Освіти педагогічних працівників черкаської обласної радиСкачать 459.54 Kb.
страница1/3
Дата13.05.2016
Размер459.54 Kb.
#4699
  1   2   3

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Для системи післядипломної

педагогічної освіти
СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ НА УРОКАХ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

Черкаси


2012

Автор:

Сукач В. І., учитель російської мови, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Мліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Городищенської районної ради Черкаської області
Рецензенти:

Руденко І.М., доцент кафедри психології Черкаського ОІПОПП;

Свенціцька О.В., учитель вищої категорії, учитель-методист, Червонослобідської загальноосвітньої школи Черкаської районної ради Черкаської області
В основі педагогічної технології „Створення ситуації успіху” лежить особистісно орієнтований підхід до процесу навчання та виховання. Ситуація успіху – це суб’єктивний психічний стан задоволення наслідком фізичної або моральної напруги виконавця справи, творця явища. Тому учитель російської мови припонує цікаву методику навчання дітей російській мові, застосовує вправи, які розвивають вміння читати та говорити російською мовою та формують почуття поваги і любові до інших мов.

Матеріал складається із планів-конспектів уроків та презентацій до уроків російської мови у 5 класі, які дають основи знань про мову, що дозволяють забезпечити високий рівень мовного спілкування і грамотного письма. Дидактичний матеріал підібраний так, щоб учні вивчали нові поняття, використовуючи знання з української мови.

Плани-конспекти уроків рекомендується використовувати у поєднанні з матеріалами відповідних презентацій, які відтворюють вивчення тем: «Повторення вивченого у початкових класах», «Фонетика», «Лексикологія». Матеріали презентацій запропоновано у вигляді картинок, за допомогою яких навчальний матеріал подається в цікавій формі.

Затверджено на засіданні Вченої ради інституту.

Протокол №3 від 31.08.2012 року


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Ти можеш!” – повинен нагадувати вчитель учню.

Він може!” – повинен нагадувати колектив.

Я можу!” – повинен повірити в себе учень.

В. Шаталов

На час вступу до школи дитина володіє достатньою інформацією про навколишній світ і, як правило, почувається досить пристосованою до нього. В якому б середовищі не ріс малюк, він з оптимізмом дивиться в майбутнє і приходить до школи сповнений бажання вчитися.

Чому дошкільник відчуває смак успіху і відзначається оптимізмом? Бо він самостійно, спираючись на свій розум, справляється з важливими для нього проблемними ситуаціями; бо життя його не позбавлене задоволень, що відповідають його вікові. І тому, якщо дитину позбавити завтрашньої радості, якщо її позбавити віри в себе, не варто сподіватися на її світле майбутнє.

Очікування радості має пронизувати все життя дитини. Тому головний зміст діяльності вчителя полягає в тому, щоб створити кожному вихованцю ситуацію успіху. Ситуація – це поєднання умов, які забезпечують успіх, а сам успіх – результат подібної ситуації.

Важливо мати на увазі, що навіть разове переживання успіху може докорінно змінити психологічне самопочуття дитини. Але ситуація успіху може стати спусковим механізмом подальшого зростання особистості.

Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, що народжує енергію для подолання труднощів і бажання вчитися.

Можна виокремити чотири фактори, які визначають рівень мотивації досягнення успіху:


 • прагнення успіху;

 • надія на успіх;

 • субۥєктивно оцінена імовірність досягнення успіху;

 • суб’єктивні еталони оцінки досягнень.

Народження педагогічної технології „Створення ситуації успіху” було зумовлено самим життям. У своїй педагогічній діяльності А. С. Макаренко розробляв ідею „завтрашньої радості”, а В. О. Сухомлинський розвинув цей прийом у створеній ним „Школі радощів”. Результати діяльності цих педагогів підводять нас до усвідомлення можливостей упровадження у навчально-виховний процес сучасної школи такої педагогічної технології, яка була б націлена саме на те, як викликати у дітей почуття радощів, забезпечити успіх у навчанні.

В основі педагогічної технології „Створення ситуації успіху” лежить особистісно орієнтований підхід до процесу навчання та виховання.

Ситуація успіху – це суб’єктивний психічний стан задоволення наслідком фізичної або моральної напруги виконавця справи, творця явища.

Тому, як учитель російської мови, вважаю своїм завданням – навчити дітей розуміти, сприймати російську мову, розвивати вміння читати та говорити російською мовою та виховувати почуття поваги і любові до інших мов.

У своїй практиці використовую технологію „Створення ситуації успіху” і вважаю її досить ефективною.

Головна мета діяльності вчителя – створити ситуацію успіху для розвитку особистості дитини, дати можливість кожному вихованцю відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей, віри у власні сили.

Завдання педагога – допомогти особистості дитини зрости в успіху, дати відчути радість від здолання труднощів, дати зрозуміти, що задарма в житті нічого не дається, скрізь необхідно прикласти зусилля. У житті відбувається постійне чергування успіхів та невдач. Однак існує й певний баланс між ними, який при активній пошуковій поведінці учня повинен бути зрушений в напрямку успіху.

Організація ситуації успіху розв’язує багато проблем щодо агресивності дитини, неслухняності як постійної риси характеру, ізольованості в групі, лінощів тощо.

В.О.Сухомлинський сказав: „Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності – це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні. Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися.”

З метою досягнення кращих результатів навчання під час проведення уроків використовую інтерактивні технології.

Найбільш ефективними, на мою думку, є:


 • робота в парах:

технологія особливо ефективна на початкових етапах навчання учнів роботі у малих групах; її можна використовувати для досягнення будь-якої дидактичної мети: засвоєння, закріплення, перевірки знань тощо; робота в парах дає учням час подумати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед класом; сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння переконувати й вести дискусію;

 • робота в малих групах:

її варто використовувати для вирішення складних проблем, що потребують колективного розуму;

 • мікрофон:

технологія є різновидом загально групового обговорення, надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи пропозицію;

 • розігрування ситуації за ролями:

імітує реальність призначенням ролей учасникам і наданням їм можливості діяти „наче насправді”; кожна особа в рольовій грі має чітко знати зміст її ролі та мету рольової гри взагалі;

 • дискусія:

дає прекрасну нагоду виявити різні позиції з певної проблеми або з суперечливого питання; для того щоб дискусія була відвертою, необхідно створити в класі атмосферу довіри та взаємоповаги.

Часто для зацікавлення учнів своїм предметом я використовую у своїй практиці уроки-казки. На таких уроках учням не тільки легше засвоїти новий матеріал, а й показати свої здібності, адже вони самі беруть активну участь у розвитку подій казкового сценарію уроку. Учні чекають не тільки нового наукового матеріалу, а ще й продовження подій сюжету казки.

Свої висновки хочу підтвердити словами Ш. Амонашвілі: „Нехай учитель поспішає до дітей, радіє кожній зустрічі з ними, тоді й діти поспішатимуть у школу і щиро радітимуть кожній зустрічі зі своїм учителем”.

Умовно можна поділити учнів на групи, залежно від того, як вони переживають успіх.

Надійні”. Здібні, сумлінні, привчені до самостійності, авторитетні, емоційно стійкі.

Упевнені”. Здібності в них вищі, але система роботи слабкіша. Підвищена емоційність характерна й за успіху, і за невдачі. Слабке місце в цих учнів – швидке звикання до успіху, його девальвація, атрофоване побоювання неуспіху.

Ті, що сумніваються”. Це загалом благополучна категорія, учні сумлінні, їхні пізнавальні інтереси як правило, пов’язані з навчанням, однак характерною рисою є непевність. Вона виявляється не тільки в перепадах настрою, а й результатах роботи.

Зневірені”. Звичайно це діти з непоганими здібностями, але після того, як вони одного разу відчули радість справджених надій, вони втратили її з різних причин. Можливо, це були невдачі чи нетактовність педагога, чи позиція родини, в якій дитина є „попелюшкою”.

Слід зазначити, що навіть інколи переживаючи ситуацію успіху, дитина може зазнати незгладимих емоційних вражень, різко змінити в позитивний бік стиль свого життя. Створена ситуація успіху стає точкою відліку для змін у взаєминах з оточуючими, для дальшого руху дитини вгору щаблями розвитку особистості. Заряд активного оптимізму, здобутий в юності, гартує характер, підвищує життєву стійкість, здатність до протидії.

Підводячи підсумки вище сказаного, хотілося б пригадати слова Ш.Амонашвілі: «Учителю, будь сонцем, яке випромінює людське тепло, будь ґрунтом, збагаченим ферментами людських почуттів, і сій знання не тільки в пам’яті і свідомості своїх учнів, а й у душах і серцях».

Основною метою поданих матеріалів є формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами російської мови – її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності.

Для кращого сприйняття навчального матеріалу на уроках російської мови використовую комп’ютерні презентації.

Основні завдання матеріалів:


 • виховання свідомого прагнення до вивчення російської мови;

 • вироблення в учнів компетенцій комунікативної доцільності використання засобів російської мови в різних життєвих ситуаціях;

 • ознайомлення з російською мовною системою як основою для формування умінь і навичок – орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних;

 • формування духовного світогляду учнів.

Матеріал складається із планів-конспектів уроків та презентацій до уроків російської мови у 5 класі, які дають основи знань про мову, що дозволяють забезпечити високий рівень мовного спілкування і грамотного письма.

Дидактичний матеріал підібраний так, щоб учні вивчали нові поняття, використовуючи знання з української мови.

Плани-конспекти уроків рекомендується використовувати у поєднанні з матеріалами відповідних презентацій, які відтворюють вивчення тем: «Повторення вивченого у початкових класах», «Фонетика», «Лексикологія». Матеріали презентацій запропоновано у вигляді картинок, за допомогою яких навчальний матеріал подається в цікавій формі.

6 год

Дата

з/п


К-сть

г-н


Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня підготовки учителя
1

1

Лексика.

Слово – основная единица языка. Лексическое значение слова
Учитель: знакомит учащихся с новым разделом науки о русском языке – лексикологией; даёт понятие о лексическом значении слова; знакомит учащихся с толковым и украинско-русским словарями; развивает культуру речи учащихся.
2

1

Однозначные и многозначные слова


Учитель: даёт понятие о многозначных и однозначных словах; учит разграничивать значение многозначных слов по контексту, а также совершенствовать навыки пользования толковым словарём; прививает интерес к русскому языку.
3

1

Прямое и переносное значение слова


Учитель: разъясняет понятие «переносное значение слова»; учит определять по толковому словарю прямое и переносное значение слова; раскрывает перед учащимися богатство выразительных возможностей русского языка; развивает культуру речи.
4

1

Омонимы


Учитель: даёт понятие об омонимах; учит отличать омонимы от многозначных слов; совершенствует умение употреблять омонимы в речи; знакомить со словарём омонимов; развивает культуру речи учащихся.Синонимы


Учитель: даёт понятие о синонимах и синонимических рядах, показывает различия в оттенках значений синонимов; развивает умение подбирать синонимы для более точной формулировки мысли; развивает культуру речи учащихся.


Антонимы Тематические группы слов. Русско-украинские межъязыковые омонимы и паронимы


Учитель: даёт понятие об антонимах, показывает роль антонимов в речи и в художественных произведениях; обучает умению обеспечивать с помощью антонимов уместность, правильность и выразительность речи; совершенствует навыки пользования словарём.Тема. Лексика. Слово – основная единица языка. Лексическое значение слова

Цель: ознакомить учащихся с новым разделом науки о русском языке – лексикологией; дать понятие о лексическом значении слова; ознакомить учащихся с толковым и украинско-русским словарями; развивать культуру речи учащихся.

Ход урока

І. Мотивация обучающей деятельности

Знакомство с темой и целью урока.ІІ. Формирование новых знаний, умений и навыков

Слово учителя.

В доме было тихо. Петя видел какой-то цветной сон и улыбался. Вдруг мальчик открыл глаза: в комнате кто-то тихо разговаривал. Присмотревшись, Петя увидел перед собой три небольших существа.

- Кто вы? – слегка испугавшись, спросил мальчик.

- Мы – лексы, жители планеты Лексика, - произнёс стоящий впереди, медленно, по слогам, растягивая слова. – Меня зовут Чака, его, - он показал на лексу, стоящего справа, - Чоко, её – Чука. Я командир нашего летающего корабля. Они – мои коллеги.

- Коллеги? А кто это – коллеги? – спросил Петя.

- А мня зовут... – начал было мальчик, но Чака перебил его:

- Петя Двойкин. Верно?

- Верно, - удивился пятикласник. – Но откуда вы меня знаете?

- Лексы знают всё! – гордо сказал Чака.

- Я... сейчас разбужу папу и маму. Они здесь рядом, в соседней комнате, - заикаясь, заговорил Петя и направился к двери, но Чака – командир корабля – мгновенно вырос перед ним.

- Не надо, пускай спят, - спокойно сказал он. – Поверь, они даже не узнают о нашем пребывании здесь. Я хочу обэяснить тебе причину нашего столь неожиданного появления. Ты, Петя Двойкин, - торжественно произнёс он, - удостоился чести побывать на планете Лексика. Так решил Совет старейшин.

- Но, но я не знаю...- засуетился мальчик, не находя слов. – Но почему я? – взволнованно выговорил он.

- Повторяем, так решил Совет старейшин! – ответили трое пришельцев хором.

- Слово старейшин – закон для лексов.

- Но я не могу, - оправдывался Петя. – Что могут подумать мама и папа, когда проснутся. А вдруг...

- То время, котрое ты пробудешь у нас, будет равняться нескольким часам на вашей планете. Поэтому твоего отсутствия никто не заметить, - сказал Чоко.

- А чтобы ты не чувствовал себя одиноким у нас в гостях, - добавила Чука, - сможешь поддерживать связь с Землёй по видеотелефону.

Она протянула Пете квадратный предмет с экраном и кнопками, на которых были помечены буквы русского алфавита.


 • Итак, - произнёс Чака, - всё готово к отправлению в путь.

 • Петя хотел ещё что-то сказать, но язык не слушался его. Плавно, не чувствуя себя, он сначала повис в воздухе,а затем переместился в космический корабль, выросший перед ним. Люки автоматически закрылись. Посмотрев в круглое окошко иллюминатора, мальчик увидел удаляющийся квадратик света в окне своей квартиры. Затем исчез и он. Вокруг были только звёзды, напоминавшие экзотических рыб, виденных Петей когда-то в телепередаче «В мире животных».

 • В корабле его облачили в блестящий костюм и пристегнули ремнями к креслу. Странное чувство испытывал пятикласник, находясь в соседстве с неизвестными существами. Отчаяние перемешивалось в нём с гордостью за то, что он – единственный, может быть, пока человек, отправляющийся в иную галактику. И всё же...его мысли прервал голос Чоко сидевшого, рядом

 • Планета Фонетика! Таможеныйт досмотр! Мы обязаны профонетиться.

«Фонетика... фонетика... Знакомое счлово... Где-то я егот уже слышал»,- стараясь сосредоточиться, соображал Петя:

 • Фонетика – планета, на которой живут буквы и звуки, - как бы угадав мысли Пети, сказал лекса- командир корабля.- Они нашы друзя.

Корабль плавно опустился на твёрдую поверхность. Люки открыльись, и в отверстиях показались существа, очень похожые на лексов.

- Планета Фонетика! – произнес один из них.- Таможеный досмотр!

- Здорово, приятель! – твёрдым голосом ответил таможенник.- Произведите-ка фонетичиский розбор слов корабль, подъем, приятель, проверка.

Какая наука называеться фонетикой?

Лекса-командир пртянул таможеннику четыре листа. Тот внимательно проверил каждый, возвратил их Чаке и, улыбнувшись, произнёс: • Счастливого пути!

Люки снова закрылись – корабль взмыл вверх. Петя никак не сообразить, сколько времени они находились в пути.Он лихорадочно обдумывал своё положение и не находил ответа. Но вот вдалеке показался огромный, сияющий огнями космодром. Мальчик понял, что сейчас они будут приземлаться.

«Приземляться...- мысленно усмехнулся Петя. – Как это у них называеться: прлексяться, что ли?»

Но спросить уже было некогда. Заиграл марш- и Петя оказался на чужой планете.


 • Понимаешь,- держа мальчика за локоть, сказал Чака,- на нашей планете много диковинного и интиресного. Здесь ты узнаешь то, о чем и не подозревал ранне. Вот, например, слова. Они- строительный матерал языка.Каждое слово что-либо обозначает, то есть имеет лексичиское значение.

 • Значит,- повторил мальчик,- лексичиское значение слова – ето то что оно обозначает.

 • Так вот,- продолжил лекса,- наша планета Лексика- это все слова языка. Понимаэшь?

 • Кажеться, понимаю,- проговорил мальчик.- Значит, сколько в мире языков, столько и лексик?

 • Ну да,- подтвердил он.- Каждый язык имеет свою лексику. Есть лексика русского языка, украинского, короче, всех языков, которые сеществуют в нашей, вашей и других галактиках. Но , чтобы ориинтироваться в любом языке, нужно знать лексичиское значение слов этого языка.

 • Ну, конечно же, я понял,- весело заговорил Петя.- Гнездо – жилище птицы, флора- растительный мир, пурга- сильная снежная буря...

 • А также кабинет, лексикон, арена, гантель, партер, сувенир, фленйта,- улыбнулся лекса.- Что ты зкажешь об етих словах?

 • Многие мне зхнакомыЮ- смутился Петя,- но обяснить их сразу затрудняюсь.

 • Значит, нужно заглянуть в толковый словарь.

 • А что это за словарь?

Чака хлопнул в ладоши, и в друг у него врукахпоявилась книга.

 • Здесь собраны лексичиские значение всех слов,- произнёс инопланетянин.

 • Но ведь слов много, как же найти нужное?

 • Очень просто. Все слова росположены по алфавиту. Найдя соответствующую букву, ты найдёшь и слово, нужное тебе.

 • А если слов, начинаюхся на ету букву, много?

 • Тогда будь внимателен: словарь составлен так, что и вторая, и третья, и четвёртоя, и последующие буквы тоже соответствуют алфавиту.

 • Ага, вот оно в чём дело. Ясно!

 • Ну если ясно, давай проверим.

К уже названым мною слова я добавлю другие, а ты росставиши их в алфавитном порядке и определиши лексичиское значение. Хорошо?

- Хорошо!- ответил Петя.

- Ну тогда слушай: лексика, гость, словарь, азбука, запятая, хижина, август, траус, предложение, осина, частушки, майка, вокзал.

(задание для учащихся)


 • Да у вас действительно интересно,- заметил Петя, когда закончил работу.

 • Ещё бы!- сказал Чака.- Я рад, что ты начал паонимать ето!

 • Но у меня возник ещё один вопрос.

 • Слушаю!

 • Есмли мне нужно обяснить лексическое значение слова, но под рукой нет толкового словаря. Как ето сделать?

 • Вопрос понятен. В таком случае либо подбери близкое по значению слово, либо укажы признак придмета, который это слово называет, либо роскрой значяение частей слова. Например, лиловый, значит, светоло-фиолетовый, планёр- безмоторный лелтательный апарат, лесоруб- человек, рубящий лес, деревя. Ясно?

 • В общем-то да! Подожди, я проверю себя . Дай мне несколько слов, а я попробую обяснить их лексичиское значение и скажу, как я это зделал.

 • Хорошо, слушай: ледокол, мужественный, вратарь, огромный, луноход, телевизор.

( задание для учащихся)

 • Ну вот, для начала вовсе не плохо,- похлопал Чака Петю по плечу.

Петя дружиски обнал лексу и рассмеялся. Они весело зашагали по дорожке, ведущей к огоромнуму зданию...

ІV. Подведение итогов урока

Вопросы:


- Что такое лексика?

- Что такое лексическое значение слова?

- Как найти нужное слово в толковом словаре?

- Как объяснить лексическое значение слова без словаря?V. Домашнее задание

Найти в толковом словаре слова: космодром, старейшина, коллега, корреспондент и выписать их лексическое значение.


Тема. Однозначные и многозначные слова

Цель: дать понятие о многозначных и однозначных словах; научиться разграничивать значение многозначных слов по контексту; совершенствовать навыки пользования толковым словарём; прививать интерес к русскому языку.

Ход урока

І. Актуализация опорных знаний

Беседа по вопросам: • Какая наука о языке называется лексикой?

 • Что такое лексическое значение слова?


ІІ. Мотивация обучающей деятельности

Объявление темы и цели урока.ІІІ. Формирование новых знаний, умений и навыков

Слово учителя.

Они зашагали к більшому зданию. В об щем-то, это было даже не здание, а огромный прозрачный шар, в котором переплетались лестницы и лифты, двигающиеся не только вверх или вниз, но и вперёд-назад, вправо-влево.

Петя с Чакой вошли в кабину лифта. Чака нажал на соответствующие кнопки, и лифт понёсся с невероятной скоростью сначала вверх, потом вправо, затем снова вверх. Он двигался по самым замысловатым траекториям, то наклоняясь, то переворачиваясь вверх дном, после чего друзья зависали в воздухе, но не падали.

Чака при таком поведении лифта оставался невозмутимым, а Петя судорожно хватался за бока кабины, боясь свалиться. Такого он не испытывал ещё ни разу в жизни.

Когда они, наконец, попали в комнату, предназначенную для Пети, тот обессиленно упал в кресло. • Устал, - смущённо улыбаясь, произнёс Петя. – Поесть бы, что ли…

 • Поесть? – удивлённо спросил мальчик. – Картошку, например, яичницу или хотя бы стакан молока с пирожним.

 • Питание… питание,- бормотал лекса. – Как бы тебе это объяснить. Понимаешь, мы питаемся подобно людям, мы получаем питание от знаний. Каждый лекса,Ю чувствуя приближение голода, начинает учить нове слова и их значение. Во время учёбы происходит питание нашого организма, и он продолжает жить.

 • Хм, но что же делать? – задумался Петя. – Ведь я же не лекса.

 • Об этом можеш не беспокоиться. Человек, попавший на планету Лекса, живёт по её законам. Просто в данный момент тебе понадобятся нове знания. Сей час мы всё исправим. Ты заметил, что слово «питание» имеет несколько лексических значений?

 • Да, действительно, - проговорил Петя. – На Земле питаться, значит, кушать, у вас же питаться, значит, заряжаться, получать энергию, но и то, и другое обозначает употреблять, получать, пользоваться.

 • Вот именно. Наверне, ты заметил, что словом питание пользуются многие. Например, завод питается углём или город питается электроенергией.

 • Верно, верно, - повеселел Петя. – иначе говоря, слово питание имеет несколько лексических значений и какие-то общин признаки.

 • Молодец! – похвалил лекса мальчика. – Ты совершенно прав. И такие слова, имеющие несколько лексических значений, называются многозначними; слова же, имеющие одно лексическое значение, - однозначними.

(Ученики записывают определение в тетради)

 • Вот это да! – воскликнул Петя. – А ну-ка проверь меня, дай несколько слов, а я определю, какие они: многозначне или однозначне.

 • Пожалуй ста! Запиши небольшое стихотворение и определи, в каких значениях употреблено слово ставить.

Пять рабочих ставят дом.

Ставит опит агроном

(он растит такую рож –

с головой в неё уйдёшь).

Ставит фильмы режисер

(снял он сказку «Колобок»,

чтобы ты увидеть мог).

Мама ставит пироги

(попойди и помоги).

А диагноз ставит врач:

«Просто насморк. Спи, не плач!»

Если кончился рассказ,

Ставить точку в самый раз.

(Учащиеся выполняют задание письменно)

_ Да, здорово! – не мог успокоиться Петя, закончив работу. – Ведь благодаря многозначності наш язик обогащается, становится рамного интереснее. А что, все лексические значения многозначних слов записаны в словаре?

- Несомненно, - ответил Чака. – Если увидиш под словом цифры 1, 2, 3 и так далее, это и есть многозначне слова. Ну, тепер тебе всё понятно?


 • Теперь – всё, - радостно ответил Петя. – Кажется, и голод прошёл, - добавил он.

 • Коль так, то можешь связаться с кем-нибудь из своих одноклассников, например, с Пятёркиным и проверить, что он знает о многозначных словах. У тебя ведь есть видеотелефон.

 • Точно, - обрадовался мальчик, - а я и забыл.

Он вытащил аппарат и набрал по буквам фамилию Пятёркина. На экране появилось серьёзное лицо одноклассника.

- Алло, Пятёрка! – заговорил Петя. – Ты сейчас умрёшь от зависти. Слышь, я сейчас нахожусь на планете Лексика. Тут столько интересного! Ну об этом потом. Хочешь, проверю твои знания? Ты о многозначных словах что-нибудь слышал?

- Многозначными называются слова, имеющие несколько лексических значений, - невозмутимо ответил Пятёркин.

- Ну, ты даёшь! – удивился Петя. – Ладно, запиши предложения. Мореплаватель увидел землю. Земля в наших краях плодородная. Колхоз обрабатывает новые земли на другом берегу реки. Земля вращается вокруг Солнца. Записал?

- Записал, - послышался спокойный голос Пятёркина.

- Хорошо! А теперь определи, какому слову в каком предложении соответствуют существительные: планета, участки, суша, почва. Ну давай, дерзай. Через три минуты буду на связи.(Учащиеся выполняют задание)

Через три минуты Пятёркин выдал ответ, поразивший Петю: всё сходилось.

- Молодец! – похвалил Петя одноклассника. – А, впрочем, ты у нас всегда был молодцом. Ладно, на сегодня связь заканчиваю. Видал? – обратился мальчик к Чаке. – Всё знает.

- На то он и Пятёркин, чтобы знать, - ответил Чака. – Зато тебе каждый день пребывания на нашей планете сулит всё новые и новые открытия.

- Хорошо у вас, - почему-то с горечью сказал Петя. – Ты, Чака, меня извини, но дома всё-таки лучше. Вот поговорил с Пятёркиным и, знаешь, как домой захотелось, в Киев. А я ведь назад и дороги-то не знаю.

- Ничего, - засмеялся Чака. – Язык до Киева доведёт.

- О, ты и поговорки наши знаешь! А ещё есть такие поговорки. Язык не лопатка, знает, что сладко. Языку воли не давай.

- Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами, - продолжил лекса. – Между прочим, мы с тобой снова назвали многозначные слова.(Задание для учащихся: определите лексическое значение слова язык в каждой из поговорок).

- Ты смотри, действительно! – удивился мальчик.

От радости он закружился на летающем кресле по комнате. Пролетая мимо окна, Петя взглянул вдаль, и глаза его от неожиданности округлились.

- Что это, Чака? – закричал мальчик.ІV. Подведение итогов урока

Вопросы:


- Какие слова называются многозначными?

- Какие слова называются однозначными?

- Как найти многозначные слова в толковом словаре?

V. Домашнее задание

Выписать из словаря три многозначных слова, составить сними предложения.


Тема. Прямое и переносное значение слова

Цель: разъяснить понятие «переносное значение слова»; научить определять по толковому словарю прямое и переносное значение слова; раскрывать перед учащимися богатство выразительных возможностей русского языка; развивать культуру речи учащихся.
Ход урока

І. Актуализация опорных знаний

Проверка домашнего задания.

Дополнительные вопросы:


 • Каки слова называются однозначними, а какие – многозначними?


ІІ. Мотивация обучающей деятельности

Объявление темы и цели урока.


ІІІ. Формирование новых знаний, умений и навыков

Слово учителя.

- Что это, Чака? – закричал мальчик.

Чака подбежал к окну. Вдали, на горизонте, показалось Чернов облако, которое стремительно росло. Молнии метались в небе. Деревья наклонялись к земле и громко стонали. Обрушившаяся на планету Лексика стихия сметала всё на своїм пути. Дома, парки, памятники - всё утонуло в чёрном облаке.

- Беда! – закричал Чака.- Скорее в корабль!

От неожиданности Петя заметался по комнате, не находя двери. Он видел перед собой только испуганное лицо Чаки, что-то кричавшего ему. Наконец, лекса схватил Двойкина за руку и потащил за собой. Лифт, в который они вскочили, нёсся, кажется, со скоростью звука. У корабля их уже ждали остальные члены экипажа. Они закрили люки за Петей и Чакой, и корабль взмыл вверх.

Когда опасность миновала, Петя нетерпеливо задергал командира корабля за руку:

- Чака, но что же это было? Объясни, пожалуй ста!

Только сей час Чака обрёл прежнее спокойствие:

- Конечно же, я объясню тебе, в чым дело. У нас и раньше происходили стихийные бедствия, но такого, наверне, не припомнил бы и мой де душка. Дело в том, что так бушуют слова, употребляемые в переносном значении.

- А что это за слова? – спросил Петя.

- Слушай внимательно! Когда мы говорим, например, идут люди – это выглядит вполне нормально. Людям даны ноги, они и идут. Но если мы скажем идут часы или идёт дождь, то слово уже будет иметь не прямое, а переносное значение. Ведь ни у часов, ни у дождя нет ног. Понимаешь?

- Думаю, что да, - сказал мальчик. – Когда-то, ещё в третьем классе, мы учили такое стихотворение:

Железную подкову кузнец ковал коню.

Я в человеке волю железную ценю.

Пусть звона наковальни не слышала она,

Но, как железо, твёрдой и крепкой быть должна.

- Совершенно правильно, - подхватил Чака. – Железная подкова и железная дорога. В первом случае слово железная имеет прямое значение, потому что подкова действительно, сделана из железа, а вот во втором случае – переносное, так как волю ты назвал железной по сходству с основным значением – крепости, прочности. Слова с переносным значением – это сила, и поэтому нам больше ничего не оставалось, как сбежать от неё подальше. Но чтобы хоть как-то противостоять ей, нужно её знать. Поэтому ты сейчас получишь новое задание: определи, какое из слов употреблено в прямом, а какое в переносном значении. Ты внимательно слушаешь?

- Конечно!

- Горлышко ребёнка. Спинной хребет. Глазное яблоко. Коленная чашечка. Кровеносные сосуды. Ушная раковина. Крыло орла. Дверная ручка. Подошва горы. Петушиный гребень. Горлышко бутылки. Горный хребет. Спелое яблоко. Сосуд для воды. Крыло самолёта. Подошва ноги. Ручка ребёнка. Пластмассовый гребень для волос. Чашечка чая.

(Учащиеся выполняют задание)

- Ты обретаешь в языке уверенность настоящего лексы, - похвалил Чака Петю после того, как тот справился с заданием.

- Кроме прочего, я ещё могу указать, когда происходит перенос значения. Первое: когда у предметов есть какое-либо сходство. И второе: когда действия людей приписываются неживым предметам.

- Совершенно правильно, - кивнул головой Чака. – Вспомни хотя бы стихию, которую мы видели. Если её описать, то половина слов будет обозначать деыствия, свойственные живым существам.

- Хорошо, сейчас попробую описать, - сказал мальчик.

(Задание для учащихся: записать под диктовку описание стихии в начале третьего урока, найти слова в переносном значении)

- Но послушай, - заметил Петя, если слова в переносном значении существуют, значит, они должны быть в толковом словаре.

- Непременно, - ответил Чака. – Цифры, стоящие при многозначных словах, указывают слова и в переносном значении.

- Но как определить, какое же – прямое или переносное значение - имеет слово?

В этот момент корабль тряхнуло. Чака начал лихорадочно нажимать на кнопки, но управление кораблём было потеряно. Стремительно, как брошенный с крутой горы тяжёлый камень, космический корабль понёсся вниз.

- Нужно катапультироваться! – закричал Чака. – Всем занять места за катапультами!

Лексы и Петя быстро уселись в кресла и пристегнули ремни.

- Десять, девять, восемь, семь, - начал отсчёт командир корабля.

- Чака, - тряс его за руку Петя. – Но как же найти слова в переносном значении в словаре?

- Шесть, пять, четыре, три, - продолжал командир.

- Чака, ты слышишь меня? Чака, как…

- Два, один! Ищи сокращённую запись слова переносный: перен., - донёсся голос откуда-то издалека.

Петя остался без друзей. Он летел, разрезая воздух, вниз, к земле. Вот показалась тонкая нить реки, квадраты засеянного пшеницей поля, лес, овраги, холмы. Земля быстро приближалась. Ещё мгновение – и Петя совершил мягкую посадку на песчаном берегу реки. Он огляделся вокруг и увидел…

ІV. Домашнее задание

Составить описание природы, используя слова в переносном значении.


Слово учителя

Пятиклассник отстегнул ремни и встал. Сделав первые шаги, он услышал под землёй страшный гул. Каждый новый шаг отдавался эхом, из чего можно было сделать вывод, что внизу, под ним, находится пустота. «Что делать? Надо искать своих друзей, они где-то недалеко», - решил мальчик и шагнул вперёд. Но внезапно земля раскрылась перед ним, и он снова продолжил полёт, теперь уже вглубь её…


V. Подведение итогов урока

Вопросы


- Как происходит перенос значений слов в языке?

- Как обозначены слова в переносном значении в толковом словаре?Каталог: uploads -> editor
editor -> Методичні рекомендації щодо загальних підходів до написання психолого-педагогічної характеристики на учня, а також
editor -> Зміст 1 адаптація п’ятикласників
editor -> Методические рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса в 2014/2015 году в общеобразовательных учебных заведений
editor -> Міський методичний кабінет Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Кіровської міської ради Донецької області
editor -> Методичні рекомендації щодо психологічного супроводу атестації педагогів
editor -> «Поети і жебраки, музики й пророки, воїни та злодії усі ми діти неприборканої реальності, у якій живемо та помираємо самотніми…»
editor -> В помощь практическому психологу методический сборник

Скачать 459.54 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница