Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. №1393-р план заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 рокустраница15/20
Дата12.05.2016
Размер2.43 Mb.
#609
ТипРозпорядження
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

затверджено спільну інструкцію МВС та Генеральної прокуратури України

IV квартал 2017 р.

МВС

інші заінтересовані органи влади

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

громадські організації (за згодою)


4) розроблення та прийняття наказу щодо введення у кожному регіоні спеціалізації (покладення обов’язків) прокурорів і слідчих, відповідальних за здійснення контролю за розслідуванням злочинів на ґрунті ненависті

прийнято відповідний наказ

IV квартал 2018 р.

МВС

інші заінтересовані органи влади

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

неурядові громадські організації (за згодою)
110. Удосконалення порядку проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів

1) розроблення та затвердження методики проведення антидискримінаційної експертизи, спрямованої на належне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 61

розроблено та затверджено методологію

I квартал 2016 р.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

Мін’юст

2) проведення семінарів та тренінгів для юридичних та інших підрозділів органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності проведення ними антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів

змінено підхід до проведення аналізу проектів нормативно-правових актів щодо наявності у них дискримінаційних факторів від формального до сутнісного

постійно

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

Мін’юст


111. Здійснення підготовки статистичних даних про порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації та притягнення до відповідальності винних осіб

1) прийняття нормативно-правового акта щодо впровадження системи ведення центральними та місцевими органами виконавчої влади обліку звернень щодо дискримінації

прийнято відповідний акт

I квартал 2016 р.

Мін’юст
2) розроблення та затвердження комплексних державних статистичних показників та відповідних статистичних форм для проведення оцінки стану дотримання принципів рівності та недискримінації

розроблено програми
Держстат
3) включення до категорій узагальнення судової статистики категорії справ щодо дискримінації

наявність уніфікованої, розгорнутої та офіційної статистики щодо розгляду судами справ за фактами дискримінації

I квартал 2016 р.

ДСА (за згодою)
4) запровадження узагальнення судової практики у справах щодо дискримінації

вивчено та узагальнено судову практику з урахуванням статистики

IV квартал 2016 р.

Верховний Суд України (за згодою)

апеляційні суди (за згодою)

вищі спеціалізовані суди (за згодою)

5) розроблення на основі результатів узагальнення рекомендацій/роз’яснення щодо застосування законодавства з питань запобігання та протидії дискримінації під час розгляду справ


надано місцевим судам рекомендації щодо застосування законодавства з питань запобігання та протидії дискримінації під час розгляду справ

I квартал 2017 р.
6) запровадження збору статистичних даних та їх оприлюднення (звітність) щодо злочинів з мотивів нетерпимості

здійснено збір та детальну статистику даних

I квартал 2016 р.

МВС

інші заінтересовані органи влади

СБУ (за згодою)

Забезпечення прав корінних народів і національних меншин

Створення ефективної системи забезпечення та захисту прав корінних народів і національних меншин, підтримки та розвитку толерантних міжнаціональних відносин у суспільстві

112. Створення ефективного механізму забезпечення та захисту прав корінних народів і національних меншин

1) визначення центрального органу виконавчої влади у сфері етнополітики з відповідною інституційною спроможністю виконувати функції з формування політики у відповідній сфері, у тому числі профілактики та проведення моніторингу дотримання прав корінних народів і національних меншин


визначено центральний орган виконавчої влади з належною інституційною структурою у сфері етнополітики з відповідними функціями з проведення моніторингу та забезпечення прав національних меншин, відповідні підрозділи місцевих органів виконавчої влади

II квартал 2016 р.


Кабінет Міністрів України
2) розроблення та подання до Кабінету Міністрів України законопроекту про концепцію державної етнонаціональної політики України у рамках інклюзивних консультацій з представниками корінних народів і національних меншин із залученням експертів і технічного потенціалу міжнародних організацій, яким визначити:

термінологію у сфері етнонаціональної політики

суб’єктів етнонаціональної політики і передбачити їх права та обов’язки

ефективний механізм забезпечення дотримання прав і свобод людини

механізм залучення національних меншин до процедури прийняття рішень, участі у державних справах

розроблення національної інформаційної стратегії багатокультурності;

формування політики суспільного мовлення на засадах багатокультурного суспільства


подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект


I квартал 2017 р.

Мінкультури

міжнародні та громадські організації (за згодою)

представники академічних кіл (за згодою)

3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України нової редакції Закону України Про національні меншини в Україні

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект


IV квартал 2017 р.

Мінкультури

наукові інституції та громадські організації (за згодою)


4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про освіту” з метою врахування потреб національних меншин на освіту рідною мовою

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект

I квартал 2017 р.

МОН

міжнародні організації (за згодою)


5) затвердження Стратегії мультилінгвальної освіти із залученням міжнародних експертів, представників міжнародних структур, де мультилінгвальна освіта представлена як одна із форм освіти національних меншин

затверджено Стратегію мультилінгвальної освіти, розроблено методичні рекомендації


протягом трьох місяців після схвалення відповідного закону6) розроблення навчальних планів з метою удосконалення процесу вивчення державної мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин

затверджено поурочне планування


протягом трьох місяців після затверджен-ня Стратегії мультилінг-вальної освіти7) проведення аналізу можливості диференціації вимог зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури для випускників загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин та подання відповідних пропозицій до Кабінету Міністрів України
III квартал 2016 р.
8) проведення аналізу можливості запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин курсу з історії національної меншини та подання відповідних пропозицій до Кабінету Міністрів України
III квартал 2016 р.
9) посилення спроможності загальноосвітніх навчальних закладів задовольняти освітні потреби національних меншин, зокрема шляхом:

проведення аналізу можливості посилення кадрового потенціалу дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин та подання відповідних пропозицій до Кабінету Міністрів України

забезпечення зазначених навчальних закладів необхідною навчально-методичною літературою
II квартал 2017 р.10) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо законодавчого врегулювання статусу корінних народів України

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект


IV квартал 2016 р.


Мінкультури

міжнародні експерти і громадські організації (за згодою)

113. Здійснення комплексних заходів щодо забезпечення потреб громадян України, які належать до корінних народів і національних меншин, у соціальних та інших послугах

1) подання пропозицій щодо проведення комітетських слухань про:

стан реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року

врегулювання правового статусу та переміщення представників корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території України

проведено слухання, прийнято відповідні рекомендації


II квартал 2016 р.


Кабінет Міністрів України

Мінкультури

2) прийняття нормативно-правового акта щодо врегулювання питань облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які повернулися в Україну, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство, зокрема тих, що вимушено переїхали з території Автономної Республіки Крим

прийнято відповідний нормативно-правовий акт


II квартал 2017 р.


Мінсоцполітики

Державна служба з питань Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

Мінфін

МінекономрозвиткуМінрегіон
3) проведення у місцях компактного проживання національних меншини заходів з інформування про соціальні послуги, що надаються Державною службою зайнятості

підвищено рівень поінформованості представників етнонаціональних спільнот про наявні соціальні та інші послуги та можливість їх отримання

щокварталу починаючи з II кварталу 2016 р.

Мінсоцполітики

органи місцевого самоврядування (за згодою)

громадські організації етнонаціональних спільнот (за згодою)

4) забезпечення інформування працівників державних закладів охорони здоров’я про особливості національної ментальності представників національних меншин у місцях їх компактного проживання

налагоджено взаєморозуміння між представниками національних меншин та працівниками державних закладів охорони здоров’я

починаючи з II кварталу 2016 р.


МОЗ

органи місцевого самоврядування (за згодою)

громадські організації етнонаціональних спільнот (за згодою)

5) запровадження проведення щороку Всеукраїнського фестивалю національних культур

проведено Всеукраїнський фестиваль національних культур

починаючи з III кварталу 2017 р.

Мінкультури
114. Створення ефективного механізму для участі представників корінних народів і національних меншин у процесі прийняття органами державної влади, органами місцевого самоврядування рішень з питань, що стосуються прав корінних народів і національних меншин

1) проведення аналізу реалізації права національних меншин на участь в публічному та соціально-політичному житті, за результатами якого розроблення (пілотного) механізму для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з метою покращення реалізації цього права, зокрема у місцях компактного проживання національних меншин

підготовлено аналітичній звіт щодо реалізації права національних меншин на участь в публічному та соціально-політичному житті із визначенням механізму для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

I квартал 2017 р.

Кабінет Міністрів України

обласні та Київська міська держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою


115. Проведення політики міжнаціональної толерантності

1) запровадження проведення тематичних інформаційних компаній з подолання стереотипів, виховання і пропаганди серед населення та державних службовців поваги до представників національних меншин та діаспор незалежно від їх певних ознак, тематичних теле- та радіопередач з питань життя корінних народів та національних меншин

проведено інформаційні компанії з подолання стереотипів

здійснено трансляцію теле- та радіопередач з питань життя корінних народів та національних меншин2017 рік


Держкомтелерадіо

МІП2) запровадження освітніх проектів для громадських об’єднань національних меншин та корінних народів, спрямованих на збереження їх мови, історії, культури, традицій, з метою зміцнення міжнаціональної злагоди

реалізовано освітні проекти для громадських об’єднань національних меншин, спрямовані на збереження їх мови, історії, культури, традицій, для зміцнення міжнаціональної злагоди

2017 рік


МОН

Мінкультури

громадські організації (за згодою)

3) експонування в музеях історичної та духовної спадщини національних меншин та корінних народів

надано сприяння експонуванню в музеях історичної та духовної спадщини національних меншин та корінних народів

2016 рік

Мінкультури

громадські організації (за згодою)4) сприяння збільшенню обсягів виробництва і розповсюдження телерадіопрограм мовами національних меншин та корінних народів

5) розроблення і впровадження прозорого механізму державної підтримки засобів масової інформації мовами національних меншин та корінних народів

6) залучення загальнонаціональних та регіональних теле- і радіоканалів, інших засобів масової інформації до популяризації культурних надбань національних меншин України

збільшено обсяг виробництва і розповсюдження телерадіопрограм мовами національних меншин та корінних народів

забезпечено державну підтримку засобів масової інформації мовами національних меншин

підвищено рівень обізнаності громадян України щодо культурних надбань національних меншин


2015—
2018 роки


Мінкультури

Мінсоцполітики


7) включення представників національних спільнот до Наглядової ради ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України”

включено представників етнонаціональних спільнот до Наглядової ради ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України”116. Забезпечення захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини

1) опрацювання питання щодо утворення міжвідомчого координаційного органу, який забезпечуватиме узгодженість дій центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади щодо захисту прав національних меншин


утворено міжвідомчий координаційний орган при Кабінеті Міністрів України


2016 рік

Мінкультури

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

органи місцевого самоврядування

громадські об’єднання, що представляють інтереси ромської національної меншини (за згодою)


2) перегляд Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року із забезпеченням прав ромської національної меншини, зокрема права на працю, охорону здоров’я, освіту та житло

внесено зміни до Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року

I квартал 2016 р.

3) визначення відповідного механізму статистичного обліку та відображення кількості представників ромської національної меншини як в цілому в Україні, так і в окремих регіонах та населених пунктах

визначено ефективний механізм статистичного обліку та відображення кількості представників ромської національної меншини як в цілому в Україні, так і в окремих регіонах та населених пунктах, отримано офіційні дані

2016 рік

Держстат
4) утворення при центрах соціального захисту населення відповідних структурних підрозділів, до компетенції яких належить питання надання роз’яснень та здійснення відповідного асистування у питанні отримання особами ромської національності соціальних послуг

визначено додатковий механізм та можливості для надання освітніх послуг представникам ромської національної меншини всіх вікових груп, розроблено програму боротьби із стереотипами

2017 рік

МОН

Мінсоцполітики


5) визначення додаткового механізму та можливостей для надання освітніх послуг представникам ромської національної меншини всіх вікових груп, розроблення програми боротьби із стереотипами

створено додатковий механізм та можливості для надання освітніх послуг представникам ромської національної меншини всіх вікових груп, розроблено програму боротьби із стереотипами

2017 рік

МОН

Мінсоцполітики

Мінкультури

МІП


Забезпечення прав учасників антитерористичної операції

Створення належних умов для реалізації та захисту прав учасників антитерористичної операції

117. Створення належних матеріально-технічних умов для учасників антитерористичної операції на період її проведення

1) розроблення державної цільової програми забезпечення пільгового кредитування для будівництва чи придбання житла учасниками бойових дій, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції

прийнято державну цільову програму

IV квартал 2016 р.

Мінрегіон

Мінфін

Мінсоцполітики

Національний банк (за згодою)
2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до статті 37 Закону України Про виконавче провадження” щодо обов’язкового зупинення виконавчого провадження на час проходження військової служби під час мобілізації, на особливий період

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект
Мін’юст
3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення зміни до статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту” щодо надання статусу учасника бойових дій особам, залученим до складу добровольчих формувань, які не ввійшли до складу офіційних військових підрозділів

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект

I квартал 2016 р.


Мінсоцполітики

Мінфін


Міноборони

СБУ (за згодою)

інші центральні органи виконавчої влади

4) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо компенсаційних виплат по інвалідності добровольцям та членам сімей загиблих добровольців, що були залучені до складу добровольчих формувань, які не ввійшли до складу офіційних військових підрозділів

розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України

I квартал 2016 р.
118. Урегулювання на законодавчому рівні статусу окремих категорій учасників антитерористичної операції

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Законів України Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про альтернативну (невійськову) службу” з метою законодавчого врегулювання конституційного права на заміну військової служби альтернативною у разі, коли виконання військового обов’язку суперечить релігійним переконанням особи

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект


IV квартал 2016 р.

Кабінет Міністрів України

інші заінтересовані органи влади2) внесення змін до законодавства та розроблення нормативно-правових актів щодо прозорої та деталізованої процедури надання і позбавлення статусу учасника бойових дій (комбатанта)

прийнято нормативно-правові акти, подано на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні законопроекти

II квартал 2016 р.

Міноборони

інші центральні органи виконавчої влади

119. Створення належних матеріально-технічних умов для учасників антитерористичної операції на період її проведення

1) розроблення нормативно-правових актів щодо утворення психологічної служби у військових підрозділах із залученням цивільних осіб (на основі Воєнної доктрини України щодо медичної допомоги, тактичної медицини та психологічної допомоги)

відповідні нормативно-правові акти прийнято

III квартал 2016 р.


Міноборони

МОЗ
2) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 200 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням”

розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України

I квартал 2016 р.

Мінсоцполітики
3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення зміни до статті 32 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з метою врегулювання питання соціального захисту осіб, які брали участь у проведенні антитерористичної операції у складі добровольчих формувань

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект


II квартал 2016 р.

Мінсоцполітики

Пенсійний фонд України4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта, яким прирівняно до військовослужбовців солдат-резервістів, що загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами внаслідок поранень, контузій, каліцтв, отриманих під час участі в антитерористичній операції

розроблено та затверджено нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України

I квартал 2016 р.

МВС

Національна гвардія

Пенсійний фонд України

5) удосконалення механізму виконання бюджетних програм щодо:

надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення

психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції

соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції

забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням

забезпечення протезуванням та ортезуванням за кордоном окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичної операціїстворено ефективну систему соціальної, медичної та психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

2016 — 2017 роки

Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

обласні, Київська міська держадміністрації


6) розроблення програми забезпечення учасників антитерористичної операції з інвалідністю та учасників Революції гідності з інвалідністю можливістю отримання нової освіти на бюджетній основі або небюджетній з поверненням коштів, передбачивши особливі умови вступу, зокрема проведення співбесіди, а також створення належних умов під час навчання (забезпечення навчальними матеріалами, педагогічно-психологічний супровід тощо)

програму прийнято


II квартал 2016 р.


МОН

Міноборони

МВС

7) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Законів України “Про вищу освіту”, “Про статус ветеранів війни та їхні соціальні гарантії”

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект8) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту програми безоплатної підготовки до вступу у вищі навчальні заклади та професійно-технічні навчальні заклади демобілізованих учасників антитерористичної операції, передбачивши як освітню частину, так і постійний психологічний супровід бійців, а також стаціонарну та дистанційні форми підготовки, безоплатне забезпечення навчальними матеріалами тощо

програму прийнято


II квартал 2016 р.


МОН

Міноборони

МВС


9) створення реєстру ветеранів антитерористичної операції, у тому числі тих, що отримали важкі поранення або інвалідність внаслідок участі у бойових діях на сході України, персональне опрацювання кожного з кандидатів на участь у фізкультурно-реабілітаційних заходах, формування відповідних груп на участь у фізкультурно-реабілітаційних заходах з урахуванням інвалідності або наявності поранення

проведено оцінку якості та ефективності здійснення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації безпосередньо учасниками цих заходів (ветеранів антитерористичної операції) та громадськими організаціями інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості

до 2020 р.

Мінсоцполітики

Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

Національний комітет спорту інвалідів України

Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”Захист прав внутрішньо переміщених осіб

Забезпечення створення належних умов для реалізації та захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

120. Задоволення життєво необхідних потреб внутрішньо переміщених осіб

1) утворення спеціального державного органу у справах внутрішньо переміщених осіб, до функцій якого належить:

проведення постійного моніторингу за додержанням конституційних прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, виконання міжнародних зобов’язань України щодо внутрішньо переміщених осіб

припинення та запобігання порушенням прав внутрішньо переміщених осіб, внесення пропозицій щодо уникнення таких порушень у майбутньому

підготовка законопроектів, інших нормативно-правових актів з питань, прав та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб

відвідування представниками державних органів місць масових поселень внутрішньо переміщених осіб, закладів соціального захисту та отримання інформації про умови їх перебування та поводження

одержання від державних підприємств, установ та організацій необхідної інформації, документів і матеріалів, зокрема з обмеженим доступом, з питань, що належать до сфери регулювання прав внутрішньо переміщених осіб

забезпечення співпраці та координації з представниками органів державної влади, органами місцевого самоврядування, волонтерськими ініціативами та неурядовими організаціями з питань щодо внутрішньо переміщених осіб

участь у засіданнях державних органів з питань, що належать до сфери прав внутрішньо переміщених осіб

звернення до державних органів, зокрема правоохоронних, щодо виявлених фактів порушень прав та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб

взаємодія з волонтерськими ініціативами, неурядовими організаціями, зокрема міжнародними, з питань захисту прав та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб

утворення відповідних дорадчих органів та громадських рад тощо


забезпечено ефективність розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб

2016 рік

Кабінет Міністрів України
2) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 стосовно:

диференціації розміру адресної допомоги для людей з інвалідністю залежно від групи та підгрупи інвалідності

збільшення розміру адресної допомоги дітям з інвалідністю

збільшення розміру адресної допомоги працездатним членам сімей, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, престарілими та дітьми

зняття обмеження розміру загальної суми адресної допомоги, що виплачується на сім’ю (2400 гривень), з родин, у яких є особи з інвалідністю та діти, незалежно від числа таких членів сім’ї


розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України

I квартал 2016 р.

Мінсоцполітики

інші заінтересовані органи виконавчої влади


3) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України з метою врегулювання питання здійснення розселення інвалідів і дітей-інвалідів з порушеннями зору та опорно-рухового апарату, які переміщуються з тимчасово окупованої території та/або районів проведення антитерористичної операції, у приміщення установ та закладів, пристосовані для пересування (обслуговування) таких осіб, на визначений строк

розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України

постійно

ДСНС

Мінсоцполітики

регіональні штаби з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та/або районів проведення антитерористичної операції

обласні, Київська міська держадміністрації121. Здійснення комплексних заходів щодо підтримки та соціальної адаптації громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України

1) на виконання пункту 3 статті 10 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” розроблення із залученням представників громадських неурядових організацій та міжнародних організацій комплексної державної програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту і реінтеграції внутрішньо переміщених осіб, яка:

розроблено комплексну державну програму, яка враховує особливі потреби внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, зокрема:

закріплює вимогу щодо виконання всіх заходів з урахуванням особливих потреб внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та їх сімей

враховує принцип нероз’єднання сім’ї (переселення внутрішньо переміщеної особи з інвалідністю разом із сім’єю)


II квартал 2016 р.

Мінсоцполітики

МОН


МОЗ

Мін’юст


Мінфін

Пенсійний фонд України

Державний центр зайнятості

враховує в нормативно-правових актах особливості потреб для внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та їх сімей під час реалізації всіх заходів, зокрема вимоги щодо безбарʼєрності житла для внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, дотримання принципу нерозʼєднання родини, особливості патронажу та адаптації
I квартал 2016 р.

Мінсоцполітики
визначає ряд адаптаційних, інтеграційних, компенсаційних заходів, зокрема врегульовує питання соціального захисту, передбачає механізми працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та створення нових робочих місць, започаткування місцевих (регіональних) програм фінансової підтримки малого бізнесу (програми грантів, мікрокредитування) для внутрішньо переміщених осіб, визначає порядок надання освітніх, медичних та адміністративних послуг внутрішньо переміщеним особам із дотриманням принципу недискримінації та врахуванням особливостей цієї категорії осіб, передбачає впровадження адаптаційних та інтеграційних заходів, у тому числі проведення навчання з питань започаткування власної справи та розроблення бізнес-планів

2) проведення інформаційної кампанії, спрямованої на боротьбу із стигматизацією та дискримінаційними настроями стосовно внутрішньо переміщених осіб, як з боку місцевого населення, так і органів виконавчої влади

3) запровадження індикаторів визначення вразливих груп населення з урахуванням специфіки внутрішньо переміщених осіб, визначення можливих видів надання допомоги таким категоріям та підготовка проекта акта щодо внесення необхідних змін до законодавства

4) передбачення можливості залучення коштів міжнародних донорів та інвесторів на заходи з реалізації зазначеної програми, зокрема в частині забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіброзроблено комплексну програму в рамках робочої групи за участю представників центральних органів виконавчої влади, неприбуткових громадських організацій, міжнародних кіл

комплексна програма враховує основні потреби внутрішньо переміщених осіб та передбачає відповідні інтеграційні, адаптаційні заходи

передбачає (якщо це не буде зроблено в рамках окремого нормативно-правового акта) визначення спеціального органу з питань внутрішньо переміщених осіб

комплексна програма враховує особливі потреби внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, зокрема:

закріплює вимогу щодо виконання всіх заходів з урахуванням особливих потреб внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та їх сімей

враховує принцип нероз’єднання сім’ї (переселення внутрішньо переміщеної особи з інвалідністю разом із сім’єю)
II—III квартали 2016 р.

Мінсоцполітики

МОН


МЗС

Мін’юст


Мінфін

Пенсійний фонд України

Державний центр зайнятості

5) проведення круглого столу із залученням представників громадських національних та міжнародних організацій з метою обговорення проекту зазначеної програми

проведено круглий стіл щодо обговорення проекту зазначеної програми

одразу після розроблення зазначеної програми

Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади


6) проведення для цільової аудиторії (внутрішньо переміщених осіб) інформаційної кампанії із залученням ресурсів громадських організацій щодо запланованих в рамках зазначеної програми заходів

інформаційна кампанія покриває цільову аудиторію


через місяць після прийняття зазначеної програми7) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про врегулювання механізму забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб, зокрема щодо реалізації виборчого права на місцевих виборах на підставі паспорта та довідки внутрішньо переміщених осіб

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект


II квартал 2016 р.

Мін’юст
8) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження положення про ведення реєстру (Єдиної інформаційної бази даних) про внутрішньо переміщених осіб з виділенням осіб за критерієм інвалідності, віку і гендерної приналежності, кваліфікації та іншими критеріями, а також з можливістю включення до реєстру відомостей про особливі потреби вимушених переселенців

розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України


I квартал 2016 р.


Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади


9) забезпечення функціонування відповідного реєстру

створено відповідний реєстр

II квартал 2016 р.10) утворення робочої групи для розроблення порядку надання компенсацій за майно, що було пошкоджене в результаті проведення антитерористичної операції

утворено робочу групу


I квартал 2016 р.


Мінрегіон

Мінсоцполітики

ДСНС

Мінфін


Мінекономрозвитку

обласні держадміністрації


Каталог: document
document -> Мета-аналитические исследования в психологии
document -> -
document -> 2012 Раздел Методология психологии, предмет и методы психологического исследования
document -> В. Б. Борейша основы профориентологии учебное пособие
document -> Виды и тематика письменных работ по дисциплине «Дифференциальная психология»
document -> Практические рекомендации по снижению агрессии
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница