Податковий кодекс України


прибуток виробників біопалива, отриманий від продажу біопаливастраница38/39
Дата12.05.2016
Размер9.64 Mb.
#614
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

прибуток виробників біопалива, отриманий від продажу біопалива;


прибуток підприємств, отриманий ними від діяльності з одночасного виробництва електричної і теплової енергії та/або виробництва теплової енергії з використанням біологічних видів палива;

прибуток виробників техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива" для виготовлення та реконструкції технічних та транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин та енергетичних установок, що споживають біологічні види палива, одержаний від продажу зазначених техніки, обладнання та устаткування, що були вироблені на території України. Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на здешевлення вартості продукції. У разі порушення вимог щодо цільового використання коштів платник податку зобов'язаний визначити прибуток, неоподатковуваний у зв'язку із використанням податкової пільги, та оподаткувати його у поточному періоді, а також сплатити пеню у розмірах та за період, визначених законодавством України.

11.2. Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий ними від господарської діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про газ (метан) вугільних родовищ".

Суми коштів, вивільнених у зв'язку із використанням податкової пільги, спрямовуються платником податку на збільшення обсягів виробництва, переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій, пов'язаних з діяльністю з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ.

Порядок цільового використання вивільнених від оподаткування коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання коштів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання з податку на прибуток за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до закону.

11.3. Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року, звільняється від оподаткування прибуток суб’єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг у готелях категорій „п’ять зірок”, „чотири зірки” та „три зірки”, у разі, якщо такі готелі (у тому числі новозбудовані чи реконструйовані або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд) були введені в експлуатацію до 1 вересня 2012 року. 11.3 року та прибуток підприємств галузей легкої промисловості.

Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на прибуток підприємств на переоснащення матеріально-технічної бази готелю (готельного комплексу).

Порядок цільового використання вивільнених від оподаткування коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Витрати на придбання товарів (робіт, послуг), виготовлення, поліпшення основних засобів або нематеріальних активів понесені у межах сум коштів вивільнених у зв’язку з використанням податкової пільги, не включаються до складу витрат, не збільшують балансову вартість відповідної групи та не амортизуються.

У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку на прибуток підприємств зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до Закону.

Норми цього пункту поширюються на платника податку - суб’єкта господарювання, якому готель (готельний комплекс) передано у користування за договором оренди строком не менш як на 10 років.

Установити, що у період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні не підлягає оподаткуванню дохід (прибуток), отриманий УЄФА за результатами діяльності в Україні, у тому числі винагорода від продажу комерційних прав.

11.4. Тимчасово, до 1 січня 2015 року звільняється від оподаткування прибуток видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманий ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру.

Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкових пільг, спрямовуються суб'єктом господарської діяльності - платником податків на переоснащення видавничо-поліграфічної бази, розроблення і запровадження новітніх технологій, розширення виробництва книжкової продукції в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

12. Установити, що на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (коди згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00) застосовуються такі ставки акцизного податку:

20 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту – з дня набрання чинності цим Кодексом до 31 грудня 2011 року;

27 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2012 року;

з 1 січня 2013 року застосовується ставка акцизного податку, визначена підпунктом 5.3.1 статті 5 розділу VI цього Кодексу.

13. Установити, що до дня набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень":

база оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів житлової нерухомості визначається на підставі даних, що надаються органами бюро технічної інвентаризації;

у рік набрання чинності цим Кодексом відомості, необхідні для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, подаються органам державної податкової служби до 31 березня такого року органами бюро технічної інвентаризації.

13. Установити, що до законодавчого врегулювання ринковий збір справляється згідно з Указом Президента України від 28 червня 1999 року № 761/99 "Про впорядкування механізму сплати ринкового збору" і належить до місцевих податків і зборів.

14. Установити, що:

державне мито, як обов’язковий платіж, справляється згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 21.01.93 року № 7-93 "Про державне мито";

єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України, регулюється Законом України від 04.11.99 року № 1212 "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України".

15. Торгові патенти, видані згідно з вимогами Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 20, ст. 82), строк дії яких не закінчився на момент набрання чинності цим Кодексом, підлягають поверненню до органів державної податкової служби за місцем їх придбання у тримісячний строк (але не пізніше закінчення строку їх дії).

Суб’єкти господарювання несуть відповідальність за дотримання порядку використання торгових патентів, виданих відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", та за дотримання строку сплати за них, передбачену главою 8 розділу II "Адміністрування податків, зборів та податкових платежів" цього Кодексу.

16. З дня набрання чинності цим Кодексом для переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкти малого підприємництва до 15 числа першого місяця звітного (податкового) кварталу подають заяву встановленої форми до органів державної податкової служби за місцем реєстрації.

Для переходу фізичних осіб – підприємців на спрощену систему оподаткування у 2011 році застосовується граничний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік який діяв згідно законодавства про спрощену систему оподаткування в 2010 році.

Для суб’єктів малого підприємництва, визначених в абзаці першому цього пункту, свідоцтво платника єдиного податку, отримане на умовах, визначених у розділі ХІV цього Кодексу, починає діяти з моменту набрання чинності цим Кодексом.

За результатами провадження господарської діяльності за останній звітний (податковий) квартал до моменту набрання чинності цим Кодексом платники єдиного податку - юридичні особи подають розрахунок про сплату єдиного податку за встановленою згідно з Указом Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" формою та сплачують єдиний податок у строк не пізніше ніж до 20 числа місяця, що настає за звітним податковим кварталом.

Установити, що повернення сум єдиного податку та фіксованого податку на доходи фізичних осіб від провадження підприємницькою діяльністю, які були сплачені до 1 січня 2011 року помилково або надміру, а також зарахування до бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного пенсійного та соціального страхування сум таких податків, які сплачуються у січні 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року, та сум, які сплачуються у рахунок погашення податкового боргу, що сформувався станом на 31 грудня 2010 року, здійснюються у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2011 року.

Установити, що фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність не мають права протягом календарного року ввозити на митну територію України товари, сукупна митна вартість яких перевищує граничний обсяг доходу, визначеного у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 статті 2 глави 1 розділу ХІV цього Кодексу.

17. Установити, що до 31 грудня 2014 року до переліку загальнодержавних податків і зборів належить збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що справляється відповідно до Закону України “Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20 — 21, ст. 191; 2001 р., № 10, ст. 44; 2003 р., № 46, ст. 365; 2009 р., № 22, ст.397).

18. Установити, що:

1) протягом дії норм ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, резиденти - суб'єкти космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у реалізації таких договорів (угод) - за земельні ділянки виробничого призначення згідно з переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України, звільняються від сплати земельного податку;

2) до 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", земельні ділянки яких безпосередньо використовуються для цілей виробництва кінцевої продукції, а саме: літальних апаратів, їх корпусів, двигунів, включаючи місця, призначені для їх зберігання (склади, ангари, місця для відстоювання), посадково-злітні смуги, а також місця, в яких розташовано пункти заправки (дозаправки) моторних літальних апаратів та контролю над польотами;

3) до 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти кінематографії (виробники національних фільмів), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, - за земельні ділянки, що забезпечують виробництво національних фільмів.

19. Установити, що погашення простроченої заборгованості суб’єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню) здійснюється у порядку, визначеному главою 6 розділу ІІ цього Кодексу.

20. З 1 січня до 31 грудня 2011 року діють специфічні ставки акцизного податку та мінімальне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби, ставки акцизного податку на спирт етиловий та алкогольні напої, на рівні ставок акцизного податку збору та мінімального податкового зобов’язання, визначених з урахуванням індексу споживчих цін, відповідно до статті 2 "Закону України „Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби” та статті 82 Закону України „Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої".

До 1 січня 2012 року ставки акцизного податку на спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби не підлягають збільшенню, крім випадків, передбачених абзацом першим цього пункту та підпунктом 5.2.3 пункту 5.2 статті 5 розділу VI цього Кодексу.

21. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Законі України „Про охорону навколишнього природного середовища” (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1996 р., № 15, ст. 70; 1998 р., № 34, ст. 230; 2000 р., № 5, ст. 34; 2001 р., № 48, ст. 252; 2006 р., № 22, ст. 199; 2008 р., № 27-28, ст.253, № 52, ст. 394; 2009 р., № 30, ст. 428):

у статті 3:

у пункті „і” слова „стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів,” виключити;

доповнити пунктом „л” такого змісту:

„л) встановлення екологічного податку, збору за спеціальне використання води, збору за спеціальне використання лісових ресурсів, плати за користування надрами відповідно до Податкового кодексу України.”

у пункті „г” частини першої статті 12 слова „плату за спеціальне використання природних ресурсів та” виключити;

пункт „е” частини першої статті 17 виключити;

пункт „є” частини першої статті 18 виключити;

пункт „г” частини першої статті 19 виключити;

пункт „г” статті 41 викласти у такій редакції:

„г) встановлення ставок екологічного податку;”;

статтю 43 викласти у такій редакції:

„ Стаття 43. Ліміти використання природних ресурсів

Ліміти використання природних ресурсів встановлюються в порядку, що визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст загальнодержавного значення) Радами, крім випадків, коли природні ресурси мають загальнодержавне значення.

Ліміти використання природних ресурсів загальнодержавного значення встановлюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.”;

статтю 44 викласти у такій редакції:

„Стаття 44. Ліміти скидів забруднюючих речовин

Ліміти скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва, а також інші види шкідливого впливу в цілому на території Автономної Республіки Крим, областей, міст загальнодержавного значення або окремих регіонів встановлюються:

у разі, коли це призводить до забруднення природних ресурсів республіканського значення, територій інших областей – спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища;

в інших випадках – у порядку, що встановлюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст загальнодержавного значення) радами, за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів."

статтю 45 виключити;

статтю 46 викласти у такій редакції:

„Стаття 46. Розподіл екологічного податку

Кошти від екологічного податку (за винятком тих, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками) розподіляються у такому співвідношенні:

50 відсотків сум коштів зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і спрямовуються на фінансування виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств в межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Об'єкти, що виникають або створюються при реалізації цільових проектів екологічної  модернізації підприємств (обладнання, устаткування, об’єкти капітального будівництва, основні засоби, проектно-вишукувальні роботи), є власністю підприємств-платників екологічного податку, які реалізують такі проекти;

50 відсотків сум коштів розподіляються згідно з Бюджетним кодексом України.

Розподіл коштів від екологічного податку, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, визначається Законом України "Про поводження з радіоактивними відходами. "”;

у статті 47:

пункт "а" частини другої викласти у такій редакції:

"а) частини екологічного податку згідно з чинним законодавством; "

у частині третій слова „Розподіл зборів” замінити словами „Розподіл коштів екологічного податку”;

у частині четвертій:

пункт "а" викласти у такій редакції:

"а) частини екологічного податку згідно з чинним законодавством;";

пункт "в" виключити;

пункт „и” частини другої статті 68 виключити;

частину першу статті 69 викласти у такій редакції:

„Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації в повному обсязі.”;

2) статтю 4 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 1999 р., № 40, ст. 361) викласти в такій редакції:

"Стаття 4. У бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних, міських, сільських та селищних бюджетах щорічно передбачаються видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг.

Для цих цілей у складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських, сільських та селищних бюджетів створюються територіальні дорожні фонди.

Дохідна частина цих фондів формується за рахунок податку на транспортні засоби, збору за здійснення деяких видів підприємницької діяльності (в частині збору з пунктів продажу нафтопродуктів), частини коштів Державного дорожнього фонду України відповідно до порядку, розподілу, встановленого Кабінетом Міністрів України згідно із законами, а також інших надходжень до відповідних бюджетів, що визначаються рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських, селищних та сільських рад про бюджет на поточний рік, а також відповідних надходжень, визначених статтею 5 цього Закону.

Кошти територіальних дорожніх фондів спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства за напрямами, визначеними відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими, селищними та сільськими радами".

3) у Законі України „Про нотаріат” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст.161):

частину сьому  статті 8 викласти у такій редакції:

“На письмову вимогу контролюючих органів нотаріусом протягом 10 робочих днів надаються довідки, копії документів необхідних для здійснення визначених законом функцій податкового і валютного контролю;

після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

Інформація у випадках, передбачених Податковим кодексом України, подається нотаріусом в установленому порядку.

У зв’язку з цим частини вісім – десять вважати частинами дев’ять – одинадцять.

2) пункт 6 частини першої статті 291 доповнити словами ,,але не пізніше календарного місяця, з дня виявлення факту неподання інформації у випадках, передбачених Податковим кодексом України – у випадку, передбаченому частиною восьмою статті 8 цього Закону”;

частину першу статті 30 доповнити пунктом такого змісту:

„11) неподання в установленому порядку інформації у випадках, передбачених Податковим кодексом України.”;

4) у Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340; 2004 р., № 5, ст. 22; 2005 р., № 7 – 8, ст. 162, № 17 – 19 ст. 267; 2006 р., № 9 – 11, ст. 96; 2007 р., № 3, ст. 31№ 2008 р.,№ 27-28, ст. 253):

статтю 7 доповнити пунктом такого змісту:

«5) встановлення плати за користування надрами та рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат.»;

пункт 7 статті 8 викласти у такій редакції:

«7) встановлення збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами;»;

частини другу і третю статті 28 замінити частинами такого змісту:

«Плата за користування надрами справляється у вигляді:

1) плати за користування надрами для видобування корисних копалин;

2) плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.

Крім того, за видобуток нафти, природного газу і газового конденсату справляється рентна плата.

За видачу спеціальних дозволів на користування надрами справляється відповідний збір.

Плата за користування надрами та рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат встановлюються Податковим кодексом України.»;

статті 29, 30, 32, 33, 35 і 36 виключити;

у статті 31:

у назві та тексті статті слово «платежі» в усіх відмінках замінити словом «плата» у відповідних відмінках;

підпункт 1 частини першої викласти в такій редакції:

«1) за видобування корисних копалин загальнодержавного значення:

50 відсотків зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і спрямовуються на фінансування виключно розвитку мінерально-сировинної бази держави;

50 відсотків розподіляються згідно з Бюджетним кодексом України

- за розподілом, встановленим Бюджетним кодексом України.";

5) у Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189; 2000 р., № 45, ст. 390; 2005 р., № 17 – 19, ст. 267; 2006 р., № 22, ст. 199; 2007 р., № 3, ст. 31):

пункт 6 статті 8 виключити;

пункт 8 статті 14 виключити;

пункт 2 статті 29 викласти у такій редакції:

„2) встановлення ставок зборів за спеціальне водокористування”;

статтю 30 викласти у такій редакції:

„Стаття 30. Збори за спеціальне водокористування

Збори за спеціальне водокористування справляються з метою стимулювання раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і включають збір за спеціальне використання води та екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, які встановлюються Податковим кодексом України.";

статтю 32 виключити;

6) у Законі України “Про рекламу” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2007 р., № 34, ст.445, 2008 р., № 18, ст. 197):

у частині шостій статті 12 слова “згідно з Декретом Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори”” замінити словами “згідно з Податковим кодексом України”;

у частині п’ятій статті 27 слова "Законом України "Про систему оподаткування" замінити словами "Податковим кодексом України".

7) у Законі України “Про автомобільні дороги” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556):

у статті 2 слова “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” виключити;

у частині першій статті 40 слова “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” виключити.

8) у статті 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5–6, ст. 30; 2003 р.,№1, ст.2, № 35, ст. 270; 2004 р., № 13, ст. 181; 2006 р., № 12, ст. 100; 2010, №2-3, ст. 11) частину дев’яту після слів “про фінансові операції” доповнити словами “та органам Державної податкової служби України – інформації про відкриття (закриття) рахунків платників податків”;

9) у Законі України „Про угоди про розподіл продукції” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 44, ст. 391; 2003 р., № 10-11, ст. 87; 2006 р., № 22, ст. 184):

1)у статті 19:

абзац другий частини першої після слів "та її вартості" доповнити словами “,визначеної згідно з котируванням відповідного товару на світових біржах на дату їх реалізації з урахуванням умов поставки”;

частину п’яту викласти у такій редакції:

"5. Склад витрат, що відшкодовуються за рахунок компенсаційної продукції, визначається угодою про розподіл продукції в межах переліку витрат, встановлених розділом III Податкового кодексу України, і повинен відповідати таким вимогам:

відшкодуванню підлягають лише витрати інвесторів на виконання передбачених угодою робіт, понесені після набрання нею чинності;

відшкодування витрат розпочинається не пізніше першого розрахункового періоду, якщо інше не передбачено угодою;

відшкодування витрат здійснюється шляхом передачі інвестору права власності на компенсаційну продукцію в пункті виміру.

Вартість основних засобів, придбаних або створених для виконання угоди, відшкодовується за рахунок компенсаційної продукції в межах амортизаційних відрахувань, установлених розділом ІІІ Податкового кодексу України.

Угодою про розподіл продукції може бути встановлений перелік витрат, які не відшкодовуються за рахунок компенсаційної продукції";

б) статтю 25 викласти у такій редакції:

„Стаття 25. Податки, збори та страхові внески, що сплачуються під час виконання угоди про розподіл продукції

1. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції визначаються Податковим кодексом України.

2. Під час виконання угоди про розподіл продукції інвестор сплачує податки та збори (обов’язкові платежі), визначені Податковим кодексом України, а також внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні, та внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні.

3. Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні, та внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні, сплачуються інвестором у загальному порядку, на умовах та в розмірах, установлених законодавством України на дату підписання угоди про розподіл продукції.”;

10) у статті 8 Закону України “Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 260) слова “які сплатили податок з власників транспортних засобів згідно із Законом України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” замінити словами “які сплатили податок на транспортні засоби згідно з Податковим кодексом України”.

11) у частині першій статті 69 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37-38, ст. 189; 2009 р., № 30, ст. 420):

у пункті 3:

у першому реченні слова “податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” замінити словами “податок на транспортні засоби”;

у другому реченні слово “власників” виключити;

пункт 5 виключити;

у пункті 7 слова “плата за забруднення навколишнього природного середовища” замінити словами “екологічний податок”.

12) частину другу статті 31 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1) після слів "набутих злочинним шляхом" доповнити словами “або контролюючим органам для забезпечення контролю за додержанням платниками податків податкового та валютного законодавства.";

13) статтю 31 Закону України „Про питну воду та питне водопостачання” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112) виключити;

14) у Законі України “Про гастрольні заходи в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 56):

у преамбулі слова “, а також порядок справляння та використання збору за проведення гастрольних заходів” виключити;

розділ ІІ виключити;

у статті 8:

у частині першій слова “загального та спеціального фондів” замінити словами “загального фонду”;

частину другу виключити;

статтю 9 виключити;

у статті 10 частини другу і третю виключити;

15) у Законі України „Про радіочастотний ресурс України” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526):

пункт 4 статті 10 виключити;

у пункті 5 частини другої статті 14 слова „розміру щомісячних зборів за користування радіочастотним ресурсом України,” виключити;

статтю 57 викласти у такій редакції:

„Стаття 57. Збір за користування радіочастотним ресурсом України

1. Користування радіочастотним ресурсом в Україні здійснюється на платній основі.

2. Збір за користування радіочастотним ресурсом України встановлюється Податковим кодексом України.”

16) у Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170):

пункт 7 частини другої статті 19 виключити;

пункт 6 статті 27 виключити;

у пункті 1 частини першої статті 67 слова „в порядку рубок головного користування” виключити;

статтю 77 викласти у такій редакції:

„Стаття 77. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

Спеціальне використання лісових ресурсів, крім розміщення пасік, є платним.

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюється Податковим кодексом України.”;

17) у Законі України „Про оренду землі” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 46 – 47, ст. 280; 2004 р., № 17 – 18, ст. 250; 2005 р., № 7 – 8, ст. 162, № 17 – 19, ст. 267; 2006 р., № 9 – 11, ст. 96; 2007 р. № 7-8, ст. 66; 2008, № 5-8, ст. 78; 2008, № 9, уточнення; 2008, № 27-28, ст. 253):

у статті 21:

у частині другій слова „до Закону України „Про плату за землю” замінити словами „до Податкового кодексу України”;

частини четверту, п’яту і сьому виключити;

частину першу статті 23 виключити;

18) у Законі України „Про відходи” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2002р., № 31, ст. 214; 2010 р., № 10, ст. 107):

пункт „і” статті 17 викласти у такій редакції:

„своєчасно в установленому порядку вносити екологічний податок, що справляється за розміщення відходів”;

пункт „л” частини першої статті 20 виключити;

пункт „ж” частини першої статті 21 виключити;

пункт „г” частини першої статті 23 виключити;

у статті 38:

пункт „б” частини першої викласти у такій редакції:

„б) встановлення ставок екологічного податку, що справляється за розміщення відходів, із диференціацією залежно від рівня небезпеки відходів та цінності території”

пункт „ж” виключити;

статтю 39 виключити”;

19) у Законі України „Про поводження з радіоактивними відходами” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 27, ст. 198; 2008 р., № 52, ст. 394):

у статті 4:

слова „збір за забруднення навколишнього природного середовища” замінити словами „екологічний податок” у відповідних відмінках;

частину четверту викласти у такій редакції:

„Ставки та порядок справляння екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та


Каталог: files
files -> Рабочая программа дисциплины «Введение в профессию»
files -> Рабочая программа по курсу «Введение в паблик рилейшнз»
files -> Основы теории и практики связей с общественностью
files -> Коммуникативно ориентированное обучение иностранным языкам в Дистанционном образовании
files -> Варианты контрольной работы №2 По дисциплине «Иностранный (англ.) язык в профессиональной деятельности» для студентов 1 курса заочной формы обучения, обучающихся по специальности 030900. 68 Магистратура
files -> Контрольная работа №2 Вариант №1 Text №1 Use of Non-Police Negotiators in a Hostage Incident
files -> Классификация основных человеческих потребностей по А. Маслоу Пирами́да потре́бностей
files -> Рабочая программа для студентов направления 42. 03. 02 «Журналистика» профилей «Печать», «Телевизионная журналистика»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница