Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Педагогічна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освітаСкачать 418.94 Kb.
страница5/7
Дата12.05.2016
Размер418.94 Kb.
#769
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7

Питання для самоперевірки


 1. Дайте характеристику мотивації як психологічної категорії.

 2. Як співвідносяться наступні поняття: “мотив”, “мотивація” і “мотиваційна

сфера особистості”?

 1. Охарактеризуйте сутність навчальних мотивів.

 2. Назвіть основні джерела навчальної мотивації.

 3. Назвіть характеристики й функції навчальної мотивації.

 4. У чому особливості прояву інтересу в мотиваційній сфері учнів?

 5. Зрівняєте змістовні й динамічні якості мотивів.

 6. Якими факторами визначається навчальна мотивація?

 7. Назвіть основні рівні пізнавальних і соціальних мотивів навчальної

діяльності.

 1. Назвіть основні форми прояву навчальних мотивів у навчальному процесі.

 2. Дайте характеристику сили й стійкості навчальних мотивів.

 3. У чому суть проблеми мотивації досягнення успіху?

 4. Дайте характеристику співвідношення мотивів досягнення успіху й

запобігання невдачі.

 1. Назвіть особливості прояву мотивації досягнення в навчальному процесі.

 2. Розгляньте особливості розвитку внутрішньої мотивації навчання.

Список літератури


 1. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. 2-е изд. - М.; Воронеж,

 2. 1997.

 3. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. - М., 1990.

 4. Ковалев В.И. Мотиви поведение в деятельности. - М., 1988.

 5. Леонтьев А.Н. Деяльность, сознание, личность. - М., 1975.

 6. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения: Кн. для учителя -. М., 1990.

 7. Мильман В.Э. Внешняя и внутренняя мотивация учебной деяльности // Вопр. психологии. 1987. № 5.

 8. Формирование интереса к обучению у школьников / Під ред. А.К. Марковой. – М., 1986.

 9. Фридман Л.М. Психопедагогика общего образования: Учебник для студентов и учителей. - М., 1997.

 10. Хекхаузен Х. Мотивация и деяльность: В 2 т. - М., 1986. Т. 1, 2.


ТЕМА 6. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Сутність навчальної діяльності. Результат навчальної діяльності. Освітній процес. Основне джерело становлення й розвитку пізнавальної активності людини. Характеристики теоретичного мислення. Структура навчальної діяльності в загальнопсихологічній теорії діяльності. Формування та становлення навчальної діяльності учня.

Основні поняття: провідна діяльність, дія контролю й оцінки, діяльність, навчальна діяльність, навчальне завдання, навчальна операція, навчальна дія, навчальний мотив.

МЕТОДИЧНИЙ СЛОВНИК ГОЛОВНИХ ПОНЯТЬ ТЕМИ


Навчальна діяльність - це один з видів діяльності учня, спрямований на засвоєння ними за допомогою діалогів (полілогів) і дискусій певних знань і пов'язаних з ними вмінь і навичок у різних сферах життя.

Результат навчальної діяльності - зміна самого учня, оволодіння узагальненими способами дій у сфері наукових понять; суб’єктність учня повинна виявитися в його здатності відтворити зміст, шлях, метод теоретичного (наукового) пізнання.

Освітній процес трактується не як трансляція наукових знань, їхнє засвоєння, відтворення, а як розвиток пізнавальних здатностей, основних психічних новоутворень учня; розвивається не саме знання, а спеціальне його конструювання, що моделює зміст наукової області, методи її пізнання.

Основне джерело становлення й розвитку пізнавальної активності є організоване навчання.

Характеристики теоретичного мислення: рефлексивність, цілепокладання, планування; уміння діяти у внутрішньому плані; уміння обмінюватися продуктами пізнання.

Структура навчальної діяльності: потреба; навчальне завдання; мотиви навчальної діяльності; навчальні дії й операції.

Потреба навчальної діяльності - прагнення до засвоєння теоретичних знань із тої або іншої предметної області.  

Навчальне завдання полягає в тому, що при її рішенні учні за допомогою навчальних дій опановують загальним способом рішення класу однорідних завдань; це - ціль по оволодінню узагальненими способами дій.  У мотивах навчальних дій конкретизується потреба навчальної діяльності, коли загальне прагнення учнів до засвоєння теоретичних знань спрямовано на оволодіння певним способом рішення приватних завдань.

Навчальні дії: прийняття учнями навчального завдання; перетворення її умов для виявлення деякого загального відношення досліджуваного предмета; моделювання виділеного відношення; перетворення моделі цього відношення для вивчення його властивостей “у чистому” вигляді; побудова системи приватних завдань, що розв’язуються загальним способом; контроль за виконанням попередніх дій; оцінка засвоєння загального способу як результату рішення навчального завдання.

Навчальні операції – дії в конкретних умовах рішення окремих предметних завдань; це - виявлення мети навчального завдання; виявлення загального способу рішення завдань даного виду; дія контролю за ходом і результатами навчальної діяльності; дія оцінки відповідності ходу й результату діяльності учнів поставленому перед ними навчального завдання.Формування навчальної діяльності - керування педагогом процесом становлення навчальної діяльності: відпрацьовування у учня кожного компонента навчальної діяльності; взаємозв'язок компонентів навчальної діяльності; поступова передача окремих компонентів цієї діяльності самому учню для самостійного здійснення без допомоги педагога.

Питання для самоперевірки


 1. У чому сутність навчальної діяльності?

 2. Назвіть основні особливості навчальної діяльності.

 3. У чому проявляється специфіка навчального завдання?

 4. Які навчальні дії виділяються в структурі навчальної діяльності ?

 5. Що розуміється під становленням навчальної діяльності?

 6. Чим відрізняється становлення навчальної діяльності від її формування?

 7. Що таке провідна діяльність і в якому віці навчальна діяльність є провідною

діяльністю?

 1. Назвіть основні аспекти діагностики навчальної діяльності.

 2. За якими ознаками можна вивчати ступінь сформованості навчальних дій?

Каталог: file
file -> Рабочая программа дисциплины «Введение в профессию»
file -> Рабочая программа по курсу «Введение в паблик рилейшнз»
file -> Основы теории и практики связей с общественностью
file -> Коммуникативно ориентированное обучение иностранным языкам в Дистанционном образовании
file -> Варианты контрольной работы №2 По дисциплине «Иностранный (англ.) язык в профессиональной деятельности» для студентов 1 курса заочной формы обучения, обучающихся по специальности 030900. 68 Магистратура
file -> Контрольная работа №2 Вариант №1 Text №1 Use of Non-Police Negotiators in a Hostage Incident
file -> Потребность

Скачать 418.94 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница