Наукового товариствастраница1/18
Дата11.05.2016
Размер3.74 Mb.
#146
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА
DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY


ДОНЕЦЬКИЙ

ВІСНИКНАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ім. ШЕВЧЕНКА

мова. література


т. 11

Донецьк, 2006

Український культурологічний центр

Засновано в 2001 р.Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. т.11 – Донецьк: Український культурологічний центр. – 2006. – 252 с.
Вісник містить матеріали березневої 2006 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення стосуються проблем мовознавства та літературознавства. Секції конференції працювали у Донецьку, Луганську, Слов’янську та Краснодарі.
Редакційна колегія:

д.т.н., проф. В.Білецький (відповідальний редактор);

д.філол.н., проф. А. Загнітко (головний редактор т.11);

Ж. Краснобаєва-Чорна (технічний редактор).Члени редакційної колегії:

д.філол.н., проф. А. Поповський; д.філол.н., проф. В. Чабаненко;

д.філол.н., проф. В. Каліущенко; д.філол.н., проф. М. Коломієць;

д.філол.н., проф. В.Соболь; д.філол.н., проф. М.Ткачук;

д.філол.н., проф. В. Федоров; д.філол.н., проф. О.Галич;

д.філол.н., проф. Н.Заверталюк;

к.філол.н., доц. В. Просалова.

 Донецьке відділення НТШ, 2006


Український культурологічний центр, 2006
Наукове видання

ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (т.11)

Набір та комп’ютерна верстка І. Кучук, А. Лисенко

Коректор Л. Лазаренко, Г. Сімченко

Підп. до друку 10.01.2005. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк різографний. Ум. друк. арк. 15,3

Обл.-вид. арк. 12,6. Тираж 200 прим. Зам. 1-04.


м

. Донецьк, 83086, вул. Артема, 45


ЗМІСТ

МОВА

Анатолій Загнітко. НАУКОВО-ФАХОВЕ МОВЛЕННЯ:

ІНТЕНЦІЙНО-СТРУКТУРНІ Й

ІНФОРМАЦІЙНО-АКТУАЛІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ...... 6


Віталій Радчук. Укруслиш – мова майбутнього?

(Взаємодія мов і переклад) .... 14Жанна Краснобаєва-Чорна. КОНЦЕПТ, КОНцЕПТУАЛІЗАЦІЯ

ТА КОНЦЕПТУАЛЬНА СИСТЕМА: ЛОГІКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ

ВЕКТОР … 27

Тетяна Єщенко. СКЛАДНА МЕТАФОРА:

СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

(на прикладі поезії 90-х років ХХ століття) …………....... 32

Тетяна Єщенко. ГЕОГРАФІЧНА ТЕРМІНОСИСТЕМА

В ІСТОРИКО-ЛІНГВАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ … 42

Віра Познанська. ПРІЗВИЩА З СУФІКСОМ –ЕНК -О

В АНТРОПОНІМІЇ ДОНЕЧЧИНИ .... 47Ярослав Загнітко. ПРАВНИЧО-КРЕАТИВНИЙ ВИМІР

СТАТУСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПЕРІОД

ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ, ГЕТЬМАНСТВА, ДИРЕКТОРІЇ .... 55

Ольга Пуніна. Мовно-етикетні одиниці

на позначення прощання й прихиль­ності

в епістолярію письменників І пол. ХХ ст........................... 61

Марина Беляева. СООТНОШЕНИЕ

РУССКО- И УКРАИНОЯЗЫЧНЫХ ФОРМАНТОВ

В ФАМИЛЬЕКОНЕ КУБАНИ. .... 69

Євдокія Кравченко. Лінгвопуризм і

проблеми нормалізації української літературної

мови у ХХ столітті ......................................................................... 78
ПОВІДОМЛЕННЯ

Віталій Радчук. Eкспертний висновок про відповідність

Закону України „Про ратифікацію Європейської хартії

регіональних мов або мов меншин” від 15 травня 2003 року

№ 802-IV та проекту альтернативного Закону України

„Про внесення змін до Закону України

„Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов

або мов меншин” оригінальному тексту. .... 93

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ про проект

під назвою „Концепція державної мовної політики України”,

поданий на розгляд урядових та наукових установ

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України

за № 5428/23/5-1 від 26.11.2005 р. .. 100

Тетяна Харахоріна. Міжнародний конкурс

з української мови імені Петра Яцика

в Донецькій області .. 105
ЛІТЕРАТУРА


  1. Теоретичні і методичні аспекти вивчення

художньої літератури

Віра Просалова. ПЕРЕКЛАД І ВАРІАЦІЯ ЯК ФОРМИ

ЛІТЕРАТУРНОЇ ПЕРЦЕПЦІЇ: зі спостережень

над інтерпретацією творів Р.М.Рільке

українськими поетами .. 106Тетяна Шестопалова. Соцреалізм очима

сучасної європейської науки .. 115Ірина Веретейченко. ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗМУ

В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ЗЛАМУ СТОЛІТЬ .. 122

Вадим Оліфіренко. Вивчення поезій Василя Стуса

на уроках літератури .. 128Валерій Романько. Про деякі проблеми викладання

шкільного курсу «Література рідного краю» .. 1402. словесне мистецтво і суспільство

Ірина Акіншина. РЕЦЕПЦІЯ ЖЕРТВ СТАЛІНСЬКИХ РЕПРЕСІЙ

У ХУДОЖНЬО-БІОГРАФІЧНІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХХ –

ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ .. 149

Максим Кирчанів. УКРАЇНСЬКЕ МИНУЛЕ І

ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ КУБАНСЬКИХ

ПИСЬМЕННИКІВ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД (НА ПРИКЛАДІ

ПОЕЗІЇ ІВАНА ВАРАВВИ) .. 158Олександр Галич. Мемуарна творчість

Миколи Малахути .. 166


Валентина Соболь. НАУКОВА ФАНТАСТИКА ВІКТОРА

САВЧЕНКА .. 175


Ірина Бойцун. МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ КАТАРСИСУ

У ТВОРАХ ДЛЯ ДІТЕЙ .. 182Ольга Хамедова. АНТИТОТАЛІТАРНИЙ ПАФОС

ОПОВІДАНЬ Б.АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА .. 190Валентина Соболь. ПІСНІ ЗЕМЛІ ДОНЕЦЬКОЇ .. 198

Олена Лапко. БУТТЯ ПОЕТА ЯК ТЕМАТИЧНА ДОМІНАНТА

ЛІРИКИ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ .. 210Леся Оліфіренко. Художнє образотворення

ліричного слова Василя Стуса .. 219

Тамара Сабельникова. З ІСТОРІЇ ЗБИРАННЯ ФОЛЬКЛОРУ

У ДОНЕЦЬКОМУ ПРИАЗОВ’Ї ……………………………………… 224Повідомлення і рецензії

Валентина Соболь. УКРАЇНА В ОЧАХ ПОЛЯКІВ І ПОЛЬЩА

В ОЧАХ УКРАЇНЦІВ (МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

У ВАРШАВІ – 7-8.11. 2005) .. 232Валентина Соболь. МОДЕРНА ФАНТАСТИКА .. 237

Валентина Соболь. НА ПОКЛИК ЧАСУ .. 247Каталог: txt
txt -> Психологическая характеристика личности старшеклассника
txt -> Товариство Української Мови (тум-чикаґо) Український Культурологічний Центр (Донецьк)
txt -> А. А. Завельский, Д. А. Завельская, С. И. Платонов. Текст и его интерпретация
txt -> Бахмутчини Донецьк "Східний видавничий дім"
txt -> Приведены психологи­ческие причины, способствующие возникновению различных заболеваний
txt -> V. Право на смерть и власть над жизнью
txt -> Справочник практического врача Под редакцией А. Г. Гофмана м г
txt -> Развитие саморегуляции у детей дошкольного возраста
txt -> Роль меркурия в нервной системе
txt -> Донозологические формы нервно-психических расстройств у детей


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница