Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. №1393-р план заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 рокустраница14/20
Дата12.05.2016
Размер2.43 Mb.
#609
ТипРозпорядження
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

підвищено рівень правової обізнаності населення щодо гендерної рівності, інформування про вимоги гендерного законодавства, подолання гендерних стереотипів

постійно

Мінсоцполітики

МОН


інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

місцеві держадміністрації


4) організація та проведення освітньо-просвітницьких заходів (зокрема із залученням засобів масової інформації) спрямованих на поширення гендерних знань та подолання гендерних стереотипів

підвищено рівень правової обізнаності населення щодо гендерної рівності, інформування про вимоги гендерного законодавства України, подолання гендерних стереотипів

постійно

Мінсоцполітики

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

місцеві держадміністрації


103. Забезпечення рівності у доступі до правосуддя

1) проведення аналізу даних та визначення перешкод, які постають перед жінками у процесі здобуття доступу до національних судів, та за його результатами розроблення відповідних рекомендації

проведено аналіз даних та визначено перешкоди, які постають перед жінками у процесі здобуття доступу до національних судів, та за його результатами розроблено відповідні рекомендації

2016 —
2018 роки

Мін’юст

Мінсоцполітики

органи судової влади (за згодою)

інші центральні органи виконавчої влади

громадські та міжнародні організації (за згодою)


104. Упровадження міжнародних стандартів щодо забезпечення гендерної рівності у частині збору статистичних даних

1) проведення аналізу відповідності існуючої в Україні системи збору статистичних даних у відповідній сфері, міжнародним, насамперед європейським, стандартам


розроблено та вжито за підсумками аналізу заходи для приведення національної системи збору статистичних даних у відповідність з міжнародними, насамперед європейськими, стандартами

створено основу для проведення моніторингу прогресу та оцінки змін у політиці у сфері гендерної рівності на національному рівні2016 —
2018 роки

Держстат

інші центральні органи виконавчої влади

міжнародні організації (за згодою)


Попередження та протидія дискримінації

Створення ефективної системи запобігання та протидії дискримінації

105. Забезпечення комплексності та узгодженості законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації, упровадження відповідних та своєчасних позитивних дій на національному та місцевому рівні у сфері запобігання та протидії дискримінації, забезпечення ефективного та своєчасного реагування держави на нові виклики

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні” щодо:

приведення у відповідність з положеннями актів права ЄС переліку підстав, за якими забороняється дискримінація, включаючи заборону дискримінації на ґрунті сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, розширення переліку форм дискримінації (віктимізація), врегулювання питання заборони множинної дискримінації та дискримінації за асоціацією, уточнення сфер дії закону

розширення положень, які регулюють питання встановлення особливих правовідносин, які не можуть вважатися дискримінаційними (виключення)


подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект


I квартал 2016 р.

Мін’юст

Мінсоцполітики

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини (за згодою)


2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою врегулювання питання адміністративної відповідальності за дискримінацію, визначення штрафних санкцій та суб’єктів їх накладення

виконано зобов’язання у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, ЄВРАТОМ та їх державами-членами щодо імплементації актів ЄС у сфері зайнятості

створено дієвий позасудовий механізм реагування на випадки порушення законодавства у сфері недискримінаціїIV квартал 2015 р.

Мін’юст

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)


3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо:

вилучення з диспозиції статті 161 Кримінального кодексу України частини, яка стосується кримінальної відповідальності за дискримінацію (прями чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв за ознаками) — разом із внесенням відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Цивільного кодексу України, передбачивши штрафи, відшкодування шкоди тощо

забезпечення покарання за злочини, скоєні з мотивів нетерпимості за такими ознаками, як раса, колір шкіри, релігійні переконання, сексуальна орієнтація, транссексуальність, інвалідність, мова, (зміни до пункту 3 статті 67, частини другої статей 115, 121, 122, 126, 127, 129, статті 293)

декриміналізація зараження ВІЛ та іншими інфекційними хворобами


(статті 130 і 133 Кримінального кодексу України) та необхідності виділення цих захворювань з інших видів нанесення шкоди здоров’ю в нормах Кримінального кодексу України

узгодження понятійного апарату Кримінального кодексу України в частині кваліфікації різних форм та проявів нетерпимості

уніфікація термінології з використанням терміна “нетерпимість”


подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект


II квартал 2016 р.

МВС

Мін’юст


МОЗ

Мінсоцполітики

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини (за згодою)


4) розроблення та затвердження типового колективного договору, передбачивши пряму заборону дискримінації на робочому місці та вимогу щодо прийняття підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності політик рівності та недискримінації

розроблення та затвердження типової політики рівності та недискримінації та зобов’язання державних організацій, установ та підприємств прийняти відповідні політикизатверджено відповідний наказ

розроблено типову політику рівності

прийнято постанову Кабінету Міністрів України щодо зобов’язання прийняти політику недискримінації для державних органів, установ та підприємств державної форми власності


грудень 2016 р.

Мінсоцполітики
5) з метою забезпечення відповідності норм та положень національного законодавства офіційному перекладу Конвенції ООН про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї та усунення дискримінаційної складової понять внесення змін щодо заміни слів “інвалід” та “особа з обмеженими фізичними можливостями” (у значенні “людина з інвалідністю”) словами “людина з інвалідністю”, а також інших конструкцій, у тому числі до:

внесено зміни до офіційного україномовного перекладу Конвенції ООН про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї

III квартал 2016 р.


МЗС

Мінсоцполітики


офіційного перекладу Конвенції ООН про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї

Закону України “Про ратифікацію Конвенції ООН про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї” та інших нормативно-правових актів Верховної Ради Україниподано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекти

IV квартал 2016 р.

МЗС

Мінсоцполітики

інші заінтересовані органи виконавчої влади

нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України

внесено зміни до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України

через
12 місяців після прийняття відповідних законів

Мінсоцполітики

інші заінтересовані органи виконавчої влади


нормативно-правових актів центральних та місцевих органів виконавчої влади

внесено зміни до нормативно-правових актів центральних та місцевих органів виконавчої влади

IV квартал 2020 р.

Мінсоцполітики

інші заінтересовані органи виконавчої влади

органи місцевого самоврядування (за згодою)

6) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про легалізацію в Україні зареєстрованого цивільного партнерства для різностатевих і одностатевих пар з урахуванням майнових і немайнових прав, зокрема володіння та наслідування майна, утримання одного партнера іншим в разі непрацездатності, конституційного права несвідчення проти свого партнера

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект


II квартал 2017 р.

Кабінет Міністрів України

інші заінтересовані органи державної влади


7) внесення до наказу МОЗ від
20 серпня 2008 р. № 479 змін стосовно усунення дискримінаційних заборон щодо усиновлення дітей, зокрема ВІЛ-позитивними людьми, людьми з інвалідністю та трансгендерними людьми

внесено зміни до наказу МОЗ від 20 серпня
2008 р. № 479

IV квартал 2016 р.

МОЗ

Мінсоцполітики
8) утворення робочої групи із залученням міжнародних фахівців для розроблення проекту Порядку здійснення заміни офіційних документів особам, яким встановлено клінічний діагноз “транссексуальність”, та підготовки пропозицій щодо внесення відповідних змін до інших нормативних документів

утворено робочу групу

I квартал 2016 р.

МОЗ

МВС


громадська організація “Інсайт” (за згодою)
9) розроблення Порядку здійснення заміни офіційних документів особам, яким встановлено клінічний діагноз “транссексуальність”, та підготовка пропозицій щодо внесення відповідних змін до інших нормативних документів

підготовка пропозиції щодо внесення змін до наказу МОЗ від 3 лютого 2011 р. № 60 “Про удосконалення надання медичної допомоги особам, які потребують зміни (корекції) статевої належності” та розділу 2 Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Мін’юсту від 12 січня 2011 р. № 96/5прийнято відповідні нормативно-правові акти

II квартал 2016 р.

МОЗ

МВС


Мін’юст

громадська організація “Інсайт” (за згодою)


10) удосконалення діяльності експертної ради з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі

удосконалено процедуру розгляду звернень з питань дискримінації за ознакою статі

2016—
2020 роки

Мінсоцполітики

місцеві держадміністрації


11) внесення змін до переліку захворювань, протипоказань до донорства і форм ризикованої поведінки, додатка 3 до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів, затвердженого наказом МОЗ від 1 серпня 2005 р. № 385 “Про інфекційну безпеку донорської крові та її компонентів”, зокрема вилучення
пункту 1.3

внесено відповідні зміни

II квартал 2016 р.

МОЗ

106. Реалізація програми щодо підвищення обізнаності громадян у сфері запобігання та протидії дискримінації

1) проведення інформаційно-просвітницької кампанії з питань рівності та недискримінації

проведено кампанію

постійно

центральні органи виконавчої влади
2) розроблення та розміщення у відділках МВС та пунктах надання швидкої медичної допомоги інформаційних плакатів для постраждалих від злочинів на ґрунті ненависті

розміщено інформаційні плакати у відділках МВС та пунктах надання швидкої медичної допомоги

II квартал 2016 р.

МВС

МОЗ


Генеральна прокуратура України (за згодою)

профільні громадські та міжнародні організації (за згодою)


3) розміщення у державних установах (центрах зайнятості, лікарнях, органах і установах соціального захисту населення) інформаційних плакатів щодо видів дискримінації, покарання за неї та засобів правового захисту

розміщено відповідні плакати

II квартал 2016 р.

центральні органи виконавчої влади

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)107. Забезпечення безперешкодного доступу кожного до ефективних засобів правового захисту від дискримінації, дотримання і впровадження принципу недискримінації та культури поваги до різноманітності, вжиття заходів з подолання у суспільстві стереотипів, які призводять до дискримінації

1) розроблення курсу з питань протидії дискримінації для державних службовців із залученням міжнародних експертів та громадськості

2) передбачення в рамках курсів службової підготовки та підвищення кваліфікації обов’язкового навчання працівників органів виконавчої влади на всіх рівнях щодо запобігання та протидії дискримінації через систему інститутів підвищення кваліфікації та інститут навчання державних службовців

3) включення питання щодо заборони дискримінації до переліку питань для переатестації державних службовців


розроблено курс з протидії дискримінації з урахуванням кращих міжнародних практик і включено до відповідних програм, курсів, тренінгів для державних службовців

IV квартал 2016 р.

Нацдержслужба

Мінсоцполітики

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

інститути підвищення кваліфікації, методичного забезпечення

громадські та міжнародні організації (за згодою)

4) розроблення та запровадження тренінгів для суддів з питань расизму та дискримінації, насамперед на запобігання дискримінації

пройшло тренінг 50 відсотків суддів

починаючи з IV кварталу 2015 р.


Національна школа суддів (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)


5) розроблення із залученням міжнародних експертів та представників громадянського суспільства курсу для працівників правоохоронних органів щодо запобігання дискримінації та недопущення працівниками правоохоронних органів проявів дискримінації стосовно уразливих груп

6) внесення відповідного курсу до програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органіврозроблено курс із залученням міжнародного експертного потенціалу та громадянської спільноти

пройшло курс


20 відсотків співробітників органів внутрішніх справ та
50 відсотків прокурорів

починаючи з I кварталу 2016 р.


МВС
7) розроблення та внесення до навчальних програм підготовки юристів курсу з антидискримінаційного права

розроблено курс та включено його до навчальних програм підготовки юристів

III квартал 2016 р.

МОН
8) розроблення та запровадження в рамках програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації прикордонників курсу з протидії дискримінації під час проходження прикордонного контролю та доступу до процедури пошуку притулку

розроблено курс і включено його до відповідних програм

пройшло тренінг 50 відсотків прикордонниківIII квартал 2016 р.

I квартал 2018 р.Адміністрація Держприкордон-служби
9) розроблення та впровадження стандартів соціальної роботи (для шкільних психологів, соціальних педагогів) з підлітками та молоддю, що належать до мігрантів, біженців, етнічних меншин, внутрішньо переміщених осіб, ЛГБТ та надання їм соціальних та психологічних послуг з питань соціальної адаптації

затверджено та впроваджено відповідні стандарти

2018 рік

МОН

Мінмолодьспорт

інші заінтересовані органи виконавчої влади

108. Посилення відповідальності за відмову в розумному пристосуванні об’єктів фізичного оточення для забезпечення потреб людей з інвалідністю

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій стосовно внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування щодо обов’язкового врахування під час конкурсу особливих потреб людей з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення (відповідно до статті 28 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”)

кількість доступних транспортних засобів загального використання (автомобільного, залізничного, міського електротранспорту, в тому числі метрополітену, тощо)

III квартал 2016 р.


Мінінфраструктури

Мінекономрозвитку

Мінфін

Мінсоцполітикиінші заінтересовані органи влади

2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного кодексу України та інших актів законодавства змін щодо:

визначення органу, який здійснюватиме державний контроль (нагляд) за пристосуванням діючих об’єктів архітектури до потреб людей з інвалідністю

покладення на власників та користувачів об’єктів архітектури обов’язку вживати заходів щодо їх пристосування до потреб людей з інвалідністю

передбачення відповідальності за відмову від пристосування об’єктів архітектури до потреб людей з інвалідністю

посилення відповідальності забудовників, суб’єктів, що проводять експертизу проектів будівництва та здійснюють державний архітектурно-будівельний контроль (нагляд) за недотримання державних будівельних норм у частині забезпечення доступності маломобільних груп населення, у тому числі людей з інвалідністю


подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект

III квартал 2016 р.

Мінсоцполітики

Мінрегіон109. Забезпечення ефективного розслідування злочинів, вчинених з мотивів расової, національної, релігійної та іншої нетерпимості, та притягнення винних осіб до відповідальності

1) затвердження протоколу/інструкції щодо прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення з урахуванням мотиву нетерпимості, зазначеного потерпілим

затверджено відповідний протокол/інструкцію

III квартал 2016 р.

МВС

інші заінтересовані органи влади

громадські організації (за згодою)

2) розроблення та включення до програм навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів курсу з ефективного та належного розслідування злочинів на ґрунті нетерпимості

розроблено курс та включено його до відповідних навчальних програм

IV квартал 2016 р.

МВС

інші заінтересовані органи влади

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

громадські організації (за згодою)


3) розроблення та затвердження спільної інструкції МВС та Генеральної прокуратури України щодо розслідування злочинів на ґрунті нетерпимості органами внутрішніх справ з урахування методології ОБСЄ

Каталог: document
document -> Мета-аналитические исследования в психологии
document -> -
document -> 2012 Раздел Методология психологии, предмет и методы психологического исследования
document -> В. Б. Борейша основы профориентологии учебное пособие
document -> Виды и тематика письменных работ по дисциплине «Дифференциальная психология»
document -> Практические рекомендации по снижению агрессии
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница