План відновлення україни стратегічний документ
2015-2017


IV.2.2. Електронні комунікаціїстраница5/11
Дата11.05.2016
Размер1.53 Mb.
#158
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


IV.2.2. Електронні комунікації

Сектор електронних комунікацій є одним із пріоритетних напрямків економіки України, що створює інноваційну складову в соціально-економічному розвитку держави, демонструючи упродовж десятиліть стійку динаміку росту.

Протягом останніх 10 років вклад електронних комунікацій у зростання ВВП в Україні складає 4,9% (близько 34 млрд. грн. ), при цьому цей показник для розвинутих країн становить 20-40%.

В той же час, наша країна має достатній потенціал та відповідні передумови для прискореного розвитку інформаційного суспільств.

Насамперед, це - зростання попиту на послуги електронних комунікацій, про що свідчить позитивна динаміка показників доступу до мережі Інтернет:

проникнення Інтернет серед дорослих жителів, що регулярно користуються мережею Інтернет - 57 %;

доходи від надання послуг широкосмугового доступу до Інтернету в цілому у 2014 році зросли на 28,5 %, порівняно з попереднім роком, і склали близько 3 млрд. грн.;

за 6 років кількість користувачів ШСД збільшилася в 10 разів, проникнення ШСД у домогосподарства України досягло більше, ніж 37 %.

Доступні тарифи на телекомунікаційні послуги і рівень грамотності населення є конкурентними перевагами нашої країни. Це створює підґрунтя для розвитку інформаційної інфраструктури та її базових технологій, таких як е-урядування, е-освіта, е-культура, е-медицина, е-комерція, е-наука. Але цього недостатньо.

На сьогодні, ринок електронних комунікацій потребує кроків, спрямованих на зростання довіри громадянського суспільства до використання електронних комунікацій та трансформації галузі від моделі споживання до моделі виробництва.

Сьогодні спостерігається втрата Україною своїх позицій (в середньому на 10 пунктів) в міжнародних рейтингах, що стосуються розвитку ІКТ, на даному етапі розвитку ринку електронних комунікацій існують певні проблеми, серед яких:

недостатній рівень інституційної незалежності регулятора ринку електронних комунікацій;

недостатнє проникнення фіксованого та мобільного ШСД, наявність «цифрового розриву»;

недостатність державного регулювання правовідносин, що виникають в процесі активного застосування електронних комунікацій суспільством;

високий рівень залежності українського ринку електронних комунікацій від зарубіжної продукції; низькі показники конкурентоспроможності вітчизняних виробників та постачальників послуг;

слабке стимулювання попиту населення до використання електронних комунікацій, недостатнє розвинута система національних стандартів, гармонізованих із міжнародними стандартами;

зростання кіберзлочинності.

З метою вдосконалення законодавства в галузі зв’язку, створення умов для задоволення попиту споживачів у сучасних та якісних телекомунікаційних послугах, в межах своєї компетенції, НКРЗІ здійснило заходи щодо приведення законодавства України у сфері телекомунікацій у відповідність до законодавства Європейського Союзу.

Успішно виконано Проект Twinning “Підтримка посилення регуляторної та юридичної спроможності Національної комісії з питань регулювання зв’язку України щодо регулювання сектору телекомунікацій”, який реалізовувався у 2012 – 2013 роках.

Створюються сприятливі умови для впровадження операторами електронних комунікацій рухомого зв’язку 3-го покоління. Спрощено процедури ввезення радіоелектронних засобів в Україну.

Підготовлено зміни до Закону України «Про телекомунікацію» з метою формування платформи для відповідних нових нормативно-правових актів.

Внесені необхідні зміни до законодавства України та підготовлені умови для проведення в Україні аукціону на видачу ліцензій 3-го покоління рухомого зв’язку.

Скасовано дозволи на ввезення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Розмитнення радіоелектронних засобів здійснюється на підставі декларації про відповідність радіоелектронних засобів.

Завданнями секторальної політики на середньостроковий період має стати:  •  прискорення переходу на технології 3G, 4G (LTE);

  •  зменшення бар’єрів виходу на внутрішні ринки електронних комунікаційних послуг нових суб’єктів господарювання, в тому числі іноземних гравців;

  •  забезпечення розвитку широкосмугових мереж передачі даних. Формування та запровадження Національного плану широкосмугового доступу в Україні ;

  •  покращення взаємодії органів державної влади з іншими суб’єктами електронного ринку (ринку електронних товарів та послуг);

  •  забезпечення умов для прискорення розвитку телекомунікаційних мереж і збільшення переліку та обсягів телекомунікаційних послуг, які надаються широким верствам населення.

  •  забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу. Сприяння впровадженню новітніх радіотехнологій у вивільнених, за результатами конверсії, рефармінгу радіочастот, смугах радіочастот, пошук додаткових шляхів вивільнення РЧР;

  •  продовження процесу лібералізації ринку телекомунікацій. Спрощення умов для виходу та діяльності на ринку телекомунікацій шляхом поступового переходу від ліцензування видів діяльності до реєстрації;

  • забезпечення конкуренції, інвестиційної привабливості в разі конкурсного розподілу обмеженого ресурсу, вдосконалення механізмів регулювання ринку телекомунікацій;

  •  забезпечення захисту інтересів України в галузі зв’язку шляхом участі в діяльності МСЕ, СЕПТ, РСЗ та інших міжнародних організаціях;

  •  визначення механізму регулювання ринку електронних послуг. Участь у формуванні електронного ринку (ринку електронних товарів і послуг) в Україні;

  •  створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в Україні;

  •  забезпечення системності, комплексності та узгодженості розвитку інформаційного суспільства в Україні. Удосконалення системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства в Україні та системи державних статистичних спостережень.

  •  забезпечення розвитку національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури та ї ї інтеграція зі світовою інфраструктурою.

Планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014 – 2017 роки передбачено наступні стратегічні заходи щодо реформування сектору електронних комунікацій:

  •  встановлення правових засад діяльності національного регуляторного органа відповідно до європейських стандартів;

  •  розробка ефективних методів аналізу індикативного переліку відповідних ринків товарів та послуг, забезпечення конкурентоспроможних умов розвитку ринку;

  •  запровадження європейських засад використання інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики та порядку доступу до неї;

  •  забезпечення європейських норм захисту прав споживачів щодо збереження абонентського номеру, а також отримання споживачем якісних електронних комунікаційних послуг і можливості вільного вибору постачальника послуги;

  •  залучення кращих європейських практик, для проведення ефективного регулювання сфери електронних комунікацій в Україні та її реформування.

Першочерговими кроками має стати:

- Розроблення проекту Закону України щодо посилення незалежності та адміністративної спроможності національного регулятора в галузі зв’язку з метою забезпечення його здатності здійснювати відповідні регуляторні заходи та виконувати власні рішення і всі відповідні норми;

- Проведення аналізу законодавства України у сфері телекомунікацій в частині аналізу стану ринків певних телекомунікаційних послуг на відповідність праву ЄС з метою їх попереднього (очікуваного) регулювання з урахуванням національних особливостей та підготовка відповідних проектів актів законодавства;

- Розроблення проекту Закону України “Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційної мережі”;

- Розроблення Положення про якість телекомунікаційних послуг (Директива універсальних послуг № 2002/22/ЄС) (далі - Положення);

- Розроблення проекту Закону України щодо спрощення доступу до ринку електронних комунікацій для забезпечення наближення національного законодавства до положень Директиви № 2002/20/ЄС (Директива авторизації) із змінами, внесеними Директивою № 2009/140/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р., стосовно запровадження процедури надання загальної авторизації та обмеження необхідності видачі індивідуальних ліцензій окремими обґрунтованими випадками.
Виклики

   • ♣ низький рівень правозастосування в сфері електронних комунікацій;

   • ♣ недостатнє проникнення фіксованого та мобільного ШСД;

   • ♣ низькі показники конкурентоспроможності
Послідовність ключових реформаторських кроків

   • ♣ прискорення переходу на технології 3G, 4G (LTE);

   • ♣ запровадження національного плану широкосмугового доступу в Україні;

   • ♣ адаптація законодавства в сфері електронних комунікацій до європейських стандартів
Ключові показники ефективності

   • ♣ суцільне забезпечення широкосмугового доступу до мережі Інтернет;

   • ♣ частка сектору електронних комунікацій у ВВП

   • частка населення, яка регулярно здійснює покупки через мережу Інтернет;

   • ♣ показники міжнародних рейтингів та індикаторів розвитку сектору;

   • ♣ кількість імплементованих директив ЄС в сфері електронних комунікаційних мереж і послуг.

Каталог: files
files -> Рабочая программа дисциплины «Введение в профессию»
files -> Рабочая программа по курсу «Введение в паблик рилейшнз»
files -> Основы теории и практики связей с общественностью
files -> Коммуникативно ориентированное обучение иностранным языкам в Дистанционном образовании
files -> Варианты контрольной работы №2 По дисциплине «Иностранный (англ.) язык в профессиональной деятельности» для студентов 1 курса заочной формы обучения, обучающихся по специальности 030900. 68 Магистратура
files -> Контрольная работа №2 Вариант №1 Text №1 Use of Non-Police Negotiators in a Hostage Incident
files -> Классификация основных человеческих потребностей по А. Маслоу Пирами́да потре́бностей
files -> Рабочая программа для студентов направления 42. 03. 02 «Журналистика» профилей «Печать», «Телевизионная журналистика»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница