Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. №1393-р план заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 рокустраница11/20
Дата12.05.2016
Размер2.43 Mb.
#609
ТипРозпорядження
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20

прийнято нормативно-правовий акт

переглянуто індикатори щодо становища дітей та впроваджено нову системучерез три місяці після прийняття Закону

Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади


3) підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України Про охорону дитинства з метою:

визначення термінології у сфері безпеки та благополуччя дитини;

забезпечення безпеки та благополуччя дитини (визнати як захід з охорони дитинства);

передбачення затвердження мінімальних стандартів та благополуччя дитини

внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект

I квартал 2017 р.

Мінсоцполітики

МВС


МІП

Мінкультури

Мінмолодьспорт

МОН


МОЗ

Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

4) передбачення модулів за тематикою: “Стандарти безпеки та благополуччя дитини” під час формування навчальних програм підготовки фахівців у вищих навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, у тому числі вищих навчальних закладів, які входять до системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

сформовано рекомендації МОН, інших  центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади

через три місяці після прийняття відповідного нормативно-правового акта

МОН

інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади 


5) здійснення навчально-методичного забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладів у напрямі посилення викладання компоненти забезпечення безпеки та благополуччя дитини у гуманітарних та інших дисциплінах. Врахування зазначеного під час встановлення державних стандартів знань з відповідного предмета

сформовано рекомендації МОН, інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади

через три місяці після прийняття відповідного нормативно-правового акта

МОН

інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади 

6) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань захисту прав дитини, акцентуючи увагу на стандартах безпеки та благополуччя дитини, серед вихованців дошкільних закладів освіти, учнівської та студентської молоді, а також із залученням засобів масової інформації шляхом розміщення соціальної реклами, публікацій фахівців у центральній та регіональній пресі, їх участі в тематичних теле- та радіопрограмах, надання експертних коментарів засобам масової інформації

проведено кожного півріччя тематичні цикли теле- та радіопрограм, розміщено публікації у засобах масової інформації, Інтернет- джерелах, проведено тематичні зустрічі та інші форми інформування населення про забезпечення безпеки та благополуччя дитини

постійно починаючи з II кварталу 2017 р.

Мінсоцполітики

МВС


МІП

Мінкультури

Мінмолодьспорт

МОН


МОЗ

Держкомтелерадіо

Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

громадські організації (за згодою)

7) внесення змін до статистичних маркерів для проведення моніторингу причин та наслідків реалізації загроз безпеці дитини

внесено зміни до протоколів дій педіатрів, лікарів швидких, дільничних, поліцейських тощо

2017 рік

МОЗ

Мін’юст


Мінсоцполітики

МВС

80. Подолання дитячої бездоглядності, безпритульності, бродяжництва

1) розроблення або внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України щодо запровадження серед критеріїв ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування критеріїв щодо подолання дитячої бездоглядності, безпритульності, бродяжництва

внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акта

III квартал 2017 р.

Мінсоцполітики

МВС


МОН

МОЗ


Забезпечення права на освіту

Забезпечення гарантованого доступу до якісної і конкурентної освіти, створення ефективної системи забезпечення всебічного розвитку людини відповідно до її індивідуальних здібностей та потреб

81. Забезпечення відповідності мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів потребам територіальних громад

1) розроблення та затвердження порядку реалізації положень Закону України “Про освiту” щодо цільового використання навчальних закладів, які закривають, з визначенням контрольного механізму

урегульовано систему контролю за забезпеченням права територіальних громад на освіту, у тому числі за рахунок сприяння цільовому використанню навчальних закладів, що закриваються з будь-яких причин

III квартал 2016 р.

МОН

Мінсоцполітики

Мінфін

облдержадміністрації


2) сприяння відкриттю і розвитку доступних дитячих центрів, експериментально-педагогічних майданчиків, центрів розвитку дітей з особливими потребами
постійно починаючи з II кварталу 2016 р.3) розроблення нормативно-правового акта щодо спрощеної процедури ліцензування приватних дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів
I квартал 2017 р.4) розроблення методики визначення необхідної кількості навчальних закладів з метою забезпечення кількості, відповідної потребам територіальних громад
I квартал 2017 р.5) проведення аналізу та середньострокового прогнозування потреби ринку праці у робочій силі за видами економічної діяльності та за регіонами у розрізі професій. За результатами проведеного аналізу та прогнозування надання рекомендацій навчальним закладам щодо перегляду навчальних програм або зміни кількості осіб, що приймаються на навчання за державним замовленням, з метою відповідності потребам ринку праці

здійснено перегляд системи професійно-технічної освіти з метою відображення поточних потреб ринку праці

IV квартал 2016 р.


Мінекономрозвитку

МОН


Мінмолодьспорт

82. Забезпечення рівності у реалізації права на освіту без будь-яких привілеїв чи обмежень за ознаками етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання або іншими ознаками

1) розроблення та впровадження системи контролю та індикаторів щодо світського характеру освіти

затверджено наказ МОН про дотримання конституційного принципу відділення церкви від школи та принципу світськості освіти відповідно до статті 35 Конституції України та статті 3 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”

IV квартал 2016 р.

МОН
2) розроблення робочою групою з представників Національної академії педагогічних наук, МОН, правозахисних громадських організацій Програми навчання протидії цькуванню та дискримінації для педагогів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
видання та опублікування методичних рекомендацій щодо виконання зазначеної Програми

затверджено наказ МОН про затвердження програми

IV квартал 2016 р.

МОН

Мінкультури

інші центральні органи виконавчої влади

Національна академія педагогічних наук (за згодою)

неурядові та міжнародні організації (за згодою)


83. Упровадження інклюзивного навчання для можливості реалізації людьми з інвалідністю права на освіту

1) здійснення перегляду стандартів підготовки фахівців в межах держави та за кордоном з урахуванням досвіду інших держав у цьому питанні

наявність на належному рівні навчених фахівців

внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового актаI квартал 2017 р.

МОН

Мінфін

2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про професійно-технічну освіту” та “Про вищу освіту” щодо упровадження інклюзивного навчання для можливості реалізації особами з особливими освітніми потребами права на освіту

внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект

прийнято у разі необхідності підзаконні нормативно-правові акти з відповідних питань2016 рік

МОН

3) розроблення та прийняття наказів з питань реалізації механізму упровадження інклюзивного навчання, визначеного законодавством про освіту

затверджено відповідні накази МОН

2018 рік

МОН

Мінсоцполітики


4) здійснення обстеження державних і комунальних навчальних закладів на предмет їх відповідності державним будівельним нормам в частині доступності для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату (ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 та ДСТУ Б ISO 21542:2013);
складення вичерпного переліку необхідних робіт за результатами проведеного обстеження;
розроблення механізму та поквартального плану-графіка здійснення реконструкції та проведення ремонту будівель згаданих закладів з урахуванням відповідних вимог зазначених будівельних норм

облаштовано будівлі та приміщення державних і комунальних органів управління освітою і навчальних закладів в областях, м. Києві з урахуванням вимог державних будівельних норм (ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 та ДСТУ Б ISO 21542:2013)

до 2020 року, але не менш як 20 відсотків державних і комуналь-них органів управління освітою і навчальних закладів на рік в одному регіоні

МОН

інші центральні органи виконавчої влади

місцеві держадміністрації

5) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо вироблення механізму упровадження та моделі фінансування інклюзивного навчання в усіх типах навчальних закладів, створення інклюзивних ресурсних центрів на базі психолого-медико-педагогічних консультацій, а також запровадження декларування та дотримання відповідними суб’єктами господарювання прав осіб з інвалідністю відповідно до державних будівельних норм (ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 та ДСТУ Б ISO 21542:2013)

внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акта

2017 рік

МОН

Мінфін


Мінрегіон

Мінсоцполітики


6) розроблення та запровадження програми централізованого підвищення фахового рівня з питань інклюзивного навчання спеціалістів органів управління освітою, психолого-медико-педагогічних консультацій, педагогічних колективів навчальних закладів усіх типів. Включення до зазначеної програми таких питань: “Впровадження універсального дизайну в освітнє середовище”; “Педагогічний дизайн як інструмент досягнення якісної інклюзивної освіти”; “Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами” тощо

запроваджено програму

III квартал 2017 р.

МОН

інші центральні органи виконавчої влади


Підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини

Забезпечення кожному можливості доступу до інформації та одержання знань про права, свободи та обов’язки людини і громадянина, механізм реалізації та захисту таких прав і свобод

84. Розроблення у співпраці з міжнародними організаціями, в тому числі неурядовими, та затвердження загальнодержавної програми з освіти у сфері прав людини, що містить чітку систему моніторингу та оцінки її виконання

1) забезпечення утворення та провадження діяльності міжвідомчої робочої групи з розроблення загальнодержавної програми з освіти у сфері прав людини

забезпечено створення та діяльність


2016 рік


МОН

Мін’юст


інші центральні органи виконавчої влади

міжнародні організації, в тому числі неурядові (за згодою)


2) підготовка проекту Загальнодержавної програми з освіти у сфері прав людини

підготовлено проект Загальнодержавної програми з освіти у сфері прав людини

2016—
2017 р.3) утворення робочої групи із залученням представників профільних організацій громадянського суспільства та міжнародних експертів з питань розроблення Національного плану дій з виконання програми у сфері прав людини відповідно до положень резолюції 59/113 Генеральної Асамблеї ООН

затверджено Національний план дій з виконання Всесвітньої програми з освіти у сфері прав людини, визначено відповідальних осіб та розпочато його виконання з 2017 року

I квартал 2017 р.

Кабінет Міністрів України

МОН


міжнародні неурядові організації (за згодою)
4) проведення публічних заходів на етапі розроблення зазначеного плану з метою широкого залучення заінтересованих сторін до процесу

затверджено наказ МОН про утворення робочої групи

розпочато роботу робочої групиI квартал 2016 р.5) розроблення та затвердження Національного плану дій

затверджено наказом МОН Положення та технічні завдання

III квартал 2016 р.
85. Включення до навчальних програм загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів теми з міжнародних стандартів у сфері прав людини

1) розроблення сучасної методологічної бази для запровадження курсу права людини

розроблено методологічну базу для запровадження курсу права людини

2016—
2018 р.

МОН

Мін’юст


інші центральні органи виконавчої влади
2) видання підручників та посібників у сфері прав людини для загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, збірників актів законодавства, а також укомплектування такою правовою літературою бібліотечних фондів

видано підручники та посібники


3) проведення навчально-методичних семінарів для викладачів правових дисциплін загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів із залученням наукових працівників та фахівців-практиків у сфері прав людини

проведено навчально-методичні семінари


4) введення обов’язкового навчання для військовослужбовців предметам “Основи міжнародного гуманітарного права” та “Основи прав людини”

затверджено наказом відповідну навчальну програму для військовослужбовців з предметами “Основи міжнародного гуманітарного права” та “Основи прав людини”

I квартал 2016 р.


МОН

інші центральні органи виконавчої влади


5) підготовка навчальних матеріалів для предметів “Основи міжнародного гуманітарного права” та “Основи прав людини”

пройдено військовослужбовцями навчання з предметів “Основи міжнародного гуманітарного права” та “Основи прав людини”

II квартал 2016 р.
6) підготовка тренерів для викладання предметів “Основи міжнародного гуманітарного права” та “Основи прав людини”

наявність доступу військовослужбовців до інформації про основи прав людини та основи міжнародного гуманітарного права (зокрема, через розроблення наочного посібника)

III квартал 2016 р.
7) розроблення та затвердження методичних рекомендацій з питань міжнародного гуманітарного права під час виконання операцій з підтримання миру та безпеки

затверджено рекомендації


IV квартал 2016 рік

Міноборони

Генеральний штаб Збройних Сил України

СБУ (за згодою)

МОН


Мін’юст

ДСНС


Товариство Червоного Хреста України (за згодою)
8) проведення тренінгів з питань міжнародного гуманітарного права серед військовослужбовців та учасників антитерористичної операції;

розроблення та поширення серед цивільного населення, волонтерів, медичного персоналу підручників, брошур з питань міжнародного гуманітарного правапроведено тренінги для військовослужбовців та учасників антитерористичної операції


9) включення до навчальних програм професійно-технічних і вищих навчальних закладів до планів вивчення відповідних профільних предметів у соціальній, гуманітарній, правовій, правоохоронній, військовій та інших галузях окремих тем з відповідних міжнародних стандартів у сфері прав людини

включено окремі теми з міжнародних стандартів у сфері прав людини до планів вивчення відповідних профільних предметів у соціальній, гуманітарній, правовій, правоохоронній, військовій та інших галузях системи професійно-технічних і вищих навчальних закладів

III квартал 2017 р.

МОН

МВС


СБУ (за згодою)

інші заінтересовані органи державної влади


10) передбачення у Загальнодержавній програмі з освіти у сфері прав людини заходів щодо вивчення положень Конвенції про права інвалідів, проведення роз’яснювальної роботи стосовно особливих потреб осіб з інвалідністю, формування поваги до їх прав, особистості та гідності, а також викладання навчального курсу “Інвалідність і суспільство” та проведення інформаційних кампаній із зазначених питань

включено до навчальних програм відповідний курс

здійснено викладання відповідного курсу2016—
2017 роки


Каталог: document
document -> Мета-аналитические исследования в психологии
document -> -
document -> 2012 Раздел Методология психологии, предмет и методы психологического исследования
document -> В. Б. Борейша основы профориентологии учебное пособие
document -> Виды и тематика письменных работ по дисциплине «Дифференциальная психология»
document -> Практические рекомендации по снижению агрессии
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница