Рішення мiської ради № Перелік питаньстраница1/10
Дата13.05.2016
Размер0.62 Mb.
#3137
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення мiської ради____________ № _____


Перелік питань


на перевiрку знання Конституцiї України, Законiв України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", "Про службу в органах мiсцевого самоврядування", "Про засади запобігання і протидії корупції" та законодавства з урахуванням специфiки функцiональних повноважень департаментів, вiддiлiв i управлiнь.
І. Питання на перевірку знання Конституції УкраїниОсновні розділи Конституції України.Основнi риси Української держави за Конституцiєю України (статтi 1,2)Визнання найвищої соцiальної цiнностi України (стаття 2)Форма правлiння в Українi (cтаття 5).Конституцiйний статус державної мови та мов нацiональних меншин України (cтаття 10).Об'єкти права власностi Українського народу ( cт.13,14).Найважливiшi функцiї держави ( стаття 17).Державнi символи України ( стаття 20).Конституцiйне право на працю ( cтаття 43).Конституцiйне право на освiту ( стаття 53).Конституцiйне право на соцiальний захист ( стаття 46).Конституцiйне право на охорону здоров'я ( cтаття 49).Обов'язки громадянина України ( статтi 65-68).Право громадянина на вибори ( cтаття 70).Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).Державний бюджет України (стаття 96).Порядок обрання Президента України ( cтаття 103).Повноваження Президента України ( стаття 106).Склад Кабiнету Мiнiстрiв України ( стаття 114).Статус прокуратури України за Конституцiєю України (стаття 121).Система судiв в Українi ( стаття 125)Основнi засади судочинства в Українi ( стаття 129).Система адмiнiстративно-територiального устрою України ( стаття 133).Органи місцевого самоврядування в Україні ( стаття 140)Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143)Статус та повноваження Конституцiйного суду України ( статтi 147,150).Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154)

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Поняття про мiсцеве самоврядування ( стаття 2).Право громадян на участь у мiсцевому самоврядуваннi (стаття 3).Основнi принципи мiсцевого самоврядування ( стаття 4).Система мiсцевого самоврядування (стаття 5).Територiальнi громади ( cтаття 6).Мiсцевий референдум ( стаття 7).Загальнi збори громадян ( стаття 8).Ради - представницькi органи мiсцевого самоврядування ( стаття 9).Виконавчi органи рад ( стаття 11).Громадськi слухання ( стаття 13).Державний контроль за дiяльнiстю органiв i посадових осiб мiсцевого самоврядування (стаття 20).Обмеження прав територiальних громад на мiсцеве самоврядування(21).Символiка територiальних громад сiл, селищ, мiст, районiв i областей.Компетенцiя мiських рад (стаття 26).Повноваження виконавчого комiтету мiської ради у сферi соцiально-економiчного i культурного розвитку, планування та облiку ( cтаття 27).Повноваження виконавчого комiтету мiської ради в галузi бюджету, фiнансiв i цiн ( стаття 28).Повноваження виконавчого комiтету мiської ради щодо управлiння комунальною власнiстю ( стаття 29).Повноваження виконавчого комiтету мiської ради в галузi житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту i зв'язку(cт.30).Повноваження виконавчого комiтету мiської ради у галузi будiвництва

( ст.31).

Повноваження виконавчого комiтету мiської ради у сферi освiти, охорони здоров'я, культури, фiзкультури i спорту ( стаття 32).Повноваження виконавчого комiтету мiської ради у сферi

регулювання земельних вiдносин та охорони навколишнього середовища ( ст. 33).

Повноваження виконавчого комiтету мiської ради у сферi соцiального захисту населення ( стаття 34).Повноваження виконавчого комiтету мiської ради в галузi оборонної роботи (ст. 36).Повноваження виконавчого комiтету мiської ради щодо вирiшення питань адмiнiстративно-територiального устрою. (стаття 37).Повноваження виконавчого комiтету мiської ради щодо забезпечення законностi, правопорядку, охорони прав, свобод i законних iнтересiв громадян ( стаття 38).Повноваження виконавчого комiтету мiської ради щодо вiдзначеннями державними нагородами, вiдзнаками Президента України та присвоєня почесних звань України ( стаття 39).Порядок формування рад ( стаття 45).Сесiя ради ( стаття 46).Постiйнi комiсiї ради ( стаття 47).Депутат ради ( стаття 49).Виконавчий комiтет ради ( стаття 51).Повноваження виконавчого комiтету ради ( стаття 52).Органiзацiя роботи виконавчого комiтету ради (стаття 53).Вiддiли, управлiння та iншi виконавчi органи мiської ради ( стаття 54).Мiсцевi бюджети ( стаття 61).Доходи мiсцевих бюджетiв ( стаття 63).Видатки мiсцевих бюджетiв ( стаття 64).Вiдповiдальнiсть органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування

( статтi 74-77).

Дострокове припинення повноважень ради ( стаття 78).Дострокове припинення повноважень мiського голови ( стаття 79).

IІІ. Питання на перевірку знання

Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
Поняття служби в органах мiсцевого самоврядування, посадової особи i посади за Законом України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування (статтi 1-3).Право на службу в органах мiсцевого самоврядування ( стаття 5).Основнi принципи служби в органах мiсцевого самоврядування (стаття 4).Основнi обов´язки посадових осiб мiсцевого самоврядування ( стаття 8).Основнi права посадових осiб мiсцевого самоврядування ( стаття 9).Прийняття на службу в органи мiсцевого самоврядування ( стаття 10).Присяга посадових осiб мiсцевого самоврядування (стаття 11).Обмеження, пов´язанi з прийняттям на службу в органи мiсцевого самоврядування та проходженням служби ( стаття 12).Класифiкацiя посад та ранги посадових осiб мiсцевого самоврядування ( ст.14,15).Кадровий резерв служби в органах мiсцевого самоврядування (стаття 16).Атестацiя посадових осiб мiсцевого самоврядування (стаття 17).Граничний вiк перебування на службi в органах мiсцевого самоврядування ( ст.18).Пiдстави припинення служби в органах мiсцевого самоврядування

(ст. 20).

Оплата працi посадової особи мiсцевого самоврядування ( стаття 21).Щорiчнi та додатковi вiдпустки посадових осiб (стаття 21).Пенсiйне забезпечення посадових осiб мiсцевого самоврядування (стаття 21).Обчислення стажу служби в органах мiсцевого самоврядування (стаття 22).Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про службу в органах мiсцевого самоврядування ( статтi 23,24).

ІV. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"


Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6,7).Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).Фінансовий контроль (стаття 12).Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

Каталог: test -> data -> file
file -> Інформація про результати діяльності громадських організацій-учасників установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради протягом 2009-2010 років Інформація
test -> По дисциплине: «Психология и педагогика»
test -> Характерологический опросник
test -> Методические указания для подготовки к входному компьютерному тестированию по возрастной и педагогической психологии для специальности 1-01 01 02 Дошкольное образование
test -> Заполните этот бесплатный оксфордский тест способностей
test -> Оценка работы персонала
test -> Программа: maintest 4 Версия 6 5 (С) 1992-2011 hr-лаборатория "Гуманитарные Технологии"
test -> Методические указания к входному тестированию по дисциплине «История психологии» для студентов 1 курса, заочной формы получения образования
test -> Лекции Определение конфликта. Типология конфликтов Определение конфликта. Конфликт и противоречие


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница