Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. №1393-р план заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 рокустраница12/20
Дата12.05.2016
Размер2.43 Mb.
#609
ТипРозпорядження
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20
МОН

Мінсоцполітики


11) включення до навчальних програм професійно-технічних і вищих навчальних закладів післядипломної освіти, що забезпечують підготовку (перепідготовку, підвищення кваліфікації) відповідних фахівців та спеціалістів, навчального курсу “Інвалідність і суспільство”

включено до навчальних програм відповідний курс

здійснено викладання відповідного курсу2016—
2017 роки

МОН

Мінсоцполітики


12) вивчення міжнародного досвіду щодо включення дисципліни “Права людини” у навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів, розроблення методології викладання та навчання дисципліни “Права людини”, підготовка та друкування навчальних матеріалів дисципліни “Права людини”, затвердження відповідним наказом внесення в навчальну програму для загальноосвітніх навчальних закладів дисципліни “Права людини”, підготовка (навчання) вчителів історії та правознавства для викладання дисципліни “Права людини”

розроблено і погоджено методологію викладання дисципліни “Права людини” у загальноосвітніх навчальних закладах

2015—
2017 роки


МОН

інші центральні органи виконавчої влади

міжнародні організації (за згодою)
затверджено відповідним наказом внесення в навчальну програму для загальноосвітніх навчальних закладів дисципліни “Права людини”

2017 рікрозроблено і надруковано в достатній кількості методичні та навчальні матеріали (підручники, посібники) з дисципліни “Права людини”

2017—
2019 р.пройдено навчання вчителів, готових викладати дисципліну “Права людини” в загальноосвітніх навчальних закладах

2018—
2020 рокивизначено кількість учнів, які пройшли курс навчання з дисципліни “Права людини” у загальноосвітніх навчальних закладах

2019—
2020 роки
86. Включення до вимог, необхідних для виконання роботи за певною професією, посадою, пов’язаною з правотворенням та правозастосуванням, вимог щодо знання міжнародних стандартів у сфері прав людини

1) включення проведення оцінки знань та дотримання прав людини в своїй професійній діяльності як одного з критеріїв під час проведення атестації державних службовців та працівників правоохоронних органів, а також під час організації конкурсів на заміщення вакантних посад та просування по службі

проведено оцінку знань та дотримання прав людини в своїй професійній діяльності, включено як один з основних критеріїв під час проведення атестації державних службовців та працівників правоохоронних органів, а також під час організації конкурсів на заміщення вакантних посад та просування по службі

2016 рік

Кабінет Міністрів України

МВС


СБУ (за згодою)

інші заінтересовані органи державної влади87. Запровадження регулярного та системного проведення інформаційно-просвітницької роботи в суспільстві, у тому числі з використанням альтернативних засобів спілкування та спрощеної мови, для поширення знань про права і свободи людини

1) організація висвітлення в теле- та радіопередачах питань про права і свободи людини

виконано

постійно

Мін’юст

МОН


інші центральні органи виконавчої влади

міжнародні організації, в тому числі неурядові (за згодою)


2) розроблення та поширення методичних посібників у сфері прав людини, забезпечення розміщення електронних версій зазначених посібників на власних веб-сайтах

розроблено методичні посібники у сфері прав людини та розміщено на власних веб-сайтах їх електронних версій


3) організація проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом про права і свободи людини

проведено конференції, семінари, засідання за круглим столом про права і свободи людини


4) організація проведення в трудових колективах лекцій про права і свободи людини

проведено в трудових колективах лекції про права і свободи людини


5) надання первинної правової допомоги громадянам у питаннях, що стосуються прав і свобод людини, громадськими приймальнями з надання первинної правової допомоги, що створені при органах юстиції

надано первинну правову допомогу6) проведення тижнів прав людини

виконано


7) розроблення законопроекту щодо обов’язкового оприлюднення державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими установами та суб’єктами господарювання в місцях прийому чи обслуговування громадян інформаційних матеріалів щодо їх прав, які стосуються сфери діяльності такого органу, установи чи суб’єкта, та контактних даних для звернень у разі їх порушення

розроблено і впроваджено закон щодо обов’язкового оприлюднення інформаційних матеріалів щодо прав людини, який передбачає дієвий механізм контролю і засоби впливу

2016 рік

Кабінет Міністрів України
8) здійснення кампаній щодо підвищення обізнаності та поваги до прав людини та терпимості до різноманіття

повага до прав людини та терпимість до різноманіття на прикладі індивідуальних випадків

протягом строку дії Стратегії

Мінкультури

недержавні організації та міжнародні партнери (за згодою)


9) проведення тренінгів для соціальних та медичних працівників щодо правильного поводження із справами щодо насильства в сім’ї та кампаній з підвищення обізнаності та інформування представників громадськості

зменшено кількість скарг на насильство в сім’ї та зменшено кількість жінок, що звертаються за наданням притулку для тимчасового перебування

протягом строку дії Стратегії

Мінсоцполітики

МОЗ


недержавні організації та міжнародні партнери
10) проведення інформаційно-просвітницької роботи в суспільстві, у тому числі з використанням альтернативних засобів спілкування та спрощеної мови, для поширення знань про права і свободи людини
постійно

МОН

інші центральні органи виконавчої владиПротидія гендерному насильству, торгівлі людьми та рабству
Створення ефективної системи протидії усім формам гендерного насильства, торгівлі людьми та рабства, надання якісної допомоги жертвам

88. Створення умов, необхідних для запобігання та протидії усім формам гендерного насильства та торгівлі людьми

1) затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року

затверджено Державну соціальну програму протидії торгівлі людьми на період до 2020 року

IV квартал 2016 р.

Кабінет Міністрів України
2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до положень національного законодавства, у тому числі Закону України “Про протидію торгівлі людьми” щодо посилення заходів стосовно убезпечення жінок та дівчат з інвалідністю від сексуального насильства та експлуатації

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект

прийнято відповідний Закон та внесено зміни до відповідних підзаконних нормативно-правових актівI квартал 2017 р.

Мінсоцполітики

МОЗ

3) проведення перевірки повідомлень, що надійшли до Комітету ООН про права інвалідів, щодо наявності в Україні правопорушень у сфері торгівлі людьми, сексуального насильства та експлуатації жінок та дівчат з інвалідністю в спеціальних закладах та у разі підтвердження відповідної інформації забезпечення притягнення до відповідальності та належного покарання злочинців, а також вжиття заходів для надання захисту жертвам таких злочинів

проведено перевірку, за результатами якої подано Кабінетові Міністрів України висновки і пропозиції

IV квартал 2016 р.

МВС

Мін’юст


Мінсоцполітики

МОЗ


МОН
4) запровадження спеціалізації працівників поліції, прокурорів та суддів щодо роботи з випадками гендерного насильства, зокрема торгівлі людьми


визначено механізм забезпечення розгляду справ спеціалізованими судами

IV квартал 2018 р.

МВС

Національна поліція

інші заінтересовані органи державної влади

ДСА (за згодою)

5) забезпечення провадження діяльності міжвідомчої координаційної ради (робочої групи) з питань протидії торгівлі людьми і регіональних координаційних рад з питань протидії торгівлі людьми

проведено не менш як чотири засідання на рік

перше засідання проведено не пізніше ніж через три місяці з дня прийняття розпоряд-ження Кабінету Міністрів України про затверд-ження плану заходів з реалізації Національ-ної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року

Мінсоцполітики

МВС


Національна поліція

МЗС


МОН

Мін’юст


Мінекономрозвитку

Мінінфраструктури

Адміністрація Держприкордон-служби

СБУ (за згодою)

Держкомтелерадіо

ДМС


громадські та міжнародні організації (за згодою)

обласні та Київська міська держадміністрації


6) продовження проведення інформаційних кампаній серед населення (з особливою увагою на внутрішньо переміщених осіб) щодо можливих ризиків потрапляння в ситуації насильства, торгівлі людьми та можливостей отримання комплексної допомоги постраждалим від гендерного насильства та торгівлі людьми

підвищено поінформованість населення про ризики потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та домашнього насильства

починаючи з III кварталу 2016 р.

Мінсоцполітики разом з іншими центральними органами виконавчої влади

89. Удосконалення системи надання допомоги жертвам злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми


1) створення центрів надання допомоги постраждалим від гендерного насильства, у тому числі домашнього насильства та торгівлі людьми, на базі вивільнених приміщень реформованих закладів охорони здоров’я

створено центри надання допомоги постраждалим від гендерного насильства, у тому числі домашнього насильства та торгівлі людьми, на базі вивільнених приміщень реформованих закладів охорони здоров’я

2017—
2020 роки

МОЗ

МОН


Мінсоцполітики

місцеві держадміністрації (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

2) проведення заходів з виявлення та ідентифікації жертв торгівлі людьми та надання їм допомоги відповідно до програми реабілітації


кількість жертв торгівлі людьми, які отримали допомогу та послуги відповідно до програми реабілітації

постійно

Мінсоцполітики

МВС


Національна поліція

МЗС


МОН

Адміністрація Держприкордон-служби

СБУ (за згодою)

Держстат


місцеві держадміністрації3) забезпечення діяльності існуючих установ, які надають допомогу постраждалим від гендерного насильства, у тому числі домашнього насильства та торгівлі людьми

кількість установ, які надавали допомогу постраждалим

кількість постраждалих, які отримали допомогу в зазначених установах2016—
2020 роки

Мінсоцполітики
4) створення центрів соціально-психологічної допомоги в усіх регіонах України

кількість новоутворених центрів соціально-психологічної допомоги

IV квартал 2019 р.

Кабінет Міністрів України

місцеві органи виконавчої влади


5) проведення аналізу можливостей виділення приміщень реформованих закладів охорони здоров’я для утворення центрів надання допомоги постраждалим від гендерного насильства, у тому числі домашнього насильства та торгівлі людьми


кількість установ, приміщення яких можливо використати для утворення центрів надання допомоги постраждалим від гендерного насильства, у тому числі домашнього насильства та торгівлі людьми

утворено робочу групу за участю представників МОЗ, МОН, Мін’юсту, малих та середніх підприємств (за згодою), міжнародних та громадських організацій(за згодою)IV квартал 2016 р.

МОЗ

МОН


малі та середні підприємства (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)90. Приведення у відповідність з міжнародними стандартами законодавства з питань протидії гендерному насильству

1) проведення моніторингу впровадження міжнародних рекомендацій у сфері протидії гендерному насильству, зокрема торгівлі людьми

представлено результати моніторингу

починаючи з IV кварталу 2016 р.

Мінсоцполітики

МЗС


міжнародні та громадські організації (за згодою)
2) удосконалення існуючої або запровадження нової звітності з метою отримання даних щодо кількості правопорушень у сфері гендерного насильства, у тому числі жінок та дівчат з інвалідністю, та притягнення до відповідальності за відповідні правопорушення

запроваджено відповідну звітність

I квартал 2017 р.

МВС

Національна поліція

Мінсоцполітики


91. Забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, у тому числі вчинених на тимчасово окупованій території України та у районі проведення антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях

1) підвищення професійного рівня працівників поліції, прокурорів, адвокатів та суддів стосовно особливостей здійснення кримінального провадження щодо торгівлі людьми з приділенням особливої уваги відновленню та захисту прав постраждалих

кількість новопризначених працівників, що пройшли навчання з протидії торгівлі людьми

включено навчальний курс з протидії торгівлі людьми до обов’язкової частини навчальних планів навчальних закладів

кількість осіб, що проходять навчання з протидії торгівлі людьми у навчальних закладах

кількість осіб, що проходять навчання з протидії торгівлі людьми поза межами навчальних закладівпочинаючи з IV кварталу 2016 р.

МВС

Національна поліція

МОН


92. Унормування питання організації працетерапії, зокрема встановлено вимоги щодо організації працетерапії відповідно до плану відновлення пацієнта, проведення періодичної оцінки ефективності здійснення працетерапії лікарем

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо залучення до праці осіб з інвалідністю, які проживають у закладах соціального захисту населення та системи охорони здоров’я, виконання покарань

прийнято Кабінетом Міністрів України відповідний нормативно-правовий акт

III квартал 2016 р.

Мінсоцполітики

МОЗ93. Підвищення ефективності боротьби зі злочинністю, пов’язаною з торгівлею людьми, кримінального розслідування та переслідування

1) виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, у тому числі вчинених організованими групами

кількість виявлених кримінальних правопорушень, закінчених досудових розслідувань, ліквідованих організованих груп

постійно

МВС

Національна поліція2) здійснення кримінального переслідування торгівців людьми у тісній взаємодії з правоохоронними органами іноземних держав, ліквідація каналів міжнародного трафіку

кількість кримінальних правопорушень, в яких особам повідомлено про підозру, та осіб, яким оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення

III квартал 2016 р.

МВС

Національна поліція3) забезпечення захисту потерпілих та свідків торгівлі людьми у ході досудового розслідування

кількість заходів

постійно

МВС

Національна поліція


4) виявлення серед національних меншин осіб, які потерпіли від торгівлі людьми

кількість осіб

III квартал 2016 р.

МВС

Національна поліція


5) упровадження проведення кримінального аналізу ризиків з протидії торгівлі людьми

кількість заходів

IV квартал 2016 р.

МВС

Національна поліція94. Підвищення професійного рівня працівників підрозділів боротьби із злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми

1) проведення навчання працівників підрозділів боротьби із злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, збереження професійного ядра служби

кількість осіб, які пройшли відповідне навчання

IV квартал 2016 р.

МВС

Національна поліція
95. Зміцнення та підвищення рівня міжнародного співробітництва

1) співпраця з міжнародними урядовими та неурядовими організаціями у сфері протидії торгівлі людьми

кількість заходів

IV квартал 2016 р.

МВС

Національна поліція

Протидія домашньому насильству

Створення ефективної системи запобігання та протидії домашньому насильству, підвищення якості

Каталог: document
document -> Мета-аналитические исследования в психологии
document -> -
document -> 2012 Раздел Методология психологии, предмет и методы психологического исследования
document -> В. Б. Борейша основы профориентологии учебное пособие
document -> Виды и тематика письменных работ по дисциплине «Дифференциальная психология»
document -> Практические рекомендации по снижению агрессии
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница