Отчет об итогах работы за 2013 2014 учебный годстраница1/2
Дата11.05.2016
Размер0.56 Mb.
ТипОтчет
  1   2
ОТЧЕТ

об итогах работы за 2013 - 2014 учебный год

ГУЗ «Донецкий лицей профессионально-технического образования»

по состоянию на 01.07.2014 г..
1. Сведения о контингенте учащихся

№з\п

груп

термін

навчання


назва професії

кількість учнів

випуск

відраховано

прийнято протя

гом нав


чного року

при

міт


ка

01.09.

2013


01.07.

2014


переведено в інші НЗ

за власним бажанням

за виро

ком суду


з інших причин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

І курс на базі базової загальної середньої освіти

1

2-13

3 роки

Муляр, монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, електрозварник ручного зварювання

24

25

-

1

1

1

-

4

2

3-13

3 роки

Маляр, штукатур

10

15

-

2

-

-

-

7
3

4-13

3 роки

Кухар, кондитер

30

28

-

-

2

-

-

-
Всього:

64

68

-

3

3

1

-

11
І курс на базі пової загальної середньої освіти

4

7-13

1,5 роки

Офіціант, бармен

30

27

2

-

2

-

-

1
Всього:

30

27

2

-

2

-

-

1
Разом на І курсі

94

95

2

3

5

1

-

12
ІІ курс на базі базової загальної середньої освіти

1

2-12

3 роки

Муляр, монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, електрозварник ручного зварювання

23

21

-

2

-

-

-

-
2

3-12

3 роки

Маляр, штукатур

15

13

1

-

1

-

-

-
3

4-12

3 роки

Кухар, кондитер

25

24

-

1

-

-

-

-
Всього:

63

58

1

3

1

-

-

-
ІІ курс на базі пової загальної середньої освіти

4

7-12

1,5роки

Офіціант, бармен

25
24


1

-
Разом на ІІ курсі

88

58

25

3

1

-

1

-
ІІІ курс на базі базової загальної середньої освіти

1

1-11

3 роки

Електрогазозварник, контролер зварювальних робіт

22

-

23

-

-

-

-

1
2

2-11

3 роки

Муляр, монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних

конструкцій, електрозварник ручного зварювання17

-

17

-

-

-

-

-
3

3-11

3 роки

Маляр, штукатур

24

-

25

-

-

-

-

1
4

4-11

3 роки

Кухар, кондитер

29

-

29

-

-

-

-

-
Всього:

92

-

94

-

-

-

-

2
Разом на 3 курси

274

153

121

6

6

1

1

14

2.Итоги государственной квалификационной аттестации

№ з\п

назва професії

всього учнів

здавало ДКА учнів

випущено

отримали диплом з відзнакою

примітка

за встановлю-

ним розрядомпідвищений

розряд


за нижчим розрядом

отримали свідоцтво

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

на базі базової загальної середньої освіти

1

Електрогазозварник, контролер зварювальних робіт

22

22

22

-

-

-

-
2

Муляр, монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, електрозварник ручного зварювання

16

16

16

-

-

-

-
3

Маляр, штукатур

24

24

24

-

-

-

-
4

Кухар, кондитер

29

29

29

-

-

-

1
5

Офіціант,бармен

21

21

21

-

-

-

3
Всього:

112

112

112

-

-

-

4Примітка : 91 учень отримав атестат

112 учнів отримали дипломи
3. Трудоустройство выпускников (прогноз)

з\п


назва професії

всього випуще

но


працевлаш

товано


видано вільних дипломів

(декретна відпустка)відкрили свою справу

направлено на навчання

призвано до збройних сил

інше

(виїха


ли

за межі


міста)

1

Електрогазозварник, контролер зварювальних робіт

22

22

-

-

-

-

-

2

Муляр, монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, електрозварник ручного зварювання

16

16

-

-

-

-

-

3

Маляр, штукатур

24

18

6

-

-

-

-

4

Кухар, кондитер

29

24

5

-

-

-

-

5

Офіціант,бармен

21

21

-

-

-

-

-

Всього:

112

101

11

-

-

-

-


Обеспеченность кадрами

№ з\п

категорії працівників

кількість за штатним розписом

фактична кількість

які вакації

1

майстри виробничого навчання

17

14

з професій

-кухар-кондитер, офіціант-бармен2

викладачі предметів профтехциклу

7

7
3

викладачі загальноосвітніх предметів

8

8
4

вихователі

2

2
5

методист

1

1
6

соціальний педагог

1

1
7

практичний психолог

1

1

Состояние учебно-бытовых сооружений

№ з\п

навчальні та побутові споруди або окремі приміщення

проектна потужність (чол.)

% використання

в якому стані споруди чи приміщення

примітка

1

2

3

4

5

6

1

навчальний корпус

440

100

задовільний
2

корпус навчальних майстерень

120

70

задовільний
3

зварювальна майстерня

30

100

задовільний
4

складські приміщення

-

100

задовільний
5

їдальня

150

100

задовільний
6

актова зала

70

100

задовільний
7

спортивна зала

30

100

задовільний
8

спортивний майданчик

30

100

задовільний
9

гуртожиток

285

100

задовільний
10

бібліотека(читальний зал)

15

100

задовільний
Наличие кабинетов, мастерских

№ з\п

назва кабінетів, майстерень

кількість

% укомплектовано відповідно до навчальних програм

перспектива готовності до 01.09.2013 року

1

2

3

4

5

кабінети

1

Охорони праці

1

97

готові

2

Креслення

1

95

готові

3

Допризовна підготовка

1

78

готові

4

Електротехніки

1

68

готові

5

Інформатики та інформаційних технологій

1

99

готові

6

Математики

1

96

готові

7

Фізики

1

89

готові

8

Хімії

1

93

готові

9

Світової літератури

1

96

готові

10

Української мови та літератури

1

98

готові

11

Суспільних дисциплін

1

96

готові

12

Іноземної мови

2

91

готові

13

Технології оздоблювальних робіт

1

94

готові

14

Матеріалознавства, зварювального виробництва

1

95

готові

15

Кулінарії, товарознавства продовольчих товарів

1

98

готові

16

Обліку та звітності, обладнання підприємств громадської харчування

1

100

готові

17

Географії,біології

1

92

готові

18

Технології мулярних робіт

1

99

готові

лабораторії

1

Інформатики і комп’ютерної техніки

1

97

готові

2

Будівельних матеріалів

1

85

готові

3

Кухарів

1

95

готові

4

Офіціантів, барменів

1

99

готові

майстерні

1

Слюсарна

1

82

готові

2

Електрогазозварювальна

1

76

готові

3

Мулярна

1

91

готові

4

Малярна

1

86

готові

5

Столярна

1

81

готові


Пропуски уроков учениками по 2013 -2014 учебный год

№ з\п

вид навчання

пропущено всього годин

із них

на 1 учня

з поважних причин

без поважних причин

з поважних причин

без поважних причин

1

2

3

4

5

6

7

1

теоретичне

1188

917

271

3

1

2

практичне

467

284

183

1

0,5

Разом:

1655

1201

454

4

1,5


8. Отчет директора ГУЗ «Донецкий лицей профессионально-технического образования»

Розинковои Татьяны Васильевны
В 2013 -2014 учебном году педагогический коллектив ДОУ «Донецкий лицей профессионально-технического образования» продолжил работать над проблемой «Внедрение инновационных, информационно-коммуникативных технологий в учебно-производственный и воспитательный процесс с соответствующим оснащением материально-технической базы и обеспечение научно-методического обновление содержания образования ».

В течение 2013-2014 учебного года внедрялись инновации в учебно производственный и воспитательный процесс:

- Внедрение новейших педагогических и производственных технологий в учебно-производственный процесс;

- Внедрение электронных информационных ресурсов в учебно-воспитательный процесс;

- Обеспечение развития информатизации и доступа к мировым информационным ресурсам в учебном процессе;

- Внедрение перспективных педагогических технологий и новых форм обучения в направлении повышения качества профессионально-технического образования;

- Экспериментальная деятельность в группах по профессии «Повар, кондитер»: внедрение модульного обучения;

- Изучение, апробация и внедрение передового педагогического опыта;

- Диагностирование поведения учащихся практическим психологом;

- Диагностирование педагогических работников с готовности их к внедрению инноваций в учебно-воспитательный и производственный процесс;

- Внедрение в учебный процесс и хозяйственную деятельность энергосберегающих технологий.

Учебно-методическая работа в лицее строится как целостная система взаимосвязанных мер, которые основывались на достижениях психолого-педагогической науки, перспективного педагогического опыта и осуществляется в соответствии с годовым планом работы педагогического коллектива и направлена ​​на формирование профессиональной компетентности, сохранению и развитию творческого потенциала всего коллектива, повышение профессионального мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения.

     Вопросы внедрения перспективных педагогических и информационно-коммуникационных технологий находится постоянно в центре внимания администрации лицея. Согласно Годового плана работы проведены педагогические советы. На инструктивно-методических и административных совещаниях слушались вопросы повышения качества образования в лицее.Для повышения педагогического мастерства методическими комиссиями лицея использовались нетрадиционные формы методической работы: проведено проблемный семинар по теме: «Пути заинтересованности учащихся в изучении предмета», семинар - практикум «Совершенствование уроков производственного обучения»; систематически проводятся мини-лекции; самопрезентация опыта работы педагогов: Розинковои Т.В., Пинежко А.С., Иванушкин Г.Г., Костенко И.В., Бурцевой Н.М., Гнидко А.Ф., Коровиной Т.В., Рынгач В .В., Гнидко А.Ф., Курченко Т.И., Карандаша А.М.; аукционы педагогических идей; «Трибуна перспективного опыта» - доклады Иванушкин Г.Г .; заседания круглых столов «Настоящий преподаватель: кто он?»; диспуты; защиты проектов; ситуационно-ролевые игры; практическое занятие «Решение педагогических ситуаций»; докладе педагогических работников: Рынгач А.В. «Психологическое здоровье учащихся во время учебного процесса»,

Гнидко А.Ф. «Информационно-коммуникативные технологии обучения», «Использование новых технологий и оборудования при подготовке квалифицированных рабочих в ресторанном сервисе», Бурцева В.В. «Использование в производственном обучении метода малых групп», Володина А.А «Через игру и творчество к познанию», Кравец Т.В. «Эффективное использование локальной сети в учебном процессе», Цебенко А.М. «Активизация обучения на уроках».

Совершенствуя профессиональную компетентность педагогические работники занимались самообразовательную деятельностью и проходили наглядно-дистанционные курсы повышения профессиональной квалификации.

Педагогический коллектив лицея находится в постоянном поиске новых форм и методов работы по внедрению в учебный процесс новых педагогических, производственных и информационных технологий, обновление содержания профессиональной подготовки. Преподаватели лицея активно делились опытом работы на страницах журналов: преподаватель Кузнецова А.Г .: Всеукраинская научно - практическая конференция «Личность в современном образовании: проблемы обучения и развития» статья «Проблемы развития, формирования ребенка - сироты и дальнейшая ее социализация»; преподаватель Кравец Т.В .: Всеукраинская научно - практическая конференция «Личность в современном образовании: проблемы обучения и развития» статья «Философские основы педагогики»; преподаватель Иванушкина Г.Г .: Всеукраинская научно - практическая конференция «35 лет на пути совершенствования профессиональной компетентности специалистов: история, современность, перспектива» статья «Инновационная проектная технология творческой подготовки каменщиков», журнал «Профессионально-техническое образование» статья «Проектная технология творческого обучение художников »; преподаватель Колесниченко А.М .: Всеукраинская научно - практическая конференция «35 лет на пути совершенствования профессиональной компетентности специалистов: история, современность, перспектива» статья «Внедрение инноваций в ДОУ« Донецкий ЛПТО ».

Кадровое обеспечение осуществляется путем направления педагогических работников на курсы повышения квалификации в следующих учебных заведений: Донецкий областной институт последипломного педагогического образования, институт последипломного образования инженерно-педагогических работников (м. Донецьк), КП «Донецкий центр подготовки персонала». Так в 2013-2014 учебном году курсы повышения квалификации проходили следующие педагогические работники:

- Преподаватель этики - август-сентябрь 2013 г.;

- Преподаватели спецдисциплин (6 педагогов) - октябрь 2013 (3 этап), март 2014 (1 этап);

- Преподаватель украинского языка и литературы - ноябрь 2013 (3 этап);

- Старший мастер - ноябрь 2013 (3 этап);

- Преподаватель физической культуры - декабрь 2013 (3 этап);

- Преподаватель географии - январь 2014 (1 этап);

- Воспитатели общежития (2 педагогических работника) - апрель (1 этап);

- Преподаватель мировой литературы - май 2014 (1 этап);

- Преподаватель экономики - май 2014

Курсы по охране труда прошли следующие работники:

- Заведующая хозяйством.

