Отчет об итогах работы за 2013 2014 учебный годстраница2/2
Дата11.05.2016
Размер0.56 Mb.
#140
ТипОтчет
1   2

Работа психолога осуществлялась по следующим направлениям работы:

- Особенности адаптации учащихся к новым условиям обучения; выявление статуса детей в коллективе; изучение характерологических особенностей учащихся;

- Содействие личностного развития, укрепления и защиты психического здоровья учащихся;

- Профилактика правонарушений, противоправного поведения, безнадзорности учащихся;

- Превентивное воспитание, профилактика тревожных и депрессивных состояний; профилактика конфликтной, аддитивной поведения учащихся; работа с учениками, которые требуют особого психолого-педагогического внимания; формирование навыков здорового образа жизни и безопасного поведения учащихся.


Психологом были проведены семинары-практикумы, беседы-лекции:Тематика

Категорія учасників

Кількість учасників

1

Години психолога:

- адаптація учнів до нових умов навчання, психологічної підтримки: «Психологічна допомога», «Телефони довіри», «Пошта довіри».Учні І, ІІ, ІІІ курсів

190

- Превентивне виховання: «Шкідливі звички. Кому і навіщо вони потрібні?».

Учні І, ІІ, ІІІ курсів

168

- Превентивне виховання: «Спокуслива пастка».

Учні І, ІІ, ІІІ курсів

195

- Розвиток Я-концепції: «Знайди свій образ: мої орієнтири внутрішнього зростання».

Учні І, ІІ, ІІІ курсів

185

- Профілактика торгівлі людьми: «Що потрібно знати про торгівлю людьми?»

Учні І, ІІ, ІІІ курсів

223

- Превентивне виховання: «Профілактика ігроманії, інтернет та комп’ютерної залежності».

Учні І, ІІ, ІІІ курсів

144

- «Взаємовідносини у вашому житті».

Учні І, ІІ, ІІІ курсів

203

2

Тиждень правових знань:

- Тиск середовища.

Учні, що потребують особливої психолого-педагогічної уваги

23


- «Профілактика пивного алкоголізму»;


Учні, що потребують особливої психолого-педагогічної уваги

23


- перегляд відеофільму: «Правда про тютюн».

Учні І, ІІ, ІІІ курсів

167

- бесіда за темою з профілактики правопорушень, протиправних дій»:

«Як навчитися говорити НІ!».Учні, що проживають у гуртожитку

21

- круглий стіл: «Алкоголізм і підліткова наркоманія!».

Учні, що проживають у гуртожитку

22

Інформаційне повідомлення: «Протиправна поведінка».

Учні, що потребують особливої психолого-педагогічної уваги

18

3

Лекція-бесіда: «Профілактика агресивної та жорстокої поведінки серед учнів».

Учні І курсу

65

4

Інформаційне повідомлення:

«Як подолати депресію?»Учні І курсу

65

5

Заняття за програмою з протидії торгівлі людьми: «Особиста гідність», «Безпека життя», «Громадянська позиція»:

- «Протидія негативним явищам у суспільстві».

- Лекція: «Поїздка за кордон: за і проти», перегляд відеофільму: «Життя на продаж».

- Круглий стіл: гра «Галопом по Європах».Учні І курсу
Учні І курсу
Учні І курсу
Учні, що потребують психолого-педагогічної уваги

41
27
36
12

6

Групова консультація: впровадження просвітницької програми:

«Професія. Кар’єра. Успіх».

Заняття: «Складові успіху»;

«Психологічна готовність учнів до трудової діяльності».Учні І курсу


Учні ІІІ курсу

27
77


Участие в проведении педагогических совещаний, методических объединений, семинаров, конференций по обмену опытом и др.

            Обобщение и пропаганда лучшего опыта работы на уровне области:
Тематика

Категорія учасників

1

Виступ на методичному засіданні за темою: «Підлітки: група підвищеного ризику».

Викладачі-предметники, класні керівники,

майстри в/н2

Виступ на методичному засіданні майстрів в/н за темою: «Девіантна поведінка як система вчинків, що відхиляються від прийнятих у соціумі норм».

Майстри в/н

3

Виступ на педагогічній раді: «Психологічні умови профілактики та подолання внутрішніх конфліктів».

Педагогічний

колектив


4

Виступ на педагогічній раді: «Внутрішній конфлікт і суїцидальна поведінка».

Педагогічний колектив

5

Виступ на методичному засіданні класних керівників за темою: «Соціально-психологічна адаптація учнів до нових умов навчання як показник психологічного благополуччя».

Класні керівники

6

Участь у раді профілактики правопорушень: «Протиправна поведінка».

Педагогічний

колектив7

Виступ на педагогічній раді: «Про дитячу агресію».

Педагогічний колектив

8

Навчально-методичний семінар «Механізм взаємодії психологічної служби та міжвідомчих структур щодо психологічного супроводу дітей які потребують підвищеної педагогічної уваги» із залученням старшого експерта-психолога Донецького науково-дослідного інституту судової експертизи Міністерства Юстиції України Скулкиної К.М.

Практичні психологи професійно-технічних

навчальних закладів
9

Рефреш-тренінг в рамках проекту «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад» в м. Маріуполі.

Педагогічні працівники

системи освіти10

Навчально-методичний семінар-тренінг в рамках проекту «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад» в м. Маріуполі за темою: «Особливості впровадження тренінгової програми «Професія. Кар’єра. Успіх» з питань профорієнтації.

Педагогічні працівники

системи освіти11

Семінар-практикум: «Виховання особистої гідності учнів в умовах ПТО».

Практичні психологи ПТНЗ

12

Інструктивно-методична нарада: «Підвищення якості роботи практичних психологів ПТНЗ шляхом оптимізації діяльності».

Практичні психологи ПТНЗ

13

Науково-практичний семінар: «Профілактика адиктивної поведінки підлітків та учнівської молоді» (і з залученням доктора медичних наук, зав. лабораторією НДІ СЕ МЮУ

Сєднєва В.В.Керівники психологічних служб, практичні психологи

14

Навчальний тренінг з питань використання настільних ігор у профілактиці ВІЛ та ризикованої поведінки підлітків.

Практичні психологи ПТНЗ- Он-лайн консультация с координаторами программы «Личное достоинство. Безопасность жизни.

Гражданская позиция »общественной организации« Благополучие детей »в г.. Киеве.

Индивидуальная консультативная работа:

Общее количество консультаций:

- Индивидуальных - 155.

- Групповых -17.

  Каждый месяц ученики посещают Донецкий музыкально-драматический театр.

           Большую роль лицей уделяет работе по профилактике правонарушений, преступлений, бродяжничества среди учащихся: работа ведется с о / у Кировского района. Так в течение года было проведено 3 совместим рейды с представителями правоохранительных органов по вопросам местонахождения ученика, возвращение его на занятия. Представителями Кировского ОКМДД течение года было проведено 6 профилактические беседы с учащимися по пропусков занятий без уважительной причины и 5 рейдов в общежитие лицея. Систематически проводятся индивидуальные беседы, рейды по профилактике курения и употребления спиртных напитков учащейся молодежью.

          В 2013 - 2014 учебном году работала Совет профилактики правонарушений и преступлений среди учащихся, которая проводила работу с учащимися, склонными к нарушениям дисциплины, проводила мероприятия по предотвращению негативных проявлений в молодежной среде. Представители ОКМДД принимали участие в заседаниях Совета профилактики правонарушений.

         В рамках работы по профилактике алкоголизма, наркомании, СПИДа состоялись лекции с участием представителя наркологического кабинета Кировского района «Профилактика употребления алкогольных напитков, наркомании», с просмотром видеофильмов. Врачом - наркологом было проведено 3 осмотры учеников - сирот и учащихся сирот под опекой с согласия опекунов, консультации учащихся, стоящих на учете.

         Врачом - методистом городского центра здоровья было проведено 4 лекции на тему Круглый стол «всемерную день отказа от курения», «Отравление суррогатами алкоголя», «Ранняя наркомания и подростковый алкоголизм», «Профилактика СПИДа».

         Кроме указанных встреч и бесед представителей ССД, ОКМДД, правоохранительных органов, представителей лечебных учреждений с учениками лицея, следует назвать и такие мероприятия, как систематическое обновление банка данных на детей девиантного поведения, детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, коррекционную работу психолога с такими категориями учащихся.

          Вопросы работы лицея по профилактике детской безнадзорности и предупреждения преступности среди несовершеннолетних рассматривались на педсоветах, совещаниях при директоре, заседаниях м / о классных руководителей.

         Лицей продолжает совместную работу с христианским благотворительным обществом с благотворительным обществом «Исход» и с фондом «За жизнь» («Родительский защиту»).

         Начали работу с общественной организацией «Клиника дружественная к молодежи» и «Город Солнца», «Каритес», Донбасским православным обществом «Трезвость», общественной организацией «Благополучие детей», общественной организацией «Волонтер». На базе лицея проходил совместный проект с городским и районным центром семьи и молодежи «Познай больше о семейной жизни».

        Еженедельно вышеуказанные общества проводили с учащимися лицея профилактические беседы по всем направлениям воспитательной работы лицея и учениками, живущими в общежитии.

Станом на 26.05.2014року:

На обліку в кримінальній міліції

4+1 (інші райони)

З них дівчат

-

На внутрішньому обліку згідно рішення педради


22

З них дівчат


4

у наркологічному кабінеті

7

ДНЗ «Донецький ліцей професіно-технічної освіти» внесено до мережі пунктів тестування.

У 2013 – 2014 навчальному році із спеціального рахунку ліцею було профінансовано:

№ з/п

придбання та ремонтні роботи

вартість (грн.)

1.

Технічне обслуговування пожежної сигналізації (ІІІ – ІV кв. 2013р.

І кв. 2014)19000

2.

Підписка на періодичні видання

3939,41

3.

Страхування дітей-сиріт

3492

4.

Труби

1866,72

5.

Сантехнічні та будівельні матеріали

37941,75

6.

Дез.речониви

1084,06

7.

Комп’ютер

4100

8.

Прилади на комп’ютер

1350

9.

Журнали теоретичного та виробничого навчання

993,20

10

Страхування добровільної пожежної дружини

1668,35

11

Курси підвищення кваліфікації, навчання з електробезпеки

1761,81

12

Послуги з постачання пакетів оновлення до КП «Меdос» та електронні ключі

1510

13

Електронна база ЄДЕБО

527,31

14

Ремонт комп’ютерів та заправка картриджів

3204

15

Ремонт наружної мережі водопровода

6011,83

16

Придбання господарчих товарів

1010

17

Поточний ремонт наружної мережі каналізації

4026,86

18

Бух. програма «Донбас-Бюджет» (оновлення)

3192

19

Видатки на відрядження та маршрутні листи

3032

20

Канцтовари

9593,88

21

Виготовлення печатки,штампів та бланків

1048,10

22

Медичний огляд працівників в СЕС

684,43

23

Установка лічильників тепла після повірки

3302,25

24

Дезобробка м’якого інвентарю

700

25

Ремонт ділянок теплотраси з заміною труб

4926,40

26

Промивка системи до опалювального сезону

9626,64

Ітого:
129593


8. Предложения по улучшению учебно-производственного и воспитательного процесса


1. Продолжить работу:

- Над методической проблемой: «Внедрение инновационных, информационно - коммуникативных технологий в учебно - производственный и воспитательный процесс»;

- О приобретении основных обязательных средств обучения согласно Государственных стандартов профессионально-технического образования;

- По заключению договоров с предприятиями, организациями и учреждениями для прохождения учащимися лицея производственной практики;

- По социальной защите учащихся льготных категорий: оформление социальной помощи, увеличение и контроль выплат пенсий в случае потери кормильца учащимся льготной категории;

- Ради профилактики правонарушений совместно с представителями ОКМДД;

- По профилактике противоправного поведения учащихся, эмоциональных и поведенческих проблем, внедрения восстановительного подхода к решению конфликтных ситуаций;

- По, укрепления и защиты психического здоровья учащихся; формирование навыков здорового образа жизни и безопасного поведения учащихся;

- По внедрению занятий по программам: «Личное достоинство. Безопасность жизни. Гражданская позиция »,« Профессия. Карьера. Успех ».

- Ученического самоуправления.

2. Внедрение новейших педагогических и производственных технологий в учебно-производственный процесс.

3. Обеспечение развития информатизации и доступа к мировым информационным ресурсам в учебном процессе.

4. Проводить систематические методические мероприятия, направленные на развитие творческих возможностей педагогов.

5. Внедрение перспективных педагогических технологий и новых форм обучения в направлении повышения качества профессионально-технического образования (экспериментальная деятельность).

6. Выявление и внедрение передового педагогического опыта педагогов лицея.

7. Усовершенствовать методическое мастерство педагогов, способных компетентно осуществлять учебно-воспитательную деятельность.

8. Принять меры по обновлению комплексных квалификационных заданий по профессионально-практической подготовки для проведения пробных квалификационных работ учащихся.

9. Внедрение в учебный процесс и хозяйственную деятельность энергосберегающих технологий.

10. Создать базу данных предприятий, организаций и учреждений, которые предоставляют рабочие места для прохождения учащимися лицея производственной практики.

11. Согласно плану работы учебно-методического центра ПТО Донецкой области постоянно принимать участие в областных конкурсах, олимпиадах, семинарах и мероприятиях.

12. Повысить эффективность учеников в олимпиадах, конкурсах и выставках.

13. Продолжить сотрудничество с предприятиями г.. Донецка и Донецкой области по организации производственной практики учащихся и трудоустройства выпускников.

14. Трудоустройство выпускников проводить согласно Порядка трудоустройства выпускников профессионально-технических учебных заведений, подготовка которых проводилась по государственному заказу (Постановление КМУ от 27 августа 2010г.

      № 784).

17. Создать базу данных трудоустройства выпускников.

18. Продолжить обучение педагогических работников по международной программе Майкрософт «Цифровые технологии»: «Организация обучения педагогов ПТУ с использованием информационно-коммуникационных технологий», «Intel - Обучение для будущего».

19. Продолжать совместную работу с благотворительными обществами.

20. Особое внимание уделять работе с учениками, которые требуют особого психолого-педагогического внимания.Директор Т.В. Розинкова

конт. телефон: (062) 306-57-25.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2010
2010 -> Пирамида Маслоу плюс – новое слово в теории мотивации
2010 -> Методические рекомендации для педагогов образовательных учреждений по профилактике подросткового суицида
2010 -> Аутогенная тренировка психологический тренинг
2010 -> Зигмунд Фрейд введение в психоанализ
2010 -> Бучкин Андрей Владимирович
2010 -> 1 Понятие об экстремальной ситуации
2010 -> Системная семейная психотерапия
2010 -> Методы организации познавательной деятельности с учебно-научным текстом: лингвосмысловой анализ текста
2010 -> Миф о граале


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница