Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. №1393-р план заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 рокустраница2/20
Дата12.05.2016
Размер2.43 Mb.
#609
ТипРозпорядження
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
8) запровадження механізму ведення окремого статистичного обліку злочинів, які включають в себе елементи катування, передбачених статтею 1 Конвенції проти катувань та інших видів жорстокого, нелюдського та такого, що принижує гідність, видів поводження та покарання, та забезпечення обов’язкової періодичної публікації таких статистичних даних

оприлюднено результати статистичних досліджень

II квартал 2016 р.

Держстат

інші заінтересовані органи державної влади


9

) нормативне вдосконалення процедури дисциплінарного розслідування за скаргами громадян для найповнішого гарантування захисту права потерпілої особи на справедливий та ефективний розгляд з передбаченням, зокрема, повноправної участі заявника у проведенні дисциплінарного розслідування за його зверненням (ознайомлення з матеріалами розслідування та їх оцінювання, присутність під час проведення допиту осіб, можливість надання додаткових матеріалів на будь-якому етапі розслідування тощо); можливості заявника залучати до дисциплінарного розслідування адвоката чи іншого спеціаліста в галузі права, правозахисників, незалежних експертів; можливості відсторонення працівника органів внутрішніх справ від виконанняз

абезпечено ефективне розслідування всіх проявів катування та жорстокого поводженняII квартал 2016 р.

МВС
своїх обов’язків на період проведення дисциплінарного розслідування (у необхідних для забезпечення його об’єктивності випадках); здійснення заходів із захисту заявника та інших сторін дисциплінарного розслідування від тиску з боку працівників органів внутрішніх справ

10) звернення до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з метою надання роз’яснення щодо порядку застосування статті 206 Кримінального процесуального кодексу України

роз’яснення надано

2016 рік

Мін’юст

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)


11) розроблення та включення до навчальних програм та курсів підвищення кваліфікації суддів і адвокатів курсу з питань належного застосування статті 206 Кримінального процесуального кодексу України

програми запроваджено

III квартал 2016 р.

Мін’юст

МОЗ


Національна школа суддів (за згодою)
1

2) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про Державну кримінально-виконавчу службу України” в частині створення та запровадження інституту “інформаторів” (wistleblowers) щодо неналежного поводження в установах Державної кримінально-виконавчої служби;

установлення на законодавчому рівні належних та достатніх гарантій захисту “інформаторів” від будь-яких негативних наслідків, пов’язаних із їх свідченнями;

здійснення інформування персоналу Державної кримінально-виконавчої служби щодо нульової терпимості неналежного поводження з особами, що утримуються в установах виконання покарань та попереднього ув’язнення;

визначення механізмів заохочення персоналу Державної кримінально-виконавчої служби за інформування про випадки неналежного поводження з боку їх колег або за їх мовчазної згоди;

врахування відповідних рекомендацій Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, зокрема тих, що закріплені у пункті 116 Доповіді щодо візиту в Україну у 2013 роціз

аконопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів УкраїниIV квартал 2016 р.

Мін’юст

ДПтС

13) розроблення та внесення змін до Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі, затвердженого наказом Мін’юсту та МОЗ від 15 серпня 2014 р.
№ 1348/5/572, та інших нормативно-правових актів з метою забезпечення:

проведення медичних обстежень засуджених, ув’язнених та затриманих поза межами чутності і (якщо медичний працівник не бажає іншого в кожному конкретному випадку) поза межами видимості немедичного персоналу;

імплементації вимог щодо фіксування тілесних ушкоджень, які виявлено у засуджених, ув’язнених чи затриманих, відповідно до стандартів Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, викладених у 23-й Загальній доповіді за 2012/2013 рік та пункті 30 Доповіді за результатами візиту до України 2012 року


наказ затверджено

III квартал 2016 р.

Мін’юст

ДПтС


Харківська правозахисна група (за згодою)
14) розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про попереднє ув’язнення” щодо надання доступу до установ попереднього ув’язнення представникам громадськості та іншим незалежним суб’єктам, а також надання їм можливостей фото- та відеофіксації доказів неналежних умов тримання чи поводження

законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

III квартал 2016 р.

Мін’юст

ДПтС


Харківська правозахисна група (за згодою)
15) розроблення програми навчання щодо міжнародних стандартів ефективності розслідувань неналежного поводження в місцях несвободи для створюваного Державного бюро розслідувань;

проведення навчання усіх слідчих Державного бюро розслідувань, які займатимуться розслідуванням фактів неналежного поводження відповідно до програмирозроблено та запроваджено програми

через три місяці після прийняття відповідного закону

Мін’юст

МОН


МВС

інші заінтересовані органи державної влади7. Забезпечення дієвості засобів правового захисту для кожної особи, що зазнала неналежного поводження

1) розроблення законопроекту про приведення Закону України “Про Національну поліцію” в частині визначення повноважень у відповідність з міжнародними стандартами в частині застосування сили, проведення обшуків, підстав для затримання тощо

законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

IV квартал 2016 р.

Мін’юст

МВС

2) прийняття та запровадження нормативно-правового акта з питань встановлення критеріїв оцінки ефективності діяльності МВС на основі кращих міжнародних практик

проведено дослідження громадської думки щодо якості роботи поліції;

подано висновки міжнародних організацій щодо дотримання прав людини в діяльності поліції;

постійно проводиться на основі прийнятих критеріїв оцінка ефективності діяльності МВС з метою виявлення та усунення факторів ризику, що можуть сприяти катуванню та неналежному поводженню


IV квартал 2016 р.

МВС
3) запровадження механізму автоматизованої реєстрації відвідувачів у всіх адміністративних будівлях правоохоронних органів

зменшено кількість випадків катувань та неналежного поводження в діяльності поліції

III квартал 2017 р.

МВС

СБУ (за згодою)

інші заінтересовані органи державної влади

4) запровадження особистої картки супроводження (custody record) для затриманих (заарештованих) осіб шляхом внесення змін до наказу МВС

зменшено кількість випадків катувань, виявлених у ході реалізації національного превентивного механізму, відображених у доповідях національних правозахисних організацій, міжнародних організацій

IV квартал 2016 р.5) розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо затвердження механізмів здійснення громадського контролю місцевими громадами за діяльністю підрозділів МВС

підготовлено звіти національних правозахисних організацій щодо наявності перешкод у доступі до місць несвободи

забезпечено швидкість доступу до місць несвободиII квартал 2016 р.

МВС
6) внесення змін до наказу Мін’юсту від 3 липня 2013 р. № 1325/5 “Про затвердження Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України” з урахуванням рекомендацій міжнародних та національних інституцій, зокрема щодо позбавлення невластивих поточних функцій, які мають здійснюватися установами виконання покарань, зокрема проведення обшуків житлової та виробничої зон, речей засуджених тощо;

забезпечення правопорядку, додержання встановленого законом та іншими нормативно-правовими актами порядку виконання і відбування покарання в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах та на прилеглій до них території (крім випадків масових заворушень та або інших особливих випадків)наказ затверджено

II квартал 2016 р.

Мін’юст

ДПтС


Харківська правозахисна група (за згодою)
7) розроблення нормативно-правових актів про внесення змін до Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби, Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань та Інструкції з організації перегляду кореспонденції (листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затверджених наказом Мін’юсту від
2 липня 2013 р. № 1304/5, а також Кримінально-виконавчого кодексу України щодо створення системи подання вихідної кореспонденції засудженими та особами, взятими під варту, яка б передбачала наявність окремого незалежного суб’єкта, відповідального за збирання кореспонденції таких осіб (Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта”)

відповідні накази затверджено

законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів УкраїниI квартал 2017 р.

Мін’юст

ДПтС


Харківська правозахисна група (за згодою)
8) встановлення в кожній установі виконання покарань та установі попереднього ув’язнення скриньки для кореспонденції, доступ до якої матиме лише суб’єкт, відповідальний за збирання кореспонденції;

унеможливлення доступу до скриньок та кореспонденції, яка міститься в них, адміністрації установ виконання покарань та установ попереднього ув’язненняу кожній установі виконання покарань та установі попереднього ув’язнення встановлено спеціальні скриньки для кореспонденції

I квартал 2017 р.

ДПтС
9) підготовка проектів актів про внесення змін до актів законодавства та відомчих нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність із вимогами міжнародних стандартів щодо застосування сили та спеціальних засобів у пенітенціарних установах. Визначення підстав для застосування спеціальних засобів (окремо щодо кожного їх виду) відповідно до вимог Європейських в’язничних правил

законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

наказ про внесення змін до відповідних відомчих актів затвердженочервень 2017 р.

Мін’юст

МВС


ДПтС

СБУ (за згодою)

Консультаційна місія ЄС (за згодою)

(пункт 65) та Доповідей Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню щодо візитів в Україну у 2002 році (пункт 102), у 2009 році (пункт 85), у 2012 році (пункти 23, 31, 32, 49)

10) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про попереднє ув’язнення” та Кримінально-виконавчого кодексу України щодо закріплення гарантій надання засудженим та особам, взятим під варту, можливості безоплатно та конфіденційно телефонувати до органів державної влади та державних установ

з

аконопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів УкраїниII квартал 2016 р.

Мін’юст

ДПтС


Харківська правозахисна група (за згодою)

Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою)


11) розроблення законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, процесуального законодавства різних галузей судочинства щодо підстав та порядку безпосередньої участі у судовому засіданні осіб, які відбувають покарання та щодо яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з урахуванням рішення Конституційного Суду України за поданням громадянина Трояна А. П. від 12 квітня 2012 р.
№ 9-рп/2012, а також практики Європейського суду з прав людини

законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

II квартал 2016 р.

Мін’юст

ДПтС


ДСА (за згодою)

Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою)


12) розроблення законопроекту про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо механізму ефективної реалізації права ув’язнених та засуджених на правову допомогу відповідно до Закону України “Про правову допомогу”, який передбачатиме можливість участі захисника у розгляді питань про застосування дисциплінарних стягнень, погіршення умов тримання та застосування заохочувальних норм (статті 81 і 82 Кримінального кодексу України), а також у підготовці до такого розгляду;

надання можливості конфіденційних Інтернет-побачень засуджених та осіб, взятих під варту, із захисникомзаконопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

II квартал 2016 р.

Мін’юст

ДПтС


Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою)
13) розроблення та внесення змін до правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів та установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби, які передбачатимуть створення можливості подання особами, взятими під варту, та засудженими конфіденційної он-лайн скарги на неналежне поводження чи умови тримання за допомогою Спеціальної інформаційно-комунікаційної системи ДПтС до Національного превентивного механізму, органів вищого рівня ДПтС, органів прокуратури;

виключення можливості втручання сторонніх осіб до процесу подання скарги та внесення відповідних пропозицій щодо бюджетного фінансування зазначених заходівнаказ затверджено

II квартал 2016 р.

Мін’юст

ДПтС


Мінфін

Харківська правозахисна група (за згодою)

Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою)

14) розроблення на виконання частини другої пункту 21 Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України відомчого нормативно-правового акта з метою врегулювання питання щодо заміни в судах загальної юрисдикції металевих загороджень, які відокремлюють підсудних від складу суду і присутніх громадян, на загородження із скла;

здійснення розрахунків потреби коштів на здійснення такої заміни та внесення відповідних пропозиції щодо бюджетного фінансування зазначених заходівпередбачено кошти у державному бюджеті

розроблено та затверджено відповідний нормативно-правовий акт

замінено металеві загородження в залах судових засідань на загородження із скла


IV квартал 2017 р.

МВС

Мінфін


ДСА (за згодою)
15) розроблення проектів Загальнодержавної програми розвитку системи охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2025 року та Стратегії розвитку судової психіатрії в Україні на період до 2020 року, а також відповідних типових регіональних програм з урахуванням рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо приведення умов тримання та лікування осіб у психіатричних та психоневрологічних закладах, включаючи заклади, в яких здійснюється госпіталізація у примусовому порядку, у відповідність із сучасними стандартами у сфері прав людини

п

роект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів УкраїниI квартал 2017 р.

МОЗ

8. Забезпечення відшкодування шкоди та реабілітації жертв злочинів, пов’язаних із катуваннями, жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням чи покаранням, відповідно до міжнародних стандартів

1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо закріплення порядку відшкодування шкоди особам, які були піддані катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню;

визначення належних компенсаторних заходів для таких осіб, їх чіткого розміру та порядку застосуваннязаконопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

III квартал 2016 р.

Мін’юст

ДПтС


Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою)
2) розроблення законопроекту щодо створення інституту превентивної скарги для осіб, які утримуються в неналежних умовах в місцях несвободи та піддаються катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню;

надання можливості термінового залучення експертів з метою фіксації неналежних умов тримання чи поводження для гарантування наявності доказів таких умов у подальшому;законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

IV квартал 2016 р.

Мін’юст

ДПтС

розроблення та передбачення змісту і порядку здійснення ефективних термінових заходів судового превентивного реагування щодо осіб, які утримуються в неналежних умовах чи піддаються неналежному поводженню, з метою унеможливлення подальшого тримання в таких умовах

3) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про Державну кримінально-виконавчу службу України”, що передбачатиме:

незалежність медичної служби ДПтС на центральному та територіальному рівні, на рівні медичних частин установ виконання покарань та попереднього ув’язнення шляхом усунення підпорядкування медичного персоналу іншому персоналу Державної кримінально-виконавчої служби, крім Голови ДПтС;

юридичну та фінансову незалежність медичної служби з наданням їй статусу окремої юридичної особи з окремим бюджетом та повноваженнями щодо розпорядження ним


законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

IV квартал 2016 р.

Мін’юст

ДПтС

4) внесення до законодавства змін у частині переведення засуджених до лікувальних установ поза межами установ виконання покарань та попереднього ув’язнення з метою гарантування вільного вибору лікаря і медичної установи та можливостей отримати їх послуги засудженими та особами, взятими під варту

наказ щодо внесення змін затверджено

IV квартал 2016 р.

Мін’юст

МОЗ


ДПтС

Харківська правозахисна група (за згодою)

Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою)

5) внесення змін до наказу Мін’юсту та МОЗ від 15 серпня 2014 р.
№ 1348/5/572 “Про затвердження організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі” щодо надання можливості у виняткових випадках звільнення у разі відсутності у засудженого хвороби, визначеної у переліку захворювань, які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання (додаток 12 до

н

аказ щодо внесення змін затвердженоIII квартал 2016 р.


Каталог: document
document -> Мета-аналитические исследования в психологии
document -> -
document -> 2012 Раздел Методология психологии, предмет и методы психологического исследования
document -> В. Б. Борейша основы профориентологии учебное пособие
document -> Виды и тематика письменных работ по дисциплине «Дифференциальная психология»
document -> Практические рекомендации по снижению агрессии
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница