Податковий кодекс Українистраница34/39
Дата12.05.2016
Размер9.64 Mb.
#614
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
ГЛАВА 3. Спеціальний режим оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти на основі енергозберігаючих, екологічно прийнятних та високих технологій
Стаття 1. Суб’єкти господарювання, на яких поширюється спеціальний режим оподаткування
1.1. Спеціальний режим оподаткування поширюється на суб’єктів господарювання – юридичних осіб, які реалізують зареєстровані в установленому Кабінетом Міністрів України порядку інвестиційні проекти, з інвестицією, що еквівалентна не менш як 3 млн. дол. США (для малих підприємств – не менш як 500 тис. дол. США), на основі енергозберігаючих, екологічно прийнятних та високих технологій, пов’язаних з модернізацією діючих та створенням нових виробництв (підприємств) і спрямованих на збереження та створення нових робочих місць.

1.2. Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів України затверджує пріоритетні напрями інвестиційної діяльності. Кабінет Міністрів України з урахуванням затверджених Верховною Радою України пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності визначає перелік видів економічної діяльності, в яких можуть реалізовуватися інвестиційні проекти.


Стаття 2. Особливості спеціального режиму оподаткування
2.1. Спеціальний режим оподаткування передбачає такі податкові умови реалізації інвестиційних проектів:

2.1.1) при оподаткуванні податком на додану вартість:

можливість надання органу митного контролю простого векселя на суму податкового зобов'язання з податку на додану вартість, що нараховується згідно з цим Кодексом, за умови імпорту нового устаткування, обладнання та комплектувальних до нього із строком погашення на 360-й календарний день. Порядок видачі, обліку та оплати (погашення) простих векселів визначається Кабінетом Міністрів України.

Терміни устаткування, обладнання та комплектувальні до нього вживаються у розумінні розділу І цього Кодексу.

Положення абзацу другого підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цієї статті поширюються виключно на устаткування, обладнання та комплектувальні до нього, які відповідають сукупності таких критеріїв:

використання зазначених устаткування, обладнання та комплектувальних до нього передбачено зареєстрованим у встановленому порядку інвестиційним проектом;

аналогічні товари з характеристиками, передбаченими інвестиційним проектом, не виробляються в Україні;

зазначені устаткування, обладнання та комплектувальні до нього не є підакцизними товарами і не були у використанні.

2.1.2) при оподаткуванні прибутку:

звільняється від оподаткування прибуток, одержаний від реалізації інвестиційного проекту, протягом трьох років з моменту отримання першого прибутку;

доходи нерезидентів України, отримані від реалізації інвестиційних проектів, оподатковуються у розмірі 2/3 ставок оподаткування, визначених розділом ІІІ цього Кодексу;

2.2. Суб’єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти на діючому підприємстві ведуть окремий облік результатів фінансово-господарської діяльності в межах виконання кожного зареєстрованого інвестиційного проекту.

2.3. Сума податкових пільг, що може бути надана суб’єкту господарювання, який реалізує зареєстрований в установленому порядку інвестиційний проект, не може перевищувати суму інвестицій, фактично витрачену цим суб’єктом господарювання в ході реалізації такого інвестиційного проекту.

2.4. На суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти в податкових умовах, передбачених цією статтею, не поширюються пільги з оподаткування та спеціальні податкові режими, встановлені іншими розділами цього Кодексу та главами цього розділу.

2.5. Питання, пов’язані з обкладенням митом під час ввезення товарів для реалізації інвестиційних проектів, визначених статтею 1 цієї глави, регулюються митним законодавством України.
Стаття 3. Контроль і відповідальність за реалізацією інвестиційних проектів
3.1. Контроль і моніторинг за реалізацією інвестиційних проектів здійснюється в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. За результатами контролю і моніторингу Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про скасування реєстрації інвестиційного проекту.

Підставою для скасування реєстрації інвестиційного проекту є:

- недотримання умов зареєстрованого інвестиційного проекту;

- порушення вимог податкового законодавства;

- банкрутство чи ліквідація підприємства;

- відчуження інвестиції, внаслідок чого її розмір стає нижчим суми, визначеної у пункті 1.1 статті 1 цієї глави.

Скасування реєстрації інвестиційного проекту відміняє його спеціальний режим оподаткування.

3.2. У разі нецільового використання (не для потреб інвестиційного проекту) устаткування, обладнання та комплектувальних до нього суб’єкт господарювання, який допустив таке порушення, зобов’язаний збільшити розмір податкових зобов’язань за підсумками податкового періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму податку на додану вартість, яка повинна сплачуватися під час ввезення зазначених товарів на загальних умовах оподаткування, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкових зобов'язань.

3.3. У разі коли протягом звітного податкового періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, суб'єкт господарювання, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному податковому періоді, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов'язання, та за період з дня часткового або повного відчуження інвестиції.

ГЛАВА 4. Спеціальний режим оподаткування технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств, що реалізують виконують проекти технологічних парків та наукових парків, їх партнерів, що реалізують проекти наукових парків

Стаття 1. Суб’єкти господарювання, на яких поширюється спеціальний режим оподаткування
1.1. Спеціальний режим оподаткування поширюється на технологічні парки, визначені Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків", їх учасників і спільні підприємства наукові парки під час реалізації ними проектів технологічних парків, зареєстрованих у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

1.2. Питання, пов’язані з функціонуванням технологічних та наукових парків парків, крім питань оподаткування, включаючи розгляд, реєстрацію та реалізацію проектів технологічних та наукових парків, регулюються Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" та Законом України "Про наукові парки".


Стаття 2. Особливості спеціального режиму оподаткування
2.1. Спеціальний режим оподаткування технологічних парків, їх учасників і спільних підприємств, що виконують проекти технологічних парків та наукових парків, їх партнерів, що виконують проекти наукових парків, передбачає такі податкові умови реалізації проектів технологічних та наукових парків, але не більш як протягом п’яти років:

можливість надання органу митного контролю податкового векселя на суму податкового зобов'язання з податку на додану вартість, що нараховується згідно з цим Кодексом, за умови імпорту нового устаткування, обладнання та комплектувальних до нього із строком погашення на 360-й календарний день, а за умови імпорту матеріалів, які не виробляються в Україні, – із строком погашення на 180-й календарний день з дня надання векселя органу митного контролю. Порядок видачі, обліку та оплати (погашення) податкових векселів визначається Кабінетом Міністрів України. Терміни устаткування, обладнання та комплектувальні до нього вживаються у розумінні розділу І цього Кодексу;

зарахування на спеціальні рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства України, у строки, встановлені цим Кодексом та іншими законодавчими актами, суми податку на прибуток підприємств, отриманого технологічними парками, їх учасниками і спільними підприємствами та науковими парками, їх партнерами під час реалізації проектів технологічних та наукових парків.

зарахування на спеціальні рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства України, у строки, встановлені цим Кодексом, суми податку на додану вартість, нарахованого науковими парками, їх партнерами на вартість поставлених ними інноваційних продуктів, під час реалізації проектів наукових парків.

2.2. На спеціальні рахунки учасників технологічних парків та спільних підприємств, що виконують проекти технологічних парків, зараховується 50 відсотків суми податку на прибуток підприємств, решта 50 відсотків зараховується на спеціальний рахунок керівного органу відповідного технологічного парку.На спеціальні рахунки партнерів наукових парків, що виконують проекти наукових парків зараховується 50 відсотків суми податку на прибуток підприємств та 50 відсотків суми податку на додану вартість, решта 50 відсотків суми податку на прибуток підприємств та 50 відсотків суми податку на додану вартість зараховується на спеціальний рахунок вищого органу управління відповідного наукового парку.

Порядок зарахування сум податку на прибуток підприємств на спеціальні рахунки технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств, що виконують проекти технологічних парків та порядок зарахування сум податку на прибуток підприємств, сум податку на додану вартість наукових парків, їх партнерів, що виконують проекти наукових парків, порядок використання таких сум та порядок контролю за їх використанням встановлюються Кабінетом Міністрів України.

2.3. У разі використання ввезених на територію України матеріалів, устаткування, обладнання та комплектувальних до нього не для потреб реалізації проектів технологічних та наукових парків, суб’єкт господарювання, який допустив таке порушення, зобов’язаний збільшити розмір податкових зобов’язань за підсумками податкового періоду, в якому відбулося порушення, на суму податку на додану вартість, яка повинна сплачуватися під час ввезення зазначених товарів на загальних умовах оподаткування, а також сплатити штрафні санкції у визначеному законодавством розмірі.

2.4. Питання, пов’язані з оподаткуванням митом під час ввезення в Україну для реалізації проектів технологічних та наукових парків нового устаткування, обладнання та комплектувальних до нього, а також матеріалів, які не виробляються в Україні, регулюються митним законодавством України.


Розділ XV. Збір за користування радіочастотним ресурсом України
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому розділі терміни вживаються у розумінні розділу І Кодексу.
Стаття 2. Платники збору

2.1. Платниками збору є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, які користуються радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

2.1.1) ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

2.1.2) ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;

2.1.3) дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;

2.1.4) дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

2.2. Не є платниками збору спеціальні користувачі, перелік яких визначено законодавством про радіочастотний ресурс, та радіоаматори.
Стаття 3. Об’єкт оподаткування збором
3.1. Об’єктом оподаткування збором є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм.
Стаття 4. Ставки збору


Вид радіозв’язку

Діапазон радіочастот

Ставка збору за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень

1.

Радіорелейний зв’язок фіксованої радіослужби

0,03–300 ГГц

0,33

2.

Радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

0,03–470 МГц

317

3.

Радіозв’язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації

30–470 МГц

317

4.

Радіозв’язок з використанням радіоподовжувачів

30–470 МГц

159

5.

Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів

1427–2400 МГц

2400–2483,5 МГц

5150–5850 МГц


8

6.

Радіозв’язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT

30–3000 МГц

16

7.

Транкінговий радіозв’язок

30–470 МГц

983

8.

Пошуковий радіозв’язок

30–960 МГц

12680

9.

Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби

30–3000 МГц
3–30 ГГц

32

10.

Радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

30–3000 МГц

3–30 ГГц


21

11.

Стільниковий радіозв’язок

300–2200 МГц

7900

12.

Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

2–7 ГГц

14

10–42,5 ГГц

5

13.


Передавання звуку залежно від потужності:

30 кГц–30 МГцдо 1 кВт включно
380
від 1,1 до 10 кВт включно
571
від 10,1 до 100 кВт включно
808
від 101 до 500 кВт включно
951
від 501 кВт і вище
1580

14.


Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

30–300 МГцвід 1 до 10 Вт включно
16
від 10,1 до 100 Вт включно
48
від 101 до 1 кВт включно
79
від 1,1 до 5 кВт включно
127
від 5,1 до 20 кВт включно
238
від 20,1 кВт і вище
317

15.


Передавання звуку залежно від потужності:

66–74 МГц

87,5–108 МГц

до 100 Вт включно
119
від 101 до 1 кВт включно
238
від 1,1 до 10 кВт включно
380
від 10,1 кВт і вище
476

16.


Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

300–880 МГцдо 10 Вт включно
11
від 10,1 до 100 Вт включно
22
від 101 до 1 кВт включно
48
від 1,1 до 5 кВт включно
95
від 5,1 до 20 кВт включно
190
від 20,1 кВт і вище
238

17.

Види радіозв’язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1–16 цієї статті.

9 кГц–400 ГГц

476

Стаття 5. Індексація ставок збору


5.1. З 1 січня року набрання чинності цим Кодексом, щороку наростаючим підсумком проводиться індексація ставок збору за формулою:

Сі = Сб × дІ,

де Сі – проіндексована ставка збору у поточному році, гривень за 1 МГц;

Сб – базова ставка збору, гривень за 1 МГц;

дІ – добуток індексів споживчих цін (індексів інфляції) за попередні роки починаючи з року, який передує року набрання чинності цим Кодексом, а для нововведених ставок збору – починаючи з року їх введення, десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків;

І – офіційно оприлюднений індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік, відсотків.

У разі коли індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків.

5.2. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) розраховується центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики, а інформація про його розмір щороку до 1 лютого подається центральному органу державної податкової служби та оприлюднюється у засобах масової інформації.

5.3. Під час проведення індексації базовими вважаються ставки збору, встановлені статтею 4 цього розділу, а для нововведених – ставки станом на 31 грудня року їх введення.
Стаття 6. Порядок обчислення і сплати збору
6.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.

6.2. Перелік користувачів радіочастотного ресурсу – платників збору та/або зміни до нього подаються центральному органу державної податкової служби центральним органом з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку із зазначенням виду зв’язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік: до 1 березня та до 1 вересня поточного року, станом на 1 січня та 1 липня відповідно за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби за погодженням з центральним органом з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку.

6.3. Платники збору обчислюють суму збору виходячи з виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок (з індексацією) та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо.

6.4. Платники збору, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують збір починаючи з дати видачі ліцензії.

У випадку продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, збір сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії.

Інші платники збору сплачують збір починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата збору здійснюється платниками збору з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику збору у такій смузі радіочастот у певному регіоні.

6.5. Розрахунки збору подаються платниками збору органам державної податкової служби у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.

6.6. Форма розрахунку встановлюється центральним органом державної податкової служби.

6.7. Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.

6.8. Платники збору подають до органів державної податкової служби копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі.

6.9. У разі несплати збору або сплати його в неповному обсязі платниками збору протягом шести місяців, органи державної податкової служби подають інформацію про таких платників збору до центрального органу з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку для вжиття до них заходів згідно із законодавством.

Інформацію про платників збору, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм, які протягом шести місяців не сплатили збір або сплатили його в неповному обсязі, органи державної податкової служби подають до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для вжиття до них заходів згідно із законодавством.Каталог: files
files -> Рабочая программа дисциплины «Введение в профессию»
files -> Рабочая программа по курсу «Введение в паблик рилейшнз»
files -> Основы теории и практики связей с общественностью
files -> Коммуникативно ориентированное обучение иностранным языкам в Дистанционном образовании
files -> Варианты контрольной работы №2 По дисциплине «Иностранный (англ.) язык в профессиональной деятельности» для студентов 1 курса заочной формы обучения, обучающихся по специальности 030900. 68 Магистратура
files -> Контрольная работа №2 Вариант №1 Text №1 Use of Non-Police Negotiators in a Hostage Incident
files -> Классификация основных человеческих потребностей по А. Маслоу Пирами́да потре́бностей
files -> Рабочая программа для студентов направления 42. 03. 02 «Журналистика» профилей «Печать», «Телевизионная журналистика»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2023
обратиться к администрации

    Главная страница