Курсы по электробезопасности прошли следующие работники:

- Директор;

- Заместитель директора по учебно - производственной работе;

- Старший мастер;

- Заведующая хозяйством;

- Рабочий по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

- Техник по эксплуатации зданий и сооружений.

       Тренинг по 10 - версии образовательной программы «Иntel - Обучение для будущего»,международной программы Microsoft «Цифровые технологии»: «Организация обучения педагогов ПТУ с использованием информационно-коммуникационных технологий»:

преподаватели информатики и истории.

В течение 2013-2014 учебного года было принято: 10 работников

- Преподавателей - 2;

- Хозяйственный отдел - 6;

- Мастера производственного обучения - 1;

- Работник столовой - 1.

В течение 2013-2014 учебного года были освобождены 12 работников

- Преподавателей - 2;

- Хозяйственный отдел - 6;

- Мастера производственного обучения - 1;

- Работник столовой - 3.

       В ГУЗ «Донецкий лицей профессионально-технического образования» заключены договоры со следующими заказчиками рабочих кадров о предоставлении услуг в сфере профессионально-технического образования:- ОАО «Донецксталь» - металлургический завод;

- ЗАО «Золотое руно - Донецк»;

- ОДО «Машиностроительный завод« Буран »;

- ООО «Новые строительные технологии»;

- ООО «ЭЛ-ДЭК»;

- ООО «СН Строй»;

- ООО «Донстрой»;

- ООО «Стройсервис»;

- СПД -ФО Багмет Т.В. кондитерский цех;

- СПД -ФО Гуляев И.Б. Оздоровительно-развлекательный комплекс «Голливуд»;

- ООО «Восток»;

- ООО «Камир»;

- ЧП Куц И.Е. кафе «Катрин»;

- ФЛ-П Кльошкина Т.Я;

- ФЛ-П Синяговский В.Л.

Ученики лицея проходят производственную практику на вышеуказанных предприятиях. 50% заработной платы учеников предприятия перечисляют на расчетный счет учебного заведения для укрепления учебно-материальной базы. За период с 01.07.2013 г.. По 01.07.2014 г.. На расчетных счет лицея поступило 52498,50 грн.

В течение года в лицее проводилась инструктивно-методическая работа по следующим вопросам:

1. Организация внеклассных мероприятий, уроков теоретического обучения и профессионально-практической подготовки.

2. Организация конкурсов профессионального мастерства среди мастеров производственного обучения и учащихся по профессиям, недель профессий.

3. Проведение педагогических совещаний согласно плану, малых педагогических совещаний.

4. Проведение заседаний методических комиссий.

5. Работа кружка.

6. воспитательной работы, внеклассная работа.

7. Организация психологической службы.

     Педагогический коллектив и учащиеся лицея принимали активное участие в следующих конкурсах:- XIV Международный конкурс по украинскому языку им. П.Яцыка - региональный и областной этапы;

- Областной конкурс творческих ученических проектов по иностранному языку «Украина - моя страна» (жюри отметило оригинальность подачи материала в работах учащихся);

- Международный литературный конкурс ученической и студенческой молодежи им.

Т. Шевченко - региональный и областной этапы (лауреат)

- Областной конкурс профессионального мастерства среди мастеров производственного обучения ПТУ по профессии «официант»;

- Областной конкурс учебного кабинета «Защита Отечества»;

- I этап Всеукраинского конкурса среди преподавателей ПТУ по внедрению инновационных технологий;

- Областной конкурс учебного кабинета «Защита Отечества»;

- Областной конкурс учебного кабинета «Черчение»;

- Х Всеукраинский конкурс Microsoft «Учитель-новатор»;

- Областной конкурс педагогического мастерства на лучший урок по внедрению здоровьесберегающих технологий в химии и биологии;

- Заседание творческой группы по разработке тематического плана и программы по модульного обучения по профессии «Повар, кондитер»;

- Районе олимпиады по предметам: география, история, математика, биология, английский язык, физика, правоведение, химия;

- На базе ГУЗ «Донецкий ЛПТО» проведен творческий портрет лицея для заместителей директоров по учебной работе;

- На базе ГУЗ «Донецкий ЛПТО» проведен региональный семинар библиотекарей;

- I этап Всеукраинской Спартакиады среди учащихся ПТУ: баскетбол юноши (III место), волейбол юноши, плавание (II место), шахматы (команда - II место, юноши - II место, девушки - III место);

- Областной конкурс «Лучший работник года» в сфере образования в 2014 году в номинации «Лучший заместитель директора по учебно-производственной работе профессионально-технического учебного заведения»;

- Областной смотр-конкурс на лучший кабинет математики;

- Аукцион «Безопасный Интернет»;

- Областной конкурс творческих ученических работ, посвященных Великому Кобзарю;

- IV Открытый областной конкурс сварщиков среди учащихся ПТУ;

- Региональный этап областного конкурса художественной самодеятельности (II место);

- Региональный и областной этапы технического творчества;

- Региональный и областной этапы фото творчества (диплом I степени, одну фотоработу направлено на Всеукраинский конкурс);

- Историко-литературный конкурс «Рыцари украинского романтического мировосприятия.

М. Коцюбинский. С.Параджанов .;

- На базе ГУЗ «Донецкий ЛПТО» проведен открытый урок преподавателя украинского языка и литературы;

- На базе ГУЗ «Донецкий ЛПТО» проведено областное мероприятие «Творческий портрет лицея»: «Научный подход к осуществлению внутреннего контроля учебно-воспитательного процесса - качественное преподавание предметов»;

- Проект «Познай больше о семейной жизни» с Донецким городским советом и Всеукраинским благотворительным фондом «Семья».

Педагогический коллектив лицея принимал активное участие в следующих семинарах:

- Областной семинар педагогических по профессиям: «Официант, бармен, буфетчик»;

- Областной семинар-практикум преподавателей математики «Совершенствование уровня профессиональной компетентности преподавателя математики»;

- Педагогические чтения «Общественно-политическое наследие Бориса Гринченко и современность» посвящен 150-летию со дня рождения;

- Областной семинар преподавателей физической культуры «Осуществление дифференциального подхода к физической нагрузки на уроках физической культуры»;

- Творческая филологическая мастерская молодого преподавателя иностранного языка «Организация современных форм работы и уроках иностранного языка»;

- Историческая гостиная «История родного края - составная часть истории страны»;

- Областной семинар-практикум для педагогических строительного профиля по теме «Технология устройства полов материалами CERESIT»;

- Областной семинар для педагогических работников строительного профиля по теме «Внедрение инновационных технологий в строительство, кладки газобетонных изделий ЮДК (крепления оборудования, отделки стен, сопутствующие вопросы)»;

- Областной семинар - практикум профессий строительного профиля;

- Всеукраинская научно-практическая конференция «Личность в современном образовании: проблемы обучения и развития»;

- Всеукраинская научно-практическая конференция «35 лет на пути совершенствования профессиональной компетентности специалистов»: «Инновационные модели развития научно-методической компетентности педагогов профессиональной школы»;

- Международная интернет - конференция «Гражданское образование»;

- Европейский конгресс специалистов Восточной Европы «Наследие. Наука. Образование »;

- Областной семинар преподавателей предмета «Защита Отечества»: «Роль учебного кабинета в повышении качества преподавания предмета« Защита Отечества »;

- Методическая секция голов методических комиссий профтехцикла по теме «Роль методических комиссий профтехцикла в реализации единой методической проблемы ПТУ»;

- Областной семинар преподавателей физики «эйнштейновской чтения или зачем изучать теорию относительности»;

- Литературная гостиная «Мы слышим тебя, Тарас, сквозь века»;

- Математический мероприятие преподавателей математики «Презентация опыта»;

- Областной мастер-класс педагогических по профессии «Повар»;

- Областное мероприятие педагогических «Дискуссионный клуб« Поиск и эксперимент »по профессиям горной отрасли,« Кондитер »и предмета« Химия »;

- Областной мастер-класс для мастеров п / о по профессии «Кондитер» по теме «Новые тенденции приготовления пряничного теста»;

- Учебно-методический семинар «Механизм взаимодействия психологической службы и межведомственных структур по психологического сопровождения детей, которые требуют повышенного педагогического внимания» с привлечением старшего эксперта-психолога Донецкого научно-исследовательского института судебной экспертизы Министерства юстиции Украины Скулкинои К.М .;

- Рефреш-тренинг в рамках проекта «Предупреждение торговли людьми путем развития социальной работы и мобилизации общин» в г.. Мариуполе;

- Учебно-методический семинар-тренинг в рамках проекта «Предупреждение торговли людьми путем развития социальной работы и мобилизации общин» в г.. Мариуполе по теме: «Особенности внедрения тренинговой программы« Профессия. Карьера. Успех »по вопросам профориентации;

- Семинар-практикум: «Воспитание личного достоинства учащихся в условиях ПТО»;

- Инструктивно-методическое совещание «Повышение качества работы практических психологов ПТУ путем оптимизации деятельности»;

- Областной учебно-практический семинар «Работа социального педагога по профилактике торговли людьми»;

- Научно-практический семинар «Профилактика аддитивного поведения подростков и учащейся молодежи» (и с привлечением доктора медицинских наук, зав. Лабораторией НИИ СЕМЮУ Седнева В.В .;

- Обучающий тренинг по вопросам использования настольных игр в профилактике ВИЧ и рискованного поведения подростков.
Анализ воспитательной работы за 2013 - 2014 учебный год.

Согласно годовому планированием на 2013-2014 учебный год воспитательная работа в лицее

   осуществлялась по следующим направлениям:

  -работа по социальной защите учащихся;

  нравственные-правовое воспитание;

  -работа по профилактике правонарушений, преступлений, бродяжничества среди учащихся;

  -громадянське воспитания;

  -родинно семейное воспитание,

  -художньо-эстетическое воспитание;

  -экологической воспитания;

  формирование здорового образа жизни;

  -учнивське самоуправления.

Работа по социальной и психологической защиты учащихся по 2013 - 2014 учебного года:

         Социальный педагог работал над проблемой предоставления социально-педагогической помощи, создание условий для успешной адаптации учащихся в учебно-воспитательном процессе с помощью инновационных технологий.

        Задачи и направления деятельности социального педагога на 2013-2014 год:

- Социальная защита детей - сирот;

 - Социальная адаптация молодежи к условиям обучения;

 - Психологических осложнений различного характера;

 - Способствовать формированию благоприятного среды в учебном заведении;

 - Социально-психологическое сопровождение учащихся-сирот и учеников, которые остались без родительской опеки, учащихся, требующих особого психолого - педагогического внимания;

  - Профилактика девиантного поведения (алкоголизма, наркомании, социального сиротства, насилия);

  - Формирование у учащихся навыков здорового средства жизни и навыков безопасного поведения;

  - Внеурочная занятость учащихся, как средство социально - психологического воздействия на молодежь;

  - Проведение профориентационной работы с учащимися лицея, способствовать профессиональному самоопределению.

             Задачи, которые были запланированы на 2013-2014 учебный год выполнен, а именно:

- 8 ученикам-сиротам и курса обучения было оформлено пенсии по потере кормильца, 25 ученикам-сиротам II и III курсов продлен выплату;

- 20 ученикам-сиротам и курса обучения было оформлено социальную помощь, 42 ученикам-сиротам II, III курса обучения продлен выплату;

- 23 учеников-сирот поставлено на внеочередное получение жилого помещения;

- 20 ученикам-сиротам было оформлено пакет документов для постановки на воинский учет;

- 9 ученикам-сиротам было подготовлено пакеты документов для оформления паспортов;

- На 13 учеников было оформлено характеристики;

- 19 писем было отправлено в службу по делам детей по проверке сохранения и состояния закрепленных жилых помещений детей-сирот;

- 15 писем было отправлено в отдел криминальной милиции по делам детей по профилактике негативных проявлений среди подростков;

- 7 ходатайств было отправлено в службу по делам детей, нарколога и врача.

            Социально-реабилитационная и развивающая работа с учащимися, занятия с родителями, педагогическим коллективом.
Напрямки роботи та тематика заходів

Форма проведення

Категорія учасників

Кількість учасників
Індивідуальна


1.

«Безпека життя. Честь і гідність особистості».

Бесіда

Учні ІІІ курсу

17

2.

«Профілактика агресивної поведінки підлітків».

Бесіда

Учні І,ІІ курсу

7
Групова


1.

Профілактика правопорушень в контексті формування здорового способу життя «Вчимося бути здоровими».

Бесіда

Учні, що потребують особливої

психолого-педагогічної уваги22

2.

«Шляхи передачі ВІЛ. Захист

від ВІЛ, ІПСШ та засоби

контрацепції».


Бесіда, перегляд презентації

Учні, що потребують особливої психолого-педагогічної уваги

22

3.

Протиправна поведінка підлітків.

Інформаційне повідомлення

Учні, що потребують особливої психолого-педагогічної уваги

22

4.

«Шляхи допомоги в подоланні «важкого» характеру підлітків».

Круглий стіл

Пед. працівники

15

Просвітницька діяльність (виступи перед учнями, педпрацівниками, батьками/опікунами, в установах та організаціях).

Напрямки роботи та тематика виступів

Форма проведення

Категорія учасників

Кількість учасників

1.

«Шкідливі звички. Кому і навіщо вони потрібні».

Бесіда з переглядом презентації

Учні ІІ курсу

18

2.

Профілактика правопорушень, протиправних дій: «Як навчитися говорити НІ!»

Бесіда

Учні, що мешкають у гуртожитку

21

3.

«Здоров’я – найцінніший скарб».

Бесіда

Учні І курсу

20

4.

Профілактика венеричних захворювань та захворювань, що передаються статтєвим шляхом.

Семінар

Учні ІІ курсу

54

5.

«Життя на продаж».

Перегляд відеофільму

Учні І курсу

36

6.

Законодавче регулювання і захист прав дітей-сиріт

Проблемний стіл

Класні керівники, майстри в/н

12

7.

Нормативна база щодо захисту дитини від насильства

Лекція- бесіда

Класні керівники, майстри в/н

12

8.

Соціально-психологічна адаптація учнів до нових умов навчання як показник психологічного благополуччя.

Методичне засідання

Класні керівники, майстри в/н

12

9.

«Підлітки: група підвищеного ризику».

Виступ

Викладачі-предметники,

класні керівники, майстри в/н12

Соціальне інспектування та захист:

Відвідування/категорія учасників

Мета

К-ть заходів

1.

Органи виконавчої влади та громадського самоврядування

Надання відомостей про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; надання наказів про зарахування та відрахування учнів пільгової категорії; надання документів для оформлення пенсій по втраті годувальника та довідок для подовження виплат; надання документів для оформлення соціальної допомоги; надання даних до ВКМСД, лікаря – нарколога, надання документів для військомату.

99

2.

Учнів (дітей), студентів у гуртожитку

Перевірка умов проживання та санітарного стану кімнат;


103

3.

Відвідування учнів на дому

Обстеження житлово-побутових умов дітей;

складання актів17
3

Взаємодія з іншими установами і організаціями:

Назва установи

Наявність угод

Спільні заходи

Кількість

заходів


1.

Служба у справах дітей.

-

Рада профілактики правопорушень, рейди

4

2.

Відділ кримінальної міліції у справах дітей.

Сумісний план

додаток 1Тижні правових знань, Рада профілактики правопорушень, рейди

18

3.

Кіровське управління юстиції.

Сумісний план

Тижні правових знань

2

4.

Центри соціальних служб, сім’ї та молоді Кіровського, Петровського, Ленінського районів.

За запитом

Лекції за проектом: «Узнай більше про сімейне життя».

8

5.

Кіровський районний суд.

За запитом

Тижні правових знань

2

6.

Наркологічний кабінет Кіровського району.

Сумісний план

Тижні правових знань

7

7.

Благодійний фонд «Батьківський захист».

Угода та програма занять

Цикл лекцій з переглядом відеофільмів: «Морально-цінносні аспекти формування навичок здорового способу життя у підлітків»

32

8.

Міський центр «Здоров’я».

-

Лекції: «Здоровий спосіб життя»

4

9.

Суспільна організація «Каритес».

Угода та програма занять

Лекції-бесіди щодо формування здорового способу життя

10

10

Суспільна організація «Місто сонця».

Угода та програма занять

Лекції-бесіди з профілактики насильства серед підлітків

2

11

Кримінально-виконавча інспекція Кіровського району.

За запитом

Тижні правових знань

7

12

Донбаське православне товариство «Тверезість».

За запитом

Лекції, направлені на розвиток духовної культури, формування мотивації на здоровий спосіб життя, скоєння

добродіяльних вчинків.3

Каталог: wp-content -> uploads -> 2010
2010 -> Пирамида Маслоу плюс – новое слово в теории мотивации
2010 -> Методические рекомендации для педагогов образовательных учреждений по профилактике подросткового суицида
2010 -> Аутогенная тренировка психологический тренинг
2010 -> Зигмунд Фрейд введение в психоанализ
2010 -> Бучкин Андрей Владимирович
2010 -> 1 Понятие об экстремальной ситуации
2010 -> Системная семейная психотерапия
2010 -> Методы организации познавательной деятельности с учебно-научным текстом: лингвосмысловой анализ текста
2010 -> Миф о граале


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2019
обратиться к администрации

    Главная страница