Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. №1393-р план заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 рокустраница10/20
Дата12.05.2016
Размер2.43 Mb.
ТипРозпорядження
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20
IV квартал 2016 р. — IV квартал 2017 р.

МОЗ
9) розроблення та проведення кампанії з питань пропаганди психічного здоров’я, консультування щодо профілактики розладів психічного здоров’я у системі первинної медичної допомоги, у школах та в громаді

запущено кампанію пропаганди психічного здоров’я, консультування, профілактики розладів здоров’я

IV квартал 2017 р. — IV квартал 2018 р.

МОЗ

МОН


Держкомтелерадіо

72. Забезпечення всім дітям рівного доступу до необхідних їм послуг незалежно від стану здоров’я, етнічного та соціального походження, віросповідання, місця проживання, громадянства або інших ознак

1) внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють видачу документів про освіту, зокрема до Положення про інформаційно-виробничу систему інформаційного та документарного забезпечення установ та громадян України в галузі освіти (ІВС “ОСВІТА”), Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, передбачивши механізм внесення даних про дітей — шукачів притулку, які не мають документів, що посвідчують особу;

передбачення для такої категорії можливості внесення даних, зазначених у довідці про звернення за захистом в Українід

іти біженців та мігрантів безперешкодно вступають до шкілIV квартал 2016 р.

МОН

МОЗ


Мінсоцполітики

ДМС

2) проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для заохочення та забезпечення реєстрації всіх дітей, в тому числі ромської національності

збільшено відсоток реєстрації населення у віці після одного року

удвічі зменшено кількість незареєстрованих ромівIV квартал 2017 р. — IV квартал 2020 р.

Мін’юст

Мінсоцполітики

Держкомтелерадіо

місцеві держадміністрації


3) внесення змін до нормативно-правових актів щодо вдосконалення процедури реєстрації осіб, які не отримали їх в установленому порядку протягом місяця, шляхом спрощення процедури реєстрації з порушенням строку

збільшено відсоток реєстрації населення у віці після одного року

удвічі зменшено кількість незареєстрованих ромівIV квартал 2016 р. — IV квартал 2017 р.

М

ін’юст

4) запровадження ряду позитивних стимулів для того, щоб безкоштовна та обов’язкова реєстрація народжень стала вільно доступною для усіх дітей, незважаючи на їх етнічне походження та соціальний статус

збільшено відсоток реєстрації населення у віці після одного року

вдвічі зменшено кількість незареєстрованих ромівIV квартал 2016 р. — IV квартал 2020 р.

М

ін’юст
73. Запровадження та забезпечення функціонування системи послуг раннього втручання з метою створення сприятливих умов життєдіяльності для дітей, які мають порушення розвитку, підтримки сімей, в яких вони виховуються, запобігання відмовам батьків від дітей, які мають порушення розвитку, інвалідизації дитячого населення

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо реалізації пілотного проекту стосовно впровадження практики надання послуг раннього втручання

проведено експеримент, який дає змогу випробувати механізм соціального замовлення послуг раннього втручання для дітей з порушеннями розвитку та їх сімей

I квартал 2016 р.

МОЗ

Харківська, Одеська, Львівська та Закарпатська облдержадміністрації


2) розроблення стратегії та концепції впровадження системи послуг раннього втручання в Україні

внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів, які дають змогу створити в державі систему послуг раннього втручання

II квартал 2019 р.

МОЗ

Мінсоцполітики

МОН

Національна академія медичних наук (за згодою)


3) визначення єдиного координаційного органу, відповідального за реформування системи раннього втручання

запроваджено Координаційну раду

II квартал 2019 р.

МОЗ

Мінсоцполітики


4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо стандарту послуги раннього втручання, передбачивши в ньому механізм раннього виявлення та моніторингу порушень розвитку дитини у сфері охорони здоров’я, соціального захисту та освіти, зокрема катамнестичного спостереження за новонародженими та дітьми віком до трьох років, у яких є ризик порушення усіх сфер розвитку та ризик розвитку хронічних захворювань. Також передбачення індикаторів контролю якості надання послуги

в

несено на розгляд Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акта про затвердження стандарту послуги раннього втручанняIII квартал 2019 р.

МОЗ

Мінсоцполітики

МОН

5) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Типового положення про заклад (центр) раннього втручання, гнучкого механізму фінансування послуг раннього втручання, в тому числі на базі закладів різних форм власності

внесено на розгляд кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акта

III квартал 2019 р.

МОЗ

Мінсоцполітики

МОН

Національна академія медичних наук (за згодою)неурядові громадські організації (за згодою)
6) створення скринінгового інструменту для проведення оцінки раннього розвитку дитини (дев’ять місяців, три роки, п’ять років)

затверджено науково-обґрунтовані протоколи скринінгу для оцінки раннього розвитку дітей

IV квартал 2016 р. —
V квартал 2017 р.

МОЗ

Мінсоцполітики

МОН

Національна академія медичних наук (за згодою)неурядові громадські організації (за згодою)
7) створення національної мережі закладів (центрів) раннього втручання для надання методичної, консультативної, супервізійної допомоги

розгалужено мережу закладів (центрів) та послуг раннього втручання, максимально наближених до місця проживання сімей, особливо в сільських районах

IV квартал 2020 р.

МОЗ

Мінсоцполітики

МОН
Національна академія медичних наук (за згодою)

неурядові громадські організації (за згодою)


8) розроблення та впровадження програми та курсів навчання, а також підготовки та/або перепідготовки кваліфікованих фахівців для роботи в командах раннього втручання

с

творено команди раннього втручання та випробувані програмичерез три місяці після затвердження стандарту

МОЗ

Мінсоцполітики

МОН

місцеві держадміністраціїнеурядові громадські організації (за згодою)
9) створення системи проведення моніторингу щодо надання послуг раннього втручання та стандартизації надання послуг

створено систему проведення моніторингу та перелік індикаторів

IV квартал 2020 р.

МОЗ

Мінсоцполітики

МОН

місцеві держадмінстраціїнеурядові громадські організації (за згодою)
10) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з популяризації та розповсюдження знань щодо раннього розвитку дітей та виникнення можливих ризиків

змінено соціальну філософію стосовно дітей з порушеннями розвитку, стигми та життя сімей, які виховують таких дітей

IV квартал 2016 р. — IV квартал 2020 р.

МОЗ

Мінсоцполітики

МОН

місцеві держадміністраціїнеурядові громадські організації (за згодою)
11) підготовка законопроекту про внесення змін до пункту 3 статті 143 Сімейного кодексу України для приведення її у відповідність із статтею 9 Конвенції ООН про права дитини

внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект

IV квартал 2017 р.

Мінсоцполітики

74. Упровадження ефективної системи правосуддя щодо неповнолітніх з урахуванням міжнародних стандартів

1) проведення дослідження кращих міжнародних практик у сфері ювенальної юстиції. Підготовка за його результатами проекту закону про кримінальну юстицію щодо неповнолітніх, а також визначення у процесуальному законодавстві спеціальних процедур здійснення правосуддя щодо неповнолітніх

внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект

IV квартал 2016 р. — IV квартал 2017 р.

Мін’юст

ДСА (за згодою)

ДПтС

Консультативна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою)


2) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про ювенальну юстицію” та поновлення понятійного апарату системи правосуддя щодо дітей і з урахуванням міжнародних стандартів забезпечення розбудови системи ювенальної юстиції в Україні

в

несено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроектIV квартал 2017 р.

Мін’юст
3) утворення Міжвідомчої комісії з реалізації концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх

утворено Міжвідомчу комісію з реалізації концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх

IV квартал 2017 р.

Мін’юст
4) організація фахової підготовки спеціалістів кримінальної юстиції щодо неповнолітніх (соціальних працівників, міліції, прокуратури, суддів, працівників ДПтС)

розширено перелік видів покарань, альтернативних ув’язненню

IV квартал 2016 р.

МВС

Мінсоцполітики


5) розбудова служб (мережі денних центрів з питань роботи з дітьми), в тому числі стосовно підтримки дітей у конфлікті із законом, делегування функцій інститутам громадянського суспільства щодо профілактики та превенції дитячої злочинності

підвищено роль громадських організацій у наданні послуг дітям у конфлікті/контакті із законом, закріплене на законодавчому рівні

IV квартал 2016 р.

МВС

громадські організації (за згодою)


6) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про медіацію” та розроблення порядку виведення дитини із системи кримінального судочинства на ранніх етапах. Забезпечення застосування покарань, не пов’язаних з позбавленням волі

внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект

IV квартал 2016 р. — IV квартал 2017 р.

Мін’юст

ДСА (за згодою)

ДПтС


75. Здійснення ефективних заходів, спрямованих на ресоціалізацію та реабілітацію неповнолітніх засуджених і звільнених осіб з їх числа

1) розроблення та прийняття Програми запровадження відновного правосуддя щодо неповнолітніх правопорушників, яка передбачатиме, зокрема:

врахування оцінки ризиків вчинення повторних злочинів неповнолітніми особами;

планування роботи з їх ресоціалізації;

розроблення методичних рекомендацій щодо порядку розроблення програм соціальної роботи з неповнолітніми особами, які вчинили правопорушеннявнесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акта

IV квартал 2016 р.

Мін’юст

ДПтС

2) розроблення пробаційних та корекційних програм та механізму направлення на їх проходження осіб, які вчинили правопорушення

розроблено програми пробації

IV квартал 2016 р.

Мін’юст

ДПтС


Мінсоцполітики
3) підготовка спеціалістів служби пробації

спеціально підготовлено фахівців служби пробації

IV квартал 2016 р.

ДПтС
4) запровадження процедури обов’язкової попередньої спеціалізованої підготовки (навчання) слідчих та прокурорів, суддів, які беруть участь у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх

розроблено та затверджено відповідні програми

IV квартал 2016 р.

Мін’юст

Мінсоцполітики

МОН

ДПтС

76. Забезпечення неухильного дотримання законодавства про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, стосовно дітей, у тому числі дітей, розлучених із сім’ями

1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку щодо захисту дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів, та внесення відповідних змін та доповнень до нормативно-правових актів (зокрема, до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866)

внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів

IV квартал 2019 р.

Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади77. Зменшення кількості дітей — жертв насильства та всіх форм експлуатації, а також дітей, які перебувають у конфлікті із законом

1) приведення законодавства з питань захисту дітей у відповідність з вимогами положень Факультативного протоколу щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, Європейської соціальної хартії (переглянутої), зокрема щодо встановлення мінімального віку статевої зрілості

встановлено мінімальний вік статевої зрілості

III квартал 2016 р.

МВС

Мінсоцполітики

Мін’юст

2) запровадження єдиної статистичної звітності з питань насильства, жорстокого поводження, експлуатації дітей та внесення змін до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення окремої інформації про злочини, вчинені стосовно дітей, включаючи інформацію про людей з інвалідністю

запроваджено єдину статистичну звітність з питань насильства, жорстокого поводження, експлуатації дітей

III квартал 2016 р.

Кабінет Міністрів України

МВС


Мінсоцполітики

МОЗ


заінтересовані органи державної влади
3) проведення досліджень щодо сексуального насильства та сексуальної експлуатації стосовно дітей

проведено дослідження, що дасть змогу виявити проблемні аспекти законодавства, сформовано рекомендації щодо вдосконалення законодавства з питань захисту дітей від сексуального насильства та експлуатації

II квартал 2016 р.

Мінсоцполітики

МОН


МВС

міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла Страда-Україна” (за згодою)


4) внесення змін до законодавчої бази стосовно посилення відповідальності за здійснення насильства над дітьми, зокрема в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних закладах
IV квартал 2016 р.

МОН

Мінсоцполітики


5) проведення інформаційно-просвітницької кампанії та громадської просвітньої роботи, що пропагує позитивне виховання дітей, несумісне із жорстокістю

зменшено кількість випадків насильства в сім’ях

IV квартал 2016 р. — IV квартал 2018 р.

Мінсоцполітики

МОН


Держкомтелерадіо
78. Створення умов для недопущення безпосередньої участі дітей у збройних конфліктах, здійснення всіх можливих заходів щодо забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій та збройних конфліктів

1) розроблення та запровадження дієвого механізму виявлення дітей, які беруть безпосередню участь у воєнних діях чи збройних конфліктах

розроблено міжвідомчий нормативно-правовий акт

IV квартал 2016 р.

Міноборони

МВС


Мінсоцполітики

СБУ (за згодою)


2) розроблення та затвердження порядку евакуації та відселення дітей із зони воєнних дій та збройних конфліктів

розроблено міжвідомчий нормативно-правовий акт

IV квартал 2016 р.

ДСНС

Мінсоцполітики

Міноборони

МОЗ


МВС
3) розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо особливостей забезпечення та захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій та збройних конфліктів

розроблено методичні рекомендації

IV квартал 2016 р.

Мінсоцполітики
4) створення системи моніторингу дотримання прав дитини в умовах конфліктної ситуації

розроблено міжвідомчі нормативно-правові акти, методичні рекомендації та підвищено кваліфікацію відповідних фахівців

IV квартал 2016 р.

Мінсоцполітики

МВС


79. Встановлення мінімальних стандартів безпеки та благополуччя дитини

1) проведення наукових досліджень у сфері формування та запровадження міждержавних, державних, міжгалузевих, галузевих стандартів безпеки та благополуччя дитини та з метою уточнення і розшифрування базових понять “безпека дитини”, “інтереси дитини”, “конфлікт інтересів дитини і дорослого”, “загроза безпеці дитини”, “благополуччя дитини”

розроблено науково-обґрунтовані рекомендації щодо формування та запровадження міждержавних, державних, міжгалузевих, галузевих стандартів безпеки та благополуччя дитини на основі впровадження у вітчизняну практику кращого європейського та світового досвіду

I квартал 2017 р.

Мінсоцполітики

профільні наукові установи (за згодою)

Національна академія наук України (за згодою)

ЮНІСЕФ (за згодою)


2) розроблення міжвідомчого нормативно-правового акта щодо затвердження мінімальних стандартів безпеки та благополуччя дитини та цільових індикаторів національної політики у сфері прав дитини

Каталог: document
document -> Мета-аналитические исследования в психологии
document -> -
document -> 2012 Раздел Методология психологии, предмет и методы психологического исследования
document -> В. Б. Борейша основы профориентологии учебное пособие
document -> Виды и тематика письменных работ по дисциплине «Дифференциальная психология»
document -> Практические рекомендации по снижению агрессии
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2019
обратиться к администрации

    Главная страница