Програма діяльності атестата Розділ IV. Соціально-моральні особливості особистості вчителяДата17.05.2016
Размер327 Kb.
#18413
ТипАнкета
Діагностичний кейс

для проведення атестації педагогів


Розділ IV.

Соціально-моральні особливості особистості вчителя

Діагностична програма діяльності атестата


Розділ IV.

Соціально-моральні особливості особистості вчителя

Мета: виявлення стилю педагогічного спілкування, ступеню громадської позиції, рівня комунікабельності, стилю спілкування педагога з учнями та батьками; визначення рис характеру, приналежності до якого типу характеру.


Критерії оцінки

Методика виявлення

Відповідальн.

Термін

1. Особливості комунікацій педагога. Визначення стилю педагогічного спілкування, рівень комунікабельності

Виявлення схильності до трьох типів педагогічного спілкування: авторитарного, демократичного, ліберального.

Анкета “Стиль педагогічного спілкування”

(додаток 1)


Анкета Ряховського визначення рівня комунікабельності

(додаток 2)ЦППСР

ІV тиждень грудня

І тиждень січня2. Здатність до співпраці з учнями

Веде постійний пошук нових прийомів переконливого впливу й передбачає їх можливе використання в спілкуванні з дітьми. Обговорює й аналізує ситуації разом з учнями і залишає за ними право приймати власні рішення. Уміє сформувати громадянську позицію учня, його реальну соціальну поведінку й вчинки, світогляд і ставлення до учіння, а також готовність до подальших виховних впливів учителя.

Виховує вміння толерантно ставитися до чужих поглядів. Уміє обґрунтовано користуватися поєднанням методів навчання й виховання, що дає змогу досягти хороших результатів при оптимальному докладанні розумових, вольових та емоційних зусиль учителя й учнів.

Володіє такими якостями, як гуманність, доброта,чуйність, справедливість, чесність, совісність, щирість. Стосунки з дітьми будує на довірі,повазі, вимогливості, справедливості.

Наполегливо формує моральні уявлення, поняття учнів, виховує почуття гуманності, співчуття, жалю, чуйності. Створює умови для пошуку, відбору та розвитку талантів, розумових і фізичних здібностей дітей.Вчителі початкової ланки

Проективна методика “Намалюй свою вчительку”

Прак психолог школи

Грудень

Вчителі середньої та старшої лани школи


Анкета для учнів 5-11 класів

(додаток 3)Заст. директора з НВР

Грудень

3. Рівень співпраці з батьками

Залучає батьків до діяльності, спрямованої на створення умов, сприятливих для розвитку їхніх дітей; формує в батьків позитивне ставлення до оволодіння знаннями педагогіки й психології.

Налагоджує контакт із сім’єю не тільки тоді, коли потрібна допомога батьків, а постійно, домагаючись відвертості, взаємопорозуміння, чуйності. В своїй роботі використовує сучасні, активні форми взаємодії з батьками.Анкета для батьків

(додаток 4)Заст. директора з НВР

Лютий

4. Особливості особистості педагога. Визначення рис та типу характеру

Приналежність до типу характеру: екстраверт/інтроверт. Визначення позитивних рис характеру.

Тест “Інтроверт/

екстраверт”

(додаток 5)


ЦППСР

ІV тиждень грудня

І тиждень січня5. Громадська позиція

Є ініціатором та із задоволенням бере участь в організації суспільних заходів навчального закладу. Приймає активну участь в роботі ПК, конкурсах, святах, масових заходах закладу та відділу освіти. Здатний орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя в Україні; вміє застосовувати процедури й технології захисту власних інтересів, прав і свобод своїх та інших громадян, виконання громадянських обов'язків у межах місцевої громади та держави загалом; застосовувати способи та стратегії взаємодії з органами державної влади; Притаманні такі риси характеру, як патріотизм, національна самосвідомість, правосвідомість, толерантність, усвідомлення рівних прав, обов’язків і свобод для всіх громадян,громадянська гідність, почуття громадянської відповідальності. Вміє робити свідомий вибір та застосовувати демократичні технології прийняття індивідуальних і колективних рішень; Досконало володіє державною мовою.

Анкета для педагогів - колег

(додаток 6)Члени експертної групи

Заст.


директора з НВР

Січень

Співбесіда з адміністрацією
Лютий


Зведена відомість за результатами

діагностичної програми діяльності атестанта

ПІБ__________________ ЗОШ______________ Спеціальність______________________

1. Особливості комунікацій педагога. Визначення стилю педагогічного спілкування, рівень комунікабельності

Стиль педагогічного спілкування

демократичний

25-30 балівавторитарний

20-24 балиліберальний

0-19 балівРівень комунікабельності

Позитивний показник

9-24 балівНейтральний показник

4-8, 25-29 балівНегативний показник

менше 3, 30-32 балів2. Здатність до співпраці з учнями

“Намалюй свою вчительку”

Позитивний висновок

Нейтральний висновок

Негативний висновок

Судження учнів 5-8 класів

Високий рівень

61-80 балівСередній рівень

36-60 балівНизький рівень

0-35балівСудження учнів 9-11 класів

Високий рівень

61-80 балівСередній рівень

36-60 балівНизький рівень

0-35балів3. Рівень співпраці з батьками

Думка батьків

Високий рівень

61-80 балівСередній рівень

36-60 балівНизький рівень

0-35балів4. Особливості особистості педагога. Визначення рис та типу характеру

Тип характеру


Позитивний висновок

35-49 балівНейтральний висновок

20-34 балівНегативний висновок

0-19 балів5. Громадська позиція

Судження колег

Високий рівень

9-10 балівСередній рівень

5-8 балівНизький рівень

0-4 бали


ЗАГАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Високий рівень

261-353 балиСередній рівень

148- 262 балівНизький рівень

0-147 балів
Додаток 1


Анкета «Стиль педагогического общения»

Внимательно прочитайте вопрос. Выберите наиболее предпочтительный вариант ответа.1. Считаете ли вы, что ученик должен:
а) делится с вами своими мыслями, чувствами;
б) говорит вам только то, что он сам захочет;
в) оставляет свои мысли и переживания при себе.

2. Если ученик взял у другого без спроса карандаш, то вы:
а) доверительно с ним говорите и предоставите возможность самому принять решение;
б) дети сами разберутся в своих проблемах;
в) известите об этом всех учеников и заставите вернуть взятое с извинениями

3. Подвижный, суетливый, иногда недисциплинированный ребёнок на занятии был

сосредоточен, аккуратен и хорошо выполнил задание, как вы поступите:
а) похвалите и всем детям покажете его работу;
б) проявите заинтересованность, выясните, почему так хорошо получилось сегодня;
в) скажете ему «всегда бы так занимался».
4. Ученик при входе в класс не поздоровался. Как вы поступите:
а) заставите его поздороваться;
б) не обратите на него внимание;
в) сразу же вступите с ним в общение, не упоминая его промаха.
5. Ученики на перемене спокойно занимаются. У вас есть свободная минута. Что вы предпочтёте делать:
а) спокойно, не вмешиваясь, наблюдать, как они общаются и работают;
б) помочь, подсказать, сделать замечание;
в) заниматься своими делами (записи, подготовка).
6. Какая точка зрения кажется вам правильной:
а) чувства, переживания ребёнка ещё поверхностны, быстро проходящие, и на них не стоит обращать внимания;
б) эмоции ребёнка, его переживания – это важные факторы, с их помощью можно эффективно обучать и воспитывать;
в) чувства ребёнка удивительны, переживания его значимы, к ним нужно относиться бережно, с большим тактом.
7. Ваша исходная позиция в работе с детьми:
а) ребёнок слаб, неразумен, неопытен, и только взрослый может и должен научить его и воспитатья;
б) у ребёнка много возможностей для саморазвития, взрослый должен максимально повышать активность самого ребёнка;
в) ребёнок развивается неуправляемо, находится под влиянием наследственности и семьи, поэтому главная задача, чтобы он был здоров, накормлен, не нарушал дисциплины.
8. Как вы относитесь к активности ученика:
а) положительно – без неё невозможно полноценное развитие;
б) отрицательно – она часто мешает целенаправленно и планово вести обучение и воспитание;
в) положительно, но только тогда, когда активность контролируется педагогом.
9. Ребёнок не захотел выполнять задание под предлогом, что он уже делал это дома, ваши действия:
а)сказали бы «ну и не надо»;
б) заставили бы выполнить работу;
в) предложили бы выполнить задание.
10. Какая позиция, по-вашему, правильная:
а) ребёнок должен быть благодарен взрослым за заботу о нём;
б) если ребёнок не осознаёт заботу взрослых о нём, не ценит, то это его дело, когда-нибудь пожалеет;
в) учитель должен быть благодарен детям за их доверие и любовь.

Ответ Число балов по номеру вопросов


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a 2 3 2 2 3 1 2 3 1 2
б 3 1 3 1 2 2 3 1 2 1
в 1 2 1 3 1 3 1 2 3 3

ИТОГО: ____________


25-30 очков – тяготеет к демократическому стилю
20-24 очка – преобладает авторитарный стиль
10-19 очков – характерен либеральный стиль
1. Авторитарный

При авторитарном стиле характерная тенденция на жесткое управление и всеобъемлющий контроль выражается в том, что преподаватель значительно чаще своих коллег прибегает к приказному тону, делает резкие замечания. Бросается в глаза обилие нетактичных выпадов в адрес одних членов группы и неаргументированное восхваление других. Авторитарный преподаватель не только определяет общие цели работы, но и указывает способы выполнения задания, жестко определяет, кто с кем будет работать, и т. д. Задания и способы его выполнения даются преподавателем поэтапно. Характерно, что такой подход снижает деятельностную мотивацию, поскольку человек не знает, какова цель выполняемой им работы в целом, какова функция данного этапа и что ждет впереди. Следует также заметить, что в социально-перцептивном отношении, как и в плане межличностных установок, поэтапная регламентация деятельности и ее строгий контроль свидетельствуют о неверии преподавателя в позитивные возможности учащихся. Во всяком случае, в его глазах учащиеся характеризуются низким уровнем ответственности и заслуживают самого жесткого обращения. При этом любая инициатива рассматривается авторитарным преподавателем как проявление нежелательного самоволия. Исследования показали, что такое поведение руководителя объясняется его опасениями потерять авторитет, обнаружив свою недостаточную компетентность: "Если кто-то предлагает нечто улучшить, построив работу по-другому, значит, он косвенно указывает на то, что я этого не предусмотрел". Кроме того, авторитарный лидер, как правило, субъективно оценивает успехи своих подопечных, высказывая замечания не столько по поводу самой работы, сколько относительно личности исполнителя. При автократическом стиле руководства учитель осуществляет единоличное управление руководством коллективом, без опоры на актив. Учащимся не позволяют высказывать свои взгляды, критические замечания, проявлять инициативу, тем более претендовать на решение касающихся их вопросов. Учитель последовательно предъявляет к учащимся требования и осуществляет жесткий контроль за их выполнением. Авторитарному стилю руководства свойственны основные черты автократического. Но учащимся позволяют участвовать в обсуждении вопросов, их затрагивающих. Однако решение, в конечном счете, всегда принимает учитель в соответствии со своими установками.
2. Либеральный

Главной особенностью либерального (попустительского) стиля руководства по сути дела является самоустранение руководителя из учебно-производственного процесса, снятие с себя ответственности за происходящее. Попустительский стиль оказывается наименее предпочтительным среди перечисленных. Результаты его апробации - наименьший объем выполненной работы и ее наихудшее качество. Важно отметить, что ученики не бывают, удовлетворены работой в подобной группе, хотя на них и не лежит никакой ответственности, а работа скорее напоминает безответственную игру. При попустительском стиле руководства учитель стремится, как можно меньше вмешиваться в жизнедеятельность учащихся, практически устраняется от руководства ими, ограничиваясь формальным выполнением обязанностей и указаний администрации. Непоследовательный стиль характерен тем, что учитель в зависимости от внешних обстоятельств или собственного эмоционального состояния осуществляет любой из описанных выше стилей руководства.3.Демократический

Что касается демократического стиля, то здесь в первую очередь оцениваются факты, а не личность. При этом главной особенностью демократического стиля оказывается то, что группа принимает активное участие в обсуждении всего хода предстоящей работы и ее организации. В результате у учеников развивается уверенность в себе, стимулируется самоуправление. Параллельно увеличению инициативы возрастают общительность и доверительность в личных взаимоотношениях. Если при авторитарном стиле между членами группы царила вражда, особенно заметная на фоне покорности руководителю и даже заискивания перед ним, то при демократическом управлении учащиеся не только проявляют интерес к работе, обнаруживая позитивную внутреннюю мотивацию, но сближаются между собой в личностном отношении. При демократическом стиле руководства учитель опирается на коллектив, стимулирует самостоятельность учащихся. В организации деятельности коллектива учитель старается занять позицию "первого среди равных". Учитель проявляет определенную терпимость к критическим замечаниям учащихся, вникает в их личные дела и проблемы. Ученики обсуждают проблемы коллективной жизни и делают выбор, но окончательное решение формулирует учитель.Додаток 2

Анкета уровень общительности

Ряховского

Анкета оценки уровня общительности, коммуникативности содержит возможность определить уровень коммуникабельности человека. Отвечать на вопросы следует используя три варианта ответов – «да», «иногда» и «нет».Инструкция: «Вашему вниманию предлагается несколько простых вопросов. Отвечайте быстро, однозначно: «да», «нет», «иногда».

Оценка ответов;

«да» – 2 очка, «иногда» – 1 очко, «нет» – 0 очков.Текст опросника

 1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли Вас ее ожидание из колеи?

 2. Вызывает ли у Вас смятение и неудовольствие поручение выступить с докладом, сообщением, информацией на каком-либо совещании, собрании или тому подобном мероприятии?

 3. Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента?

 4. Вам предлагают выехать в командировку в город, где Вы никогда не бывали. Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы избежать этой командировки?

 5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было?

 6. Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратится к Вам с просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то вопрос)?

 7. Верите ли Вы, что существует проблема «отцов и детей» и что людям разных поколений трудно понимать друг друга?

 8. Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам вернуть деньги, которые занял несколько месяцев назад?

 9. В ресторане либо в столовой Вам подали явно недоброкачественное блюдо. Промолчите ли Вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку?

 10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком. Вы не вступите с ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это?

 11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в магазине, библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться от своего намерения или встанете в хвост и будете томиться в ожидании?

 12. Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению конфликтных ситуаций?

 13. У Вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки произведений литературы, искусства, культуры и никаких чужих мнений на этот счет Вы не приемлете. Это так?

 14. Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки зрения по хорошо известному Вам вопросу, предпочитаете ли Вы промолчать и не вступать в разговор?

 15. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том или ином служебном вопросе или учебной теме?

 16. Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в письменной форме, чем в устной?

Полученные очки суммируются, и по классификатору определяется, к какой категории относится испытуемый.

Классификатор теста

30-31 очков. Вы явно некоммуникабельны, и это Ваша беда, так как больше всего страдаете от этого Вы сами. Но и близким Вам людям нелегко. На Вас трудно положиться в деле, которое требует групповых усилий. Старайтесь быть общительнее, контролируйте себя.

25-29 очков. Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество, поэтому у Вас мало друзей. Новая работа и необходимость новых контактов если и не ввергают Вас в панику, то надолго выводят из равновесия. Вы знаете эту особенность своего характера и бываете недовольны собой. Но не ограничивайтесь только таким недовольством – в Вашей власти переломить эти особенности характера. Разве не бывает, что при какой-либо сильной увлеченности Вы приобретаете вдруг полную коммуникабельность? Стоит только встряхнуться.

19-24 очков. Вы в известной степени общительны и в незнакомой обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы Вас не пугают. И все же с новыми людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и диспутах участвуют неохотно. В Ваших высказываниях порой слишком много сарказма, без всякого на то основания. Эти недостатки исправимы.

14-18 очков. У вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, охотно слушаете интересного собеседника, достаточно терпеливы в общении, отстаиваете свою точку зрения без вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете на встречу с новыми людьми. В то же время не любите шумных компаний; экстравагантные выходки и многословие вызывают у Вас раздражение.

9-13 очков. Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх меры). Любопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам, что, бывает, вызывает раздражение окружающих. Охотно знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в центре внимания, никому не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Бывает, вспылите, но быстро отходите. Чего Вам недостает, так это усидчивости, терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При желании, однако, Вы можете себя заставить не отступать.

4-8 очков. Вы, должно быть, «рубаха-парень». Общительность бьет из Вас ключом. Вы всегда в курсе всех дел. Вы любите принимать участие во всех дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у Вас мигрень или даже хандру. Охотно берете слово по любому вопросу, даже если имеете о нем поверхностное представление. Всюду чувствуете себя в своей тарелке. Беретесь за любое дело, хотя не всегда можете успешно довести его до конца. По этой самой причине руководители и коллеги относятся к Вам с некоторой опаской и сомнениями. Задумайтесь над этими фактами.

3 очка и менее. Ваша коммуникабельность носит болезненный характер. Вы говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к Вам никакого отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых совершенно не компетентны. Вольно или невольно Вы часто бываете причиной разного рода конфликтов в Вашем окружении. Вспыльчивы, обидчивы, нередко бываете необъективны. Серьезная работа не для Вас. Людям – и на работе, и дома, и вообще повсюду – трудно с Вами. Да, Вам надо поработать над собой и своим характером! Прежде всего воспитывайте в себе терпеливость и сдержанность, уважительно относитесь к людям, наконец, подумайте о своем здоровье – такой стиль жизни не проходит бесследно.

Додаток 3


Анкета для экспертной оценки учителя

(для учащихся среднего звена, 5-8 классы)
Описание анкеты

Данная анкета предназначена для оценки двух компонентов в деятельности учителя:

1. Воспитательного (объективная оценка и формирование личности ребенка, эмпатийное отношение к ребенку).

2. Организационно-мотивационного (сознание у ребенка интереса к работе, организация детского коллектива, эффективная организация деятельности).

Обучающий (дидактический) компонент деятельности учителя не включен в данную экспертную оценку; он оценивается по особым методическим критериям. Первый компонент оценивается пунктами анкеты 1-8, второй компонент – пунктами 9-12. каждый пункт состоит из двух утверждений, противоположных по смыслу. Учащийся должен оценить, какое из этих утверждений более верно по отношению к данному учителю. Оценка выставляется по 5-балльной шкале, где баллы «5 и 4» относятся к «положительному» полюсу, баллы «1 и 2» относятся к «отрицательному», а балл «3» является промежуточным.

Чем выше итоговый бал учителя, тем более положительно оценивается учащимися его деятельность.


Проведение экспертной оценки.

В качестве экспертов выступают учащиеся тех классов, в которых преподает данный учитель. Чем больше классов участвует в оценке, тем более объективным будет результат. Нежелательно ограничиваться только тем классом, в котором педагог является классным руководителем. Оптимальным можно считать проведение оценки в двух классах.

Перед проведением анкетирования необходимо объяснить ученикам серьезность процедуры, настроить их на искренние ответы. Нужно подчеркнуть и, безусловно, соблюдать анонимность ответов.

Каждому ученику должен быть выдан опросный лист. По возможности нужно исключить «совещания» между учениками, каждый должен высказать свое личное мнение. Нельзя читать вслух анкету всему классу (чтобы исключить влияние интонации, плохое понимание и т.д.).

Время на заполнение анкет не ограничивается. Заполненные опросные листы должны храниться в месте, исключающем свободный доступ.
Обработка анкеты

Для каждой анкеты подсчитывается 3 показателя:

х1 – оценка по блоку 1: суммируются баллы по пунктам 1-8;

х2 - оценка по блоку 2: суммируются баллы по пунктам 9-12 и умножаются на 2;

х* - общая экспертная оценка: суммируются х1 и х2.

После обработки каждой анкеты вычисляются итоговые показатели для данного учителя:

х1 – среднее арифметическое по 1 блоку, вычисляется по формуле:

х1 = сумма х1/N (N – количество анкет);

х2 - среднее арифметическое по 2 блоку, вычисляется по формуле:

х2 = сумма х2/N (N – количество анкет);

х* - среднее арифметическое общей экспертной оценки, вычисляется по формуле: х* = сумма х*/N (N – количество анкет).

Последний показатель (х*) является основным. По его величине делается вывод об оценке деятельности учителя.


Значение общей экспертной оценки:

16-35 баллов – низкая,

36-60 баллов – средняя,

61-80 баллов – высокая.


Показатели х1 и х2 являются вспомогательными. Каждый из них может варьироваться в диапазоне от 8 до 40 баллов. По соотношению этих показателей можно судить о преобладании в деятельности учителя воспитательного или организационно-мотивационного компонента.

Дорогой друг!

Предлагаем тебе высказать свое мнение о педагоге твоей школы
__________________________________________________________________

(ФИО педагога)

Прочитай каждый пункт анкеты, состоящий из двух противоположных утверждений.

Если ты полностью согласен с утверждением из левого столбца, обведи цифру «5».

Если ты не вполне уверен, т.е. считаешь, что это «скорее всего так», обведи цифру «4».

Если ты полностью согласен с утверждением из правого столбца, обведи цифру «1».

Если ты не вполне уверен, обведи цифру «2».

Если ты затрудняешься с ответом, обведи цифру «3».Проследи, чтобы ни один из пунктов анкеты не был пропущен.


1. Многие черты характера учителя ты хотел бы воспитать в себе

5 4 3 2 1

Ты ни в чем не хотел бы походить на учителя

2. Учитель относится к тебе по-доброму, внимательно

5 4 3 2 1

Учитель часто бывает раздражительным, его не интересуют твои дела дома

3. Ты охотно беседуешь с учителем в пересменку и после уроков

5 4 3 2 1

Ты не хотел бы разговаривать с учителем помимо урока

4. Ты мог бы пожаловаться учителю или рассказать какой-то свой секрет

5 4 3 2 1

Ты не доверил бы учителю своих секретов

5. Педагог может заступиться за тебя, если ты прав, перед классом, родителями, учителями

5 4 3 2 1

Учитель не будет заступаться за тебя, даже если ты прав

6. Учитель радуется твоим успехам, верит в тебя

5 4 3 2 1

Учителю все равно, он только ставит отметки

7. Учитель справедливо относится ко всем ребятам

5 4 3 2 1

Учитель не любит некоторых ребят и бывает к ним несправедлив

8. Учитель может поднять тебе настроение, рядом с ним ты чувствуешь себя увереннее

5 4 3 2 1

Учитель часто приходит в класс сердитым, рядом с ним ты чувствуешь себя испуганным и виноватым

9. Тебе хотелось бы заниматься с учителем подготовкой «огонька», концерта, похода

5 4 3 2 1

Тебе не хотелось бы заниматься с учителем подготовкой «огонька», концерта, похода

10. Тебе интересно с учителем, с ним спорится любая работа

5 4 3 2 1

С учителем скучно, любая работа с ним кажется ненужной

11. Учитель легко может организовать ребят на какое-либо дело

5 4 3 2 1

Учителю долго приходится уговаривать и заставлять класс взяться за какое-либо дело

12. Если бы учителю было столько лет, сколько тебе, он был бы лидером среди твоих друзей

5 4 3 2 1

Если бы учителю было столько лет, сколько тебе, вы не приняли бы его в свою компаниюАнкета для экспертной оценки учителя

(для учащихся старшего звена, 9-11 классы)
Дорогой друг!

Предлагаем тебе высказать свое мнение о педагоге твоей школы


__________________________________________________________________

(ФИО педагога)

Прочитай каждый пункт анкеты, состоящий из двух противоположных утверждений.

Если ты полностью согласен с утверждением из левого столбца, обведи цифру «5».

Если ты не вполне уверен, т.е. считаешь, что это «скорее всего так», обведи цифру «4».

Если ты полностью согласен с утверждением из правого столбца, обведи цифру «1».

Если ты не вполне уверен, обведи цифру «2».

Если ты затрудняешься с ответом, обведи цифру «3».Проследи, чтобы ни один из пунктов анкеты не был пропущен.

1. Учитель является для тебя авторитетом

5 4 3 2 1

Учитель не является для тебя авторитетом

2. Педагог доброжелателен, тактичен и внимателен к тебе

5 4 3 2 1

Педагог не доброжелателен, невнимателен или бестактен

3. Ты охотно общаешься с учителем помимо уроков

5 4 3 2 1

Тебе не хотелось, бы общаться с учителем помимо уроков

4. Ты мог бы поделиться с учителем своими личными проблемами

5 4 3 2 1

Ты не можешь доверить учителю то, что касается только тебя лично

5. Педагог может отстаивать свои интересы перед коллективом учащихся, родителей или учителей

5 4 3 2 1

Педагог не возьмет на себя роль адвоката, даже если знает, что ты прав

6. Ты чувствуешь поддержку со стороны педагога, его уважение к тебе

5 4 3 2 1

Ты не чувствуешь поддержку со стороны педагога, он может проявить неуважение

7. Учитель ко всем ученикам без исключения

5 4 3 2 1

Учитель может быть несправедливым к отдельным ученикам

8. Учитель подает пример оптимизма и жизнелюбия

5 4 3 2 1

Педагог часто бывает желчен, раздражителен, может срывать на классе свое плохое настроение

9. Ты бы охотно принял участие в подготовке вечера, концерта или экскурсии под руководством педагога


5 4 3 2 1

Тебе не хотелось бы принимать участие в подготовке внеклассного мероприятия под руководством педагога

10. Педагог умеет заинтересовать, увлечь внеурочной деятельностью тебя и других ребят

5 4 3 2 1

Педагог не умеет заинтересовать, увлечь внеурочной деятельностью тебя и твоих одноклассников

11. Учитель может быстро организовать класс для решения какой-нибудь срочной проблемы

5 4 3 2 1

Учителю приходится уговаривать и заставлять класс взяться за дело

12. Если бы учитель был твоим ровесником, он был бы лидером в вашем классе

5 4 3 2 1

Если бы учитель был твоим ровесником, он не был бы заметной фигурой в классе


Додаток 4


Анкета для батьків

В качестве экспертов выступают родители учеников, у которых преподает данный учитель. Нежелательно ограничиваться одним классом. Оптимальным можно считать проведение оценки в двух классах, в одном из которых данный педагог является классным руководителем.

Анкетирование лучше всего проводить во время родительского собрания. Не рекомендуется давать опросные листы для заполнения дома!

Перед анкетированием необходимо объяснить родителям смысл процедуры, чтобы исключить формальный подход, «отписки». Следует подчеркнуть и безусловно соблюдать анонимность ответов.

Каждому родителю должен быть выдан опросный лист для ответов. После анкетирования листы собираются и хранятся в месте, исключающем свободный доступ.

Обработка анкеты

По каждой анкете подсчитываются 5 показателей:x1- оценка по блоку 1: суммируются баллы по пунктам 1-4;

x2-оценка по блоку 2: суммируются баллы по пунктам 5, 6; сумма умножается на 2;

x3-оценка по блоку 3: суммируются баллы по пунктам 7, 8; сумма умножается на 2;

x4-оценка по блоку 4: суммируются баллы по пунктам 9, 10; сумма умножается на 2;

x* - общая оценка: суммируется оценки по всем четырем блокам: x*= x1+ x2+ x3+ x4.

После обработки каждой анкеты вычисляются итоговые показатели данного учителя:x1- среднее арифметическое по блоку 1, вычисляется по формуле: x1= сумма x1/N (N- количество анкет);

x2- среднее арифметическое по блоку 2, вычисляется по формуле: x2= сумма x2/N (N- количество анкет);

x3- среднее арифметическое по блоку 3, вычисляется по формуле: x3= сумма x3/N (N- количество анкет);

x4- среднее арифметическое по блоку 4, вычисляется по формуле: x4= сумма x4/N (N- количество анкет);

x* - средняя экспертная оценка, вычисляется по формуле: x*= сумма x*/ N (N-количество анкет);

Последний показатель (x*) является основным. По его величине делается вывод об оценке деятельности учителя.Значение общей экспертной оценки:

16 – 35 баллов – низкая;

36 – 60 баллов - средняя;

61 – 80 баллов – высокая.

Показатели x1, x2, x3, x4 являются вспомогательными. Каждый из них может варьироваться в диапазоне от 4 до 20 баллов. По соотношению этих показателей можно судить о выраженности того или иного компонента деятельности учителя.
Анкета для экспертной оценки учителя среди родителей учащихся

Дорогой товарищ!

Предлагаем Вам высказать Ваше мнение о педагоге __________________
Прочитайте каждый пункт анкеты, состоящий из двух противоположных утверждений.

Если Вы полностью согласны с утверждением из левого столбца, то обведите цифру «5».

Если Вы не вполне уверены, т.е. считаете, что это «скорее всего так», обведите цифру «4».

Если Вы полностью согласны с утверждением из правого столбца, то обведите цифру «1».

Если Вы не вполне уверены, то обведите цифру «2».

Если Вы затрудняетесь с ответом, обведите цифру «3».Постарайтесь, чтобы ни один из пунктов анкеты не был Вами пропущен!

1. Я охотно советуюсь с учителем по поводу проблем воспитания ребенка.

5 4 3 2 1

Я не советуюсь по поводу проблем воспитания моего ребенка.

2. Я узнаю много нового о возрастных и психологических особенностях моего ребенка из бесед с учителем.

5 4 3 2 1

Учитель не беседовал со мной по поводу возрастных и психологических особенностей моего ребенка.

3. Учитель рассказывает о рациональных приемах подготовки дом. задания, требований к ним.

5 4 3 2 1

Учитель не дает информации по поводу подготовки домашних заданий, требований к ним.

4. Я полностью доверяю учителю как хорошему воспитателю.

5 4 3 2 1

Я не доверяю учителю, его методы воспитания кажутся сомнительными.

5. Учитель четко организует родителей для помощи классу и школе.

5 4 3 2 1

Учитель не умеет организовывать родителей для помощи классу и школе.

6. Учитель сумел убедить родителей в необходимости помощи школе.

5 4 3 2 1

Учитель не сумел привлечь родителей для помощи школе.

7. Учитель справедлив по отношению к моему ребенку.

5 4 3 2 1

Учитель часто несправедлив к моему ребенку.

8. Мнение учителя очень важно для моего ребенка. Дома ребенок говорит о педагоге уважительно.

5 4 3 2 1

Дома ребенок жалуется на учителя, говорит о нем без уважения.

9. Я охотно беседую с учителем, он тактичен и доброжелателен.

5 4 3 2 1

Я не охотно общаюсь с учителем, он может быть бестактным и несдержанным.

10. Я могу поделиться с учителем своими семейными проблемами.

5 4 3 2 1

Не стал бы делиться с учителем своими семейными проблемами.

Додаток 5

Тест “Интроверт/екстраверт”


Инструкция: перед вами две колонки с противоположными по содержанию суждениями. Прочитайте, пожалуйста, каждую пару суждений и дайте оценку за 7-бальной шкалой. Чем ближе к левому или правому суждению в каждой паре Вы сделайте отметку
7

6

5

4

3

2

1Доброжелательность


Недоброжелательность


Заинтересованность


Безразличие

Поощрение инициативы обучаемых


Подавление инициативы

Открытость (свободное выражение чувств, отсутствие «маски»)


Закрытость (стремление держаться за социальную роль, боязнь своих недостатков, тревога за престиж)

Активность (все время в общении, держит обучаемых в «тонусе»)


Пассивность (не управляет процессом общения, пускает его на самотек)

Гибкость (легко схватывает и разрешает возникшие проблемы, конфликты)


Жесткость (не замечает изменений в настроении аудитории, направлен как бы на себя)

Дифференцированность (индивидуальный подход)


Отсутствие дифференцированности в общении (нет индивидуального подхода к обучаемым)

    Обработка и интерпретация результатов теста

Подсчитывается усредненная экспертная оценка. Диапазон этих оценок может колебаться от 49 до 7 баллов. На основе средней оценки экспертов делается заключение о степени коммуникативной эффективности.Интерпретация данных теста

Если усредненная оценка экспертов колеблется в пределах 45-49 баллов, то коммуникативная деятельность очень напряженная и близкая к модели активного взаимодействия. Педагог достиг вершин своего мастерства, свободно владеет аудиторией. Как дирижер прекрасно распределят свое внимание, все средства общения органично вплетены во взаимодействие с обучаемыми. Непосвященному может показаться, что собралась компания давно знающих друг друга людей для обсуждения последних событий. Однако при этом все заняты общим делом, занятие достигает поставленной цели.35-44 балла – высокая оценка. Дружеская, непринужденная атмосфера царит в аудитории. Все участники занятия заинтересованно наблюдают за педагогом или обсуждают поставленный вопрос. Активно высказываются мнения, предлагаются варианты решения проблемы. Стихийность отсутствует. Педагог корректно направляет ход занятия, не забывая отдавать должное юмору и остроумию собравшихся. Всякое удачное предложение тут же подхватывается и поощряется умеренной похвалой. Занятие проходит продуктивно, в активном взаимодействии сторон.

20-34 балла характеризуют педагога как вполне удовлетворительно овладевшего приемами общения. Его коммуникативная деятельность довольно свободна по форме. Он легко входит в контакт с обучаемыми, но не все оказываются в поле его внимания. В импровизированных дискуссиях он опирается на наиболее активную часть собравшихся, остальные же выступают в основном в роли наблюдателей. Занятие проходит оживленно, но не всегда достигает поставленной цели. Содержание занятия может непроизвольно приноситься в жертву форме общения. Здесь возможны проявления элементов моделей дифференцированного внимания и негибкого реагирования.

11-19 баллов – низкая оценка коммуникативной деятельности. Имеет место односторонняя направленность учебно-воспитательного воздействия со стороны педагога. Незримые барьеры общения препятствуют живым контактам сторон. Аудитория пассивна, инициатива проявляется доминирующим положением педагога. Его стиль уподобляется авторитарной или неконтактной моделям общения.

При очень низких оценках (7-10 баллов) всякое взаимодействие с обучаемыми отсутствует. Общение развивается по моделям дикторского или гипорефлексивного стиля. Оно обезличено, по психологическому содержанию анонимно и практически ничем не отличается от массовой публичной лекции или вещания по радио. Педагогические функции ограничиваются лишь информационной стороной.Додаток 6

Анкета «Мій колега»


(Прізвище, ім’я, по-батькові педагога)
1.Які особисті якості атестанта Вам імпонують?

2.Що, на Ваш погляд, необхідно змінити в характері атестанта?


3. Як Ви оцінюєте рівень моральних якостей педагога? (підкреслить)

Високий


Середній

Низький
4.Чи є гуманізація педагогічного процесу основним напрямком в його роботі з дітьми?

Безумовно Так Ні Важко сказати
5. Який рівень міжособистісних відносин вчителя в колективі?

Високий


Середній

Низький
6. Чи здатний педагог конструктивно вирішувати конфліктні ситуації в колективі?

Завжди Іноді За обставинами Не здатний
7. Чи вміє брати на себе відповідальність під час розв’язання складних педагогічних проблем?

Так Ні Іноді


8. Як Ви оцінюєте рівень соціальної активності педагога в колективі?

Ініціативний рівень

Високий рівень

Середній рівеньНизький рівень
Каталог: uploads -> editor
editor -> Методичні рекомендації щодо загальних підходів до написання психолого-педагогічної характеристики на учня, а також
editor -> Зміст 1 адаптація п’ятикласників
editor -> Методические рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса в 2014/2015 году в общеобразовательных учебных заведений
editor -> Міський методичний кабінет Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Кіровської міської ради Донецької області
editor -> Методичні рекомендації щодо психологічного супроводу атестації педагогів
editor -> «Поети і жебраки, музики й пророки, воїни та злодії усі ми діти неприборканої реальності, у якій живемо та помираємо самотніми…»
editor -> В помощь практическому психологу методический сборник
editor -> Освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница