к автору.

Они все читали одну и ту же книгу. Можно заметить, что каждый из них выражает свое отношение к книге различными способами. Независимо от того, что они думают о книге, их отличает то, как они думают о ней. Первый мыслит картинками, второй - звуками, третий - ощущениями. Эти сенсорноопределенные слова, прилагательные, наречия и глалолы - называются в литературе по НЛП предикатами. Привычное использование одного вида предикатов будет указывать на предпочитаемую репрезентативную систему человека.

Можно найти предпочитаемую ситему автора любой книги, обратив внимание на тот язык, которым он пользуется. (Исключение составляют книги по НЛП, в которых авторы могут предпринять более расчетливый подход к употребляемым словам.) Классическая литература всегда содержит богатый и разнообразный набор предикатов, используя все репрезентативные системы равным образом.

Такие слова, как "понимать", "объяснять", "думать", "процесс", не являются сенсорноопределенными, и следовательно, оказываются нейтральными по отношению к репрезентативным системам. В научных трудах авторы отдают предпочтение именно нейтральным, а не сенсорноопределенным словам, вероятно, неосознанно понимая, что сенсорноопределенные слова оказываются более личностными по отношению к автору и читателю, и, следовательно, менее "объективными". Однако, нейтральные слова будут переводиться читателем различными способами (кинестетичным, аудиальным, визуальным) и положат начало множеству академических споров, зачастую по поводу этих слов. Каждый будет уверен в том, что он прав.

Каждая репезентативная система имеет свой собственный "язык". Если вы способны понимать и говорить с человеком, используя "язык" предпочитаемой им репрезентативной системы, то вы прокладываете путь к доверию, которое очень важно для любых тесных взамоотношений.

Дже когда человек демонстрирует предпочтение одной репрезентативной системы, это не означает, что он не использует и другие системы. Наоборот, мы все используем все системы все время. Однако, вне зависимости от привычек, в ответ на стрессовые ситуации, люди обычно зависят от свой предпочитаемой системы, в которой они могут наилучшим образом различить мир.9. Глазные сигналы доступа.

Легко обнаружить, когда человек думает картинками, звуками или ощущениями. Существуют видимые изменения, которые происходят в нашем теле, когда мы думаем различными способами. Способ нашего мышления оказывает влияние на наше тело, а то, как мы используем наше тело, действует на то, как мы думаем.

Мы систематически передвигаем глазами в различных направлениях в зависимости от того, как мы думаем. Неврологические исследования показали, что движения глаз по горизонтали и вертикали оказываются связанными с активацией различных частей головного мозга. В НЛП они называются глазными сигналами доступа, потому что они являются визуальными сигналами, которые позволяют нам понять, как люди получают доступ к информации. Существует определенная внутренняя связь между движениями глаз и репрезентативными системами, поскольку одни и те же паттерны оказываются распространенными во все мире.

Когда мы визуализируем что-то из нашего прошлого опыта, наши глаза имеют тенденцию перемещаться вверх и влево по отношению к нам. Во время конструирования картинки из слов или в то время, когда мы пытаемся "вообразить" себе нечто такое, что мы никогда раньше не видели, наши глаза поднимаются вверх и вправо. Глаза перемещаются по горизонтали влево, когда вмы вспоминаем звуки и по горизонтали вправо, когда мы конструируем их. При получении доступа к ощущениям типичным является движение глаз вниз и вправо. Когда мы разговариваем сами с собой, наши глаза чаще всего находятся внизу слева. Расфокусированный взгляд прямо перед собой, когда собеседник смотрит на вас и не видит вас, тоже говорит о визуализации.

Хотя в процессе мышления мы можем сознательно двигать глазами в любом направлении, получение доступа к определенной репрезентативной системе оказывается, но в общем случае, значительно более легким, если использовать подходящие естественные движения глаз. Они представляют собой инструменты тонкой настройки нашего мозга на определенную репрезентативную систему.

Обычно мы не осознаем свои латеральные движения глаз, и не существует причин, заставляющих нас это делать, но "высматривать" информацию в правильном месте - это полезное умение.

Сигналы доступа позволяют нам узнать, как другой человек думает, и важную часть тренингов НЛП составляет наблюдение за глазными сигналами доступа людей.

Движения глаз происходят очень быстро, и следует быть достаточно наблюдательным, чтобы увидеть их. Они будут показывать последовательность репрезентативных систем, которые человек использует, чтобы ответить на поставленный вопрос. Например, отвечая на аудиальный вопрос о самой громко скрипящей двери, человек может визуализировать каждую дверь, мысленно почувствовать, как он ее открывает и затем услышать звук. Возможно, он будет вынужден сделать это несколько раз, прежде чем даст ответ. Часто человек будет обращаться сначала к своей ведущей системе, чтобы ответить на вопрос.10. Другие сигналы доступа.

Движения глаз не являются единственными сингалами доступа, хотя, вероятно, их легче всего заметить. Так как тело и мозг неразделимы, то способ мышления всегда проявляется в чем-нибудь, и это можно увидеть, если знать куда смотреть. В частности, это проявляется в паттернах дыхания, цвете кожи и позе.

Человек, думающий визуальными образами, обычно будет говорить быстрее и более высоким тоном, чем тот, который думает по-другому. Образы возникают в голове быстро, и приходится говорить быстро, чтобы успевать за ними. Дыхание будет верхним и более поверхностным. Часто наблюдается повышенное напряжение мускулатуры, в частности, в плечах, голова высоко поднята, а лицо бледнее обычного.

Те люди, оторые думают звуками, дышат всей грудью. Часто возникают мелкие ритмические движения тела, а тон голоса чистый, выразительный, резонирующий. Голова балансирует на плечах или слегка наклонена к одному из них, как бы прислушиваясь к чему-то.

Люди, которые разговаривают сами с собой, будут часто склонять голову в одну сторону, подпирая ее рукой или кулаком. Это положение известно под названием "телефонная поза", потому что она выглядит так, как будто человек говорит по невидимому телефону. Некоторые люди повторяют то, что они только что услышали, в такт своему дыханию, и можно увидеть как шевелятся их губы.

Кинестический доступ характеризуется глубокими низким дыханием в области живота, часто сопровождающимися мускульным расслаблением. С низким положением головы связан голос низкой тональности, и человек будет говорить медленно, с длинными паузами. "Мыслитель" - скульптура Родена -несомненно думает кинестически.

Движения и жесты также расскажут о том, как человек думает. Многие люди будут указывать на тот орган чувств, который они испрользуют внутренним образом: они покажут на свои уши, прислушиваясь к звукам внутри себя, покажут на глаза, визуализируя, или на живот, если испытывают сильные ощущения. Эти знаки говорят не о том, о чем думает человек, а о том, как он это делает. Это язык телодвижений в более рафинированной и утонченной форме, чем обычно принято его интерпретировать.

11.Нейролингвистическое программирование в психотерапии

Я считаю, что в контексте психотерапевтической помощи при психических расстройствах рассмотреть то, как НЛП (нейролингвистическое программирование) может быть в этом полезно. НЛП как направление современной практической психологии обладает разработанными эффективными методами, постоянно самосовершенствуется и развивается. Возможности НЛП даже шире, чем применение в психотерапии - это разработка новых подходов к обучению, развитие способностей человека, выявление наиболее интересных и успешных моделей поведения и мышления людей, повышение личностной эффективности в профессиональной деятельности и т.д..

Возможность работать с внутренней реальностью человека, позволила НЛП далеко продвинуться в области психотерапии. Благодаря тому, что использование методов НЛП позволяет психотерапевту "проникнуть за симптом" и выйти на уровень работы с мыслительными стратегиями человека, НЛП может удовлетворить достаточно обширные запросы людей. НЛП относится к процессу психотерапии как к обучению. Это означает, что если человек столкнулся с затруднениями и решил прийти за помощью к психотерапевту, то к данному моменту он использовал все известные ему методы разрешения этой трудности. Участвуя в тех или иных действиях, предлагаемых психотерапевтом, человек не только решает поставленную перед собой задачу, но и обучается новой стратегии, которая в будущем может помочь ему самому справляться с подобными ситуациями.

Одним из основополагающих взглядов НЛП в области психотерапии является убеждение в том, что каждый человек обладает всеми внутренними ресурсами для решения всех своих задач и достижения всех своих целей. Работа психотерапевта заключается в технологической организации процесса, который позволил бы пациенту найти и закрепить в себе скрытые ресурсы и возможности, нужные для продвижения к намеченной цели. Другой важный подход, отличающий НЛП от многих других направлений психотерапии, это уверенность в том, что любых изменений можно достичь достаточно легко и с наименьшими негативными переживаниями. Характерным примером может служить работа в технике "Быстрое лечение фобий", в которой человек вместо повторного проживания своего испуга до полуобморочного состояния, может позволить себе от души посмеяться.

Диапазон симптомов, с которыми обычно обращаются к НЛП-психотерапевтам, достаточно широк. В частности, это и зависимости (курение, алкоголизм, наркомания) и вредные привычки, фобические реакции (страх высоты, темноты, одиночества, страх после аварий, катастроф и стихийных бедствий), соматические аллергии, контроль веса и различные психосоматические заболевания (язвенная болезнь желудка, мигрень, гипертоническая болезнь, многие сексуальные расстройства и др.), депрессивные состояния и др. Как показывает зарубежный опыт, использование подходов и методов НЛП в психоневрологических клиниках дает устойчивые положительные результаты. Также одной из отличительных особенностей НЛП является то, что психотерапевт большую часть времени уделяет детальной и качественной проработке "желаемого результата" клиента, потому что часто, приходя к психотерапевту, пациент слабо представляет, что ему действительно нужно.

Особенности работы НЛП в психотерапии выражаются в используемой модели "SCORE", что является аббревиатурой английских слов: Симптомы, Причины, Результаты, Ресурсы, Эффекты. Это минимальное число элементов, о которых НЛП-психотерапевт собирает информацию для получения устойчивых изменений; это траектория его движения при работе с пациентом. Первое с чего начинает работу НЛП-психотерапевт - сбор информации о Симптомах пациента. Следующий шаг - всесторонний сбор информации о Желаемом Состоянии/Цели пациента. За ним следует этап проверки Эффектов, которые могут последовать за достигнутым результатом, В случае если эффекты позитивны, то они увеличивают мотивацию человека к достижению своей Цели. Если же часть эффектов окажется негативной, то всегда можно вернуться на шаг назад дополнить и переформулировать цель. Далее у психотерапевта есть выбор: при возможности получения изменений без работы с Причинами, он может сразу собирать информацию о Ресурсах, нужных пациенту для продвижения к его цели. Работа с Причинами по возможности сводится к минимуму, и в это время психотерапевт максимум внимания уделяет сохранению позитивного состояния клиента. Такая последовательность работы позволяет собрать всю нужную для изменений информацию наиболее коротким путем, а также сделать всю сессию для пациента наиболее легкой и приятной. Важный вклад, внесённый НЛП в психотерапию - это вопрос экологичности любых изменений. Порой человек так стремится избавиться от проблемы, что совершенно забывает подумать о последствиях этих изменений. Поэтому иногда полученные "благие изменения" перечеркивают все то хорошее и полезное, что было у человека раньше. Например: ожесточенная борьба с лишним весом может привести к анорексии (полному исхуданию). Другим примером неэкологичных изменений может служить работа с зависимостями и навязчивым поведением, которая обычно сводится к устранению этого "негативного поведения". Например, бросив курить, человек становится более раздражительным, менее работоспособным и малообщительным. Он потерял привычный для него способ успокоиться и расслабиться во время курения, он больше не находят повода, чтобы сделать перерыв в работе, ему трудно общаться с незнакомыми людьми без сигареты в руках. Подобный набор неучтенных выгод, сопровождающий "вредную привычку", может привести к возвращению старого симптома или его замещению. В случаях, аналогичных этим (алкоголизм, наркомания, переедание и др.), очень важно, убирая старую, неприятную человеку реакцию, заменять ее такой, которая была бы более эффективна прежней и сохраняла бы ее позитивные эффекты.

Пример: работа с фобиями в НЛП

Травмирующее событие в прошлом опыте, о котором трудно даже подумать, не испытав при этом неприятных ощущений, может создать фобию, когда предмет или ситуация вызывает внезапное паническое состояние, обусловленное ассоциацией с прошлой травмой. Фобии могут принимать самые разнообразные формы: боязнь пауков или открытых пространств, страх перед полетами и т.д. Какой бы ни была причина, реакцией является подавляющее беспокойство. В некотором смысле фобия является достижением, сильной обусловленной реакцией, закрепившейся, как правило, после единственного переживания. Люди не забывают проявлять фобические реакции.

Традиционными методами фобия может лечиться в течение многих лет, в НЛП же есть техники, с помощью которой фобия может быть устранена буквально за один сеанс. Из этих техник я изложу две наиболее известные - "визуально-кинестетическую (В/К) диссоциацию" и "технику взмаха".

Визуально-кинестетическая диссоциация

Самый простой способ снова пережить неприятные ощущения от прошлого события заключается в том, чтобы вспомнить его в виде ассоциированного образа. Человек должен быть "там", глядя на все, что его окружало, своими собственными глазами и переживая те ощущения вновь. Чтобы ослабить ощущения в настоящем, в НЛП применяется метод воспоминания ситуации с диссоциированием от нее, когда пациент смотрит на себя в той ситуации со стороны. Диссоциирование позволяет сглаживать неприятные ощущения, связанные с прошлыми событиями, так что вы он сможет смотреть на них отстранённо. Как я уже заметил, это применяется при работе с фобией или каким-то очень неприятным воспоминанием.

1. Поскольку пациенту предстоит трудное путешествие в свое прошлое, терапевт устанавливает сильный якорь на состояние безопасности. Он может либо поставить якорь на состояние "здесь и сейчас", либо попросить пациента подумать ассоциированно о прошлом опыте, когда он чувствовал себя в безопасности. Пусть он увидит всю сцену, услышит звуки и ощутит спокойствие и уверенность. Эта уверенность закрепляется кинестетическим якорем (прикосновением). При этом психотерапевт должен убедиться в том, что его прикосновение возвращает пациенту ощущение уверенности.

2. Психотерапевт просит пациента вообразить себя находящимся в кино или смотрящим телевизор с неподвижным, застывшим изображением на экране. Когда это будет сделано, нужно будет мысленно выплыть из своего тела, чтобы увидеть себя, смотрящего на экран, со стороны.

3. Пусть пациент начинает возвращаться назад по своей временной линии к тому неприятному событию или к самому первому случаю, положившему начало фобии. Если ему нелегко найти первый случай, следует остановиться на самом раннем из вспоминаемых. Как бы "просмотреть фильм" об этом неприятном событии, начиная с того момента, когда он был еще в безопасности перед случившимся, закончив на том кадре, когда опасность уже миновала и он снова оказался в безопасности. На выполнение этого этапа потребуется достаточно времени. Пациент будет видеть действие в состоянии двойной диссоциации, наблюдая себя, который смотрит на себя более молодого, переживающего то событие на экране. Двойная диссоциация поддерживает необходимую эмоциональную отстранённость. Если психотерапевт видит признаки возвращения фобического состояния, то он просит пациента "затемнить экран" и начать просмотр фильма снова, предложив ему изменить субмодальности картинки на экране (например, сделать ее более темной, маленькой и отдалить от себя, чтобы уменьшить силу негативных ощущений). Эта работа направлена на то, чтобы войти в согласие со своим собственным переживанием.

Если в какой-то момент пациент вновь провалится в состояние фобической реакции, нужно вернуться в состояние "здесь и сейчас", восстановить комфортное состояние (используя "якорь") и начать сначала. Психотерапевт должен снова успокоить пациента примерно следующими словами: "Вы сейчас в безопасности, здесь, и просто притворяетесь, что смотрите фильм". Этот этап будет завершен, когда пациент "просмотрит фильм" полностью, будучи в состоянии комфорта.

4. Когда фильм закончится, психотерапевт поздравляет пациента с тем, что тому в первый раз удалось пережить это, не проваливаясь в старые негативные ощущения, и теперь он может опять "вернуться в свое тело". При этом происходит интеграция позиции отстраненного наблюдателя с самим собой.

5. Теперь пациент воображает себя (при этом обладающего большими ресурсами, силой и знаниями) переходящим на экран, чтобы передать более молодому самому себе ту поддержку и одобрение, в которых тот нуждается, чтобы справиться с инцидентом. Он может успокоить себя молодого словами: "Я из твоего будущего, я знаю, что ты переживешь это, и все будет хорошо. И тебе никогда не придется переживать это снова"Техника взмаха

Эта техника изменяет проблемное состояние или поведение, предлагая пациенту новое направление. Она не просто заменяет одно поведение другим, а производит порождающее изменение. Техника работает со специфическим поведением, от которого пациент хотел бы избавиться, или реакцией, которую он не хотел бы воспроизводить. "Взмах" легче всего проводить с визуальными образами, хотя можно осуществить его и в аудиальной и кинестетической системах. Например, эту технику хорошо применять в работе с фобическими реакциями или нежелательными привычками.

1. Прежде всего нужно определить то конкретное поведение, которое требуется изменить -например, фобическая реакция.

2. Отнестись к этому ограничению как к достижению. Психотерапевт предлагает пациенту объяснить то, как он узнаёт, когда следует запускать проблемное поведение? Какие конкретно стимулы вызывают его? Психотерапевт предлагает пациенту вообразить, что тому необходимо "научить" кого-нибудь этому ограничению. Начать при этом нужно со всегда существующего и вполне определенного и конкретного стимула, запускающего эту реакцию.

3. Идентифицировать хотя бы 2 визуальные субмодальности запускающей картинки, которые изменяют реакцию пациента на неё (например, хорошо работают "размер" и "яркость"). Необходимо испытать эти 2 субмодальности на другом образе, чтобы убедиться, что они создают желаемый эффект.

4. Далее пациенту предлагается подумать о том, каким бы он хотели стать - то есть человеком, который реагировал бы уже по-другому и не имел бы этих ограничений. Каким бы он увидел себя, уже совершив желаемое изменение? Наверняка у него появилось бы больше выборов, он приобрёл бы новые способности и т.п. Это должен быть его собственный образ, обладающий желаемыми качествами, а не просто конкретное поведение. Картинка должна быть диссоциированной, чтобы мотивировать и привлекать к себе.

Психотерапевту необходимо убедиться в том, что новый образ является экологическим, что он согласуется с личностью пациента, его окружением и отношениями с другими людьми. Возможно, потребуется сделать некоторые регулировки этого образа. Образ "Я" должен быть уравновешенным, правдоподобным и не связанным тесно ни с какой конкретной ситуацией. Также он должен являться достаточно притягивающим и производить значительные сдвиги к более позитивному состоянию. Затем необходимо прервать это состояние и подумать о чем-нибудь другом.

5. Теперь пациенту надо сделайте картинку-стимул большой и яркой (если размер и яркость оказались критическими субмодальностями). В углу этой картинки нужно поместить маленькую темную фотографию нового образа "Я". Теперь пациент должен взять большой и яркий образ ограничения и очень быстро превратить его в маленький и тёмный. В свою очередь, новый образ "Я" нужно сделать ярким и большим. Скорость является здесь существенным моментом - стирание старого образа и рост нового должны в идеале происходить одновременно. Может оказаться полезным параллельно вообразить или же на самом деле произнести некий звук, изображающий этот процесс. Звук как бы отражает то возбуждение, которое пациент испытывает от превращения в новый образ "Я". "Экран" очищается, и упражнение повторяется в быстром темпе несколько раз.

Если "взмах" не работает после пяти повторений, упорствовать не нужно; вместо этого психотерапевт должен помочь пациенту задействовать свою креативность, попробовать подобрать другие критические субмодальности, или изменить желаемый образ "Я" в сторону большей притягательности.

6. Выполнив предыдущие шаги, нужно испытать результат путём "присоединения к будущему". Вызывает ли стимул ту же самую реакцию? В следующий раз, когда пациент окажется в такой ситуации, ему необходимо пронаблюдать за новой реакцией.12. Заключение.

Идеи репрезентативных систем - это очень полезный способ понимания того, как различные люди думают, а чтение сигналов доступа является бесценным искусством для тех, кто хочет улучшить свои коммуникации с другими людьми. Это важно для терапевтов и преподавателей. Терапевт может начать понимать, как его клиенты думают, и обнаружит, каким образом они могли бы это изменить. Преподаватель может определить, какие способы мышления работают лучше всего в разных ситуациях, и учить именно этим успешным сособам.

Существует множество теорий о психологических типах, основанных на физиологии и способах мышления. НЛП предлагает другую возможность, привычные способы мышления оставляют свой отпечаток на теле. Эти характерные позы, жесты и паттерны дыхания становятся привычными для человека, который думает преимущественно одним способом. Другими словами, человек, который говорит быстро, голосом высокой тональности, имеющий довольно частое и верхнее дыхание и напряжение в области плечевого пояса, вероятно, является человеком, который думает главным образом картинками. Человек, который говорит медленно, низким голосом, сопровождая речь глубоким дыханием, по-видимому, в значительной степени полагается на свои чувства.

Разговор между человеком, думающим визуально, и человеком, мыслящим ощущениями, может стать серьезным испытанием для обеих сторон. Визуально мыслящий будет нетерпеливо перебирать ногами, в то время как кинестический собеседник буквально "не сможет увидеть", почему тот вынужден идти так быстро. Тот, кто сможет приспособиться к способу мышления другого человека, получит лучшие результаты.

Однако все эти обощения должны быть преверены в наблюдениях и на опыте. НЛП не является еще одним способом развешивания ярлыков на людей и деления их на типы. Сказать, что кто-то относится к визуальному типа, не более полезно, чем заявить, что у него рыжие волосы.

Некоторые люди начинают категоризировать себя и людей в терминах первичных репрезентативных систем. Сделать такую ошибку - значит, угодить в ловушку традиционной психологии: выдумать набор категорий и затем впихивать людей в эти категории независимо от того, подходят они или нет. Реальные люди всегда богаче тех ощущений, которые сделаны относительно их поведения. НЛП предлагает достаточно богатый набор моделей, чтобы составить описание того, что люди делают на самом деле, а не подогнать их под стереотипы.Вирішить самостійно запропоновані завдання.

Якщо при виконанні приведених вище тестових завдань виникли труднощі, необхідно звернутися до наступної літератури:
1. О'Коннор Дж., Сеймор Дж. "Введение в нейролингвистическое программирование" Челябинск, "Версия", 1997.

2. "Трансформация личности: нейролингвистическое программирование"/ анализ и комментарии - Ксендзюк О./ Одесса, "Хаджибей", 1995.

3. Люис Б., Пуселик Ф. "Магия нейролингвистического программирования без тайн": пер. с англ. Спб., издательство "Петербург - XXI век", 1995.

4. Пиз А. "Язык жестов" пер. с англ. Котляра Н.Е., Островского Л., "Парадокс", 1995.

5.А.В. Герасимов. "НЛП в рамках психотерапии". Московский Центр НЛП, http://www.aha.ru/~nlp

б.Дж. О'Коннор, Дж. Сеймор. "Введение в нейролингвистическое программирование: Новейшая психология личного мастерства". Челябинск, 1997.7.Ян Мак-Дермотт и Дж. О'Коннор. "НЛП и здоровье. Использование НЛП для улучшения здоровья и благополучия".

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. На початку заняття буде проведено тестовий контроль вихідного рівня знань. Потім проведення ролевої гри. Під керівництвом викладача буде проведено психодинамічний розбір ролевої гри та отриманих завдяки неї результатів. Наприкінці заняття - підсумковий тестовий контроль.
Технологічна карта практичного заняття


Етапи

Години, хв.

Навчальні посібники

Місце проведення

1. Тестовий контроль початкового рівня

15

Таблиці, схеми

Навчальна кімната

2. Самостійна ролева гра.

30

власна особистість студента

Навчальна кімната

3. Психодинамічний розбір під керівництвом викладача ролевої гри та її результатів.


30
Навчальна кумната

4. Підсумковий тестовий контроль.

10

Тести, таблиці, схеми

Навчальна кімната

5. Підведення підсумків заняття

5
Навчальна кімната

Каталог: downloads -> medpsychology
medpsychology -> Методические рекомендации для иностранных студентов для подготовки и работы на практическом занятии по медицинской психологии тема: Психологические особенности больных с разными заболеваниями. Актуальность темы
medpsychology -> Психотерапія і парапсихологія
medpsychology -> Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з «Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці»
medpsychology -> Раціональна психотерапія П. Дюбуа
medpsychology -> Тема 10: Психогігієна, психопрофілактика, основи психотерапії. І. Актуальність теми
medpsychology -> Термінальна психотерапія
medpsychology -> Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з «Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці»
medpsychology -> Особливості складання психокорекційних програм
medpsychology -> Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з «Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці»

Скачать 350.3 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница