План відновлення україни стратегічний документ
2015-2017


У напрямку реформування митниці плануєтьсястраница4/11
Дата11.05.2016
Размер1.53 Mb.
#158
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

У напрямку реформування митниці планується:

  •  Вдосконалити систему «Електронного декларування».

  •  Впровадити концепцію «Єдиного вікна». Визначити процедуру взаємодії різних контролюючих органів з митними органами під час пропуску та митного оформлення вантажів та виключити дублюючі функції та скасувати вимоги щодо використання паперових документів для цілей перетину кордону України й проходження митного та супутніх контролів.

  •  Вдосконалити практику спільного з іншими країнами митного контролю в пунктах пропуску.

  •  Автоматизувати митне оформлення.

Підтримка інвестиційної активності та захист прав інвесторів:

  •  Забезпечити ефективний захист прав приватної власності, гармонізувати з законодавством ЄС положення українського законодавства щодо захисту інвесторів (внутрішніх та іноземних) та кредиторів;

  •  Гармонізувати з законодавством ЄС положення українського законодавства щодо захисту конкуренції;

    •  Створити Фонд гарантування суверенних ризиків;

    •  Створити «єдиний офіс» для супроводження інвестиційних проектів;

    •  Запровадити стимулюючі механізми інвестиційної діяльності у вигляді територій пріоритетного розвитку, що працюють на створення продукції для зовнішніх ринків.

Для реалізації цих заходів необхідна донорська допомога, зокрема для створення і залучення коштів до Фонду гарантування суверенних ризиків, для завершення створення мережі центрів надання адміністративних послуг, загальна кількість яких повинна складати не менш ніж 661, а також забезпечення належних умов для їх функціонування,. для розширення функціональних можливостей пілотної версії Єдиного державного порталу адміністративних послуг з метою введення його в подальшому в промислову експлуатацію.

Виклики

    •  Застаріла і неефективна регуляторна система, що гальмує розвиток підприємництва.

    •  Високий рівень корупційної місткості адміністративних і регуляторних процедур.

    •  Неефективна система податкового адміністрування, що призводить до надмірного податкового тиску
Послідовність ключових реформаторських кроків

    •  Створення комплексної карти бізнес-адміністративних процесів і процедур, обговорення створеної карти з бізнес-середовищем та формування узгодженої позиції як основи для побудови нової регуляторної системи, здійснення необхідних методологічних, нормативних, організаційних та інституціональних змін.

    •  Скорочення кількості дозвільних і ліцензійних процедур. Запровадження можливості отримання дозволів та ліцензій електронно.

    •  Впровадження європейських директив, регламентів і стандартів з безпеки та якості харчової і нехарчової продукції, зокрема ухвалення Закону України «Про безпечність харчової продукції».

    •  Затвердження переліку адміністративних послуг та розмірів плати за їх надання.

    •  Створення Єдиного порталу адміністративних послуг.

    •  Скорочення кількості податків з 22-х до 9-ти.

    •  Запровадження автоматизованої системи адміністрування ПДВ, що дозволить вирішити проблеми своєчасного відшкодування цього податку.

    •  Зниження ставки ЄСВ до розміру, що є прийнятним для видів діяльності з високою часткою заробітної плати у собівартості продукції.

    •  Оптимізація форм та порядку подання звітності, зменшення періодичності її подання.

    •  Автоматизація митного оформлення

    •  Вдосконалення системи «Електронного декларування» на митниці.

    •  Впровадження концепції «Єдиного вікна» на митниці

    •  Вдосконалення практики спільного з іншими країнами митного контролю в пунктах пропуску.

    •  Забезпечення ефективного захисту прав приватної власності, гармонізація з законодавством ЄС положень українського законодавства щодо захисту інвесторів (внутрішніх та іноземних) та кредиторів;

    •  Гармонізація з законодавством ЄС положень українського законодавства щодо захисту конкуренції, внесення відповідних змін в Господарський кодекс
Ключові показники ефективності

    •  Позиція України в рейтингу Doing Business

    •  Обсяг простроченої заборгованості з відшкодування ПДВ


IV.1.2 Підтримка малих та середніх підприємств

Малі та середні підприємства (МСП) грають важливу роль в українській економіці. 40% населення працездатного віку зайняті саме в цьому секторі, а частка МСП у загальному випуску вітчизняних товарів і послуг складає 57,6%.

МСП, як найбільш динамічний і мобільний сектор економіки, має відігравати ключову роль у забезпечення стійкого економічного зростання і підвищення рівня життя в країні. Сьогодні існує багато проблем у функціонуванні малих і середніх підприємств. Висока регуляторний тиск і складне податкове адміністрування складні умови для ведення бізнесу. Обмежений доступ до фінансування спричиняє складності у залученні додаткових інвестицій, оновленні та модернізації існуючих потужностей. Не існує адекватної інфраструктури для малого та середнього бізнесу. Інші проблеми: значна нестача кваліфікованої та освіченої робочої сили та негнучкість ринку праці.

Незважаючи на те, що уряд намагається виправити проблеми сектору і стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу (в основному, це юридичні пакети, такі як Програма розвитку МСП на 2015-2020 роки), підтримка сектора не призвела до відчутних результатів. Продовжуються дії щодо налагодження двостороннього діалогу у секторі МСП.

Мета секторальної політики на середньостроковий період – це:


    •  Створення ефективної підтримки та стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва.

    •  Збільшення частки малого та середнього бізнесу у ВВП.

    •  Підвищення гнучкості ринку праці.

Для досягнення означених цілей необхідно:

    •  Розробити новий стратегічний документ у сфері малого та середнього бізнесу (прийняти Програму розвитку малого та середнього бізнесу на 2015-2020рр).

    •  Вдосконалити законодавчу базу для розвитку малого та середнього бізнесу відповідно до Закону малого бізнесу ЄС.

    •  Розробити нове трудове законодавство.

  •  Забезпечити приєднання України до програми COSME, включно з імплементацією Акту Малого Бізнесу для Європи (Small Business Act for Europe).

Донорська допомога буде необхідна для впровадження перрерахованих кроків.

Виклики

  •  Ефективна підтримка малого та середнього бізнесу
Послідовність ключових реформаторських кроків

  •  Прийняття та впровадження стратегічного документа у сфері МСБ.

  •  Створення інфраструктури підтримки МСБ (бізнес інкубатори, кластери, технологічні парки, центри підтримки підприємництва)

  •  Розширенні портфоліо гарантій для МСБ (особливо для стартапів, молодих підприємців, жінок підприємців, інноваційних та експортно орієнтованих підприємств)

  •  Забезпечення доступу до грантів та сертифікації МСБ (ISO, HACCAP, інші)

  •  Забезпечення доступу до грантів на розвиток бізнес-планів, маркетингових та експортних планів, дослідження та інші відповідні заходи

  •  Розвиток центрів підтримки підприємництва на місцевому рівні

  •  Розвиток статистики про МСБ згідно з вимогами EUSTAT
Ключові показники ефективності

  •  Частка МСБ у ВВП

  •  Кількість експортно орієнтованих МСБ

  •  Кількість робочих місць створених МСБ


IV.2. Розвиток інфраструктури

IV.2.1. Транспорт

Україна має розвинену транспортну інфраструктуру, розташовану в центрі Європейського континенту і вихід до Чорного моря, що обумовлює роль України як моста між Європейським Союзом і Азією, а також Балтією і Середземномор'ям. На сьогоднішній день частка транспорту в ринку послуг складає близько 60%, а в структурі номінального ВВП 10,6%. Від надання транспортних послуг до державного бюджету надходить більше 20% усіх платежів.

Однак, у галузі спостерігається падіння обсягів перевезень, знос рухомого складу досягає критичних показників, також на критичній межі знаходиться пропускна спроможність окремих дільниць та напрямків залізниць.

Портове господарство України включає в себе 13 морських портів, 4 морських рибних порти, 11 річкових портів. Третина існуючих потужностей складають потужності державних стивідорних компаній (далі – ДСК), знос основних фондів яких складає 80%. Щорічно ДСК втрачають вантажопотоки на користь приватних стивідорних компаній та терміналів.

Протяжність автомобільних доріг з твердим покриттям становить близько 169,6 тис. км, з них 51,7 тис. км державного значення. Щільність автомобільних доріг становить 273 км на 1 тис. м² території країни. Технічні характеристики автомобільних доріг не відповідають сучасним потребам економіки, оскільки близько 80% автомобільних доріг збудовані за стандартами 60-х-70-х років, лише 1,6% є дорогами першої категорії (чотири та більше смуг, з високою пропускною здатністю). Стан доріг незадовільний - 97% доріг потребують капітального та поточного ремонту.

Для забезпечення авіаційних перевезень функціонують 30 сертифікованих аеропортів, з них 9 стратегічних.Для розвитку ринку транспортних послуг Уряд країни приділяє особливу увагу вдосконаленню ринкового механізму здійснення перевезень. Розпочато процес утворення ПАТ «Українська залізниця». Розроблено законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільні дороги» щодо врегулювання порядку функціонування платних автомобільних доріг, збудованих концесіонерами у рамках концесійного договору, та справляння і використання концесіонерами плати за проїзд такими дорогами. Крім того було забезпечено:

  • a) підготовку проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про залізничний транспорт» (нова редакція), який враховуватиме нові реалії функціонування галузі в умовах розвитку конкуренції, регулюватиме діяльність всіх учасників ринку залізничних перевезень, та відповідатиме законодавству ЄС у сфері залізничного транспорту.

  • b) з метою реалізації Закону України «Про морські порти України» реорганізовано 20 державних підприємств морського транспорту (18 державних портів, ДП «Дельта-лоцман» та ДСК «Керченська морська переправа») шляхом виділу стратегічних об’єктів портової інфраструктури, іншого майна, прав та обов’язків стосовно них відповідно до розподільчих балансів та утворено внаслідок виділу ДП «АМПУ».

  • c) завершення переговорів та парафування тексту Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом.

Основні завдання секторальної політики в сфері транспорту є:

  • a) забезпечення розвитку конкуренції на транспорті,

  • b) недискримінаційний доступ нових суб’єктів на ринок, в тому числі справедливий доступ до об’єктів транспортної інфраструктури;

  • c) запровадження ефективного управління державними активами транспортної інфраструктури;

  • d) підвищення безпеки на транспорті;

  • e) інтеграція вітчизняної транспортної системи до європейської та світової транспортних систем

  • f) розроблення на національному рівні Комплексного плану розвитку логістики з метою забезпечення розвитку мережі логістичних центрів

  • g) спрощення процедур міжнародної торгівлі під час транспортних перевезень, у тому числі запровадження на національному рівні технології «Єдине вікно – локальне рішення»

  • h) розроблення, впровадження та застосування національної транспортної моделі під час планування та реалізації стратегії розвитку транспортної інфраструктури

Наступними кроками в реформі транспортної галузі має стати:

  • a) розмежування господарських функцій і функцій державного управління

  • b) утворення публічного акціонерного товариства “Укрзалізниця» як господарського суб’єкту, до складу якого увійдуть залізниці, підприємства та установи залізничного транспорту, з подальшим акціонуванням виділених структурних одиниць (у конкурентному та потенційно конкурентному секторах), утворення декількох залежних товариств за видами діяльності на принципах прозорості, ліквідації перехресного субсидіювання між видами діяльності.

  • c) прийняття нового закону про залізничний транспорт, що буде передбачати збереження монополії держави відносно експлуатації об’єктів інфраструктури залізничного транспорту, створення конкурентного ринку перевізників, забезпечення рівного доступу всіх суб'єктів господарювання до об'єктів інфраструктури.

  • d) збереження у структурі публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» відомчих об'єктів соціальної сфери (соціально-культурних, оздоровчих, фізкультурно-спортивних), закладів охорони здоров'я, вищих і професійно-технічних навчальних закладів.

  • e) сертифікація безпеки та принципів ліцензування відповідно до законодавства ЄС.

Ефективні заходи також мають бути здійсненні і в окремих транспортних підгалузях:

1. Морські порти та річковий транспорт

  • a) залучення приватних інвестицій для розвитку об’єктів портової інфраструктури, зокрема стратегічних та цілісних майнових комплексів, що забезпечують стивідорну діяльність в морських портах на умовах, визначених Законом України «Про морські порти». Захист інтересів інвесторів;

  • b) прийняття базового закону «Про внутрішній водний транспорт» для встановлення загальних правил здійснення перевезень внутрішніми водами, управління портовою інфраструктурою, порядку доступу до неї, порядку здійснення комерційної діяльності в річкових портах.

  • c) реалізація заходів в частині спрощення процедур міжнародної торгівлі під час транспортних перевезень, впровадження інформаційної системи портового співтовариства у всіх морських портах України на всі види вантажів у всіх напрямках.

2. Дорожнє господарство

  • a) передача доріг місцевого значення до сфери відповідальності відповідних обласних державних адміністрацій з одночасною передачею джерел фінансових ресурсів, необхідних для виконання відповідних функцій.

  • b) розмежування функцій замовника та виконавця будівництва, функцій контролю якості виконаних робіт з будівництва та ремонту доріг;

  • c) приведення законодавства України до вимог Конвенції про дорожні знаки й сигнали (Відень, 08.11.1968) та Європейської угоди про міжнародні автомагістралі (Женева, 15.11.1975) щодо заборони розміщення зовнішньої реклами в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування.

3. Авіаційний транспорт

  • a) підписання угоди про спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом.

  • b) забезпечення сталого розвитку регіональних аеропортів України;

  • c) розвиток міжнародного хабу в аеропорті «Бориспіль»;

  • d) забезпечення та підтримка необхідного технічного рівня засобів навігації, радіолокаційного спостереження, зв’язку, аеродромного обладнання, авіаційної наземної техніки, засобів обслуговування пасажирів, багажу та вантажу;

4. Розвиток міського транспорту

  • a) створення та розвиток сучасних систем перевезень пасажирів в містах України, оновлення парку тролейбусів, трамваїв, автобусів за рахунок коштів місцевих та державного бюджету.

  • b) передача повноважень з затвердження  методики розрахунку  тарифів на перевезення пасажирів міським транспортом та затвердження тарифів на перевезення пасажирів міським транспортом на рівень місцевого самоврядування.
Виклики

  •  падіння обсягів перевезень;

  •  критичний знос рухомого складу;

  •  збитковість пасажирських перевезень;

  •  недостатній обсяг інвестицій у розвиток;

  •  незадовільний стан доріг та штучних споруд;

  •  низький рівень інформатизації транспортних процесів; необхідність відновлення інфраструктури територій, що постраждали від військових дій на Сході України
Послідовність ключових реформаторських кроків

  •  Зміцнення інституційної структури галузі;

  •  вдосконалення тарифно-цінової політики;

  •  відновлення та покращення інфраструктури;

  •  оновлення рухомого складу;

  •  адаптація законодавства України до законодавства ЄС.
Ключові показники ефективності

  •  утворення публічного товариства «Укрзалізниця» як господарського суб’єкта;

  •  оновлення рухомого складу на залізниці (в %)

  •  підписання угоди про єдиний авіаційний простір

  •  збільшення обсягу вантажопотоків на морських портах (в %)

  •  збільшення автомобільних перевезень територією України (в %)

Каталог: files
files -> Рабочая программа дисциплины «Введение в профессию»
files -> Рабочая программа по курсу «Введение в паблик рилейшнз»
files -> Основы теории и практики связей с общественностью
files -> Коммуникативно ориентированное обучение иностранным языкам в Дистанционном образовании
files -> Варианты контрольной работы №2 По дисциплине «Иностранный (англ.) язык в профессиональной деятельности» для студентов 1 курса заочной формы обучения, обучающихся по специальности 030900. 68 Магистратура
files -> Контрольная работа №2 Вариант №1 Text №1 Use of Non-Police Negotiators in a Hostage Incident
files -> Классификация основных человеческих потребностей по А. Маслоу Пирами́да потре́бностей
files -> Рабочая программа для студентов направления 42. 03. 02 «Журналистика» профилей «Печать», «Телевизионная журналистика»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2023
обратиться к администрации

    Главная страница