Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. №1393-р план заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року



страница13/20
Дата12.05.2016
Размер2.43 Mb.
#609
ТипРозпорядження
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20
надання допомоги жертвам домашнього насильства

96. Створення ефективної системи запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі вжиття заходів забезпечення повідомлення уповноваженим органам про випадки домашнього насильства

1) розроблення та затвердження порядку міжвідомчої взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи з протидії домашньому насильству

розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України про порядок міжвідомчої взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи з протидії домашньому насильству

2016 —
2017 роки

Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади

громадські та міжнародні організації (за згодою)

обласні та Київська міська держадміністрації






2) розроблення і затвердження Державної програми протидії домашньому насильству на період до 2022 року та забезпечення її фінансування

розроблено та затверджено Державну програму протидії домашньому насильству на період до 2020 року

2018 рік

Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади

громадські та міжнародні організації (за згодою)





3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами” (Стамбульської конвенції)

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект

2016 рік

Мінсоцполітики разом з іншими центральними органами виконавчої влади




4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про запобігання та боротьбу з домашнім насильством”

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект

2015 —
2017 роки

Мінсоцполітики разом з іншими центральними органами виконавчої влади




5) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів законів України щодо приведення законодавства України у відповідність з вимогами Стамбульської конвенції, зокрема про внесення змін до Кримінального, Цивільного, Цивільного процесуального кодексів України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів у сфері запобігання домашньому насильству

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект

2015—
2017 роки

Мінсоцполітики

МВС


інші центральні органи виконавчої влади




6) створення відповідно до міжнародних стандартів єдиної державної системи збору та обробки відомостей про факти домашнього насильства між суб’єктами міжвідомчої взаємодії

створено єдину державну систему збору та обробки відомостей про факти домашнього насильства відповідно до міжнародних стандартів

2017 рік

Мінсоцполітики

МВС


МОЗ

ДСА (за згодою)

інші заінтересовані органи державної влади





7) підготовка щорічного звіту про судову практику у справах, що стосуються домашнього насильства


кількість щорічних звітів про судову практику у справах, що стосуються домашнього насильства

починаючи з IV кварталу 2016 р.

ДСА (за згодою)

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою)






8) проведення систематичного навчання фахівців уповноважених органів (суб’єктів міжвідомчої взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству) з питань запобігання та протидії домашньому насильству

кількість новопризначених фахівців, що проходять навчання

кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію

включено навчальний курс з протидії домашньому насильству до обов’язкової частини навчальних планів навчальних закладів

включено навчальний курс з протидії домашньому насильству до програм первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації

кількість осіб, які проходять навчання з питань протидії домашньому насильству поза межами навчальних закладів


2018 — 2022 роки

Мінсоцполітики

МВС


МОН

МОЗ


інші центральні органи виконавчої влади



















9) проведення систематичного навчання суддів та прокурорів щодо особливостей розслідування та розгляду справ, пов’язаних з домашнім насильством

кількість новопризначених фахівців, що проходять навчання

кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію

затверджено навчальні програми підготовки суддів та прокурорів щодо особливостей розслідування та розгляду справ, пов’язаних з домашнім насильством


починаючи з III кварталу 2016 р.

Академія прокуратури (за згодою)

Національна школа суддів (за згодою)

Вища кваліфікаційна комісія суддів (за згодою)

МОН


інші заінтересовані органи державної влади




10) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до норм та положень національного законодавства, у тому числі до Закону України “Про попередження насильства в сім’ї”, щодо посилення заходів стосовно убезпечення жінок та дівчат з інвалідністю від домашнього насильства

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект

прийнято відповідний Закон та внесено зміни до відповідних підзаконних нормативно-правових актів



I квартал 2017 р.

Мінсоцполітики

МОЗ


97. Удосконалення порядку надання допомоги жертвам домашнього насильства та впровадження програми, спрямованих на

1) розроблення та затвердження державних соціальних стандартів надання допомоги постраждалим від домашнього насильства та щодо корекційної роботи з особами, які вчиняють домашнє насильство (з урахуванням віку, статі та стану здоров’я)

кількість розроблених та затверджених державних стандартів надання допомоги постраждалим та стандартів, що стосуються корекційної роботи з особами, які вчиняють домашнє насильство

III квартал 2017 р.

Мінсоцполітики

міжнародні та громадські організації (за згодою)



навчання осіб, які вчинили домашнє насильство, ненасильницькій поведінці в міжособистісних стосунках

2) відпрацювання та застосовування механізму державного соціального замовлення послуг неурядових організацій, які працюють у сфері протидії домашньому насильству (надають послуги потерпілим від домашнього насильства, проводять корекційну роботу з особами, які вчиняють домашнє насильство)

сума коштів державного бюджету

сума коштів місцевих бюджетів

кількість організацій, залучених до надання послуг, у розрізі регіонів

кількість інформаціно-роз’яснювальних заходів щодо застосування механізму державного соціального замовлення послуг неурядових організацій



IV квартал 2016 р.

Мінсоцполітики

МВС


МОЗ

міжнародні та громадські організації (за згодою)

обласні та Київська міська держадміністрації





3) розроблення та затвердження корекційних програм для осіб, які вчиняють домашнє насильство

кількість рекомендованих та застосовуваних програм

кількість виділених місць для проведення корекційних програм у розрізі регіонів



2016 рік

Мінсоцполітики

МВС


МОН

МОЗ


Національна академія педагогічних наук (за згодою)

наукові установи (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)





4) проведення роботи з особами, які вчиняють домашнє насильство (включаючи забезпечення фахівцями, приміщеннями та ресурсами)




починаючи з III кварталу 2016 р.

Мінсоцполітики

МВС


місцеві держадміністрації




5) забезпечення діяльності існуючих установ, які надають допомогу постраждалим від домашнього насильства

кількість установ, які надають допомогу постраждалим

кількість постраждалих, які отримали допомогу в зазначених установах, у розрізі регіонів



2016 —
2020 роки

Мінсоцполітики

МВС


місцеві органи виконавчої влади

98. Проведення роботи з інформування населення про проблеми і способи протидії домашньому насильству та порядок надання допомоги постраждалим від домашнього насильства

1) проведення інформаційної кампанії з формування свідомості населення щодо нетерпимого ставлення до домашнього насильства

підвищено рівень обізнаності населення про правові основи запобігання та боротьби з домашнім насильством та про види допомоги постраждалим від домашнього насильства

2016 —
2020 роки

Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади


































































2) підтримання діяльності національної “гарячої” лінії із запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації та забезпечення розвитку локальних “гарячих” ліній

кількість звернень на національну “гарячу” лінію

кількість локальних “гарячих” ліній

кількість звернень на локальні “гарячі” лінії

кількість інформаційних кампаній з номерами телефонів національної та локальних “гарячих” ліній

включено навчальні модулі з підготовки фахівців з телефонного консультування до навчальних планів вищих навчальних закладів


2016 —
2020 роки

Мінсоцполітики

МВС


МОН

МОЗ


облдержадміністрації

міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла Страда-Україна”

громадські організації (за згодою)





3) проведення в державних та комунальних навчальних закладах освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності щодо ненасильницької поведінки, статевого виховання та репродуктивного здоров’я

кількість підготовлених фахівців

кількість запроваджених програм

кількість проведених заходів


2016 —
2020 роки

МОН

Мінсоцполітики

































Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства

99. Впровадження міжнародних стандартів щодо забезпечення гендерної рівності, у тому числі на законодавчому рівні

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення до трудового законодавства змін щодо надання додаткових гарантій для працюючих чоловіків, які мають дітей віком до 15 років або дитину-інваліда

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект


III квартал 2016 р.

Мінсоцполітики

Мін’юст





2) проведення аналізу національного законодавства щодо запровадження позитивних дій

проведено аналіз, розроблено рекомендації щодо запровадження позитивних дій, розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України законопроект стосовно внесення змін до законодавства щодо запровадження позитивних дій

2016 —
2018 роки

Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади






3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до законодавства, у тому числі до Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, щодо врахування потреб жінок і чоловіків з інвалідністю

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект, прийнято відповідний Закон та внесено зміни до відповідних підзаконних нормативно-правових актів

I квартал 2017 р.

Мінсоцполітики

МОЗ





4) проведення комплексного аналізу щодо виконання зобов’язань за міжнародними договорами з питань забезпечення гендерної рівності для визначення проблемних питань у процесі виконання зазначених зобов’язань

розроблено дієвий механізм виконання

рекомендацій органів міжнародних організацій




2016 —
2020 роки


Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади

громадські та міжнародні організації (за згодою)





5) проведення заходів щодо досягнення цілей Стратегії Ради Європи у сфері гендерної рівності, що є аналогічними відповідним стратегічним цілям Національної стратегії у сфері прав людини

врахування положення майбутнього стратегічного документа ЄС у сфері гендерної рівності після набрання ним чинності у процесі розроблення майбутніх заходів у рамках реалізації державної політики у сфері гендерної рівності



забезпечено ефективну імплементацію Стратегії Ради Європи у сфері гендерної рівності


2016—
2017 роки, далі — до 2020 року після ухвалення наступної відповідної стратегії Ради Європи

Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади

громадські та міжнародні організації (за згодою)





6) визначення пріоритетів/заходів з метою виконання тих рекомендацій, що не імплементовані в Україні


здійснено переклад рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи на українську мову

широке розповсюдження рекомендацій Ради Європи для підвищення рівня обізнаності заінтересованих державних установ та громадськості

поетапне виконання рекомендацій

враховано рекомендації у ході розроблення заходів і політики у відповідній сфері



2016 —
2017 роки

Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади

громадські та міжнародні організації (за згодою)

переклад може бути здійснено за сприяння Ради Європи (за згодою)



100. Удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

1) забезпечення діяльності радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

затверджено положення про радника з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

кількість працюючих радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків



2016 —
2020 роки

Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади

місцеві держадміністрації





2) забезпечено діяльність робочих груп з питань впровадження гендерних підходів у діяльність органів влади та місцевого самоврядування

затверджено положення про робочу групу з питань впровадження гендерних підходів у діяльність органів влади та місцевого самоврядування

кількість запроваджених позитивних дій за результатами діяльності робочих груп з впровадження гендерних підходів



2016 —
2020 роки

Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади

місцеві держадміністрації





3) внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 “Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” та нормативно-правових актів з питань атестації державних службовців

включено до переліку питань для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців та проведення атестації питання інтеграції гендерних підходів у діяльність органів влади

2017 рік

Нацдержслужба

Мінсоцполітики



101. Створення умов для збалансованої участі жінок і чоловіків у громадсько-політичних процесах, прийняття суспільно важливих рішень

1) удосконалення виборчого законодавства з метою комплексного урахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, зокрема відповідальності за недотримання його вимог


збільшено представництво жінок у Верховній Раді України та серед депутатів місцевих рад

2016 —
2020 роки

Мінсоцполітики

Мін’юст





2) організація роботи шкіл лідерства для жінок, шкіл підготовки кандидатів у депутати місцевих рад, проведення просвітницької роботи

кількість жінок, підготовлених у школах лідерства

2016 —
2020 роки

Мінсоцполітики

місцеві держадміністрації

































102. Здійснення комплексних заходів щодо подолання гендерної дискримінації, у тому числі гендерних стереотипів

1) внесення змін до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2004 р. № 693, в частині визначення відповідальності рекламодавців та виробників реклами за порушення вимог статей 7 і 8 Закону України “Про рекламу”

внесено зміни до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26 квітня 2004 р. № 693

IV квартал 2017 р.

Мінсоцполітики

Мінінфраструктури

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів





2) внесення змін до законодавства щодо розроблення, виконання державних цільових програм у частині застосування гендерного підходу

розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо проведення гендерного аналізу на етапі розроблення програми, гендерної експертизи проектів державних програм, гендерного фінансування

II квартал 2017 р.


Мінсоцполітики

Мінекономрозвитку

Мінфін





3) включення компонента, спрямованого на поширення гендерних знань та подолання гендерних стереотипів, у систему освіти


Каталог: document
document -> Мета-аналитические исследования в психологии
document -> -
document -> 2012 Раздел Методология психологии, предмет и методы психологического исследования
document -> В. Б. Борейша основы профориентологии учебное пособие
document -> Виды и тематика письменных работ по дисциплине «Дифференциальная психология»
document -> Практические рекомендации по снижению агрессии
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20




База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница