Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. №1393-р план заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року


розроблено механізм та проведено евакуацію перелічених категорій населеннястраница19/20
Дата12.05.2016
Размер2.43 Mb.
#609
ТипРозпорядження
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

розроблено механізм та проведено евакуацію перелічених категорій населення

II квартал 2016 р.


ДСНС

Мінінфраструктури

МОЗ

МОН


Мінсоцполітики

ДПтС


військово-цивільні адміністрації
6) забезпечення механізму масової евакуації населення Донецької та Луганської областей та інших міст у разі проведення можливих бойових дій, зокрема розроблення та затвердження планів евакуації населення з районів можливих бойових дій; проведення інвентаризації та оснащення захисних споруд цивільного захисту; систематичне проведення навчання з цивільного захисту населення; передбачення можливості залучення транспорту для евакуації

розроблено та затверджено плани евакуації, проведено інвентаризацію та оснащення бомбосховищ

проводиться навчання; створено запас палива та транспорту


IV квартал 2016 р.

Забезпечення прав біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, а також іноземців
та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні

Забезпечення правового та соціального захисту осіб, яких визнано в Україні біженцями
або особами, які потребують додаткового захисту;
урегулювання проблемних питань перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні


131. Впровадження заходів для інтеграції в українське суспільство осіб, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до Законів України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, яким визначено поняття інтеграції, її принципи, категорії мігрантів, які підпадають під інтеграційні заходи, сфери, у яких проводиться інтеграція, індикатори для оцінки успішності політики інтеграції, центральний орган виконавчої влади, відповідальний за формування та реалізацію політики у сфері інтеграції мігрантів

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект


IV квартал 2016 р.

МВС

ДМС

2) забезпечення збору та узагальнення інформації, на підставі якої можливо приймати рішення щодо формування та зміни політики у сфері інтеграції (зокрема щодо різних стадій отримання громадянства України, доступу до освіти, працевлаштування, медичних послуг тощо)

проводиться збір, узагальнення, аналіз та поширення відповідних даних щодо інтеграції

через три місяці після прийняття закону про внесення змін

ДМС

МОЗ


МОН

Мінсоцполітики

Держстат

3) передбачення створення інформаційно-консультаційних пунктів для надання консультаційних послуг мігрантам з урахуванням кращих світових практик та результатів реалізації пілотного проекту у м. Луцьку

створено в усіх обласних центрах інформаційно-консультаційні пункти для надання консультаційних послуг мігрантам

I квартал 2017 р.

ДМС

громадські та міжнародні організації (за згодою)


4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Законів України “Про імміграцію”, “Про правовий статус іноземців” з метою закріплення надання статусу особи без громадянства

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект


II квартал 2016 р.


ДМС

МВС

Мінфін

Мін’юст

МЗС
5) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України з метою врегулювання механізму визначення (документування) статусу особи без громадянства

розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України


6) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до статей 30 та 31 Закону України “Про Єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” з метою забезпечення відповідності проїзних документів осіб без громадянства стандартам ІКАО та збільшення строку дії посвідки на постійне проживання до п’яти років відповідно (з урахуванням Директиви Ради ЄС2003/109/EК від 25 листопада 2003 р. “Про статус громадян третіх країн, які проживають на довгостроковій основі”, статті 8.2 із змінами від 2011 року)

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект7) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” з метою внесення до переліку суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу осіб без громадянства — до моменту прийняття рішення про їх визнання та у разі, коли особа оскаржує рішення щодо статусу особи без громадянства (відповідно до зобов’язань України за Конвенціями ООН щодо осіб без громадянства та з урахуванням кращих практик ЄС)

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект8) вивчення досвіду щодо документування та ідентифікація осіб без громадянства в рамках міжнародних проектів
III квартал 2016 р.
9) внесення змін до Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом МВС від 13 квітня 2012 р.
№ 320, з метою спрощення і чіткого визначення доступу до процедури для осіб, які після досягнення 18 років одержують паспорт вперше

10) забезпечення можливості запровадження реєстру ідентифікаційних даних, у тому числі щодо осіб, які звертаються із заявою про видачу паспорта вперше після досягнення 18 років або про видачу паспорта замість втраченого, зокрема шляхом визначення елементів перевірки, що запроваджується в рамках цієї процедуризатверджено відповідний нормативно-правовий акт


через три місяці після прийняття відповідного закону про внесення змін
11) внесення змін до Положення про посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1995 р. № 610, з метою збільшення строку дії проїзних документів осіб без громадянства
до 10 років

розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України


через три місяці після прийняття відповідного нормативно-правового акта про внесення змін12) розроблення нормативно-правового акта щодо порядку оформлення і видачі посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

затверджено відповідний нормативно-правовий акт


через три місяці після прийняття відповідного закону про внесення змін

13) внесення змін до Порядку оформлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 251, з метою збільшення строку дії посвідки на постійне проживання до п’яти років

розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України

через три місяці після прийняття відповідного закону про внесення змін14) проведення ідентифікаційних заходів у шести пілотних областях України щодо виявлення осіб, які не мають документів, що посвідчують особу і громадянство

кількість осіб без громадянства, виявлених із застосуванням інструментів ідентифікації та інтеграції

2016 рік


ДМС

Мін’юст

органи місцевого самоврядування

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та його виконавчі партнери
15) проведення тренінгів для співробітників ДМС та центрів з надання безоплатної правової допомоги щодо ідентифікації та наданні правової допомоги особам без громадянства
2016 —
2017 рокиДМС

центри з надання безоплатної правової допомоги


16) проведення інформаційної кампанії по всій території України з метою заохочення звернення осіб, які не мають документів, що посвідчують особу і громадянство, за ідентифікацією та інтеграцією
2016 рік


МІП

Держкомтелерадіо

ДМСУправління Верховного комісара ООН у справах біженців
17) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про біженців та осіб, що потребують додаткового або тимчасового захисту”, які передбачають систему індивідуальних інтеграційних заходів для біженців та осіб, що потребують додаткового захисту, фінансову підтримку біженців за умови виконання індивідуальних інтеграційних планів тощо

подано законопроект на розгляд Кабінету Міністрів України


2017—
2018 роки

ДМС

Мінсоцполітики

МОН

МОЗ


місцеві органи виконавчої влади
18) утворення центрів соціальної інтеграції для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, мігрантів з метою надання комплексу послуг з інтеграції та соціально-психологічної адаптації

утворено у мм. Києві, Одесі та Харкові центри соціальної інтеграції біженців та осіб, що потребують додаткового захисту, мігрантів
ДМС

Мінсоцполітики

МОН

МОЗ


19) забезпечення розроблення та впровадження повного навчально-методичного комплексу для вивчення української мови як іноземної у загальноосвітніх навчальних закладах дітьми мігрантів, біженців, осіб, які отримали додатковий захист та які навчаються у цих закладах

20) забезпечення розроблення та впровадження повного навчально-методичного комплексу для вивчення української мови як іноземної на спеціальних курсах мігрантами, біженцями, особами, які отримали додатковий захист

21) запровадження видачі відповідного документа (сертифіката) про успішне закінчення курсів, який визнаватиметься у процедурах щодо прийняття до громадянства України


розроблено та впроваджено відповідні навчально-методичні комплекси

видаються відповідні сертифікати про успішне закінчення курсів української мови
II квартал 2017 р.

МОН

ДМС


місцеві органи виконавчої влади

132. Удосконалення законодавства про біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, відповідно до міжнародних стандартів

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до статті 13 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” з метою включення до переліку документів посвідчення особи, що потребує додаткового захисту, та проїзного документа особи, що потребує додаткового захисту

збільшення у статті 34 зазначеного Закону кількості сторінок проїзного документа біженця з 16 до 32 та вилучення інформації про громадянство біженця відповідно до стандартів ICAO

доповнення зазначеного Закону статтею 36, у якій передбачити опис проїзного документа особи, що потребує додаткового захисту


подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект


2016 рік

ДМС

інші заінтересовані органи виконавчої влади


2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про громадянство” з метою передбачення права іноземців та осіб без громадянства, яких визнано в Україні особами, які потребують додаткового захисту, бути прийнятими до громадянства України

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект

2016 рік

ДМС

Мінсоцполітики

МОН

інші заінтересовані органи виконавчої влади


3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про житловий фонд соціального призначення” щодо надання соціального житла біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, нарівні з громадянами України

внесення змін до Державно цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010—2017 роки (постанова Кабінету Міністрів України


від 11 листопада 2009 р. № 1249) з метою врахування інтересів біженців та осіб, які потребують додаткового захисту

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект

отримано біженцями та особами, що потребують додаткового захисту соціального житлаIII квартал 2016 р.

Мінрегіон

Мінсоцполітики

Мінфін

ДМС

4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до Законів України “Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”, “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” та проектів інших нормативно-правових актів, що регулюють питання місця перебування/проживання, з метою розроблення спеціального порядку реєстрації місця проживання для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, за окремою (спрощеною) процедурою або за визначеними ДМС адресами

розроблення нормативно-правового акта, що регулює питання діяльності центру обліку бездомних громадянзабезпечено біженцям реєстрацію місця проживання за окремою (спрощеною) процедурою

усунено корупційну складову під час реєстрації біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в центрах обліку бездомних громадян

розроблено відповідний нормативно-правовий акт


II квартал 2016 р.

ДМС

МінсоцполітикиКаталог: document
document -> Мета-аналитические исследования в психологии
document -> -
document -> 2012 Раздел Методология психологии, предмет и методы психологического исследования
document -> В. Б. Борейша основы профориентологии учебное пособие
document -> Виды и тематика письменных работ по дисциплине «Дифференциальная психология»
document -> Практические рекомендации по снижению агрессии
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница