Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Педагогічна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освітаСкачать 418.94 Kb.
страница4/7
Дата12.05.2016
Размер418.94 Kb.
#769
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7

Питання для самоперевірки


 1. Зрівняєте наступні поняття: “засвоєння”, “навчання”, “научіння”, “навчальна

діяльність”.

 1. Як трактувалося научіння у вітчизняній психології в радянський період її

розвитку?

 1. Назвіть основні теорії научіння.

 2. Назвіть основні проблеми теорії научіння.

 3. Які види научіння існують у людському суспільстві?

 4. У чому суть біхевіористській концепції научіння?

 5. Чим відрізняються когнітивні теорії научіння від біхевіористських і

асоціативно-рефлекторних?

 1. Які рівні научіння прийнятий виділяти в психології?

 2. Охарактеризуйте навчання як різновид людської діяльності.

 3. Назвіть основні теорії навчання у вітчизняній психології.

 4. У чому суть теорії поетапного формування розумових дій і понять?

Список літератури


 1. Габай Т.В. Педагогическая психология: Учеб. пособие. - М., 1995.

 2. Ильясов И.И. Структура процесса учения.- М., 1986.

 3. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения. - М., 1990.

 4. Немов Р.С. Психология: В 2 кн. Кн. 2. Психология образования. - М., 1994.

 5. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - СПб., 1999.

 6. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: Учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. - М., 1998.

 7. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека: Учеб. пособие. - М., 1996.

ТЕМА 4. НАВЧАННЯ Й РОЗВИТОК. Проблема співвідношення навчання й розвитку як центральна проблема педагогічної психології. Біогенетична, соціогенетична й персоногенетична точка зору на розвиток людини. Погляди на співвідношення навчання та розвитку Е.Торндайка, Лж.Уотсона, К.Коффкі (“навчання – це розвиток”), В.Штерна (“навчання йде за розвитком”), Ж.Піаже (“розвиток не залежить від навчання”), Л.С.Виготського.

Основні поняття: вихованість, задатки, зона найближчого розвитку, інтелект, мислення, научіння, навченість, навчання, розвиток, розвиненість, дозрівання, здатності, становлення, рівень актуального розвитку, психічний розвиток, що розвиває навчання, навчання, формування.

МЕТОДИЧНИЙ СЛОВНИК ГОЛОВНИХ ПОНЯТЬ ТЕМИ:


Біогенетична орієнтація - вивчаються проблеми розвитку людини як індивіда, що володіє певними антропогенетичними властивостями.

Соціогенетична орієнтація - вивчаються переважно процеси соціалізації людини.

Персоногенетична орієнтація - проблеми самосвідомості й творчості особистості, формування людського Я.

Навченість - це, з одного боку, результат минулого досвіду, а з іншого боку - ціль майбутнього навчання; ступінь навченості залежить від ступеня реалізації мети навчання. Навченість у широкому розумінні слова – це здатність до засвоєння знань і способів дій, готовність до переходу на нові рівні навченості. Виражаючи загальні здатності, навченість виступає як загальна можливість психічного розвитку, досягнення більше узагальнених систем знань, загальних способів дій. Навченість характеризується індивідуальними показниками швидкості і якості засвоєння людиною знань, умінь і навичок у процесі навчання.Розвиненість - це дії в розумі, дії з абстрактними відносинами, пізнавальна ініціатива й ін.

Вихованість – це певний рівень особистісного розвитку; стрижнем вихованості є погодженість трьох компонентів: моральних знань, моральних переконань і мотивів, цілей, відносин, змістів, моральних учинків і морального поводження в навчанні.

Питання для самоперевірки


 1. Чому проблема співвідношення навчання й розвитку вважається

центральною проблемою педагогічної психології?

 1. Назвіть основні підходи до рішення проблеми співвідношення навчання й

розвитку.

 1. Що таке зона найближчого розвитку?

 2. Чим відрізняється рівень актуального розвитку від зони найближчого

розвитку?

 1. Назвіть основні показники, актуального розвитку учня.

 2. Що розуміється під навченістю?

Список літератури


 1. Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. - М.; Воронеж, 1996.

 2. Немов Р.С. Психология: Учеб. пособ. для студентів высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. Кн. 2. Психология образования. 2-е изд. - М., 1995.

 3. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: Учеб. пособ. для студ. сред. спец. учеб. заведений. - М., 1998.

 4. Талызина Н.Ф. Управление процесом усвоения знаний. - М., 1975.

 5. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека: Учеб. пособ. - М., 1996.

 6. Эльконин Д.Б. Психология развития: Учеб. посособие для студ. высш. учеб. заведений. - М., 2001.

 7. Продайко В.М., Учитель І.Б. Педагогічна психологія. Ч.1. Вступ до педагогічної психології. Педагогічна психологія як психологія навчання. І модуль: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. – 54 с.ТЕМА 5. МОТИВИ НАВЧАННЯ. Проблема мотивів діяльності як зона з стрижневих проблем у психології. Поняття мотиву в психології навчання. Особливості навчальної мотивації. Побудники навчальної діяльності. Стійкість і динаміка навчальної мотивації. Функції навчальних мотивів. Інтерес як один з інтегральних проявів складних процесів мотиваційної сфери. Мотиви досягнення успіху й запобігання невдачі. Розвиток внутрішньої мотивації навчання.


Основні поняття: борг, бажання, ідеал, інтерес, мотив, мотив навчальний, мотив досягнення успіху, мотив запобігання невдачі, мотиваційна сфера особистості, мотиви пізнавальні, мотиви соціальні, мотиви навчальні, намір, спонукання, потреби, потреби пізнавальні, домагання, прагнення, установка, мета.

МЕТОДИЧНИЙ СЛОВНИК ГОЛОВНИХ ПОНЯТЬ ТЕМИ

Мотив - складне інтегральне психологічне утворення, усвідомлене спонукання, що відбиває готовність людини до дії або вчинку; побудником мотиву є стимул, а побудником вчинку - внутрішнє усвідомлене спонукання.

Навчальна мотивація - вид мотивації, що включений у діяльність навчання; дозволяє визначити не тільки напрямок, але й способи реалізації різних форм навчальної діяльності, а також задіяти в ній емоційно-вольову сферу.

Побудником навчальної діяльності є система мотивів, що включає в себе: пізнавальні потреби; ціль; інтереси; прагнення; ідеали; мотиваційні установки.Навчальна діяльність – полімотивована активність людини, має різні джерела: внутрішні (пізнавальні й соціальні потреби), зовнішні (соціальні вимоги, очікування й можливості) і особистісні (інтереси, потреби, установки, еталони й стереотипи й т. п).

Пізнавальні мотиви - спрямованість на зміст навчального предмета.

Соціальні мотиви - спрямованість у ході навчання на іншу людину.

Функції навчальних мотивів: функція, що спонукає, спрямовуюча, регулююча; виділяють також стимулюючу, керуючу, організуючу, структуруючу, сенсоутворюючу, контролюючу й захисну функції мотиву.Розвиток внутрішньої мотивації навчання - відбувається як зрушення зовнішнього мотиву на мету навчання; кожний крок цього процесу є зрушенням одного мотиву на іншій, більше внутрішній, більш близький до мети навчання.


Каталог: file
file -> Рабочая программа дисциплины «Введение в профессию»
file -> Рабочая программа по курсу «Введение в паблик рилейшнз»
file -> Основы теории и практики связей с общественностью
file -> Коммуникативно ориентированное обучение иностранным языкам в Дистанционном образовании
file -> Варианты контрольной работы №2 По дисциплине «Иностранный (англ.) язык в профессиональной деятельности» для студентов 1 курса заочной формы обучения, обучающихся по специальности 030900. 68 Магистратура
file -> Контрольная работа №2 Вариант №1 Text №1 Use of Non-Police Negotiators in a Hostage Incident
file -> Потребность

Скачать 418.94 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2023
обратиться к администрации

    Главная страница