Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Педагогічна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освітаСкачать 418.94 Kb.
страница6/7
Дата12.05.2016
Размер418.94 Kb.
#769
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7

Список літератури


 1. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее способы. - М., 1988.

 2. Давыдов В.В. Проблемы розвивающего обучения: Опыт теоретического и

экспериментального психологического исследования. - М., 1986.

 1. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. - М., 1996.

 2. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации обучения.

– М., 1990.

 1. Психологические особенности формирования личности в педагогическом

процессе / Под ред. А. Коссаковски, И. Ломпшера и др.: Пер. с нем. - М., 1981.

 1. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб. пособие. –

М., 1998.

7. Эльконин Д.Б. Психология развития: Учеб. пособие для студ. высш. учеб.

заведений. - М., 2001.

8. Продайко В.М., Учитель І.Б. Педагогічна психологія. Ч.1. Вступ до педагогічної психології. Педагогічна психологія як психологія навчання. І модуль: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. – 54 с.ТЕМА 7. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК. Навчальне знання, навчальна інформація, наукове знання. Навчальна дисципліна як адаптована форма наукового знання. Основні характеристики знання. Етапи навчального пізнання. Розуміння навчальної інформації. Цілі навчання. Загальнонавчальні та вузькопредметні уміння й навички. Проблема формування дій із заданими властивостями як центральна психологічна проблема навчання.


Основні поняття: дія, дія матеріальна, дія перцептивна, дія мовна, дія розумова, знання, інтеріоризація, навичка, узагальненість дії, узагальненість знань, навченість, загальнонавчальні вміння й навички, орієнтовна основа дії, освоєння дії, усвідомленість знань, повнота знань, розуміння, системність знань, вузькопредметні вміння й навички, уміння, засвоєння.

МЕТОДИЧНИЙ СЛОВНИК ГОЛОВНИХ ПОНЯТЬ ТЕМИ:

Навчальне знання - суб'єктивована форма знання, існує в трьох формах: у формі навчальної дисципліни; у вигляді навчального тексту; у формі навчального завдання.

Навчальна дисципліна - адаптована форма наукового знання, що включає, з одного боку, предметну область знання, а з іншого боку - знання закономірностей пізнавальної діяльності; мовна форма вираження навчального знання утворює навчальний текст.

Знання мають такі свої якості: системність, узагальненість, усвідомленість, гнучкість, дієвість, повноту, міцність; знання, що здобуваються в процесі навчання, характеризуються різною глибиною проникнення учнів у їхню сутність; виділяють також глибину й широту знань, ступінь повноти охоплення ними дійсності, їхньої особливості, закономірності, а також ступінь деталізованості знань.

Розуміння - здатність до дізнавання загального в різних формулюваннях; самостійне переформулювання знання в системі різних понять; здатність до систематизації, класифікації, угрупованню, кваліфікації об’єктів; доказ теорем і обґрунтування теорій, здатність приводити приклади; рішення нестандартних завдань і рішення завдань нестандартними способами й інші ознаки.

Цілі навчання - не тільки засвоєння системи знань, але й оволодіння учнем відповідними вміннями й навичками.Уміння - це здатність до дії, що не достигли ще вищого рівня сформованості й тому здійснюється повністю свідомо.

Навичка - це здатність до дії, що достигли найвищого рівня сформованості, здійснюється автоматизовано, без усвідомлення проміжних кроків.

Умови, що забезпечують формування нових знань і вмінь із заданими показниками: формування мотивації дій учня; забезпечення правильного виконання нової дії; виховання (“відпрацьовування”) його бажаних властивостей; перетворення зовнішньої дії в розумове шляхом його поетапного відпрацьовування.

Характеристики навчальної дії: форма (міра інтеріоризації дії), узагальненість (міра виділення істотних властивостей предмета), розгорнення (застосування всіх або окремих операцій) й освоєння (легкість виконання, ступінь автоматизованості й швидкості виконання).

Типи навчання: неповнота орієнтовної основи дії (засвоєння знань і вмінь йде дуже повільно, з більшою кількістю помилок); побудова дії на повній орієнтовній основі, пропонованої в готовому виді й для окремих об'єктів (навчання йде без проб і помилок); за мотивацією, оскільки головне в цьому типі навчання - це спонукання пізнавальної діяльності (дозволяє повною мірою реалізовувати розвиваючий ефект навчання).


Питання для самоперевірки


 1. Які функції виконують знання? Назвіть основні види знань.

 2. Назвіть форми існування навчальних знань.

 3. Назвіть основні властивості знань.

 4. Чим відрізняється глибина знань від широти знань?

 5. Що містить у собі навченість учнів?

 6. Що становить основу засвоєння знань?

 7. Назвіть основні етапи процесу навчального пізнання.

 8. Розповідайте про рівні засвоєння знань.

 9. Дайте характеристику рівнів засвоєння знань.

 10. У чому суть проблеми розуміння?

 11. Як співвідносяться знання й розуміння?

 12. Приведіть основні трактування понять "уміння" і "навичка".

 13. Назвіть основні рівні оволодіння вміннями й навичками.

 14. У чому проявляється особливість застосування знань, умінь і навичок?

 15. У чому сутність теорії поетапного формування розумових дій і понять?

16. Охарактеризуйте основні типи навчання.

Список літератури


 1. Габай Т.В. Учебная деяльность и ее способы. - М., 1988.

 2. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственое развитие ребенка. - М., 1985.

 3. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука / Под ред. А.И. Подольского; Вступ. ст. А.И. Подольского. - М.; Воронеж, 1998.

 4. Гинецинский В.И. Основы теоретической педагогики. - СПб., 1992.

 5. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. - М., 1972.

 6. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. - М., 1996.

 7. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации обучения. М., 1990.

 8. Менчинская Н.А. Проблемы обучения и умственного развития школьниука. - М., 1989.

 9. Репкин В.В., Репкина Н.В. Розвивающее обучение: теория и практика. -Томск, 1997.

 10. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: Учеб. пособ. для студ. сред. спец. учеб. заведений. - М., 1998.

 11. Тищенко П.Д. Что значит знать? Онтология познавательного акта. - М., 1991.

 12. Фридман Л.М. Психопедагогика общего образования: Пособие для студентов и учителей. - М., 1997.

 13. Продайко В.М., Учитель І.Б. Педагогічна психологія. Ч.1. Вступ до педагогічної психології. Педагогічна психологія як психологія навчання. І модуль: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. – 54 с.

Каталог: file
file -> Рабочая программа дисциплины «Введение в профессию»
file -> Рабочая программа по курсу «Введение в паблик рилейшнз»
file -> Основы теории и практики связей с общественностью
file -> Коммуникативно ориентированное обучение иностранным языкам в Дистанционном образовании
file -> Варианты контрольной работы №2 По дисциплине «Иностранный (англ.) язык в профессиональной деятельности» для студентов 1 курса заочной формы обучения, обучающихся по специальности 030900. 68 Магистратура
file -> Контрольная работа №2 Вариант №1 Text №1 Use of Non-Police Negotiators in a Hostage Incident
file -> Потребность

Скачать 418.94 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница