Податковий кодекс України


Операції з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткуваннястраница26/39
Дата12.05.2016
Размер9.64 Mb.
#614
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   39

3.3. Операції з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування:

3.3.1) реалізації легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів, оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов'язкового державного страхування, а також легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога та для потреб підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

3.3.2) 3.2.3) ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, призначених для офіційного (службового) користування дипломатичними представництвами іноземних держав, консульськими установами іноземних держав та для особистого використання членами дипломатичних представництв іноземних держав, консульських установ іноземних держав виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.

У разі реалізації на митній території України підакцизних товарів, що були ввезені із звільненням від оподаткування відповідно до норм цього підпункту, податок сплачується особами, зазначеними у підпункті 2.1.9 пункту 2.1 статті 2 цього розділу, не пізніше дати такої реалізації одночасно із сплатою податку на додану вартість за ставками, що діяли на момент подання митної декларації при ввезенні підакцизних товарів на митну територію України;

3.3.3) 3.2.4) ввезення підакцизних товарів на митну територію України, якщо при цьому згідно із законодавством України не справляється податок на додану вартість у зв'язку з розміщенням товарів у митних режимах: транзиту, митного складу, знищення або руйнування, відмови на користь держави, магазину безмитної торгівлі, тимчасового ввезення, переробки на митній території України. У разі порушення умов митних режимів, що передбачають повне або часткове звільнення від оподаткування, особа, відповідальна за дотримання режиму, зобов’язана обчислити та сплатити суму податкового зобов’язання. У разі коли в зазначених випадках митним законодавством України передбачається вимога щодо здійснення заходів гарантування чи інша вимога, така вимога встановлюється і для цілей акцизного податку. Податок справляється, якщо в подальшому щодо таких товарів виникають зобов'язання з сплати податку на додану вартість;

3.3.4) 3.2.5) безоплатної передачі для знищення підакцизних товарів (продукції), конфіскованих за рішенням суду та таких, що перейшли у власність держави внаслідок відмови власника, якщо вони не підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку;

3.3.5) 3.2.6) реалізації підакцизних товарів (крім нафтопродуктів), виготовлених на митній території України, що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів;

3.3.6) 3.2.7) ввезення на митну територію України підакцизних товарів, що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів, за умови пред’явлення органу державної митної служби ліцензії на право виробництва (крім виробництва нафтопродуктів);

3.3.7) 3.2.8) ввезення фізичними особами на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в обсягах, що не перевищують норми безмитного ввезення, встановлені законом;

3.3.8) 3.2.9) реалізації безпосередньо вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів магазинам безмитної торгівлі. Підставою для звільнення від сплати податку продукції, яка призначена для реалізації магазинами безмитної торгівлі, є належно оформлена вантажна митна декларація, що оформляється під час відвантаження продукції від такого виробника;

3.3.9) 3.2.10) ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції) як технічної або гуманітарної допомоги згідно з нормами міжнародних договорів України (крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або відповідно до Закону України „Про гуманітарну допомогу”.

3.3.10) 3.2.11) операції з ввезення акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на виробництво, тютюнових виробів, еталонних (моніторингових) чи тестових зразків тютюнових виробів (не призначених для продажу вроздріб) для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну).
Стаття 4. База оподаткування
4.1. У разі обчислення податку із застосуванням адвалорних ставок базою оподаткування є:

4.1.1) вартість реалізованого товару, виготовленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку;

4.1.2) вартість товарів, що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари, які він імпортує, без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку (але не менше митної вартості таких товарів з урахуванням сум ввізного мита).

4.2. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти на національну валюту здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на дату подання органу державної митної служби митної декларації до митного оформлення.

4.3. Митна вартість товарів, що ввозяться на митну територію України, визначається відповідно до Митного кодексу України.

4.4. У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з вироблених на митній території України або ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару, об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках.

4.5. У разі обчислення податку із застосуванням одночасно адвалорних та специфічних ставок податку базою оподаткування є база, визначена відповідно до пунктів 4.1 та 4.4 цієї статті.

4.6. У разі наявності наднормативних втрат спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв, допущених з вини виробника під час виробництва підакцизних товарів (продукції), базою оподаткування є вартість (кількість) цих товарів, які можна було б виготовити з наднормативно втрачених товарів (продукції).

Норми втрат і виходу спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв затверджуються центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

4.7. При псуванні, знищенні, втраті підакцизних товарів, крім випадків передбачених в пункті 6.3 статті 6 цього розділу, базою оподаткування є вартість та обсяги втрачених товарів.


Стаття 5. Підакцизні товари та ставки податку
5.1. До підакцизних товарів належать:

спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

нафтопродукти;

автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

5.2. Ставки податку та перелік товарів, з яких справляється податок

5.2.1) ставки податку встановлюються цією статтею і є єдиними на всій території України;

5.2.2) ставки податку встановлюються, відповідно до визначень розділу І цього Кодексу :

адвалорні,

специфічні,

адвалорні та специфічні одночасно;

5.2.3) щороку, специфічні ставки акцизного податку, встановлені в національній валюті України, та мінімальне податкове зобов’язання підлягають індексації на індекс споживчих цін за минулі 12 календарних місяців (за період з червня року, в якому проводиться індексація, до червня попереднього року).

Кабінет Міністрів України не пізніше 1 серпня публікує в офіційних друкованих виданнях ставки акцизного податку та мінімальне податкове зобов'язання, визначені з урахуванням індексу споживчих цін.

У разі коли індекс споживчих цін за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків.

За наслідками індексації ставки акцизного податку та мінімальне податкове зобов'язання підлягають округленню до двох знаків після коми.

Проіндексовані ставки акцизного збору набирають чинності з 1 січня кожного наступного року.

5.2.4. Ставки акцизного збору на бензин моторний за кодами згідно з
УКТ ЗЕД 2710 11 51 00, 2710 11 59 00, що містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1, 5 рази.

5.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється за такими ставками:

5.3.1) спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:

Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Ставки податку

2203 00 

Пиво із

солоду (солодове)
гривень за
1 літр

0,74

2204

(крім 2204 10,

2204 21 10 00,

2204 29 10 00)
Вина виноградні натуральні

гривень за
1 літр

0,01

2204

(крім 2204 10, 2204 21 10 00,


2204 29 10 00)


Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)

гривень за
1 літр

2

2204 10,

2204 21 10 00,

2204 29 10 00


Вина ігристі

Вина газовані гривень за
1 літр

2,9

2205 

Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів

гривень за
1 літр

2

2206 00
(крім 2206 00 31 00, 2206 00 51 00,
2206 00 81 00 – сидр і перрі (без додання спирту)

Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з додаванням спирту)

гривень за
1 літр 100-відсоткового спирту

39,4

2206 00 31 00

2206 00 51 00

2206 00 81 00


Сидр і перрі (без додання спирту)

гривень за
1 літр

0,39

2207 

Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації

гривень за
1 літр 100-відсоткового спирту

39,4

2208


Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт

гривень за
1 літр 100-відсоткового спирту

39,4

5.3.2) тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:

Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставки податку

специфічна

адвалорна

одиниці виміру

ставка

одиниці виміру

ставка

2401 

Тютюнова сировина

Тютюнові відходи гривень за 1 кілограм

02402 10 00 00 

Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну 

гривень за 1 кілограм

1402402 20 90 10 

Сигарети без фільтра, цигарки 

гривень за 1000 штук

40,25

відсотків

20

2402 20 90 20 

Сигарети з фільтром 

гривень за 1000 штук

90

відсотків

25

2403 (крім 2403 99 10 00, 2403 10) 

Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції 

гривень за 1 кілограм

502403 10 

Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції 

гривень за 1 кілограм

702403 99 10 00 

Жувальний і нюхальний тютюн 

гривень за 1 кілограм

205.3.3) мінімальне податкове зобов’язання зі сплати акцизного збору на тютюнові вироби

Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Мінімальне акцизне податкове зобов’язання

одиниці виміру

сума

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за

1000 штук57,5

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

гривень за

1000 штук150

5.3.4) нафтопродукти:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції)

згідно з УКТ ЗЕДСтавки акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

одиниці виміру

ставка
Легкі дистиляти:
2710 11 11 00

для специфічних процесів переробки

євро за
1000 кілограмів

12

2710 11 15 00

для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 11 11 00

євро за
1000 кілограмів

12
Бензини спеціальні:
2710 11 21 00

уайт-спірит

євро за

1000 кілограмів12

2710 11 25 00

інші спеціальні бензини

євро за

1000 кілограмів132

150
Бензини моторні:2710 11 31 00

бензини авіаційні


євро за

1000 кілограмів20
бензини моторні

з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:

2710 11 41 11

2710 11 41 31

2710 11 41 91

2710 11 45 11

2710 11 49 11


із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх суміші:

євро за

1000 кілограмів132

150

2710 11 41 19

2710 11 41 39

2710 11 41 99

2710 11 45 99

2710 11 49 99 


інші бензини 

євро за

1000 кілограмів132

150

2710 11 51 00

2710 11 59 00
з вмістом свинцю більш як 0,013 г/л

євро за

1000 кілограмів132

150

2710 11 70 00

Паливо для реактивних двигунів

євро за

1000 кілограмів20

2710 11 90 00

Інші легкі дистиляти

євро за

1000 кілограмів132

150
Середні дистиляти:
2710 19 11 00

для специфічних процесів переробки

євро за

1000 кілограмів20

2710 19 15 00

для хімічних перетворень в процесах, не зазначених у позиції 2710 19 11 00

євро за

1000 кілограмів12
Гас:2710 19 21 00

паливо для реактивних двигунів

євро за

1000 кілограмів20

2710 19 25 00


інший гас


євро за


1000 кілограмів

20


2710 19 29 00

Інші середні дистиляти

євро за

1000 кілограмів20Важкі дистиляти (газойлі)

із вмістом сірки:

2710 19 31 40

2710 19 35 40

2710 19 49 00


більш як 0,2 мас. %

євро за

1000 кілограмів65

2710 19 31 30

2710 19 35 30

2710 19 41 30

2710 19 45 00
більш як 0,035 мас. %; але не більш як 0,2 мас. %

євро за 1000 кілограмів

50

2710 19 31 20

2710 19 35 20

2710 19 41 20


більш як 0,005 мас.%, але не більш як 0,035 мас.%

євро за

1000 кілограмів45

2710 19 31 10

2710 19 35 10

2710 19 41 10


не більш як 0,005 мас. %

євро за

1000 кілограмів30

2710 19 61 00

2710 19 63 00

2710 19 65 00 2710 19 69 00


Тільки паливо пічне:

євро за

1000 кілограмів30

5.3.5) автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:

Код товару (продукції) згідно з

УКТ ЗЕД


Опис товару (продукції)

згідно з УКТ ЗЕДСтавки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

(специфічні)8703 

Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: 
8703 10 

- транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби: 

  

8703 10 11 00 

- - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням


0,6 євро за 1см3  об’єму

циліндрів двигуна8703 10 18 00 

- - інші 

0,6 євро за 1 см3  об’єму циліндрів двигуна
інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: 
8703 21 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 см3:

8703 21 10 00 

- - - нові 

0,05 євро за 1 см3  об’єму циліндрів двигуна

8703 21 90 


- - - що використовувалися: 
8703 21 90 10 

- - - - не більш як 5 років


1 євро за 1 см3  об’єму циліндрів двигуна

8703 21 90 30 

- - - - понад 5 років

1,25 євро за 1 см3  об’єму циліндрів двигуна

8703 22 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад
1000 см3, але не більш як 1500 см3:
8703 22 10 00 

- - - нові 

0,03 євро за 1 см3  об’єму циліндрів двигуна

8703 22 90 

- - - що використовувалися:

 

8703 22 90 10 

- - - - не більш як 5 років 

1,25 євро за 1 см3  об’єму циліндрів двигуна

8703 22 90 30 

- - - - понад 5 років 

1,5 євро за 1 см3  об’єму циліндрів двигуна

8703 23 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад
1500 см3, але не більш як 3000 см3:- - нові:

8703 23 11 

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей:

 

8703 23 11 10 

- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3  

0,15 євро за 1 см3  об’єму циліндрів двигуна

8703 23 11 30 

- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3


0,6 євро за 1 см3  об’єму циліндрів двигуна

8703 23 19 

- - - - інші:

8703 23 19 10 

- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3


0,12 євро за 1 см3  об’єму циліндрів двигуна

8703 23 19 30 

- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3


0,12 євро за 1 см3  об’єму циліндрів двигуна

8703 23 90 

- - - що використовувались:

 
- - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3:

8703 23 90 11 

- - - - - не більш як 5 років


1,5 євро за 1 см3  об’єму циліндрів двигуна

8703 23 90 13 

- - - - - понад 5 років


2 євро за 1 см3  об’єму циліндрів двигуна
- - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3:

8703 23 90 31 

- - - - - не більш як 5 років


2 євро за 1 см3  об’єму циліндрів двигуна

8703 23 90 33 

- - - - - понад 5 років


3 євро за 1 см3  об’єму циліндрів двигуна

8703 24 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад
3000 см3:

8703 24 10 00 

- - - нові


1 євро за 1 см3  об’єму циліндрів двигуна

8703 24 90 

- - - що використовувалися:

8703 24 90 10 

- - - - не більш як 5 років 

3 євро за 1 см3  об’єму циліндрів двигуна

8703 24 90 30 

- - - - понад 5 років 

3,5 євро за 1 см3  об’єму циліндрів двигуна
інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):

8703 31 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 см3
8703 31 10 00 

- - - нові 

0,05 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 31 90 

- - - що використовувалися:

8703 31 90 10 

- - - - не більш як 5 років 

1,25 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 31 90 30 

- - - - понад 5 років 

1,5 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 32 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад
1500 см3, але не більш як 2500 см3- - - нові: 
8703 32 11 00 

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей 

0,15 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 32 19 00 

- - - - інші 

0,15 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 32 90 

- - - що використовувалися: 
8703 32 90 10 

- - - - не більш як 5 років


1,75 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 32 90 30 

- - - - понад 5 років 

2 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 33 

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад
2500 см3:
- - нові:

8703 33 11 00 

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей


1 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 33 19 00 

- - - - інші 

1 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 33 90 

- - - що використовувалися:

8703 33 90 10 

- - - - не більш як 5 років


2,5 євро за 1 см3  об’єму циліндрів двигуна

8703 33 90 30 

- - - - понад 5 років 

3,25 євро за 1 см3  об’єму циліндрів двигуна

8703 90 

- інші:

8703 90 10 00 

- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами


100 євро за 1 штуку

8703 90 90 00 


- - інші 

100 євро за 1 штуку

5.3.6) кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції)

згідно з УКТ ЗЕДСтавки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

(специфічні)8707 

Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 – 8705: 

  

8707 10 

- кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703: 

  

8707 10 10 


- - для промислового складання: 

  

8707 10 10 10 

- - - укомплектовані


100 євро за 1 штуку

8707 10 10 20 

- - - не укомплектовані 

100 євро за 1 штуку

8707 10 90 

- - інші:

8707 10 90 10 

- - - що використовувались 5 років або менше

400 євро за 1 штуку

8707 10 90 20 

- - - що використовувалися більше 5 років

400 євро за 1 штуку

8707 10 90 90 

- - - інші


400 євро за 1 штуку

5.3.7) мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них:

Код товару (продукції) згідно з

УКТ ЗЕД


Опис товару (продукції)

згідно з УКТ ЗЕДСтавки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

(специфічні)8711 40 00 00 

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів понад 500 см3, але не більш як 800 см3


0,2 євро за 1 см3 об’єму

циліндрів двигуна8711 50 00 00 

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів понад 800 см3


0,2 євро за 1 см3 об’єму

циліндрів двигуна8711 90 00 00 

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них, крім тих, що з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом; коляски

10 євро за 1 штуку

5.3.8) причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків:Код товару (продукції) згідно з

УКТ ЗЕД


Опис товару (продукції)

згідно з УКТ ЗЕДСтавки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

(специфічні)8716 10 99 00 

причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків масою понад 3500 кг, крім тих, що складаються 

100 євро за 1 штуку

Стаття 6. Дата виникнення податкових зобов’язань


6.1. Датою виникнення податкових зобов’язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених (виготовлених) на митній території України, є дата їх реалізації особою, що їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких товарів (продукції), крім випадків, зазначених у статті 15 та 19 цього розділу.

6.2. Датою виникнення податкового зобов'язання щодо зіпсованого, знищеного, втраченого підакцизного товару (продукції) є дата встановлення його втрати. У цьому пункті втраченим є товар (продукція), місцезнаходження якого платник податку не може встановити.

6.3. Податкове зобов’язання щодо втраченого підакцизного товару (продукції) не виникає, якщо:

а) платник податку документально зафіксував ці втрати та надав контролюючим органам необхідні докази того, що відповідний підакцизний товар утрачено внаслідок аварії, пожежі, повені чи інших форс-мажорних обставин і його використання на митній території України є неможливим;

б) підакцизний товар утрачено внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого товару (продукції) чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом. Ця вимога застосовується у разі втрати підакцизних товарів (продукції) у межах нормативів втрат, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

6.4. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення підакцизних товарів на митну територію України є дата подання органу державної митної служби митної декларації для митного оформлення або дата нарахування такого податкового зобов’язання органом державної митної служби у визначених законодавством випадках.

6.5. При передачі підакцизних товарів, вироблених з давальницької сировини, датою виникнення податкових зобов’язань є дата їх відвантаження виробником замовнику або за його дорученням іншій особі.

6.6. При використанні підакцизних товарів для власних виробничих потреб датою виникнення податкових зобов’язань є дата їх передачі для такого використання, крім використання для виробництва підакцизних товарів.


Стаття 7. Порядок обчислення податку з товарів (продукції), вироблених на митній території України


7.1. Суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, визначаються платником податку самостійно виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату виникнення податкових зобов’язань.

7.2. Суми податку, з підакцизних товарів (продукції), виготовлених з давальницької сировини, визначаються виробником (переробником) виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату відвантаження готової продукції її замовнику або за його дорученням іншій особі.

7.3. Податок з товарів (продукції), на які встановлені ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.

7.4. Забороняється сплата сум податку шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов’язань, векселями та в інших формах, що не передбачають сплату сум такого податку коштами.


Стаття 8. Порядок обчислення податку з товарів (продукції), які ввозяться на митну територію України


8.1. Суми податку з товарів (продукції), які ввозяться на митну територію України, що підлягають сплаті, визначаються платниками податку самостійно виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку.

8.2. Податок із підакцизних товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, обчислюється у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату подання органу державної митної служби митної декларації до митного оформлення.

8.3. Суми податку, що підлягають сплаті, у разі порушення умов щодо розміщення підакцизних товарів у митних режимах: магазину безмитної торгівлі, переробки на митній території України, визначаються виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діяли на момент подання митної декларації при розміщенні у відповідний режим.

Стаття 9. Порядок обчислення податку в разі тимчасового ввезення на митну територію України та переміщення через митну територію України транзитом підакцизних товарів


9.1. Ввезення на митну територію України підакцизних товарів, що переміщуються через митну територію України транзитом, проводиться без сплати податку за умови здійснення заходів щодо гарантування доставки товарів (продукції) у порядку, визначеному митним законодавством.

9.2. Підакцизні товари, які тимчасово ввозяться на митну територію України і призначені для показу чи демонстрації під час проведення виставок, конкурсів, нарад, семінарів та ярмарків, якщо вони залишаються у власності нерезидентів та їх використання на території України не має комерційного характеру, пропускаються через митний кордон України без сплати податку під зобов'язання, узяте перед органом державної митної служби, про вивезення таких товарів у тому самому стані, в якому вони ввозилися, крім змін внаслідок фактичного природного зношення, на строк тимчасового ввезення за умови надання гарантій (грошової застави) органу державної митної служби.


Стаття 10. Особливості обчислення податку за адвалорними ставками
10.1. Установлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію) здійснюється виробником або імпортером товарів шляхом декларування таких цін.

10.2. Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (далі - декларація), встановлені виробником або імпортером товарів, подається відповідно центральному органу державної податкової служби або центральному органу державної митної служби у формі, визначеній такими органами.

10.3. У декларації повинні міститися відомості про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на всі підакцизні товари, що виробляються ним в Україні, або на всі підакцизні товари, що імпортуються ним в Україну, і дата, з якої встановлюються максимальні роздрібні ціни.

10.4. Декларація повинна бути подана виробником або імпортером підакцизних товарів відповідно центральному органу державної податкової служби або центральному органу державної митної служби не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дати встановлення максимальних роздрібних цін.

10.5. Декларація не приймається у разі:

подання пізніше ніж за п'ять календарних днів до дати встановлення у ній максимальних роздрібних цін;

невідповідності її форми тій, що визначена центральним органом державної податкової служби та центральним органу державної митної служби.

10.6. Декларація подається у двох примірниках уповноваженою особою виробника або імпортера підакцизних товарів (продукції), один з яких повертається у день її подання виробнику або імпортеру із зазначенням дати прийняття та реєстраційного номера прийнятої декларації та засвідчений печаткою центрального органу державної податкової служби або центрального органу державної митної служби.

10.7. Установлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на перелічені у декларації товари запроваджуються з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому декларацію подано відповідно центральному органу державної податкової служби або центральному органу державної митної служби, і діють до їх зміни у порядку, встановленому цим Кодексом.

10.8. У разі потреби у зміні будь-яких відомостей, що містяться у декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, поданій їх виробником або імпортером відповідно центральному органу державної податкової служби або центральному органу державної митної служби, виробник або імпортер повинен подати таким органам нову декларацію.

10.9. Зміна будь-яких відомостей, що містяться у декларації, поданій їх виробником або імпортером відповідно центральному органу державної податкової служби або центральному органу державної митної служби, може здійснюватися не частіше одного разу на місяць.

10.10. У суб'єкта господарювання, що здійснює роздрібну торгівлю підакцизними товарами (крім роздрібної торгівлі тютюновими виробами), на які встановлено адвалорні ставки податку, у місці торгівлі такими товарами повинні бути розміщені на видному місці засвідчені виробником або імпортером копії чинних декларацій, подані їх виробником або імпортером відповідно центральному органу державної податкової служби або центральному органу державної митної служби.

10.11. Встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари повинні наноситись на споживчу упаковку таких товарів разом з датою їх виробництва.
Стаття 11. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів
11.1. Обчислення сум податку з тютюнових виробів здійснюється одночасно за адвалорними та специфічними ставками.

11.2. При визначенні податкового зобов’язання на сигарети одного найменування сума акцизного податку, обчислена одночасно за встановленими адвалорною та специфічною ставками акцизного податку, не повинна бути меншою встановленого мінімального акцизного податкового зобов’язання.

11.3. За наявності у місці торгівлі тютюновими виробами таких виробів одного найменування, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких зазначені різні максимальні роздрібні ціни, продаж таких тютюнових виробів здійснюється за цінами, не вищими, ніж ті, що зазначені на відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках.

11.4. Контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, вимог щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів, здійснюють органи державної податкової служби.

11.5. У разі, якщо протягом трьох базових податкових періодів (календарних місяців), які передують даті набрання чинності проіндексованими відповідно до підпункту 5.2.3 пункту 5.2. статті 5 цього Розділу ставками податку на тютюнові вироби та мінімальним податковим зобов'язанням, платник податку здійснює реалізацію (за винятком операцій з вивезення (експорту) та/або ввезення тютюнових виробів на митну територію України в обсягах, що перевищують середньозважені граничні обсяги продукції, сума податку на тютюнові вироби, які реалізовано або ввезено понад ці обсяги, обчислюється за проіндексованими ставками податку та мінімальним податковим зобов’язанням.

11.6. Якщо офіційно оприлюдненим законом про збільшення ставок акцизного податку передбачено пізнішу, ніж день офіційного оприлюднення закону, дату набрання цими ставками чинності, сума податку з операцій з реалізації (за винятком операцій з вивезення (експорту) та/або ввезення тютюнових виробів на митну територію України в обсягах понад середньозважені граничні обсяги продукції, що здійснюються в період від дня офіційного оприлюднення такого закону до дня набрання збільшеними ставками чинності, обчислюється за передбаченими таким законом збільшеними ставками.

11.7. У разі, якщо законом про збільшення ставок податку на тютюнові вироби передбачено відстрочення дати набрання збільшеними ставками податку чинності більше ніж на дев’яносто календарних днів від дати оприлюднення закону, порядок обчислення податку на тютюнові вироби, встановлений пунктом 11.6 цієї статті, застосовується протягом трьох податкових періодів, що передують податковому періоду, в якому набирають чинності збільшені ставки податку.

11.8. Для цілей пунктів 11.5 - 11.7 цієї статті середньозваженим граничним обсягом тютюнових виробів вважається кількісний обсяг реалізованих в Україні та ввезених на митну територію України, який визначається для кожного виду тютюнових виробів (за кодом товару згідно з УКТ ЗЕД) і дорівнює збільшеному на 20 відсотків середньомісячному кількісному обсягу реалізованих та ввезених відповідних тютюнових виробів за 12 календарних місяців, які передують даті офіційного оприлюднення закону про збільшення ставок податку або даті публікації проіндексованих ставок податку та мінімального податкового зобов’язання. Середньозважений граничний обсяг тютюнових виробів обчислюється платниками акцизного збору самостійно відповідно до правил, встановлених цією статтею.


Стаття 12. Порядок і строки сплати податку
12.1. Строки сплати податку з підакцизних товарів, вироблених на митній території України

12.1.1 Суми податку перераховуються до бюджету виробниками підакцизних товарів протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.

12.1.2. Суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, сплачуються при придбанні марок акцизного збору.

12.1.3. Підприємства, які виробляють вина виноградні з доданням спирту та міцні, вермути, інші зброджені напої з доданням спирту, суміші із зброджених напоїв з доданням спирту, суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, з доданням спирту сплачують податок при придбанні марок акцизного податку на суму, розраховану із ставок податку на готову продукцію, вироблену з виноматеріалів чи сусла, при виготовленні яких використовується спирт етиловий.

12.1.4. Власник готової продукції виготовленої з давальницької сировини, сплачує податок виробнику (переробнику) не пізніше дати відвантаження йому, або за його дорученням іншій особі, готової продукції.

12.1.5. Умовою відвантаження виробником готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, його замовнику або за його дорученням іншій особі є документальне підтвердження банківської установи про перерахування відповідної суми податку на розрахунковий рахунок виробника.

12.2. Сплата податку в разі ввезення підакцизних товарів на митну територію України

12.2.1. Податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) сплачується платниками податку до або в день подання митної декларації.

12.2.2. У разі ввезення маркованої підакцизної продукції на митну територію України податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разі необхідності) на день подання митної декларації.
Стаття 13. Складення та подання декларації з акцизного податку
13.1. Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.

13.2. Платник податку з підакцизних товарів, вироблених на митній території України та імпортер алкогольних напоїв та тютюнових виробів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду органу державної податкової служби за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби.


Стаття 14. Контроль за сплатою податку
14.1. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати до бюджету податку з підакцизних товарів, що виробляються на території України здійснюється органами державної податкової служби.

14.2. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати до бюджету податку з підакцизних товарів, що ввозяться на митну територію України, під час митного оформлення здійснюється органам державної митної служби, крім випадків ввезення маркованої підакцизної продукції, контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджету якого покладається на органи державної податкової служби.


Стаття 15. Особливості оподаткування алкогольних напоїв
15.1. Суб'єкт господарювання зобов'язаний сплатити податок або подати органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів), податковий вексель, який є забезпеченням виконання зобов'язання такого платника у строк до 90 календарних днів починаючи від дня видачі податкового векселя, сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції.

15.2. Під час отримання спирту етилового неденатурованого підприємство-векселедавець за участю представника державної податкової служби на акцизному складі складає акт про фактично отриману кількість спирту та


Каталог: files
files -> Рабочая программа дисциплины «Введение в профессию»
files -> Рабочая программа по курсу «Введение в паблик рилейшнз»
files -> Основы теории и практики связей с общественностью
files -> Коммуникативно ориентированное обучение иностранным языкам в Дистанционном образовании
files -> Варианты контрольной работы №2 По дисциплине «Иностранный (англ.) язык в профессиональной деятельности» для студентов 1 курса заочной формы обучения, обучающихся по специальности 030900. 68 Магистратура
files -> Контрольная работа №2 Вариант №1 Text №1 Use of Non-Police Negotiators in a Hostage Incident
files -> Классификация основных человеческих потребностей по А. Маслоу Пирами́да потре́бностей
files -> Рабочая программа для студентов направления 42. 03. 02 «Журналистика» профилей «Печать», «Телевизионная журналистика»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   39
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница