Податковий кодекс України


/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строкстраница39/39
Дата12.05.2016
Размер9.64 Mb.
#614
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, встановлюються Податковим кодексом України, порядок використання коштів Фонду встановлюється Кабінетом Міністрів України.”
20) у Законі України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 46, ст. 345):

статтю 6 виключити;

статтю 12 доповнити частиною такого змісту:

"Парфумерні рідини упаковуються у флакони об'ємом не більше 255 куб. сантиметрів.";

у статті 14 після частини першої доповнити частиною такого змісту:

"спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої реалізуються вроздріб тільки через аптеки у флаконах з медичного скла об'ємом не більше ніж 100 куб. сантиметрів, крім таких лікарських засобів, як бальзами."

частину другу статті 15 викласти у такій редакції:

"Імпорт тютюнової сировини може здійснюватися лише:

суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на право виробництва тютюнових виробів;

тютюново - ферментаційними заводами, які здійснюють реалізацію (передачу) ферментованої тютюнової сировини виробникам тютюнових виробів або на експорт.".

у статті 17:

у частині другій:

абзац другий виключити;

доповнити абзацами наступного змісту:

“вивезення спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів з території акцизного складу або транспортування такої продукції без відмітки представника органу державної податкової служби на товарно-транспортній накладній про погодження відпуску — 200 відсотків вартості вивезеної або транспортованої продукції, але не менше 15000 гривень;

порушення вимог частини другої статті 15 цього Закону стосовно реалізації (передачі) ферментованої тютюнової сировини лише на експорт або виробникам тютюнових виробів – 50 відсотків вартості партії відвантаженого товару"

у частині четвертій після слова „приймаються” доповнити словами „органами державної податкової служби та/або”;

21) у Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000р., №38, ст. 315; 2001 р., №7, ст. 34; 2002 р., №5, ст. 32; 2005 р., №1, ст. 23): Преамбулу викласти у такій редакції:

«Цей Закон поширюється на усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі. Встановлення норм щодо незастосування реєстраторів розрахункових операцій у інших законах не допускається»

Статтю 9 викласти у наступній редакції:

«Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:


  1. при здійсненні роздрібної торгівлі на ринках ярмарках (за винятком роздрібної торгівлі у розташованих на їх територіях магазинах, кіосках, палатках, павільйонах, приміщеннях контейнерного типу);

  2. при наданні побутових послуг фізичними особами – підприємцями без найманих працівників:

  • вдома у замовника з ремонту та встановлення побутових машин і приладів, радіоелектронної апаратури, телеантен, ремонту і складання меблів, прибирання квартир, догляду за дітьми, хворими та людьми похилого віку, фотографування, приготування їжі, прання білизни, хімічного чищення меблів, килимів та інших килимових виробів (за умови проведення розрахунків на місці надання послуг)

  • з ремонту взуття, швейних та трикотажних виробів, виробів текстильної та шкіряної галантереї, радіоелектронної апаратури, побутових машин і приладів, металевих виробів та хімічного чищення;

3) при продажу з лотків та розносок газет, журналів та інших видань, листівок, конвертів, знаків поштової оплати, якщо питома вага такої продукції становить понад 50 відсотків загального товарообігу за відсутності продажу алкогольних напоїв та підакцизних непродовольчих товарів.»

Статтю 10 виключити;

22) у Законі України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 22, ст. 182):

абзаци третій і четвертий частини першої, частини другу, третю і четверту статті 7 виключити;

у статті 8:

у назві статті слова "цільових субсидій" замінити словами "сум податку на прибуток підприємств, зарахованих на спеціальні рахунки технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств, що виконують проекти технологічних парків";

в абзаці першому частини першої слова "кошти цільових субсидій" замінити словами "суми податку на прибуток підприємств";

у частинах другій і третій слова "Кошти цільових субсидій" замінити словами "Суми податку на прибуток підприємств";

статтю 10 виключити;

у статті 12:

у частині третій слова "цільових субсидій" замінити словами "податку на прибуток підприємств";

у частині четвертій слова "та податку на додану вартість" і "та відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" виключити;

у частині п’ятій слова "коштів цільових субсидій" замінити словами "сум податку на прибуток підприємств";

у другому реченні частини шостої слова "зарахованих на спеціальний рахунок коштів цільових субсидій" замінити словами "податку на прибуток підприємств, зараховану на спеціальний рахунок".

23) у Законі України „Про державну податкову службу в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 84; 2005 р., № 10, ст. 187, № 17 - 19, ст. 267):

у статті 1:

в абзаці першому після слів "Державна податкова адміністрація України, " доповнити словами "спеціалізовані державні податкові інспекції";

абзац третій після слів "(на два і більше районів)" доповнити словами "спеціалізовані (на дві і більше областей для роботи з окремими категоріями платників), "

Абзац шостий частини першої статті 2 викласти в такій редакції:

"надання консультацій з питань адміністрування податків та зборів, а також роз'яснення законодавства з питань оподаткування";

у статті 4:

абзац третій після слова "міжрайонні" доповнити знаком та словом


", спеціалізовані";

доповнити абзацом третім наступного змісту:

"Спеціалізовані державні податкові інспекції можуть бути підпорядковані державній податковій адміністрації України за її рішенням",

відповідно абзац третій вважати абзацом четвертим;

у статті 5:

абзац четвертий після слова "міжрайонні" доповнити знаком та словом


", спеціалізовані";

доповнити абзацом п’ятим наступного змісту:

У разі підпорядкування спеціалізованої державної податкової інспекції Державній податковій адміністрації України, начальник такої спеціалізованої інспекції призначається на посаду і звільняється з посади Головою Державної податкової адміністрації України.

відповідно абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

у статті 7 після слова "міжрайонні" доповнити знаком та словом
", спеціалізовані";

пункт 4) статті 8 після слова "податкові" доповнити словами "консультації та";

У назві статті 10 після слова "об’єднаних" доповнити знаком і словом ", спеціалізованих";

У абзаці першому статті 10 після слова "об’єднані" доповнити знаком і словом ", спеціалізовані";

у пункті 1) статті 10 слова "(обов’язкових платежів)" виключити;

пункт 11 статті 10 доповнити абзацами наступного змісту:

звертатися до суду про припинення державної реєстрації юридичної особи та підприємницької діяльності громадянина - підприємця, у тому числі про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб’єктів господарювання та/або змін до них, скасування рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про внесення змін до установчих документів, визнання недійсним свідоцтва платника податку на додану вартість та документів, що є наслідком такої діяльності, а також продовження строку адміністративного арешту активів платників податків та накладення арешту на кошти на банківських рахунках платника податків;

звертатися до суду про визнання недійсними правочинів, господарських зобов’язань, що можуть бути визнані недійсними з підстав, визначених законодавством;

звертатися до суду про стягнення до бюджету коштів та майна, отриманого сторонами за нікчемними правочинами, а також господарськими зобов’язаннями, що визнані судом недійсними;

звертатися до суду про зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах ( крім операцій щодо видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов’язань платника податків) за наявності хоча би однієї з таких підстав: відмови платника податків від проведення перевірки; недопущення посадових осіб органів державної податкової служби до обстеження територій та приміщень, визначених у Податковому кодексу України; ненадання або надання у неповному обсязі документів на перевірку; ненадання або надання у неповному обсязі документів, предметів та інших матеріалів для проведення експертизи; невиконання законних вимог органів державної податкової служби під час проведення виїзних перевірок; непред’явлення свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів господарювання, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на провадження діяльності, яка підлягає ліцензуванню та/або патентуванню; ненадання платником податків-фізичною особою до органів податкової служби податкової декларації про доходи за минулий рік у порядку встановленому Податковим кодексом України.

звертатися до суду, у разі коли платник податків не допускає для перевірки посадових осіб органів державної податкової служби та/або перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених Податковим кодексом, за місцезнаходженням такого органу з поданням про зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, та зобов’язання такого платника податків виконати законі вимоги працівників органів державної податкової служби, в тому числі податкового керуючого, передбачені Податковим кодексом,

звертатися до суду, у разі застосування адміністративного арешту майна платника податків, із заявою про зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку,

звертатися до суду з заявою про стягнення з дебіторів платника податку, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків;

звертатися до суду з заявою про зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, у разі, коли у платника податків відсутнє майно та/або його балансова вартість менше двократного розміру суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу;

звертатися до суду з заявою про продовження строку арешту майна платника податків за наявності достатніх підстав вважати, що звільнення майна з-під адміністративного арешту може загрожувати його зникненням або знищенням.

у пункті 17) статті 10 слова "Законом України "Про порядок погашення зобов’язань перед бюджетами та державними цільовими фондами" замінити словами "Податковим кодексом";

статті 11, 111, 112 та 13 вилучити;

абзац другий статті 20 викласти в наступній редакції:

"Головні управління (управління, відділи), Головне слідче управління, Управління внутрішньої безпеки Державної податкової адміністрації України та підпорядковані йому регіональні підрозділи внутрішньої безпеки при державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління (відділи) (з місцем дислокації в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі) Головних управлінь Державної податкової адміністрації України";

у абзаці третьому статті 20 після слова "управлінь" доповнити знаками та словом "(відділи)"".

в абзаці 4 статті 20 після слова "міжрайонних" доповнити знаком та словом ", спеціалізованих";

у статті 22 слова "передбачені пунктом 1, частиною першою пункту 2, пунктами 3 та 6 статті 11 цього Закону" замінити словами "передбачені пунктами 22.1.2, 22.1.4, 22.1.35, 22.1.36 статті 22 розділу І Податкового кодексу".

24) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18 - 22, ст. 144; 2005 № 11, ст.205):

після статті 55 доповнити новою статтею 551 такого змісту:

„Стаття 551. Фіктивна діяльність суб’єкта господарювання.

1. Ознаки фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про припинення особи, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними:

зареєстровано (перереєстровано) на недійсні (втрачені, загублені) та підроблені документи;

незареєстровано у державних органах, якщо обов’язок реєстрації передбачено законодавством;

зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам, або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження;

зареєстровано (перереєстровано) та проваджено фінансово-господарську діяльність без відома та згоди його засновників та призначених у законному порядку керівників”;

у статті 59:

у частині першій слова „цим Кодексом” замінити словом „законами”;

доповнити останнє речення частини сьомої після слів „запис вноситься” словом „лише”, а після слів „цього Кодексу” - словами „та подання головою ліквідаційної комісії або уповноваженою ним особою документів для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця у порядку, визначеному Законом України ”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”;

доповнити друге речення частини п’ятої статті 60 після слів „у встановленому законодавством порядку” словами „з обов’язковою перевіркою органом державної податкової служби, у якому перебуває на обліку суб’єкт господарювання”;

у статті 239:

абзац четвертий виключити;

доповнити статтю частиною такого змісту:

„2. Адміністративно-господарські санкції у вигляді скасування державної реєстрації та ліквідації суб’єкта господарювання застосовуються до суб’єкта господарювання при обов’язковому попередньому повідомленні про їх застосування до органу державної податкової служби, у якому він перебуває на обліку, та з дотриманням норм статей 36-38 Закону України ”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”;

статтю 242 виключити;

доповнити статтю 250 частиною такого змісту:

„2. Дія цієї статті не поширюється на штрафні санкції, розмір і порядок стягнення яких визначені Податковим кодексом України, податковими законами та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби та митної”;

25) частину четверту статті 212 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 - 26, ст. 131) викласти у такій редакції:

„4. Особа, яка вчинила діяння, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори, а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою, у тому числі фінансові санкціями, пеню у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

Це правило не застосовується, якщо після звільнення від кримінальної відповідальності на підставі частини четвертої цієї статті особа повторно вчинить діяння, передбачене частинами першою, другою, або третьою цієї статті”;

26) У Кримінально-процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961, №2, ст. 15):

перше речення частини першої статті 66 після слова “ревізій, ” доповнити словами “перевірок контролюючими органами своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів ”;

пункт 11 статті 101 викласти у такій редакції:

“11) податкова міліція - у справах, що належать згідно із законом до її компетенції; ”;

у статті 112:

у першому реченні частини четвертої після слова і цифр „статтями 216, 218” доповнити цифрами „219”. Відповідно у другому реченні даної частини після цифр „215, ” цифри „219” виключити;

у частині п’ятій після слова і цифр „статтями 191” доповнити словами і цифрами „частиною другою статті 205”;

27) доповнити статтю 19 Закону України “Про органи реєстрації актів громадянського стану” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 14, ст. 78) частиною такого змісту:

„Органи реєстрації актів громадянського стану, крім консульських установ і дипломатичних представництв України, подають органам державної податкової служби відомості про фізичних осіб для внесення або зміни таких даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Відомості передаються у вигляді відповідних облікових карток за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби України та погодженою з Міністерством юстиції України, у разі проведення реєстрації народження, смерті, видачі свідоцтв про народження (у тому числі повторних), проведення реєстрації чи видачі свідоцтв про реєстрацію інших актів громадянського стану, що пов’язані із зміною прізвища, імені, по батькові чи інших даних про фізичну особу, які включаються до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. Порядок взаємодії між органами державної податкової служби і органами реєстрації актів громадянського стану відповідно до Податкового кодексу України та цього Закону встановлюється Кабінетом Міністрів України”;

28) в абзаці шостому частини другої статті 3 Закону України „Про промислово-фінансові групи в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 23, ст. 88) слова „однієї тисячі розмірів установленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць” виключити;

29) у Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 1998 р., № 48, ст. 292; 1999 р., № 41, ст. 372; 2001 р., № 9, ст. 39, № 32, ст. 172, № 49, ст. 259; 2004 р., № 19, ст. 259, № 23, ст. 323; 2005 р., № 21, ст. 303, № 49, ст. 519; 2006 р., № 16, ст. 133):

у частині першій статті 26:

пункт 24 викласти у такій редакції:

“24) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до закону”;

доповнити частину пунктом 54 такого змісту:

“54) затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики транспортних засобів, припаркованих не у спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів”;

доповнити пункт „а” статті 28 підпунктами такого змісту:

7) укладення з юридичними і фізичними особами договорів на справляння місцевих зборів, обов’язковість укладення яких установлена законодавством;

8) підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів”;

доповнити пункт “а” статті 30 підпунктом такого змісту:

“14) узгодження з ринком паспортів ринку”;

у статті 69:

частину першу викласти у такій редакції:

“1. Органи місцевого самоврядування відповідно до Податкового кодексу України встановлюють місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори зараховуються до відповідних місцевих бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України з урахуванням особливостей, визначених Податковим кодексом України”;

частину другу виключити;

30) частину четверту статті 40 Закону України „Про страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50) після слів „за страховою діяльністю” доповнити словами „а також органи державної податкової та митної служби у випадку подання їм інформації на запит, зроблений відповідно до положень Податкового кодексу України”;

31) у Законі України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31 - 32, ст. 263; 2006 р., № 27, ст. 234, № 37, ст. 310):

абзац 5 статті 1 викласти в новій редакції:

„Місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення основної діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснюється управління та облік.”

частину четверту статті 6 викласти у наступній редакції:

„На посаду державного реєстратора призначається особа, яка має вищу юридичну або економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або бакалавра та стажем роботи за фахом у державній службі не менше одного року, або стажем роботи у інших сферах управління не менше трьох років, пройшла стажування від трьох до шести місяців та була атестована.”;

абзац третій частини четвертої статті 9 викласти у такій редакції:

„реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - реєстраційний номер облікової картки платника податків );

абзац третій частини четвертої статті 17 викласти у такій редакції:

„реєстраційний номер облікової картки платника податків ;

частину першу статті 19 доповнити абзацом такого змісту

„У разі зміни юридичною особою фактичного місця ведення основної діяльності чи розташування офісу, за адресою якого зареєстроване місцезнаходження юридичної особи, необхідно протягом 10 календарних днів надати державному реєстратору заяву про внесення змін та реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.”;

останній абзац частини 12 статті 19 викласти в новій редакції:

„У разі повернення до державного реєстратора рекомендованого листа з відміткою відділення зв'язку про відсутність юридичної особи за вказаною адресою або неподання юридичною особою протягом місяця з дати направлення їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу від дати, яка встановлена для чергового подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу.”;

абзац дев’ятий частини першої статті 36 доповнити словами:

„а також про прийняття на строк 3 роки всіх господарських первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, бухгалтерської звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів) за період 1095 днів, що передують даті останньої господарської операції.”;

в абзаці першому частини сьомої статті 36 слова „має право залишити” замінити словом „залишає”;

частину третю статті 37 виключити;

у частині другій статті 38:

абзац другий після слів „що не можна усунути” доповнити словами „у тому числі реєстрація на втрачені, викрадені чи підроблені документи або передання юридичної особи у володіння та/або управління померлим, безвісно відсутнім, недієздатним особам або особам з обмеженою цивільною дієздатністю”;

у статті 42:

у абзаці першому частини першої слова „та має ідентифікаційний номер” виключити;

частина другу виключити. У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами другою-шостою;

друге речення частини четвертої виключити;

у статті 45:

частину першу викласти у такій редакції:

„1. Зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені фізичної особи, місця її проживання, реєстраційного номеру облікової картки платника податків набирають чинності з дня їх державної реєстрації”;

абзаци шостий частини другої виключити

абзац другий частини четвертої виключити. У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;

у тексті Закону слова „ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків” у всіх відмінках та числах, „ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця - платника податків”, „ідентифікаційні номери платників податків”, „ідентифікаційних номерів” замінити словами „реєстраційний номер облікової картки платника податків” у відповідних відмінках та числах;

32) частину восьму статті 6 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 232) після слів “у випадках, передбачених” доповнити словами “Податковим кодексом України та”;

33) У Законі України „Про Національний архівний фонд та архівні установи” (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 15, ст. 86):

абзац третій статті 32 доповнити словами „(усі первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, бухгалтерську звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів) за період 1095 днів, що передують даті останньої господарської операції - протягом трьох років від здачі в архів, документи про нарахування та виплату заробітної плати найманим працівникам - протягом семидесяти років).”;

34) У Законі України „Про інформацію” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 48, ст. 650; 2000 р., № 27, ст. 213; 2002 р., № 29, ст. 194):

статтю 18 доповнити абзацом такого змісту „податкова інформація”;

доповнити статтею 251 такого змісту:

„Стаття 251. Податкова інформація.

Податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб’єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на органи державної податкової служби завдань і функцій.

Захист податкової інформації гарантується державою.

Порядок надання та отримання податкової інформації органами державної податкової служби визначається Кабінетом Міністрів України.

Система податкової інформації, її джерела та режим визначаються Податковим кодексом України та іншими нормативна-правовими актами.”

в абзаці сьомому у статті 37 після слів “або нормативними актами” доповнити словами “, крім випадків, коли така інформація вимагається за письмовим запитом контролюючого органу у межах компетенції щодо здійснення податкового, бюджетного та валютного контролю”;

абзац восьмий статті 37 викласти у такій редакції:

“інформацію фінансових установ, підготовлену для контролюючих органів, крім випадків, коли така інформація вимагається за письмовим запитом контролюючого органу для здійснення податкового, бюджетного та валютного контролю.”;

35) У Законі України “Про державну статистику” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 43, ст. 362; 2009 р., № 30, ст. 416):

абзац третій частини другої статті 22 викласти у такій редакції:

“інформацію щодо назв, адрес, номерів телефонів, видів діяльності, загальних сум заборгованості із виплати (нарахування) заробітної плати підприємств, установ і організацій, якщо інше не передбачено законодавством; ”;

36) У Законі України “Про цінні папери та фондовий ринок” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268):

в абзаці четвертому пункту 1 статті 42 після слів “внутрішніх справ, ” доповнити словами “органів державної податкової служби”;

37) У Законі України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (Офіційний вісник України 2007 р., № 44, ст.1771; 2008 р., № 1, ст.1):

Частину другу статті 2 викласти у такій редакції:

„Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю, контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства, контролю за проведенням готівкових розрахунків та касових операцій, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, використанням державного та комунального майна, банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання на ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, під час проведення процедур, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя”;

38) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40 - 44, ст. 356):

Статтю 93 викласти у новій редакції:

„Місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення, управління та облік.”

статтю 234 доповнити частиною такого змісту:

„3. Правові наслідки визнання фіктивного правочину недійсним встановлюються законами”;

статтю 657 після слів “державній реєстрації” доповнити знаком та словами “, крім договорів купівлі - продажу майна, що перебуває в податковій заставі. ”

39) У Законі України "Про Єдиний митний тариф":

абзац перший пункт "о" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992, №19, ст. 259 зі змінами) після слів "товари, які не виробляються в Україні" доповнити словами ", крім товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 4704 21 00 00 та 4707 90 10 00,"

40) У розділі XI Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., NN 36 - 43, ст. 508), цифри і слова:6309 00 00 00

Одяг та інші вироби, що використовувались

 

5,3

5,3

-

6310

Ганчір'я, що використовувалось або нове, рештки мотузок, канатів та тросів та вироби з мотузок, канатів або тросів, з текстильних матеріалів, що використовувалися:

 

 

 

 

6310 10

- сортовані:

 

 

 

 

6310 10 10 00

- - з вовни, тонкого або грубого волосу тварин

 

0

0

-

6310 10 30 00

- - з льону або бавовни

 

0

0

-

6310 10 90 00

- - з інших текстильних матеріалів

 

0

0

-

6310 90 00 00

- інші

 

0

0

-

замінити цифрами і словами:

6309 00 00 00

Одяг та інші вироби, що використовувались

 

5,3

5,3

шт.

6310

Ганчір'я, що використовувалось або нове, рештки мотузок, канатів та тросів та вироби з мотузок, канатів або тросів, з текстильних матеріалів, що використовувалися:

 

 

 
6310 10

- сортовані:

 

 

 
6310 10 10 00

- - з вовни, тонкого або грубого волосу тварин

 

0

0

шт.

6310 10 30 00

- - з льону або бавовни

 

0

0

шт.

6310 10 90 00

- - з інших текстильних матеріалів

 

0

0

шт.

6310 90 00 00

- інші

 

0

0

шт.40) Частину першу статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259 із наступними змінами) доповнити пунктом "я2" такого змісту:

2) устаткування (обладнання) та комплектувальні до нього, що ввозяться виключно для реалізації інвестиційного проекту, зареєстрованого у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, на який поширюється спеціальний режим оподаткування, встановлений статтею 2 глави 3 розділу XIV Податкового кодексу України.".
__________Каталог: files
files -> Рабочая программа дисциплины «Введение в профессию»
files -> Рабочая программа по курсу «Введение в паблик рилейшнз»
files -> Основы теории и практики связей с общественностью
files -> Коммуникативно ориентированное обучение иностранным языкам в Дистанционном образовании
files -> Варианты контрольной работы №2 По дисциплине «Иностранный (англ.) язык в профессиональной деятельности» для студентов 1 курса заочной формы обучения, обучающихся по специальности 030900. 68 Магистратура
files -> Контрольная работа №2 Вариант №1 Text №1 Use of Non-Police Negotiators in a Hostage Incident
files -> Классификация основных человеческих потребностей по А. Маслоу Пирами́да потре́бностей
files -> Рабочая программа для студентов направления 42. 03. 02 «Журналистика» профилей «Печать», «Телевизионная журналистика»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2023
обратиться к администрации

    Главная страница