Погребняк Надія Сергіївна м. Енергодар вересень 2013р. Запропонована програмастраница1/6
Дата11.05.2016
Размер479 Kb.
#150
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6
Схвалено Затверждено

Педагогічною радою Науково-методичною

ДНЗ «Ромашка» №10 радою НМЦ

Протокол № від________ Протокол № від_______

Голова педагогічної ради Голова НМР НМЦ

_________Л.А.Чергик __________С.М.БукреєваПарціальна програма з оздоровчої роботи

в сенсорній кімнаті

засобами арт-терапії та

здоровьязбережувальними технологіями

«Веселка здоров’я»
Укладач: вихователь-методист

Погребняк Надія Сергіївна

м. Енергодар

вересень 2013р.
Запропонована програма представляє раціональні підходи до організації та проведення корекційно - оздоровчих заходів у групах оздоровчої спрямованості. В ній викладено систему оздоровчо-профілактичної роботи в сенсорній кімнаті засобами арттерапії та здоров’язбережувальними технологіями з часто довгохворіючими дітьми, з ослабленим станом здоров'я та дітьми з особливими потребами спрямовану на розвиток сприйняття, тілесних відчуттів, рухової координації дітей, уміння розуміти та контролювати власний емоційний стан.

Программа, розроблена творчою групою «Здоров’ячок», адресована працівникам ДНЗ.

Зміст
1. Пояснювальна записка........................................................................................4

2. Мета, завдання програми....................................................................................5

5. Принципи організації роботи …………………….…………………………...7

4. Зміст програми.....................................................................................................6

5.Очікувані результати..........................................................................................14

6.Критерії оцінювання ефективності роботи……………………......................14

7..Література..........................................................................................................15

8.. Додатки..............................................................................................................16

8.1.Обладнання сенсорної кімнати…………………………………...….18

8.2 Конспекти занять для сенсорної кімнати……………………………21Пояснювальна записка

Споконвіку самої величезною цінністю для будь-якої людини було власне здоров'я та здоров'я його близьких. Недарма в народі говорили: «Гроші втратив - нічого не втратив , час втратив - багато втратив, здоров'я втратив - все втратив». Здоров'я дитини - це стан життєдіяльності, відповідне біологічному віку дитини, стан гармонійної єдності фізичних, інтелектуальних характеристик, адаптаційних і компенсаторних реакцій в процесі розвитку.

Щорічний моніторинг здоров’я, здійснюваний в нашому дитячому закладі медичними фахівцями, показує, що кількість повністю здорових дітей, стрімко знижується, зростає відсоток дітей, які мають порушення зору, постави, плоскоступості, проблеми шлунково-кишкового тракту і т. д.

Особливої уваги заслуговує проблема психічно-емоційного здоров'я дітей. Аналіз показує, що з кожним роком все більше в групах дитячого закладу дітей з синдромом гіперактивності та дефіциту уваги. Таким дошкільнятам важко тривалий час виконувати завдання, вони непосидючі, часто порушують правила поведінки, нерідко стають ініціаторами конфліктних ситуацій. Зустрічаються вихованці з проявами вербальної і невербальної агресії, «тривожні» діти, які мають проблеми контакту з однолітками і дорослими. Стикаючись з дитячою агресією, гіперактивністю, труднощами в спілкуванні, батьки і педагоги часто губляться, не знаючи, як правильно себе вести, як допомогти дитині. Як зміцнити і зберегти здоров'я наших дітей? Як привити навички здорового способу життя?

Для здійснення лікувально - оздоровчих та корекційних заходів, у нашому дитячому садку впровадили в практику метод арттерапії , один із сучасних напрямків в оздоровленні дітей. Арттерапія знімає у будь-якої дитини, самі різні прояви нестабільності настрою, тривоги. Особливо корисна і необхідна арттерапія дітям, які мають особистісні проблеми, а саме проблеми спілкування з однолітками та дорослими.

Однією з умов повного вирішення завдань арттерапії було створення сенсорної кімнати. Ефективність застосування таких кімнат у реабілітаційній та терапевтичної практики доведена досвідом багатьох країн, Унікальність полягає в першу чергу в тому, що вона дозволяє отримати позитивний психофізичний ефект без застосування будь-яких медикаментів, що особливо важливо в дитячій реабілітаційної терапії.

Сенсорна кімната - це особливим чином організоване середовище, що складається з безлічі різного роду стимуляторів, які впливають на органи зору, слуху, нюху, дотику і вестибулярні рецептори. Поєднання різних стимулів (світла, музики, кольору, запахів, тактильних відчуттів) надає різний вплив на психічний і емоційний стан людини: як заспокійливий, розслаблюючий, так і тонізуючий, стимулюючий, відновлюючий. Тому сенсорна кімната не тільки сприяє досягненню релаксації, але і дозволяє активізувати різні функції центральної нервової системи, зміцнити здоров'я дитини і одночасно вирішувати освітні завдання, в тому числі і в сенсорному розвитку дитини, який відіграє величезну роль у психологічному та соціальному становленні особистості. Ще Л.С.Вигодський звернув увагу на те, що в основі формування і розвитку вищих психічних функцій лежить складний процес інтеграції зовнішнього світу у внутрішній. Він надавав вирішальне значення процесу сприйняття для розвитку мови, вважаючи, що дитина може говорити і мислити тільки сприймаючи: «Розвиток сприйняття різної модальності створює ту первинну базу , на якій починає формуватися мова».

Таким чином, заняття в сенсорній кімнаті дозволяють стимулювати зорову, слухову, тактильну модальність і використовувати цю стимуляцію тривалий час, оскільки в даних умовах використовується масований потік інформації на кожен аналізатор і сприйняття стає більш активним.


Мета:

Розвиток сприйняття, збереження, зміцнення та відновлення фізичного, психофізичного та емоційного стану здоров'я дошкільнят за допомогою сенсорного обладнання і нетрадиційних методів оздоровлення.Завдання:

Розвиток і гармонізація емоційно -вольової сфери дітей:

 • зняття психоемоційного напруження;

 • саморегуляція і самоконтроль;

 • вміння керувати своїм тілом, диханням;

 • вміння передавати свої відчуття в мові;

 • вміння розслаблятися , звільнятися від напруги;

 • формування уявлень про позитивні і негативні емоції;

 • формування впевненості у собі.

Розвиток комунікативної сфери дітей:

 • розвиток емпатичних почуттів, бажання надавати один одному емоційну і фізичну підтримку;

 • формування мотивації до спілкування і розвиток комунікативних навичок;

 • подолання негативних емоцій по відношенню до однолітків (агресивність).

Розвиток психічних процесів і моторики дітей:

 • розвиток уваги, її стійкості і переключення;

 • розвиток пам'яті, мислення, уяви, сприйняття (зорового, тактильного, слухового), розумових здібностей;

 • розвиток координації, в тому числі зорово-моторної, сенсорних відчуттів, як основи емоційного реагування.

Оздоровчі завдання:

 • профілактика психофізичних та емоційних навантажень;

 • оздоровлення організму дитини використовуючи методи арттерапії та здоров'язберігаючих технології.

 • активація різних функцій центральної нервової системи за рахунок створення збагаченої мультисенсорной середовища;

 • зниження рухового тонусу ;

 • зниження рівня тривожності, агресивності, корекція страхів;

 • створення психологічного комфорту.

Принципи організації роботи в сенсорній кімнаті

Принцип етапності - поступове знайомство дитини з інтерактивним обладнанням і його можливостями. Оволодіння дитиною різними навичками, ускладнення завдання, варіюючи ступінь і інтенсивність впливу, вирішуючи безпосередньо корекційні та відновлювальні завдання.

Принцип наступності - складання занять з урахуванням рівня розвитку дітей. Взаємозв'язок фахівців (педагоги, психолог, логопед, мистецтвознавець, музичний керівник, інструктор з фізичного виховання, інструктор з лікувальної фізкультури) один з одним.

Принцип безперервності - навчання батьків способам взаємодії, оволодінням навичками арттерапії для продовження роботи вдома.

Принцип результативності -досягнення позитивних результатів незалежно від віку та захворювання дитини.

Зміст програми

Програма націлена на підвищення ефективності заходів, спрямованих на поліпшення психічного і фізичного здоров'я дітей, оволодіння різними прийомами саморегуляції, що допоможе дітям долати емоційне напруження, бар'єри у спілкуванні, краще розуміти себе та інших, дасть можливість висловити своє «Я».

Проводячи заняття педагог повинен дотримуватися таких правил:


 • відносини з дітьми повинні бути доброзичливі і доброзичливі;

 • заняття повинні проходити в ігровій формі з власної волі дітей і викликати інтерес;

 • не оцінювати відповіді дітей , тому що кожна дитина може мати власну думку;

 • давати дітям можливість розкривати свої почуття , проявляти себе , доносити свої бажання оточуючим.

Технології, використовувані в роботі.

Методика роботи в сенсорній кімнаті заснована на поетапному включенні і синхронізації всіх сенсорних потоків через різні види стимулюючого впливу і, що особливо важливо, самостійної діяльності дитини. Під час проведення занять використовуються такі технології: • кольоротерапія- впліває на настрій и загальний стан людини;

 • світлотерапія- покращує стан імунної системи; регулює функції багатьох гормонів;

 • звукотерапія-лікує звуками природи ;

 • ігротерапія-допомогає дитині висловити свої переживання найбільш прийнятним для неї чином через гру; проявити творчу актівність у вірішенні складний жіттєвіх ситуацій модельованіх в ігровому процесі. особливо це стосується дітей замкнутих, сором'язливих, не комунікативних, в тому чіслі дітей з особливими потребами;

 • ароматерапія-лікування широкого кола хвороб ароматами за рахунок ефективного впліву на емоції та настрій дітей;

 • релаксація-допомагає зміцнити та врегулювати психічне здоров'я

 • дихальна гімнастика;

 • пальчикова гімнастика;

 • гімнастика для очей;

 • психогімнастика;

 • міміка;

 • масаж і самомасаж.

Форми і методи роботи:

 • психотерапевтичні ігри;

 • дидактичні ігри, відповідні завданням.

 • вправи на м'язову релаксацію;

 • комунікативні гри;

 • • метод спрямованої уяви;

 • метод колірної діагностики (вибір кольору);

 • вправи;

 • психогімнастика;

 • прийоми арт-терапії;

 • психологічні етюди.

Для проведення занять були створені умови:

обладнання сенсорної кімнати направлено як для релаксації, так і активації дітей, а також працює на стимуляцію інтересу та рухової активності дітей, стимулює і підтримує увагу, створює радісну атмосферу свята. Світлове обладнання для темної кімнати: • стіни жовтого, блакитного, зеленого кольору з кольоровим підсвічуванням;

 • тренажер «зоряне небо» ;

 • тренажер « водоспад»;

 • тренажер « різнокольоровий дощ»;

 • світильники «Літаюча тарілка» , «Лава» , «Свіча» , «Аквалампа»

 • дзеркала з підсвічуванням;

 • мультимедійна установка.

Обладнання світлої кімнати:

 • м'які іграшки;

 • дитячі подушечки ;

 • сенсорні іграшки

 • настінне пано «Їжачок»

 • тренажер «Веселка»;

 • композиція «Акваріум»;

 • фонтани «Гномики» , «Хлопчик на черепасі», «Чарівний фонтан»;

 • тренажер «Жива квітка»;

 • сенсорна доріжка для стоп;

 • підвісна система «Мелодійний дзвін»;

 • зволожувач повітря;

 • аромалампи;

 • магнітофон;•

 • записи природних звуків, розслаблюючої музики;

Роздатковий матеріал:

•масажні м'ячики чотирьох кольорів;

•масажери для рук;

•нетрадиційне обладнання для розвитку дихального апарату: повітряні кулі, мильні бульбашки, пластикові пляшки з «конфетті» ,дудочки-свистки, вертушки .М'яке середовище:

 • сухий басейн;

 • гімнастичні мати;

 • ігрові модулі;

 • крісла -м'ячі

Спелеокімната: (використовується для казкотерапії та лікування соляними лампами )

 • соляні лампи 4 шт. ;

 • композиція « Гномики »;

 • дрібні м'які іграшки для кожної дитини;

 • пальчиковий театр.

Організація занять

Програма занять сенсорній кімнаті включає в себе три етапи: ознайомлювальний , адаптаційний і розвиваючий .

Необхідною на перших етапах є попередня підготовка дітей через розповідь про казкову, чарівну кімнату.

Ознайомленнчя з сенсорною кімнатою починається без включення сенсорних панелей, поступово та поетапно вводяться в дію елементи сенсорної кімнати.

Заняття проводяться підгрупами по 10-15детей. Час залежить від віку, якості уваги, поведінки дітей:


 • I-II молодша (10-15хвилин);

 • середня-старша група (20-25хвилин);

 • підготовча група (25-30хвилин).

Програма розрахована на 2 цикли по 12 занять.

Заняття проводяться один раз на тиждень.

1-ий цикл: жовтень-грудень;

2-ий цикл: лютий-квітень.Структура занять

Кожне заняття складається з вступної, основної та заключної частин.

1. Вступна частина (ритуал вітання, розминка) включає в себе ігри та вправи, що допомагають зняти психоемоційне напруження, розвинути комунікативні здібності, психологічно налаштувати дітей. Дуже важливо створити позитивну мотивацію на заняття - це вдається через інтерактивні вправи.

Ритуали привітання ( прощання ) є важливим моментом роботи з дітьми, що дозволяє згуртувати їх, створити атмосферу групової довіри та прийняття, що, у свою чергу, надзвичайно важливо для плідної роботи.

Розминка є засобом впливу на емоційний стан дітей, рівень їх активності, виконує важливу функцію налаштування на продуктивну групову діяльність. Певні розминочні вправи дозволяють активізувати дітей, підняти їх настрій, інші, навпаки, спрямовані на зняття емоційного надмірного збудження.

2. Основна частина (релаксація, ігри та вправи з використанням обладнання сенсорної кімнати, оздоровчі вправи)-являє собою сукупність вправ і прийомів, спрямованих на реалізацію завдань конкретного заняття, формування позитивної емоційно-вольової стабільності; активізацію пізнавальної діяльності. Послідовність вправ припускає чергування діяльності, зміну психофізичного стану дитини. Основна частина включає в себе активний блок і релаксаційний блок, який дозволяє використовувати сенсорну кімнату не тільки, як засіб проведення дозвілля і релаксації дітей з обмеженими можливостями, але і як один з методів корекції емоційного стану, який заснований на поетапному включенні і синхронізації всіх сенсорних потоків через різні види стимулюючого впливу і, що особливо важливо, самостійної діяльності дитини.3.Заключна частина (підбиття підсумків , ритуал прощання ).

Форми взаємодії з батьками:

 • консультації з питань корекції психоемоційного стану дитини;

 • батьківські збори, конференції;

 • дні відкритих дверей;

 • спільні розваги і свята;

 • дні здоров'я;

 • сімейні клуби;

 • папки-пересувки;

 • бесіди;

 • практичні покази (практикуми).

Завдання розвитку дитини

II молодший вік

 • розвивати емоційне, активне сприймання кольору, форми, величини та інших якості предметів;

 • підвищувати стійкість уваги;

 • Формувати яскраві та ситуативні почуття й емоції. (дитина легко переймається емоціями інших;

 • формувати моральні якості: діти починають розуміти, що можна, а чого не треба робити;

 • виховувати гуманні почуття та елементарні уявлення про доброту, чуйність, взаємодопомогу, увагу до дорослого та ровесників;

 • формувати вміння вчасно передбачати позитивні та негативні наслідки свого поводження; розуміння, що дружні стосунки позитивно впливають на настрій;

 • розвивати товариські взаємини між дітьми, вміння спільно гратися і діяти;

 • формувати гуманні почуття, елементарні уявлення про доброту, чуйність, товариськість, уважність; удосконалювати форми ввічливого звертання до дорослих та однолітків;

 • виховувати прагнення стримано поводитися, відчувати межу припустимої поведінки, належну дистанцію у взаєминах із різними людьми.

Середній вік

 • формувати посилення стійкості уяви та уваги емоцій та почуттів;

 • формувати дружелюбне ставлення до однолітків. здатність співчувати;

 • вчити керувати свою поведінку;

 • формувати вміння оцінювати власні вчинки та дії;

 • створювати умови для позитивних емоцій дитини;

 • запобігати виникненню депресивних станів;

 • проводити психогімнастику, спрямовану на вироблення навичок керування емоційними реакціями;

 • формувати здорові взаємини у колективі (між дітьми і дорослими), виховувати почуття взаємодопомоги, дружби, шанобливого ставлення до людей;

 • розповідати про вплив емоцій на нервову систему;

 • формувати цікавість у дітей до гри;

 • формувати вміння встановлювати контакти з дорослими та дітьми;

 • сприяти розвиткові дружніх взаємин між дітьми, проявів турбо­ти про ровесників та інших дітей.

 • виховувати ініціативність у становленні товариських взаємин із однолітками, вміння проявляти турботу про молодших дітей.


Старший вік

 • вчити адекватно реагувати на різні життєві ситуації, стримувати негативні емоції, які впливають на психічний розвиток, нервову систему;

 • сприяти прояву почуття щирості, приязності, співчуття;

 • закріплювати уявлення про дружні стосунки, взаємоповагу між дітьми;

 • вчити під час ігор дотримувати способів рольової поведінки, норм та етикету спілкування; розуміти, що у грі формуються всі позитивні риси характеру;

 • збагачувати знання дітей про пріоритети загальнолюдських цін­
  ностей: справедливість, чесність, доброту, повагу тощо;

 • розширювати уявлення дошкільника про авторитет та людські чесноти; вчити розуміти інших та рахуватися з чужою думкою;

 • виховувати вміння організовувати гру, прагнення досягати позитивного результату в індивідуальній і спільній діяльності;

 • формувати вміння оцінювати свої вчинки та вчинки інших людей.
  формувати переконання, що гарна поведінка забезпечує радісне життя, формує соціальне здоров'я;

 • формувати у дитини свідоме ставлення до життя як найвищої людської цінності та здорового способу життя як чинника збереження та зміцнення здоров'я, вчити турбуватися про збереження здоров'я.


Очікуваний результат:

 • зменшення захворюваності дітей;

 • підвищення емоційної стійкості;

 • збільшення середнього та високого рівня розвитку сприйняття у дітей набуття навичок довільної саморегуляції;

 • зниження рівня тривожності;

 • сформованість вміння розуміти і приймати емоційний стан свій і оточуючих;

 • здатність висловлювати свої потреби і почуття за допомогою вербальних і невербальних засобів;

 • вміння взаємодіяти в групі;

 • вміння досягати стану розслаблення.


Критерії оцінювання ефективності, щодо зміцнення здоров’я дітей:

 • за результатами аналізу захворюваності;

 • за результатами спостережень вихователів за дітьми:

II молодший вік

 • усвідомлює, що настрій впливає на поведінку та здоров’я;

 • активно сприймає колір, форму, величину та інші якості предметів;

 • вміє утримувати увагу;

 • починає розуміти, що можна, а чого не треба робити;

 • вміє спільно гратися і діяти;

Середній вік

 • стійкость уяви та уваги, емоцій та почуттів;

 • вміє дружелюбно ставитися до однолітків. співчувати;

 • вміє керувати свою поведінку;

 • вміє оцінювати власні вчинки та дії;

 • знає про вплив емоцій на нервову систему;

Старший вік

 • проявляє дружні та товариські стосунки з дітьми, допомагає молодшим дітям;

 • вміє поступливо, ввічливо ставитися до дітей протилежної статі; усвідомлює відмінність між добром і злом, може пояснити свої вчинки, схвалити або засудити їх;

 • уникає конфліктів, уміє порозумітися, не нав'язує власної думки;

 • здатна до самоконтролю та саморегуляції;

 • вміє аналізувати свою поведінку;

 • вміє організовувати гру, прагне досягати позитивного результату в індивідуальній і спільній діяльності;

 • свідомо ставиться до життя як найвищої людської цінності та здорового способу життя як чинника збереження та зміцнення здоров'я;

 • турбується про збереження здоров'я.


Література

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція) наказ МОН, молоді та спорту України від 22.05.2012 р. №615

 2. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

 3. Е Вільчковський Н.П.Денисенко «Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах»

 4. В.В,Єфремова «Система роботи з психофізичного розвитку дитини» Тернопіль ; вид-во «Мандрівець» 2009 р.

 5. Н.Ф.Денисенко, О.П.Аксьонова «Через рух до здоров’я»

 6. Н.Ф.Денисенко, С. Лупінович, А.Михайличенко «Витоки здоров’я дитини» Тернопіль ; вид-во «Мандрівець» 2010 р.

 7. Л.Лохвицька, Т.Андрющенко «Виховання здорової дитини в сучасній сім’ї» Тернопіль ; вид-во «Мандрівець» 2011р.

 8. Л.Лохвицька, Т.Андрющенко «Дошкільникам про основи здоров’я» Тернопіль ; вид-во «Мандрівець» 2008р.

 9. Г.І.Григоренко, Н.Ф.Денисенко, Ю.А.Коваленко, Н.В.Маковецька «Нетрадиційні методи оздоровлення дітей дошкільного віку» Запоріжжя 2006 р.

 10. Л.Л. Купріянчик «Здоров’я чисте джерело»»Ранок»-Н.Т. , 2006р.

 11. Н.Ф.Декнисенко, О.П.Аксьонова «Розвиток рухового інтелекту на заняттях з фізичного виховання» Запоріжжя, 2009р.

 12. Л.Блудова «Як виховати здорову дитину» Київ, вид-во «Шкільний світ», 2006 р.

 13. Н.Ф.Денисенко, С. Лупінович, А.Михайличенко «Формування здорової особистості в умовах розвивального середовища» Запоріжжя, 2010 р

 14. ЗОІППО «Інтерактивні форми та методи роботи» 2010р.

Додаток 1Обладнання сенсорної кімнати

М'яке підлогове покриття - забезпечє комфорт і безпеку в сенсорній кімнаті; призначене переважно для релаксації і спокійних розвиваючих ігор.

Сенсорна доріжка - сприяє розвитку рецепторів стопи; розвиток тактильного сприйняття; розвиток координації рухів; профілактика плоскостопості;

Пуфік-крісло з гранулами - дозволяє зняти зайву напруженість, заспокоїтися, прийняти зручну для спостереження позу. Поверхня пуфіка сприяє тактильної стимуляції дотичних з ним частин тіла. Легкі пенополістерольні гранули надають м'який приємний вплив і сприяють кращому розслабленню за рахунок легкого точкового масажу. Крім того, повітряний простір між гранулами забезпечує вентиляцію і сухе тепло.

Сухий басейн-використовується як для релаксації, так і для активних ігор. Лежачи в басейні , дитина може прийняти позу, яка відповідає стану його м'язового тонусу, і розслабитися. При цьому постійний контакт всієї поверхні тіла з кульками дає можливість краще відчути своє тіло і створює м'який масажний ефект, забезпечуючи глибоку м'язову релаксацію. М'які стінки басейну та пластмасові кульки служать безпечною опорою для тіла, що особливо важливо для дітей з руховими порушеннями. Такий вплив сприяє зниженню рівня психоемоційного напруження та корекції рівня тревожності. В басейні можна рухатися, міняти положення тіла, «плавати» в кульках. Такі дії сприяють розвитку координації рухів у просторі.

Масажні м'ячики-масаж благотворно позначається на емоційному і фізичному здоров'ї дитини, адже він сприяє зниженню рівня гормонів, що викликають стрес, зміцнює імунну систему , підвищує стійкість організму до хвороб, покращує травлення і обмін речовин. Щоденний масаж вчить розслаблятися у відповідь на стрес, збільшує витриваліст , покращує адаптивні можливості дитини. Масаж дає дітям не тільки фізичне здоров'я, а й стимулює розвиток розумових здібностей. Навіть при легкому погладжуванні величезна кількість імпульсів прямує в центри і кору головного мозку. Масажуючи долоні малюка , ми стимулюємо центри мови. Тренажер «Веселка» -

Світлове обладнання кімнати служить як для релаксації , так і активації . До першої групи належать фібероптичні ефекти: зоряне небо , зоряний дощ , водоспад , лампи « Лава » , дзеркальні кулі з підсвічуванням і ін До другої групи - проектори ефектів , інтерактивні панелі , системи прожекторів. Застосування обладнання активаційного блоку сенсорної кімнати направлено на стимуляцію дослідницького інтересу та рухової активності дітей.

Плазма або мультимедійна установка -сприйняття светоеффектов, вироблених даним приладом, розвиває:

-зорове сприйняття;

-уяву;

-знижує рівень тривожності;-сприяє психо-емоційному комфорту під час занять та відпочинку.

Тренажер «Зоряне небо» - важлива складова інтерактивного середовища темної сенсорної кімнати. При взаємодії з панно у дитини виникає відчуття, ніби то він доторкається рукою до зірок. Тренажер використовується для стимуляції візуальних відчуттів, просторових уявлень і орієнтуван , розвитку сприйняття, уяви, уваги, а також зниження психо - емоційного і м'язового рівня.

Музичний центр + набір музичних дисків-музика може підвищувати та знижувати тонус мускулатури, надавати знеболюючу дію, посилювати імунні реакції. Її благотворний вплив на нейроендокринну систему допомогає долати стан самотності, покращує психо-емоційний фон, підвищує соціальну активність, полегшує формування нових відносин і установок; розвиток слухового сприйняття; створення психологічного комфорту.

Дзеркальне панно - дозволяє розширити навколишній простір навколо обладнання сенсорної кімнати та посилити вплив світлових ефектів. Також дзеркала сприяють:

 • Розвитку візуального сприйняття власного тіла;

 • Міміки і пантоміміки;

 • Розвитку вміння висловлювати різні емоційні стани;

 • Формуванню впевненості в собі.

Релаксатор - портативний прилад, що дозволяє впливати на відчуття людини звуком, запахом і світлом, тим самим стимулюючи всі аналізатори; сприяє розвитку нюху, формуванню вміння диференціювати запахи; має антистресовий вплив, стабілізує психічний стан.

Система " Мелодійний дзвін " (музика вітру). Приємні переливи ніжних звуків діють заспокійливо. Крім того, ці звуки служить сигналом переходу від однієї діяльності до іншої , тим самим сприяючи переключенню уваги і розвитку процесів саморегуляції. У роботі з дітьми" музику вітру " використовую для тренування дихання.

Середовище сенсомоторного розвитку ( сенсорні іграшки, мілкий роздатковий матеріал, настінне тактильне панно «Їжачок », пальчиковий театр, чудовий мішечок, конструктор, м'який ящик з дрібними камінчиками, кульками, каштанами, квасолею і т.д.) Використовується для розвитку координаційних і сенсорно - перцептивних здібностей , а також їх корекція, що значимо для дітей раннього віку, розвитку загальної та дрібної моторики. Це середовище, де моторно- руховий розвиток йде на основі поліфункціонального ігрового устаткування, що дозволяє дітям взаємодіяти з ними.
Додаток 2


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Учебное пособие Издательство Института Психотерапии Москва 2002 Филиппова Г. Г
downloads -> Сборник материалов VI международной научно-практической конференции «михоило-архангельские чтения»
downloads -> Т. Г. Шевченко рыбницкий филиал пгу им. Т. Г. Шевченко V международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения» Сборник
downloads -> Исследование показателей морально-психологического климата в трудовом коллективе Москва 2014
downloads -> Мэтры мировой психологии э. Г. Эйдемиллер И. В. Добряков И. М. Никольская
downloads -> М. И. Лисина считает, что образ себя и прежде всего аффективный компонент возникает в младенческом возрасте. М. И. Лисина выделяет, с одной стороны, частные, конкретные знания, представления субъекта о своих возмож
downloads -> Ю. В. Кравченко, завідувач навчально-методичного кабінету історії та основ правознавства Н. С. Черткова
downloads -> А. И. Захаров ночные дневные и


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница